Tiểu luận cao học: Quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

20 8 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 15:56

Tên đề tài: Quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. MỞ ĐẦU 1. Tổng quan nghiên cứu 1.1. Ngoài nước Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi hoạt động bồi dưỡng giáo viên là vấn đề phát triển cơ bản trong phát triển giáo dục. Việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người có cơ hội học tập suốt đời, học tập thường xuyên để kịp thời bổ sung kiến thức và đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội là phương châm hành động của các cấp quản lý giáo dục. Tại Nhật Bản, việc bồi dưỡng và đào tạo lại cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ bắt buộc đối với người lao động sư phạm. Tùy theo thực tế của từng đơn vị cá nhân mà các cấp quản lý giáo dục đề ra các phương thức bồi dưỡng khác nhau trong một phạm vi theo yêu cầu nhất định. Cụ thể là mỗi trường cử từ 3 đến 5 giáo viên được đào tạo lại một lần theo chuyên môn mới và tập trung nhiều vào đổi mới phương pháp dạy học. Ở Philippin, công tác bồi dưỡng cho giáo viên không tổ chức trong năm học mà tổ chức bồi dưỡng vào các khoá học trong thời gian học sinh nghỉ hè. Hè thứ nhất bao gồm các nội dung môn học, nguyên tắc dạy học, tâm lý học và đánh giá trong giáo dục; hè thứ hai gồm các môn về quan hệ con người, triết học giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục; hè thứ ba gồm nghiên cứu giáo dục, viết tài liệu trong giáo dục và hè thứ tư gồm kiến thức nâng cao, kĩ năng nhận xét, vấn đề lập kế hoạch giảng dạy, viết tài liệu giảng dạy sách giáo khoa, sách tham khảo, … Tại Thái Lan, từ 1998 việc bồi dưỡng giáo viên được tiến hành ở các trung tâm học tập cộng đồng nhằm thực hiện giáo dục cơ bản, huấn luyện kĩ năng nghề nghiệp và thông tin tư vấn cho mọi người dân trong xã hội. Triều Tiên là một trong những nước có chính sách rất thiết thực về bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ giáo viên. Tất cả đội ngũ giáo viên đều phải tham gia học tập đầy đủ các nội dung chương trình về nâng cao trình độ và nghiệp vụ chuyên môn theo quy định. Nhà nước đã đưa ra hai chương trình lớn được thực thi hiệu quả trong thập kỉ vừa qua; đó là: “Chương trình bồi dưỡng giáo viên mới” để bồi dưỡng giáo viên thực hiện trong 10 năm và “Chương trình trao đổi” để đưa giáo viên đi tập huấn tại nước ngoài. 1 TIỂU LUẬN Học phần: Nghiên cứu khoa học giáo dục Họ tên: Nông Mỹ Hà Lớp: Cao học Quản lý giáo dục K17_2 Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng ĐỀ BÀI Hãy xây dựng đề cương nghiên cứu vấn đề cụ thể mà anh/chị quan tâm BÀI LÀM Tên đề tài: Quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ CƯƠNG BD : Bồi dưỡng BDGV : Bồi dưỡng giáo viên BDCM-NV : Bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ CBQL : Cán quản lý CM – NV : Chuyên môn – nghiệp vụ ĐT-BD : Đào tạo - bồi dưỡng GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục THCS : Trung học sở MỞ ĐẦU Tổng quan nghiên cứu 1.1 Ngoài nước Hầu hết quốc gia giới coi hoạt động bồi dưỡng giáo viên vấn đề phát triển phát triển giáo dục Việc tạo điều kiện thuận lợi để người có hội học tập suốt đời, học tập thường xuyên để kịp thời bổ sung kiến thức đổi phương pháp hoạt động phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội phương châm hành động cấp quản lý giáo dục Tại Nhật Bản, việc bồi dưỡng đào tạo lại cho giáo viên cán quản lý giáo dục nhiệm vụ bắt buộc người lao động sư phạm Tùy theo thực tế đơn vị cá nhân mà cấp quản lý giáo dục đề phương thức bồi dưỡng khác phạm vi theo yêu cầu định Cụ thể trường cử từ đến giáo viên đào tạo lại lần theo chuyên môn tập trung nhiều vào đổi phương pháp dạy học Ở Philippin, công tác bồi dưỡng cho giáo viên không tổ chức năm học mà tổ chức bồi dưỡng vào khoá học thời gian học sinh nghỉ hè Hè thứ bao gồm nội dung môn học, nguyên tắc dạy học, tâm lý học đánh giá giáo dục; hè thứ hai gồm môn quan hệ người, triết học giáo dục, nội dung phương pháp giáo dục; hè thứ ba gồm nghiên cứu giáo dục, viết tài liệu giáo dục hè thứ tư gồm kiến thức nâng cao, kĩ nhận xét, vấn đề lập kế hoạch giảng dạy, viết tài liệu giảng dạy sách giáo khoa, sách tham khảo, … Tại Thái Lan, từ 1998 việc bồi dưỡng giáo viên tiến hành trung tâm học tập cộng đồng nhằm thực giáo dục bản, huấn luyện kĩ nghề nghiệp thông tin tư vấn cho người dân xã hội Triều Tiên nước có sách thiết thực bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ giáo viên Tất đội ngũ giáo viên phải tham gia học tập đầy đủ nội dung chương trình nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn theo quy định Nhà nước đưa hai chương trình lớn thực thi hiệu thập kỉ vừa qua; là: “Chương trình bồi dưỡng giáo viên mới” để bồi dưỡng giáo viên thực 10 năm “Chương trình trao đổi” để đưa giáo viên tập huấn nước 3 1.2 Trong nước Vấn đề bồi dưỡng cho giáo viên nhà khoa hoc, nhà quản lý nghiên cứu từ lâu Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành quản lý tổ chức cơng tác văn hố, giáo dục tác giả Phùng Thanh Kỷ (1998) với đề tài: “Một số giải pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ GV THCS Hà Nội giai đoạn nay” tập trung vào vấn đề bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GVTHCS Năm 1999, Phạm Quang Huân có viết: “Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV trường phổ thơng” Tạp chí phát triển Giáo dục số Năm 2001, Nguyễn Thị Tươi, trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn với viết “về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GV Trung học phổ thơng” Năm 2002, Tạp chí GD, tháng 11/2002, Trần Bá Hoành đề cập đến vấn đề bồi dưỡng GV “Bồi dưỡng chỗ bồi dưỡng từ xa” Trong năm gần kể đến: “Vấn đề tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS” Ths.Lục Thị Nga Trường bồi dưỡng cán giáo dục Hà Nội tạp chí khoa học GD, số 12 năm 2006 Có đưa số kĩ TBD ảnh hưởng lớn đến chất lượng TBD người tham gia bồi dưỡng Tác giả Cao Đức Tiến, trường Đại học Sư phạm Hà Nội viết: “bồi dưỡng đội ngũ GV THCS đáp ứng đổi giáo dục” tạp chí giáo dục số 130, năm 2006, đề cập đến tình hình phát triển dội ngũ GV THCS (từ năm học 1998-1999 đến nay) đặc biệt tác giả đưa số loại hình hình thức bồi dưỡng cụ thể cho đội ngũ GV THCS Luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành QLGD Võ Hồng Chương với đề tài: “Thực trạng cơng tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn NVSP GV THCS huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai” đề xuất giải pháp công tác bồi dưỡng GV cần tiến hành cách có hệ thống, đội ngũ GV có đội ngũ làm cho tự thân vận động theo mục tiêu định với hỗ trợ hệ thống biện pháp đồng từ việc triển khai có hiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên, đạo hiệu việc thực sáng kiến kinh nghiệm Gắn việc BD với phong trào thi GV giỏi cấp Đẩy mạnh công tác tra GV, chứng nhận lại trình độ nghề nghiệp nâng chuẩn GV Có kế hoạch cụ thể sử dụng công nghệ thông tin công cụ hỗ trợ việc dạy Đồng thời với biện pháp đổi thực cơng tác QL chế độ sách đãi ngộ GV tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng Luận văn Thạc sĩ quản lý giáo dục tác giả Vũ Thị Kim Oanh – trường Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia (2013) “Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp trường Tiểu học Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội” tập trung vào bồi dưỡng giáo viên Tiểu học Các nghiên cứu tiếp cận nghiên cứu vấn đề xây dựng, bồi dưỡng quy hoạch QL phát triển đội ngũ GV bước củng cố, hoàn thiện dần sở lý luận xây dựng đồng thời đề xuất biện pháp việc QL, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương, điều kiện nhà trường để bước củng cố, đào tạo, BD đội ngũ GV trở thành lực lượng chủ yếu nhằm nâng cao lực GD, định phát triển GD Tuy nhiên chưa có cơng trình đề cập đến vấn đề “Quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ GV THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng” Lý chọn đề tài Giáo dục động lực thúc đẩy xã hội Đặc biệt kinh tế thị trường giáo dục đóng vai trò quan trọng việc tạo nguồn nhân lực khai thác tiềm người hiệu để phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Ở Việt Nam tầm quan trọng GD Đảng khẳng định Đại hội Đảng lần thứ IX: “Phát triển GD&ĐT động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn lực người-yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” 5 Thực tế trình GD&ĐT cán quản lý giáo viên nhân tố giữ vai trò chủ đạo, người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển trình học tập, nghiên cứu rèn luyện người học Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng khẳng định: “ Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; thực giám sát chủ thể nhà trường xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, tra quan quản lý cấp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Thực chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo” Tại Điều 15, Luật giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) vai trò trách nhiệm GV là: “Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục” Đúng vậy, nhà giáo lực lượng nòng cốt giáo dục, có tác dụng định thành cơng nghiệp giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Nếu khơng có thầy giáo dạy dỗ cho em nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy, nghề thầy giáo quan trọng, vẻ vang; có ý kiến khơng nghề thầy giáo, phải sửa chữa” Thành phố Cao Bằng thành phố thành lập từ năm 2012 Thị xã Cao Bằng nâng cấp lên thành phố, tỉnh lị tỉnh miền núi Cao Bằng, người dân đa phần người dân tộc thiểu số, thu nhập hàng năm mức thấp, điều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục Thành phố Những năm gần thực đường lối đổi Đảng sách Nhà nước, đời sống đại phận dân cư nâng cao rõ rệt Cùng với lên tình hình kinh tế - xã hội Thành phố trẻ Cao Bằng nghiệp GD&ĐT Thành phố phát triển số lượng chất lượng, bước đầu đáp ứng nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo địa phương Tuy vậy, so với yêu cầu đổi giáo dục nghiệp giáo dục nói chung giáo dục THCS nói riêng khu vực Thành phố Cao Bằng số mặt tồn như: Một phận đội ngũ GV có hạn chế lực chun mơn - nghiệp vụ, chất lượng dạy học chưa đáp ứng yêu cầu đổi GD Một nguyên nhân quan trọng gây nên tình trạng cơng tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên hạn chế: Nhận thức tầm nhìn chiến lược phát triển giáo dục lãnh đạo nhà trường hạn chế; Thiếu tính chủ động sáng tạo nhà trường công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra việc bồi dưỡng chun mơn-nghiệp vụ cho giáo viên Đã có số cơng trình nghiên cứu nhà khoa học đăng tải sách khoa học, đề tài khoa học, luận án tiến sĩ luận văn thạc sĩ… quản lý bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ cho đội ngũ GV trường học nói chung quản lý hoạt động bồi dưỡng chun mơn-nghiệp vụ cho đội ngũ GV THCS nói riêng Nhưng thời điểm chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu quản lý bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ cho đội ngũ GV THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn đó, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng” với mong muốn góp phần giải số bất cập hạn chế công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng hiệu giáo dục THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để đề xuất số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phù hợp với thực tiễn thành phố miền núi nhiều khó khăn kinh tế - xã hội Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 4.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Giới hạn phạm vi nghiên cứu 5.1 Giới hạn nghiên cứu Chỉ tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 5.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm học (2015-2018) Vấn đề nghiên cứu 6.1 Quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dựa sở lý luận nào? 6.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nào? 6.3 Cần đề xuất biện pháp để quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng? Giả thuyết nghiên cứu Quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng số năm gần có nhiều chuyển biến tích cực đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi toàn diện giáo dục nhiều hạn chế bất cập Nếu vận dụng hợp lý biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS tác giả đề xuất chất lượng đội ngũ giáo viên nâng lên góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo cấp THCS Phương pháp nghiên cứu 8.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại hệ thống hóa lý thuyết để xây dựng sở lý luận đề tài 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động quản lý bồi dưỡng chuyên môn- nghiệp vụ CBQL (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) trường THCS thành phố - Phương pháp điều tra: Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo quản lý giáo dục Dùng phiếu hỏi để trưng cầu ý kiến cán quản lý phòng GD&ĐT, CBQL, giáo viên trường THCS, trao đổi với CBQL trường THCS Phòng giáo dục nhằm thu thập thơng tin - Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, đàm thoại với đội ngũ chun gia giỏi, có trình độ kinh nghiệm QLGD, để nghiên cứu rút kết luận tốt cho vấn đề nghiên cứu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp khảo nghiệm 8.3 Nhóm phương pháp bổ trợ Dùng phương pháp tốn thống kê để xử lý, tổng hợp liệu thu được, sở rút kết luận khoa học, nhận xét mang tính khái quát Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục nội dung trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Chương 3: Các biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN-NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1.1 Những khái niệm đề tài 1.1.1 Quản lý Mọi hoạt động xã hội cần tới quản lý để thực hoạt động kết hợp người nhóm, tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung, hay nói cách khác quản lý yếu tố cần thiết để đảm bảo phối hợp nỗ lực cá nhân để thực mục tiêu chung Thuật ngữ quản lý định nghĩa theo nhiều cách khác sở tiếp cận khác Theo F.W Taylor: “Quản lý biết xác điều bạn muốn người khác làm sau hiểu họ hồn thành cơng việc cách tốt rẻ nhất” Theo từ điển Tiếng Việt: “Quản lý việc tổ chức, điều khiển hoạt động đơn vị, quan” Theo tác giả Đỗ Hồng Tồn: “Quản lý tác động có tổ chức, có định hướng chủ thể lên đối tượng quản lý nhằm sử dụng có hiệu tiềm năng, hội hệ thống để đạt mục tiêu đặt điều kiện biến chuyển môi trường” Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang: “Quản lý tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý đến tập thể người lao động (khách thể quản lý) nhằm thực mục tiêu dự kiến” Những quan niệm có khác nhau, song khái quát: Quản lý (một tổ chức (hệ thống) tác động có định hướng, có mục đích, có kế hoạch có hệ thống chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm phát huy tiềm yếu tố, mối quan hệ chức năng, sử dụng có hiệu nguồn lực hội tổ chức (hệ thống) sở đảm bảo cho tổ chức, hệ thống vận hành (hoạt động) tốt, đạt mục tiêu đặt với chất lượng hiệu tối ưu điều kiện biến động môi trường 10 Hoạt động quản lý thể qua sơ đồ đơn giản sau: Công cụ Quản lý Chủ thể Quản lý Môi trường quản lý Khách thể Quản lý Mục tiêu Quản lý Phương pháp Quản lý Sơ đồ Mơ hình quản lý Theo mơ hình trên, hiệu quản lý phụ thuộc vào yếu tố: chủ thể, khách thể, mục tiêu, phương pháp cơng cụ quản lý Chủ thể quản lý cá nhân, nhóm, hay tổ chức; khách thể quản lý người hay nhóm người bị quản lý; cơng cụ quản lý phương tiện tác động chủ thể quản lý tới khách thể quản lý; phương pháp quản lý cách thức tác động chủ thể đến khách thể Mục tiêu quản lý trạng thái tương lai tổ chức sau có tác động quản lý chủ thể quản lý Môi trường quản lý yếu tố tập hợp yếu tố bên hệ thống quản lý, tác động ảnh hưởng tới vận động, biến đổi phát triển hệ thống quản lý 1.1.2 Quản lý giáo dục 1.1.2.1 Khái niệm quản lý giáo dục Khái niệm quản lý giáo dục có nhiều cách diễn đạt: Theo tác giả Đặng Quốc Bảo, quản lý giáo dục (QLGD) theo nghĩa tổng quát, hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý hệ thống giáo dục, điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, điều hành sở giáo dục nhằm thực mục tiêu đẩy mạnh công tác giáo 11 dục theo yêu cầu phát triển xã hội (Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài) Theo tác giả Trần Kiểm, khái niệm quản lý giáo dục cấp vĩ mô: "QLGD hiểu hệ thống tác động tự giác, có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha me học sinh lực lượng xã hội nhà trường nhằm thực có chất lượng hiệu mục tiêu giáo dục nhà trường" Dựa vào phạm vi quản lý, người ta chia hai loại QLGD: cấp độ hệ thống cấp độ trường học Ở cấp độ hệ thống (cấp độ vĩ mơ) hiểu: QLGD tác động có hệ thống, có ý thức, hợp quy luật chủ thể quản lý cấp khác đến tất mắt xích hệ thống giáo dục nhằm đảm bảo cho hệ thống giáo dục vận hành bình thường liên tục phát triển, mở rộng số lượng chất lượng Ở cấp độ trường học (cấp độ vi mơ): hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý nhà trường làm cho nhà trường vận hành theo đường lối, quan điểm giáo dục Đảng, thực tính chất nhà trường, mà tiêu điểm hội tụ trình dạy học - giáo dục, đưa nhà trường tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái chất, góp phần thực mục tiêu chung giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Từ ta khái quát QLGD là: hệ thống tác động có chủ đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh lực lượng xã hội nhà trường nhằm thực có chất lượng hiệu mục tiêu giáo dục 1.1.2.2 Chức quản lý giáo dục 12 QLGD có đầy đủ chức quản lý nói chung, theo thống đa số tác giả QLGD có chức năng: kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra Kế hoạch: kế hoạch QLGD trình xác định mục tiêu phát triển giáo dục định biện pháp tốt để thực mục tiêu Tổ chức: tổ chức trình tiếp nhận xếp nguồn lực theo cách thức định nhằm thực hoá mục tiêu đề theo kế hoạch Chỉ đạo: đạo quản lý giáo dục trình tác động ảnh hưởng tới hành vi, thái độ cán bộ, nhân viên, người dạy, người học nhằm đạt tới mục tiêu hệ thống/ sở giáo dục với chất lượng cao Kiểm tra: kiểm tra QLGD trình xem xét thực tiễn hoạt động hệ thống giáo dục để đánh giá thực trạng, khuyến khích tốt, phát sai phạm điều chỉnh nhằm đưa hệ thống giáo dục đạt tới mục tiêu đặt góp phần đưa tồn hệ thống quản lý lên trình độ cao Ngồi chức đây, cần lưu ý rằng, hoạt động QLGD, thơng tin có vai trò vơ quan trọng, coi "mạch máu" hoạt động QLGD Chính nhiều nghiên cứu gần coi thông tin chức trung tâm liên quan đến chức quản lý khác Nếu thiếu sai lệch thơng tin cơng tác quản lý gặp nhiều khó khăn, tạo nên định sai lầm, khiến công tác quản lý hiệu thất bại Q trình quản lý nói chung, q trình QLGD nói riêng thể thống trọn vẹn Sự phân chia thành giai đoạn có tính chất tương đối giúp cho người quản lý định hướng thao tác hoạt động Trong thực tế, giai đoạn diễn không tách bạch rõ ràng, chí có chức diễn số giai đoạn khác trình 1.1.3 Quản lý nhà trường 13 Nhà trường thiết chế tổ chức chuyên biệt hệ thống tổ chức xã hội thực chức tái tạo nguồn nhân lực phục vụ cho trì phát triển xã hội Quản lý giáo dục quản lý hoạt động, quản lý nhà trường quản lý thiết chế hệ thống giáo dục Như nêu trên, quản lý giáo dục bao gồm hai cấp độ: quản lý cấp vĩ mô quản lý cấp vi mô Với hai cấp độ quản lí giáo dục nêu trên, quản lí nhà trường nhìn nhận từ hai góc độ: Thứ nhất: Quản lý nhà trường hiểu theo nghĩa hoạt động quan quản lí giáo dục Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, đơn vị hành sư phạm từ Trung ương đến địa phương (quản lý vĩ mô) sở giáo dục (nhà trường) cụ thể Thứ hai: Quản lí nhà trường hiểu theo nghĩa hoạt động chủ thể quản lí sở giáo dục (hiệu trưởng người có chức vụ tương đương hiệu trưởng) (quản lý vi mô) hoạt động giáo dục sở giáo dục mà họ giao trách nhiệm quản lí Quản lí nhà trường tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống hợp quy luật) chủ thể quản lý nhà trường (hiệu trưởng) đến khách thể quản lí nhà trường (giáo viên, nhân viên người học,…) nhằm đưa hoạt động giáo dục dạy học nhà trường đạt tới mục tiêu giáo dục 1.1.4 Đội ngũ giáo viên trung học sở Đội ngũ Giáo viên Đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên Trung học sở 1.1.5 Bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Bồi dưỡng Chuyên môn Chuyên môn giáo viên Chuyên môn GV THCS Nghiệp vụ 14 Nghiệp vụ giáo viên Bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ Quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ 1.1.6 Mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng chun mơn-nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ GV trường THCS 1.2.6.1 Mục tiêu bồi dưỡng CM-NV cho đội ngũ GV 1.2.6.2 Nội dung, hình thức BD CM-NV cho đội ngũ GV 1.2 Quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS 1.2.1 Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 1.2.2 Nội dung quản lý bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 1.2.3 Hình thức quản lý bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 1.2.4 Hiệu trưởng quản lý bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1.3.1 Cơ chế sách 1.3.2 Nhà quản lý 1.3.3 Đội ngũ giáo viên 1.3.4 Cơ sở vật chất-thiết bị giáo dục 1.3.5 Môi trường giáo dục Tiểu kết chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN – 15 NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình phát triển giáo dục Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Thành phố Cao Bằng tỉnh lị tỉnh Cao Bằng Tháng 10 năm 2010 thị xã Cao Bằng công nhận đô thị loại III, ngày 26 tháng năm 2012, đô thị nâng cấp lên thành phố Thành phố Cao Bằng nằm gần trung tâm địa lí tỉnh, có tổng diện tích tự nhiên 10.760,93 ha, 67.415 nhân khẩu, 11 đơn vị hành trực thuộc, dân tộc sinh sống địa bàn thành phố chủ yếu dân tộc Tày, Nùng, Kinh 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.1.3 Khái quát giáo dục Thành phố Cao Bằng 2.1.4 Thực trạng đội ngũ giáo viên THCS Thành phố Cao Bằng 2.2 Thực trạng bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường trung học sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2.3 Thực trạng quản lý bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ GV Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Tiểu kết chương Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN – NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 16 3.2 Các biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên trường tầm quan trọng quản lý bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 3.2.2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 3.2.3 Tổ chức thực hoạt động bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp cụ cho đội ngũ giáo viên 3.2.4 Tăng cường đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 3.2.5 Kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho giáo viên Hiệu trưởng trường THCS 3.2.6 Tăng cường quản lý công tác tự học, tự bồi dưỡng giáo viên 3.3 Mối quan hệ biện pháp Tiểu kết chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị 2.1 Đối với UBND tỉnh Sở GD&ĐT Cao Bằng 2.2 Đối với UBND Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2.3 Đối với Phòng GD&ĐT Thành phố Cao Bằng 2.4 Đối với trường THCS Thành phố Cao Bằng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (2000), Nghị Hội nghị lần thứ hai định hướng chiến lược phát triển GD – ĐT thời kì CNH – HDH nhiệm vụ đến năm 2000 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2002), Nghị Hội nghị lần thứ sáu Đặng Quốc Bảo (2000), Quản lý giáo dục – quản lý nhà trường: Một số hướng tiếp cận, Trường Cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21/10/2009 ban hành Quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thông 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Bộ GD&ĐT việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Nguyễn Cảnh Chất dịch, (2002), Tinh hoa quản lý, NXB Lao động – Xã hội Võ Hoàng Chương, (2003) “Thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn NVSP GV THCS huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”, Luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành QLGD, Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XII 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 11 Phạm Minh Hạc, Trần Kiều, Đặng Bá Lâm, Nghiêm Đình Vỳ (2002), Giáo dục giới vào kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 12 Bùi Minh Hiền (chủ biên 2006), Quản lý giáo dục, NXB ĐHSP, Hà Nội 13 Trần Bá Hoành (2002), “Bồi dưỡng chỗ bồi dưỡng từ xa”, Tạp chí Giáo dục, (số 162), tr – 14 Trần Kiểm, Bùi Minh Hiển (2006), Quản lý lãnh đạo nhà trường, Giáo trình khoa Quản lý Giáo dục – Đại học Sư phạm Hà Nội 15 Lục Thị Nga,(2006), “Vấn đề tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS”, Tạp chí khoa học Giáo dục, (số 12), tr 44-45 16 Paul Hersey Ken Blanc Hard (1995), Quản lý nguồn nhân lực, NXB CTQG, Hà Nội 17 Nguyễn Ngọc Quang, (1998), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 18 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2009), Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ban hành kỳ họp thứ – khóa XII ngày 25/11/2009 19 Cao Đức Tiến, (2006), “bồi dưỡng đội ngũ GV THCS đáp ứng đổi giáo dục”, tạp chí giáo dục, (số 130), tr 6-7 20 Đỗ Hoàng Toàn (chủ biên), (2000), Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TT Thời gian Nội dung thực Dự kiến kết 01/12/2017 đến 30/12/2017 Xây dựng đề cương nghiên Đề cương thông cứu; bảo vệ đề cương qua 01/01/2018 đến 20/01/2018 Tìm hiểu nghiên cứu tài Nắm bắt đầy đủ liệu quản lý bồi dưỡng khái niêm, nội chuyên môn nghiệp vụ cho đội dung liên quan ngũ giáo viên THCS 21/01/2018 đến 10/02/2018 Tìm đọc luận văn, báo cáo, Tìm đọc báo khoa học có liên quan đề tài/bài báo/báo cáo đến nội dung đề tài nghiên cứu có liên quan đến quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội 19 ngũ giáo viên THCS địa phương khác 11/02/2018 đến 30/02/2018 Xây dựng sở sở lý luận Hoàn thiện chương đề tài nghiên cứu 01/3/2018 đến 10/03/2018 Xây dựng bảng hỏi, phiếu điều Bảng hỏi Người tra hướng dẫn khoa học góp ý thông qua 11/3/2018 đến 30/3/2018 Tiến hành khảo sát, lấy ý kiến 01/4/2018 đến 20/4/2018 Xử lý bảng hỏi, phiếu điều tra; Hình thành bảng, tổng hợp biểu để đưa vào đề tài 21/4/2018 đến 25/5/2018 Tổng hợp vấn đề thực Hoàn thiện chương trạng xây dựng chương xin ý kiến góp ý của đề tài Người hướng dẫn khoa học 26/5/2018 đến 30/6/2018 Đề xuất giải pháp hoàn Hoàn thiện chương thiện chương đề tài xin ý kiến góp ý Người hướng dẫn khoa học 10 01/7/2018 đến 31/7/2018 Hồn thiện đề tài trình hội Đề tài thơng qua đồng xin bảo vệ cho phép bảo vệ 11 01/8/2018 đến 31/8/2018 Bảo vệ đề tài, chỉnh sửa Đề tài bảo vệ hoàn thiện thủ tục theo thành công quy định Người hướng dẫn khoa học Thu phiếu khảo sát ý kiến cán quản lý phòng GD&ĐT, CBQL, giáo viên trường THCS Người thực Nông Mỹ Hà ... nêu trên, quản lý giáo dục bao gồm hai cấp độ: quản lý cấp vĩ mô quản lý cấp vi mơ Với hai cấp độ quản lí giáo dục nêu trên, quản lí nhà trường nhìn nhận từ hai góc độ: Thứ nhất: Quản lý nhà trường... khách thể, mục tiêu, phương pháp công cụ quản lý Chủ thể quản lý cá nhân, nhóm, hay tổ chức; khách thể quản lý người hay nhóm người bị quản lý; công cụ quản lý phương tiện tác động chủ thể quản... viên, tập thể học sinh, cha me học sinh lực lượng xã hội ngồi nhà trường nhằm thực có chất lượng hiệu mục tiêu giáo dục nhà trường" Dựa vào phạm vi quản lý, người ta chia hai loại QLGD: cấp độ hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học: Quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng., Tiểu luận cao học: Quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay