Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động đối với nền kinh tế việt nam – cơ hội và thách thức

22 7 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 10:12

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC Mục lục Mục lục 1 Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế 2 Tác động hội nhập kinh tế quốc tế quốc qia 2.1 Tác động tích cực: .3 2.1 Bất lợi thách thức: Khái niệm liên kết kinh tế khu vực: 3.1 Nội dung liên kết kinh tế khu vực .6 3.2 Tính tất yếu khách quan liên kết khu vực 3.3 Cơ hội thách thức quốc gia hội nhập kinh tế khu vực 3.3.1 Về tiếp cận thị trường quốc tế: .7 3.3.2 Về thu hút đầu tư quốc tế: 3.4 Các thách thức quốc gia hội nhập kinh tế khu vực 3.4.1 Thách thức chung khơng phân biệt trình độ phát triển quốc gia 3.4.2 Đối với nước công nghiệp: .9 3.4.3 Đối với nước phát triển: 3.5 Các định chế quốc gia hội nhập kinh tế khu vực .10 3.5.1 Hiệp định thương mại khu vực (Regional Trading Agreement – RTA): .10 3.5.2Các định chế hội nhập khu vực cấp thấp: 10 3.5.3 Định chế hội nhập khu vực cấp cao 11 3.6 Cơ hội thách thức Việt nam doanh nghiệp nước liên kết kinh tế khu vực 11 3.6.1 Tầm vi mô 12 3.6.2 Tầm vi mô 18 Kết luận: 21 Lời nói đầu Tồn cầu hóa xu tất yếu biểu nhảy vọt lực lượng sản xuất phân công lao động quốc tế diễn ngày sâu rộng phạm vi toàn cầu tác động cách mạng khoa học cơng nghệ tích tụ tập trung tư dẫn dến hình thành kinh tế thống Sự hợp kinh tế quốc gia tác động đến kinh tế nước nói riêng giới nói chung Đó phát triển vượt bậc kinh tế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cấu kinh tế có nhiều thay đổi Sự đời tổ chức giới WTO, EU, AFTA… nhiều tam giác phát triển khác tồn cầu hóa đem lại Theo xu chung giới, Việt nam bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đây mục tiêu nhiệm vụ thời mà mang tính chất sống kinh tế Việt nam sau này.Bởi nước mà ngược với xu hướng chung thời đại sớm trở nên lạc hậu bị lập, sớm hay muộn nước bị loại bỏ đấu trường quốc tế.Hơn nước phát triển việc chủ động hội nhập kinh tế khu vực giới lại cần thiết hết Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế q trình gắn bó hữu kinh tế quốc gia với nến kinh tế giới góp phần khai thác nguồn lực bên cách có hiệu quả.Nói rõ hơn, hội nhập kinh tế trình chủ động thực đồng thời hai việc: mặt, gắn kinh tế thị trường nước với thị trường khu vực giới thông qua nỗ lực thực mở cửa thúc đẩy tự hóa kinh tế quốc dân; mặt khác, gia nhập góp phần xây dựng thể chế kinh tế khu vực toàn cầu Hội nhập kinh tế song phương - tức hai kinh tế, khu vực - tức nhóm kinh tế, đa phương - tức có quy mơ tồn giới giống mà Tổ chức thương mại giới hướng tới Tác động hội nhập kinh tế quốc tế quốc qia Hội nhập quốc tế xu tất yếu giới đồng thời đường phát triển khác nước thời đại tồn cầu hóa tham gia hội nhập quốc tế 2.1 Tác động tích cực: o Giúp mở rộng thị trường để thúc đẩy thương mại quan hệ kinh tế quốc tế khác, từ thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội o Tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ nâng cao hiệu lực cạnh tranh kinh tế, sản phẩm doanh nghiệp; đồng thời, làm tăng khả thu hút đầu tư vào kinh tế o Giúp nâng cao trình độ nguồn nhân lực khoa học công nghệ quốc gia, nhờ hợp tác giáo dục-đào tạo nghiên cứu khoa học với nước tiếp thu công nghệ thông qua đầu tư trực tiếp nước ngồi chuyển giao cơng nghệ từ nước tiên tiến o Làm tăng hội cho doanh nghiệp nước tiếp cận thị trường quốc tế, nguồn tín dụng đối tác quốc tế o Tạo hội để cá nhân thụ hưởng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đa dạng chủng loại, mẫu mã chất lượng với giá cạnh tranh; tiếp cận giao lưu nhiều với giới bên ngồi, từ có hội phát triển tìm kiếm việc làm lẫn ngồi nước o Tạo điều kiện để nhà hoạch định sách nắm bắt tốt tình hình xu phát triển giới, từ đề sách phát triển phù hợp cho đất nước khơng bị lề hóa o Giúp bổ sung giá trị tiến văn hóa, văn minh giới, làm giàu văn hóa dân tộc thúc đẩy tiến xã hội o Tạo động lực điều kiện để cải cách toàn diện hướng tới xây dựng xã hội mở, dân chủ hơn, nhà nước pháp quyền o Tạo điều kiện để nước tìm cho vị trí thích hợp trật tự quốc tế, giúp tăng cường uy tín vị quốc tế, khả trì an ninh, hòa bình ổn định để phát triển o Giúp trì hòa bình ổn định khu vực quốc tế để nước tập trung cho phát triển; đồng thời mở khả phối hợp nỗ lực nguồn lực nước để giải vấn đề quan tâm chung khu vực giới 2.1 Bất lợi thách thức: o Làm gia tăng cạnh tranh gay gắt khiến nhiều doanh nghiệp ngành kinh tế gặp khó khăn, chí phá sản, từ gây nhiều hậu mặt kinh tế-xã hội o Làm tăng phụ thuộc kinh tế quốc gia vào thị trường bên và, vậy, khiến kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động thị trường quốc tế o Không phân phối công lơi ích rủi ro cho nước nhóm khác xã hội, có nguy làm tăng khoảng cách giàu-nghèo o Trong trình hội nhập, nước phát triển phải đối mặt với nguy chuyển dịch cấu kinh tế tự nhiên bất lợi, thiên hướng tập trung vào ngành sử dụng nhiều tài nguyên, nhiều sức lao động, có giá trị gia tăng thấp Do vậy, họ dễ trở thành bãi rác thải cơng nghiệp công nghệ thấp, bị cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên hủy hoại mơi trường o Có thể tạo số thách thức quyền lực Nhà nước (theo quan niện truyền thống độc lập, chủ quyền) phức tạp việc trì an ninh ổn định nước phát triển o Có thể làm gia tăng nguy sắc dân tộc văn hóa truyền thống bị xói mòn trước “xâm lăng” văn hóa nước ngồi o Có thể đặt nước trước nguy gia tăng tình trạng khủng bố quốc tế, bn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh, nhập cư bất hợp pháp… Như vậy, hội nhập đồng thời đưa lại lợi ích lẫn bất lợi nước.Tuy nhiên, hội nhập đương nhiên hưởng đầy đủ tất lợi ích gánh bất lợi nêu Các lợi ích bất lợi nhìn chung dạng tiềm nước khác, nước không giống điều kiện, hồn cảnh, trình độ phát triển… Việc khai thác lợi ích đến đâu hạn chế bất lợi, thách thức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt quan trọng lực nước, trước hết chiến lược/chính sách, biện pháp hội nhập việc tổ chức thực Thực tế, nhiều nước khai thác tốt hội lợi ích hội nhập để đạt tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội cao, ổn định nhiều năm liên tục, nhanh chóng vươn lên hàng nước công nghiệp tạo dựng vị quốc tế đáng nể, đồng thời xử lý thành công bất lợi thách thức q trình hội nhập, trường hợp Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Malaixia, Mêhicô, Braxin… Một số nước gặt hái nhiều lợi ích từ hội nhập, song xử lý chưa tốt mặt trái trình này, nên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, kể tới trường hợp Thái Lan, Phi-líp-pin, Inđơnêxia, Việt Nam, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha… Mặc dù vậy, suy cho lợi ích mà hầu thu thực tế từ trình hội nhập lớn họ phải trả cho tác động tiêu cực xét phương diện tăng trưởng phát triển kinh tế.Điều giải thích hội nhập quốc tế trở thành lựa chọn sách hầu giới Khái niệm liên kết kinh tế khu vực: Hội nhập kinh tế khu vực hình thức giống hội nhập kinh tế tồn cầu có đặc điểm riêng sau: o Phạm vi không gian hẹp số thành viên tham gia o Nội dung hợp tác đa dạng hơn, nên quan hệ ràng buộc nhiều so với hội nhập toàn cầu o Về lý thuyết hội nhập kinh tế khu vực có mâu thuẫn với hộp nhập kinh tế tồn cầu dẫn dến phân biệt đối xử tổ chức kinh tế khu vực với phần lại giới Nhưng thực tế cho thất hội nhập kinh tế khu vực bổ sung tốt cho trình hội nhập kinh tế toàn cầu 3.1 Nội dung liên kết kinh tế khu vực o Tự hóa thương mại thường giảm hàng rào thương mại khu vực nhiều so với hộp nhập kinh tế toàn cầu Đồng thời có kế hợp chừng mực định với nội dung tự hóa tài đầu tư khu vực o Hợp tác chặt chẽ nhiều lĩnh vực : kinh tế; an ninh - trị; văn hóa – xã hội; khoa học – kỹ thuật; giáo dục – đào tạo; bảo vệ tài ngun, kiểm sốt mơi trường… o Hình thành thị trường chung loại bỏ hầu hết hàng rào thương mại khu vực, có trường hợp sử dụng đồng tiền chung, phối hợp sách chặt chẽ để nâng cao khả cạnh tranh khu vực 3.2 Tính tất yếu khách quan liên kết khu vực Các định chế hội nhập kinh tế khu vực phát triển mạnh tồn cầu hóa bị gián đoạn, sau chiến tranh giới lần thứ hai đến cuối thập niên 1980s.Trong trình phát triển, nội dung hình thức hợp tác khu vực có bao hàm tính chất phân biệt dối xửa gạn lọc loại bỏ dần.Trong thực tế tổ chức hợp tác khu vự trở thành đầu cầu giúp nước (và kém) phát triển tiếp cận hội nhập kinh tế toàn cầu vững hơn.WTO chấp nhận hiệp định thương mại khu vực ngoại lệ đặc biệt (xem giải thích Điều XXIV hiệp định GATT.1994).Trên sở đó, hội nhập kinh tế khu vực chứng tỏ xu hướng phát triển tất yếu khách quan.Ngày này, quan hệ hợp tác khu vực phát triển mạnh mẽ, đan xen vô phúc tạp gắn kết chặt chẽ với quan hệ hội nhập kinh tế toàn cầu 3.3 Cơ hội thách thức quốc gia hội nhập kinh tế khu vực Về nguyên tắc, lợi ích từ hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu bổ sung cho nhau.Nên hội từ hai cấp độ hội nhập kinh tế khu vực tồn cầu có tương tác chặt chẽ, tạo hiệu ứng tích cực Ta thấy hội bật từ hội nhập kinh tế sau: 3.3.1 Về tiếp cận thị trường quốc tế: o Việc tiếp cận thị trường lẫn nước khu vực dễ dàng so với hội nhập kinh tế toàn cầu, điều kiện lộ trình mở cửa thị trường thuận lợi hơn.Thông qua thiết lập quan hệ tốt với nước tiếp cận thị trường khu vực mà nước đối tác thành viên o Đối với nước công nghiệp: dễ dàng giành ưu cạnh tranh thị trường hàng công nghiệp dịch vụ khu vực so với đối thủ từ bên ngồi đồng thời có nguồn cung ứng ổn định sản phẩm thâm dụng tài nguyên lao động từ nước phát triển khu vực 3.3.2 Về thu hút đầu tư quốc tế: o Đầu tư lẫn khu vực thuận lợi nhờ khoảng cách, tương đồng thời tiết, khí hậu, văn hóa, xã hội… Do đó, việc mở rộng sản xuất khu vực dễ dàng hơn, cho phép khai thác lợi so sánh bổ sung nước để giảm tích cực chi phí sản xuất o Thu hút đầu tư (FDI & FPI) từ nhà đầu tư khu vực tăng mạnh, kết nối địa lý, thị trường sách làm cho: tiềm thị trường lớn mạnh hơn, qui mơ thị trường bao gồm khu vực;và đặc biệt là, môi trường đầu tư khu vực trở nên hấp dẫn o Đối với nước công nghiệp: dễ dàng tiếp cận đầu tư sâu vào ngành công nghiệp dịch vụ giá trị gia tăng cao nước phát triển khu vực o Đối với nước phát triển: nhiều hội thu hút vốn công nghệ nước công nghiệp khu vực để đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế 3.4 Các thách thức quốc gia hội nhập kinh tế khu vực Sự tương tác hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu thể phương diện thách thức, khó khăn.Khó khăn phát sinh từ cấp độ hội nhập chắn gây hiệu ứng tiêu cực mạnh mẽ lên cấp độ hội nhập kia.Dưới thách thức tiêu biểu hội nhập kinh tế khu vực: 3.4.1 Thách thức chung khơng phân biệt trình độ phát triển quốc gia o Sự lây lan nhanh chóng khủng hoảng tài – tiền tệ khu vực làm tăng nguy khủng hoảng kinh tế tồn cầu o Sự phối hợp sách kinh tế mang tính hướng nội cục làm chậm đà phát triển chung khu vực… 3.4.2 Đối với nước công nghiệp: o Tăng gánh nặng tương trợ kinh tế, kỹ thuật o Nguy xâm lấn dòng lao động giá rẻ o Hứng chịu nguy gian lận thương mại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ…trong quan hệ với nước phát triển khu vực 3.4.3 Đối với nước phát triển: o Chống đỡ khủng hoảng yếu, bị tác hại nặng nề hơn, khả phục hồi chậm chạp o Nguy xâm lấn dòng sản phẩm chất lượng cao từ nước cơng nghiệp o Do hội lựa chọn, nên nhiều trường hợp tiếp nhận công nghệ lạc hậu tầm khu vực; Vì vậy, nhiễm mơi trường tác động ngoại lai nặng nề nước công nghiệp… 3.5 Các định chế quốc gia hội nhập kinh tế khu vực Khi tham gia liên kết khu vực nước phải tn thủ định chế sau chúng phân thành: 3.5.1 Hiệp định thương mại khu vực (Regional Trading Agreement – RTA): o Nội dung chủ yếu tự hóa thương mại; dành ưu đãi cho hàng hóa nhập khu vực nhiều so với bên ngồi o Vẫn trì hàng rào thương mại khu vực, giảm thấp hàng rào thuế quan loại bỏ bớt hàng rào phi thuế quan; 3.5.2 Các định chế hội nhập khu vực cấp thấp: 3.5.2.1 Hiệp định thương mại tự (Free Trade Agreement) Khu mậu dịch tự (Free Trade Area – FTA):  Tự hóa & thuận lợi hóa thương mại (gần xóa bỏ hàng rào thương mại khu vực) không ràng buộc thống hàng rào thuế quan bên ngồi; phối hợp sách thuận lợi Customs Union  Nhiều trường hợp FTA hình thành khối với nước lớn phát triển cao hơn.Trong đó, áp dụng chương trình “thu hoạch sớm” thuế quan trước hoàn thành mục tiêu khác FTA 3.5.2.2 Liên minh thuế quan (Customs Union):  Tự hóa & thuận lợi hóa thương mại (gần xóa bỏ hàng rào thương mại khu vực); Thống hàng rào thuế quan khu vực dành cho hàng nhập từ bên ngoài;  Gây chuyển hướng mậu dịch phát sinh nhiều vấn đề phức tạp phối hợp sách thành viên liên minh 3.5.2.3 Thị trường chung (Common Market):  Tự hóa thuận lợi hóa thương mại giống liên minh thuế quan  Kết hợp với tự hóa tài đầu tư,tạo điều kiện cho yếu tố sản xuất (vốn & lao động) di chuyển tự khu vực  Thị trường chung bước độ để tiến đến thành lập liên minh kinh tế tiền tệ 3.5.3 Định chế hội nhập khu vực cấp cao 3.5.3.1 Liên minh kinh tế tiền tệ (Economic and Moneytary Union EMU):  Về bản, thị trường chung có sử dụng đồng tiền chung cho thành viên  Thống sách kinh tế sách tiền tệ (ngân hàng trung ương chung)  Liên minh kinh tế tiền tệ bước độ để tiến đến thành lập liên minh khu vực 3.6 Cơ hội thách thức Việt nam doanh nghiệp nước liên kết kinh tế khu vực Tồn cẩu hóa kinh tế ngày trở thành xu chung thời đại mà quốc gia, đân tộc bỏ qua được.Tồn cầu hóa, Việt nam khơng nằm ngồi xu hướng tự hóa thương mại.Hội nhập kinh tế giới tất yếu khách quan.Quá trình tồn cầu hóa có tác động tới kinh tế nước đặc biệt doanh nghiệp Việt nam nước ta ngày tham gia sâu rộng vào hội nhập kinh tế quốc tế 3.6.1 Tầm vi mô Việt nam tiếp cận tham gia FTA từ sớm.Ngay thành viên ASEAN từ năm 1995, Việt Nam bắt đầu thực giảm thuế theo Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự ASEAN (CEPT/AFTA) từ năm 1996.Vượt qua nhiều thách thức, bỡ ngỡ giai đoạn đầu hội nhập, nước ta triển khai thuận lợi Chương trình CEPT/AFTA Năm 2006, Việt Nam hoàn thành CEPT/AFTA với việc đưa hầu hết mức thuế quan biên độ 05%.Các hàng rào phi thuế quan hạn ngạch, giấy phép, tiêu chuẩn chất lượng bước hài hòa tương ứng với kinh tế ASEAN khác.Nhờ thành viên ASEAN, Việt Nam tiếp cận thị trường đối tác cách thuận lợi mà có hội bảo hộ hàng hóa sản xuất nước với lộ trình dài hơn.Từ năm 2002, dựa mối liên kết mật thiết với ASEAN, Xu liên kết kinh tế khu vực chưa ngừng vận động.Đặc biệt, năm 90 kỷ XX, việc thiết lập khu vực thương mại tự (FTA) lại bùng lên mạnh mẽ sau thất bại Vòng đàm phán Đơha Tổ chức thương mại giới (WTO) Không thể sớm nâng cấp hệ thống thương mại đa phương, nước bước hướng nguồn lực sang xây dựng liên kết khu vực quy mô nhỏ hiệu rõ rệt hơn.Từ năm 2001 đến nay, có 400 FTA song phương khu vực xuất với quy mơ hình thức khác So với cam kết tự hóa khn khổ WTO, liên kết kinh tế khu vực thường có mức độ mở cửa thị trường mạnh mẽ, sâu sắc triệt để nhiều Ngoài việc loại bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan, FTA thường đưa cam kết tự hóa nhiều lĩnh vực thương mại dịch vụ, đầu tư, chí sẵn sàng hợp tác lĩnh vực phi truyền thống thương mại khác tiêu chuẩn lao động, môi trường nước ta tham gia FTA ASEAN với nhiều nước đối tác lớn khu vực Năm 2004, Khu vực thương mại tự ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) thành lập Năm 2007, Hiệp định xây dựng Khu vực thương mại tự ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) ký kết.Năm 2008, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) ký kết với mục tiêu xây dựng FTA vào năm 2015 Khu vực thương mại tự ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), Khu vực thương mại tự ASEAN - Australia New Zealand (AANZFTA) thiết lập năm 2009 với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn thuế quan đến năm 2020 Tuy vậy, trình tham gia FTA nước ta có thay đổi chất Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO).Chúng ta tham gia cách sòng phẳng với động đàm phán vấn đề lợi ích quan hệ thương mại đầu tư Với đối tác FTA, Việt Nam chứng tỏ đối tác tin cậy Các FTA không thực khn khổ hợp tác ASEAN, mà lựa chọn đối tác phù hợp, có lợi cho chiến lược hội nhập đất nước.Năm 2008, FTA song phương Việt Nam Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện với Nhật Bản, có hiệu lực từ tháng 10 năm 2009.Hiện nay, Việt Nam đàm phán FTA song phương với Chi Lê, tham gia đàm phán với tư cách thành viên thức Hiệp định Đối tác xun Thái Bình Dương (TPP) Các FTA ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), ASEAN+6 (thêm Ấn Độ, Australia New Zealand) FTA song phương với Liên bang Nga, Liên minh châu Âu Hàn Quốc xem xét nghiêm túc Trong tất đàm phán FTA, động lực quan trọng nước ta gắn với mục tiêu phát huy lợi ích xuất hàng hóa nước.Có lẽ, việc quan tâm đến xuất mối quan tâm đến nâng cao lực sản xuất kinh tế.Tuy vậy, suy xét lợi ích xuất cân nhắc hai phương diện ngắn hạn dài hạn Trong ngắn hạn, mối quan tâm đến lợi ích xuất so sánh tương quan trực diện sức cạnh tranh với hàng hóa quốc gia, quốc gia khu vực Thái Lan, Indonesia, Philippines với nước ta có ý nghĩa lớn.Cũng quốc gia khác khu vực, Việt Nam tham gia FTA phần không muốn ưu xuất khẩu, động lực để ta thiết lập FTA với đối tác Hiện tại, đối tác FTA ASEAN Việt Nam quốc gia Đông Á Đây thị trường xuất quan trọng nước ta với kim ngạch gần 35 tỷ USD, tương đương với 48% tổng kim ngạch xuất khẩu.Trên thực tế, góc độ trực diện nhất, hội xuất mặt hàng cụ thể nước ta FTA mà Việt Nam tham gia đáng kể.Với Nhật Bản, 79% xuất nông sản ta hưởng ưu đãi thuế 0% Mức thuế trung bình nhờ cam kết FTA giảm từ 8,1% xuống 4%.Các mặt hàng có lợi rau tươi, cà phê, chè, thịt lợn sản phẩm gỗ Hàng thủy sản có thuế suất trung bình giảm từ 5,4% xuống 1,3%.Riêng sản phẩm công nghiệp, 100% thuế suất hàng công nghiệp đạt 0% năm 2010 Các mặt hàng có lợi dệt may, giày dép, hóa chất, điện điện tử Với thị trường Australia New Zealand, thị trường có mức bảo hộ thuế quan tương đối thấp khoảng 14% xuất Việt Nam (chủ yếu hàng may mặc, giày dép, số sản phẩm kim loại) chịu mức thuế từ 7100% giảm thiểu đáng kể từ 2013 97% xuất Việt Nam sang Australia có thuế suất 0% vào năm 2013 100% xuất Việt Nam sang Australia có thuế suất 0% vào năm 2020 Tương tự, 44% hàng xuất Việt Nam sang New Zealand chịu mức thuế suất từ - 80% Đến năm 2013, 90% xuất Việt Nam sang New Zealand có mức thuế bảo hộ 0% 100% xuất ta sang New Zealand có mức bảo hộ 0% vào năm 2020 Với thị trường Ấn Độ, 72% xuất Việt Nam sang Ấn Độ hưởng ưu đãi 0% từ năm 2016.Các mặt hàng hưởng ưu đãi nhiều điện tử, dệt may, hóa chất số máy móc thiết bị Riêng mặt hàng cà phê, chè có lộ trình giảm thuế thấp mức thuế mà Ấn Độ áp dụng cho nước khác.Các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc không áp dụng thuế nhập hàng hóa xuất Việt Nam Trong dài hạn, tranh lợi ích xuất thường nhìn nhận thơng qua nhân tố tác động đến mục tiêu hình thành lực cạnh tranh đất nước tương lai Cơ sở nhận diện lợi ích xuất tiềm Việt Nam khả điều chỉnh cấu hàng xuất nước ta tham gia FTA khu vực Cho đến nay, việc thiết lập FTAvới kinh tế to lớn động bậc khu vực Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc mang đến nhiều hội lớn doanh nghiệp Việt Nam Từ năm 2004 đến 2010, kim ngạch hai chiều Việt Nam với đối tác ASEAN Đông Á tăng từ 32 tỷ USD lên 82 tỷ USD, tức tăng gần 270% Mức tăng trưởng hàng năm đạt 28% Trong đó, tỷ trọng thương mại nước đối tác khu vực ASEAN Đông Á 53% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam, tính thêm đối tác Australia, New Zealand Ấn Độ ASEAN+6 số 56% Quan hệ thương mại Việt Nam với quốc gia Đơng Á tăng trưởng với tốc độ cao Có thể nói, tham gia vào FTA với ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, New Zealand, nước ta có hội tiếp cận thuận lợi khai thác thị trường khổng lồ chiếm 50% dân số GDP giới, mở nhiều tiềm xuất Theo nhóm nghiên cứu tính khả thi FTA Đông Á bao gồm ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc, Khu vực thương mại tự Đông Á (EAFTA) dự kiến khu vực mậu dịch tự lớn giới quy mô người tiêu dùng đứng thứ giới GDP, hình thành thị trường khổng lồ với tổng số người tiêu dùng lên tới gần tỷ gần 3.000 tỷ USD giá trị GDP Với động, nhạy bén kinh tế khu vực này, FTA Đông Á tác động khơng nhỏ đến lợi ích kinh tế, thương mại nước, có Việt Nam Cũng theo nghiên cứu này, FTA Đơng Á hồn thành, tổng GDP nước Đông Á tăng lên 1,2 % phúc lợi kinh tế lên 104,6 tỷ USD Riêng Việt Nam, FTA Đông Á dự kiến mang lại tăng trưởng 2,83% GDP lợi ích phát triển thương mại đạt 3,029 tỷ USD Đây số ý nghĩa lợi ích thương mại nước ta Khác với lợi ích xuất ngắn hạn, trực diện, lợi ích xuất dài hạn phụ thuộc vào thay đổi cấu hàng xuất tác động luồng thương mại đầu tư Hiện nay, cấu xuất nước ta đơn điệu, giá trị gia tăng tương đối thấp 85% kim ngạch xuất Việt Nam sản phẩm dầu thô, nông, lâm, thủy sản, khoáng sản dệt may Đây mặt hàng mà ta mạnh lợi tài nguyên lao động giá trị gia tăng thấp, lợi ích kinh tế khơng cao, thiếu tính bền vững Cơ cấu trao đổi thương mại với nướcĐông Á phản ánh liên kết ngành chưa cao.Sự đóng góp trực tiếp ngành sản xuất nước ta vào chuỗi cung ứng giá trị mang tầm khu vực hạn chế.Gần đây, số mặt hàng xuất có hàm lượng gia tăng cao điện, điện tử, sản phẩm nhựa, dây điện bắt đầu xuất tỷ trọng chưa đáng kể Tình trạng cải thiện trạng thái cân xác lập dài hạn nước ta tham gia sâu vào liên kết ngành khu vực, dẫn đến biến chuyển cấu chung kinh tế theo hướng hội nhập Sự gần gũi địa lý, quan hệ kinh tế, trị nước ta đối tác Đông Á nhân tố quan trọng định chất lượng phát triển kinh tế nước ta Cùng với mở rộng FTA khn khổ ASEAN, lợi ích xuất nước ta phát huy mạnh mẽ nhờ FTA song phương mà ta chủ động khởi xướng tham gia, ví dụ FTA song phương Việt Nam - EU, FTA Việt Nam - Nga hay Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) Việc thiết lập FTA với EU, Hoa Kỳ Nga hoàn tất chuỗi khu vực thương mại tự mà Việt Nam tham gia với đối tác kinh tế lớn giới Trong đó, Hoa Kỳ thị trường xuất lớn Việt Nam với kim ngạch gần 12 tỷ USD, EU thị trường xuất lớn thứ nước ta với kim ngạch 10 tỷ USD Đây hai thị trường có mức tăng trưởng xuất tốt nhất, khoảng 400% vòng năm từ 2003 đến 2010.Đây thị trường mà Việt Nam trì trạng thái xuất siêu ổn định Với Nga, dù thương mại chưa cao mong đợi Nga thị trường xuất truyền thống nhiều tiềm năng.Việc thiết lập FTA với thị trường cú hích lớn cho thương mại Việt Nam Sự chủ động doanh nghiệp nhân tố định thành cơng sách hội nhập kinh tế đất nước.Trong năm qua, điều đáng lưu ý doanh nghiệp Việt Nam tỏ quan tâm hơn, tận dụng tốt ưu mà FTA mang lại Năm 2010, gần 12% xuất Việt Nam sang ASEAN hưởng ưu đãi thuế, tăng so với mức 6% năm 2005 21,7% hàng xuất ta hưởng ưu đãi thuế Trung Quốc, tăng từ mức 6,3% năm 2007.Đặc biệt, có đến 79% xuất Việt Nam hưởng ưu đãi thuế từ Hàn Quốc.Đối với Nhật Bản, triển khai FTA, 28% xuất ta hưởng ưu đãi thuế nước Tuy nhiên chuyển hướng thương mại thách thức tiến trình tham gia FTA.Việc số nước ASEAN tham gia vào nhiều FTA với nước khối tạo nguy chuyển hướng thương mại bất lợi Việt Nam giao dịch thương mại bị phân tán mạnh mẽ FTA hướng ngoại.Khơng có thế, FTA xây dựng với hình thức hợp tác khác Chẳng hạn, Nhật Bản đàm phán FTA với ASEAN, lại đàm phán FTA với Singapore, Philippines, Thái Lan… 3.6.2 Tầm vi mơ Rõ ràng, lợi ích FTA khơng phụ thuộc vào vai trò định hướng nhà nước, mà quan trọng tham gia cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.Khi Việt nam tham gia vào tiến trình gia nhập tổ chức kinh tế, tiến hành ký kết hiệp định mặt mở rộng thị trường cho doanh nghiệp mặt khác lại thách thức doanh nghiệp Việt nam trình cạnh tranh Tham gia đàm phán FTA, Chính phủ xác định nguyên tắc thương mại, có nguyên tắc thuế quan ưu đãi.Đây vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.Trên thực tế, người thực FTA doanh nghiệp họ đối tượng hưởng lợi.Tuy nhiên, FTA ký đồng nghĩa với việc mở cửa thị trường.Doanh nghiệp thua sân nhà không tự nâng cao sức cạnh tranh Các hiệp định FTA hướng tới việc xóa bỏ rào cản thương mại đầu tư.Vì vậy, cạnh tranh doanh nghiệp thách thức quan trọng mà hiệp định thương mại tạo ra.Nếu đủ mạnh, sức ép dẫn tới việc chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với môi trường Đây thách thức phát sinh, có ý nghĩa với nhà quản lý nhiệm vụ họ nhìn trước vận động, từ tạo môi trường giúp cho việc chuyển dịch cấu diễn sn sẻ hơn, với chi phí thấp Các doanh nghiệp ta dần chủ động việc tận dụng ưu đãi thuế FTA.Tỷ lệ hàng hóa hưởng ưu đãi ta cao so với đối tác khu vực có xu hướng tăng lên qua năm.Trong năm 2009, khoảng 25% xuất Việt Nam tận dụng ưu đãi thuế FTA Cụ thể, gần 12% xuất sang ASEAN hưởng ưu đãi thuế, tăng mạnh so với mức 6% năm 2005 Với Trung Quốc, tỷ lệ 22% Đặc biệt, gần 80% xuất Việt Nam sang Hàn Quốc hưởng ưu đãi thuế.Với Nhật Bản, dù triển khai FTA 28% xuất ta hưởng ưu đãi thuế vào thị trường nước Có thể thấy, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thấp đối tác có cấu xuất tương đồng với Việt Nam (như ASEAN, Trung Quốc) cao đối tác có cấu xuất bổ sung cho Việt Nam (như Hàn Quốc, Nhật Bản) Cơ hội thị trường quốc tế ngày rộng mở cho doanh nghiệp với tiến trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.Thực tiễn năm đổi chứng minh rõ điều này.Trong giai đoạn từ năm 1996 - 2005, kim ngạch xuất Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức trung bình 17,5/ năm, giá trị xuất tăng gấp gần lần, từ 7,2 tỉ USD (năm 1996) lên 32,2 tỉ USD (năm 2005), đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương mại phát triển mức trung bình giới Và, kể từ sau Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực (tháng 12-2001), kim ngạch xuất Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng lần, từ 1,053 tỉ USD năm 2001, lên 6,5 tỉ USD năm 2005 Các doanh nghiệp tiếp cận với đầu vào nhập rẻ tạo điều kiện giảm bớt chi phí, tăng khả cạnh tranh.Trong điều kiện Nhà nước thực bảo hộ ngành dẫn đến giá hàng hóa ngành cao so với thị trường ngành có liên quan, đặc biệt ngành sử dụng sản phẩm ngành bảo hộ làm nguyên liệu sản xuất phải chịu chi phí đầu vào lớn Nhưng nhờ việc bãi bỏ rào cản luồng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn đầu tư, giá yếu tố đầu vào trình sản xuất, kinh doanh điều kiện cạnh tranh có xu hướng giảm khơng phải/hoặc giảm bớt chi phí cho việc nhập Do vậy, tự hóa thương mại góp phần giảm chi phí tăng lực cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp Thương mại tự cho phép doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch, kinh doanh nhờ nguyên tắc chung thống Tuy nhiên doanh nghiệp Việt nam phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ, qui mô sản xuất không lớn, thiếu vốn, công nghệ chưa cải tiến đồng bộ… chất lượng hàng hóa thấp giá thành lại cao.Hơn lại nhiều doanh nghiệp lại quen với “vòng tay bảo hộ”của nhà nước nên thụ động với kinh tế thị trường.Như nâng cao lực cạnh tranh thách thức lớn doanh nghiệp Việt nam Các doanh nghiệp Việt nam cần nắm bắt vận dụng sáng tạo thành tựu khoa học vào quy trình sản xuất kinh doanh: đổi dây chuyền công nghệ giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, từ hạ giá thành sản phẩm mà chất lượng lại cao Những tiến khoa học cơng nghệ giúp cho doanh nghiệp giảm số lao động trực tiếp sản xuất, dẫn tới giảm nhân công tăng lương cho người lao động Các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi thị trường khảo sát nhu cầu thị trường, xác định lượng cung, lượng cầu để có kế hoạch sản xuất Bởi có doanh nghiệp tiếp tục sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng thấp nhu cầu thị trường có chuyển đổi Để nắm bắt xu hướng thị trường doanh nghiệp tổ chức đợt tiếp thị, quảng cáo sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng Tham gia hội chợ quốc tế khu vực giới để khảo sát nhu cầu người tiêu dùng, quảng bá tìm kiếm dối tác đầu tư làm đại lý.Chiến lược doanh nghiệp cần có tầm nhìn dài đón đầu xu thay đổi thị trường khu vực giới Các doanh nghiệp phải coi trọng ý kiến quản lý tài chính.Các định chế tài cần củng cố vững mạnh có cơng nghệ dủ sức cạnh tranh dịch vụ tài nước ngồi để doanh nghiệp nhà đầu tư nước không tìm kiếm doanh nghiệp nước ngồi Một vấn đề quan trọng doanh nghiệp cần nâng cao trình tay nghề người lao động Doanh nghiệp phải tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với công nghệ đại, tổ chức đào tạo nghiệp vụ qua trường lớp Tận dụng hội chuyển giao công nghệ nước thành viên liên minh kinh tế khu vực … để trao đổi chuyên gia, tổ chức khóa học ngắn hạn cho người lao động có tham gia trực tiếp giảng dạy chuyên gia nước cử cán chủ chốt sang nước bạn để học tập Hiện xu hội nhập phát triển không ngừng công nghệ thơng tin đóng góp phần khơng nhỏ vào tiến trình.Trong xu hội nhập tồn cầu ký kết hợp đồng điện tử ngày phát triển.Một ví dụ điển hình thấy ngày có nhiều thị trường khó tính Hàn quốc, Nhật bản, Hongkong ngỏ lời mua gạo Việt nam Nhưng để thâm nhập thị trường doanh nghiệp phải biết đấu thầu điện tử, giao dịch qua sàn… doanh nghiệp Việt nam cần phải nắm kỹ đấu thầu điện tử.Điều mẻ với doanh nghiệp Việt nam từ trước tới doanh nghiệp quen đấu thầu trực tiếp, chưa tham gia đấu thầu điện tử dấu thầu điện tử Do hội để doanh nghiệp xuất gạo Việt nam sang quốc gia bị giảm thiểu Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chủ động việc: tìm hiểu cam kết thuế quan, quy tắc xuất xứ, quy định vệ sinh, kiểm dịch quy định kỹ thuật khác, nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng, giá trị trách nhiệm uy tín sản phẩm.Từ phía quan quản lý, cần đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực tồn cầu Kết luận: Tóm lại, mở cửa, hội nhập tồn cầu hóa xu hướng phát triển khách quan, mang tính quy luật tất yếu trình phát triển kinh tế giới.Hội nhập kinh tế quốc tế tác động sâu sắc đến kinh tế tất quốc gia.Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại hội phát triển to lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặt doanh nghiệp trước thách thức, khó khăn khơng nhỏ.Muốn có kinh tế mạnh phải có doanh nghiệp mạnh, có nhiều sản phẩm đủ sức cạnh tranh với hàng hóa giới Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận thức thật đầy đủ sâu sắc để có giải pháp phù hợp nhằm tận dụng hội, vượt qua thách thức, biến thách thức thành hội để phát triển, đổi công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh, đứng vững trình hội nhập kinh tế quốc tế Thực Nghị Bộ Chính trị Hội nhập kinh tế quốc tế phải đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ... trường quốc tế. Hơn nước phát triển việc chủ động hội nhập kinh tế khu vực giới lại cần thiết hết Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế q trình gắn bó hữu kinh tế quốc gia với. .. giới hướng tới Tác động hội nhập kinh tế quốc tế quốc qia Hội nhập quốc tế xu tất yếu giới đồng thời đường phát triển khác nước thời đại tồn cầu hóa tham gia hội nhập quốc tế 2.1 Tác động tích cực:... toàn cầu 3.3 Cơ hội thách thức quốc gia hội nhập kinh tế khu vực Về nguyên tắc, lợi ích từ hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu bổ sung cho nhau.Nên hội từ hai cấp độ hội nhập kinh tế khu vực tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động đối với nền kinh tế việt nam – cơ hội và thách thức , Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động đối với nền kinh tế việt nam – cơ hội và thách thức

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay