Tìm một tình huống thực tiễn về việc tìm kiếm và đảm bảo việc làm của người khuyết tật. Qua đó phân tích những khó khăn, bất lợi của họ và nhận xét quy định pháp luật hiện hành về chế độ việc làm đối với người khuyết tật

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2018, 10:17

những khó khăn, bất lợi của họ và nhận xét quy định pháp luật hiện hành về chế độ việc làm đối với người khuyết tật. Nhiều doanh nghiệp khi có nhu cầu tuyển dụng vẫn thường vô tình không nghĩ đến việc tuyển NKT. Vì cho rằng, khả năng làm việc của NKT không bằng người lành lặn, họ không chịu được áp lực công việc cao, không đi được công tác xa, sức khoẻ yếu... Cơ hội nghề nghiệp đối với NKT thường rất mỏng. Họ chỉ có thể làm một số công việc đặc thù phù hợp với dạng tật của mình mà thôi. Đó là những lý do chính khiến doanh nghiệp thường dè dặt khi xét hồ sơ xin việc của một ứng viên khuyết tật. MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I Quyền lợi người khuyết tật vấn đề chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật hành 1 Khái quát chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật .1 a) Khái niệm b) Nguyên tắc chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật .2 Quyền lợi người khuyết tật vấn đề chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật hành a) Quyền lợi bảo hiểm y tế b) Chăm sóc sức khoẻ ban đầu c) Khám bệnh, chữa bệnh d) Chỉnh hình, phục hồi chức .7 II Tìm tình thực tiễn việc tìm kiếm đảm bảo việc làm người khuyết tật Qua phân tích khó khăn, bất lợi họ nhận xét quy định pháp luật hành chế độ việc làm người khuyết tật Tình thực tiễn khó khăn, bất lợi người khuyết tật việc tìm kiếm đảm bảo việc làm .8 Nhận xét quy định pháp luật hành chế độ việc làm người khuyết tật 12 a) Một số điểm tiến 12 Một số hạn chế 14 KẾT LUẬN 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhu cầu tất yếu, quan trọng người Với người lí mà k hi sinh trình sống bị khuyết tật thể chất, tinh thần nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khoẻ lại trở nên quan trọng cấp thiết Ngoài ra, quyền việc làm quyền người lao động nói chung người khuyết tật nói riêng Đặc biệt NKT, tính đặc thù đối tượng mà quyền việc làm họ Nhà nước bảo trợ Vì em xin chọn đề số làm tập học kỳ NỘI DUNG I Quyền lợi người khuyết tật vấn đề chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật hành Khái quát chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật a) Khái niệm Như cơng dân bình thường khác, người khuyết tật (NKT) có quyền chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tham gia hưởng bảo hiểm y tế công dân khác xã hội Với mong muốn bảo đảm cho NKT bảo vệ chăm sóc sức khỏe cách bình đẳng người khác, pháp luật Việt Nam quy định cụ thể chế độ hệ thống pháp luật nước Theo đó, hiểu chế độ chăm sóc sức khỏe NKT vào gồm tổng hợp quy định quyền họ Nhà nước, cộng đồng xã hội thực hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức giúp họ ổn định sức khỏe, vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên hòa nhập cộng đồng b) Nguyên tắc chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật Đa dạng hóa hoạt động CSSKNKT: thể việc lồng ghép chế độ CSSKNKT với chương trình kinh tế, xã hội; thực đồng chăm sóc y tế ngồi y tế; đa dạng hóa loại hình, sở CSSK với khai thác nguồn đầu tư tài chính; phát huy sáng kiến ứng dụng khoa học kỹ thuật thích nghi với dạng tật Xã hội hóa hoạt động CSSK người khuyết tật: việc nhà nước thống quản lý thực nguồn ngân sách nhà nước, huy động thêm tham gia cộng đồng thân NKT Ưu tiên hợp lý hoạt động CSSK NKT: ưu tiên cho đối tượng theo mức độ dạng tật theo hướng ưu tiên nhiều cho người có khuyết tật nặng hơn, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ có thai khuyết tật, người khuyết tật có cơng với cách mạng miễn giảm phí y tế, ưu tiên thứ tự cấp thuốc, ưu tiên điều trị nội trú Quyền lợi người khuyết tật vấn đề chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật hành a) Quyền lợi bảo hiểm y tế Đây loại hình bảo hiểm bắt buộc thực với đối tượng theo quy định để chăm sóc sức khỏe khơng mục đích lợi nhuận Nhà nước tổ chức thực Đối tượng tham gia:  Nhóm người khuyết tật nặng đặc biệt nặng: đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định Điều Nghị định 136/2013 Căn vào Điểm c khoản Điều Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội quy định đối tượng cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm: “1 Đối tượng bảo trợ xã hội Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế: c) Người khuyết tật nặng người khuyết tật đặc biệt nặng”  Nhóm người khuyết tật nhẹ: khơng có quy định riêng mà thực lồng ghép với nhóm đối tượng khác Về quy trình tham gia bảo hiểm y tế, ăn theo điểm b, Khoản Điều Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: “Điều Trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tham gia BHYT đối tượng quy định Khoản 2, 3, Khoản Điều Thông tư theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định Điểm a, l Điểm n Khoản 3, Điểm b Khoản Điều Thông tư này, gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện, cụ thể sau: b) Từ năm 2016, tháng Ủy ban nhân dân xã lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT địa bàn gửi 01 danh sách Bảo hiểm xã hội cấp huyện để điều chỉnh việc cấp thẻ BHYT địa bàn.” NKT tham gia BHYT ưu tiên mức đóng, mức hưởng theo quy định: NKT nặng đặc biệt nặng hỗ trợ 100% phí BHYT Nhà nước, quan bảo hiểm xã hội đóng 100% phí đóng BHYT cho đối tượng thuộc Điều 12 Luật Sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2014 như: NKT trẻ em tuổi, NKT thuộc hộ gia đình nghèo, NKT người dân tộc thiểu số, NKT sinh sống vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, NKT sinh sống xã đảo, huyện đảo, NKT thuộc đối tượng ưu đãi xã hội, bảo trợ xã hội hàng tháng Tuy nhiên, cần lưu ý NKT không hưởng hai lần hỗ trợ vừa thuộc đối tượng khuyết tật nặng, đặc biệt nặng vừa thuộc đối tượng hỗ trợ khác Mức giảm hỗ trợ phí đóng BHYT nhóm đối tượng quy định điều 12, điều 13, Luật BHYT NKT tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh theo quy định Điều 26, 27, 28 Luật BHYT Quỹ BHYT tốn chi phí khám chữa bệnh theo mức 100%, 95% 80% tùy theo đối tượng NKT tự khám chữa bệnh không tuyến, phải nằm điều trị nội trú tốn 40% chi phí điều trị nội trú bệnh viện tuyến trung ương, 60% chi phí điều trị bệnh viện tuyến tỉnh (đến hết năm 2020 100% 1/1/2021), 70% bệnh viên tuyến huyện (đến hết năm 2015 100% 1/1/2016) Từ 1/1/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện hưởng 100% chi phí điều trị nội trú sở y tế tương đương địa bàn tỉnh Bảo hiểm y tế mang lại cơng chăm sóc sức khỏe cho người, đặc biệt người khuyết tật Việc cấp ưu tiên bảo hiểm y tế cho người khuyết tật cách tốt để người giúp chia sẻ rủi ro bị ốm đau, bệnh tật, giúp người khuyết tật tiếp cận tối đa dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến b) Chăm sóc sức khoẻ ban đầu Chăm sóc sức khoẻ ban đầu hiểu chăm sóc sức khoẻ thiết yếu, dựa phương pháp kĩ thuật thực hành đưa đến cho cá nhân gia đình, với giá thành hợp lí thu hút tham gia đông đảo người dân nhằm giúp cho cá nhân, gia đình có sức khoẻ tốt Chăm sóc sức khoẻ ban đầu lĩnh vực hoạt động hệ thống y tế quốc gia coi chìa khố để đạt mục tiêu sức khoẻ cho thành viên xã hội, đặc biệt người có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cao, có NKT Theo quy định Điều 21 Luật NKT, chăm sóc sức khoẻ ban đầu NKT thuộc trách nhiệm sở y tế cấp xã Theo đó, sở y tế cấp xã phải có trách nhiệm thực hoạt động như: Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thơng chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật, hướng dẫn NKT phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khoẻ phục hồi chức Đồng thời trạm y tế cấp xã có trách nhiệm thực khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho NKT Cụ thể: Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khoẻ NKT Mục đích hoạt động nhằm tăng cường kiến thức hiểu biết NKT việc tự bảo vệ nâng cao sức khoẻ cho thân, giúp NKT loại bỏ dần lối sống, thói quen phong tục có hại cho sức khoẻ Các hoạt động thực thơng qua số hình thức phong phú như: Tổ chức lớp học, thông tin qua hệ thống truyền thông địa phương lồng ghép vào hoạt động văn hoáxã hội khác địa phương Nội dung tuyên truyền, giáo dục kiến thức chăm sóc sức khoẻ NKT gồm: Cải thiện điều kiện dinh dưỡng ăn uống hợp lí, cung cấp nước vệ sinh mơi trường, hoạt động phòng bệnh… Đối với trẻ em khuyết tật, tuyên truyền, giáo dục chăm sóc sức khoẻ thể chương trình giáo dục đặc biệt, giáo dục hồ nhập giáo dục chuyên biệt tuỳ thuộc vào mức độ khuyết tật khả phục hồi sức khoẻ trẻ em Thứ hai, thực biện pháp phòng ngừa khuyết tật Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khuyết tật, thấy hoạt động phòng ngừa khuyết tật thực đa dạng, phong phú như: Phòng ngừa dựa vào dạng tật, phòng ngừa dựa vào khả thực tế địa phương, hoàn cảnh gia đình, phòng ngừa dựa vào nhu cầu NKT v.v Để thực hoạt động này, NKT phải có kiến thức hiểu biết vệ sinh, rèn luyện thân thể, có lối sống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng thể, chống lại bệnh tật Khi tái phát bệnh, NKT cần phát hiện, chẩn đốn sớm để có biện pháp xử lí kịp thời điều trị phù hợp nhằm phục hồi nhanh chóng chức bị suy giảm, để ngăn ngừa hậu khuyết tật gây Thứ ba, quản lí sức khoẻ NKT Theo quy định điểm b khoản Điều 21 Luật NKT, trạm y tế cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi, quản lí sức khoẻ NKT Mục đích chế độ nhằm quản lí theo dõi tình trạng khuyết tật địa phương, từ giúp quan chức đưa giải pháp hợp lí để chăm sóc sức khoẻ NKT hiệu Quản lí sức khoẻ NKT coi nội dung quan trọng chăm sóc sức khoẻ ban đầu NKT Bởi vì, việc quan có thẩm quyền thực tốt hoạt động quản lí, theo dõi, thống kê, báo cáo số lượng, tình trạng khuyết tật cách xác sở để hoạch định sách có biện pháp chăm sóc sức khoẻ phù hợp, tránh nguy gây hậu xấu cho sức khoẻ cho NKT c) Khám bệnh, chữa bệnh NKT ốm đau, bệnh tật khám, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh nơi họ cư trú, lao động học tập Mạng lưới khám, chữa bệnh phát triển rộng khắp nước, từ trung ương đến địa phương đa dạng hố loại hình dịch vụ, bao gồm sở khám, chữa bệnh Nhà nước, tư nhân… tạo điều kiện thuận lợi cho NKT khám, chữa bệnh kịp thời, hiệu Ngoài ra, việc quy định phong phú hình thức khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, lưu động, nhà nay, giúp NKT có nhiều hội khám, chữa bệnh phù hợp với điều kiện hồn cảnh thời gian, tài chính, kinh tế Những quy định thể rõ tính nhân văn pháp luật NKT đồng thời thể quan tâm đặc biệt Nhà nước, cộng đồng đến NKT Theo quy định hành, nội dung chế độ khám, chữa bệnh NKT bao gồm: Thứ nhất, quyền khám, chữa bệnh Trong trình khám bệnh, chữa bệnh, NKT đảm bảo quyền công dân khác như: Quyền khám, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế; quyền giữ bí mật thơng tin tình trạng sức khoẻ đời tư ghi hồ sơ bệnh án; quyền tôn trọng danh dự, khơng bị kì thị, phân biệt đối xử khám, chữa bệnh; quyền lựa chọn phương pháp chẩn đốn điều trị Ngồi ra, đặc điểm riêng sức khoẻ NKT, theo quy định khoản Điều 22 khoản Điều 23 Luật NKT, NKT Nhà nước bảo đảm để khám, chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế phù hợp sở khám, chữa bệnh thực biện pháp khám, chữa bệnh phù hợp với khuyết tật Trường hợp NKT người mắc bệnh tâm thần trạng thái kích động, trầm cảm, có ý tưởng, hành vi tự sát gây nguy hiểm cho người khác bắt buộc phải khám, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh Đối với trẻ em sơ sinh bị khuyết tật bẩm sinh xác định khuyết tật kịp thời có biện pháp điều trị, chỉnh hình, phục hồi chức phù hợp Mục đích quy định nhằm bảo đảm quyền khám chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh kịp thời, chăm sóc, điều dưỡng phù hợp, phục hồi chức nhanh chóng để NKT sớm ổn định sức khoẻ Thứ hai, quyền ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh Trong hoạt động khám, chữa bệnh, pháp luật quy định sở y tế phải ưu tiên khám, chữa bệnh cho NKT đặc biệt nặng NKT nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai, NKT có cơng với Cách mạng Chế độ ưu tiên khám, chữa bệnh NKT thực thơng qua hình thức như: Miễn, giảm viện phí, hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí lại chi phí điều trị Khi khám, chữa bệnh, NKT bảo hiểm y tế tốn chi phí y tế theo quy định pháp luật bảo hiểm y tế Trường hợp họ tham gia loại hình bảo hiểm khác toán quyền lợi theo quy định theo thoả thuận Nhà nước thực đảm bảo sở vật chất đội ngũ cán y tế hoạt động khám, chữa bệnh cho NKT d) Chỉnh hình, phục hồi chức Chỉnh hình, phục hồi chức coi nội dung quan trọng chế độ chăm sóc sức khoẻ NKT Theo quy định Điều 24, Điều 25 Luật NKT, nội dung chỉnh hình, phục hồi chức NKT bao gồm: Thứ nhất, chỉnh hình, phục hồi chức thơng qua sở chỉnh hình, phục hồi chức Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức đối ới NKT sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức cho NKT Theo quy định pháp luật, sở chỉnh hình, phục hồi chức có nhiều loại như: Viện chỉnh hình, phục hồi chức năng; trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng; bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng; khoa phục hồi chức sở khám bệnh, chữa bệnh; phận phục hồi chức sở bảo trợ xã hội sở khác Trước đây, việc thực chỉnh hình, phục hồi chức cho NKT chủ yếu tiến hành sở chỉnh hình, phục hồi chức Nhà nước, Nhà nước thành lập, quản lí đảm bảo từ ngân sách cho chế độ NKT, chủ yếu thực với đối tượng người có cơng với Cách mạng Hiện nay, với việc quy định đa dạng loại hình mở rộng phạm vi hoạt động sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, pháp luật khơng đảm bảo quyền tiếp cận với dịch vụ y tế, mà thể trách nhiệm sâu sắc Nhà nước, cộng đồng xã hội việc chăm sóc sức khoẻ cho NKT, đảm bảo mục đích an sinh xã hội Thứ hai, phục hồi chức dựa vào cộng đồng Theo quy định khoản Điều 25 Luật NKT, phục hồi chức dựa vào cộng đồng hiểu biện pháp thực cộng đồng, với người mà NKT sinh sống, nhằm chuyển giao kiến thức vấn đề khuyết tật, kĩ phục hồi thái độ tích cực đến NKT, gia đình họ cộng đồng, tạo bình đẳng hội hồ nhập cộng đồng cho NKT Từ đó, NKT tạo điều kiện, hỗ trợ phục hồi chức Các chủ thể khác gia đình NKT, sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, tham gia hướng dẫn, tổ chức thực phục hồi chức dựa vào cộng đồng Do phục hồi chức thực sở phối hợp thân NKT, gia đình họ cộng đồng dịch vụ y tế, giáo dục xã hội thích hợp nên so với chế độ phục hồi chức sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, chế độ phục hồi chức dựa vào cộng đồng không pháp luật Việt Nam mà pháp luật quốc gia giới đặc biệt quan tâm Phục hồi chức dựa vào cộng đồng coi giải pháp hữu hiệu cân cân đối nhu cầu NKT với mức độ đáp ứng xã hội, lời giải tốn chi phí chữa trị cho gia đình NKT có hồn cảnh khó khăn II Tìm tình thực tiễn việc tìm kiếm đảm bảo việc làm người khuyết tật Qua phân tích khó khăn, bất lợi họ nhận xét quy định pháp luật hành chế độ việc làm người khuyết tật Tình thực tiễn khó khăn, bất lợi người khuyết tật việc tìm kiếm đảm bảo việc làm Anh Vương Văn Triều Xuân Giang, Sóc Sơn (Hà Nội), NKT vận động bẩm sinh chân1 cho biết, năm anh 35 tuổi không nhớ xin việc nơi Hễ có chương trình lao động dành cho NKT anh tìm đến, để kiếm việc làm cho thu nhập nuôi thân gia đình khó khăn Mặc dù cầm hồ sơ xin việc hết nơi đến nơi khác anh nhận lắc đầu từ chối Có nơi tế nhị nói “hết tiêu rồi”, “hẹn lần sau” Nhưng có trường hợp từ chối thẳng thừng anh NKT, không đủ tiêu chuẩn, khiến anh thất vọng cảm thấy “người thừa” xã hội Nhiều nơi hứa với anh, kết cục số không Nguyên nhân “lý sức khỏe” Nhưng anh xin vào làm công ty tư nhân Song điều khiến anh không khỏi băn khoăn công ty mức lương người khuyết tật lại trả thấp so với người bình thường khác, thời gian làm việc họ khơng kém, chí có nhiều “Tơi tìm kiếm việc làm nhiều công ty, chẳng nơi nhận Nhà gần khu công nghiệp Nội Bài chẳng xin việc, dù tơi có đủ sức khỏe để làm công nhân bốc vác, bán hàng, trông xe…” – anh Triều nói Từ tình trạng tìm kiếm việc làm anh Triều, ta thấy NKT phải đối diện với nhiều khó khăn vấn đề tìm việc làm:  Thứ quan niệm nhà tuyển dụng NKT Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường "vơ tình" khơng nghĩ đến việc tuyển NKT Vì cho rằng, khả làm việc NKT không người lành lặn, họ không chịu áp lực công việc cao, không công tác xa, sức khoẻ yếu Cơ hội nghề nghiệp NKT thường mỏng Họ làm số công việc đặc thù phù hợp với dạng tật mà thơi Đó lý khiến doanh nghiệp thường "dè dặt" xét hồ sơ xin việc ứng viên khuyết tật Tạp chí lao động xã hội, Người khuyết tật bị rảo cản tiếp cận thị trường lao động http://laodongxahoi.net/nguoi-khuyet-tat-con-bi-rao-can-khi-tiep-can-thi-truong-lao-dong-1308766.html Như trường hợp anh Triều, lý khuyết tật mà bị nhiều nơi từ chối nhận vào làm việc Thực tế, người sử dụng lao động thường không muốn nhận người lao động NKT họ cho suất lao động NKT thấp so với người không khuyết tật Hơn nữa, số trường hợp, người sử dụng lao động phải đầu tư sở vật chất điều kiện lao động cho NKT tốn người lao động không khuyết tật  Thứ hai quan điểm cộng đồng thân người khuyết tật tình trạng người khuyết tật Nhìn vào trường hợp anh Triều, khơng nhận vào làm việc, bị kỳ thị mà anh cảm thấy “thất vọng cảm thấy “người thừa” xã hội” Quan điểm cộng đồng thân người khuyết tật tình trạng người khuyết tật rào cản ảnh hưởng đến việc tham gia người khuyết tật vào hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội Nhìn chung, cộng động gia đình NKT thường quan niệm người khuyết tật như: “người khuyết tật đáng thương”, “người khuyết tật phụ thuộc vào người khác”, “người khuyết tật khơng thể có sống bình thường” v.v… Bị kỳ thị phân biệt đối xử nhiều hoàn cảnh khác nhiều hình thức khác khiến người khuyết tật thường có thái độ bi quan với sống dẫn đến việc họ thụ động, không hòa nhập xã hội chí lảng tránh hoạt động xã hội Điều hạn chế tham gia người khuyết tật vào đời sống xã hội, đời sống cộng đồng, hạn chế phát triển chung họ đời sống cộng đồng xã hội Việc lại, giao tiếp NKT khó khăn; trình độ văn hóa thấp Nhiều NKT chưa học nghề, chưa có việc làm dù cơng việc giản đơn với thu nhập thấp Phần lớn NKT có gia cảnh nghèo khó, chí nghèo… Những yếu tố khiến NKT thường mang cảm giác tự ti  Thứ ba học vấn thấp, học nghề khó khăn, khơng đáp ứng u cầu cơng việc 10 Vì khơng có trình độ kinh nghiệm học vấn nên anh phải xin việc khu công nghiệp Nội Bài hay xin làm công nhân bốc vác, bán hàng, trông xe không phù hợp Đây khó khăn chung nhiều người khuyết tật Trình độ học vấn NKT Việt Nam thấp: 41% biết đọc biết viết; 19,5% học hết cấp một; 2,75% có trình độ trung học chun nghiệp hay chứng học nghề, 0,1% có cao đẳng đại học Số lượng NKT đông lại có trình độ học vấn thấp dẫn đến tình trạng khó kiếm việc làm cho đối tượng Có ngành nghề phù hợp với NKT là: Thủ công mỹ nghệ, mây tre - đan mác, làm tăm, sản xuất chiếu, làm nghề mộc, sản xuất nước tinh khiết, làm bánh, may mặc, mát xa - xoa bóp - bấm huyệt, thêu ren, đào tạo dịch vụ tư vấn trả lời điện thoại, bán vé máy bay - hàng không, tin học - tin học chiếm đa số nhiều Thế nhưng, trường, trung tâm đào tạo nghề đào tạo đủ nghề Việc đào tạo nghề khó đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Nhất việc làm dành cho người khuyết tật không nhiều khơng đa dạng khiến người khuyết tật gặp khó khăn tìm việc Do tính chất kinh doanh đơn vị ngành nghề mà NKT khó tham gia Vị trí cơng việc cơng ty thường xun tuyển dụng nhân viên kinh doanh, giao hàng, phân phối sản phẩm, mở rộng thị trường nên đối tượng ưu tiên nam giới, sức khỏe tốt, giao tiếp tốt…Đặc thù công việc cần lại, di chuyển nhiều NKT khơng thể đảm nhiệm Khơng vậy, số sở sản xuất sản phẩm thủ cơng có phần thích hợp với lực NKT, quy mô nhỏ, sản phẩm làm mang tính mùa vụ, khơng ổn định nên NKT gặp nhiều khó khăn tiếp cận  Thứ tư khó khăn q trình làm việc, sinh hoạt công ty truyển dụng Sau nhận vào làm việc, NKT giao cơng việc đơn giản, thu nhập thấp, khơng có hội thăng tiến phát huy chun mơn, đào tạo nâng cao trình độ, số bị trả công thấp so với người khác 11 Ngoài ra, sở hạ tầng dành riêng cho NKT công ty chưa xây dựng Cũng có nhiều nhà truyển dụng tuyển lao động NKT cho đủ tiêu mà Nhưng có vài nhà truyển dụng đối xử tốt với lao động NKT, nhiên số công ty  Thứ năm khó khăn lĩnh vực dạy nghề tiếp cận dịch vụ khác Dịch vụ hỗ trợ việc làm cho NKT tập trung chủ yếu khâu dạy nghề giới thiệu việc làm, khâu tư vấn nghề, hỗ trợ nơi làm việc, tạo điều chỉnh hợp lý nơi làm việc hạn chế Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc làm phục hồi khả lao động cho NKT sở dạy nghề,Trung tâm dịch vụ việc làm, đơn vị phục hồi chức năng, doanh nghiệp… chưa tạo kết nối, hợp tác chặt chẽ, dẫn đến chưa có nhiều hội cho NKT Nhận xét quy định pháp luật hành chế độ việc làm người khuyết tật a) Một số điểm tiến Ở Việt Nam, vấn đề việc làm đảm bảo việc làm cho NKT Nhà nước xã hội coi trọng, quan tâm thích đáng Quyền việc làm quyền người lao động nói chung người khuyết tật nói riêng Đặc biệt NKT, tính đặc thù đối tượng mà quyền việc làm họ Nhà nước bảo trợ Nhà nước khuyến khích NKT làm việc tự tạo việc làm Điều 176 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm lao động NKT…” Tuy nhiên, NKT người bị khiếm khuyết nhiều phận thể bị suy giảm chức nên họ thường bị suy giảm khả lao động Bởi vậy, NKT, vấn đề việc làm giải việc làm nói chung, Nhà nước phải có trách nhiệm phục hồi chức lao động cho họ với hỗ trợ khác để NKT có việc làm ổn định việc làm trì việc làm lâu dài Điều 33 Luật NKT quy định: “Nhà nước tạo điều kiện để NKT phục hồi chức lao động, tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm làm việc phù hợp với sức khoẻ đặc điểm NKT” Mặt khác, để tránh tình 12 trạng kì thị, phân biệt đối xử, tạo rào cản dẫn đến hạn chế hội có việc làm NKT, Luật NKT quy định quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khơng từ chối tuyển dụng NKT có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc đặt tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định pháp luật nhằm hạn chế hội làm việc NKT… Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho NKT (Điều 33) Như vậy, thấy pháp luật hướng tới việc đảm bảo quyền việc làm tạo điều kiện để NKT có việc làm ổn định lâu dài Đặc biệt pháp luật có quy định nhằm tránh phân biệt đối xử NKT lĩnh vực việc làm, đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử NKT Điều có ý nghĩa quan trọng khơng tạo hội có việc làm cho NKT mà đảm bảo vấn đề quyền NKT (dưới góc độ nhân quyền) Các quy định Luật Người khuyết tật năm 2010 nhấn mạnh, Nhà nước cần tạo điều kiện để NKT có việc làm làm việc phù hợp với sức khoẻ, đặc điểm khuyết tật NKT (Điều 33), khuyến khích quan, tổ chức doanh nghiệp nhận NKT vào làm việc Nếu doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động NKT hưởng sách ưu tiên Mặt khác, Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên NKT hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc, miễn thuế thu nhập cá nhân, vay vốn với lãi suất ưu đãi, ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước… Ngoài ra, để đảm bảo cho NKT có sống việc làm phù hợp, Luật quy định thành lập quỹ hỗ trợ việc làm cho NKT Đây quỹ xã hội từ thiện với mục tiêu huy động nguồn lực trợ giúp NKT Quỹ hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước từ cá nhân, tổ chức ngồi nước đóng góp từ khoản thu khác Năm 2012, Bộ luật Lao động lần khẳng định việc làm đảm bảo việc làm cho NKT nhiệm vụ quan trọng, đó: “Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc việc làm lao động NKT, có sách khuyến khích ưu đãi NSDLĐ tạo việc làm nhận lao động NKT vào làm việc, theo quy định Luật Người khuyết tật” (khoản Điều 176) 13 Một số hạn chế Thứ nhất, quy định việc làm cho NKT nằm rải rác nhiều văn pháp luật khác Luật NKT, Bộ luật lao động văn hướng dẫn dều có quy định việc làm cho người khuyết tật Các quy định văn có thời điểm khơng thống Có nhiều quy định pháp luật điều chỉnh việc làm cho NKT văn pháp luật khác nên chưa có thống nhất, đồng Thứ hai, quy định hưởng ưu đãi sử dụng 30% lao động khuyết tật tổng số lao động đơn vị sử dụng lao động quy định mang tính cứng nhắc chưa khuyến khích doanh nghiệp việc sử dụng lao động NKT, đặc biệt doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động Thứ ba, Luật người khuyết tật ban hành quy định sách nhận người khuyết tật điều 35 theo hướng không bắt buộc đơn vị sử dụng lao động nhận lao động người khuyết tật mà khuyến khích đơn vị nhận người khuyết tật vào làm việc kết quy định hành bắt buộc doanh nghiệp nhận tỉ lệ 2-3% người khuyết tật vào làm việc hạn chế Quy định định mức nhận NKT làm việc vơ hình tạo cản trở cho NKT lĩnh vực việc làm tâm lý người sử dụng lao động ngại tuyển dụng NKT phải dành cho người khuyết tật điều kiện khác so với lao động khác Mặt khác, quy định tạo tâm lý khơng thoải mái, chí e ngại, ức chế cho người sử dụng lao động Thứ tư, số quy định chế độ việc làm cho người lao động chưa cụ thể Ví dụ Khoản Điều Luật NKT chưa có liệt kê riêng hành vi hành vi phân biệt đối xử lĩnh vực việc làm mà quy định chung chung: “Phân biệt đối xử người khuyết tật hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ bang, có thành kiến hạn chế quyền người khuyết tật lý khuyết tật người đó” Bộ lậu lao động khơng quy định khái niệm phân biệt đối xử Do khó nhận biết rõ ràng hành vi phân biệt đối xử lĩnh vực việc làm 14 Thứ năm, pháp luật lao động quy định thời gian làm việc đối tượng không giờ/ngày, 42 giờ/tuần không phù hợp với dây chuyền sản xuất Trên thực tế, xét theo giác độ bình đẳng hội, quy định thời gian làm việc vơ hình trung làm giảm hội việc làm NKT ảnh hưởng đến quy trình suất lao động, đặc biệt sở sản xuất theo phương thức dây chuyền, ca kíp Tóm lại, số hạn chế quy định hành pháp luật cần khắc phục nhằm đảm bảo phù hợp với Công ước quốc tế quyền NKT tạo môi trường pháp lý, điều kiện, hội bình đẳng, khơng rào cản NKT sở tiếp cận đảm bảo quyền NKT lĩnh vực việc làm KẾT LUẬN Khoảng cách quy định pháp luật NKT nói chung, lĩnh vực việc làm nói riêng thực tiễn thực xa Vì vậy, để quy định pháp luật việc làm NKT vào sống, cần phải nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội NKT Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức cho NKT để họ tự tin, hồ nhập cộng đồng, tham gia quan hệ lao động tự thành lập doanh nghiệp tạo việc làm cho thân NKT khác Để làm điều cần phải tuyên truyền pháp luật NKT; nâng cao vai trò tổ chức xã hội, đặc biệt vai trò hội NKT 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật người khuyết tật năm 2010 Bộ luật lao động Việt Nam năm 2012; Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014; Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật người khuyết tật Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2011 http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/867311/kho-khan-tao-vieclam-cho-nguoi-khuyet-tat http://www.sggp.org.vn/day-nghe-tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-canchinh-sach-ben-vung-va-gan-ket-hon-335548.html http://hoanhap.vn/bai-viet/viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-con-nhieu-bat-cap16419 http://qlkhhtqt.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qlkh/15.%20Truong %20Kim%20Kieu%20Duyen.pdf http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/13664402-.html 16 ... tượng theo mức độ dạng tật theo hướng ưu tiên nhiều cho người có khuyết tật nặng hơn, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ có thai khuyết tật, người khuyết tật có cơng với cách... Luật người khuyết tật ban hành quy định sách nhận người khuyết tật điều 35 theo hướng không bắt buộc đơn vị sử dụng lao động nhận lao động người khuyết tật mà khuyến khích đơn vị nhận người khuyết. .. cho người, đặc biệt người khuyết tật Việc cấp ưu tiên bảo hiểm y tế cho người khuyết tật cách tốt để người giúp chia sẻ rủi ro bị ốm đau, bệnh tật, giúp người khuyết tật tiếp cận tối đa dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm một tình huống thực tiễn về việc tìm kiếm và đảm bảo việc làm của người khuyết tật. Qua đó phân tích những khó khăn, bất lợi của họ và nhận xét quy định pháp luật hiện hành về chế độ việc làm đối với người khuyết tật, Tìm một tình huống thực tiễn về việc tìm kiếm và đảm bảo việc làm của người khuyết tật. Qua đó phân tích những khó khăn, bất lợi của họ và nhận xét quy định pháp luật hiện hành về chế độ việc làm đối với người khuyết tật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay