Bài tập quản trị hành vi tổ chức MBA

9 4 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 10:02

1 Quản trị thay đổi Để đánh giá nội dung theo quan điểm cá nhân với vấn đề Quản trị Hành vi ứng xử với doanh nghiệp mình, trước hết tơi xin giới thiệu đơn vị cơng tác - Cơng ty TNHH Một Thành viên Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng (DCCD) Cơng ty TNHH Một Thành viên Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng thành lập năm 1993 theo định Bộ Quốc phòng (tiền thân Phòng thiết kế - thành lập ngày 23/1/1955) Trải qua trình hoạt động gần 60 năm đơn vị có nhiều bước phát triển trở thành đơn vị tư vấn hàng đầu Bộ Quốc phòng, đơn vị tư vấn thiết kế lớn nước Công ty xây dựng tổ chức chặt chẽ, quy mơ với phòng ban chức đơn vị sản xuất đa dạng đáp ứng yêu cầu lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng Quân đội, công trình dân dụng khác Sơ đồ - cấu tổ chức DCCD Nguồn: www.dccd.vn Quá trình học tập, nghiên cứu vấn đề quản trị hành vi ứng xử đối chiếu với thực tế diễn doanh nghiệp – Cơng ty Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng (DCCD), Tôi đánh giá nội dung theo quan điểm cá nhân với vấn đề Quản trị Hành vi ứng xử sau: Hành vi cá nhân động lực làm việc Tổ chức tập thể cá nhân làm việc phụ thuộc lẫn việc đạt mục đích chung Tổ chức có tốt, có phát triển cá nhân phải có tinh thần, động lực làm việc hăng hái, tất mục đích chung, động lực làm việc cá nhân yếu tố sống cho phát triển chung tổ chức Động lực làm việc theo học thuyết tháp nhu cầu có mức: Sinh lý học; An tồn; Xã hội; Tơn trọng; Tự thực hóa Theo học thuyết nhu cầu giáo dục động lực hình thành qua trải nghiệm: Nhu cầu thành đạt; Nhu cầu đoàn hội; Nhu cầu quyền lực Hiện DCCD doanh nghiệp Quốc phòng An ninh Bộ Quốc phòng, vừa có chức tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng bản, vừa doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, nên nhân vừa theo biên chế Bộ Quốc phòng, cán chủ chốt theo ngạch bậc sỹ quan theo quy định Quân đội, đồng thời cán công nhân viên tuyển dụng theo luật lao động hành: Từ lao động thử việc, lao động hợp động có kỳ hạn, lao động hợp đồng không kỳ hạn, tuyển dụng vào công nhân viên quốc phòng, có điều kiện phát triển đủ điều kiện theo quy định BQP chuyển thành sỹ quan chuyên nghiệp, sỹ quan huy Như động lực để cá nhân phấn đấu tổ chức đầy đủ theo thứ lý thuyết trên, cá nhân có cơng ăn việc làm, đảm bảo an tồn cơng việc đời sống, vị trí chức danh cho cá nhân có lực để phấn đấu khẳng định Tuy nhiên có nhiều khó khăn định ảnh hưởng đến việc trì động lực làm việc cá nhân: - Do doanh nghiệp quân đội, nên cá nhân tuyển dụng vào phải trải qua nhiều khâu bổ nhiệm xứng đáng với lực mình, điều ảnh hưởng đến việc thu nạp tuyển dụng nhân tài Các nhân tài tuyển dụng chưa thể bổ nhiệm vị trí chức danh, có bổ nhiệm phải có q trình, gây tâm trạng bất an, khơng thỏa mãn - Nếu cá nhân chỗ sau thời gian phấn đấu để khẳng định mình, tổ chức biên chế sỹ quan có hạn mà số lượng nhân viên cạnh tranh trở thành sỹ quan lớn không đáp ứng đủ nhu cầu, với quy định vị trí chức danh thiết phải sỹ quan gây cản trở, ảnh hưởng đến tư tưởng phấn đấu cá nhân có triển vọng Để giải mâu thuẫn này, giúp thu hút nhân tài phát triển có động lực làm việc, DCCD cần có sách, chế đặc thù, đề xuất với BQP rút ngắn quy trình tuyển dụng vào sỹ quan với cán có đủ khả năng, phẩm chất tạo chế bổ nhiệm cán có lực vào chức danh mà không thiết phải sỹ quan Xây dựng quản lý đội, nhóm làm việc Làm việc theo đội nhóm làm việc theo tập hợp nhiều người, độc lập tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau, chịu trách nhiệm qua lại lẫn để đạt mục đích chung Các nghiên cứu làm việc theo đội, nhóm ngồi việc động lực bẩm sinh liên kết, đáp ứng nhu cầu tương tác xã hội, tính đồng xã hội, có hỗ trợ tình cảm so với làm việc cá nhân đơn lẻ có ưu điểm sau: - Giải vấn đề xác định hội nhanh - Chia sẻ thông tin điều phối nhiệm vị tốt - Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhiều kiến thức chun mơn - Khuyến khích nhân việc làm việc để hướng tới mục tiêu chung Hiện DCCD quy trình, quy định phối hợp, tổ chức cơng việc theo đội nhóm chưa cụ thể, rõ ràng, chưa có tính khuyến khích để thực Mỗi công việc tư vấn bao gồm từ khâu thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, nước, dự tốn thơng thường môn để đến cán thực có bảng phân cơng cơng việc rõ ràng, tất môn thực chất hình thành nên đội làm việc quy trình làm việc, phân cơng cơng việc chưa chặt chẽ nên tính phối hợp mơn yếu ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng chung dự án Để khắc phục đặc điểm này, DCCD cần thiết lập quy trình thực dự án cách khoa học đồng thời khuyến khích cán nhân có tinh thần cộng đồng làm việc lợi ích chung, mơn cần có nhóm người triển khai, nhóm có cán chủ trì, tổng thể có cán Chủ nhiệm điều hành dự án bao quát chung đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án tốt Nếu có khuyết điểm chủ quan hay khách quan cá nhân hay nhóm có đồng đội nhóm, đội phát khắc phục hiệu Giao tiếp truyền thơng Giao tiếp truyền thơng có bốn chức năng: Quản lý tri thức, định, tổ chức cơng việc, tạo kết dính Q trình giao tiếp từ người gửi đến người nhận phản hổi ngược lại rõ ràng thông suốt, hạn chế loại bỏ rào cản, sai lệnh thông tin Giao tiếp truyền thơng thơng qua hình thức: Văn bản, tin, Email, điện thoại, đối thoại trực tiếp, cử không lời…Các hạn chế việc giao tiếp thông tin tải, sơ sài, sử dụng tiếng lóng, khác biệt văn hóa ngơn ngữ… Hiện DCCD có sở vật chất trụ sở làm việc xây đại, hình thưc giao tiếp giao ban, văn bản, tin, Email điện tử, điện thoại, đối thoại trực tiếp, loa thông báo … sử dụng cách thường xuyên hiệu Điển hạn chế cần khắc phục thông tin qua lại đơn vị, nhóm, cá nhân cần kiểm sốt, có phản hồi, đảm bảo có xử lý thơng tin để tăng hiệu công việc Lãnh đạo môi trường tổ chức Lãnh đạo khả tác động, thúc đẩy tạo khả để người khác đóng góp cho hiệu thành công tổ chức mà họ thành viên Lãnh đạo có cách tiếp cận: Tiếp cận theo lực; tiếp cận theo hành vi; tiếp cận theo thích ứng; tiếp cận theo tính cải biến tiếp cận theo tiềm ẩn Lãnh đạo chia làm loại lực: Trí tuệ cảm xúc; tính trực; nghị lực; động lực lãnh đạo; tự tin; trí thơng minh kiến thức kinh doanh Các nghiên cứu trực yếu tố quan trọng tính cách nhà lãnh đạo Hiện DCCD nhà lãnh đạo cấp thường theo lực cơng tác, có uy tín, ảnh hưởng đén quần chúng cất nhắc bổ nhiệm Chỉ có số lãnh đạo cấp cao đào tạo trường Bộ Quốc phòng Như nói lãnh đạo DCCD thuộc hướng tiếp cận theo tiềm lãnh đạo theo tiềm thực hiện, cán lãnh đạo không đào tạo kỹ lãnh đạo cần thiết, số trường hợp số cá nhân lãnh đạo đơn vị hạn chế lực cơng tác, ảnh hưởng chung đến phát triển công ty Để khắc phục điểm DCCD cần mở lớp đào tạo kỹ cho cán quản lý, từ xây dựng lực quản lý, lực lãnh đạo có tính chất bản, đảm bảo xử lý tốt tình xử lý cơng việc theo tiêu chuẩn chung, tránh tình trạng kết làm việc khơng đồng đều, có phần hạn chế, mang tính chất tự phát Cấu trúc thiết kế tổ chức Cấu trúc dựa nhóm cộng tác nhờ tập chung hóa quyền lực loại bỏ hệ thống cấp bậc truyền thống Dựa cấu trúc thiết kế tổ chức việc phân công lao động phân chia thành công việc riêng biệt, giao cho người khác nhau, đảm bảo có khả tăng cường hiệu suất công việc, cần thiết công ty phát triển công việc ngày trở nên phức tạp Các hình thức điều phối cơng việc là: Giao tiếp truyền thơng khơng thức; Cấu trúc theo cấp bậc thức; Tiêu chuẩn hóa Các yếu tố cấu thành tổ chức bào gồm: Cơ cấu phòng ban; Phạm vi kiểm sốt; Tập chung hóa Chính thức hóa Cấu trúc phân chía thành loại: Theo chức theo khu vực sản phẩm Hiện DCCD cấu trúc tổ chức phần công rành mạch công việc đước phân chia theo cấp bậc, nhóm chun mơn, đơn vị theo chức nhiệm vụ Tuy nhiên có hạn chế việc chưa cấu trúc rõ nét cấu trúc theo khu vực sản phẩm, dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị sản xuất sau khai thác việc làm mặc du lĩnh vực sở trường tiến hành sản xuất, điều tạo nên sản phẩm không chuyên nghiệp hóa, chất lượng hạn chế, tiến độ chậm gây ảnh hưởng đến uy tín đơn vị Để khắc phục điều DCCD cần mạnh dạn tái cấu trúc đơn vị sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hóa sản phẩm, phẩn chia thành đơn vị chun tư vấn cơng trình quốc phòng; Đơn vị chun tư vấn cơng trình trụ sở trường học bệnh viện; Đơn vị chuyên tư vấn cơng trình khách sạn, resort; Đơn vị chun tư vấn cơng trình cơng nghiệp; Đơn vị chun tư vấn cơng trình hạ tầng kỹ thuật v.v Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp hình mẫu chia sẻ nhận định, giá trị niềm tin, cho suy nghĩ để giải vấn đề tổ chức Cấu thành văn hóa tổ chức gồm phần thành phần văn hóa tổ chức : cấu trúc hữu hình, ngơn ngữ, nghi lễ - kiện, câu chuyện - huyền thoại phần chìm văn hóa tổ chức giá trị niềm tin, nhận định Một số giá trị quan trọng văn hóa doanh nghiệp: Hướng tới khách hàng, chất lượng cơng việc dịch vụ; Tinh thần đồng đội; Sáng tạo; Mạo hiểm; Phát triển cá nhân; Chủ động , tự chủ Chức văn hóa tổ chức: Chức định hình; Chức điều chỉnh; Chức giao tiếp; Chức giáo dục Các khía cạnh văn hóa tổ chức bao gồm: Quan hệ doanh nghiệp với mơi trường bên ngồi; Quan hệ người công việc; Quan hệ người với người doanh nghiệp Hiện DCCD doanh nghiệp có bề dày lịch sử phát triển 50 năm, trải qua thành công với nhiều nhiệm vụ khó khăn phức tạp, tạo sở xây dựng niềm tin cho khách hàng cá nhân cán cơng ty Mơi trường làm việc định hình ổn định, cá nhân có tình thần cơng việc chung Tuy nhiên bối cảnh đất nước hội nhập phát triển có nhiều hội thách thức, tính cạnh tranh áp lực cơng việc ngày gia tăng đòi hỏi tất giá trị truyền thống, quy định, chủ động thích ứng cần phát triển, tuyên truyền sâu đậm đến với khách hàng cá nhân công ty để DCCD ngày phát triển Quản trị thay đổi Thị trường ngày phát triển, biến đổi có tính cạnh tranh gay gắt khốc liệt, nên việc xác định lại thay đổi mơ hình kinh doanh phù hợp yêu cầu doanh nghiệp không muốn bị tụt hậu, chí phá sản Sự thay đổi bao gồm yếu tố: Động lực trở lực Các vấn đề điều liên quan mật thiết đến vấn đề doanh nghiệp như: Chi phí trực tiếp; Giữ thể diện; Sợ điều chưa biết; Thói quen bị phá vỡ; Hệ thống khơng phù hợp; Động lực nhóm khơng phù hợp; Khó khăn tốn tiền bạc; Khó khăn doanh nghiệp làm ăn tốt Tuy nhiên cần tầm nhìn tương lai cách đắn thay đổi cần thiết khó phải vượt qua trở ngại để điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp Hiện DCCD dứng trước nhiều khó khăn cho thay đổi, thị trường khách hàng có phá triển biến đổi nhiều, chất lượng thẩm mỹ cơng trình kiến trúc đại ngày cao, Quy mơ cơng trình ngày lớn, ngày đa dạng loại hình tư vấn, DCCD giữ mơ hình cũ khơng có thay đổi bị đối thủ cạnh tranh vượt qua chiếm thị phần khách hàng đặc biệt nguy hiểm với thị trường quân đội khơng độc quyền Với phân tích phần đòi hỏi DCCD phải dũng cảm điều chỉnh phàn cấu trúc, hình thức quản lý , phân chia đơn vị sản xuất theo tính chuyên nghiệp để có sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đa dạng khách hàng, giúp đơn vị phát triển Kết luận: Qua môn học quản trị hành vi tổ chức cho hiểu giúp ích nhiều cho việc nhận biết hành vi người tổ chức Từ đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc, nâng cao thành tích nhân, nâng cao hiệu làm việc nhóm, nâng cao vai trò lãnh đạo áp dụng thực tiễn phát triển sách hiệu quan hệ người Đây động lực triển khai biện pháp thay đổi hiệu cho công ty DCCD công tác TÀI LIỆU THAM KHẢO: ... quan điểm cá nhân với vấn đề Quản trị Hành vi ứng xử sau: Hành vi cá nhân động lực làm vi c Tổ chức tập thể cá nhân làm vi c phụ thuộc lẫn vi c đạt mục đích chung Tổ chức có tốt, có phát triển... chủ Chức văn hóa tổ chức: Chức định hình; Chức điều chỉnh; Chức giao tiếp; Chức giáo dục Các khía cạnh văn hóa tổ chức bao gồm: Quan hệ doanh nghiệp với môi trường bên ngồi; Quan hệ người cơng vi c;... doanh nghiệp hình mẫu chia sẻ nhận định, giá trị niềm tin, cho suy nghĩ để giải vấn đề tổ chức Cấu thành văn hóa tổ chức gồm phần thành phần văn hóa tổ chức : cấu trúc hữu hình, ngơn ngữ, nghi lễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập quản trị hành vi tổ chức MBA , Bài tập quản trị hành vi tổ chức MBA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay