giao an tin 72016 2017

157 14 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 21:28

Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông PHẦN I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.1 Kiến thức - Biết vai trò chức chung chương trình bảng tính như: tạo trang tính thực tính tốn trang tính, tạo biểu đồ, xếp lọc liệu - Biết phân biệt vài dạng liệu xử lý chương trình bảng tính - Biết số chức chương trình bảng tính Microsoft Excel: nhập liệu, chỉnh sửa định dạng trang tính đơn giản, thực tính tốn trang tính cơng thức hàm, xếp lọc liệu, biểu diễn liệu biểu đồ 1.2 Kỹ - Tạo trang tính theo khn dạng cho trước - Thực tính tốn cơng thức số hàm thông dụng - Thực thao tác xếp lọc liệu - Tạo biểu đồ từ liệu trang tính thực số thao tác chỉnh sửa đơn giản với biểu đồ 1.3 Thái độ - Học sinh nhận thức ưu điểm chương trình bảng tính việc thực chương trình bảng tính, tính tốn, rèn luyện tư khoa học, tính xác, cẩn thận cơng việc Mạnh dạn tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá học hỏi Trường THCS Tân Sơn Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông Ngày soạn: Tiết - Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I MỤC ĐÍCH U CẦU Kiến thức - Biết khái niệm chương trình bảng tính Kỹ - Biết số đặc trưng chung bảng tính - Biết giao diện chương trình, biết cách khởi động chương trình Thái độ - Tập trung, nghiêm túc, ý học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: Giáo án + Bảng điểm học sinh Học sinh: Vở ghi + Sách giáo khoa III PHƯƠNG PHÁP - Phân tích - Nêu vấn đề, giải vấn đề IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ (1’) - Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Bảng Bảng nhu cầu xử lý nhu cầu xử lý thông tin thông tin dạng bảng dạng bảng (17’) ? Trong thực tế, em thấy - HS suy nghĩ trả lời liệu - HS khác nhận xét, bổ trình bày dạng bảng? sung ? GV lấy ví dụ Bảng điểm - HS quan sát Bảng điểm học sinh lớp học sinh yêu cầu HS quan sát ? Nhìn vào bảng điểm em - HS trả lời: Thấy điểm nhận biết gì? bạn lớp ? GV yêu cầu HS quan sát - HS quan sát hình - hình – Trường THCS Tân Sơn Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học ? Em thấy cách trình bày nào? - Ngoài liệu bảng người ta có nhu cầu vẽ biểu đồ để dễ quan sát ? Yêu cầu HS quan sát hình 3- để thấy rõ điều ? Qua ví dụ thơng tin trình bày dạng bảng có tác dụng gì? Giáo viên: Nguyễn Xn Đơng - HS trả lời - HS quan sát hình 3- - HS suy nghĩ trả lời - HS khác nhận xét, bổ sung ? Từ ví dụ em - HS thảo luận nhóm đưa chương trình đưa câu trả lời bảng tính gì? - Thơng tin biểu diễn dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, so sánh, xếp, tính tốn - Chương trình bảng tính phần mềm thiết kế để ghi lại trình bày thơng tin dạng bảng, thực tính tốn xây dựng biểu đồ biểu diễn cách trực quan số liệu có bảng Hoạt động 2: Chương trình bảng tính (17’) ? Ở lớp học Word, em nhớ lại xem hình làm việc Word gồm Trường THCS Tân Sơn Chương trình bảng tính a Màn hình làm việc - Thanh tiêu đề, bảng chọn, công cụ, nút lệnh thường dùng cửa sổ làm việc Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xn Đơng gì? - Đặc trưng chung chương trình bảng tính: - Từ giáo viên giới Dữ liệu (số, văn bản) thiệu hình làm việc Kết tính tốn bảng tính - HS nhớ lại trả lời trình bày dạng - HS khác nhận xét, bổ bảng sung - Ngoài chương trình bảng tính có số đặc trưng - HS ý lắng nghe khác ghi chép - HS lắng nghe b Dữ liệu Số(STT, điểm,…) ? Dữ liệu gồm kiểu - HS nghiên cứu sách giáo Văn (Họ tên, nào? khoa trả lời địa chỉ,…) - GV yêu cầu HS quan sát - GV yêu cầu HS quan sát - HS quan sát đưa c Khả tính tốn sử Bảng điểm học sinh câu trả lời dụng hàm có sẵn phân biệt đâu liệu số, - HS khác nhận xét - Khi liệu thay đổi kết liệu văn bản? chương trình bảng tính thay đổi theo - Khi tính ĐTB HS lớp GV thường sử - HS ý lắng nghe dụng máy tính bỏ túi thời gian với chương trình bảng tính ta cần nhập lệnh máy tự tính - Trong bảng điểm HS, GV xếp thứ Trường THCS Tân Sơn d Sắp xếp lọc liệu Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông tự học lực HS từ cao đến thấp từ thấp đến cao Ngoài dựa vào điểm trung bình, GV lọc HS giỏi, khá, trung bình, yếu ? Các mơn học khác em - HS nhớ lại trả lời học loại biểu đồ? Hãy kể tên? - HS khác nhận xét, bổ sung ? Cho biết liệu - HS quan sát trả lời, trình bày dạng biểu đồ em thấy nào? - Ở bên Word ta - HS lắng nghe chọn phông chữ, cỡ chữ, định dạng văn bên Excel ta làm điều e Tạo biểu đồ - Cơng cụ biểu đồ dạng trình bày liệu đọng trực quan - Với chương trình bảng tính ta trình bày liệu dạng bảng theo nhiều cách khác (chọn phông chữ, chỉnh hàng, cột) Ngồi sửa đổi, chép nội dung ơ, thêm xố hàng, cột Củng cố (5’) ? Nhắc lại số đặc trưng chung chương trình bảng tính ? Nêu số ví dụ bảng biểu: bảng lương cán bộ, hoá đơn bán hàng, danh sách học sinh ủng hộ đồng bào bị bão lụt Hướng dẫn cho học sinh học nhà chuẩn bị sau (4’) - Học kỹ lý thuyết, lấy số ví dụ bảng biểu - Đọc phần 3, để tới học Ngày soạn: Trường THCS Tân Sơn Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông Tiết - Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (Tiếp) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức - Nhận biết thành phần hình làm trang tính - Hiểu rõ khái niệm hàng, cột, ô, địa tính - Biết nhập, sửa, xố liệu - Biết cách di chuyển trang tính Kỹ - Thực thành thạo thao tác Thái độ - Tập trung, nghiêm túc, ý học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: Giáo án + Tài liệu tham khảo Học sinh: Vở ghi + Sách giáo khoa III PHƯƠNG PHÁP - Phân tích - Nêu vấn đề, giải vấn đề IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ (1’) - Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Màn Màn hình làm việc hình làm việc chương trình bảng tính chương trình bảng tính (17’) ? Em nêu lại cửa sổ - HS nhắc lại Word gồm cửa sổ Word nào? - HS khác nhận xét, bổ sung - Tương tự Word chương trình bảng tính có Ngồi có số Trường THCS Tân Sơn Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông đặc trưng khác - GV giới thiệu đặc trưng chương trình - HS lắng nghe bảng tính - GV phác hoạ cửa sổ làm việc Excel? Yêu cầu HS quan sát Hoạt động 2: Nhập liệu vào trang tính (17’) - Ở bên Word ta nhập sửa liệu bên Excel ta làm việc ? Để nhập liệu vào tính ta làm nào? - Đặc trưng chung chương trình bảng tính: + Thanh công thức sử dụng để nhập, hiển thị liệu cơng thức tính + Bảng chọn Data gồm lệnh để xử lý liệu + Trang tính gồm cột hàng miền làm việc bảng tính Vùng giao cột hàng tính để chứa liệu - HS quan sát - Các cột ô đánh liên tiếp từ trái sang phải - HS khác nhận xét, bổ chữ A, B, C,… sung - Hàng đánh STT từ xuống 1, 2, 3… - Địa ô cặp tên cột hàng nằm Ví dụ: A1 - Khối tập hợp ô liền kề tạo thành hình chữ nhật - Địa khối cặp địa ô bên trái ô bên phải phân cách dấu : Nhập liệu vào trang tính Trường THCS Tân Sơn a Nhập sửa liệu - Để nhập liệu vào ô ta nháy Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học ? u cầu HS quan sát tính chọn có điểm khác so với bên cạnh? ? Để sửa liệu bên Word ta làm nào? Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông chuột vào đưa liệu vào từ bàn phím Để kết thúc việc nhập liệu ta chọn tính khác nhấn phím Enter - Thao tác nháy chuột chọn gọi kích hoạt tính - HS quan sát trả lời - Để sửa dl tính ta nháy đúp chuột vào thực sửa - Các tệp chương trình bảng - HS nhớ lại trả lời tính tạo gọi bảng tính - HS khác nhận xét, bổ b Di chuyển trang tính sung - Sử dụng phím mũi tên bàn phím - Sử dụng chuột c Gõ chữ việt trang tính - Phải có phần mềm Vietkey 2000 phơng Tiếng Việt ? Điều kiện để gõ chữ - HS nhớ lại trả lời việt gì? ? Có kiểu gõ chữ - HS trả lời: việt? kiểu: Telex VNI Củng cố (5’) ? Nhắc lại hình làm việc Excel gồm gì? ? Xác định địa ô khối Hướng dẫn cho học sinh học nhà chuẩn bị sau (4’) - Học kỹ lý thuyết để tới thực hành - Trả lời câu hỏi SGK làm tập 1.1 – 1.11 SBT - Đọc trước thực hành Trường THCS Tân Sơn Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông Ngày soạn Tiết - BÀI THỰC HÀNH LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH EXCEL I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức - Biết khởi động kết thúc Excel - Nhận biết ơ, hàng, cột - Biết cách lưu bảng tính vào máy Kỹ - Thực thành thạo thao tác mở, kết thúc Excel lưu bảng tính Thái độ - Hình thành thái độ hoạt động theo nhóm, có ý thức tự chủ học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: Máy tính cài chương trình Excel phần mềm Vietkey 2000 Học sinh: Sách giáo khoa + Kiến thức trước để thực hành III PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động nhóm - Hoạt động cá nhân - Phân tích - Nêu vấn đề, giải vấn đề IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ (5’) ? Em nêu hình làm việc Excel gồm gì? < Trả lời: Màn hình làm việc Excel gồm: + Thanh tiêu đề, bảng chọn, công cụ, cơng thức, tên cột, tên hàng, tính, trạng thái, trang tính + Bảng chọn Data + Tên trang tính Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Khởi a Khởi động Excel động Excel (5’) - Cách 1: Nháy chuột vào nút ? Tương tự cách - HS nhớ lại kiến thức Start -> Programs -> Microsoft khởi động Word, em trả lời Excel Trường THCS Tân Sơn Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông nêu cách khởi động Excel? - Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Excel hình - Cách 3: Nháy chuột phải vào biểu tượng hình chọn Open ? GV yêu cầu HS bật máy thực cách khởi động Excel? Hoạt động 2: Lưu kết thoát khỏi - HS bật máy, thực Excel (7’) cách khởi động Excel giám sát giáo viên b Lưu kết thoát khỏi Excel - Lưu kết quả: + Cách 1: Vào File -> ? Để lưu kết làm - HS nhớ lại kiến thức Save -> XHHT gõ tên vào việc vào máy ta trả lời khung File name -> Save làm nào? + Cách 2: Nháy nút lệnh công cụ-> XHHT -> gõ tên vào khung File name -> Save - HS thực + Cách 3: Ấn đồng thời tổ hợp cách lưu bảng tính vào phím Ctrl+S -> XHHT -> Gõ máy tên vào khung File name -> Save - Thoát khỏi Excel: + Cách 1: Nháy chuột vào đỏ tiêu đề ? Để thoát khỏi Excel ta - HS trả lời + Cách 2: Vào File -> Exit làm nào? - HS thực + Cách 3: Ấn đồng thời tổ hợp cách thoát khỏi Excel phím Alt + F4 Bài tập Trường THCS Tân Sơn 10 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số lớp: (1p) Tiến trình mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động : Tìm hiểu đối tượng tự mềm GV: Ở 11 em học cách nhập vẽ đồ thị hàm số, bạn nhắc lại cho cô cú pháp nhập hàm số? HS: trả lời câu hỏi GV: cho học sinh quan sát đối tượng, từ yêu cầu HS cho đối tượng tự do, đâu đối tượng phụ thuộc HS: quan sát trả lời câu hỏi Nội dung ghi bảng phụ thuộc toán học phần Đối tượng tự phụ thuộc toán học Các đối tượng phần mềm GeoGebra chia làm hai loại: đối tượng tự đối tượng phụ thuộc Các đối tượng phụ thuộc có quan hệ toán học chặt chẽ với đối tượng khác VD: a:=2 g:= (x^2+1)/(x-1) f:= a/x Hoạt động 2: Tìm hiểu cơng cụ vẽ điều khiển hình GV: Đối với tốn hình học, để vẽ Các cơng cụ vẽ điều khiển hình em cần gì? HS: trả lời câu hỏi Các cơng cụ vẽ nằm công GV: phần Mềm Word học, cụ, để chọn công cụ vẽ ta cần nháy giao diện Word có thành phần chuột vào biểu tượng nào? Lưu ý: Nhấn phím ESC bàn phím HS: trả lời thành phần để trở công cụ chọn ( biểu tượng hình GV: mở phần mềm GeoGebra cho HS mũi tên) quan sát cho biết tên gọi thành phần phần mềm HS: quan sát, đọc sách giáo khoa, thảo luận với bạn đưa tên gọi thành phần phần mềm GV: nhận xét đưa kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu cách vẽ tam giác phần mềm GV: Ở trước em học cách Vẽ tam giác tạo điểm, cô mời bạn lên tạo giúp cô Bước 1: Chọn công cụ đoạn thẳng điểm phần mềm Bước 2: Vẽ đoạn thẳng với điểm HS: lên tạo điểm phần mềm chung GV: từ ba điểm ta cần làm Hồn thành tam giác để tạo thành tam giác? Nhấn ESC bàn phìm để chuyển Trường THCS Tân Sơn 143 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông HS: trả lời câu hỏi công cụ chọn hình GV: Nhận xét câu trả lời đưa thao tác thực chọn công cụ để nối điểm lại với để tạo thành tam giác Hoạt động 4: Tìm hiểu cách vẽ góc đo góc GV: Vậy từ tam giác để thể Vẽ góc đo góc góc có tam giác ta ghi nào? Bước 1: nháy chuột chọn cơng cụ góc HS: lên ghi góc có tam giác Bước 2: nháy chuột vào đỉnh theo GV: Vậy em thử thao tác thứ tự thể góc học tốn nhấp vào điểm tam giác học phần mềm sau xem điều xảy ra? Kết quả: Góc thể hình HS: lên thực đưa câu trả lời Lưu ý: Phần mềm tạo đối tượng góc GV: hướng dẫn điểm cần lưu ý đưa theo thứ tự đỉnh A, B, C góc kết luận học α, β, γ Củng cố, dặn dò: (3p) - Nhắc lại khái niệm toán học, cách thực chọn cơng cụ để vẽ hình, cơng cụ để thể góc - Về nhà xem lại bài, xem trước phần TIẾT 66: Ngày soạn: BÀI 12: VẼ HÌNH PHẲNG BẰNG GEOGEBRA I Mục tiêu: Sau học xong này, học sinh cần đạt Kiến thức: - Biết khái niệm đối tượng tốn học hình phần mềm GEOGEBRA - Biết quan hệ phụ thuộc toán học đối tượng - Biết cách vẽ hình động đơn giản Kỹ năng: - Thực thao tác nhập lệnh phần mềm GEOGEBRA - Thực sử dụng công cụ đoạn thẳng, điểm để vẽ tam giác phần mềm GEOGEBRA - Thực thao tác tạo góc vẽ góc phần mềm Thái độ: - Nghiêm túc học, có tinh thần học hỏi sáng tạo, hứng thú với môn học Trường THCS Tân Sơn 144 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đơng - Rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn linh hoạt học tập, tích cực tham gia xây dựng II Chuẩn bị: Phương pháp: Hướng dẫn, nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp diễn giải, thực hành, lấy học sinh làm trung tâm để hs chủ động tìm hiểu phương tiện: - GV: Giáo án, SGK, máy tính, Tivi, bảng viết, trình chiếu, phòng máy - HS: SGK, ghi chép, đồ dùng học tập III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số lớp: (1p) Tiến trình mới: Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng Hoạt động : Tìm hiểu cách vẽ phân giác, trung điểm đoạn thẳng GV: Để chọn góc ta thực Phân giác Trung điểm đoạn thẳng nào, mời bạn lên bảng thực HS: lên bảng thực a Đường phân giác góc GV: Đường phân giác góc gì? B1: Chọn công cụ đường phân giác HS: trả lời câu hỏi tốn học B2: Nháy chuột chọn góc GV: Nhận xét, để vẽ đường phân giác phần mềm GeoGebra ta sử dụng công cụ đường phân giác GV: Hướng dẫn công cụ cách thức thực HS: quan sát ghi b Trung điểm đoạn thẳng GV: Vậy để vẽ đường trung điểm ta thực B1: Chọn công cụ trung điểm tâm nào? Các em thảo luận sau B2: Chọn điểm đầu cuối mời bạn lên thao tác cho lớp quan sát HS: thảo luận, đọc SGK lên bảng thực hành Hoạt động 6: Tìm hiểu cách vẽ đường thẳng song song, vng góc, trung trực GV: Các em đọc SGK tìm hiểu a Đường thẳng song song cách vẽ đường song song, đường vuông B1: Chọn công cụ đường song song góc, đường trung trực Sau lên bảng B2: Chọn điểm, sau chọn đường trình bày lại cách thực thẳng tia HS: nghiên cứu SGK, thảo luận để đưa b Đường thẳng vng góc bước thực B1: Chọn cơng cụ đường vng góc GV: Cho HS lên thực hiện, lớp B2: Chọn điểm, sau chọn đường Trường THCS Tân Sơn 145 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông quan sát nhận xét thẳng tia c Đường trung trực B1: chọn công cụ đường trung trực B2: Chọn đoạn thẳng chọn điểm đầu cuối đoạn thẳng Hoạt động 7: Tìm hiểu quan hệ đối tượng hình học Quan hệ đối tượng hình học Đối tượng bị Đối tượng Hình thực tế Mơ tả quan hệ phụ thuộc phụ thuộc (cha) (con) Điểm A, B nằm đường thẳng Nằm d A, B d A giao hai đường thẳng d Giao điểm A d, d1 d1 d phân giác góc ABC Phân giác ABC d M trung điểm cạnh AB Trung điểm AB M h đường cao hạ từ điểm A Đường cao A, BC h xuống cạnh BC α Là góc tạo ba điểm A, B, C Góc α ABC Hoạt động 8: Tìm hiểu thao tác với đối tượng GV: em đọc SGK tìm hiểu Các thao tác với đối tượng thao tác đối tượng, từ cho biết a Di chuyển tên đối tượng có thao tác nào? Mục đích b làm ẩn đối tượng hình học thao tác c di chuyển tồn hình HS: đọc tìm hiểu thao tác có d phóng to, thu nhỏ đối tượng phần mềm hình Trường THCS Tân Sơn 146 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đơng Củng cố, dặn dò: (3p) - Nhắc lại khái niệm tốn học, cách thực chọn cơng cụ để vẽ hình, cơng cụ để thể góc - Cách thực vẽ đường song song, đường vng góc, trung trực, quan hệ đối tượng phần mềm - Về nhà xem lại để tiết sau thực hành - Về đọc trước tập SGK để tiết sau lên phòng máy thực hành vẽ TiÕt 67 Ngày soạn: «n tËp (t1) I Mơc tiªu: - Hệ thống lại kiến thức học Excel thông qua tập, - Rèn luyện kĩ thực hành Excel luyện gõ 10 ngón, gõ tiếng Việt cho HS II Chn bÞ: - GV chuẩn bị tập - HS chia nhúm ụn III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: kiểm tra cũ HS nhc li cỏc phn ó hc v Excel Hoạt động 2: lý thuyết Định dạng trang tính HS trả lời ? Để thay đổi phông chữ ta làm Thay đổi phông chữ ntn? - Đánh dấu ô - Nháy mũi tên ô Font chọn phông thích hợp Thay đổi cỡ chữ ? Để thay đổi cỡ chữ ta làm ntn? - Đánh dấu ô - Nháy mũi tên ô cỡ chữ chọn cỡ thích hợp Thay đổi kiểu chữ ? Để thay đổi kiêu chữ ta làm - Đánh dấu ô ntn? - Nháy vào B, I, U Chọn màu phông Trng THCS Tõn Sn 147 Nm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viờn: Nguyn Xuõn ụng - Đánh dấu ô ? Nêu cách chọn màu cho phông? - Nháy mũi tên nút chữ A Căn lề ô tính - Đánh dấu ô ? Cách lề ô tính? - Nháy chọn nút lệnh lề Tăng, giảm số chữ số thập phân ? Để tăng, giảm số chữ số thập - Nháy chọn ô phân ta làm ntn? - Sử dụng hai nút lệnh tăng, giảm chữ số thập phân Tô màu ? Trình bày cách tô màu - Nháy chọn ô kẻ đờng biên trang tÝnh - Sư dơng nót lƯnh Fill Color Kẻ đờng biên - Chọn ô - Sử dụng nút Border HS trả lời Trình bày in trang tính - Đặt lề hớng giấy in ? Trình bày cách đặt lề hớng File -> Page Setup XHHT, lựa giÊy in chän híng giÊy vµ lỊ giÊy -> Ok - In trang tÝnh File -> Print ? §Ĩ in trang tính ta làm ntn? Hoạt động 3: luyện tập GV yêu cầu mở Excel nhập HS thực hành máy liệu nh hình dới đây: HS mở Excel nhập liệu Sau tạo xong tiến hành định dạng đặt lề cho trang tính Lu bảng tính với tên: Ontap_ tên mình_tên lớp HS định dạng đặt lề trang tính HS lu bảng tính Hoạt động 4: củng cố Trng THCS Tõn Sn 148 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giỏo viờn: Nguyn Xuõn ụng - Nhắc lại tất thao tác học Hoạt động 5: dặn dò nhà - Về nhà tiếp tục ôn tập ®Ĩ tiÕt sau thùc hµnh Trường THCS Tân Sơn 149 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xn Đơng TiÕt 68 Ngày soạn: «n tËp (t2) I Mơc tiªu: - Hệ thống lại kiến thức học Excel thông qua tập, - Rèn luyện kĩ thực hành Excel luyện gõ 10 ngón, gõ tiếng Việt cho HS II ChuÈn bÞ: - GV chuẩn bị tập - HS chia nhúm ụn III Tiến trình dạy häc: KiĨm tra sÜ sè, vƯ sinh líp Dạy mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: kiểm tra cũ HS nhắc lại phần học Excel Ho¹t động 2: lý thuyết Sắp xếp lọc liệu ? Trình bày cách xếp Sắp xếp liệu - Chọn ô cột cần xếp liệu trang tính? - Nháy nút lệnh xếp tăng ? Để lọc liệu trang tính (hoặc giảm) Lọc liệu ta làm ntn? - Chọn ô vùng cần lọc ? Sau lọc để hiển thị lại - Data -> Filter -> AutoFilter Hiển thị lại liệu liệu ta làm ntn? ? Nêu cách thoát khỏi chế độ - Data -> Filter -> Show All Thoát khỏi chế độ lọc lọc? - Data -> Filter -> AutoFilter Trình bày liệu biểu đồ ? Em trình bày cách vẽ biểu đồ biểu diễn liệu trang tính ? - Chọn ô vùng liệu Nháy nút Chart Wizard Nháy Next liên tiếp Nháy Finish Next mờ Hoạt động 3: luyện tập Bài tập 1: GV yêu cầu HS mở bảng tính lu tiết trớc thực hiện: - Sử dụng hàm để tính điểm Trng THCS Tõn Sn 150 HS mở bảng tính thùc hiÖn Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin hc Giỏo viờn: Nguyn Xuõn ụng trung bình môn theo yêu cầu GV - Sắp xếp điểm trung bình tăng dần - Lọc học sinh có điểm học kỳ =5 Bài tập 2: Tạo liệu nh bảng HS tạo bảng liệu tiến sau chuyển thành biểu đồ hành tạo biểu đồ hình cột dạng hình cột Hoạt động 4: củng cố - Nhắc lại tất thao tác học Hoạt động 5: dặn dò nhà - Về nhà tiếp tục ôn tập để tiết sau kiểm tra học kú Trường THCS Tân Sơn 151 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đơng TiÕt 69 soạn: Ngày KiĨm tra häc kú ii - lý thut I Mơc tiªu: - KiĨm ta viƯc n¾m b¾t kiÕn thøc lý thut cđa HS vỊ tÊt phần học học kỳ II - Rèn cho học sinh kỹ suy nghĩ, t duy, làm chủ tình - Hình thành thái độ nghiªm tóc, trung thùc giê kiĨn tra II Chn bị: - GV chun b đề kiểm tra III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: * Nội dung kiểm tra: Phần I: Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời câu sau đây: Câu 1: nút lệnh nằm ? a.Thanh tiêu đề b.Thanh thực đơn c.Thanh công cụ d.Thanh trạnh thái Câu 2: Để ngắt trang tÝnh ta sư dung lƯnh a.Frint PreView b.Page Break Preview c.Print d.Cả a, b, c sai Câu 3: Muốn đặt lề trang tính hộp thoại PageSetup chọn ô a.Right b.Left c.Bottom d.Top Câu 4: Nút lệnh dùng để xếp theo thứ tự tăng dần ? a b c d.cả a, b, c sai Câu 5: Để giảm chữ số thập phân ta sư dơng lƯnh: a b c d.c¶ a, b, c sai Câu 6: Biểu đồ cột dùng để: a.So Sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu b.Mô tả tỉ lệ liệu so với tổng tổng thể c.So sánh liệu nhiều cột d.Cả a, b, c sai Câu 7: Để lọc liệu ta sử dụng lÖnh Trường THCS Tân Sơn 152 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông a.Data -> Filter -> AutoFilter b.Data -> Filter -> Show All c.Data -> Sort d.Cả a, b, c sai Câu 8: Để vẽ biểu đồ ta dùng nút lÖnh: a b c d Câu 9: Để chỉnh độ rộng cột vừa kít với liệu có cột cần thực thao tác sau đây? a Nháy chuột vạch phân cách cột c Nháy chuột vạch phân cách dòng b Nháy đúp chuột vạch phân cách cột d Cả câu sai Câu 10: Em điền tên dạng biểu đồ hai hình vẽ đây: Hình Hình a) b) PhÇn II : Tù LuËn ( điểm ) Câu 1( 2,5 điểm) Giả Sử ô A1 có màu xanh chữ màu đỏ Ô A3 có màu trắng chữ màu đen Em nêu cách chép nội dung ô A1 vào ô A3 dự đoán xem sau chép ô A3 có phông chữ màu ? Câu (2.5 điểm) Em nêu bớc để viết thích cho biểu đồ? * Đáp án: Câ Đáp án Biểu u điểm Trắc nghiệm C 0,5 B 0,5 D 0,5 A 0,5 B 0,5 C 0,5 A 0,5 D 0,5 B 0,5 10 Hình 1:BĐ đờng gấp khúc; Hình 2: BĐ hình 0,5 cột Tự luận - Sử dơng nót lƯnh Copy vµ Paste 1,5 Trường THCS Tân Sơn 153 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông - Ô A3 có xanh, chữ đỏ B1 Chọn ô miền có liệu cần vẽ biểu đồ B2 Nháy nút Chart Wizard công cụ Xuất hộp thoại Chart Wizard - Tại ô Chart Type: chọn nhóm biểu đồ - Tại ô Chart sub type: chọn dạng biểu đồ nhóm Sau nháy nút Next để chuyển sang hộp thoại thứ - Tại ô Data Range: kiểm tra miền liệu - Tại ô Series in: chọn dãy liệu cần minh họa theo hàng cột Sau nháy nút Next để chuyển sang hộp thoại thứ - Tại ô Chart title: ghi thích cho biểu đồ - Tại ô Category: ghi thích cho trục ngang - Tại ô Value: ghi thích cho trục đứng Sau nháy nút Next để chuyển sang bớc B3 Nháy liên tiếp nút Next hộp thoại nháy nút Finish hộp thoại cuối Trng THCS Tân Sơn 154 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông TiÕt 70 Ngày soạn: KiĨm tra häc kú ii - thùc hµnh I Mơc tiêu: - Kiểm ta việc nắm bắt kiến thức thực hành HS định dạng trang tính, trình bày trang in, xếp lọc liệu, vẽ biểu đồ - Thành thạo thao tác - Hình thành thái độ nghiêm túc, trung thực kiển tra II Chuẩn bị: - GV chun b đề kiểm tra III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: * Nội dung kiểm tra: Cho bảng điểm học sinh: Bảng điểm lớp 7A ST Họ tên Toán Ngữ Văn Tin Vật ĐTB T Học Lí Nguyễn Hoà 8 ? An Lê Thái Anh 8 ? TrÇn Quèc 9 ? Bình Phạm Ngọc Mai 9 10 ? Bïi Thu Hµ ? Chu Thị Hơng 8 ? Bïi Mü Linh ? Vũ Thị Mai 5 ? Lê Văn Quang ? 10 Trần Thu Ph5 7 ? ơng 11 Hà Thanh Th 8 ? 12 Phạm Hải Yến 10 10 ? a Khởi động chơng trình bảng tính Excel Vietkey nhập nội dung bảng (1 điểm) b Tính ô cột ĐTB điểm trung bình môn học (2 điểm) c Sắp xếp lại cột ĐTB theo thứ tự điểm tăng dần (1 điểm) Trng THCS Tõn Sn 155 Nm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Giáo viờn: Nguyn Xuõn ụng d Dùng hàm Max tìm học sinh có ĐTB cao (2 điểm) e Lọc học sinh có ĐTB 8.0 (2 điểm) Nhập lại bảng hệ thống dới vẽ đồ thị thích hợp để mô tả tỉ lệ lực học loại học sinh so với tổng thể (2 điểm) Lực học Giỏi Khá Trung bình Yếu Tổng cộng Đáp án + Biểu điểm Câ u a b c d e Đáp án Khởi động Excel Vietkey, nhập liệu Tính ô cét §TB G2 = AVERAGE(C2:F2) G3 = AVERAGE(C3:F3) G4 = AVERAGE(C4:F4) G5 = AVERAGE(C5:F5) G6 = AVERAGE(C6:F6) G7 = AVERAGE(C7:F7) G8 = AVERAGE(C8:F8) G9 = AVERAGE(C9:F9) G10 = AVERAGE(C10:F10) G11 = AVERAGE(C11:F11) G12 = AVERAGE(C12:F12) G13 = AVERAGE(C13:F13) Nh¸y ô cột ĐTB nháy nút xếp tăng dần =MAX(G2:G13) Chọn ô, Data -> Filter -> AutoFilter Chọn 8.0 Vẽ biểu đồ thích hợp Trng THCS Tân Sơn 156 BiĨu ®iĨm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 Năm học 2018 - 2019 Giáo án tin học Trường THCS Tân Sơn Giáo viên: Nguyễn Xuân Đông 157 Năm học 2018 - 2019 ... có trang tính trang tính? ? Các trang tính - HS quan sát trả lời: phân biệt gì? trang tính phân biệt tên nhãn phía hình ? Em quan sát bảng tính cho biết em - HS quan sát đưa làm việc trang tính... Vậy trang tính - HS nghiên cứu SGK - Trang tính kích kích hoạt trang trả lời câu hỏi hoạt trang tính tính nào? hiển thị hình, có nhãn trang màu trắng, tên trang viết chữ đậm ? Để kích hoạt trang... hoạt trang tính ta tính em làm nào? trang tính để thấy nháy chuột vào nhãn trang trang tính tương ứng kích hoạt (hay làm việc) trả lời Hoạt động 2: Các Các thành phần thành phần trang tính trang
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tin 72016 2017, giao an tin 72016 2017, V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ GIỜ KIỂM TRA:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay