Tiểu luận môn PPNCKH trong giáo dục, ĐỀ BÀI: Hãy xây dựng một đề cương nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể mà anh/chị quan tâm.

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 15:58

ĐỀ BÀI Hãy xây dựng một đề cương nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể mà anh/chị quan tâm. BÀI LÀM Tên đề tài: Quản lý hoạt động ngoại khóa của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 1. Mở đầu 1.1.Tổng quan nghiên cứu 1.1.1.Các đề tài nghiên cứu của nước ngoài Vấn đề hoạt động ngoại khóa và quản lý hoạt động ngoại khóa đã được nhiều tác giả, nhà khoa học nước ngoài nghiên cứu, tìm hiểu và mang lại một số kết quả nhất định. Mary Rombokas đã tiến hành nghiên cứu hoạt động ngoại khóa ở trường trung học và cao đẳng đại học. Mary Rombokas đã tiến hành khảo sát gần 300 sinh viên đại học và phát hiện ra rằng có sự tương quan lớn giữa việc tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường trung học và thành quả học tập ở đại học của sinh viên. Các sinh viên tham gia hoạt động thể thao đạt điểm trung bình cao hơn so với những sinh viên không tham gia. Theo bà trường học nên khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa vì nó có lợi ích rất nhiều, nó cung cấp cho họ những bài học giá trị [13]. Theo kết quả điều tra khảo sát của Mary Rombokas: có 74,6% sinh viên đồng ý rằng các đội nhóm thể thao trong nhà trường mà họ tham gia là môi trường tốt nhất để rèn luyện nhân cách. Trong hoạt động ngoại khóa, sinh viên được làm quan với nhiều bạn mới, được xây dựng tinh thần đồng đội, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm. Những kỹ năng này sẽ giúp họ thành công trong nghề nghiệp tương lai. Những sinh viên này thường sống rất tích cực, tránh xa được các tệ nạn xã hội. Cheung và Kwok và Keup (2006) khi nghiên cứu về tác động của các hoạt động ngoại khóa tới kết quả học tập đã ghi nhận việc tham gia vào các hoạt động thể thao và đoàn thế có mối liên hệ tích cực với kết quả học tập của sinh viên [10]. Kết quả nghiên cứu của Nikki Wilsonn (2009) với nội dung chính là nói lên những tác động tích cực, những lợi ích của hoạt động ngoại khóa đối với học sinh, sinh viên qua các biểu hiện tích cực như đi học thường xuyên hơn, nhận được kết quả học tập cao hơn, có kỹ năng làm việc nhóm tốt hơn,… [13]. Trong luận án tiến sĩ của Janet Young Miranda (2001), ông đã nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sự hỗ trợ quản lý từ nhà trường và hoạt động ngoại khóa trên thành tích học tập của sinh viên tại một trường tư ở phía bắc trung tâm Texas. Kết quả cuộc nghiên cứu này nói lên vai trò tích cực của hoạt động ngoại khóa như âm nhạc, hội họa, … và sự hỗ trợ của nhà trường đến kết quả học tập của học sinh. Kết quả là học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa có kết quả học tập cao hơn, tư duy sáng tạo hơn và trở nên năng động hơn, có định hướng tương lai và nghề nghiệp tốt hơn [11]. Tác giả Joseph (2003) đã nghiên cứu về tác động của hoạt động ngoại khóa đến học sinh, sinh viên đặc biệt trong sự phát triển nhận thức xã hội. Nghiên cứu đã chứng minh được vai trò của hoạt động ngoại khóa trong việc nâng cao ý thức tự giác đến trường, ý thức tự học, hạn chế tỷ lệ bỏ học, giảm tỷ lệ phạm tội [12]. Các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài chủ yếu nhấn mạnh đến lợi ích, tác động tích cực do hoạt động ngoại khóa mang lại, từ đó đề ra một số biện pháp quản lý, nhưng chưa có hệ thống và đồng bộ. TIỂU LUẬN Học phần: Nghiên cứu khoa học giáo dục Họ tên: Hoàng Thế Minh Lớp: Cao học Quản lý giáo dục K17B – Học viện Quản lý giáo dục ĐỀ BÀI Hãy xây dựng đề cương nghiên cứu vấn đề cụ thể mà anh/chị quan tâm BÀI LÀM Tên đề tài: Quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam Mở đầu 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Các đề tài nghiên cứu nước Vấn đề hoạt động ngoại khóa quản lý hoạt động ngoại khóa nhiều tác giả, nhà khoa học nước ngồi nghiên cứu, tìm hiểu mang lại số kết định Mary Rombokas tiến hành nghiên cứu hoạt động ngoại khóa trường trung học cao đẳng đại học Mary Rombokas tiến hành khảo sát gần 300 sinh viên đại học phát có tương quan lớn việc tham gia hoạt động ngoại khóa trường trung học thành học tập đại học sinh viên Các sinh viên tham gia hoạt động thể thao đạt điểm trung bình cao so với sinh viên không tham gia Theo bà trường học nên khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa có lợi ích nhiều, cung cấp cho họ học giá trị [13] Theo kết điều tra khảo sát Mary Rombokas: có 74,6% sinh viên đồng ý đội nhóm thể thao nhà trường mà họ tham gia môi trường tốt để rèn luyện nhân cách Trong hoạt động ngoại khóa, sinh viên làm quan với nhiều bạn mới, xây dựng tinh thần đồng đội, kỹ hợp tác làm việc nhóm Những kỹ giúp họ thành công nghề nghiệp tương lai Những sinh viên thường sống tích cực, tránh xa tệ nạn xã hội Cheung Kwok Keup (2006) nghiên cứu tác động hoạt động ngoại khóa tới kết học tập ghi nhận việc tham gia vào hoạt động thể thao đồn có mối liên hệ tích cực với kết học tập sinh viên [10] Kết nghiên cứu Nikki Wilsonn (2009) với nội dung nói lên tác động tích cực, lợi ích hoạt động ngoại khóa học sinh, sinh viên qua biểu tích cực học thường xuyên hơn, nhận kết học tập cao hơn, có kỹ làm việc nhóm tốt hơn,… [13] Trong luận án tiến sĩ Janet Young Miranda (2001), ông nghiên cứu ảnh hưởng hỗ trợ quản lý từ nhà trường hoạt động ngoại khóa thành tích học tập sinh viên trường tư phía bắc trung tâm Texas Kết nghiên cứu nói lên vai trò tích cực hoạt động ngoại khóa âm nhạc, hội họa, … hỗ trợ nhà trường đến kết học tập học sinh Kết học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa có kết học tập cao hơn, tư sáng tạo trở nên động hơn, có định hướng tương lai nghề nghiệp tốt [11] Tác giả Joseph (2003) nghiên cứu tác động hoạt động ngoại khóa đến học sinh, sinh viên đặc biệt phát triển nhận thức xã hội Nghiên cứu chứng minh vai trò hoạt động ngoại khóa việc nâng cao ý thức tự giác đến trường, ý thức tự học, hạn chế tỷ lệ bỏ học, giảm tỷ lệ phạm tội [12] Các cơng trình nghiên cứu tác giả nước chủ yếu nhấn mạnh đến lợi ích, tác động tích cực hoạt động ngoại khóa mang lại, từ đề số biện pháp quản lý, chưa có hệ thống đồng 1.1.2 Các đề tài nghiên cứu nước Ở Việt Nam, từ năm 1960, xây dựng chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục xác định rõ: Muốn thực giáo dục giáo dưỡng mơn học đạt kết đầy đủ nhà trường cần tổ chức ngoại khố Hồn cảnh kháng chiến trước chưa cho phép thực đầy đủ cơng tác chương trình chưa ghi phần ngoại khố Từ lúc hồ bình lập lại, vấn đề nêu địa phương thực lẻ tẻ Trong chương trình mới, cơng tác ngoại khố trở thành phần quan trọng, khăng khít với nội khố Cơng tác ngoại khố khơng nên tên ngoại khóa mà bị đặt vào vị trí thấp số trường làm Công tác ngoại khố khơng mâu thuẫn với nội dung giáo dục, giáo dưỡng nhà trường xã hội chủ nghĩa mà trái lại bổ sung nâng cao chất lượng nội khoá lên bước Tác giả Nguyễn Quang Đơng cho hoạt động ngoại khóa có vai trò quan trọng cơng tác giáo dục nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mặt Nó có tác dụng giáo dục, giáo dưỡng, định hướng nghề nghiệp Hoạt động ngoại khóa góp phần quan trọng việc đào tạo nguồn nhân lực có tính tổ chức, tự lực cao có khả sáng tạo tốt công việc, đáp ứng yêu cầu xã hội [7] Tác giả Bùi Thị Thu Huế, Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng có nêu: “Các trường đại học có nhiều câu lạc hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Các câu lạc xuất phát từ nhu cầu sinh viên, Đoàn niên sinh viên tổ chức Các câu lạc chủ yếu hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao, tình nguyện, kỹ mềm, chun mơn, nghề nghiệp Tuy nhiên việc tổ chức hoạt động diễn tùy hứng, chưa có kế hoạch cụ thể, chưa có đánh giá tổng kết chưa có nhìn nhận tầm quan trọng đào tạo đại học” Tác giả rõ nguyên nhân nhà trường cho hoạt động ngoại khóa Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức quản lý, khoa dành thời gian cho chương trình khóa mà qn hoạt động ngoại khóa Mặt khác, hoạt động ngoại khóa chưa có kế hoạch cụ thể, tổ chức tùy biến, chưa xác định mục tiêu [2] Tác giả Lê Tuấn Huỳnh Cẩm Giang – Viện nghiên cứu giáo dục cho sinh viên có nhiều bạn lập nhóm để tham gia hoạt động có ý nghĩa xã hội chăm sóc trẻ em có hồn cảnh khó khăn, bảo vệ mơi trường,…những hoạt động xã hội khen ngợi nhà trường lơ là, khơng có ghi nhận đánh giá cách thiết thực [6] Đề tài “Thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động ngoại khóa Đại học Mở TP HCM” sâu phân tích hoạt động ngoại khóa trường hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thi, phong trào; hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học Nghiên cứu thực tế hoạt động văn hóa văn nghệ thu hút nhiều sinh viên tham gia nhất; hoạt động học thuật tình nguyện chưa thu hút nhiều sinh viên góc độ quản lý, nghiên cứu rõ, hoạt động ngoại khóa đạt hiệu cao đổi nội dung thu hút quan tâm sinh viên; tiến độ thực hoạt động ngoại khóa phải diễn kế hoạch, đảm bảo công tác tổ chức thực liên tục Nghiên cứu đưa biện pháp thực như: Thực biện pháp cải thiện marketting, tìm kiếm thêm nguồn tài trợ kinh phí cho hoạt động ngoại khóa; thực hoạt động theo kế hoạch; thường xuyên đổi nội dung, chương trình hình thức tổ chức; cải thiện sở vật chất; liên kết với khoa, trường khác,… [3] Nhìn chung tác giả giới nước đề cao vai trò tác dụng hoạt động ngoại khố q trình giáo dục sinh viên, xem hoạt động ngoại khố hình thức tổ chức dạy học quan trọng, thiếu trình dạy học giáo dục sinh viên Tuy nhiên bên cạnh việc khẳng định tính cần thiết việc tổ chức hoạt động ngoại khố, cơng trình nghiên cứu chưa cách cụ thể việc cần tổ chức quản lý hoạt động ngoại khoá sao; làm để hoạt động ngoại khoá nhà trưởng thực họat động thường xun có kết tốt,… Các cơng trình nghiên cứu chưa cách thức cho nhà quản lý tổ chức hướng dẫn thực đơn vị đưa hoạt động ngoại khoá vào kế hoạch năm học… Điều khiến cho khơng trường cảm thấy hoạt động ngoại khố việc làm có tính hình thức, ép buộc Vì việc xây dựng sở lý luận cho quản lý hoạt động ngoại khoá cần thiết giúp nhà quản lý có sở điều hành cơng tác chun mơn nhà trường nói chung, hoạt động ngoại khố nói riêng đạt kết tốt 1.2 Lý chọn đề tài Giáo dục thời đại quốc gia có vị trí quan trọng phát triển xã hội Một vấn đề cấp thiết nước ta ngành giáo dục đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Nghị số 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nêu rõ: “Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân,… Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo người học,…” [1] Hoạt động ngoại khoá hình thức hoạt động ngồi học khóa có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng học tập giáo dục cho sinh viên Hoạt động ngoại khố bao gồm nhiều hình thức tổ chức với nhiều cách thức khác Đây hình thức tổ chức hoạt động dựa hứng thú tự nguyện sinh viên, mà sinh viên được giao lưu, học hỏi bộc lộ Hoạt động ngoại khóa khơng giúp cho sinh viên phát triển nhanh tư mà tạo cho sinh viên khả ứng xử tốt, vận dụng kiến thức tổng hợp linh hoạt, biết cách củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức, làm cho sinh viên hứng thú, u thích mơn học Mặt khác, hoạt động ngoại khóa mơn huy động sinh viên tham gia, điều kiện thuận lợi cho việc hình thành kỹ làm việc nhóm, kĩ giao tiếp - cần thiết cho cá nhân sống công việc ngày Hơn nữa, hoạt động ngoại khố góp phần đắc lực vào việc cung cấp hiểu biết hình thành hứng thú nghề nghiệp cho sinh viên Thơng qua hoạt động ngoại khố, sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức học, tìm kiếm kiến thức mới, phát triển hứng thú nhận thức mơn học, kiến thức, kĩ em vững hơn, sâu rộng Chính việc nghiên cứu để đưa biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên vô cần thiết hữu ích Học viện Phụ nữ Việt Nam (gọi tắt Học viện) sở giáo dục đại học công lập, thành lập dựa sở nâng cấp trường Cán Phụ nữ Trung ương với nhiệm vụ bồi dưỡng cán Hội liên hiệp Phụ nữ cấp, cán nữ cho hệ thống trị; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn Năm 2013, Học viện tiến hành tuyển sinh khóa đào tạo đại học đầu tiên; tính đến (2017), Học viện tổ chức đào tạo ngành đại học: Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch, Truyền thông đa phương tiện, Giới phát triển với tổng số sinh viên gần 2000 Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động ngoại khóa sinh viên mẻ chưa phong phú, đa dạng nội dung hình thức tổ chức, chưa thu hút nhiều sinh viên tham gia, chưa tạo gắn kết sinh viên với Trong bối cảnh nay, Học viện nỗ lực lớn để nâng cao chất lượng uy tín để cạnh tranh với trường khác Chính việc nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa giải pháp hữu ích nhằm nâng cao chất lượng thương hiệu Học viện Để có nhìn toàn diện khoa học vấn đề này, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam” với mong muốn đưa biện pháp quản lý hiệu hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Trình bày sở lý luận quản lý hoạt động ngoại khóa; - Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam; - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 1.4 Khách thể đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 1.5 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động ngoại khóa sinh viên hệ đại học quy Học viện Phụ nữ Việt Nam (các số liệu để phân tích thực trạng lấy từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2017-2018; tiến hành khảo sát lấy ý kiến 20 cán bộ, giảng viên 300 sinh viên) 1.6 Vấn đề nghiên cứu - Thực trạng vấn đề quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đạt ưu điểm hạn chế nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý hoạt động ngoại khóa? (cơ sở vật chất, nguồn lực, người,…) - Cơng tác quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên có cần thiết phải gắn với đặc thù giới tính, ngành nghề đào tạo? - Biện pháp biện pháp cần ưu tiên triển khai thực để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam - Việc đề xuất biện pháp nhằm quản lý tốt hoạt động ngoại khóa sinh viên cần gắn với cấp quản lý đơn vị? 1.7 Giả thuyết nghiên cứu Nếu thực biện pháp tăng cường quản lý mục tiêu hoạt động ngoại khóa sinh viên; đẩy mạnh quản lý nội dung, chương trình hoạt động ngoại khóa; quản lý phương pháp hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa; quản lý xây dựng nguồn lực phục vụ hoạt động ngoại khóa quản lý chất lượng hoạt động ngoại khố nâng cao hiệu hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 1.8 Phương pháp nghiên cứu 1.8.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp nghiên cứu tài liệu để phân tích, tổng hợp, hệ thống, khái quát hóa, tổng quan vấn đề lý luận quản lý hoạt động ngoại khóa phục vụ đề tài 1.8.2 Phương pháp điều tra Điều tra thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa thu thập ý kiến nhà quản lý, giảng viên, sinh viên bao gồm phương pháp: - Điều tra bảng hỏi - Phỏng vấn cá nhân, nhóm - Quan sát 1.9 Cấu trúc luận văn Chương Cơ sở lý luận quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.1.1 Quản lý Quản lý khoa học sử dụng tri thức nhiều môn khoa học xã hội, đồng thời quản lý nghệ thuật đòi hỏi khơn khéo tinh tế cao độ để đạt mục đích Chính vậy, người ta tiếp nhận khái niệm quản lý theo nhiều cách khác phụ thuộc vào nhìn chủ quan tính mục đích hoạt động Có nhiều định nghĩa khác quản lý tác giả Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc có định nghĩa bao quát: “Hoạt động quản lý tác động có định hướng, có chủ đích chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt mục đích tổ chức” [8] “Quản lý việc đạt tới mục đích tổ chức cách có kết hiệu thơng qua trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra nguồn lực tổ chức" [9] Trong Lý luận đại cương quản lý viết rằng, quản lý hệ thống gồm chức bản: (1) Kế hoạch hóa; (2) Tổ chức; (3) Chỉ đạo; (4) Kiểm tra (1) Kế hoạch hóa: Kế hoạch hóa có nghĩa xác định mục tiêu, mục đích thành tựu tương lai tổ chức đường, biện pháp, cách thức để đạt mục tiêu, mục đích (2) Tổ chức: Tổ chức trình hình thành nên cấu trúc quan hệ thành viên, phận tổ chức nhằm làm cho họ thực thành công kế hoạch đạt mục tiêu tổng thể tổ chức (3) Lãnh đạo: Lãnh đạo bao hàm việc liên kết, liên hệ với người khác động viên họ hoàn thành nhiệm vụ định để đạt mục tiêu tổ chức (4) Kiểm tra: Kiểm tra chức quản lý, thơng qua cá nhân, nhóm tổ chức theo dõi giám sát thành hoạt động tiến hành hoạt động sửa chữa, uốn nắn cần thiết Tất chức vận hành thiếu yếu tố xem tảng, huyết mạch, thông tin Thông tin quản lý xem hệ thần kinh hệ thống quản lý, có tác động đến tất khâu trình quản lý Mọi thông tin quản lý nhằm phục vụ cho việc định quản lý đạt mục tiêu quản lý [6] Có thể khái quát sau: Quản lý hoạt động nhằm thực tác động hướng đích chủ thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu tiềm năng, hội tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu tổ chức đặt môi trường luôn thay đổi 1.1.2 Hoạt động ngoại khóa Theo tác giả Đào Thị Vân Anh, hoạt động ngoại khóa hoạt động thực ngồi học thức, tùy thuộc vào hứng thú, sở thích nguyện vọng người học khuôn khổ khả điều kiện tổ chức nhà trường [5] Hoạt động ngoại khóa có mối quan hệ khăng khít với hoạt động khóa Ngoại khóa hoạt động bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động khóa Hoạt động ngoại khóa hoạt động ngồi lên lớp có tổ chức, có kế hoạch, có phương hướng, sinh viên tiến hành theo ngun tắc tự nguyện ngồi khóa quản lý, hướng dẫn cán bộ, giảng viên nhằm rèn luyện, phát triển tư duy, sáng tạo sinh viên Theo tác gải Nguyễn Quang Đông (2009), hoạt động ngoại khóa hình thức tổ chức dạy học có đặc điêm: - Được thực ngồi học, khơng mang tính chất bắt buộc mà tùy thuộc vào hứng thú, sở thích, nguyện vọng sinh viên khả điều kiện nhà trường; - Có thể tổ chức nhiều dạng: dạng tập thể, nhóm theo khiếu, học tập, vui chơi; thường xuyên hay đột xuất,… - Nội dung hoạt động ngoại khóa đa dạng, bao gồm mặt văn hóa, khoa học cơng nghệ, thể dục thể thao, kỹ thuật,…nhằm giúp sinh viên mở rộng, làm phong phú thêm điều tiếp thu học khóa - Chủ thể tổ chức quản lý hoạt động ngoại khóa bao gồm Đồn Thanh niên, Hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, sinh viên,… * Nội dung hoạt động ngoại khóa bao gồm nhiều vấn đề [4]: - Hoạt động văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật ngồi chương trình đào tạo; - Hoạt động thể dục thể thao chương trình đào tạo; - Hoạt động tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; - Hoạt động tình nguyện cộng đồng; - Hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội; - Hoạt động xây dựng môi trường sống, giữ gìn an ninh trật tự; - Hoạt động giao lưu sinh viên tập thể lớp, khoa, trường trường với nhau; - Hoạt động tham gia thi, hội thi rèn luyện thân, nâng cao kỹ sống; - Các hoạt động khác theo mục đích trợ giúp sinh viên 1.2 Quản lý hoạt động ngoại khóa Quản lý hoạt động ngoại khóa hoạt động quản lý quan tâm đến tất vấn đề có liên quan đến hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu Bao gồm: - Quản lý mục tiêu chương trình/hoạt động ngoại khóa; - Quản lý nội dung, chương trình hoạt động ngoại khóa; - Quản lý phương pháp hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa; - Quản lý xây dựng nguồn lực phục vụ hoạt động ngoại khóa; - Quản lý chất lượng hiệu hoạt động ngoại khoá 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngoại khóa 1.3.1 Các yếu tố khách quan 1.3.2 Các yếu tố chủ quan Kết luận Chương 1: Qua việc nghiên cứu trình bày sở lý luận quản lý hoạt động ngoại khóa, thấy hoạt động ngoại khóa đóng vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý hoạt động ngoại khóa vơ cần thiết Việc quản lý hoạt động ngoại khóa phải trình liên tục quan tâm đến tất nội dung hoạt động ngoại khóa, yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Việc trình bày đầy đủ sở lý luận quản lý hoạt động ngoại khóa cho sinh viên sở quan trọng để đánh giá thực trạng sở giáo dục mà tác giả lựa chọn làm đơn vị nghiên cứu đề tài Chương Thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 2.1 Khái quát Học viện Phụ nữ Việt Nam Học viện Phụ nữ Việt Nam sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 1558/QĐTTg ngày 18/10/2012 Thủ tướng Chính phủ sở nâng cấp Trường Cán Phụ nữ Trung ương với chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp, cán làm công tác phụ nữ, cán nữ cho hệ thống trị; tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đạo, tổ chức thực công tác Hội phong trào phụ nữ; nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước vấn đề có liên quan đến phụ nữ, cơng tác phụ nữ, bình đẳng giới nghiên cứu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng Học viện Từ năm 2013, Học viện Phụ nữ Việt Nam bắt đầu tổ chức đào tạo hệ đại học quy ngành theo định phê duyệt Bộ Giáo dục Đào tạo Đến nay, Học viện đào tạo trình độ cử nhân ngành (Quản trị Kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Truyền thông đa phương tiện, Công tác Xã hội, Luật, Giới Phát triển) với số lượng gần 2000 sinh viên (trong gần 90% sinh viên nữ, 10% sinh viên nam) 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 2.2.1 Thực trạng quản lý mục tiêu hoạt động ngoại khóa; 2.2.2 Thực trạng quản lý nội dung, chương trình hoạt động ngoại khóa; 2.2.3 Thực trạng quản lý phương pháp hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa; 2.2.4 Thực trạng quản lý xây dựng nguồn lực phục vụ hoạt động ngoại khóa; 2.2.5 Thực trạng quản lý chất lượng hiệu hoạt động ngoại khoá => Kết luận Chương Chương Biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 3.1.1 Cơ sở lý luận 3.1.2 Cơ sở thực tiễn 3.2 Các biện pháp 3.2.1 Tăng cường quản lý mục tiêu hoạt động ngoại khóa sinh viên 3.2.1 Đẩy mạnh quản lý nội dung, chương trình hoạt động ngoại khóa 3.2.3 Quản lý phương pháp hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 3.2.4 Quản lý xây dựng nguồn lực phục vụ hoạt động ngoại khóa 3.2.5 Quản lý chất lượng hoạt động ngoại khoá => Kết luận Chương Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo  Tài liệu nước Nghị số 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Bùi Thị Thu Huế, 2007, Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành đa phương tiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đại học Mở TP HCM, 2012, Thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động ngoại khóa trường ĐH Mở TP HCM Đại học sư phạm Hà Nội 2, 2010, Quy định tổ chức hoạt động nội khóa ngoại khóa sinh viên hệ thống đào tạo tín trường ĐH sư phạm HN Đào Thị Vân Anh, 2007, Hoạt động ngoại khóa vấn đề đánh giá đạo đức học sinh, Kỷ yếu “Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy – học nhà trường phổ thông”, Trung tâm đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, Viện nghiên cứu giáo dục, ĐH sư phạm TP HCM Lê Tuấn Huỳnh Cẩm Giang, 2007, Hoạt động ngoại khóa nhìn từ góc độ lợi ích từ người học Nguyễn Quang Đông (2009), Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn Vật lý trường THPT, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Lý luận đại cương khoa học quản lý, Trường CB QLGD 10 Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa học quản lý, tập I, Hà Nội, 2001  Tài liệu nước 10 Cheung, C.K Kwork, S.T, 1998, “Activities and academic achievement among college students”, The Journal of Genetic Psychology 11 Janet Young Miranda, 2001, A study of the effect of school sponsored, Extracurrricular Activities on high school students’ cumulative grade point average, sat score, act score, and core curriculum subject grade point average 12 Josseph, 2003, School Extracurrricular Activity Participation as a Moderator in the Development of Antisocial Patterns 13 Rombokas, Mary 1995, High school Extracurrricular Activities and College KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TT Thời gian Nội dung thực 01/12/2017 đến 30/12/2017 Xây dựng đề cương nghiên cứu; Đề cương thông bảo vệ đề cương qua 01/01/2018 đến 15/01/2018 Tìm hiểu nghiên cứu tài Nắm bắt đầy đủ liệu hoạt động ngoại khóa khái niêm, nội dung quản lý hoạt động ngoại khóa hoạt động ngoại khóa quản lý hoạt động ngoại khóa 15/01/2018 đến 30/01/2018 Tìm đọc luận văn, báo cáo, Tìm đọc báo khoa học có liên quan đề tài/bài báo/báo cáo có đến nội dung đề tài nghiên cứu liên quan đến quản lý hoạt động ngoại khóa sinh viên trường ĐH CĐ khác 01/02/2018 đến 30/02/2018 Xây dựng sở sở lý luận Hoàn thiện chương đề tài nghiên cứu 01/3/2018 đến 15/03/2018 Xây dựng bảng hỏi, phiếu điều Bảng hỏi Người tra hướng dẫn khoa học góp ý thơng qua 15/3/2018 đến 30/3/2018 Tiến hành khảo sát, lấy ý kiến 01/4/2018 đến Xử lý bảng hỏi, phiếu điều tra; Hình thành bảng, 11 Dự kiến kết Thu 20 phiếu khảo sát ý kiến cán bộ, 300 phiếu khảo sát sinh viên phiếu điều tra sâu 15/4/2018 tổng hợp biểu để đưa vào đề tài 15/4/2018 đến 15/5/2018 Tổng hợp vấn đề thực trạng Hoàn thiện chương và xây dựng chương đề tài xin ý kiến góp ý Người hướng dẫn khoa học 15/5/2018 đến 30/6/2018 Đề xuất gải pháp hoàn Hoàn thiện chương thiện chương đề tài xin ý kiến góp ý Người hướng dẫn khoa học 10 Trong tháng 7/2018 Hoàn thiện đề tài trình hội đồng Đề tài thơng qua xin bảo vệ cho phép bảo vệ 11 Trong tháng 8/2018 Bảo vệ đề tài, chỉnh sửa hoàn Đề tài bảo vệ thiện thủ tục theo quy định thành công 12 ... hoạt động ngoại khóa đến học sinh, sinh viên đặc biệt phát triển nhận thức xã hội Nghiên cứu chứng minh vai trò hoạt động ngoại khóa việc nâng cao ý thức tự giác đến trường, ý thức tự học, hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn PPNCKH trong giáo dục, ĐỀ BÀI: Hãy xây dựng một đề cương nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể mà anh/chị quan tâm., Tiểu luận môn PPNCKH trong giáo dục, ĐỀ BÀI: Hãy xây dựng một đề cương nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể mà anh/chị quan tâm.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay