KEHOACHTHUCTAPCCHUNHIEM THỦY lớp văn (1) (1)

14 8 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 19:22

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHỦ NHIỆM LỚP 6A (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 30/11/2018) Họ tên sinh viên thực tập: TRần Văn Dần Ngày, tháng, năm sinh: 24/09/1998 Quê quán: Thượng Long – Yên Lập – Phú Thọ Thực tập chủ nhiệm lớp: 6A Người hướng dẫn: A Đặc điểm tình hình lớp I Điều tra - Tổng số học sinh: 38 học sinh - Dân tộc: Kinh chủ yếu ( 36 học sinh ) - Dân tộc thiểu số: - Diện sách: - Khuyết tật: - Con Thương Binh: - Hộ nghèo: Một - Cận nghèo: Không - Cơ cấu tổ chức: + Lớp trưởng :Trần Thị Quỳnh Trang + Lớp phó học tập : Trần Đức Trọng + Lớp phó lao động : Vi Trần Minh Nhật + Tổ trưởng tổ 1: + Tổ trưởng tổ 2: + Tổ trưởng tổ 3: + Tổ trưởng tổ 4: - Thống kê nơi ở học sinh: - Thống kê nơi ở học sinh: 37 học sinh ở xã Văn Lung thuộc Thị Xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ học sinh ở Hà Lộc - Đặc điểm tình hình lớp: + Ưu điểm: Hầu hết học sinh có ý thức tốt, nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể lớp + Tồn tại: Một số học sinh trật tự, có học lực học sinh lớp chưa có ý thức tự giác cao - Danh sách học sinh lớp: DANH SÁCH LỚP6A STT Họ tên Dân Tộc Giới Tính Ngày sinh Quê quán Nam Nữ Trần Duy Anh Kinh 17-10-2007 K3 -Văn Lung Ng Thị Lan Anh Kinh 11-3 K8 -Văn Lung Bùi Tiến Anh Kinh 26-12 K3 -Văn Lung Ng Tuấn Anh A Kinh 10-04 K -Văn Lung Ng Tuấn Anh B Kinh 11-11 K5 -Văn Lung Trần Tuấn Anh Kinh 14-06 K1 -Văn Lung Ng Phương Bắc Kinh 11-6 K4 -Văn Lung Lê Hoàng Dương Kinh 10-7 K4 -Văn Lung Ng Thu Hà Kinh 26-9 K5 -Văn Lung 10 Hồng N Cơng Hiên Kinh 04-05 K7-Văn Lung 11 Ng Đức Hiếu Kinh 01-07 K8 -Văn Lung 12 Nguyễn Quang Huy Kinh 16-7 K3-Văn Lung 13 Phạm Thanh Huyền Kinh 02-10 Hà Lộc 14 Hoàng Thị Ánh Hường Dáy 27-11 K8 -Văn Lung 15 Chu Khánh Lan Kinh 19-10 K7 -Văn Lung 16 Vi Ngọc Lan Kinh 27-9 K7 -Văn Lung 17 Lê Thị Lanh Kinh 06-10 K4- Văn Lung 18 Ng Thị Ngọc Linh Kinh 04-04 K10 -Văn Lung 19 Lưu Nhật Linh Kinh 10-12 K4 -Văn Lung 20 Trần Thị Tuyết Linh Kinh 28-5 K2- Văn Lung 21 Hoàng Trang Linh Kinh 23-9 K10 -Văn Lung 22 Hoàng Trọng Lộc Kinh 27-8 K3 -Văn Lung 23 Lê Trần Khánh Ly Kinh 7-09 K4 -Văn Lung 24 Trần Lê Tuyết Mai Kinh 26-11 K9- Văn Lung 25 Trần Duy Mạnh Kinh 01-7 K8 -Văn Lung 26 Lê Thị Thúy Ngân Kinh 03-1 K1 -Văn Lung 27 Trần Khánh Ngọc Kinh 16-11 K10 -Văn Lung 28 Vi Trần Bảo Phúc Kinh 24-6 K5 - Văn Lung 29 HÀ Mạnh Quân Mườ ng 10-10 K10-Văn Lung 30 Đoàn Thị Thanh Sen Kinh 05-06 K8 -Văn Lung 31 Lê Đức Tài Kinh 13-05 K -Văn Lung 32 Hoàng Anh Tùng Kinh 19-7 K3 - Văn Lung 33 Lê Thị Thúy Kinh 03-06 K9 - Văn Lung 34 Ng Nữ Huyền Thương Kinh 06-5 K4 - Văn Lung 35 Trần Thị Quỳnh Trang Kinh 02-07 K5 -Văn Lung 36 Trần Đức Trọng Kinh 19-11 K3 -Văn Lung 37 Hoàng Xuân Trường Kinh 24-11 K4 -Văn Lung 38 Vi Trần Minh Nhật STT Tổ 1 Ng Thị Lan Anh Kinh Tổ Trần Thị Quỳnh Trang Ng Đức Hiếu Hoàng Anh Tùng Trần Lê Tuyết Mai Hoàng Thị Ánh Hường Trần Tuấn Anh Bùi Tiến Anh Ng Nữ Huyền Thương Ng Thu Hà Vi Trần Minh Nhật Trần Đức Trọng 10 11 Chu Khánh Lan Nguyễn Quang Huy - HÀ Mạnh Quân Phạm Thanh Huyền Trần Tuấn Anh Lê Thị Thúy Danh sách Học Sinh tổ 24-6 K2 -Văn Lung Tổ Lưu Nhật Linh Tổ Đoàn Thị Thanh Sen Lê Trần Khánh Ly Ng Thị Ngọc Linh Trần Duy Anh Ng Tuấn Anh B Trần Thị Tuyết Linh Ng Thị Ngọc Linh Vi Trần Bảo Phúc Hồng Trọng Lộc Hồng Xn Trường Hồng N Cơng Hiên Vi Ngọc Lan Ng Phương Bắc Trần Khánh Ngọc Lê Hoàng Dương Lê Đức Tài Lê Thị Lanh Trần Duy Mạnh - Sơ đồ lớp học: Lối vào Bàn Giao Viên Tùng Lan Anh Mai Hường Trần Anh Trang Hiếu Nhật Trang Linh Linh Thươn g Tiến Anh Huyền Tuấn Anh A Tuyế Duy Anh t Linh Hà Nhật Huy Bắc Ngọc Phúc Linh Lộc Sen Vi Lan Trọng Ngọc Mạnh Hiển Ngân Lanh Thùy Dươn g Tài Trường Khánh Lan Quân Ly Tuấn Anh B II Thuận lợi khó khăn Thuận lợi - Đa số học sinh ngoan, lễ phép có ý thức ổn định nề nếp nhanh, thực nội quy, quy định nhà trường, lớp học - Đa số học sinh lớp có ý thức tự giác hoạt động học tập lao động nhà trường lớp học - Hầu hết học sinh lớp có ý thức tham gia hoạt động tập thể lớp nhà trường đề - Các bậc phụ huynh học sinh lớp quan tâm tới nghiệp giáo dục, nghiệp giáo dục ln động viên tạo điều kiện cho em học tập đầy đủ Khó khăn - Là học sinh lớp vào trường nên em nhiều bỡ ngỡ chưa quen hết với nội quy, quy định trường - Còn hai học sinh có hồn cảnh gia đình đặc biệt, thiệt thòi so với học sinh khác lớp - Một số học sinh lớp nhận thức chậm, lười học nên ảnh hưởng tới chất lượng học tập thi đua lớp B Kế hoạch công tác chủ nhiệm I Mục tiêu Duy trì nề nếp học tập sinh hoạt ngày lớp, thực nghiêm túc nội quy, quy định nhà trường, nâng cao tinh thần đoàn kết học sinh lớp nâng cao chất lượng học tập II Nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm lớp Quản lý lớp trì hoạt động học tập sinh hoạt ngày lớp, thực hoạt động giúp tập thể lớp tiến lên hoạt động, phong trào trường, lớp III Chỉ tiêu biện pháp thực Chỉ tiêu - Nề nếp: + Trang phục nội quy + Duy trì sĩ số ngày, học giờ, giảm số vắng, vắng phải có đơn xin phép xác nhận phụ huynh + Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu cách hiệu - Lao động: + Đảm bảo 100% học sinh tham gia lao động đầy đủ, chất lượng + Lao động phải an toàn, chất lượng cao + Nâng cao ý thức tự giác, giữ gìn vệ sinh học sinh + Vệ sinh lớp học, hành lang - Học tập: + 100% học sinh học làm tập đầy đủ đến lớp + Chất lượng học tập tiến + Đạt vị trí tốt đợt thi đua chào mưng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Biện pháp thực + Đưa thưởng phạt phù hợp để động viên học sinh phấn đấu + Có kế hoạch theo dõi sát học sinh lớp + Giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ, học sinh lớp + Thường xuyên nhắc nhở kiểm tra học sinh thực nhiệm vụ + Nâng cao ý thức tự giác, tự quản học sinh + Ổn định tổ chức lớp thời gian thi đua IV Nội dung kế hoạch theo tuần Tuần Thứ Sáng Chiều Ghi Tuần (12/11 – 18-11) Hai (12/11) - Dự chào cờ mắt thầy cô học sinh trường THCS Văn Lung - Gặp giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm, giáo viên hướng dẫn giảng dạy - Giúp đỡ học sinh tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Tham gia hoạt động khác trường để chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Tham gia dự theo tổ chuyên môn Lịch Sử - GDCD - Nghe báo cáo cấu tổ chức hoạt động trường Ba (13/11) - Nhận gặp lớp chủ nhiệm - Quản lý lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số kiểm tra vệ sinh lớp học - Làm kế hoạch chủ nhiệm - Giúp đỡ học sinh tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Tiếp tục làm quen tìm hiểu lớp chủ nhiệm Nam 20/11 Tư (14/11) - Quản lý lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Làm kế hoạch chủ nhiệm - Giúp đỡ học sinh tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Năm (15/11) - Quản lý lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Giúp đỡ học sinh tập văn nghệ chào mừng 20/11 Sáu (16/11) - Quản lý lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Thống kê kết học tập nề nếp lớp tuần - Giúp đỡ học sinh tập văn nghệ chào mừng 20/11 Bảy (17/11) - Quản lý lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học - Giúp đỡ học sinh tập văn nghệ chào mừng 20/11 - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà Chủ nhật (18/11) Tuần ( 19/11 – 25/11) Hai (19/11) Ba (20/11) Tư (21/11) Năm (22/11) NGHỈ - Quản lý học sinh lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số, nhắc nhở vệ sinh chung - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Tiết 1tham dự chào cờ, nhắc nhở học sinh - Chuẩn bị cho buổi mít tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 - Làm kế hoạch chủ nhiệm - Giúp đỡ học sinh tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Quản lý học sinh lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số lớp, nhắc nhở vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Quản lý học sinh lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số lớp, nhắc nhở vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Tham gia hoạt động khác trường để chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Tham gia dự theo tổ chuyên môn Lịch Sử - GDCD - Tham gia dự cô Tuần (26/1130/11) Sáu (23/11) - Quản lý học sinh lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số lớp, nhắc nhở vệ sinh chung - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Thống kê kết học tập nê nếp học sinh tuần - Sinh hoạt cô giáo chủ nhiệm học sinh lớp - Nhắc nhở học sinh công tác chuẩn bị, trang phục thời gian mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Bảy (24/11) - Quản lý học sinh lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số lớp, nhắc nhở vệ sinh chung - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà Chủ nhật Hoàn thành biểu mẫu hồ (25/11) sơ cá nhân Hai - Quản lý lớp chủ nhiệm từ (26/11) truy - Theo dõi sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm Hoàn thành biểu mẫu hồ sơ cá nhân Hoàn thành biểu mẫu hồ sơ cá nhân - Tham gia hoạt động toàn trường - Chuẩn bị hoàn tất tập nhà Ba (27/11) - Quản lý lớp chủ nhiệm từ truy - Theo dõi sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Hoàn thành biểu mẫu hồ sơ cá nhân Tư (28/11) - Quản lý lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Hoàn thành biểu mẫu hồ sơ cá nhân xin chữ kí giáo viên hướng dẫn Năm (29/11) - Quản lý lớp chủ nhiệm truy - Theo dõi sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học - Hướng dẫn học sinh học cũ - Kiểm tra học sinh lầm tập nhà - Hoàn thành biểu mẫu hồ sơ cá nhân xin chữ kí giáo viên hướng dẫn - 16h00: Tổng kết đoàn thực tập sư phạm 1, tổng hợp hồ sơ đoàn thực tập - 17h00: Liên hoan chia tay ban đạo, giáo viên hướng dẫn hồ sơ cho tập sư phạm Sáu (30/11) - Tham gia tiết sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm học sinh để chia tay trở trường đại học Văn Lung, ngày Ý kiến giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm tháng 11 năm 2018 Sinh viên thực Trần Văn Dần ... K8 -Văn Lung Bùi Tiến Anh Kinh 26-12 K3 -Văn Lung Ng Tuấn Anh A Kinh 10-04 K -Văn Lung Ng Tuấn Anh B Kinh 11-11 K5 -Văn Lung Trần Tuấn Anh Kinh 14-06 K1 -Văn Lung Ng Phương Bắc Kinh 11-6 K4 -Văn. .. Dương Kinh 10-7 K4 -Văn Lung Ng Thu Hà Kinh 26-9 K5 -Văn Lung 10 Hồng N Cơng Hiên Kinh 04-05 K7 -Văn Lung 11 Ng Đức Hiếu Kinh 01-07 K8 -Văn Lung 12 Nguyễn Quang Huy Kinh 16-7 K3 -Văn Lung 13 Phạm... Dáy 27-11 K8 -Văn Lung 15 Chu Khánh Lan Kinh 19-10 K7 -Văn Lung 16 Vi Ngọc Lan Kinh 27-9 K7 -Văn Lung 17 Lê Thị Lanh Kinh 06-10 K4- Văn Lung 18 Ng Thị Ngọc Linh Kinh 04-04 K10 -Văn Lung 19 Lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: KEHOACHTHUCTAPCCHUNHIEM THỦY lớp văn (1) (1), KEHOACHTHUCTAPCCHUNHIEM THỦY lớp văn (1) (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay