Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán tại công ty TNHH CHI TIN

69 5 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 08:50

lời nói đầu Ngy xu th phỏt trin mặt đất nước, với mục tiêu đưa đất nước ta đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp Để đạt mục tiêu kinh tế lĩnh vực giữ vai trò chủ đạo Tuy nhiên nước ta nước có xuất phát thấp, sở hạ tầng kém, vấn đề nhà nước ta quan tâm- năm gần Xây dựng ngành sản xuất vật chất, trang bị tài sản cố định lực sản xuất cho ngành kinh tế Hoạt động sản xuất mang tính đặc trưng riêng khác với ngành sản xuất khác phương thức tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ yêu cầu quản lý Trong năm qua với trình đổi chế quản lý kinh tế Đảng Nhà nước, thực kinh tế mở hội nhập với nước khu vực giới hoạt động xây dựng khơng ngừng phát triển Điều đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng phải đổi hoàn thiện hệ thống quản lý, kế tốn công cụ quản lý quan trọng Báo cáo thực tập tổng hợp gồm phần: Phần1: Tổng quan Cơng ty TNHH ChI Tin Phần 2: Tình hình tổ chức thực cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH CHI TIN Phần 3: Đánh giá khái quát thực trạng tổ chức hạch toán kế toán Cơng ty PHẦN TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TNHH CHI TIN 1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngay 18/04/1996 thức thành lập lại theo định số 84/QĐ-UB ngày 18/05/1996 cua UBND Thanh Pho Hai duong Công ty tổ chức xây dựng, Công ty So xây dựng cấp chứng hành nghề xây dựng số 70 ngày 20/03/1997 – SHĐK: 0101- 20-0-1-081 Chứng hành nghề tư vấn đầu tư số 128 ngày 08/04/1997- SHĐK: 010120-00-01-159, So kế hoạch đầu tư cấp chứng hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước số 45/CCHN ngày 22/12/1997 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 110840 ngày 13/05/2004 sở kế hoạch đầu tư thành phố HAI DUONG Cơng ty Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thực hạch toán kinh tế độc lập, có TK ngân hàng, có dấu riêng cơng ty có trụ sở :17/207 Truong My-TP Hai duong Ngồi ra, cơng ty chi nhánh tai:234 lach Tray -Hp 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH Doanh nghiệp tu nhan ,lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty chủ yếu xây dựng hạng mục cơng trình thuộc dân dụng quốc phòng Ngồi cơng ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác như: kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, kinh doanh vật tư, cho thuê phương tiện vận tải… 1.2.2 Ngành nghề hoạt động Công nghiệp, dân dụng, giao thơng, thủy lợi, cơng trình ngầm, cơng trình thủy cầu cảng, nhà máy nước, hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng sở, - Đầu tư phát triển hạ tầng kinh doanh nhà; - Trang trí nội thất, ngo¹i thÊt, lắp đặt điện nước, lắp đặt thiết bị cho cơng trình; - Khảo sát thiết kế tư vấn đầu tư xây dựng; - Khai thác đá, cát, sỏi, sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư thiết bị tồn đọng, xử lý; - Vận tải đường bộ; - Nhập vật tư thiết bị phục vụ sản xuất công ty 1.2.3 Đặc điểm sản phẩm thị trường tiêu thụ Như nói, Cơng ty TNHH CHI TIN phép kinh doanh nhiều lĩnh vực nhiên lĩnh vực chủ yếu mang nguồn thu lớn cho Cơng ty xây dựng Sản phẩm xây dựng có đặc điểm chủ yếu sau: - Sản phẩm hoàn thành tài sản cố định Doanh nghiệp quốc gia Có tính chất cố định, nơi sản xuất gắn liền với nơi tiêu thụ sản phẩm, phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện: địa chất, thủy văn, khí hậu Có thời gian sử dụng lâu dài, chất lượng sản phẩm có ý nghĩa định đến hiệu hoạt động ngành khác Có tính chất đơn đơn lẻ Sản phẩm xây dựng tiến hành sau có đơn đặt hàng người giao thầu Nói khác sản phẩm xây dựng thường sản xuất theo hợp đồng ký kết Do tính chất hàng hóa sản phẩm xây dựng thường không rõ nét Sản phẩm bán theo giá dự toán hay giá thỏa thuận với người giao thầu từ trước, hầu hết sản phẩm hoàn thành nghiệm thu bàn giao không qua kho Hiện thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty trải rộng miền Bắc- Trung- Nam, sản phẩm Công ty đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư Do khả cạnh tranh Công ty doanh nghiệp khác ngành tương đối mạnh 1.2.4 Một số tiêu chủ yếu phản ánh kết hoạt động kinh doanh năm gần Công ty Chi Tin, thành lập có số vốn kinh doanh 7.431 triệu đồng đưỵc co dong gop von tự bổ sung Đến với đạo, phấn đấu nỗ lực, đồn kết cán cơng nhân viên Công ty, Công ty đạt đựợc thành tích đáng khích lệ hoạt động sản xuất kinh doanh Cụ thể sau: Bảng 1.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Sản lượng Năm 2004 Năm 2005 Ước thực năm 2006 230.580.194.800 282.000.000.000 353.955.000.000 Tổng doanh 192.809.086.844 235.805.865.831 300.000.000.000 thu Tổng chi phí 188.684.086.844 230.046.813.749 292.620.000.000 Nộp ngân sách 5.625.241.293 7.481.607.829 9.325.610.400 4.143.868.300 5.165.213.440 1.540.560 1.753.487 nhà nước Tổng lợi 2.996.672.765 nhuận sau thuế Thu nhập bình 1.341.647 quân (Đồng/ người/tháng) Qua bảng ta thấy: Tổng doanh thu qua năm có tăng lên mạnh cụ thể năm 2005 doanh thu đạt 235,8 tỷ đồng tăng 22,3 % so với năm 2004, doanh thu năm 2006 đạt 300 tỷ đồng tăng 27,2 % so với năm 2005 tốc độ tăng tương đối ổn định có xu hướng nhanh dần, điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh Công ty tốt Điều làm cho tổng lợi nhuận sau thuế Công ty tăng mạnh thể hiện: năm 2005 tăng 38,3% so với năm 2004, năm 2006 tăng 24,6% so với năm 2005.Tổng lợi nhuân tăng lên làm cho thu nhập bình quân tăng lên, thu nhập bình quân năm 2005 tăng lên 15% so với năm 2004, thu nhập bình quân năm 2006 tăng lên 13% so với năm 2005 Tuy nhiên với mức thu nhập thấp Cơng ty phải có giải pháp thích hợp để nâng cao doanh thu cho Công ty đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động , tạo hiệu cao hoạt động sản xuất 1.3- Đặc điểm tổ chức nhân máy quản lý Công ty 1.3.1 Tổ chức máy quản lý Công ty Bất kỳ đơn vị dù không sản xuất kinh doanh hay sản xuất kinh doanh phải xây dựng máy quản lý phù hợp với đặc điểm đơn vị cho đạt hiểu công tác quản lý điều kiện kinh tế Cơ cấu hoạt động công ty 789- BQP tổ chức theo kiểu hỗn hợp trực tuyến chức Chức nhiệm vụ Giám đốc công ty Giám đốc người đại diện pháp lý Công ty chịu trách nhiệm trước tập thể người lao động Công ty quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, chế độ quy định Quân đội, thị mệnh lệnh cấp Thực kế hoạch SXKD hàng năm Công ty đạt hiệu quả; định hướng chiến lược bước thực xây dựng Công ty ổn định phát triển lâu dài Chức nhiệm vụ phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Là phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc hoạt động SXKD Công ty, tổ chức hệ thống quản lý kỹ thuật, ứng dụng cơng nghệ tiên tiến vào sản xuất Có nhiệm vụ tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho hoạt động SXKD Công ty đạt hiệu kinh tế cao Chức nhiệm vụ Phòng tài Là phận tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực tồn cơng tác tài chính, kế tốn, thống kê, thơng tin kinh tế hạch tốn kinh tế Cơng ty theo pháp luật Nhà nước 1.4- Đặc điểm quy trình cơng nghệ Sản phẩm xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình mang tính đơn sử dụng chỗ, có chi phí lớn, thời gian thi cơng dài ngày, đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất công ty sản xuất liên tục, phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác (điểm dừng kỹ thuật) cơng trình có thiết kế, dự toán riêng phân bổ rải rác điểm khác Tuy nhiên hầu hết công trình tn theo qui trình cơng nghệ sau: Qui trình cơng nghệ sản xuất Cơng ty Hiện chế mới, để đợc xây dựng công trình công ty phải tham gia dự thầu Đây giai đoạn nhng có tính chất định đầu sản phẩm Nó đòi hỏi công ty phải cạnh tranh với nhà thầu khác, phải lập hồ sơ dự thầu với tiêu khác cho tối u mặt chi phí nhng đảm bảo chất lợng công trình Bởi vậy, công việc phải đợc giao khoán theo tiêu dự toán cho đội thi công công trình, dới giám sát phòng ban chức Để giành đợc dự án xây dựng giai đoạn khó khăn để giành đợc dự án xây dựng qui trình thực công tác đấu thầu Quá trình thực công tác dự thầu: - Tìm kiếm thông tin công tác đấu thầu: Để có đợc thông tin dự án, công ty chủ yếu tìm phơng tiện thông tin đại chúng nh: tivi, đài phát thanh, tạp chí, th mời thầu chủ đầu t internet Bên cạnh đó, công ty tích cực tìm kiếm dự án thông qua bạn hàng qua cán công nhân viên công ty - Tiếp xúc ban đầu với chủ đầu t tham gia sơ tuyển (nếu có) : Sau có đợc thông tim gói thầu, công ty cử ngời đến tiếp xúc với chủ đầu t để có thêm thông tin gói thầu mà cha rõ mua hồ sơ mời thầu chủ đầu t bán - Chuẩn bị lập hồ sơ dự thầu: Sau tìm kiếm đợc dự án, công ty giao cho phòng kế hoạch đầu t phối hợp với phận liên quan để lập hồ sơ dự thầu Có nhiều tài liệu khác hồ sơ dự thầu nh: trình bày lực tài chính, máy móc thiết bị, lao động công ty, thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công Các cán chuyên gia đợc cử xuống địa bàn để khảo sát thực tÕ vµ tiÕn hµnh kiĨm tra thiÕt kÕ kü tht Công việc cuối công tác chuẩn bị lập hồ sơ dự thầu lập đơn giá thầu - Nộp hồ sơ dự thầu tham gia mời thầu: Sau chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến hồ sơ dự thầu, công ty mang nộp cho bên mời thầu theo thời hạn qui định Trong thời gian công ty vừa tăng cờng công tác ngoại giao với xu hớng đầu t để gây cảm tình tăng uy tín công ty, vừa tiếp tục nghiên cứu đề xuất kỹ thuật, tiến độ biện pháp thi công hồ sơ dự thầu Thông thờng ngày cuối thời hạn nộp hồ sơ dự thầu ngày mở thầu, bên mời thầu mời nhà thầu tham gia mở thầu công khai để xem xét tính hợp lý hồ sơ dự thầu thông báo hai tiêu giá tiến độ thi công Trong thời gian chờ kết xét thầu, bên mời thầu có công văn yêu cầu lý giải vấn đề hồ sơ dự thầu công ty khẩn trơng có công vân phúc đáp để giữ uy tín với chủ đầu t va phát huy tối đa tính cạnh trạnh hồ sơ dự thầu - Thơng thảo ký hợp đồng trúng thầu: Ngay sau nhận đợc kết trúng thầu, công ty có công văn gửi chủ đầu t để chấp nhận việc thi công thoả thuận ngày giờ, địa điểm thực hợp đồng, tiến hành xin bảo lãnh hợp đồng theo yêu cầu chủ đầu t đôn đốc cán bộ phận có liên quan rà soát kế hoạch huy động nguồn lực cho việc thi công công trình, tạo điều kiện cho việc đàm phán ký hợp đồng Khi ký kết xong hợp đồng công ty nhanh chóng tiến hành triển khai thi công công trình Tóm lại, trờn c s h s mời thầu, kế tốn Cơng ty tiến hành lập dự tốn bóc tách tiến lượng dự tốn, tính tốn khối lượng vật liệu, nhân công, máy, thời gian thi công cần thiết để hồn thành cơng trình Từ đưa kết cung ứng vật tư, nhân lực để thực cơng trình Các xí nghiệp phân cơng xây lắp cơng trình Khối lượng hồn thành đến đâu bàn giao, tốn với Cơng ty đến Khi cơng trình hồn thành cơng ty bàn giao, toán với chủ đầu tư đối tượng khác PHẦN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH CHI TIN 2.1-Tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán tổ chức theo quy định tài phù hợp với qui mô sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý công ty Để thực chức nhiệm vụ kế toán, máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức vừa tập trung, vừa phân tán, theo dõi hạch tốn tập trung cơng ty, dù xí nghiệp, chi nhánh theo dõi hạch tốn chi phí theo quy chế công ty Theo sơ đồ trên, Xí nghiệp, chi nhánh có phận kế toán chịu điều hành trực tiếp từ người lãnh đạo Kế toán trưởng, kế tốn viên có chức nhiệm vụ riêng Kế tốn trưởng Trong Cơng ty Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phòng tài Kế tốn trưởng phải chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động tài từ khâu hoạt động đến khâu sử dụng vốn huy động cách có hiệu Trên cở sở thực tốt trách nhiệm chun mơn, Kế tốn trưởng có trách nhiệm tham gia vào cơng tác quản lý Công ty Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh Công ty sở Báo cáo tài Cơng ty, phân cơng cơng việc cụ thể cho nhân viên kế toán, cuối tháng kiểm tra toàn báo cáo nhân viên kế tốn, kiểm duyệt tồn tình hình thu-chi Cơng ty trước trình Giám đốc, tổ chức họp định kỳ Kế tốn tổng hợp Có nhiệm vụ tổng hợp tất số liệu hạch toán theo tng 10 nhng đợc ghi vào phần tài sản Các TK 412, 413,421 có số d có ghi bình thờng , có số d nợ đợc ghi âm ngoặc đơn Các tài khoản toán có số d nợ ghi phần tài sản, có số d có ghi phần nguồn vốn b) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh * Kết cấu: Phần I : Lãi, lỗ Phần II: Tình hình thực nghĩa vụ Nhà Nớc Phần III: Thuế GTGT đợc khấu trừ, thuế GTGT đợc hoàn lại, thuế GTGT đợc giảm, thuế GTGT cuả hàng bán nội địa * Cơ sở dẫn liệu: - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ trớc - Sổ kế toán TK loại 3,4,5,6,7,8,9 có liên quan - Các tài liệu liên quan khác * Phơng pháp lập: - Phần I: + Cột kỳ trớc: Lấy số liệu cột kỳ báo cáo kú tr- íc + Cét kú nµy: LÊy sè liƯu tài khoản sổ kế toán kỳ + Cột luỹ kế từ đầu năm lấy cột luỹ kế từ đầu năm báo cáo kỳ trớc cộng với số liệu cột kỳ báo cáo kỳ - Phần II: + Cột số phải nộp đầu kỳ: Căn vào số phải nộp cuối kỳ phần II báo cáo kết kinh doanh kú tríc + Cét sè ph¸t sinh: 55 Số phải nộp vào luỹ kế phát sinh cã c¸c chi tiÕt cđa TK 333, 338 vỊ c¸c khoản thuế phải nộp, khoản phải nộp khác đối tợng tháng kỳ Số nộp: Căn luỹ kế số phát sinh nợ chi tiÕt c¸c TK 333, 338 cđa c¸c th¸ng kỳ hạch toán + Cột luỹ kế từ đầu năm: Số phải nộp: Căn vào số phải nộp luỹ kế từ đầu năm báo cáo tài kỳ tríc céng víi sè liƯu cét sè pahØ nép ph¸t sinh kỳ để ghi vào tiêu tơng ứng Số nộp: Căn vào cột số liệu cột nộp luỹ kế từ đầu năm báo cáo tài kỳ trớc cộng với cột số liệu số nộp phát sinh kỳ để ghi vào tiêu tơng ứng + Cột số phải nộp cuối kỳ: Đợc tính tiêu số phải nộp đầu kỳ + số phải nộp phát sinh kỳ Số nộp phát sinh kỳ - Phần III: + Cột kỳ này: Mục I: Thuế GTGT đợc khấu trừ: Căn vào số thuế đợc khấu trừ, đợc hoàn lại đầu kỳ, vào ghi nợ TK 133 Mục II: Thuế GTGT đợc hoàn lại: Căn vào số thuế đợc hoàn lại đầu kỳ báo cáo kỳ trớc, số thuế hoàn lại phát sinh kỳ, số thuế hoàn lại kỳ Mục III: Thuế GTGT đợc giảm: Căn vào thuế đợc giảm đầu kỳ, số thuế đợc giảm phát sinh kỳ, số thuế đợc giảm 56 Mục IV: Thuế GTGT hàng nội địa: Căn vào số thuế hàng bán nội địa phải nộp đầu kỳ, phải nộp trongkỳ nộp kỳ + Cột luỹ kế từ đầu nâm: vào cột đầu năm kỳ trớc cột kỳ báo cáo kỳ để tổng hợp số liệu c) Báo cáo lu chuyển tiền tƯ: * KÕt cÊu: + Lu chun tiỊn tƯ tõ hoạt động sản xuất kinh doanh + Lu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu t + Lu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài * Cơ sở số liƯu: + Sỉ kÕ to¸n chi tiÕt kÕ to¸n vèn tiền + Sổ kế toán khoản phải thu, phải trả + Bảng cân đối kế toán + Sổ kế toán theo dõi khoản tơng đơng tiền * Phơng pháp lập: + Cột kỳ này: Tiền thu từ bán hàng hoá dịch vụ: Căn vào số tiền thu kỳ bán hàng hoá, dịch vụ Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá, dịch vụ: gồm tiền chi trả kỳ cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ, tiêu đợc ghi âm dới hình thức ngoặc hoá đơn Tiền trả cho ngời lao động: gồm tiền ®· tr¶ cho ngêi lao ®éng kú TiỊn trả lãi vay: gồm tiền trả lãi vay kú TiỊn chi nép th thu nhËp doanh nghiƯp: gồm số thuế 57 thu nhập doanh nghiệp trả cho Nhà Nớc Tiền thu từ hoạt động kinh doanh Tiền chi cho hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: tổng tiêu cộng lại + Cột kỳ trớc: vào báo cáo lu chuyển tiền tệ kỳ trớc cột kỳ để chuyển số liệu tơng ứng theo tiêu d) Thuyết minh báo cáo tài * Cơ sở số liệu: + Các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán kỳ báo cáo + Thuyết minh báo cáo tài kỳ trớc, năm + Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo + Báo cáo kết hoạt động kinh doanhkỳ báo cáo * Phơng pháp lập: Chi phí SXKD theo yếu tố: gồm chi phí NVL, nhân công, khấu hao TSCĐ, chi phí khác tiền Căn trực tiếp vào sở kế toán theo dõi chi tiết chi phí SXKD tổng hợp lại để ghi vào tiêu tơng ứng, cộng lại đợc toàn chi phí SXKD kỳ báo cáo Tình hình tăng giảm TSCĐ: gồm tình hình tăng, giảm TSCĐ theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế,giá trị lại lúc đầu kỳ, cuối kỳ Một số tiêu hàng tồn kho Tình hình thu nhập công nhân viên: gồm tổng quỹ lơng, tổng thu nhập, tổng tiền thởng, tiền lơng bình quân, thu nhập bình quân Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu: gồm 58 nguồn vốn kinh doanh, quỹ nguồn vốn đầu t XDCB Tình hình tăng, giảm khoản đầu t vào đơn vị khác Các khoản phải thu nợ khoản nợ phải trả: phản ánh tình hình toán côngty ngời mua, ngời bán PHN NH GI KHI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CƠNG TY TNHH CHI TIN 3.1-Về cơng tác quản lý tài doanh nghiệp 3.1.1 Ưu điểm Tồn tài sản công ty quản lý, ghi chép đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán, thống kê theo chế độ Số tài sản đầu tư mua sắm mới, XDCB hoàn thành thực theo trình tự, thủ tục đưa vào khai thác sử dụng có hiệu Thực nghiêm túc chế độ kiểm kê tài sản cuối năm, phân loại tài sản theo tính chất sử dụng cụ thể rõ ràng, giúp cho công tác quản lý, sử dụng chặt chẽ Thực trích khấu hao theo đăng ký chế độ quy định Nhà nước BQP Cơng ty tích cực chủ động huy động, khai thác nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, chủ động tìm biện pháp để toán thu hồi vốn với khả lớn Công ty quản lý chặt chẽ hợp đồng kinh tế, doanh thu hạch toán đầy đủ theo chuẩn mực kế toán qui định thể hóa đơn bán hàng Bộ tài phát hành Cơng ty tích cực rà sốt qui chế, xây 59 dựng hoàn thiện định mức tiêu hao vật tư, định mức lao động tăng cường quản lý chi tiêu, giảm chi phí khơng hợp lý, giảm chi phí chung, chi phí khấu hao cách gia tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Tăng cường biện pháp quản lý kỹ thuật chất lượng sản phẩm cơng trình, có biện pháp tổ chức thi cơng khoa học Tổ chức hạch tốn chặt chẽ, phân tích đánh giá hiệu kinh doanh xí nghiệp, ngành Cơng ty có qui chế quản lý lao động, tiền lương tiền thưởng Hàng năm có kế hoạch tuyển dụng đào tạo cán bộ, công nhân tay nghề cao Công ty xây dựng qui chế trả lương, trả thưởng, xây dựng đơn giá tiền lương cho ngành SXKD công ty: Ngành xây lắp, kinh doanh vận tải vật tư, bê tông thương phẩm, sản xuất đá xây dựng, khảo sát tư vấn đầu tư, làm sở cho tính tính đủ giá thành sản phẩm trả lương cho người lao động Công ty chấp hành nghiêm chế độ sách thuế khoản thu nộp ngân sách, kê khai nộp thuế chế độ thu nộp Nhà nước Bộ quốc phòng kịp thời, khơng có nợ đọng thuế Thực chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội theo qui định Thông qua hệ thống qui chế quản lý nội bộ: Qui chế tổ chức điều hành, qui chế khoán sản phẩm tiền lương tiền thưởng, qui chế quản lý tài chính, qui chế quản lý chất lượng, qui chế quản lý lao động BHXH, kiểm tốn nội Cơng ty quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu kinh tế cao, đảm bảo việc làm ổn định không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động Cơng tác Tài chính- Kế tốn ngày củng cố hồn thiện, thực theo chuẩn mực kế toán, luật kế toán thống kê nhà nước ban hành 3.1.2 Một số tồn cần khắc phục Tiến độ thẩm định, lý có số cơng trình xây dựng xong chậm cơng trình hồ sơ toán phải để cơng trình tốn chưa thức 60 Tích cực đôn đốc chủ đầu tư thẩm định, tiến hành lý, toán dứt điểm hợp đồng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, hạn chế số cơng trình tốn chưa thức hạn chế rủi ro thấp khả toán bên A Hoạt động kinh doanh lĩnh vực xây dựng Công ty phân tán trải rộng khắp vùng đề nghị Cơng ty có biện pháp điều hành, quản lý chặt chẽ Xí nghiệp, Đội thi công hạn chế thấp rủi ro mặt tài thi cơng cơng trình vùng sâu vùng xa 3.2- Về chấp hành chế độ tài 3.2.1 Ưu điểm Cơng ty chấp hành nghiêm chế độ sách Pháp luật Nhà nước , thực nghiêm Luật doanh nghiệp Nhà nước “sửa đổi” như: Thực kê khai nộp loại thuế, khoản phải nộp ngân sách, thực tốt việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đơn giá tiền lương báo cáo tình hình thực quỹ lương, quy chế trả lương, thưởng công khai dân chủ, quan tâm đến bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý điều hành SXKD, quy chế quản lý tài chính, quản lý lao động, chất lượng sản phẩm thưc nghiêm việc kiểm tra, kiểm toán nội Cơng tác tài kế tốn thực vào nề nếp, thực theo chuẩn mực kế toán, Luật kế toán Nhà nước ban hành quy định, hướng dẫn BQP Phòng tài Cơng ty thực tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, điều hành cơng tác quản lý tài hướng, Pháp luật, hoạt động kinh doanh ngành nghề đăng ký thực mang lại hiệu kinh tế điều kiện tiên để Công ty ổn định phát triển Thực báo cáo tài doanh nghiệp theo quý, năm quy định thời gian, mẫu biểu đầy đủ, chất lượng báo cáo đáp ứng yêu cầu theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình cơng tác quan, nhiệm vụ cấp 61 Công ty 3.2.2 Một số tồn cần khắc phục Việc sử dụng kết hợp kế tốn thủ cơng với kế tốn máy làm cho cơng tác kế tốn gặp khó khăn việc quản lý, hạch tốn, tốn thời gian Do Cơng ty cần hồn thiện phần mềm kế tốn để sử dụng hồn tồn kế tốn máy, quản lý chi tiết tài khoản mà khơng cần sử dụng đến kế tốn thủ công Hiện tài khoản phải trả người bán chưa mở chi tiết tới khách hàng gây khó khăn việc hạch tốn Để thực tốt cơng tác quản lý, kiểm tra, kiểm sốt khoản phải trả công ty cần tiến hành mở chi tiết tài khoản phải trả tới người bán Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chứng từ chi tiêu từ phát sinh cơng trường, Đội, Xí nghiệp, hạn chế đến mức thấp chứng từ thiếu yếu tố hợp lý, hợp lệ Có biện pháp quản lý cơng trình xa quản lý điều hành Công ty để tránh tượng kê khai nộp thuế không làm ảnh hưởng đến uy tín Cơng ty 3.3- Về cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tài Cơng ty Kiểm tra, kiểm sốt tài mục đích để kiểm tra tồn cơng tác tài cơng ty từ xây dựng kế hoạch đến kết thúc qúa trình sản xuất kinh doanh để báo cáo công khai với quan chủ quản Cục tài doanh nghiệp, Cục thuế, Ngân hàng, Chi cục thống kê Hàng năm có đồn kiểm tra phê duyệt, tốn đơn vị Thơng qua kiểm tra xét duyệt tốn cơng ty kịp thời khắc phục thiếu sót, rút kinh nghiệm, cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn quản lý tài năm tốt Bên cạnh kiểm tra quan quản lý cấp trên, tháng cơng ty tiến hành kiểm tốn nội lần Hàng q phòng tài cơng ty xuống xí nghiệp sản xuất kiểm tra tình hình chi tiết tài chính, sổ sách chứng từ kế tốn theo tính chất đột xuất, kiểm tra điểm, kiểm tra theo công 62 việc Sau kết thúc niên độ toán năm, tất chứng từ gốc xí nghiệp tồn phải đưa lên phòng tài Cơng ty kiểm tra, xét duyệt, lưu trữ kÓt luËn Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, để tồn phát triển, tìm chỗ đứng vững thị trường doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tạo lập sử dụng vốn cho có hiệu Đây vấn đề có ý nghĩa vơ quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp Là doanh nghiệp tu nhan, từ thành lập Công tychi Tinđã phấn đấu vươn lên hoạt động SXKD, đạt kết đáng khích lệ lực thực Vốn kinh doanh ln bảo toàn phát triển, doanh thu lợi nhuận tăng ổn định, đời sống cán công nhân viên cải thiện vật chất lẫn tinh thần Tuy nhiên bên cạnh thành cơng đó, năm qua Cơng ty tồn số hạn chế, Cơng ty cần có giải pháp khắc phục để đạt kết cao năm sau Cùng với xây dựng phát triển Công ty , với mong muốn đóng góp phần cho phát triển Công ty, em tin ban lãnh đạo Cơng ty tìm thấy lời giải đáp phù hợp để không ngừng phát triển tng lai 63 64 Mục lục Trang Lời nói đầu Phần 1: Tổng quan công ty TNHH Chi Tin 1.1 Quá trình hình thành phát triển .3 1.2 Đặc điểm hoạt động s¶n xuÊt kinh doanh .4 1.2.1 LÜnh vùc kinh doanh 1.2.2 Ngµnh nghề hoạt động 1.2.3 Đặc điểm sản phẩm thị trờng tiêu thụ 1.2.4 Một số tiêu chủ yếu phản ánh kết hoạt động kinh doanh năm gần .6 1.3 Đặc điểm tổ chức nhân máy quản lý công ty 1.3.1 Tỉ chøc nh©n sù 1.3.2 Tổ chức máy quản lý công ty .8 1.4 Đặc điểm quy trình c«ng nghƯ 11 Phần 2: Tình hình thực công tác kế toán công ty TNHHChi Tin 2.1 Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n 15 2.2 Chế độ kế toán áp dụng công ty 19 2.2.1 VỊ chÕ ®é chøng tõ 20 2.2.2 Về chế độ tài khoản 65 22 2.2.3 Về chế độ sổ sách 24 2.2.4 Về chế độ báo cáo tài 28 2.3 Tổ chức hạch toán số phần hành công ty 30 2.3.1 Tæ chøc hạch toán kế toán quản trị 30 2.3.2 Tổ chức hạch toán TSCĐ công ty 30 2.3.3 Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cô dông cô 34 2.3.4 Tỉ chøc h¹ch toán tiền lơng khoản trích theo lơng 41 2.3.5 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 45 2.3.6 Tổ chức hạch toán tiêu thụ 49 66 2.3.7 Tổ chức hạch toán vốn tiền 50 2.3.8 Tổ chức hạch toán đầu t va dù phßng 55 2.3.9 Tổ chức hạch toán xác định kết kinh doanh PPLN 56 2.3.10 Tổ chức hạch toán báo cáo kế toán tµi chÝnh 57 Phần 3: Đánh giá khái quát thực trạng tổ chức hạch toán kế toán công tyChi Tin 63 VỊ c«ng tác quản lý tài doanh nghiệp 63 1.1 Ưu điểm 1.2 Một số tồn cần khắc phục Về chấp hành chế độ tài 65 2.1 Ưu điểm 2.2 Một số tồn cần khắc phục Về công tác kiểm tra, kiểm soát tài công ty 67 66 KÕt luËn 68 68 NhËn xÐt cña giáo viên hớng dẫn 69 ... PHẦN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH CHI TIN 2.1 -Tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán tổ chức theo quy định tài phù hợp với qui mô sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý công ty. .. ty Để thực chức nhiệm vụ kế toán, máy kế toán cơng ty tổ chức theo hình thức vừa tập trung, vừa phân tán, theo dõi hạch toán tập trung cơng ty, dù xí nghiệp, chi nhánh theo dõi hạch tốn chi phí... gia vào công tác quản lý Công ty Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty sở Báo cáo tài Cơng ty, phân công công việc cụ thể cho nhân viên kế tốn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán tại công ty TNHH CHI TIN, Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán tại công ty TNHH CHI TIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay