CHIẾN lược PHÁT TRIỂN TRUNG tâm DV kỹ THUẬT và YTDP

17 4 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 10:04

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DV KỸ THUẬT VÀ YTDP PHẦN I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM I Định hướng phát triển chung Xây dựng Trung tâm thành đơn vị: Có dịch vụ chất lượng hàng đầu quy định pháp luật - Đảm bảo chất lượng với tiêu chí: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ CAO - Nguyên tắc: Đồn kết lòng phấn đấu phát triển chung Viện - Phương châm phục vụ: Tất chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng II Định hướng phát triển cụ thể: Xây dựng phát triển Trung tâm trở thành địa tiêm phòng có quy mơ lớn, dịch vụ chất lượng cao uy tín khu vực Hà Nội Tiến tới phát triển dịch vụ khám dự phòng, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình trọn gói chất lượng cao Xây dựng Trung tâm xét nghiệm uy tín dựa việc khai thác tối đa trang thiết bị đại đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên với chuyên môn cao vấn đề xét nghiệm chẩn đoán cận lâm sàng cho bệnh truyền nhiễm labo Viện Tập trung phát triển xét nghiệm chuyên sâu chẩn đoán bệnh truyền nhiễm Phát triển Trung tâm thành đơn vị phân phối vắc xin chất lượng cao, chủng loại phong phú giá thành hợp lý Phát triển mạng lưới phân phối cho trung tâm y tế tỉnh, huyện dự án có dịch vụ tiêm phòng vaccin khu vực miền Bắc nước tương lai -1- PHẦN II NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM I Quá trình hình thành phát triển Trung tâm thành lập từ 01/01/2007, đạt kết sau: Hoạt động chuyên môn: Tuân thủ đầy đủ Quy định pháp luật - Hoạt động tư vấn xét nghiệm, tiêm chủng: trực tiếp Trung tâm 131 Lò Đúc, qua tổng đài 1088 - Tiêm phòng loại vắc xin kháng huyết phòng bệnh cho cộng đồng, thực hợp đồng dịch vụ tiêm chủng cho quan, trường học - Thực xét nghiệm xét nghiệm chuyên sâu: Hiện nay, số lượng xét nghiệm mà phòng Xét nghiệm cung cấp cho khách hàng tăng lên 50 loại xét nghiệm khác Phòng kế tốn - Hạch tốn tài cho Trung tâm dịch vụ Trung tâm Cimade, hoàn thiện chứng từ thủ tục thuế Nhà nước - Quản lý mặt tài hoạt động có thu Viện - Thanh tốn chứng từ mua bán Trung tâm - Kết hợp với kho phòng Kinh doanh đối chiếu, kiểm kê hàng hố, sinh phẩm Phòng Kinh doanh, kế hoạch - Nhập, xuất hàng hoá phục vụ hoạt động chuyên môn kinh doanh - Quản lý hợp đồng dịch vụ tiêm vắc xin, hợp đồng thuê khoán chuyên môn với labo Viện, hợp đồng mua bán hoá chất, vắc xin - Khai thác hội trường nhỏ như: thư viện, hội trường khoa Đào tạo -2- - Cho thuê xe lạnh chuyên dùng bảo quản vận chuyển vắc xin - Bán sinh phẩm xét nghiệm - Tìm kiếm giới thiệu khai thác loại hàng hoá, dịch vụ để đưa vào khai thác kinh doanh - Đẩy mạnh công tác marketting bán hàng: Các kết đạt - Kết doanh thu dịch vụ qua năm Dự kiến Loại hình Năm 2010 Năm 2011 năm 2012 Tiêm phòng TTDV 12.619.747.419 24.000.000.000 32.500.000.000 987.367.239 1.300.000.000 1.600.000.000 1.447.148.773 3.168.190.962 3.960.238.703 Sản xuất hương muỗi 292.135.000 260.000.000 260.000.000 Khám, tư vấn dịch vụ 493.499.748 920.000.000 1.380.000.000 403.178.521 4.500.000.000 1.200.000.000 814.672.785 1.400.000.000 1.540.000.000 17.057.749.485 35.548.190.962 42.440.238.703 Xét nghiệm Cửa hàng Hoá chất Diệt côn trùng Tiêm vắc xin hợp đồng, bán kho Khảo nghiệm, hội trường, sinh phẩm, môi trường Tổng doanh thu Bảng lãi gộp nhóm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh qua năm (2010-3 quí/2012) Đơn vị : triệu đồng Năm 2010 TT Năm 2011 q/Năm 2012 Nhóm sản phẩm, DV kinh doanh Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng % Tỷ Giá trị trọng % Tiêm phòng + vacxin 3.340,88 74,25 -3- 7.832,92 79,98 5.902,63 75,47 Xét nghiệm 340,12 7,56 435,53 4,45 369,49 4,72 531,10 11,80 949,84 9,70 847,51 10,84 287,24 6,38 575,06 5,87 701,87 8,97 4.499,35 100,00 Sản phẩm diệt trùng Các loại hình kết hợp với Viện Cộng 9.793,35 100,00 7.821,50 100,00 II Phân tích môi trường sản xuất kinh doanh Môi trưởng kinh tế vĩ mô Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 GDP (%) 8.44 6.18 5.32 6.78 5.89 Khoảng 5.2% -4- Năm 2007 2008 2009 2010 2011 GDP/người (USD/năm) 836 1.024 1.100 1.200 1.300 + Từ số liệu cho ta thấy GDP bình quân đầu người gia tăng tương đối qua năm giai đoạn 2007-2010, từ năm 2011 có xu hướng giảm khơng ổn định Mặt khác, so với nước khu vực mức thu nhập khả dụng người dân thấp + Tốc độ tăng trưởng kinh tế thu nhập bình qn đầu người có ảnh hưởng đến dịch vụ y tế Trung tâm + Tình hình kinh tế giới Việt nam năm 2012 khó khăn, thu nhập người dân giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng, công ty phá sản nhiều Dự kiến năm 2013 năm khó khăn nhà nước, doanh nghiệp, người dân Mơi trường sách pháp luật - Tình hình trị ổn định - Ngành y tế có nhiều chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Tuy nhiên, điều dẫn đến cạnh tranh thị trường mạnh mẽ hơn, đòi hỏi Trung tâm muốn tồn phát triển phải khơng ngừng nâng cao lực cạnh tranh, họat động hiệu Môi trường dân số - Dự báo, năm 2012, dân số Việt Nam vượt ngưỡng 88 triệu người - Với tỷ lệ tăng dân số năm trung bình khỏang 1,57% Dân số Việt Nam dân số trẻ, 61,7% 30 tuổi, Việt Nam thực thị trường đầy tiềm cho dịch vụ tiêm phòng vắc xin - Thuận lợi khách quan: đời sống nhân dân ngày nâng cao, ý thức phòng chống bệnh truyền nhiễm cộng đồng cải thiện Phân tích sản phẩm dịch vụ trung tâm -5- - Dịch vụ tiêm chủng: vắc xin dịch vụ hầu hết có giá thành tương đối cao nên thị trường mục tiêu đối tượng có thu nhập trung bình đến thu nhập cao địa bàn Hà Nội - Dịch vụ tiêm chủng hợp đồng: không bị giới hạn khoảng cách địa lý tiêm chủng cho trẻ em Có thể phục vụ đơn vị, doanh nghiệp địa - Thị trường mục tiêu phân phối vắc xin: 28 tỉnh phía Bắc Đặc biệt số tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc - Xét nghiệm: Khai thác xét nghiệm chuyên sâu Viện, hợp đồng với phòng khám, trung tâm, bệnh viện khu vực Hà Nội Phân tích đối thủ cạnh tranh 3.1Thị trường tiêm chủng dịch vụ - Phân tích đối thủ cạnh tranh: + Phòng Tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh: có ưu sở vật chất xây dựng lại năm 2010 Vị trí tuyến đường đẹp, trung tâm khu dân cư mới, có điều kiện kinh tế, đơng đúc Tuy nhiên, nhược điểm quy trình làm việc chưa khoa học, đông đúc, số khách hàng phải đứng chờ vỉa hè sau tiêm mà khơng theo dõi 30 phút + Phòng Tiêm chủng 50C Hàng Bài: địa nhân dân khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai biết đến từ lâu Tuy nhiên, nay, sở vật chất chật hẹp, quy trình làm việc chưa quy chuẩn giống 70 Nguyễn Chí Thanh + Phòng Tiêm chủng số Sơn Tây: không quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng mở rộng dịch vụ Vẫn trì phòng tiêm nhỏ từ 3-5 cán y tế làm việc/ca trực + Phòng Tiêm chủng VABIOTECH, SafPo sở tư nhân khác: có ưu sở vật chất, tương đối khang trang kinh nghiệm quy trình chun mơn thiết lập chưa quy chuẩn Hoạt động phương châm lợi -6- nhuận đặt lên hàng đầu, tiêu thụ vắc xin mang lại lợi nhuận cao nước thứ sản xuất Giá tiêm dịch vụ rẻ Trung tâm + Đặc biệt, việc tiêm chủng dịch vụ trung tâm y tế xã/phường tiêm chủng nhà nhân viên y tế sở Hà Nội tiến hành “nhộn nhịp” khó kiểm sốt số lượng xác chất lượng Việc làm trái với quy định Bộ Y tế, trái với quy trình chuyên môn tiêm chủng nên sớm muộn phải dừng lại theo quy luật chung  Nhìn chung, có số ưu đơn vị khác thương hiệu sở vật chất, dịch vụ chưa hoàn hảo 5.2 Thị trường phân phối vắc xin - Tình hình phân phối tỉnh tại: thị trường phân phối vắc xin dịch vụ (gọi tắt vắc xin ngồi chương trình TCMRQG) Viện đơn vị sau Đã có nhiều Cơng ty tham gia vào thị trường từ 5-10 năm trước Tiêu biểu: Hồng Thúy, Đức Minh, Thiên Y, Biovaccine… Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, số Cơng ty khơng mặn mà với thị trường tỉnh (Hồng Thúy) không giành thị phần nên tạm rút lui Chỉ có AMV Group (Đức Minh), Biovaccine tương đối mạnh thị trường phân phối tỉnh - Phân khúc thị trường Viện hướng tới: phân tích trên, có Đức Minh Biovaccine, Thiên Y phát triển tương đối rộng chương trình phân phối tỉnh: Nội dung Điểm mạnh Đức Minh Biovaccine, đơn vị khác Vắc xin: Số lượng mặt hàng tương Vắc xin: giá tương đối phù hợp với đối nhiều đa dạng thị trường tỉnh -7- Nhân lực: Hệ thống TDV tỉnh thường xuyên – MQH thân thiết với Nhân lực: Hệ thống TDV tỉnh TTYT từ tỉnh  huyện  xã thường xuyên  người dân Chế độ chiết khấu, chăm sóc khách hàng tương đối mạnh: tách biệt, chi cho nhiều đối tượng, thủ tục đơn giản, Tổ chức hội thảo liên hoan Chế độ chiết khấu, chăm sóc khách hàng tương đối tốt cho hệ thống Thanh toán: cho TTYT nợ tới tiêu thụ hết hàng thu tiền từ khách hàng Lấy lại hàng khách hàng dùng không hết khoảng tháng Không lấy lại hàng đồng ý giải thắc mắc khách hàng sản phẩm Vắc xin: hầu hết mặt Điểm yếu Thanh toán: cho khách hàng nợ hàng nước TG thứ sản xuất, hệ tinh khiết tiên tiến Số lượng mặt hàng hạn chế, chủ yếu phân phối hàng VABIOTECH sản xuất Các mặt hàng có CT TCMR QG Trong năm 2013: - Mục đích: + ĐẶT QUAN HỆ BAN ĐẦU với TTYT tuyến tỉnh, thành phố/huyện dựa uy tín sẵn có Viện (mối quan hệ sẵn có/uy tín việc bảo quản sử dụng vắc xin Viện chương trình TCMR Quốc gia) để tổ chức chương trình truyền thơng, tiếp cận với cán y tế sở + Lợi nhuận thu từ việc “phân phối” vắc xin cho TTYT tuyến mức thăm dò thị trường 5.3 Thị trường xét nghiệm: -8- - Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Trung tâm bệnh viện Với trang thiết bị đại, số lượng mẫu lớn, xét nghiệm bệnh viện tiết kiệm nhiều sinh phẩm nên giá thành rẻ nhiều so với xét nghiệm Trung tâm Thời gian lấy mẫu trả kết thường diễn ngày nên thuận tiện cho khách hàng - Thực tế, xét nghiệm thông thường Trung tâm phần lớn gửi bệnh viện Hữu Nghị, bệnh viện Đại học Y, thu phần chênh lệch nên lợi nhuận thấp Kết xét nghiệm Trung tâm không bệnh viện chấp nhận lý khách hàng - Việc cạnh tranh xét nghiệm thông thường với bệnh viện có lẽ bất khả thi Hướng phát triển cạnh tranh thời gian tới việc tập trung phát triển có mũi nhọn xét nghiệm chuyên sâu, đặc thù, có Viện làm như: xét nghiệm bệnh tự miễn, xét nghiệm Cúm, Rubella (Elisa), HIV Xây dựng sách giá, chiết khấu phù hợp với tình hình chung III Thuận lợi khó khăn Thuận lợi - Với bề dày lịch sử 60 năm, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Viện đầu ngành nghiên cứu khoa học, quan khoa học đầu ngành lĩnh vực Y tế Công Cộng xét nghiệm chuyên sâu Uy tín Viện thuận lợi vơ to lớn hoạt động sản xuất, kinh doanh Trung tâm - Ban lãnh đạo Viện đạo trực tiếp hỗ trợ hoạt động Trung tâm, mở rộng chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để tạo điều kiện cho Trung tâm chủ động sản xuất kinh doanh - Trung tâm nhận ủng hộ nhiệt tình tồn thể cán bộ, viên chức Viện -9- - Trung tâm cấu số cán biên chế Viện có lực, có trình độ có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực làm nòng cốt Đồng thời, Viện tuyển dụng bổ sung cán trẻ có chun mơn, nghiệp vụ có kinh nghiệm vào cơng tác Trung tâm Khó khăn - Tình hình kinh tế suy thối ảnh hưởng tới phát triển trung tâm - Trung tâm tăng trưởng nóng gần đạt mức bão hòa - Cơ sở vật chất người chưa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng - Sự cạnh tranh khốc liệt dịch vụ trung tâm 2.1 Cơ chế quản lý: - Trung tâm hạch toán theo doanh nghiệp, quản lý Viện đơn vị hạch tốn theo hành nghiệp - Hiện nay, Trung tâm chưa có giấy phép kinh doanh, chưa có sở pháp lý vững để mở rộng sản xuất kinh doanh - Mở thêm phòng khám cần đăng ký hành nghề, đăng ký kinh doanh phải đáp ứng đủ yêu cầu nhân lực, sở vật chất quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định 2.2 Cơ sở vật chất - Trung tâm sau sửa chữa chưa đáp ứng nhu cầu phát triển - Diện tích sử dụng cho khối văn phòng chật hẹp chưa đáp ứng phát triển nhân lực Phân tích theo yếu tố bên bên ngồi - Chúng tơi có nhận xét sau: Trung tâm phản ứng với hội mối đe dọa mơi trường hoạt động TT tiếp tục thực chiến lược ứng phó tốt để tận dụng hội có tối thiểu hóa ảnh hưởng tiêu cực có mối đe dọa bên ngồi - TT mức trung bình vị trí chiến lược nội tổng quát - 10 - - TT cần phải xem xét yếu tố nội để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt bối cảnh thị trường cạnh tranh quốc tế khốc liệt Kết luận: + Nên ưu tiên Đầu tư vào hệ thống bán hàng để mang lại nhiều hợp đồng cho trung tâm + Ngồi ra, đầu tư, mở thêm văn phòng khu vực có giá khơng q cao PHẦN III KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2013 Chúng dựa sau để xây dựng chiến lược phát triển: - Căn vào tình hình thị trường - Căn vào tình hình thực tiễn TT để đề chiến lược khai thác điểm mạnh hạn chế điểm yếu - Căn vào tình hình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế - Căn vào định hướng phát triển ngành I Mục tiêu cụ thể: Cơng tác tổ chức: - Kiện tồn máy nâng cao hiệu để việc kinh doanh ngày phát triển: tuyển dụng đào tạo nhân sự, thay tuyển dụng mới, đào tạo lại với nhân làm việc chưa đạt yêu cầu Thuyên chuyển vị trí cơng tác thấy bố trí nhân giai đoạn trước chưa hợp lý - Xem xét để đề xuất Viện phân bổ số tiêu biên chế cho Trung tâm với mong muốn ổn định hệ thống nhân lực, đào tạo hệ kế cận có thời gian gắn bó kinh nghiệm làm việc tốt - Xây dựng hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc - 11 - - Đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, trao đổi kinh nghiệm - Duy trì mơi trường làm việc lành mạnh, văn minh, chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cao, phục vụ nhiệt tình, chu đáo Cơ sở vật chất: - Bảo trì, bảo dưỡng máy móc theo lịch trình Mua sắm cơng cụ làm việc - Tìm kiếm khách hàng, đối tác cung cấp trang thiết bị, máy móc đại phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh Trung tâm định hướng phát triển Ban lãnh đạo Viện - Đảm bảo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn vệ sinh y tế để thỏa mãn nhu cầu khách hàng - Duy trì hoạt động website, cập nhật thơng tin thường xuyên giải đáp thắc mắc cho người truy cập tốt - Xây dựng khu vực sau nhà HIV thành khu vực khám tư vấn khép kín Chiến lược kinh doanh - Tiếp tục xây dựng, phát triển củng cố trung tâm theo mục tiêu: - Đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ: lễ tân, chuyên môn, thu ngân, xét nghiệm, kinh doanh… - Giám sát thực quy trình chun mơn - Việc củng cố hồn thiện Trung tâm 131 Lò Đúc vấn đề cốt lõi, nhiên, địa điểm này, phát triển trì mức độ định, khó tạo đột biến, khả tăng trưởng cao khó Chính vậy, điều kiện cho phép, Trung tâm nêm xem xét định hướng mở thêm sở sở địa bàn thành phố Hà Nội Đây hội lớn để Trung tâm tiếp cận với khách hàng khu vực dân cư trẻ, kinh tế khá, mật độ đông đúc - thị trường tiềm - Việc mở thêm sở phải tuân thủ nguyên tắc sau: - 12 - + Thứ nhất: sở mang tên thương hiệu Trung tâm dịch vụ KHKT & YTDP - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (cơ sở 2- sở 3) + Thứ hai: quy trình chun mơn thống quản lý chặt chẽ tương tự tiêu chuẩn Trung tâm 131 Lò Đúc, tuyệt đối khơng có khác biệt Đây ngun tắc tối quan trọng + Thứ ba: mặt quản lý, sở đặt quản lý giám sát chặt chẽ ban lãnh đạo Trung tâm Ban Giám đốc Viện + Thứ tư: Để giảm bớt rủi ro kinh doanh nên kết hợp đơn vị khác thuyết phục đối tác phải theo tiêu chí - Xây dựng trung tâm kinh doanh buôn bán vắc xin chất lượng cao, chủng loại phong phú giá thành hợp lý cho trung tâm y tế tỉnh, huyện, xã dự án khu vực miền Bắc nước tương lai + Đàm phán với hãng vắc xin, hóa chất để Trung tâm nhà phân phối + Duy trì ổn định hoạt động với khách hàng triển khai, tích cực chăm sóc khách hàng tăng doanh số bán hàng khu vực + Đội ngũ cán kinh doanh trực tiếp xuống địa bàn thiết lập mối quan hệ hợp tác, tìm hiểu khó khăn, thuận lợi địa bàn đề xuất phương án khắc phục với cấp + Xây dựng sách hợp tác với khách hàng triển khai PHẦN IV KẾ HOẠCH MARKETTING/CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG I Chiến lược cung cấp dịch vụ Nâng cao lực đội ngũ nhân viên: - Thường xuyên mời giảng viên tập huấn cán bộ, cử cán đào tạo khóa ngán hạn dài hạn (tất bác sĩ làm việc trung tâm tư vấn tốt lịch tiêm chủng mà phải nắm sâu bệnh khám phát bệnh thông thường nhi, sản, dinh dưỡng) - 13 - - Mời chun gia có uy tín lĩnh vực chuyên ngành tham gia tư vấn sâu, trao đổi kinh nghiệm vấn đề cán y tế, nhân viên khối hậu cần quan tâm - Xây dựng quy trình thực hành chuẩn theo quy định Nhà nước quan chuyên ngành Tập huấn thường xun trì sinh hoạt chun mơn hàng tuần/hàng tháng/hàng quý trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trình làm việc - Mời cơng ty, nhà cung cấp vắc xin thường xuyên trao đổi thông tin trình sử dụng sản phẩm Dịch vụ tiêm chủng - Khai thác triệt để phân khúc thị trường đối tượng có thu nhập cao (các trường học nội thành, quan tài chính, bưu điện, dầu khí ) - Quý năm 2013: mở thêm điểm tiêm chủng Viện - Quý năm 2013: xem xét hoạt động sở mở thêm điểm - Các hình thức mở thêm sở ngồi Viện: + Hình thức thứ nhất: liên kết với trung tâm y tế dự phòng quận, huyện theo hình thức hợp tác, chia lợi nhuận Trung tâm chịu trách nhiệm vắc xin, quy trình chun mơn, người Đối tác lo sở vật chất Tùy mức độ hợp tác bàn đến tỷ lệ phân chia lợi nhuận Ưu điểm: khơng tốn chi phí đầu tư sở vật chất, thuê địa điểm, tận dụng lượng khách hàng sẵn có đối tác Nhược điểm: dễ thương hiệu, cần đặt điều kiện liên kết chặt chẽ + Hình thức thứ hai: thuê địa điểm, mở sở Viện VSDT Ưu điểm: sở vật chất tốt, không sợ nhầm lẫn thương hiệu Nhược điểm: chi phí đầu tư ban đầu lớn, Xét nghiệm: Thúc đẩy hợp đồng xét nghiệm cho quan, xí nghiệp, đẩy mạnh xét nghiệm chuyên sâu Viện Phân phối vắc xin: Tập trung vào tỉnh có điều kiện kinh tế khá, tập trung phân phối sản phẩm chất lượng cao hãng có uy tín II Chiến lược giá - 14 - Giá tiêm chủng dịch vụ: Giá xét nghiệm: Giá phân phối vắc xin: III Quảng bá thương hiệu - Khẳng định quảng bá thương hiệu thơng qua chương trình truyền thông, chất lượng thái độ phục vụ - Tổ chức hoạt động cộng đồng: tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hội nghị, hội thảo - Xây dựng chương trình khuyến mãi, giảm giá vào dịp ngày lễ lớn năm sở định hướng phát triển chung Viện - Duy trì, quan tâm đến kênh tư vấn, chăm sóc khách hàng qua tổng đài điện thoại 1088 - Chủ động tiếp cận khách hàng thông qua gọi điện thoại, gửi thư, tiếp xúc trực tiếp Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Trung tâm, tiếp tục gọi điện thoại, gửi thư để nhắc lịch tiêm chủng, báo vắc xin IV Quảng cáo xúc tiến bán hàng - Dự kiến quảng cáo năm 2013 + Quảng cáo từ khóa tìm kiếm Google + Quảng cáo chọn lọc số báo, tạp chí có uy tín + In nội dung quảng cáo bao bì đựng hàng hóa trung tâm - Tài liệu quảng cáo bao gồm: + In Catalogue giới thiệu tổng thể lĩnh vực hoạt động Trung tâm + Tờ rơi: lịch tiêm chủng người lớn, lịch tiêm chủng trẻ em, tờ giới thiệu bệnh cụ thể (đề nghị hãng cung cấp) + Xây dựng clip bệnh truyền nhiễm, clip Trung tâm để chiếu phòng chờ, quảng cáo truyền hình - Xúc tiến bán hàng: thơng qua sách chiết khấu, khuyến mại kèm theo kế hoạch - Chăm sóc khách hàng: - 15 - V Marketting trực tiếp - Lựa chọn đội ngũ nhân viên kinh doanh chủ động tìm tới khách hàng chuyển tới khách hàng gói dịch vụ - Đội ngũ nhân viên kinh doanh Trung tâm lập kế hoạch tới đơn vị/khách hàng theo mục tiêu chiến lược đề thời kỳ + Quý I: Tập trung khối trường học (giáo viên, học sinh - phụ huynh học sinh) + Quý II: Tập trung khối quan tài + Quý III: Tập trung khu vực tỉnh + Quý IV: Tập trung khối quan liên doanh, ngân hàng, bưu điện - Phương thức tiếp cận: cần tổ chức buổi nói chuyện, cung cấp tài liệu truyền thơng – phân tích lợi ích tiêm chủng số vắc xin cụ thể cho đối tượng khách hàng - 16 - - 17 - ... cán trẻ có chun mơn, nghiệp vụ có kinh nghiệm vào cơng tác Trung tâm Khó khăn - Tình hình kinh tế suy thối ảnh hưởng tới phát triển trung tâm - Trung tâm tăng trưởng nóng gần đạt mức bão hòa - Cơ... động Trung tâm, mở rộng chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để tạo điều kiện cho Trung tâm chủ động sản xuất kinh doanh - Trung tâm nhận ủng hộ nhiệt tình tồn thể cán bộ, viên chức Viện -9- - Trung tâm. .. dựa sau để xây dựng chiến lược phát triển: - Căn vào tình hình thị trường - Căn vào tình hình thực tiễn TT để đề chiến lược khai thác điểm mạnh hạn chế điểm yếu - Căn vào tình hình Việt Nam hội
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIẾN lược PHÁT TRIỂN TRUNG tâm DV kỹ THUẬT và YTDP , CHIẾN lược PHÁT TRIỂN TRUNG tâm DV kỹ THUẬT và YTDP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay