chủ đề văn học nghị luận xã hội đề thi THPTQG

59 15 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2018, 10:56

Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn A ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI I YÊU CẦU CHUNG: - Bài làm phải đầy đủ ba phần: Mở bài, thân bài, kết - Giữa ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) luận điểm, đoạn phần thân phải có liên kết chặt chẽ Để làm vậy, cần phải: + Sử dụng từ ngữ, câu văn… để chuyển ý + Câu chuyển ý thường đầu đoạn văn (Câu thường có chức năng: liên kết với ý đoạn văn trước mở ý đoạn văn) + Khơng thể trình bày phần thân với đoạn văn! - Phải bảo đảm tính cân đối ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) toàn văn luận điểm phần thân bài, tránh trường hợp làm kiểu “đầu voi đuôi chuột” (phần “mở bài, thân bài” lại nói nhiều, thiếu phần “kết bài”) - Phải biết vận dụng kết hợp thao tác lập luận văn: giải thích, phân tích, chứng minh, so sánh, bác bỏ, bình luận… Trước đề cụ thể, cần suy nghĩ lựa chọn: Nên sử dụng thao tác lập luận nào? Sắp xếp trình tự thao tác sao? - Để văn có sức thuyết phục, cần sử dụng số phương thức biểu đạt biểu cảm, tự sự, miêu tả, thuyết minh… hỗ trợ cho phương thức nghị luận II ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG, VẤN ĐỀ NGHỊ LUẬN: Nghị luận tư tưởng, đạo lí: - Vấn đề nhận thức: lí tưởng, mục đích sống… - Vấn đề đạo đức, tâm hồn, tính cách: lòng u nước, lòng nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng; tính trung thực, dũng cảm, chăm chỉ, cần cù, thái độ hòa nhã, khiêm tốn; thói ích kỉ, ba hoa, vụ lợi… - Vấn đề quan hệ gia đình: tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em… - Vấn đề quan hệ xã hội: tình đồng bào, tình thầy trò, tình bạn… - Vấn đề cách ứng xử, đối nhân xử người sống III ĐỊNH HƯỚNG DÀN Ý CHUNG: Nghị luận tư tưởng, đạo lí: a Mở bài: - Dẫn dắt vào đề (…) - Giới thiệu tư tưởng, đạo lí nêu đề (…) - Trích dẫn ý kiến, nhận định (nếu có) (…) b Thân bài: * Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận (…) Tùy theo yêu cầu đề mà có cách giải thích khác nhau: - Giải thích khái niệm, sở giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề - Giải thích nghĩa đen từ ngữ, suy luận nghĩa bóng, sở giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề - Giải thích mệnh đề, hình ảnh câu nói, sở xác định nội dung, ý nghĩa vấn đề mà câu nói đề cập * Phân tích chứng minh mặt tư tưởng , đạo lí cần bàn luận (…) Bản chất thao tác giảng giải nghĩa lí vấn đề đặt để làm sáng tỏ tới chất vấn đề Phần thực chất trả lời câu hỏi: Tại sao? (Vì sao?) Vấn đề biểu nào? Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn * Phê phán, bác bỏ biểu sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận (…) * Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…): - Đánh giá vấn đề: Nêu ý nghĩa vấn đề, mức độ – sai, đóng góp – hạn chế vấn đề - Từ đánh giá trên, rút học kinh nghiệm sống học tập, nhận thức tư tưởng, tình cảm… - Đề xuất phương châm đắn… c Kết bài: - Khẳng định chung tư tưởng, đạo lí bàn luận thân (…) - Lời nhắn gửi đến người (…) IV THỰC HÀNH MỘT SỐ ĐỀ BÀI: ĐỀ 1: Trình bày suy nghĩ câu nói: “Ở đời, chuyện khơng có khó khăn ước mơ đủ lớn” DÀN Ý THAM KHẢO Mở bài: - Cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa người ta sống khơng có ước mơ, khát vọng - Đúng vậy, ước mơ nhựa sống để nuôi dưỡng tâm hồn ta lớn lên, sống có mục đích, có tương lai, hạnh phúc Một câu nói đáng để ta suy ngẫm: “Ở đời, chuyện khơng có khó khăn ước mơ đủ lớn” Thân bài: a Giải thích câu nói: - Ước mơ: điều tốt đẹp phía trước mà người tha thiết, khao khát, ước mong hướng tới, đạt - Có người ví: “Ước mơ giống hải đăng, thuyền biển khơi bao la, hải đăng thắp sáng giúp cho thuyền tới bờ mà khơng bị phương hướng” Sự ví von thật chí lí, giúp người ta hiểu rõ, hiểu ước mơ - Ước mơ đủ lớn: ước mơ khởi đầu từ điều nhỏ bé, trải qua q trình ni dưỡng, phấn đấu, vượt khó khăn trở ngại để trở thành thực - Câu nói: đề cập đến ước mơ người sống Bằng ý chí, nghị lực niềm tin, ước mơ người “đủ lớn”, trở thành thực b Phân tích, chứng minh ý nghĩa câu nói: Có phải “Ở đời, chuyện khơng có khó khăn ước mơ đủ lớn”? - Ước mơ người đời thật phong phú Có ước mơ nhỏ bé, bình dị, có ước mơ lớn lao, cao cả; có ước mơ đến đi; ước mơ bay theo đời người; ước mơ vô tận Thật tẻ nhạt, vô nghĩa đời ước mơ - Ước mơ đủ lớn phải ươm mầm trưởng thành Một sồi cổ thụ phải hạt giống gieo nảy mầm dần lớn lên Như vậy, ước mơ đủ lớn nghĩa ước mơ điều nhỏ bé nuôi dưỡng dần lên Nhưng để ước mơ lớn lên, trưởng thành khơng dễ dàng mà có Nó phải trải Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn qua bao bước thăng trầm, vinh nhục, chí phải nếm mùi cay đắng, thất bại Nếu người vượt qua thử thách, trở ngại, kiên trung với ước mơ, khát vọng, lí tưởng đạt điều mong muốn + Ước mơ chủ tịch Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, đem lại sống ấm no, hạnh phúc cho dân Trải qua bao gian khổ khó khăn hi sinh, Người đạt điều mơ ước + Nhiều nhà tư tưởng lớn, nhà khoa học người bình dân, chí thân thể khuyết tật… vươn tới, đạp khó khăn, cản trở sống để đạt mơ ước - Nhưng có ước mơ thật nhỏ bé, bình dị thơi mà khó đạt được: + Những em bé bị mù, em bé tật nguyền chất độc da cam, em bé mắc bệnh hiểm nghèo… ấp ủ mơ ước, hi vọng Nhưng họ khơng ước mơ lụi tàn + Ước mơ không đến với người sống khơng lí tưởng, thiếu ý chí, nghị lực, lười biếng, ăn bám… c Đánh giá, rút học: - Lời hát “Ước mơ” lời nhắc nhở chúng ta: “Mỗi người ước mơ, nhỏ bé mà lớn lao đời, ước mơ thành, khơng…” Thật vậy, người tồn cõi đời phải có riêng cho ước mơ, hi vọng, lí tưởng, mục đích sống đời - Phê phán: Ước mơ thành, khơng, xin người tự tin Nếu sợ ước mơ bị thất bại mà không dám ước mơ, hay không đủ ý chí, nghị lực mà ni dưỡng ước mơ “đủ lớn” thật đáng tiếc, đáng phê phán Cuộc đời chẳng đạt đạt điều mong muốn, sống thật tẻ nhạt, vô nghĩa - Bài học nhận thức, hành động: Nếu đời thuyền ước mơ hải đăng Thuyền gặp nhiều phong ba, hải đăng niềm tin, ánh sáng hướng thuyền Mất hải đăng, thuyền biết đâu đâu? Vì thế, hai chữ “ước mơ” thật đẹp, thật lớn lao Mỗi người có cho ước mơ, hi vọng Nếu sống khơng có ước mơ, khát vọng đời tẻ nhạt, vô nghĩa biết nhường nào! Kết bài: - Liên hệ ước mơ, khát vọng thân - Cần có ý chí, nghị lực để ni dưỡng, biến ước mơ thành thực ĐỀ 2: Trình bày suy nghĩ ý kiến sau: “Một người đánh niềm tin vào thân chắn đánh thêm nhiều thức quý giá khác nữa” (Sách Dám thành công) DÀN Ý THAM KHẢO Mở bài: - Một câu danh ngôn tiếng nói; Mất tiền tìm lại niềm tin tất - Đúng vậy! Nói niềm tin người sống có nhiều ý kiến nói điều đó: “Một người đánh niềm tin vào thân chắn đánh thêm nhiều thức quý giá khác nữa” (Sách Dám thành công) Vậy niềm tin có ý nghĩa với người sống? Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Thân bài: a Giải thích câu nói: - Niềm tin vào thân: Đó niềm tin vào mình, tin vào lực, trí tuệ, phẩm chất, giá trị sống Đó hiểu tự đánh giá vị trí, vai trò mối quan hệ sống - Câu nói lời nhắc nhở có niềm tin vào thân Đó lĩnh, phẩm chất, lực người, tảng niềm yêu sống thành công Khi đánh niềm tin ta đánh tất b Phân tích, chứng minh ý nghĩa câu nói: Vì đánh niềm tin vào thân đánh nhiều thứ quý giá khác? - Bởi niềm tin vào thân niềm tin cần thiết niềm tin Nó khơng đem lại niềm tin u sống, yêu người, hi vọng vào tốt đẹp mà tảng thành cơng Để đạt điều đó, người phải biết dựa vào thân khơng phải dựa vào khác, khách quan điều kiện tác động, hỗ trợ yếu tố định thành công - Đánh niềm tin không tin vào khả người khơng có ý chí, nghị lực để vươn lên tất nhiên: “Thiếu tự tin nguyên nhân phần lớn thất bại” (Bovee) - Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đầy dư vị đắng cay, ngào, hạnh phúc bất hạnh, thành công thất bại, có lúc sa ngã, yếu mềm… Nếu người khơng có ý chí, nghị lực, niềm tin vào thân không đủ lĩnh để vượt qua, không khẳng định mình, tự chủ, dần bng xi, dẫn đến đánh Khi đánh đánh tất cả, có thứ q giá như: tình u, hạnh phúc, hội… chí sống Vì vậy, người biết tin yêu vào sống, tin vào sức mạnh, khả mình, biết đón nhận thử thách để vượt qua, tất yếu đạt đến bến bờ thành công hạnh phúc - Trong sống, có người khơng may mắn, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bất hạnh Nhưng khó khăn, lĩnh họ vững vàng Họ tin vào ý chí, nghị lực, khả thân họ vượt lên, chiến thắng tất c Đánh giá, bàn bạc: - Phê phán: Trong thực tế sống, có người va vấp, thất bại lần đầu không làm chủ mình, khơng tin vào gượng dậy mà từ dẫn đến thất bại: + Một học sinh nhút nhát, e sợ, không tin vào lực thân thi dẫn đến làm khơng tốt Cũng có học sinh thi trượt, tỏ chán nản, khơng niềm tin vào thân nên dễ bỏ + Một người làm việc, khơng tự tin vào mình, khơng có kiến mà phải thực theo ý kiến tham khảo nhiều người khác dẫn đến tình trạng “đẽo cày đường”, “lắm thầy thối ma” + Có người từ nhỏ sống nhung lụa, việc có người giúp việc bố mẹ lo , gặp khó khăn họ làm chủ thân, tự độc lập để vượt qua? - Khẳng định: Tuy nhiên, đừng tự tin vào thân mà dẫn đến chủ quan, đừng tự tin mà bước sang ranh giới tự kiêu, tự phụ thất bại Tự tin, khiêm tốn, cẩn trọng đức tính đáng quý người Nó dẫn người ta đến bến bờ thành công người quý trọng Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn - Bài học nhận thức, hành động: Học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi phải làm để xây dựng niềm tin sống? Phải cố gắng học tập rèn luyện tư cách đạo đức tốt Việc học phải đôi với hành, dám nghĩ, dám làm, tự tin, yêu đời, yêu sống Phải biết tránh xa tệ nạn xã hội, phải làm chủ thân Kết bài: Liên hệ thân ĐỀ 3: Giữa vùng đất khô cằn sỏi đá, hoa dại mọc lên nở chùm hoa thật rực rỡ Trình bày suy nghĩ anh chị tượng DÀN Ý THAM KHẢO Mở bài: - Câu nói miêu tả tượng thiên nhiên mà hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, gợi nhiều suy tưởng đẹp - Đó biểu tượng nghị lực ý chí vươn lên người hồn cảnh khó khăn, khốc liệt Thân bài: a Giải thích câu nói: - Hình ảnh “vùng sỏi đá khô cằn”: gợi liên tưởng, suy nghĩ môi trường sống khắc nghiệt, đầy gian khó Nói cách khác, nơi sống khó sinh sơi, phát triển - Hình ảnh “cây hoa dại”: Loại yếu ớt, nhỏ bé, loại bình thường, vơ danh, người ý - Hình ảnh “cây hoa dại mọc lên nở hoa”: Cây hoa dại sống tự nhiên lặng lẽ mà kiên cường Nó thích nghi với hoàn cảnh, vượt lên điều kiện khắc nghiệt để sống nở hoa Những hoa thành đẹp đẽ, kết tinh từ chắt chiu, thể sức sống mãnh liệt - Như vậy, câu nói mượn tượng thiên nhiên mà gợi suy nghĩ thái độ sống người Cho dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, sống hữu, đẹp tồn Con người phải có ý chí, nghị lực vươn lên sống b Phân tích, chứng minh ý nghĩa câu nói: - Đây tượng mà ta tìm thấy nhiều nơi giới tự nhiên quanh Cây cối, cỏ hoa xung quanh ta ẩn chứa sức sống mạnh mẽ, bền bĩ Chúng sẵn sàng thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt: + Nơi xa mạc nóng bỏng, xương rồng mọc lên, nở hoa, bơng hoa nép xù xì gai nhọn + Ở cánh đồng băng Nam Cực, nhà khoa học sững sờ phát lớp băng dày có đám địa y - Từ tượng này, liên hệ với tượng tồn sống người: + Những thử thách, khó khăn thực tế đời sống đặt người Cuộc sống không phẳng, chứa đựng bất ngờ, biến cố ngồi ý muốn Vì vậy, quan trọng cách nhìn, thái độ sống người trước thực tế Ta khơng nên đầu hàng hồn cảnh, khơng bng xi phó thác cho số phận Trong hồn cảnh “khắc nghiệt”, có người đích thực vươn lên Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn + Chính thách thức thực sống, nghị lực sức sống người bộc lộ rõ hết Những đóng góp, cống hiến hay thành tựu, kết đạt điều kiện cần tơn vinh gương sáng cho người học tập: o Nhà văn Nga vĩ đại M Go-rơ-ki có đời sớm chịu nhiều cay đắng, gay go, không ngừng tự học, tự đọc để vươn lên khẳng định tài đến thành công o “Hiệp sĩ cơng nghệ thơng tin” Nguyễn Cơng Hồng phải sống hồn cảnh nghiệt ngã: khơng thể tự chuyển, khả ngôn ngữ hạn chế Vậy mà người niên sống nghị lực, tâm học tập nghiên cứu phần mềm tin học Cuối anh thành cơng o Còn có nhiều gương khác nữa, họ chấp nhận đương đầu với hoàn cảnh khắc nghiệt để sống vươn lên, thể ước mơ cao đẹp c Bình luận, đánh giá: - Khẳng định sâu sắc học: Đây học quý báu, bổ ích thái độ sống người xuất phát từ tượng tự nhiên - Phê phán: + Sống môi trường, điều kiện sống thuận lợi, có người biết tận dụng để phát triển tối đa lực mình, đóng góp cho sống Song có người ỷ lại mà không nỗ lực cố gắng, biết hưởng thụ, dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc, tâm huyết, tình cảm người thân Sự lãng phí vơ đáng trách + Khơng gặp thuận lợi sống, có người sống chán nản, buông xuôi dẫn tới thất bại Trường hợp cảm thơng song khơng nên đồng tình hồn cảnh có vai trò quan trọng song nỗ lực cố gắng người quan trọng - Bài học rút ra: + Để vượt lên khó khăn mà có đóng góp, cống hiến sống, người cần có nghị lực, ý chí, lực Song cần động viên, khích lệ, tình u niềm tin người thân cộng đồng + Cộng đồng nên có cách nhìn nhận, đánh giá đắn đóng góp người hồn cảnh đặc biệt, đồng thời nên có sách hỗ trợ, giúp đỡ để họ nhanh chóng vượt qua khó khăn sống Kết bài: - Sẽ thật bất hạnh gặp phải hoàn cảnh trớ trêu sống, bất hạnh không cố gắng - Cũng hoa dại rễ đâm sâu đất sỏi đá khơ cằn nhằm tìm nguồn nước ỏi để tiếp tục tồn mà nở chùm hoa đẹp - Hãy nhìn vào gương bạn học sinh nghèo vượt khó, hồn cảnh bất hạnh nỗ lực vươn lên để tự soi lại ĐỀ 4: Sống đẹp bạn? Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Trong sống ngày người chọn cho cách thể khác hình thành lên cách sống khác nhau: sống đẹp, sống có ích lối sống ích kỷ, bng thả chí chìm vòng tội lỗi Như “sống đẹp" lối sống tích cực mà người cần phải hướng tới Nhưng sổng lối "sống đẹp”, điều băn khoăn nhiều người “Đẹp” đẹp hình thức Cái "đẹp" thể từ hành động cư xử nhỏ sống đến nghị lực vươn lên người "Sống đẹp" trước hết phải xuất phát từ lòng nhân ái, từ tình u trái tim để từ mà sống người khác, để bao dung, thứ tha Xuất phát từ tình yêu thương nên hành động dù nhỏ đầy quan tâm, chia sẻ người Một sáng đến trường, bạn không sợ muộn học mà dừng lại giúp cụ già qua đường Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" Những hành động dù nhỏ nhặt nghĩa cử cao đẹp Lại nhớ đến 30 năm trước đây, người gái Hà Nội Đặng Thuỳ Trâm xung phong vào chiến trường Quảng Trị gian khổ thân chịu thiệt thòi chị dành tình thương bao la cho người quanh chị Bất lực trước ca mổ, chị đau đớn, lo lắng cho người em nuôi đè nặng tang tóc, đêm chị ngủ Tất điều xuất phát từ lòng yêu thương trái tim chị! Để từ lo lắng, đớn đau dân tộc Việt Nam có người anh dũng, kiên cường tận tụy làm người Đó chuyện 30 năm trước, có người ngày đêm nhen lên lửa tình yêu thương cõi đời Một nhà giáo già đạp xe khắp chốn bán hình cụ Rùa Hồ Gươm mà thầy vơ tình chụp để lấy tiền góp vào quỹ "Vì người nghèo" Bao nhà hảo tâm, bao người có năm lại lắng lòng nhớ đến người đói khổ bần cùng.Cuộc sống mn màu mn vẻ tạo nên mn nghìn gương mặt người khác nhau: có người tốt, kẻ xấu, có người gây tội ác Nhưng khơng có chưa sai lầm Dẫu có lầm lạc bước vào ngõ cụt quay đầu lại Chúng ta ln dang tay chờ đón người người mắc tội Mỗi dịp lễ lớn, khơng người ngồi khung sắt nhà lao náo nức chờ đợi mà người vui mừng dịp họ lại có hội ân xá, trở với người thân, bè bạn Chào đón họ lòng bao dung tha thứ, tin vào thay đổi họ "sống đẹp" Chính nhờ có lòng u thương mà khơng người tìm lại Có nhà thơ với bút danh "Hồn Lương" nửa đời làm tướng cướp chuyến tàu Đà Nẵng - Nha Trang, làm đại gia buôn lậu xảo quyệt, thi nhân tên "Nguyễn Đức Tân" (Đơng Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội) Nửa đời làm việc thất đức trại giam nghe lời khuyên nhủ tâm tình giám thi, người tỉnh mê anh tâm sự:“Đêm đêm nghe tiếng vọng vangTiếng xã hội rộn ràng đêmĐã buồn lại thấy buồn thêmKhát thèm sống ấm êm đời”Và đời tên tướng cướp rẽ sang ngả khác mãn hạn tù, anh trở thành nhà thơ, thành viên đội Công an xã Khi hỏi làm mà cá thay đổi lớn anh vậy, tướng cướp, thi nhân trả lời nhờ có bao dung, tình yêu người vợ hiền tất người Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Nhạc sĩ Trịnh Cơng Sơn viết "Sống đời cần có lòng Để làm em biết khơng? Để gió đi, để gió đi…" Gió lòng thảo thơm gieo tình u khắp mn nơi, mang lại ánh sáng cho miền đất tăm tối, mang lại hạnh phúc cho người khổ Mỗi chúng ta, gửi theo gió lòng để cứu giúp bao người để chứng ta người có lối "sống đẹp” “Cuộc sống khơng có đường có ranh giới, điều cốt yếu phải để vượt qua ranh giới ấy” (Nguyễn Khải) Cuộc sống chứa đựng thử thách, không không vấp ngã lần Vậy sau cú ngã đau đớn ấy, bạn làm điều đáng nói Trong đầu tơi thể lên hình ảnh lật đật nhỏ bé miệng luân nở nụ cười lần vấp ngã bật dậy, môi nụ cười lạc quan Đã bạn búp bê ấy, kiên cường nghị lực? Đọc Đặng Thuỳ Trâm, dòng tâm chị, câu chữ tràn ngập lòng ham sống phi thường "Đời phải trải qua giơng tố cúi đầu trước giông tố " Câu nói tâm đắc chị, đây, phải lấy làm châm ngơn sống cho sống Tơi nghe thầy dậy Hố kể câu chuyện người học trò cũ thầy Anh học sinh chăm ngoan, học giỏi, nằm nhóm đầu Vậy kỳ thi Đại học quan trọng anh lại trượt điều tưởng xảy Đau buồn, thất vọng chỉnh mình, sống niên 18 tuổi lúc toàn màu đen bao hứa hẹn tương lai, kỳ vọng gia đình, thầy sụp đổ Khơng chịu giam đêm, anh tự thắp lên nến niềm tin tiếp tục học tập Anh đỗ vào năm sau với số điểm cao Dù so với bạn bè, anh người đến sau anh lại người đạt chiến thắng lớn nhất: Chiến thắng mình, sống với ranh giới ln bao quanh bạn Nếu khơng có nghị lực bạn hết đường riêng mình? Từ số đến số gang tấc khoảng cách từ số đến số trục đời trình mà khơng có niềm tin, nghị lực, bạn số mà Hãy người hành với đôi chân dẻo dai sẵn sàng đạp lèn chông gai để bước đi: "Chặng đường trải bước hoa hồng, bàn chân thấm đau mũi gai” Lời hát ban nhạc tơi u thích văng vẳng bên tai Bàn chân chảy máu gai nhọn đừng ngồi xuống rên xiết, để máu thấm lên cánh hồng đỏ thắm bước đường vinh quang bạn! Làm tức bạn "sống đẹp",sống ln giữ cho niềm tin vào ngày mai, ln có nghị lực vươn lên hướng đến ánh mặt trời.Tôi đọc thơ nghe qua tưởng thơ vui lại mang ý nghĩa sâu sắc: "Khi anh sinh ra/ Mọi người cười/ Riêng anh khóc tu tu/ Hãy sống để chết đi/ Mọi người khóc/ Còn mơi anh nở nụ cười” Bạn tơi, tự chiêm nghiệm cho lối sống đẹp để cuối đường, mỉm cười mãn nguyện! ĐỀ 5: Một triết học nói: Mỗi vật sinh tất có Chỉ có người từ thuở lọt lònng chẳng Nó làm trở thành ấy, phải làm tự Tơi trở thành kẻ tơi làm Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Bài làm Các bạn nghe câu “Tơi trở thành kẻ tơi làm ra” chưa? Có lẽ câu nói thật lạ kì phải khơng bạn, câu nói nhà triết học, thật khó hiểu lại hàm chứa ý nghĩa vơ sâu sắc, nhà triết học có ý nhắc nhở điều đây? Vậy tìm hiểu rõ ý nghĩa câu nói nha bạn Khơng đơn giản câu ngắn gọn vậy, nhà triết học nói:“Mỗi vật sinh tất có Chỉ có người từ thuở lọt lòng chẳng cả.Nó làm trở thành ấy, phải làm tự Tơi trở thành kẻ tơi làm ra‟‟.Đến phần cánh cửa mở rộng Tại lại nói “mỗi vật sinh tất có”?.Mỗi vật sinh biết ăn, biết lại, biết bắt mồi… tất sinh tồn nó, giống mèo con, sinh biết bò lại gần mẹ để bú, để hưởng chút ấm ngào mà mẹ dành cho đứa yêu thương, dần tự mở đôi mắt nhỏ xinh mèo bắt đầu tập bước chập chững, chạy nhảy, đến nô đùa, đến bắt chuột, tất tự nhiên mà có, khơng dạy bảo, mèo trưởg thành vòng đời mèo vậy, khơng thay đổi Thật hay, tạo hố ban tặng cho loài vật đặc biệt để thích nghi với sống “Chỉ có người từ thuở lọt lòng chẳng cả‟‟.Đúng vậy, người khơng có chút đặc biệt nào,tất thứ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác,phải trải qua rèn luyện, tập tành có khả năng.Con người sinh vốn chẳng biết gì,chỉ nhắm nghiền đơi mắt bé xiu oa oa lên tiếng khóc đòi bú mẹ, thật chẳng thể chạm tới mẹ Tất nhờ mẹ nâng niu,ơm ấp vào lòng hồ tan dòng sữa chạm vào mơi hồng bé xinh tiếp tục sống Không vậy, người tự đứng, bò trườn được,tất phải qua trình rèn luyện từ thuở ban đầu.Hai tháng biết lật, ba tháng biết bò, sáu tháng chập chững biết đi, mười tháng bắt đầu hoàn thiện bước mình… Đâu phải tự nhiên! Đều bàn tay nồng ấm mẹ dìu dắt bước, bước một,tạo nên khả sinh tồn, hoà nhập với sống cho sinh linh bé nhỏ dần bước vào đời Con người khác với vật có tri thức, có phẩm chất đạo đức đâu phải điều vốn sẵn có người mà phát huy, phát triển qua ngày học tập, ngày dạy dỗ Cũng từ nhỏ dạy phải biết hiếu thảo với cha mẹ, bên xã hội cần tôn trọng người khác, phải chân thành, công nhiều điều khác nữa, lời dạy ăn sâu vào tâm trí, lớn theo thời gian ta lớn, áp dụng đời sống Thử hỏi khơng có chui rèn, khơng có luyện tập ta hồ nhập với sống đựơc, “nó làm trở thành ấy, phải làm tự nó” Đó lí ta cần phải biết sống, biết hành động, biết nỗ lực.Cũng muốn đánh nhạc hay ta phải tập đánh đàn, điều xuất phát từ lòng u thích, bắt nguồn từ tự nguyện, không bị cưỡng ép, ràng buột Con người tờ giấy Trang Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn điều tốt đẹp, kì diệu khát vọng, hi vọng , ước mơ điều chưa xãy thực tại, mơ hình dạng xây đắp tương lai, thiếu người khơng hình dung định hướng sống + Khát vọng lớn lao hướng người tới tiến bộ, nhân văn cao Ý kiến 1: + Không phải ước mơ thật nhiều, khát khao mãnh liệt tất trở thành thực Nếu chạy theo ước mơ, hi vọng mà không phù hợp với hoàn cảnh thực tế dẫn đến hậu tai hại: ảo tưởng, xa rời thực tế, vơ ích, chí đẩy thân vào trạng thái bi kịch, niềm tin vào mình, niềm tin vào sống *Nhìn từ góc độ khác: + Sống khơng có ước mơ, ln lòng với có dễ bị trì trệ, lạc hậu Mơ ước, khát vọng động lực cho phát triển sáng tạo + Phải biết kết hợp ước mơ thực tại, ước mơ phải bắt nguồn từ sống, ước mơ, khát vọng phải phù hợp với sức Phải theo đuổi ước mơ đừng mơ ước hão huyền c Bài học nhận thức hành động: + Phê phán người khơng có mơ ước, khát vọng đẹp đẽ kẻ mơ tưởng viển vông Ước mơ phải phù hợp với lực, hoàn cảnh thực tế + Phương hướng rèn luyện thân để nuôi dưỡng khát vọng đẹp đẽ có ý nghĩa đối vơi thân, xã hội ĐỀ 21: 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25 0,25 Nhà văn Nguyễn Khải cho rằng: Để sống hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào "giá trị tức thời" Nhưng sống cho có phẩm hạnh, có cốt cách định phải dựa vào "giá trị bền vững" Suy nghĩ anh/chị ý kiến Giải thích: - Giá trị tức thời: giá trị vật chất tinh thần chưa trải qua thử thách, sàng lọc thời gian, có ý nghĩa thời điểm tại, thoả mãn nhu cầu sống sinh hoạt hàng ngày như: cơm, áo, gạo, tiền, vui chơi, giải trí, mối quan hệ Đây giá trị cần thiết thiếu người tồn - Giá trị bền vững: Chỉ giá trị tinh thần trải qua thử thách, sàng lọc thời gian, có ý nghĩa lâu bền, trở thành tảng văn hố, đạo lí dân tộc nhân loại như: tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tình cảm tri ân, thẳng sạch, thẩm mỹ tinh tế, Đây giá trị quan trọng giúp người sống có phẩm hạnh, cốt cách Trang 44 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn - Mối quan hệ hai giá trị: Vừa đối lập vừa thống Con người cần có giá trị tức thời để trì sống, cần giá trị bền vững để sống có ý nghĩa Bàn luận: - Muốn tồn người cần phải tạo nhờ vào giá trị tức thời (dẫn chứng) Tuy nhiên coi trọng giá trị đó, người bị chi phối lối sống thực dụng, coi trọng vật chất, nhìn thấy lợi ích trước mắt (dẫn chứng) - Để sống thật có ý nghĩa, người định phải vươn tới giá trị tinh thần tốt đẹp (dẫn chứng) Tuy nhiên, cốt cách, phẩm giá người khơng thể có tức thời hai, mà kết q trình học tập, rèn luyện, bồi đắp lâu dài tâm hồn, trí tuệ, hành động Đó cách để người có sống bền vững, khơng giới hạn thời gian đời người mà ghi nhận lâu dài cộng đồng (dẫn chứng) - Những giá trị tức thời, có ý nghĩa tích cực, xã hội đón nhận, gìn giữ, lưu truyền trở thành giá trị bền vững (dẫn chứng) Trong đó, có giá trị hình thành từ lâu, qua thực tiễn khơng phù hợp, trở nên lạc hậu, lỗi thời bị đào thải (dẫn chứng) Cứ thế, giá trị sàng lọc, chuyển hoá, làm cho sống người ngày tốt đẹp Bài học: - Nhận thức vai trò, ý nghĩa giá trị - Hình thành kĩ sống, biết tiếp nhận hợp lí trước giá trị sống - Phải có lĩnh để sống có phẩm giá, cốt cách dựa theo tảng giá trị bền vững văn hóa, đạo lí dân tộc nhân loại ĐỀ 22: Phía sau lời nói dối Nói dối nói khơng thật Đây biểu thường gặp sống Phía sau lời nói dối là: - Những động cơ, nguyên nhân khác nhau: toan tính, thủ đoạn kẻ không trung thực; yếu đuối, hèn nhát người không dám đối diện thật; né tránh thật đau lòng, khơng muốn làm tổn thương người khác - Những trạng thái tâm lí, cảm xúc khác nhau: buồn - vui, đau khổ - hạnh phúc, hối hận - hê, - Những hệ lụy không mong muốn, hậu khơn lường: lời nói dối kéo theo hành động gian dối, làm xói mòn nhân phẩm, niềm tin người với nhau, gây bất ổn nhiều mặt xã hội, Bài học: - Nói dối thói xấu, người cần rèn luyện cho phẩm chất trung thực, khơng nói dối - Cần lên án, phê phán nghiêm khắc kẻ nói dối hành vi gian dối Nhưng nên có cách nhìn nhận thấu đáo phải nghe lời nói dối - Trong tình huống, cảnh ngộ cụ thể, thời, người buộc phải nói dối Tuy nhiên, khơng lạm dụng lời nói dối Bởi suy cho cùng, sống không muốn nghe phải nói lời gian dối sớm muộn thật phơi bày ĐỀ 23: Anh/chị có suy nghĩ câu nói Fran KA.Clark: Trang 45 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn “Ai muốn làm điều lớn lao, lại khơng nhận sống tạo thành từ điều nhỏ” (Dẫn theo “Hành trang vào đời”, NXB Tổng hợp Hồ Chí Minh - 2008, tr.38) 1.Giải thích: - Ai muốn làm điều lớn lao: khát vọng hướng tới đích đời người, làm thay đổi sống theo chiều hướng tốt đẹp - lại không nhận sống tạo thành từ điều nhỏ: không ý thức việc lớn phải nhiều việc nhỏ, dòng sơng tạo thành từ nhiều suối Bình luận: - Mơ ước làm nên điều lớn lao nguyện vọng đáng người, cần tơn trọng, động viên, khuyến khích - Nhưng phải ln ý thức rằng: + Một nhân cách hồn thiện vốn bồi đắp từ việc làm nhỏ, hành vi đạo đức, lối sống Ý nghĩa sống kiến tạo từ điều đơn sơ, bình dị + Phê phán lối sống, cách nghĩ, lời nói ngụy biện: việc lớn mà quên việc nhỏ, muốn trở thành vĩ nhân mà quên người bình thường Bài học: - Nhận thức sâu sắc rằng, việc nhỏ mà có ích kiên làm - Thường xuyên rèn luyện đức tính kiên nhẫn, việc làm nhỏ để hướng tới điều lớn lao ĐỀ 24: Suy nghĩ anh/chị học sống từ hai câu thơ thơ Tiếng hát tàu Chế Lan Viên: Khi ta ở, nơi đất Khi ta đi, đất hóa tâm hồn! Thí sinh đưa ý kiến riêng, trình bày theo cách khác nhau, lập luận phải chặt chẽ; cảm xúc phải chân thành… nêu ý sau: a Giải thích ý nghĩa câu thơ: - Nơi đất ở: mảnh đất ta sống, có kỷ niệm gắn bó - Đất hóa tâm hồn: nơi trở thành niềm thương nỗi nhớ, kỷ niệm thiêng liêng sâu nặng tâm hồn ta - Sự đối lập “Khi ta ở” “Khi ta đi” thể rõ ý nghĩa câu thơ: mảnh đất nơi ta sinh ra, lớn lên, nơi ta ở, có kỷ niệm gắn bó, xa, trở thành nỗi nhớ lòng ta, trở thành quê hương thứ hai ta - Chế Lan Viên viết “Tiếng hát tàu” để thể niềm nhớ thương Tây Bắc, với miền quê gắn bó kháng chiến chống Pháp gian khổ b Phân tích, bàn bạc đánh giá: Trang 46 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn - Câu thơ giản dị mang ý nghĩa triết lý sâu sắc, đúc kết từ trải nghiệm thực tế từ tình cảm chân thành nhà thơ Chế Lan Viên + Con người sống nơi chơn rau cắt rốn, mà nhiều miền quê khác yêu cầu công việc hoàn cảnh + Những miền đất để lại dấu ấn sâu đậm tâm hồn qua kỉ niệm buồn vui + Chỉ xa miền đất ấy, kỉ niệm sống dậy, khắc khoải, da diết lòng người, trở thành nỗi nhớ khơng ngi - Quy luật tình cảm có tâm hồn biết trân trọng sống, biết nâng niu kỉ niệm bình dị mà đẹp đẽ, biết sống theo đạo lý nghĩa tình chung thủy… c Bài học sống rút từ hai câu thơ: - Trong sống, điều đơn giản gần gũi quanh ta tưởng bình thường, trở nên vơ quý giá ta rời xa chúng - Trân trọng khứ, trân trọng giá trị bình dị sống ĐỀ 25: Biết lắng nghe – điều kì diệu sống Suy nghĩ anh(chị) vấn đề Giải thích: - “Nghe” tiếp nhận âm tai (thính giác) - “Biết lắng nghe” khơng nghe tai mà nghe khối óc trái tim - “Biết lắng nghe – điều kì diệu sống ” cách tiếp nhận, học hỏi người nhằm làm cho thân ngày hoàn thiện - “ Biết lắng nghe” tùy thuộc vào ý thức chủ quan người Đó đức tính, lực cần phải học hỏi, yếu tố thúc đẩy để người tự hoàn thiện nhân cách trưởng thành …do đó, “Biết lắng nghe” điều kì diệu sống Bình luận: - “Biết lắng nghe” phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh nghiệm sống, vốn văn hóa, tầm nhìn, nhạy cảm, độ tinh tường, tinh thần cầu thị, quan niệm sống người,… - “Biết lắng nghe” điều kì diệu sống: nghe để hiểu, để hành động, để hướng tới giá trị chân, thiện, mĩ Chẳng hạn, biết nghe tiếng vọng từ khứ, nghe diễn tại, nghe tương lai; nghe lời thiên nhiên, đất trời, lời cối, chim muông; nghe để phân biệt phải trái, hay dở, tốt xấu, nghe tiếng trái tim mình… - Khơng biết lắng nghe sống thật vô nghĩa, tẻ nhạt, … Bài học nhận thức hành động: Trang 47 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn - “Biết lắng nghe” có vai trò quan trọng sống người, vậy, người cần phải có ý thức rèn luyện lực “lắng nghe” - Biết lắng nghe cách chân thành, cầu thị để chia sẻ, đồng cảm với người khác làm cho sống ngày có ý nghĩa… - Chống tư tưởng chủ quan, bảo thủ phê phán lối sống ích kỉ, “biết nghe mà giả điếc”… ĐỀ 26: W Whitman tâm niệm: Hãy nhìn phía mặt trời, bóng tối khuất sau lưng bạn Suy nghĩ anh (chị) nhận định Giải thích ý nghĩa lời nhận định - Mặt trời nguồn sáng đem lại ấm sống cho mn lồi Mặt trời biểu tượng cho điều tươi sáng, đẹp đẽ, niềm tin hi vọng tốt đẹp tương lai đời người - Bóng tối đêm âm u, tăm tối Bóng tối biểu tượng cho đen đủi, bi đát, bất hạnh, thiếu may mắn, thất bại đường đời người  Ý nghĩa nhận định: Lời nhận định phương châm sống tích cực, lời khuyên sâu sắc nhắc nhở ta phải biết vượt lên bất hạnh, rủi ro, đau buồn, thất bại đời Phải biết quên khứ đen tối mà hướng tương lai tươi sáng, tốt đẹp sống phía trước Bàn luận, mở rộng vấn đề - Cuộc sống lúc thảm đỏ trải đầy hoa hồng, sống trường tranh đấu Bởi thế, đời người tránh khỏi gian nan, trắc trở, khó khăn, thất bại - Mỗi người cần phải có ý chí, nghị lực, dũng khí để vượt lên thất bại Phải xem gian nan, trắc trở thử thách để ta rèn luyện, trưởng thành - Cần biết hướng phía trước, lạc quan, tin tưởng vào tương lai, có lĩnh vững vàng để vượt lên vấp ngã thân Đây xu hướng phát triển, yêu cầu tất yếu phù hợp với quy luật khách quan sống Nếu đắm chìm thất bại, đau buồn tự hại - Phê phán người khơng có niềm tin, khơng có ý chí phấn đấu vươn lên sống Bài học nhận thức hành động - Cần phải có ý chí, nghị lực, niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai để vững bước đời - Trong sống học tập phải biết vượt lên mình, khơng nên chùn bước trước khó khăn thử thách Sống cần có lý tưởng, khát vọng ước mơ Trang 48 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ĐỀ 27: R.Ta-go, nhà thơ Ấn Độ cho rằng: Thà làm hoa sen nở thấy mặt trời hết tinh nhụy, giữ ngun hình nụ búp sương lạnh vĩnh cửu mùa đông Suy nghĩ anh (chị) nhận định Giải thích ý nghĩa lời nhận định - Hoa sen: ủ mầm bùn đất, tối khuất, nhơ bẩn mạnh mẽ vươn lên Hoa sen biểu tượng cho phẩm cách sạch, biết vươn lên sống người - Mặt trời: Đó ánh sáng vĩnh cửu đem lại sống cho vạn vật Mặt trời tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, huy hoàng - Nụ búp: ẩn dụ cho non nớt, nhút nhát, e sợ người - Sương lạnh vĩnh cửu: mơi trường lạnh giá, khắc nghiệt, vạn vật phải ẩn mình, thu mình, khơng thể sinh sơi phát triển Vì tượng trưng cho khó khăn, thử thách sống => Ý nghĩa câu nói: Ý kiến Ta- go triết lí sống mạnh mẽ, tích cực tiến Trong sống có nhiều khó khăn thử thách, biết sống cống hiến ta nhận thành xứng đáng Nếu sống nhút nhát, thụ động đời thật nhạt nhẽo, vơ nghĩa Bàn luận, mở rộng vấn đề a Tại nên chọn cách sống “bông hoa sen”? - Cuộc sống quý giá lại ngắn ngủi, đến lần Ta phải sống cho xứng đáng, phải sống cho khỏi xót xa, ân hận tháng năm sống hồi, sống phí Ta cần có trái tim đầy nhiệt huyết để sống hết mình, để cảm nhận thở khoảnh khắc đời - Đã người cần phải có ước mơ, lý tưởng khát khao thực điều Tuy nhiên, sống ln ẩn chứa khó khăn, thử thách điều tốt đẹp khơng dưng mà có Thay để khó khăn đánh bại, ta đón nhận chúng hội để rèn luyện lĩnh mình, để ta thêm trưởng thành - Khi ta chọn làm “bông hoa sen nở ánh mặt trời” lúc ta sống cống hiến Ta có hội toả sáng, khẳng định, lưu lại dấu chân đường tận hưởng điều tuyệt diệu mà sống mang lại Đó cách khiến sống ta thêm ý nghĩa trở nên có ích Đó sống đích thực người b Tại không nên chọn cách sống “nụ búp”? - Nếu ta không dám đối mặt trước khó khăn, thử thách sống ta sợ sai lầm, sợ thất bại, sợ bị cười chê… để mãi ta sống vỏ bọc hèn nhát Đó lối sống mòn, sống thừa, sống vơ ích mà khơng biết đến Một “cuộc sống mòn ra, rỉ đi, váng.” Trang 49 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn - Cuộc sống khơng mục tiêu, ước mơ, hồi bão thật vô vị Sống thực chất tồn mà thôi, chết sống c Nâng cao - Liệu có phải lúc ta sống hết mình? Nếu có lúc ta kiệt sức Vậy ta cần phải biết lượng sức mình, khơng phải lúc nên lao phía trước Để đối mặt với thử thách đường đời trước tiên ta phải trân trọng thân ta Đừng nơn nóng theo đuổi mục đích mà qn thân - Có phút giây ta nên thu lại cảm thấy mỏi mệt Khi ta hèn nhát, ta tìm kiếm chút bình yên cho tâm hồn, tìm lại ý chí, lòng tâm để tiếp tục tiến lên phía trước Bài học nhận thức hành động - Phê phán lối sống yếu mền, thụ động, biết ngồi chờ vận may thuận lợi - Cuộc sống người định tự nhận thức, lĩnh nghị lực vươn lên không ngừng Cuộc sống ngắn ngủi, cháy đến tận khát vọng, ước mơ ĐỀ 28: Trong việc nhận thức, F Ăng-ghen có phương châm: “Thà phải tìm hiểu thật suốt đêm nghi ngờ suốt đời”, C Mác thích câu châm ngơn: “Hồi nghi tất cả” Anh/Chị hiểu ý tưởng trên? Giải thích (4,0 điểm) - Câu Ăngghen : Thà phải tìm hiểu thật suốt đêm phải nghi ngờ suốt đời Ý : người, vất vả tìm hiểu thời gian ngắn (suốt đêm) để có nhận thức rõ ràng, khai thơng tư tưởng cho vấn đề đó, để tồn đọng việc chưa giải quyết, khiến cho mối nghi ngờ ln đè nặng thời gian dài (suốt đời) - Câu C.Mác thích : Hồi nghi tất Ý : cần phải tỉnh táo tiếp nhận điều, thụ động, tin vào mà chưa suy xét, kiểm chứng Bình luận (4,0 điểm) Thí sinh cần thấy ý tưởng hợp lí Bề ngồi chúng mâu thuẫn nhau, bên lại thống Mỗi câu nhấn mạnh vào khía cạnh vấn đề nhận thức, khía cạnh bổ sung cho a Câu Ăngghen: - Sự thật chân lý khách quan “Tìm hiểu thật” mục đích quan trọng việc nhận thức Nếu khơng nắm thật gây khúc mắc ngờ vực, nghi Trang 50 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Nghi ngờ trạng thái tinh thần tiêu cực bất lợi đời sống - Phương châm Ănghen đắn “Thà công tìm hiểu thật suốt đêm” giải pháp tích cực Còn để trạng thái nghi ngờ đè nặng suốt đời tiêu cực Mất công trước mắt mà có lợi ích lâu dài ln lựa chọn khơn ngoan người nói chung, việc tìm hiểu khoa học nói riêng b Câu C.Mác thích: - Cần phân biệt hồi nghi khoa học thói đa nghi Hồi nghi khoa học phẩm chất tích cực Nó thái độ tỉnh táo, cẩn trọng tìm hiểu tiếp nhận Còn đa nghi bệnh tiêu cực Nó khiến người ta khơng tin vào điều - “Hồi nghi” theo nghĩa tích cực Trong sống tìm hiểu khoa học, ln có thái độ hồi nghi điều cần thiết Nó giúp người có cẩn trọng chắn hiểu biết, tránh hồ đồ, tin dễ dẫn tới sai lạc, lầm lẫn Châm ngơn C.Mác thích ý tưởng đắn c Sự bổ sung: - Câu C Mác thích nhấn mạnh vào cần thiết thái độ hoài nghi khoa học tiền đề gợi cảm hứng cho người tìm kiếm thật - Còn câu Ăngghen nhấn mạnh vào việc tích cực dấn thân tìm kiếm thật để hoá giải mối nghi ngờ - Cả hai phương châm đắn cần thiết việc nhận thức người ĐỀ 29: Nghề nghiệp không làm nên cao quý cho người mà người làm nên cao quý cho nghề nghiệp Hãy viết văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ anh / chị ý kiến - Giải thích : + Nghề nghiệp công việc chuyên môn, làm theo phân công lao động xã hội + Phân công xã hội ngày nhiều, sâu nên xã hội có nhiều ngành nghề giữ vị trí khác xã hội + Xã hội thường xuyên phát triển; có nghề nghiệp phát sinh có nghề nghiệp phải bị tàn lụi Do có nghề dễ mang lại thành công (danh tiếng, tiền của, địa vị…) có nghề khơng Cho nên dẫn đến tồn xã hội quan niệm cao quý, sang hèn, tốt xấu… nghề nghiệp - Bàn luận: + Nghề nghiệp khơng làm nên cao q cho người * Mỗi nghề có đặc điểm, vị trí riêng sống xã hội Trang 51 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn * Nghề nghiệp nảy sinh từ nhu cầu xã hội, nghề cần thiết cho sống, nghề có vai trò thiếu đời sống xã hội, nghề chân cao q * Tuy nhiên đặc trưng riêng số ngành nghề, ý nghĩa đặc biệt đời sống, số ngành nghề đặc biệt biểu dương: nghề dạy học, nghề thầy thuốc… + Mà người làm nên cao quý cho nghề nghiệp * Con người chủ thể hoạt động nghề nghiệp, có tính chất định giá trị hoạt động nghề nghiệp * Con người có giá trị tự thân, chịu ảnh hưởng mơi trường, hồn cảnh Vì có kẻ tốt, người xấu, điều tạo nên giá trị nghề nghiệp * Trong ngành nghề biểu dương đặc biệt có “con sâu làm rầu nồi canh” Trong ngành nghề bị thành kiến mà bị coi thường có người cao quý, có cách hành xử người ngưỡng mộ, ca ngợi * Làm rõ người mang đến cao quý cho nghề nghiệp (dẫn chứng) Chính tư cách đức hạnh sáng ngời người làm cho người khác phải tôn trọng nghề nghiệp họ - Bài học nhận thức hành động: + Cần nhận thức: khơng nên có tư tưởng phân biệt nghề sang trọng, cao quý nghề thấp hèn Cần phê phán quan niệm phân biệt khơng đắn, tồn xã hội phong kiến không nên tiếp tục sống ngày + Cần thấy việc làm khơng đáng: ví dụ trộm cướp, gian dối… để kiếm sống khơng phải nghề nghiệp chân bàn + Cần thấy giá trị đắn nghề nghiệp; nghề nghiệp chân có giá trị đáng trân trọng “Giá trị người lợi ích họ mang lại cho người khác nghề nghiệp họ” + Cần có thái độ đắn chọn nghề Không nên chạy theo quan điểm hời hợt (sang hèn…) nghề nghiệp số người Cần chọn nghề phù hợp với lực, với ước mơ, hoàn cảnh thân, nhu cầu phát triển xã hội + Với nghề nghiệp cần “nhất nghệ tinh, thân vinh”, chuyên tâm rèn luyện tay nghề, giữ gìn lương tâm nghề nghiệp, trao dồi đạo đức để làm hiển vinh nghề nghiệp, giá trị thân - Tổng kết : “Không phải nghề nghiệp mang đến cao quý cho người mà người mang đến cao quý cho nghề nghiệp” ý kiến đắn, lời khuyên, lời nhắc nhở người niên đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp ĐỀ 30: Kẻ hội nơn nóng tạo thành tích, người chân kiên nhẫn lập nên thành tựu Hãy viết văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ anh/chị ý kiến Giải thích ý kiến (0,5 điểm) Trang 52 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn - Kẻ hội người lợi dụng thời để mưu cầu lợi ích trước mắt, việc làm hay sai; người chân người ln biết sống với thực chất phù hợp với giá trị xã hội; thành tích kết đánh giá tốt; thành tựu thành có ý nghĩa lớn, đạt sau 0,5 trình bền bỉ phấn đấu - Về nội dung, ý kiến đối lập lối sống cách hành xử Bàn ý kiến trongluận côngvềviệc giữa(2,0 loạiđiểm) người hội người chân - Kẻ hội nơn nóng tạo thành tích (1,0 điểm) 0,5 + Do thói vụ lợi, bất chấp sai nên công việc, kẻ hội không cầu “kết tốt” mà cầu “được đánh giá tốt” Kẻ vụ lợi nơn nóng có thành tích Bởi thế, loại người thường tạo thành 0,5 tích giả + Về thực chất, cách hành xử lối sống giả dối, thói ăn gian làm dối - Người thìphân, kiên nhẫn lập nên thành điểm)xã hội; khiến chochân thậtchính giả bất làm băng hoại cáctựu giá(1,0 trị + Coi trọng lượng thật, quảcơthật đứcđãtính củabệnh người chântích suy đồichất đạo đức; lốikết sống hộilànày khiến thành lan tràn Bởi họ thường kiên nhẫn công việc để làm nên kết 0,5 thành có ý nghĩa lớn Đối với họ, có thành thựchiện sự, thực tạo nên giá trị thực người, dù có phải trả giá đắt + Về thực chất, cách hành xử thuộc lối sống chân thực, trung thực, biểu 0,5 phẩm chất cao quý; giúp tạo nên thành thực, giá trị đích thực cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy xã hội tiến lên Bài học nhận thức hành động (0,5 điểm) - Cần nhận thức rõ hai kiểu người đối lập nhân cách: loại người tiêu cực thấp hèn cần phê phán, mẫu người tích cực cao cần trân trọng - Cần noi theo lối sống người chân chính, ln coi trọng kết kiên nhẫnlàphấn nên thành lên ánmột lối ĐỀ 31: Ngưỡngthật mộvà thần tượng mộtđấu nét để đẹplập văn hóa, mê tựu; muộiđồng thầnthời tượng sống thảm họa chạy (khoảng theo thành Hãy viếthội, mộtnơn bàinóng văn ngắn 600tích từ)giả trình bày suy nghĩ anh/ chị ý kiến + Giới thiệu chung : sống có người, điều cao đẹp nhiều người biết tới Nó trở thành thần tượng người Nhưng người ta phải có thái độ thần tượng cho phải, lẽ : ngưỡng mộ thần tượng nét đẹp văn hóa, mê muội thần tượng thảm họa + Giải thích : Trang 53 0,5 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn - Thần tượng người, điều người tôn sùng, chiêm ngưỡng Nhưng thái độ người thần tượng dẫn tới kết khác nhau: Ngưỡng mộ thần tượng nét đẹp văn hóa, mê muội thần tượng thảm họa - Tại Ngưỡng mộ thần tượng nét đẹp văn hóa, mê muội thần tượng thảm họa? - Ngưỡng mộ khác với mê muội : người ngưỡng mộ giữ tỉnh táo, sáng suốt, khách quan tinh thần, có thái độ mực thần tượng, người mê muội thường chủ quan, thiếu sáng suốt, tỉnh táo mối quan hệ với thần tượng, dễ có thái độ không mực, không phù hợp - Trong việc ngưỡng mộ thần tượng, người ta dễ hiểu rõ đẹp thần tượng có ngưỡng mộ; người ta hiểu rõ thân; người ta có thán phục, có nỗ lực để phấn đấu để theo gương theo cách hiểu hiểu người, khơng có hành vi thái độ đáng ảnh hưởng đến nhân cách thân Vì thế, nét đẹp văn hóa: cư xử văn minh, lịch mực, phù hợp - Trong đó, mê muội thần tượng dễ khiến người ta nhìn thấy thần tượng cách phiến diện (hào quang thần tượng ca nhạc) thường lại có thái độ hành vi đáng ảnh hưởng đến sống thân, có dẫn tới tai họa lớn (ví dụ : tốn thời gian, tiền chí sinh mạng) + Bình luận : - Khơng nên sống đời mà khơng có thần tượng cần phải có mục đích rõ ràng để sống, phải có điều, người tốt đẹp mà ngưỡng mộ, yêu mến, khâm phục để noi gương phấn đấu Có sống dễ có ý nghĩa, có động lực thúc đẩy để phấn đấu Khơng có thần tượng người ta dễ sống theo kiểu bèo dạt hoa trôi - Cũng cần thấy rõ ý nghĩa khái quát thần tượng diện thần tượng lĩnh vực đời sống (văn học, lịch sử, khoa học ) khơng phải có thần tượng lĩnh vực âm nhạc, thể thao - Cần phải có thái độ đắn thần tượng ngưỡng mộ thần tượng không mê muội thần tượng + Ý kiến đề : - Có ý nghĩa lời nhắc nhở, lời khuyên thực tế, thời người, với giới trẻ ĐỀ 32: Từ thái độ sống “vội vàng” Xuân Diệu thơ tên Hãy viết văn ngắn (khoảng 600 từ) bàn thái độ sống giới trẻ ngày * Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: - Giới thiệu ngắn gọn thơ Vội vàng nhà thơ Xuân Diệu 0,5 - Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận: thái độ sống giới trẻ ngày Trang 54 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn * Khái quát thái độ sống “vội vàng” Xuân Diệu - Thái độ (triết lí) sống “vội vàng” bắt nguồn từ thơ Vội vàng nhà thơ 0,5 Xuân Diệu Với tình yêu thiết tha với thiên đường nơi trần thế, nhà thơ hẫng hụt, tiếc nuối thời gian không trở lại Nhà thơ ý thức tuổi trẻ phần đẹp đẽ, qúy giá đời người nên cần phải sống vội vàng giây, phút, tận hưởng sống - Thái độ sống vội vàng tâm sống, triết lí sống tích cực nhà thơ * Bàn luận vấn đề xã hội cần nghị luận: - Trong xã hội ngày nay, phần đông hệ trẻ có thái độ sống “vội vàng” 0,5 cách tích cực: biết tận dụng thời gian, sống tích cực, chủ động đạt nhiều thành công học tập, sống… (dẫn chứng) - Nhưng bên cạnh đó, phận giới trẻ có thái độ sống “vội vàng” cách 0,5 tiêu cực: sống gấp, sống hưởng thụ, khơng lí tưởng, hồi bão…(dẫn chứng) Điều gây hậu xấu khơng đến thân mà gia đình xã hội Cần phê phán, bác bỏ - Tầm quan trọng vấn đề xã hội nay: Đây vấn đề có ý nghĩa xã 0,5 hội, thời ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, liên quan tới nhận thức, lối sống hành động sống giới trẻ Gia đình, nhà trường xã hội cần định hướng, giáo dục cho hệ trẻ thái độ sống cách tích cực * Bài học nhận thức hành động - Cần có thái độ sống tích cực, chủ động, biết quý trọng thời gian 0,5 - Xác định lí tưởng sống đắn, không sống gấp, sống hưởng thụ ĐỀ 33: Biết tự hào thân cần thiết biết xấu hổ quan trọng Hãy viết văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ anh/chị ý kiến - Giới thiệu ý kiến đề bài: biết tự hào thân cần thiết xấu hổ quan trọng - Giải thích : + Tự hào : lấy làm hài lòng, hãnh diện tốt đẹp mà có + Xấu hổ : cảm thấy hổ thẹn thấy có lỗi cỏi trước người khác + Ý kiến : thể quan điểm người phát biểu quan hệ tự hào với xấu hổ : tự hào cần thiết, xấu hổ quan trọng - Phân tích, chứng minh : + Tự hào cần thiết :  Người tự hào thường người hiểu rõ thân, sở trường, tốt đẹp thân Do dễ người có thái độ tự tin  Tự hào thường mang lại cảm xúc tích cực Nó giúp người ta dễ phấn khởi hành động Do sống dễ đạt thành công + Biết xấu hổ quan trọng :  Biết xấu hổ, người ta dễ tránh lỗi lầm sai trái  Biết xấu hổ, người ta dễ nổ lực vươn lên để khắc phục cỏi thân  Biết xấu hổ, người ta dễ có lòng khiêm tốn, có tinh thần trách nhiệm, có lương tâm Trang 55 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn  Biết xấu hổ biểu lòng tự trọng, nhận thức phẩm giá người  Biết xấu hổ, người ta dễ biết kiềm chế thân trước tình - Phê phán : Trong thực tế, có người khơng biết tự hào, chẳng tự trọng, vơ cảm với mình, với người Ngun nhân thường thiếu nhận thức, thiếu kỹ sống - Bình luận : Tự hào, tự trọng (mà biết xấu hổ biểu nó) phẩm chất đáng quý mà người cần có, cần nhận thức tự hào cần thiết tự trọng quan trọng - Làm để có lòng tự hào tự trọng : + Cần có hiểu biết ý thức giá trị người sống + Cần có hiểu biết ý nghĩa quan trọng phẩm giá cá nhân + Cần nỗ lực phấn đấu rèn luyện trau dồi phẩm chất kỹ sống cần thiết để sống tốt ĐỀ 34: Đừng cố gắng trở thành người tiếng mà trước hết người có ích Hãy viết văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ anh/ chị ý kiến - Giới thiệu ý kiến đề bài: Đừng cố gắng trở thành người tiếng mà trước hết người có ích - Giải thích : + Người tiếng : người có tiếng tăm nhiều người biết đến + Người có ích : người có sống có ích, có ý nghĩa, cần thiết có giá trị người khác, gia đình, xã hội + Ý kiến lời khuyên mục đích sống người : sống với mục đích sống chân đừng cố gắng theo đuổi tiếng tăm, danh vọng mà quan tâm đến giá trị sống, với người - Phân tích chứng minh : + Đừng cố gắng trở thành người tiếng :  Tiếng tăm, danh vọng : thường khơng phải mục đích cao đẹp sống  Danh vọng làm tha hóa người, làm băng hoại đạo đức đẩy người ta vào tội lỗi  Để cố trở thành người tiếng có người vào đường bất chính, sử dụng phương cách xấu xa Do đó, tiếng vô nghĩa + Trước hết, người có ích :  Người sống có ích mang lại nhiều ích lợi cho người khác sống  Sống có ích làm thăng hoa giá trị người, thăng hoa giá trị sống  Người có ích dù không tiếng sống họ cần thiết, có giá trị, có ý nghĩa người khác, gia đình, xã hội Ngay quan niệm người xưa “chí nam nhi”, chữ “danh” (Phải có danh với núi sơng) ln gắn với thực chất hành động (Làm nên đấng anh hùng tỏ) - Bình luận : + Nổi tiếng có mặt tốt, có tác dụng tốt Tiếng nói người tiếng thường có tác động nhiều hơn, lớn người khác, xã hội Trang 56 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn + Nhưng đừng cố gắng chạy theo việc trở thành người tiếng cách điều mang lại nhiều tác hại Hãy tiếng tăm đến cách tự nhiên hành động có thực chất: hữu xạ tự nhiên hương + Làm để người có ích :  Hãy sống có lý tưởng;  Hãy sống có đạo đức, có trách nhiệm;  Hãy sống gia đình, xã hội, cộng đồng; + Ý kiến biểu cụ thể vấn đề danh thực sống người Giải tốt mối quan hệ vấn đề tiếng có ích, danh thực, người ta dễ có sống bình an, hạnh phúc, chân - Đây ý kiến có giá trị đắn Đồng thời lời khuyên có tính thời sự, trước tượng phận giới trẻ ngày có xu hướng tìm tiếng giá ĐỀ 35: Trình bày suy nghĩ anh/chị ý kiến sau A Lincoln: “Điều muốn biết trước tiên bạn thất bại mà bạn chấp nhận nào” a.Yêu cầu kỹ năng: 0,5 Biết cách làm văn nghị luận xã hội, lí giải thuyết phục quan niệm đạo lí người Bài làm có kết cấu chặt chẽ, bố cục có tính khoa học, hợp lí, rõ ràng; diễn đạt mạch lạc, sáng b Yêu cầu kiến thức: 0,5 Giải thích ý kiến - Thất bại hỏng việc, thua mất, khơng đạt kết quả, mục đích dự định - Mức độ, hậu thất bại vấn đề quan trọng Điều quan trọng nhận thức, thái độ người trước thất bại sống Bàn luận thái độ cần có trước thất bại 1,0 - Trước việc không thành, người cần có bình tĩnh để tìm hiểu ngun nhân thất bại ( khách quan chủ quan) - Dám đối mặt để chấp nhận, không né tránh thật, khơng đổ lỗi hồn tồn cho khách quan - Biết “dậy mà đi” sau lần vấp ngã, biết rút học từ thất bại qua để tiếp tục thực công việc ước mơ Bài học nhận thức hành động 1,0 - Khó tránh thất bại đời người nên hiểu thất bại điều kiện để đến thành công, “thất bại mẹ thành công” - Phải biết cách chấp nhận thất bại để có thái độ sống tích cực Khơng đắm chìm thất vọng không bất cần trước việc, khơng để thất bại lặp lại đời Đó lĩnh sống HẾT Trang 57 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Trang 58 ... thuyết minh… hỗ trợ cho phương thức nghị luận II ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG, VẤN ĐỀ NGHỊ LUẬN: Nghị luận tư tưởng, đạo lí: - Vấn đề nhận thức: lí tưởng, mục đích sống… - Vấn đề đạo đức, tâm hồn, tính cách:... đến vấn đề bàn luận (…) * Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…): - Đánh giá vấn đề: Nêu ý nghĩa vấn đề, mức độ – sai, đóng góp – hạn chế vấn đề - Từ đánh giá trên, rút học kinh... đáng coi trọng đóng góp sức cho phát triển xã hội Bình luận ý kiến: - Mỗi nghề nghiệp nảy sinh từ nhu cầu xã hội nên có đặc điểm, vị trí riêng thay sống xã hội - Làm nghề gì, người lao động cần nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề văn học nghị luận xã hội đề thi THPTQG, chủ đề văn học nghị luận xã hội đề thi THPTQG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay