Quy định về quyền của phụ nữ và trẻ em khuyết tật trong Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật năm 2006 và nội luật hóa ở Việt Nam Bài tập nhóm 9 điểm

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2018, 10:22

Quyền của phụ nữ, trẻ em khuyết tật là: Quyền con người của phụ nữ, trẻ em khuyết tật, là một bộ phận của quyền con người, có quan hệ chặt chẽ với quyền con người. Theo đó, phụ nữ, trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền tự nhiên vốn có, được thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động một cách tự nguyện mà không ai được phép cản trở, xâm phạm hay phân biệt đối xử chỉ vì lý do khuyết tật của họ. MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I Khái niệm quyền phụ nữ trẻ em khuyết tật 1 Khái niệm phụ nữ trẻ em khuyết tật Khái niệm quyền phụ nữ, trẻ em khuyết tật II Quy định quyền phụ nữ trẻ em khuyết tật Công ước quốc tế quyền người khuyết tật năm 2006 nội luật hóa Việt Nam 1 Quy định quyền phụ nữ trẻ em khuyết tật Công ước quốc tế quyền người khuyết tật năm 2006 a) Quyền phụ nữ khuyết tật b) Quyền trẻ em khuyết tật 2 Nội luật hóa Việt Nam a) Về quyền phụ nữ .3 b) Về quyền trẻ em khuyết tật III Thực trạng đảm bảo quyền phụ nữ trẻ em khuyết tật Việt Nam ví dụ thực tiễn chứng minh Thành tựu đạt Một số hạn chế KẾT LUẬN 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Sự đời Công ước quốc tế quyền người khuyết tật đánh dấu mốc son lịch sử nhân quyền nhân loại Công ước đưa quy định ngăn cấm can thiệp tùy tiện, trái pháp luật vào đời sống riêng tư, gia đình người khuyết tật; xóa bỏ rào cản ngăn trở người khuyết tật tiếp cận, hưởng thụ quyền hòa nhập cộng đồng đặc biệt phụ nữ, trẻ em khuyết tật NỘI DUNG I Khái niệm quyền phụ nữ trẻ em khuyết tật Khái niệm phụ nữ trẻ em khuyết tật Trên phạm vi quốc tế lẫn khu vực nay, chưa có khái niệm cụ thể trẻ em khuyết tật hay phụ nữ khuyết tật Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng Tuy nhiên dựa định nghĩa người khuyết tật thấy, trẻ em khuyết tật hiểu là: “Những trẻ từ đến 18 tuổi có có khiếm khuyết lâu dài thể chất, tâm thần, trí tuệ giác quan mà tương tác với rào cản khác phương hại đến tham gia hữu hiệu trọn vẹn họ vào xã hội sở bình đẳng với người khác” Phụ nữ khuyết tật “những phụ nữ có khiếm khuyết lâu dài thể chất, tâm thần, trí tuệ giác quan mà tương tác với rào cản khác phương hại đến tham gia hữu hiệu trọn vẹn họ vào xã hội sở bình đẳng với người khác” Khái niệm quyền phụ nữ, trẻ em khuyết tật Quyền phụ nữ, trẻ em khuyết tật là: Quyền người phụ nữ, trẻ em khuyết tật, phận quyền người, có quan hệ chặt chẽ với quyền người Theo đó, phụ nữ, trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền tự nhiên vốn có, thực khơng thực hoạt động cách tự nguyện mà không phép cản trở, xâm phạm hay phân biệt đối xử lý khuyết tật họ II Quy định quyền phụ nữ trẻ em khuyết tật Công ước quốc tế quyền người khuyết tật năm 2006 nội luật hóa Việt Nam Quy định quyền phụ nữ trẻ em khuyết tật Công ước quốc tế quyền người khuyết tật năm 2006 a) Quyền phụ nữ khuyết tật Một số nhóm người khuyết tật đặc thù gồm: phụ nữ khuyết tật trẻ em khuyết tật Qua nghiên cứu cho thấy CRPD dành quan tâm đặc biệt phụ nữ trẻ em khuyết tật Thúc đẩy bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ vấn đề đề cập đến Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên hợp quốc Phụ nữ, đặc biệt bé gái khuyết tật dễ bị phân biệt đối xử so với người khuyết tật khác Đây nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, khả tiếp cận với hoạt động giáo dục, y tế, việc làm dịch vụ xã hội khác nhiều hạn chế Phụ nữ KT thường đối tượng chịu nhiều tác động nghèo đói rào cản giới Tỷ lệ nghèo đói, thiếu việc làm… người KT cao nhiều so với người bình thường, khó khăn mà phụ nữ KT gặp phải cao lần so với nam giới Họ tiếp cận với hội phát triển cá nhân, có hạn chế tiếp xúc xã hội, kinh tế, dịch vụ y tế, giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia giao thông… Đặc biệt, phụ nữ KT thường gặp nhiều rủi ro, dễ bị lạm dụng lao động tình dục so với phụ nữ bình thường, quyền sức khoẻ sinh sản họ quan tâm đảm bảo… Những khó khăn cản trở người KT phụ nữ KT sống hoà nhập với cộng đồng… Ngay lời nói đầu, điểm q Công ước Liên hợp quốc quyền người khuyết tật “Thừa nhận phụ nữ trẻ em gái khuyết tật thường phải chịu rủi ro lớn gia đình ngồi xã hội bạo hành gia đình, bị thương tích hay bị lạm dụng, bị đối xử thờ ơ, bị ngược đãi hay bị bóc lột” Đây sở dẫn đến việc quy định nguyên tắc bình đẳng nam nữ Điều công ước Cụ thể hóa ngun tắc này, Cơng ước quyền người khuyết tật dành riêng điều để tập trung vào quyền phụ nữ khuyết tật: “ Quốc gia thành viên thừa nhận rằng, phụ nữ bé gái khuyết tật dễ bị phân biệt đối xử, quốc gia thành viên phải tiến hành biện pháp bảo đảm cho họ hưởng trọn vẹn bình đẳng quyền tự người Quốc gia thành viên tiến hành biện pháp thích hợp để bảo đảm cho phụ nữ có phát triển đầy đủ, tiến tối đa quyền hồn tồn, nhằm mục đích bảo đảm cho họ thực thụ hưởng quyền tự người Công ước bảo vệ.” b) Quyền trẻ em khuyết tật Công ước Liên hợp quốc quyền người khuyết tật giành quy định riêng vấn đề trẻ em khuyết tật Điểm R Lời nói đầu Công ước Quốc tế Quyền NKT công nhận trẻ em khuyết tật phải hưởng thụ đầy đủ tất quyền người sở bình đẳng với trẻ em khác Điểm H Điều Công ước Quốc tế Quyền NKT kêu gọi “tôn trọng khả phát triển trẻ em khuyết tật tôn trọng quyền trẻ em khuyết tật giữ gìn sắc mình” Khoản 3, Điều Công ước Quốc tế Quyền NKT yêu cầu quốc gia thông qua Công ước Quốc tế Quyền NKT phải tham vấn NKT, bao gồm trẻ em khuyết tật, trình đưa định Điều Cơng ước Quốc tế Quyền NKT tập trung vào quyền hưởng thụ đầy đủ tất quyền người trẻ em khuyết tật sở bình đẳng với trẻ em khác; quyền tự bày tỏ quan điểm trẻ em khuyết tật; “được cung cấp hỗ trợ phù hợp với tình trạng khuyết tật tuổi tác để thực quyền đó.” So với người khuyết tật nói chung, trẻ em khuyết tật đối tượng chịu nhiều thiệt thòi phân biệt đối xử nguy tổn thương gây từ nhiều yếu tố Và, giống trẻ em không khuyết tật khác, trẻ em khuyết tật chủ thể quyền q trình phát triển Đó khơng cơng dân non nớt thể chất trí tuệ trẻ em bình thường, mà cơng dân đặc biệt, mang mặc cảm tự ti khiếm khuyết thể, dễ bị tổn thương non yếu thể chất, tinh thần, kinh nghiệm sống… Chúng phải đối mặt với nguy bị bỏ mặc, lạm dụng, bị đối xử bất công, bạo hành, đặc biệt trẻ em gái khuyết tật Chính yêu cầu cần bảo đảm quyền cho trẻ em khuyết tật ngày cần nhận quan tâm ủng hộ Nội luật hóa Việt Nam a) Về quyền phụ nữ Về nguyên tắc, phụ nữ khuyết tật đảm bảo quyền lợi người khuyết tật nói chung theo quy định pháp luật chung cho người khuyết tật Ngoài ra, để bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho phụ nữ khuyết tật (dặc biệt quyền có dặc thù giới), Nhà nước lồng ghép nhiều nội dung quy định có ý nghĩa bảo vệ phụ nữ khuyết tật lĩnh vực sách, chương trình để tạo điều kiện nâng cao lực cho phụ nữ KT, đặc biệt sách ưu đãi tín dụng, chăm sóc sức khỏe… Đồng thời, quyền phụ nữ khuyết tật quy đinh văn như: Luật đào tạo dạy nghề 2006, Nghị định 136/2013/NĐ-CP Quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội, Tuy nhiên, quyền phụ nữ khuyết tật chưa cụ thể hóa pháp luật Việt Nam họ chiếm số lượng lớn xã hội Qua tìm hiểu quy định Luật Người khuyết tật, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm y tế,… thấy pháp luật Việt Nam chưa có quy định riêng thể quan tâm đặc biệt việc đảm bảo quyền cho phụ nữ khuyết tật Nhìn chung, quyền lợi nhóm người khuyết tật đặc thù lĩnh vực đảm bảo thông qua quy định dành cho người khuyết tật nói chung b) Về quyền trẻ em khuyết tật Trong lộ trình phê chuẩn Cơng ước quyền người khuyết tật, nhiều sách riêng cho trẻ em khuyết tật ban hành, tạo hành lang pháp lý để chăm sóc bảo vệ quyền lợi nhóm đối tượng yếu Đặc biệt, từ trở thành quốc gia Châu Á quốc gia thứ hai giới phê chuẩn Công ước quốc tế quyền trẻ em 1948, đồng thời thành viên thứ 118 tham gia ký Công ước quốc tế quyền Người khuyết tật năm 2007, Việt Nam nỗ lực tiến trình nội luật hóa, đưa pháp luật Việt Nam lại gần với chuẩn mực chung pháp luật quốc tế quyền trẻ em khuyết tật Do đó, kỳ họp thứ 7, ngày 17 tháng năm 2010, Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khố XII thơng qua Luật người khuyết tật, góp phần hồn thiện hệ thống sách dành cho người khuyết tật nói chung trẻ em khuyết tật nói riêng Tính đến thời điểm tại, văn pháp luật ghi nhận quyền trẻ em khuyết tật cách hoàn chỉnh, thống có hiệu lực pháp lý phạm vi tồn quốc Đó thực thành tựu lớn công tác lập pháp lĩnh vực Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực sách trợ giúp trẻ khuyết tật theo quy định Luật người khuyết tật, đồng thời thực cam kết 34 Chính phủ Việt Nam lĩnh vực ưu tiên Thập kỷ thứ II Thiên niên kỷ Biwako người khuyết tật khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án, liên quan trực tiếp tập trung đến trẻ em khuyết tật là: Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 việc Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ cơi khơng nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 – 2020 Có thể thấy, hệ thống pháp luật trẻ khuyết tật xây dựng hoàn thiện có nhiều nét tương đồng với quy định pháp luật quốc tế Đi liền với việc tạo hành lang pháp lí cần thiết việc quy định áp dụng biện pháp chế tài thích hợp chủ thể xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, đáng trẻ trọng quan tâm xây dựng Tùy đối tượng, trường hợp vi phạm mà áp dụng đồng thời số loại trách nhiệm pháp lí như: trách nhiệm kỉ luật, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại Như vậy, quyền trẻ em khuyết tật đảm bảo đảm thực có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh Mặc dù xây dựng hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh quyền trẻ em khuyết tật, nhiên, tồn số hạn chế sau: Một là, Việt Nam ban hành Luật người khuyết tật vào năm 2010, quy định luật chủ yếu hướng người khuyết tật nói chung Quy định trẻ em khuyết tật đa phần mang màu sắc ý chí chủ quan quan lập pháp, chủ yếu dựa sở suy đốn mà chưa thực sâu tìm hiểu nguyện vọng trẻ khuyết tật Hơn nữa, quy định mang tính ngun tắc lồng ghép, nhắc đến vài điều khoản mà chưa có hướng dẫn thực cụ thể như: Nhà nước có sách ưu tiên thực bảo trợ hỗ trợ người khuyết tật trẻ em (khoản Điều 5); ưu tiên khám chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật (khoản Điều 23)… Việc thiếu quy định mang tính chất cụ thể hóa nguyên nhân dẫn đến khó khăn thực ảnh hưởng trực tiếp đến trình thụ hưởng quyền trẻ Hai là, Đảng Nhà nước ban hành nhiều đề án, chương trình như: Đề án trợ giúp xã hội phục hồi chức cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020; Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2022; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015; Chương trình hành động quốc gia trẻ em giai đoạn 2012 -2020… Tuy nhiên, chương trình, đề án dành cho người khuyết tật trẻ em nói chung dành riêng cho trẻ em khuyết tật Tính đến thời điểm tại, chưa có chương trình đặc biệt dành riêng cho trẻ khuyết tật Đặt vấn đề xuất phát từ đặc điểm riêng tâm sinh lý khiếm khuyết thể, trẻ khuyết tật vừa có nhu cầu trẻ em bình thường, lại vừa có nhu cầu giống người khuyết tật khác Vì vậy, việc áp dụng chung chương trình, đề án phần hạn chế việc đáp ứng mong muốn nhóm đối tượng bị tổn thương kép Ba là, biện pháp xử phạt hành vi vi phạm quyền trẻ em khuyết tật Mặc dù Luật trẻ em Điều 14 Luật người khuyết tật liệt kê đầy đủ hành vi bị nghiêm cấm, quy định rõ ràng trách nhiệm Nhà nước, quan, tổ chức xã hội trẻ khuyết tật khẳng định nghiêm trị hành vi vi phạm làm tổn hại đến quyền trẻ em, khơng có điều khoản quy định biện pháp chế tài cụ thể áp dụng có hành vi vi phạm quyền Điều gây khó khăn việc xử lý vi phạm, ảnh hưởng khơng nhỏ đến q trình bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trẻ em khuyết tật III Thực trạng đảm bảo quyền phụ nữ trẻ em khuyết tật Việt Nam ví dụ thực tiễn chứng minh Thành tựu đạt Về bản, quyền lợi phụ nữ trẻ em khuyết tật dần đảm bảo Việt Nam  Về vấn đề đảm bảo quyền giáo dục, Năm 2015 có 500 tnghìn trẻ khuyết tật đến trường (tăng 10 lần) Hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập xây dựng đồng bộ; mạng lưới bồi dưỡng đào tạo cán bộ, giáo viên cho giáo dục hồ nhập hình thành phát triển hầukhắp trường đại học, cao đẳng viện nghiên cứu Theo thống kê Bộ Giáo dục đào tạo, đến nước có khoảng 2500 trường phổ thơng tiến hành giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, trường Đại học sư phạm mở mã ngành sư phạm giáo dục đặc biệt; trường cao đẳng sư phạm thành lập khoa giáo dục đặc biệt nhằm đào tạo giáo viên trình độ cử nhân cao đẳng sư phạm tật học Đội ngũ cán quản lí giáo viên tham gia giáo dục người khuyết tật ngày tăng với 700 giáo viên đào tạo trình độ cao đẳng giáo dục hòa nhập 10.000 giáo viên mầm non tiểu học bồi dưỡng kiến thức, kỹ dạy học hòa nhập cho loại trẻ khuyết tật khác Ví dụ thành cơng mơ hình giáo dục hòa nhập sau minh chứng cụ thể, rõ ràng cho khẳng định này: Trường tiểu học Hồ Thị Kỷ đặt địa 105 đường Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Năm học 2014-2015, trường có 1221 học sinh chia thành 34 lớp có 93 cán bộ, giáo viên cơng nhân viên, bao gồm hiệu trường hiệu phó Trong năm học này, trường tiếp nhận 22 học sinh khuyết tật học hòa nhập Khuyết tật rào cản cá nhân trẻ Có học sinh khiếm thính gặp khó khăn giao tiếp với giáo viên bạn bè đồng trang lứa khơng hiểu ngơn ngữ kí hiệu Trẻ trở nên tức giận bộc lộ ý kiến chia sẻ thơng tin với người khác Khiếm khuyết cản trở học sinh việc học chơi với bạn bè Ngồi ra, có học sinh khuyết tật vận động gặp khó khăn việc di chuyển sử dụng phương tiện giao thông Có thể quãng đường từ nhà tới trường xa, trẻ khuyết tật vận động tự đến trường gia đình có người đưa trẻ học Từ năm 2004, nhà trường xây dựng Phòng hỗ trợ GDHN với hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận 10, Phòng GD&ĐT, nhà tài trợ đơn vị trường học khác Phòng phòng chức nhà trường nhằm đảm bảo hỗ trợ học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt cách toàn diện để giúp em phát triển khả tiềm học tập, tham gia hòa nhập xã hội để trở thành thành viên hữu ích xã hội Phòng hỗ trợ trang bị thiết bị cần thiết có giáo viên chuyên trách để hỗ trợ học sinh có hồn cảnh khó khăn tâm lý, kĩ đặc thù, kĩ sống kịp thời Tất học sinh học chung chương trình giáo dục phổ thông Tuy nhiên, giáo viên thực điều chỉnh thích ứng chương trình phù hợp với khả nhu cầu giáo dục đặc biệt học sinh Với học sinh khuyết tật, có kế hoạch giáo dục cá nhân Mặc dù có hạn chế học sinh khuyết tật đạt kiến thức kĩ phù hợp Ví dụ, học sinh khiếm thính sử dụng ngơn ngữ kí hiệu bản, học sinh ADHD có hành vi phù hơp trường lớp, Có nhiều hoạt động nhà trường “Vòng bạn bè” Tất học sinh có hội giúp đỡ bạn có nhu cầu giáo dục đặc biệt Tất học sinh hưởng lợi từ hoạt động này, trẻ trở nên đoàn kết nhân Trẻ biết cách quan tâm đến người khác giúp đỡ lẫn Anh (học sinh trường Hồ Thị Kỉ - ảnh phụ lục) bé trai bị khiếm thính bẩm sinh Anh lanh lợi có nhiều bạn, em thích vẽ Trong ảnh trên, em cầm hộp bút chì màu chí chơi với bạn lớp Đây quà từ bố mẹ em Trong ảnh dưới, Anh bạn đứng ngồi phòng chức xem tiết mục văn nghệ Thầy giáo bạn học sinh luyện tập văn nghệ để chuẩn bị cho hoạt động nhà trường Anh bé trai vui vẻ Em chủ động giao tiếp khơng ngơn ngữ kí hiệu mà lời nói Giáo viên em học sinh khác cố nói chậm rõ ràng để Anh nghe hiểu Hiểu sở thích vẽ em, giáo viên phụ huynh khuyến khích em học vẽ tham gia thi vẽ Với hoạt động học tập, giáo viên bạn lớp ln giải thích ý nghĩa từ vựng cho Anh cách cẩn thận hướng dẫn Anh nói từ cách xác.1  Về tiếp cận giao thông Bộ Giao thông vận tải đạo quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực Công ước Liên hợp quốc quyền NKT kế hoạch hành động hỗ trợ NKT tham gia giao thông giai đoạn 2016 – 2020, ưu tiên hoạt động tun truyền, thí điểm lắp đặt thiết bị hỗ trợ NKT xe buýt, cải tạo hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn cho lái xe phục vụ hành khách NKT tham gia giao thơng Chính sách miễn giảm giá vé cho NKT từ 25%- 100% cho NKT tham gia giao thông công cộng; lĩnh vực hàng không giảm 15% giá vé cho NKT, hãng hàng không chấp nhận vận chuyển khách với dịch vụ đặc biệt khơng thu phí…, giảm 30% giá vé tàu, ga có cửa bán vé riêng cho đối tượng hành khách NKT2 Điều đảm bảo quyền lợi cho người khuyết tật nói chung phụ nữ, trẻ em khuyết tật nói riêng  Về vấn đề bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe Theo báo cáo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đến nay, địa phương thực tốt công tác phẫu thuật chỉnh hình, hỗ trợ phục hồi chức cho hàng trăm 1http://recese.vnies.edu.vn/thu-vien/sach-an-pham/giao-duc-hoa-nhap-tre-khuyet-tat-va-tre-co-hoan-canh-kho-khanmo-ta-2-truong-tieu-hoc-hoa-nhap 2http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=28065 ngàn trẻ em phụ nữ khuyết tật; cung cấp tương đối đầy đủ phương tiện trợ giúp như: xe lăn, xe đẩy, chân tay giả; hoạt động ưu tiên, ưu đãi khám chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật nhằm chuẩn đoán điều trị chăm sóc kịp thời đạt hiệu cao Bên cạnh đó, mạng lưới trạm y tế xã phát triển hầu hết tỉnh, thành phố cảnước Theo số liệu thống kê có khoảng 98,6% xã, phường có trạm y tế xã; 67,7% xã, phường có bác sỹ; gần 85% thơn có cán y tế cộng đồng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tối thiểu cho phụ nữ trẻ khuyết tật Hoạt động phục hồi chức dựa vào cộng đồng đạt kết cao: Việt Nam điều tra, phát hiện, tạo điều kiện quản lý sức khỏe cho 170.000 người khuyết tật, tiến hành biện pháp phục hồi chức cho 23,2% người có nhu cầu 44,7% người khuyết tật, số có phụ nữ trẻ em khuyết tật.3  Về quyền tham gia hoạt động văn hố, thể thao, giải trí Trong năm qua, việc triển khai đảm bảo thực quyền tham gia vào hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí trẻ em phụ nữ khuyết tật đạt nhiều thành tựu đáng kể Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí dành cho trẻ khuyết tật được đơn vị thực tích cực năm gần Vào dịp dịp lễ Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Nguyên Đán, nhiều hoạt động dành cho trẻ khuyết tật tổ chức khắp địa phương nước Dịp Quốc tế Thiếu nhi 2018, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày hội dành cho trẻ em khuyết tật lần thứ khai mạc, kiện có nhiều hoạt động phong phú dành cho em thiếu nhi khuyết tật, thu hút gần 600 học sinh 200 giáo viên trường khuyết tật đến từ 24 tỉnh thành toàn quốc.Qua lần tổ chức, Ngày hội Trẻ em khuyết tật không tạo sân chơi cho trẻ may mắn, giúp em có thêm động lực tiếp tục hành trình hòa nhập với sống mà qua kêu gọi lòng nhân sẻ chia khó khăn với em Phụ nữ khuyết tật có hội tham gia vào hội, nhóm xã hội với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa bổ ích Ví dụ, vào ngày 18/4, hưởng ứng hoạt động Người khuyết tật Việt Nam (18-4) Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Ngày hội phụ nữ khuyết tật với chủ đề “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” Ngày hội nơi để chị em phụ nữ khuyết tật gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ vươn lên sống Thông qua hoạt động sôi giao lưu tiếng hát “Giai điệu trái tim”; trao 170 triệu đồng vốn hỗ trợ cho 27 phụ nữ khuyết tật để giúp phát triển kinh tế gia đình; tặng quà cho 173 người khuyết tật; giao lưu gương gia đình phụ nữ khuyết tật vượt khó… Ngày hội 3http://www.fdvn.vn/wp-content/uploads/2018/03/Luan-van-Bao-ve-quyen-tre-em-khuyet-tat.pdf 4https://vtv.vn/trong-nuoc/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-tai-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-thu-620180601065735377.htm tạo sân chơi bổ ích để phụ nữ khuyết tật thể khả năng, ý chí vượt lên số phận, hồn cảnh, tự khẳng định thân Một số hạn chế Bên cạnh thành tựu đạt được, việc bảo đảm quyền cho trẻ em phụ nữ khuyết tật số hạn chế Theo số liệu Tổng điều tra dân số 2009, 66,5% TKT độ tuổi 6-10 học tiểu học, tỷ lệ toàn quốc 97,0% Ngay em học, hệ thống giáo dục chưa đủ điều kiện để cung cấp chương trình giáo dục phù hợp nhiều em TKT bị đúp em tuổi tham gia vào giáo dục đại trà Bỏ học vấn đề đáng lo ngại, với khoảng 33,0% TKT học bỏ học vào thời điểm Vấn đề giới vấn đề cần quan tâm; theo báo cáo năm 2007 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giáo dục TKT, 55,5% em gái chưa đặt chân đến trường; tỷ lệ tương tự cho em trai 39,0% (NCCD, 2010) Bên cạnh đó, nhiều quyền địa phương, nhà trường, cán bộ, giáo viên chưa thấy trách nhiệm mà coi việc chăm sóc, giáo dục TKT việc làm thêm, từ thiện em học tập sở giáo dục trẻ chuyên biệt Bộ GD ĐT cho biết dù đạo triển khai giáo dục TKT toàn quốc, song trường vùng thuận lợi, hỗ trợ tổ chức khác triển khai thực chủ yếu tiếp nhận TKT nhẹ trung bình TKT nặng vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa chưa có nhiều hội đến trường Số lượng giáo viên bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn giáo dục TKT đáp ứng 15% số TKT học tập trung nơi có chương trình dự án Ngoài ra, sở vật chất cho giáo dục TKT thiếu số lượng chất lượng, sở giáo dục hòa nhập TKT chưa có trang thiết bị cần thiết để dạy học sách giáo khoa chữ cho học sinh khiếm thị, sách dạy phát âm ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh khiếm thính, thiết bị dạy học đặc thù, dụng cụ luyện tập phục hồi chức cho TKT trí tuệ…5 Rất nhiều hạn chế tồn việc bảo đảm việc làm cho phụ nữ khuyết tật Thực tế cho thấy, phụ nữ khuyết tật lực lượng lao động không nhỏ xã hội đòi hỏi phải bảo vệ luật pháp để bảo đảm quyền bình đẳng tham gia vào hoạt động xã hội, có quyền bình đẳng việc làm bền vững Tuy nhiên, theo nghiên cứu TS Nguyễn Thị Thu Hoài (Học viện Phụ nữ Việt Nam) vấn đề việc làm cho PNKT: Với 463 mẫu định lượng 45 mẫu định tính, khảo sát tỉnh (Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh) có chưa tới 1/3 số PNKT có việc làm Có 5http://nhandan.com.vn/giaoduc/item/28840702-tao-buoc-chuyen-trong-giao-duc-tre-khuyet-tat.html người làm, phải bỏ cơng việc nhiều lý do, phần nhiều họ khơng tìm cơng việc phù hợp với sức khỏe Nhiều người bị sa thải từ chối hiệu cơng việc thấp, bị kỳ thị, phân biệt, khó khăn việc lại.Thường thường, PNKT bị kỳ thị từ tuyển dụng tuyển dụng.Nhiều nhà tuyển dụng mang lại cho họ tâm lý khả sức khỏe họ không đảm bảo công việc Những công việc PNKT làm thường cơng việc mang tính tự phát khơng có nhiều lựa chọn Chủ yếu lao động giản đơn, tỷ lệ đào tạo nghề không cao đào tạo làm có thu nhập Cứ bốn người PNKT làm việc có người phải làm việc điều kiện không tốt.6 Vấn đề sức khỏe sinh sản phụ nữ khuyết tậtchưa quan tâm mức Kênh thông tin SKSS tình dục cho đối tượng NKT hạn chế, họ khơng có điều kiện để tiếp cận Ví dụ, với người khiếm thị họ thiếu hụt hình ảnh họ chưa nhận thơng tin cách khắc phục, bù đắp thiếu hụt ấy… Ngay trang tin dành riêng cho NKT sách báo hội người mù khơng có thơng tin SKSS tình dục cho riêng nhóm khuyết tật Thêm vào đó, sở hạ tầng sở dịch vụ chăm sóc SKSS, tình dục chưa thân thiện với NKT Các cán y tế chưa thật nhạy cảm thăm khám dẫn cho NKT Theo lời kể phụ nữ khuyết tật, chị bị bác sĩ buông lời khiếm nhã khám thai, cụ thể: “Ngày trước chị khám thai, chị có cảm giác người ta ngỡ ngàng thấy mang bầu Ơng bác sĩ khám thai bảo “em giỏi thế, em “làm việc” “chỗ đấy” à?”.7 KẾT LUẬN Người khuyết tật, đặc biệt phụ nữ trẻ em, phải đối mặt với kỳ thị, phân biệt đối xử, cản trở tiếp cận giáo dục, y tế việc làm Do vậy, việc bảo vệ quyền người khuyết tật “một mệnh lệnh lương tri," khẳng định tính thiết yếu việc công nhận quyền người khuyết tật việc xây dựng xã hội lành mạnh, bền vững, có lợi cho tất người DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật người khuyết tật Việt Nam, Nxb CAND, 6https://infonet.vn/phu-nu-khuyet-tat-co-co-hoi-de-hoa-nhap-post184041.info 7https://baomoi.com/suc-khoe-sinh-san-cua-nguoi-khuyet-tat-bi-bo-ngo/c/6150778.epi 10 Hà Nội, 2011 Luật người khuyết tật năm 2010 Công ước quốc tế quyền người khuyết tật năm 2006 Trang chủ Bộ Lao động- Thương binh Xã hội,Công tác hỗ trợ người khuyết tật cần chung tay góp sức xã hội http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=28065 Báo mới, Sức khỏe sinh sản người khuyết tật bị… bỏ ngỏ https://baomoi.com/suc-khoe-sinh-san-cua-nguoi-khuyet-tat-bi-bo-ngo/c/6150778.epi http://tuphaptamky.gov.vn/2014/news/Tu-phap/Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-quyencua-nguoi-khuyet-tat-va-su-tiep-nhan-trong-phap-luat-Viet-Nam-1334.html http://www.fdvn.vn/wp-content/uploads/2017/06/Giao-trinh-Ly-luan-va-Phap-luat-vequyen-Con-nguoi-Tap-2.pdf http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2015/34053/Phe-chuan-Cong-uoc- ve-quyen-cua-nguoi-khuyet-tat-va-viec.aspx https://baomoi.com/quyen-cua-tre-em-khuyet-tat-theo-cong-uoc-quoc-te-va-phap-luatviet-nam/c/26794081.epi PHỤ LỤC Anh- học sinh trường Hồ Thị Kỉ 11 Lớp học trẻ khiếm thính Trung tâm Ni dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội Giao lưu Ngày hội "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" TP Hồ Chí Minh 12 Các em khuyết tật vẽ tranh ngày hội Trẻ em khuyết tật lần thứ V Khánh Hòa (31/5/2017) 13 ... khuyết tật Công ước quốc tế quyền người khuyết tật năm 2006 a) Quyền phụ nữ khuyết tật Một số nhóm người khuyết tật đặc thù gồm: phụ nữ khuyết tật trẻ em khuyết tật Qua nghiên cứu cho thấy CRPD dành... trẻ em khuyết tật hay phụ nữ khuyết tật Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng Tuy nhiên dựa định nghĩa người khuyết tật thấy, trẻ em khuyết tật hiểu là: “Những trẻ từ đến 18 tuổi có có khiếm khuyết. .. quyền cho phụ nữ khuyết tật Nhìn chung, quyền lợi nhóm người khuyết tật đặc thù lĩnh vực đảm bảo thông qua quy định dành cho người khuyết tật nói chung b) Về quyền trẻ em khuyết tật Trong lộ trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về quyền của phụ nữ và trẻ em khuyết tật trong Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật năm 2006 và nội luật hóa ở Việt Nam Bài tập nhóm 9 điểm, Quy định về quyền của phụ nữ và trẻ em khuyết tật trong Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật năm 2006 và nội luật hóa ở Việt Nam Bài tập nhóm 9 điểm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay