Thi kế toán Trường học

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 21:40

PHẦN 1: Cơng việc kế tốn trường học cần phải làm gì? o Khái niệm: o Nhiệm vụ chung kế toán trường học: o Kế toán chi tiết phần hành kế toán trường học  3.1 Kế toán tiền vật tư:  3.2 Kế toán tài sản cố định:  3.3 Kế toán khoản thu:  3.4 Kế toán khoản chi:  3.5 Kế toán khoản tiền lương bảo hiểm:  3.6 Kế tốn nguồn kinh phí:  3.7 Cuối kết chuyển nghiệp vụ, lên sổ sách báo cáo tài chính: o Kết luận: Khái niệm:  Kế toán ngành nghề mà lĩnh vực phải cần đến, không doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ cần kế toántrường học cần có người kế toán để hạch toán nghiệp vụ phát sinh hàng ngày  Kế toán trường học phận tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực chức tổ chức, quản lý cơng tác Tài – Kế toán theo chế độ Nhà nước ban hành   Kế toán trường học việc áp dụng chế độ kế toán hành vào việc hạch toán nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thu – chi ngân sách, nhận rút dự toán Nhiệm vụ chung kế toán trường học: 1- Thu thập, xử lý thơng tin, số liệu kế tốn theo đối tượng nội dung cơng việc kế tốn theo chuẩn mực chế độ kế toán – Kiểm tra giám sát khoản thu chi tài chính, nghĩa vụ thu nộp toán nợ Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nguồn hình thành tài sản Phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài kế tốn – Phân tích thơng tin, số liệu kế tốn, tham mưu đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị định kinh tế, tài trường học – Xây dựng thực kế hoạch tài ngắn hạn, trung hạn dài hạn – Cung cấp thơng tin, số liệu kế tốn theo quy định pháp luật – Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ sổ sách liên quan đến cơng tác tài theo quy định pháp luật – Tham gia hội đồng: thi đua khen thưởng, xét học bổng,…và hoạt động tổ chức đoàn thể nhà trường  Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán đơn vị Trường – Thực nhiệm vụ khác nhà trường giao Cơng việc kế tốn trường học gì?  Kiểm tra đối chiếu số liệu phân nội bộ, liệu chi tiết tổng hợp  Kiểm tra định khoản nghiệp vụ phát sinh  Kiểm tra cân đối số liệu kế toán chi tiết tổng hợp  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý khớp với báo cáo chi tiết  Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, cơng nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập tốn văn phòng quan  Theo dõi cơng nợ khối văn phòng, quản lý tổng qt cơng nợ tồn quan Xác định đề xuất lập dự phòng xử lý cơng nợ phải thu khó đòi tồn quan  Lập báo cáo tài theo quý, tháng, năm báo cáo giải trình chi tiết  Hướng dẫn xử lý hạch toán nghiệp vụ kế toán  Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm đơn vị sở  Thống tổng hợp số liệu kế tốn có u cầu  Cung cấp số liệu cho ban giám đốc đơn vị chức có yêu cầu  Giải trình số liệu cung cấp hồ sơ, số liệu cho quan thuế, kiểm toán, tra kiểm tra theo u cầu phụ trách văn phòng kế tốn tài vụ  Kiến nghị đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến … ** Sau bạn tìm hiểu sâu nhiệm vụ kế tốn trường học sau Trung tâm gia sư kế tốn trưởng chia sẻ đến bạn kế toán viên làm việc trường học số câu hỏi tình liên quan sau: Câu hỏi: Tôi kế tốn, nhân viên hành (thư viện, văn phòng, văn thư) trường học Với đặc thù công việc vậy, chúng tơi có hưởng phụ cấp cơng vụ không? Trung tâm giải đáp : Theo quy định Điều Luật Viên chức theo thư bạn viết, kế toán trường học gọi viên chức đơn vị nghiệp công lập Đối chiếu với quy định Điều 1, 2, Nghị định 34/2012/NĐ-CP trường hợp bạn không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp công vụ Câu hỏi: Thuế giá trị gia tăng áp dụng dịch vụ trường học nào? Trả lời: Theo luật giá trị gia tăng đối tượng khơng chịu thuế bao gồm có: Dạy học, dạy nghề theo quy định pháp luật Vận chuyển hành khách công cộng xe buýt, xe điện quà tặng cho quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân Việt Nam theo mức quy định Chính phủ; đồ dùng tổ chức, cá nhân nước theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người tiêu chuẩn hành lý miễn thuế Kế toán chi tiết phần hành kế toán trường học 3.1 Kế tốn tiền vật tư: Phản ánh tình hình giao nhận dự toán thu, chi ngân sách Nhà Nước Tình hình tăng giảm vật tư cách xử lý nguồn kinh phí nhận kỳ 3.2 Kế toán tài sản cố định: Hạch toán theo dõi nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định: – Mở sổ chi tiết theo dõi TSCĐ, mua sắm, cấp cấp – Tính hao mòn TSCĐ, lý, nhượng bán TSCĐ… 3.3 Kế toán khoản thu: Các khoản thu hoạt động thường xuyên như: học phí học sinh, kinh phí xây dựng 3.4 Kế toán khoản chi: Phải trả nhà cung cấp thiết bị vật tư trường học, phải trả học sinh đối tượng khác, chi cho hoạt động thường xuyên 3.5 Kế toán khoản tiền lương bảo hiểm: Hàng tháng tính lương cho giáo viên, trích lương để đóng bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN… chi lương 3.6 Kế tốn nguồn kinh phí: Hạch tốn nghiệp vụ nhận dự toán Ngân sách Nhà nước cấp: Nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án… 3.7 Cuối kết chuyển nghiệp vụ, lên sổ sách báo cáo tài chính: Thực bút toán để xử lý loại dự toán, nguồn kinh phí khoản chi vào cuối niên độ kế tốn Kết luận: Cơng việc kế toán trường học phải vào tình hình thu, chi thường xuyên khoản phát sinh thực tế năm kế toán Phải tổng hợp khái qt tồn tình hình kinh tế tài năm Để lập thuyết minh dự tốn cho năm tài Khóa học kế tốn hành có thu PHẦN 2: Kế tốn nên lưu ý vấn đề quan trọng hóa đơn Kế toán nên lưu ý vấn đề quan trọng hóa đơn Dưới số điểm cần lưu ý hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu mà bạn kế toán cần nắm rõ thực nghiệp vụ hóa đơn chứng từ Ảnh minh họa Đối với hóa đơn đầu vào – Các quy định hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ Về quy định hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển tiền qua ngân hàng toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng Cần lưu ý: Kế toán nên lưu ý vấn đề quan trọng hóa đơn + Hóa đơn mua ngày: Nếu ngày mua liên tiếp hàng hóa đơn vị chia nhỏ làm nhiều hóa đơn giá trị gia tăng giá trị 20 triệu đồng để làm sở tốn tiền mặt bị loại thuế giá trị gia tăng Do cần phải để ý nhận hóa đơn đơn vị ngày xem số tiền mua bán có vượt q 20 triệu đồng hay khơng + Hóa đơn toán làm nhiều lần: Trường hợp toán nhiều lần hóa đơn tất lần phải chuyển khoản qua Ngân hàng, kể lần đặt cọc để làm sở cho việc mua bán Còn trường hợp đặt cọc tiền mặt khấu trừ ln vào tiền hàng yêu cầu nhà cung cấp trả lại tiền đặt cọc chuyển trả lại cho nhà cung cấp qua Ngân hàng Nếu khơng phần tiền mặt khơng khấu trừ thuế giá trị gia tăng hóa đơn mua vào + Chuyển tiền qua ngân hàng: Việc chuyển tiền qua Ngân hàng để tốn cho hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên có nghĩa phải chuyển từ tài khoản Ngân hàng mang tên công ty sang tài khoản ngân hàng mang tên nhà cung cấp, chuyển tiền từ tài khoản khơng mang tên chuyển tiền sang tài khoản không mang tên công ty người bán hóa đơn khơng khấu trừ thuế giá trị gia tăng + Thời điểm toán: Tại thời điểm khai chưa đến thời hạn toán theo hợp đồng người mua hàng chưa trả tiền khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ bình thường, đến thời hạn toán, thời hạn toán hết mà chưa tốn phần thuế giá trị gia tăng bị loại không khấu trừ + Phương thức tốn bù trừ: Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giá trị hàng hóa (dịch vụ) mua vào với giá trị hàng hóa (dịch vụ) bán coi toán qua Ngân hàng; trường hợp sau bù trừ cơng nợ mà phần giá trị lại tốn tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khấu trừ thuế trường hợp có chứng từ tốn qua Ngân hàng Kế toán nên lưu ý vấn đề quan trọng hóa đơn – Chú ý khấu trừ tài sản cố định Nếu tài sản cố định ô tô chở người từ chỗ trở xuống (trừ ô tô sử dụng cho vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có giá trị vượt 1,6 tỷ đồng số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt 1,6 tỷ đồng khơng khấu trừ, có ngành nghề vận tải lại khấu trừ – Hóa đơn khai năm trước năm sau hạch toán Hóa đơn khai tờ khai năm lại khơng đưa vào hạch tốn năm mà lại hạch tốn sang năm sau giá trị gia tăng hóa đơn năm khơng khấu trừ – Các hóa đơn th văn phòng Một số doanh nghiệp thuê văn phòng hộ cá nhân khơng phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, phải lên quan thuế mua hóa đơn bán hàng để phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp nộp loại thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng Đặc biệt loại hóa đơn khơng khấu trừ thuế giá trị gia tăng, nhiên số kế toán số đơn vị nhìn thấy bảng tính thuế quan thuế có phần thuế giá trị gia tăng nên lập vào bảng chứng từ Loại thuế bị loại bỏ tốn – Hóa đơn dự án Thuế giá trị gia tăng số dự án doanh nghiệp đến thời điểm tốn bị hủy bỏ không khấu trừ số thuế giá trị gia tăng Cho nên, cần phải chuyển chi phí sang dự án hoạt động hoàn thành để tránh bị loại khoản thuế – Các hóa đơn bị phải làm nào? Hóa đơn GTGT bị phải photo lại liên xin xác nhận y cơng ty xuất hóa đơn, gửi thơng báo hóa đơn GTGT theo mẫu Mẫu số: BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC Bộ Tài chính), tiến hành nộp phạt theo quy định- coi hợp lệ khấu trừ thuế GTGT Đối với hóa đơn đầu – Viết nội dung hóa đơn Cần phải ý đến câu chữ viết hóa đơn khơng mức thuế suất thấp bị bắt nâng lên mức thuế cao Ví dụ doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vận tải thời kỳ giảm thuế giá trị gia tăng cho hoạt động vận tải từ 10% xuống 5% Nếu hóa đơn ghi dịch vụ vận tải hưởng mức thuế suất 5% ghi cho thuê xe mức thuế suất lại 10% – Kiểm tra có bỏ sót hóa đơn khơng Phải rà sốt lại tồn hóa đơn xuất tháng, để chắn khơng bỏ sót hóa đơn nào, bỏ sót phải lập hóa đơn bổ sung khai nộp thuế – Các sản phẩm sử dụng nội phải xuất hóa đơn Trong trường hợp doanh nghiệp trả lương cho người lao động sản phẩm hàng hóa thành phẩm mình, xuất hàng biếu tặng, làm từ thiện… phải xuất hóa đơn khai nộp thuế giá trị gia tăng Đăc biệt cần thống khoản xuất hóa đơn bổ sung chưa xuất tránh bị phát lúc toán bị phạt cộng lãi phạt Kế toán nên lưu ý vấn đề quan trọng hóa đơn Phần 3: Cách tính lương giáo viên, hệ số lương, bảng lương, Mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS, giáo viên THPT, giáo viên Đại học, giáo viên Trung cấp Cách tính lương giáo viên Mầm non, Cách tính lương giáo viên Tiểu học, Cách tính lương giáo viên THCS, Cách tính lương giáo viên THPT, Cách tính lương giáo viên Đại học, Cách tính lương giáo viên Trung cấp Tơi giáo viên có hệ số lương: 489+7%pcvk Do nâng ngạch chuyển xếp lương :498+0.25 hệ số chênh lệch bảo lưu Luât sư giúp tơi cách tính lương theo hệ số lương nêu trên.Nếu thiệt thòi tiền lương nâng ngạch phương hướng giải nào.Trân trọng cảm ơn Chú ý :tính phụ cấp đưng lớp phụ cấp thâm niên Trả lời: Khi bạn đủ thâm niên năm kể từ nâng ngạch, bạn hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung 5% x 4,98 Từ năm thứ trử đi, năm bạn hưởng thêm 1% Còn phụ cấp bảo lưu 0,25 bạn hưởng suốt thời gian bạn hưởng lương ngạch viên chức loại A1 (cho đến nghỉ hưu) Chỉ bạn tiếp tục nâng ngạch lên viên chức loại A2 hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu bạn tham khảo tìm đọc Thơng tư liên tịch số68/2011/TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLĐTBXH rồi, văn không nhắc đến hệ số chênh lệch bảo lưu phần hệ số lương theo ngạch, bậc (hay gọi mức lương hưởng) nên văn khơng nhắc đến Chứ không nhắc đến không tính đâu Nếu anh chưa thấy lương tạm tính anh khơng có khoản này, anh mạnh dạn trao đổi với kế tốn nhà trường xem Vì trường hợp nâng ngạch có hệ số chênh lệch bảo lưu anh xảy nên kế toán làm lương đơn vị anh chưa rõ cách tính điều dễ thơng cảm Vì cần có trao đổi để đến thống chân lý, thực theo chế độ Nhà nước điều nên làm Theo qui định hành, năm thày cô giáo nghỉ hè tháng 91 ngày cộng với qui định chung 12 ngày nghỉ phép, 10 ngày nghỉ tết, lễ Trong số tháng học, tháng học sinh nghỉ ngày thứ chủ nhật (8 x = 72 ngày) Như tính sơ bộ, năm thày cô nghỉ khoảng 185 ngày (91 + 12 + 10 + 72) Tuy nhiên, số thấp nhiều so với thực tế hàng loạt ngày nghỉ qui định cụ thể khác Ví dụ thực tế, học sinh Hà Nội nghỉ tết âm lịch năm 2012 11 ngày (từ 19/1 – 29/1) Thậm chí, có trường tổ chức đại hội cơng đồn cho em nghỉ học Tóm lại năm có 365 ngày, tính thời gian trực tiếp đứng lớp thày giáo có lẽ khơng q 160 ngày/năm qui thời gian theo Luật lao động giờ/ngày, số thấp 1.Nội dung thông tư liên tịch số 80/TTLT –BNV- BTC Thông tư liên tịch số 80 /2005 TTLT _BNV –BTC ngày 10 /8 /2005 Bộ Nội vụ –Bộ Tài việc chuyển xếp lương số ngạch cơng chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chun mơn làm Giáo viên Mần Non : Mã ngạch :15a.206 ( Thuộc loại viên chức Ao); Ví dụ : Bà Nguyễn Thị A có trình độ cao đẳng mần non trước 31/12/2006 bậc lương hưởng theo NĐ :204 /NĐ-CP ( viên chức loại B) bậc3 ; hệ số lương 2,06 Thời điểm nâng lương : 2; hệ số lương 2,41 ( viên chức loại Ao ) ; Thời điểm hưởng :01/07/2005 ;Thời điểm tính nâng bậc lần sau : 01/04/2004 b, Giáo viên Tiểu học có trình độ cao đẳng Tiểu học xếp vào ngạch Giáo viên Tiểu học ; Mã ngạch : 15a.204 ( Thuộc loại viên chức Ao ) ; Ví dụ Ơng Nguyễn Văn A có bậc lương hưởng theo NĐ :204 NĐ - CP ( Bảng lương B ) bậc ;hệ số lương 2,06.Thời điểm nâng lương :01/10/2004 sau chuyển xếp theo thông tư 80 hưởng bậc lương:1 ; hệ số 2,10 ( Viên chức Ao ) ;Thời điểm hưởng : 01/7/2005 ; thời điểm tính bậc lương lần sau 01/10 /2004 2.Nôi dung Thông tư liên tịch số 81?TTLT –BNV- BTC Thông tư liên tịch số 81 /2005 /TTLT –BNV –BTC ngày 10 /8/2005 Bộ Nội vụ –Bộ Tài việc hướng dẫn thực chuyển xếp lương cũ sang lương số ngạch công chức, viên chức bổ sung thay đổi phân loại công chức thuộc ngành Giao dục Đào tạo: a, Giáo viên có trình độ đại học ( Thuộc viên chức A1) - Giáoviên Mầm Non cao cấp, mã ngạch 15a.205 Giáo viên Tiểu học có trình độ đại học xếp vào ngạch giáo viên tiểu học cao cấp, mã ngạch : 15a.203 Giáo viên THCS có trình độ đại học xếp vào ngạch giáo viên THCS mã ngạch :15a.201 b,Giáo viên có trình độ chưa đạt chuẩn - Giáo viên giảng dạy bậc trung học sở có trình độ cao đẳng xếp vào ngạch 15c -Giáo viên giảng dạy mân non có ttrình độ trung câp xếp vào ngạch giáo viên mần non chưc đạt chuẩn (Viên chức loại C ), mã ngạch 15c,210 -Đối với giáo viên Tiểu học chưa đạt trình độ trung cấp xếp vào ngạch giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn ( viên chức loại B ) mã ngạch 15c.209 c, giáo viên THCS có trình độ cao đẳng ( viên chức loại Ao ) : xếp vào mã ngạch : 15a.202 ( chuyển đổi tên ngạch ) · III Một số lưu ý trình chuyển xếp Đối với giáo viên chuyển xếp lại ngạch, bậc vào hệ số lương cũ xếp vào bậc lương có hệ số cao gần ngạch lương VD: Viên chức loại Ao ( giáo viên THCS ( 15a.202 ),GV TH chính( 15a.204) GVMN ( 15a.206) có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn làm )2.10 hệ số lương 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 Viên chức loai B ( GV THCS ) 15c,208 ),TH ( 15,114 ) ,MN ( 15,115) có TĐ trung cấp phù hợp với CM làm GVTH chưa đạt chuẩn ( Chưa đạt TĐ trung cấp ) Hệ số lương 1.86 · · - · 2.06 2,26 2.46 2,66 2,86 3,06 3,26 Thời gian hưởng mã ngạch giáo viên nâng lương sau ngày10/07/2005 thời gian hưởng mã ngạch, bậc lương theo thời gian nâng bậc lưương thường xuyên Ví dụ : Bà Nguyễn Thị C có cao đẳng Mần Non bậc lương hưởng theo NĐ: 204 NĐ - CP ( viên chức loại B ) bậc 3; hệ số lương : 2,26 thời điểm nâng lương : 01/10 /2005 sau chuyển xếp theo thông tư 81 đựơc hưởng bậc lương: 2; hệ số lương: 2,41 ( viên chứcAo ); Thời điểm hưởng : 01/10/2005 ; thời điểm tính nâng bậc lương lần sau: 01/10/2005 Đối với giáo viên có chênh lệch chuyển xếp bậc so với bậc lương cũ thời điểm nâng bậc lương tính từ 1/07/2005 -Giáo viên mần non,Tiểu học chuyển xếp từ viên chức loại B sang viên chức loại Ao chênh lệch theo lương cũ 0,20 Giáo viên Mân Non, tiểu học chuyển xếp từ viên chức loại Ao sang viên chức loại A1 chênh lệch theo lương cũ: 0,31 Ví dụ: Đối với giáo viên có tốt nghiệp sau ngày 1//7/2005 trước ngày 31/12/2005 thời gian hưởng bậc lương tính từ ngày 01/05/2006 cách tính lương Đối với giáo viên Ví dụ1: Giáo viên MN ( 15a 206 ) hệ số lương 2,10 phụ cấp khu vực 0,5 thuộc xã vùng hưởng phụ cấp thu hút - Hệ số lương : 2,10 x 250.000 = 945.000,đồng -Phụ cấp ưu đãi : ( 2,10 x 70%) x730.000 = 1.073.100,đồng - Phụ cấp thu hút ( 2,10 x 70% ) x 730 = 1.073.100,đồng -Phụ cấp khu vực : 0,5 x 730.000 =365.000,đồng Tổng cộng : =3.456.200đồng Trừ BHXH,BHYT 6% : (( 2,10 + 0,5) x 6% ) x 730.000 = 113.880,đồng Tổng lĩnh: 3.456.200 – 113.880 =3.342.320,đồng Ví dụ 2: GVTHCS ( 15a.202) hệ số lương 2,41, phụ cấp khu vực 0,5 Hệ số lương : 2,41x 730.000 = 1.759,300 đồng phụ câp ưu đãi : ( 2,41 x 35%) x 730.000 = 615.755,đồng - Phụ cấp khu vực : 0,5 x 730.000 = 365.000,đồng Cộng 2.740.055,đồng Trừ BHXH,BHYT 6% : (( 2,41+ 0.5) x 6% ) x730.000 = 127.458,đồng Tổng lĩnh : 2.740.055 – 127.458= 2.612.597,đồng Đối với CBQL ví dụ : Cán quản lí THCS chính(15a.201) hệ số lương 3.0, phụ cấp khu vực 0,5, phụ cấp chức vụ 0,35 - Hệ số lương 3.0 x730.000 = 2.190.000,đồng -Hệ số chức vụ: 0,35 x730,000 = 255.500,đồng -phụ cấp ưu đãi : ( 3.0+ 0,35) x 35% x730.000 = 855.925,đồng -Phụ cấp khu vực : 0,5 x730.000 = 365.000,đồng Cộng : = 3.666.425,đồng Trừ BHXH,BHYT 6% ( 3.0 + 0,5 + 0,35 ) x6% ) x730.000 =168.630,đồng Tổng lĩnh : 3.666.425 – 168.630 =3.497.795,đồng Lưu ý : Phụ cấp trách nhiệm tính PCTN x 730.000 =? cộng trực tiếp vào lương không trừ BH nâng bậc lương thường xuyên *Công chức thuộc viên chức loại C,B nhân viên phục vụ,bảo vệ,thời gian nâng bậc lương năm *Công chức thuộc viên chức loại Ao ,A1 thời gian nâng bậc lương năm * Thời điểm nộp danh sách để nghị nâng lương,QĐ nâng bậc cũ QĐ xét hết tập biên họp xét nộp phòng, dự kiến chia thành đợt : - Giáo viên nâng bậc lương từ thàng 1- tháng hàng năm.thời điểm nộp phòng trước tháng31/3 -Giáo viên nâng bậc lương tính từ tháng –tháng 12 hàng năm.Thời điểm nộp phòng trước ngày 30 /9 Quy định ngạch bậc lương giáo viên, công chức Tôi giáo viên trường THCS Kim Tân, địa xã Kim Tân-Kim Thành-Hải Dương Tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, vào ngành tháng 8/2006, đóng bảo hiểm từ tháng 9/2006, thi viên chức vào tháng 10/2006 thức cơng nhận kết vào ngày 1/12/2006, mã ngạch viên chức 15A.202, hưởng lương bậc 1, hệ số 2,41; thử việc 12 tháng, hưởng 85% lương Từ 1/12/2007 hưởng lương 100% Từ 1/12/2010 hưởng lương bậc 2, hệ số 2,41 Tơi học nâng chuẩn có đại học, tháng 9/2012 tơi có xét chuyển ngạch viên chức (hay chuyển loại viên đó) Vậy xin hỏi, trường hợp chuyển sang ngạch đại học hệ số lương tơi hưởng bao nhiêu, lương bậc đại học, lần nâng lương bao giờ? Tôi tìm hiểu vấn đề qua nội dung văn pháp luật nhà nước? Tôi băn khoăn trường hợp tơi khơng biết có hưởng lương tương đương bậc Đại học không, 1/12/2013 tới tơi có lên lương bậc đại học khơng? Vì tơi khơng sang ngang lại quay trở lại tính từ đầu phải đến năm 2016 nâng lên bậc đại học Xin trả lời giúp Tôi xin chân thành cảm ơn! Trả lời: Chào bạn, Căn vào quy định pháp luật sau: Điểm a mục chương III Thông tư số 79/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ ngày 10/08/2005 hướng dẫn chuyển tiếp lương cán bộ, công chức, viên chức thay đổi công việc trường hợp chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, quan công ty nhà nước vào làm việc quan nhà nước đơn vị nghiệp nhà nước trường hợp nâng ngạch mà chưa hưởng phụ cấp thâm niên ngạch cũ (ngạch giữ trước nâng ngạch), vào hệ số lương hưởng ngạch cũ chuyển xếp vào hệ số lương cao gần ngạch bổ nhiệm (khi nâng ngạch) Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ngạch bổ nhiệm tính sau: - Nếu chênh lệch hệ số lương xếp ngạch bổ nhiệm so với hệ số lương hưởng ngạch cũ lớn chênh lệch hai bậc lương liền kề ngạch cũ, tính kể từ ngày ký định bổ nhiệm vào ngạch; nhỏ chênh lệch hai bậc lương liền kề ngạch cũ, tính kể từ ngày xếp hệ số lương ngạch cũ (riêng trường hợp có ngày xếp hệ số lương hưởng ngạch cũ trước ngày 01/10/2004 mà thời điểm ngày 01/10/2004 có hệ số lương cũ ngạch cũ thấp hệ số lương cũ ngạch bổ nhiệm, tính chuyển xếp sang lương có hệ số lương ngạch cũ cao hệ số lương ngạch bổ nhiệm, thời gian xét nâng bậc lương lần sau ngạch bổ nhiệm tính kể từ ngày 01/10/2004 Ví dụ: Bảng Nghị định 204/2004/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/12/2004 chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang quy định Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp nhà nước viên chức loại A0: bậc 1, hệ số lương 2.10; bậc 2, hệ số lương 2.41; viên chức loại A1: bậc 1, hệ số lương 2.34; bậc 2, hệ số lương 2.67 Từ quy định trên, trường hợp bạn hưởng lương bậc 2, hệ số lương 2.41 từ ngày 01/12/2010 Như vậy, chuyển sang ngạch Đại học (viên chức loại A1) bậc, hệ số lương, lần nâng lương bạn là: a Bạn hưởng lương loại A0: bậc 2, hệ số lương 2.41 mà chuyển lên loại A1 hệ số lương cao gần ngạch bổ nhiệm bậc 2, hệ sơ lương 2.67 b Vì chênh lệch hệ số lương cũ (2.67-2.41=0.26) nhỏ chênh lệch hệ số lương liền kề ngạch cũ (2.41-2.10=0.31) nên lần nâng lương tính từ ngày xếp hệ số lương hưởng ngạch cũ 01/12/2010 Theo đó, sau đủ 36 tháng (khơng tính năm khơng hồn thành nhiệm vụ giao bị kỷ luật) bạn nâng lương tiếp theo, tức ngày 01/12/2013 Điểm a mục 10 chương III Thông tư số 79/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ ngày 10/08/2005 hướng dẫn chuyển tiếp lương cán bộ, công chức, viên chức thay đổi công việc trường hợp chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, quan công ty nhà nước vào làm việc quan nhà nước đơn vị nghiệp nhà nước trình độ đại học xếp vào ngạch chuyên viên loại A1; trình độ cao đẳng xếp vào ngạch viên chức loại A0 Tính từ bậc 1, loại A1, A0 đủ 36 tháng (khơng tính năm khơng hồn thành nhiệm vụ giao bị kỷ luật) nâng bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi kế toán Trường học, Thi kế toán Trường học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay