Benh rung chuyen NN

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 20:04

Bệnh rung chuyển nghề nghiệp mô tả tổn thương nghề nghiệp do yếu tố rung, các nghề nghiệp có liên quan, cơ chế bệnh sinh, tổn thương và các biện pháp dự phòng, Bệnh rung chuyển nghề nghiệp mô tả tổn thương nghề nghiệp do yếu tố rung, các nghề nghiệp có liên quan, cơ chế bệnh sinh, tổn thương và các biện pháp dự phòng, Bệnh rung chuyển nghề nghiệp mô tả tổn thương nghề nghiệp do yếu tố rung, các nghề nghiệp có liên quan, cơ chế bệnh sinh, tổn thương và các biện pháp dự phòng, Bệnh rung chuyển nghề nghiệp mô tả tổn thương nghề nghiệp do yếu tố rung, các nghề nghiệp có liên quan, cơ chế bệnh sinh, tổn thương và các biện pháp dự phòng, Bệnh rung chuyển nghề nghiệp mô tả tổn thương nghề nghiệp do yếu tố rung, các nghề nghiệp có liên quan, cơ chế bệnh sinh, tổn thương và các biện pháp dự phòng, Bệnh rung chuyển nghề nghiệp mô tả tổn thương nghề nghiệp do yếu tố rung, các nghề nghiệp có liên quan, cơ chế bệnh sinh, tổn thương và các biện pháp dự phòng BỆNH RUNG CHUYỂN NGHỀ NGHIỆP (Rung cục bộ, tần số cao) PGS TS Nguyễn Liễu 1/ Đại cương 1.1- Một số khỏi niệm rung Rung chuyển dao động vật thể quanh điểm cân Nói cách khác: rung chuyển chuyển động qua phía điểm cố định, đến giới hạn cực đại (giới hạn I) dừng lại lại đến giới hạn cực đại phía bên đối diện (giới hạn II) dừng lại Đa số rung chuyển khơng có biên độ vận tốc cố định Giới hạn I A t AGiới hạn II Sơ đồ biểu diễn rung chuyển 1.2- Đặc trưng rung: đặc trưng chính: - Độ rời (biên độ dao động): qng đường chuyển động điểm nghỉ với điểm cực đại chuyển động - Vận tốc: độ rời đơn vị thời gian - Gia tốc: thay đổi tốc độ theo đơn vị thời gian Cơ thể người chịu đựng rung chuyển với biên độ, vận tốc gia tốc thời gian cho phép Như giới hạn tối đa cho phép rung giới hạn biên độ vận tốc hay gia tốc ứng với tần số rung Quan hệ đại lượng tính tốn theo cơng thức: V V= 2πfx hay X=  2πf + V: vận tốc rung + f: tần số rung +x: độ rời (hay biên độ) 1.3- Tiờu chuẩn rung: Mức rung tối đa cho phép dụng cụ nơi tay cầm(quy định Bộ y tế năm 2002) theo bảng sau: Tần số (Hz) (5,6-11,2) 16 (11,2-22,4) 31,5 (22,4-45) 63 (45-90) 125 (90-180) 250 (180-355) 500 (355-700) 1000 (700-1400) Vận tốc rung 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Hệ số hiệu đích (K0) 0,5 1 1 1 K0: hệ số hiệu đính để để tính vận tốc rung hiệu đính (tổng vận tốc rung) Vận tốc rung hiệu đính cho phép khơng q 4cm/s Vận tốc rung hiệu đính cho phép theo thời gian: giờ: 4,0cm/s giờ: 5,6cm/s giờ: 4,2cm/s 3giờ: 6,5cm/s giờ: 4,6cm/s giờ: 8,0cm/s giờ: 5,0cm/s 1giờ: 11,3cm/s < 0,5 giờ: khụng quỏ 16cm/s 1.4- Phõn loại rung chuyển:rung chuyển thường phân loại theo tần số -Rung chuyển tần số thấp (dưới Hz) Rung chuyển gặp tầu thuỷ, máy bay, tàu hỏa, cưỡi súc vật Rung chuyển thường tác động đến tiền đỡnh gõy nờn tỡnh trạng “say tàu xe” Tuy nhiên có khả gây nên rối loạn mê đạo thị giác, gây tỡnh trạng ảo thị Đây loại rung chuyển toàn thân, bệnh có tính chất nghề nghiệp - Rung chuyển tần số thấp (2-20Hz): Rung chuyển thường gặp rung xóc xe cộ, máy kéo, máy xúc, xe ủi đất, máy bay trực thăng nhiều tác giả cho rung xóc làm nặng thêm tổn thương cột sống có trước, gây thương tổn trực tiếp gây hội chứng bệnh cú tớnh chất nghề nghiệp - Rung chuyển tần số cao (trờn 20Hz): Đây loại rung chuyển tần số cao, truyền vào thể theo đường tay (rung chuyển cục bộ) gây nên bệnh rung chuyển nghề nghiệp Khi nói đến rung chuyển nghề nghiệp nói đến bệnh nghề nghiệp rung chuyển cục cú tần số cao gõy 2- Bệnh rung chuyển nghề nghiệp 2-1- Khỏi niệm bệnh: rung chuyển tần số cao (trên 20 Hz), truyền vào thể theo đường tay, gây tổn thương cục bộ, đặc thù xác định bệnh rung chuyển nghề nghiệp Chớnh vỡ người ta xác định bệnh lý gõy rung chuyển cục Bệnh rung chuyển cục nhà nước công nhận bệnh nghề nghiệp bảo hiểm 2.2- Triệu chứng lõm sàng: * Triệu chứng hệ thống xương, khớp - Đau xương khớp: xuất lao động đau lúc bắt đầu lao động sau ngừng đau, khơng đau dội - Hỡnh thỏi khớp (khi quan sỏt) ngún tay, cổ tay, khuỷu, khụng cú gỡ thay đổi rừ rệt - Cử động khớp: bị rối loạn rừ gấp duỗi * Triệu chứng rối loạn vận mạch Rối loạn vận mạch rung chuyển cục (cũn gọi Raynaud nghề nghiệp) cú Đây rối loạn tuần hoàn mao mạch đầu chi kèm theo rối loạn cảm giác bàn tay Có giai đoạn: - Giai đoạn đầu: thiếu mỏu cục làm ngón tay trắng bệch xanh nhợt Cảm giác đầu ngón lạnh tê cóng - Giai đoạn tiếp theo: đau dấm dứt ngón tay Màu sắc ngón tay thay đổi lúc đỏ, lúc tím, đau nóng đơi mónh liệt Cơn đau xuất thường lạnh rung chuyển liên tục, thời gian lao động dài, co cơ, mệt mỏi sức Tỡnh trạng rối loạn vận mạch (Raynaud) không dẫn đến hoại tử tổ chức Nghiệm pháp lạnh thường dương tính Nhiệt độ da vùng có rối loạn thấp nơi khác * Triệu chứng tổn thương cân cơ, thần kinh: triệu chứng thường xuất sớm sau tiếp xúc 1-2 tháng Các tổn thương thường rung tần số trờn 300Hz gõy Một số dấu hiệu cú thể gặp: - Đau ngón tay kiểu bỏng rát, tê cóng dị cảm - Teo ô mô hay ô mô út bàn tay Ngồi tổn thương liên cốt cà cẳng tay khác 2.3- Triệu chứng cận lõm sàng: * X quang - Khuyết xương: xuất hốc xương nhỏ chủ yếu xương cổ tay Các hốc xương có hỡnh dỏng vết sỏng, trũn, to đầu gim trở lên, xuất hốc, thường có nhiều hốc xương nhiều xương - Lồi xương, gai xương dị vật khớp: + Các gai xương, lồi xương: chủ yếu thấy khớp khuỷu (ít gặp cổ tay) xuất tổ chức xương bám vào mỏm rũng rọc hay mỏm trờn lồi cầu, cú hỡnh thành cỏc u xương thực sự cốt hoá tổ chức gân xung quanh khớp + Dị vật: Có thể gặp khớp vỏ xương, sụn hay gai xương hỡnh thành làm biến dạng mặt khớp - Sự biến đổi hỡnh dỏng cấu trỳc xương: Sự biến đổi hay gặp khuỷu tay: thấy đầu xương cánh tay dầy phần hay toàn , bờ xương gồ ghề, cấu trúc biến đổi Ngoài thấy tỡnh trạng thưa xương, dày cốt mạc * Đo cảm nhận rung: Đo cảm nhận rung vùng tiếp xúc bàn tay thấy thường giảm sớm rừ rệt so với bờn tay đối diện Đây kỹ thuật phát sớm tổn thương rung chuyển cục * Soi mao mạch: Soi mao mạch phương pháp sử dụng rộng rói cú giỏ trị việc xỏc định tổn thương rung chuyển cục gây Hỡnh ảnh thường thấy co thắt trương lực mao mạch nếp gấp móng tay Ngồi số lượng mao mạch đầu ngón tay giảm rừ * Đo nhiệt độ da: Đo nhiệt độ da ngón tay phía lũng lưng ngón tay bàn tay để so sánh Bên tay bị tổn thương rung chuyển thỡ nhiệt độ giảm so với bên bỡnh thường Sự chênh lệch 20C thỡ cú giỏ trị * Nghiệm phỏp lạnh: Nghiệm pháp có giá trị chẩn đốn tốt tổn thương rung cục Nghiệm pháp dương tính 2.4- Chẩn đốn: để xác định bệnh rung chuyển nghề nghiệp phải dựa vào: * Yếu tố tiếp xỳc nghề nghiệp: Là người có cơng việc tiếp xúc với rung tần số cao: sử dụng dụng cụ rung cầm tay: mài, khoan, tiện - Hỡnh ảnh X quang: cỏc tổn thương như: hư khớp khuỷu, khớp cổ tay hoại tử xương cổ tay - Nghiệm pháp lạnh: dương tính - Soi mao mạch: thấy co trương lực mao mạch nếp gấp móng tay - Giảm cảm nhận rung 2.5- Điều trị bệnh rung chuyển nghề nghiệp - Điều trị tổn thương rung chuyển gây gặp nhiều khó khăn, tổn thương xương khớp - Điều trị rối loạn mao mạch: sử dụng thuốc gión mạch, axid nicotinic, vật lý trị liệu như: xoa bóp, chiếu tia cực tím 2.6- Phũng ngừa Bệnh rung chuyển nghề nghiệp: - Biện phỏp kỹ thuật: + Cỏc thiết bị rung cần giảm trọng lượng + Cố gắng làm giảm rung nguồn rung + Cải tiến thiết bị sử dụng cho phù hợp để giảm khả gây tổn thương - Biện phỏp cỏ nhõn: + Khi sử dụng thiết bị rung phải đeo găng tay lót cao su, đệm mút hay để giảm rung + Về mùa rét phải mặc ấm, sau ca lao động nên gâm bàn tay vào nước ấm tích cực vận động xoa bóp - Biện phỏp y tế + Tuyển chọn cụng nhõn tiếp xỳc với rung cục : Trên 18 tuổi (đó liền sụn nối) 40 tuổi (để chưa tăng trỡnh thoỏi húa khớp) Không bị bệnh tim mạch, thần kinh cơ, bệnh nội tiết, máu Khơng có bệnh xương khớp + Tổ chức khám định kỳ hàng năm để phát trường hợp bị bệnh để chuyển đổi công việc cho hợp lý (cú chụp Xquang khớp cổ tay, khuỷu) - Biện phỏp tổ chức lao động: + Khi tiếp xỳc rung liờn tục, khụng nờn làm việc quỏ + Nếu tiếp xỳc rung liờn tục, khụng nờn làm việc quỏ +Tuổi nghề: không nên làm việc tiếp xúc với rung 10 năm tuổi đời nên 50 tuổi ... theo đường tay (rung chuyển cục bộ) gây nên bệnh rung chuyển nghề nghiệp Khi nói đến rung chuyển nghề nghiệp nói đến bệnh nghề nghiệp rung chuyển cục cú tần số cao gõy 2- Bệnh rung chuyển nghề... 16cm/s 1.4- Phõn loại rung chuyển :rung chuyển thường phân loại theo tần số -Rung chuyển tần số thấp (dưới Hz) Rung chuyển gặp tầu thuỷ, máy bay, tàu hỏa, cưỡi súc vật Rung chuyển thường tác động đến... thị giác, gây tỡnh trạng ảo thị Đây loại rung chuyển toàn thân, bệnh có tính chất nghề nghiệp - Rung chuyển tần số thấp (2-20Hz): Rung chuyển thường gặp rung xóc xe cộ, máy kéo, máy xúc, xe ủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Benh rung chuyen NN, Benh rung chuyen NN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay