QUAN hệ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP cố vốn đầu tư nước NGOÀI tại các KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ hà nội

112 5 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2018, 08:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ HẰNG NGA QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Kinh tế trị Mã số: 60 31 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƢƠNG NGỌC THANH Hà Nội, 2014 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng cơng trình khoa học Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ THỊ HẰNG NGA LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Tiến sỹ Dương Ngọc Thanh nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể thầy giáo, giáo Khoa Kinh tế trị, Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến hỗ trợ tơi q trình nghiên cứu, giúp tơi có sở kiến thức phương pháp nghiên cứu để hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới quan : Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Cục thống kê Hà Nội, Sở Lao động, Thương binh Xã hội Thành phố Hà Nội quan hữu quan khác hỗ trợ, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện cho tơi có sở số liệu để nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BHLĐ Bảo hộ lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CĐCS Cơng đồn sở ĐTNN Đầu tư nước FDI Đầu tư trực tiếp nước HĐLĐ Hợp đồng lao động ILO Tổ chức lao động quốc tế KCN-KCX Khu công nghiệp-Khu chế xuất LĐ-TB-XH Lao động- Thương binh- Xã hội 10 LĐLĐ Liên đoàn lao động 11 NLĐ Người lao động 12 NSDLĐ Người sử dụng lao động 13 QHLĐ Quan hệ lao động 14 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 15 TƯLĐTT Thỏa ước lao động tập thể 16 UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi phân theo quy mơ lao động đến 31/12 hàng năm 45 Bảng 3.2 Mức lương tối thiểu vùng I áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Hà Nội giai đoạn 2007-2014 48 Bảng 3.3 Mức lương hưởng 48 Bảng 3.4: Thu nhập bình quân tháng lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước chia theo ngành nghề kinh tế 50 Bảng 3.5: Thu nhập bình quân tháng theo loại lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước năm 2012 51 Bảng 3.6 Mức độ hài lòng người lao động tiền lương 53 Bảng 3.7 Thời gian làm việc công nhân 55 Bảng 3.8 Thời gian làm việc người lao động 55 Bảng 3.9 Tình hình việc làm người lao động 56 Bảng 3.10.Tình hình đình cơng doanh nghiệp địa bàn Hà Nội từ năm 2007 - 2013 67 Bảng 3.11: Tỷ lệ số vụ đình cơng theo đối tác FDI 68 Bảng 3.12 Thực trạng tranh chấp lao động doanh nghiệp 69 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Những đóng góp khoa học luận văn Kết cấu luận văn: NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Những vấn đề quan hệ lao động 11 1.2.1 Khái niệm, chất nguyên tắc chủ yếu vận hành quan hệ lao động 11 1.2.2 Nội dung quan hệ lao động 15 1.2.3 Các chế thực thi quan hệ lao động 23 1.2.4 Đặc điểm quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi……………………………………………………………… .26 1.2.5 Quan hệ lao động số nước giới địa phương học cho Hà Nội 26 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ NGHIÊN CỨU 36 2.1 Phương pháp nghiên cứu sử dụng 36 2.1.1 Các phương pháp nghiên cứu sử dụng chung cho toàn luận văn 36 2.1.2 Các phương pháp nghiên cứu điển hình chương 37 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 3.1 Quan hệ tương tác người sử dụng lao động người lao động 40 3.1.1 Hợp đồng lao động 41 3.1.2 Thỏa ước lao động tập thể 42 3.1.3 Thiết chế đại diện quan hệ lao động 44 3.2 Tiền lương thu nhập 47 3.2.1 Tiền lương 47 3.2.3 Các yếu tố khác 59 3.2.3.1 Phúc lợi xã hội 59 3.3 Tranh chấp lao động đình cơng 66 3.3.1 Tranh chấp lao động đình cơng 66 3.3.2 Nguyên nhân 71 3.4 Đánh giá, nhận xét 74 3.4.1 Thành tựu đạt 74 3.4.2 Mặt tồn 75 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI 79 4.1 Hoàn thiện khung pháp lý quan hệ lao động 79 4.1.1 Quan điểm 79 4.1.2 Các nhóm giải pháp 80 4.2 Hoàn thiện chế thực thi quan hệ lao động 81 4.2.1 Nâng cao lực quản lý hỗ trợ quan hệ lao động quan nhà nước thiết chế quan hệ lao động 81 4.2.2 Tăng cường lực chủ thể quan hệ lao động 84 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 4.2.3 Giải tranh chấp lao động tập thể đình cơng 87 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hà Nội với vị thủ đô-trung tâm trị, hành chính, kinh tế, xã hội nước nhận quan tâm nhà đầu từ nước Việc tăng nhanh thu hút vốn đầu tư nước nguồn nhân lực vào khu công nghiệp thời gian qua đóng góp phần lớn thu ngân sách; trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao; thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa thành phố; giải nhiều việc làm, góp phần làm cho đời sống người lao động ngày nâng cao Tính đến hết tháng 31/12/2013, Thành phố có 147.000 doanh nghiệp, đó: 156 doanh nghiệp nhà nước, 4.200 doanh nghiệp FDI văn phòng đại diện, 142.644 doanh nghiệp dân doanh; 500 doanh nghiệp nằm khu cơng nghiệp chế xuất; bình qn giai đoạn 2008-2013, trung bình năm tăng thêm khoảng 15.000 doanh nghiệp Với số lượng lao động 160.000 lao động; số làm việc khu công nghiệp, khu chế xuất 138.000 lao động; số lao động có độ tuổi từ 18 đến 30 chiếm 38%, từ 31 đến 45 chiếm 43,4%, 46 chiếm 18,6%; số qua đào tạo nghề đạt 5,5% Với phát triển nhanh chóng doanh nghiệp FDI, quan hệ lao động doanh nghiệp FDI thành phố có diễn biến phức tạp, tranh chấp lao động, đình cơng, ngừng việc có xu hướng gia tăng Từ năm 2007 trở lại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước xuất hiện tượng tranh chấp lao động dẫn đến đình cơng đỉnh điểm vào năm 2008 có 23 đình cơng Điều đáng nói tranh chấp quan hệ lao động xảy địa bàn Hà Nội chủ yếu diễn khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi điều ảnh hưởng lớn đến việc thực dự án nước ngoài, đến việc thu hút vốn đầu tư nước Hà Nội Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Các vấn đề nảy sinh quan hệ lao động phản ánh nhận thức thực thi pháp luật lao động nước ta hạn chế đặc biệt vai trò tổ chức cơng đồn sở doanh nghiệp việc bảo vệ lợi ích hợp pháp người lao động Bởi vậy, đề tài “Quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khu cơng nghiệp thành phố Hà Nội” tác giả cần thiết Tác giả hy vọng luận văn góp phần tồn quan hệ lao động thành phố đề xuất sở khoa học khuyến nghị xây dựng quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Hà Nội *Câu hỏi nghiên cứu: Thực trạng quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Hà Nội giải quan hệ lao động doanh nghiệp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quan hệ lao động doanh nghiệp ĐTNN Một số thông tin, số liệu quan hệ lao động loại hình doanh nghiệp khác quan hệ lao động địa phương khác đề cập tới luận văn nhằm để so sánh lên khác biệt Các số liệu sử dụng luận văn điều tra tham khảo KCNKCX Hà Nội Là trung tâm kinh tế lớn nước, thu hút hàng triệu lao động năm, quan hệ lao động Hà Nội đa dạng phức tập so với nhiều địa phương khác nước Có thể thấy việc nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân giải pháp lành mạnh hóa quan hệ lao động coi nghiên cứu mang tính chất điển hình từ liên hệ phạm vi tồn quốc Nội dung quan hệ lao động rộng, bao gồm vấn đề liên quan tới quan hệ người lao động người sử dụng lao động tuyển dụng, đào tạo, trả lương, chế độ, sách sử dụng lao động… Tuy Ket-noi.com kho tai lieu mien phi KẾT LUẬN Quan hệ lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngồi khu công nghiệp Thành phố Hà Nội, vấn đề cần thiết cấp bách có ý nghĩa to lớn mặt lý luận thực tiễn, mối quan tâm hàng đầu người sử dụng lao động người lao động Giải tốt mối quan hệ này, yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư nước ngồi khu cơng nghiệp Hà Nội, để góp phần tăng trưởng kinh tế q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, tăng thu ngân sách, tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần giải vấn đề lao động chuyển dịch cấu kinh tế xu hội nhập kinh tế toàn cầu địa phương Về mặt lý luận, luận văn nêu khái niệm quan hệ lao động, phân tích chủ thể mối quan hệ lao động chế vận hành Khẳng định vị trí, vai trò quan hệ lao động việc phát triển kinh tế xã hội Đó động lực để tăng suất lao động xã hội Phân tích nhận xét thực trạng quan hệ lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngồi khu cơng nghiệp Hà Nội, thông qua số liệu tổng kết quan ban ngành liên quan công bố thời điểm từ 2005 đến 2014 Ngoài tác giả cập nhật số liệu, thơng tin liên quan đến luận văn qua văn Nhà nước, tập chí chun ngành điều tra cá nhân Tìm hiểu yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quan hệ lao động từ lý giải nguyên nhân dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật lao động, tranh chấp lao động tình trạng đình cơng khu vực thời gian qua Qua giải thích lý khu vực có vốn đầu tư nước ngồi khu công nghiệp hưởng lương cao khu vực khác lại có tranh chấp lao động, đình cơng với tần suất với số lượng tham gia ngày đông 90 Xác định xu hướng ảnh hưởng đến quan hệ lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngồi từ đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện quan hệ lao động doanh nghiệp để hạn chế tình trạng tranh chấp lao động xảy 91 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, 2004 Giáo trình Kinh tế trị Mác-Lênin Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, 2010 Kết điều tra lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội loại hình doanh nghiệp năm 2010 Hà Nội: NXB Lao động- Xã hội Nguyễn Bá Châu, 2012 Đình cơng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn Hà Nội, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Cơng đồn Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường, 2013 Mơ hình quan hệ lao động Việt Nam, Hà Nội: NXB Khoa học Kỹ thuật Phan Trung Chính, 2007 Đổi hồn thiện chế quản lý nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Hà Nội Tạp chí Quản lý nhà nước, số 141 CIEM, 2006 Tác động đầu tư trực tiếp nước kinh tế Việt Nam Cục Thống kê Hà Nội, 2012 Kết điều tra doanh nghiệp Hà Nội giai đoạn 2006- 2010 Hà Nội Cục Thống kê Hà Nội, 2009 Thủ đô Hà Nội 55 năm xây dựng phát triển Hà Nội Cục Thống kê Hà Nội, 2014 Niên giám thống kê Hà Nội năm 2013 10 Nguyễn Hữu Dũng, Cơ sở thực tiễn hồn thiện sách giải pháp đảm bảo cơng xã hội phân phối tiền lương thu nhập loại hình doanh nghiệp 2007-2008, Đề tài cấp Bộ Hà Nội 11 Vũ Dũng, 2011 Tranh chấp lao động đình cơng cơng ty có vốn đầu tư nước nước ta Hà Nội: NXB Lao động 12 Vũ Dũng, 2011 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ta người lao động qua góc nhìn tranh chấp lao động đình cơng Hà Nội 92 13 Nguyễn Văn Dũng cộng sự, 2008 Xây dựng quan hệ lao động hài hòa doanh nghiệp: Tài liệu tập huấn cán cơng đồn quản lý doanh nghiệp Hà Nội: NXB Lao động, 14 Tạ Thị Đoàn, 2011 Lao động, việc làm công nhân khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Hà Nội: NXB Lao động 15 Lê Thanh Hà, 2012 Quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam vai trò cơng đồn Hà Nội: NXB Lao động 16 Vũ Việt Hằng, 2004 Một số vấn đề quan hệ lao động doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam thời kỳ chuyển đổi kinh tế Luận án Tiến sĩ, Kinh tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 17 Dũng Hiếu, 2012 Bức xúc người lao động doanh nghiệp FDI, Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 10 tháng 11 năm 2012 18 Phí Mạnh Hồng, 2010 Vấn đề phân phối thu nhập trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Hà Nội 19 Trần Hào Hùng, 2005 Minh bạch hóa hệ thống pháp luật sách đầu tư nước ngồi-thực trạng giải pháp Tạp chí Kinh tế dự báo số 20 Nguyễn Văn Minh, 2011 Đánh giá tác động KCN tới kinh tế xã hội vùng lân cận Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 47 21 Lê Bộ Lĩnh, 2002 Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội: NXB Khoa học xã hội 22 Bùi Sỹ Lợi, 2005 Tình trạng vi phạm pháp luật lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi- Giải pháp ngăn ngừa khắc phục Tạp chí Lao động & Xã hội số 260, tr.36 23 Liên đoàn Thành phố Hà Nội, 2014 Báo cáo kết cơng tác cơng đồn thủ năm 2014 Hà Nội 24 Liên đồn Lao động Việt Nam, 2012 Cơng đồn quan hệ lao động bối cảnh kinh tế thị trường Việt Nam Hà Nội: NXB Lao động 93 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 25 Trần Văn Nam, 2000 Hồn thiện cơng cụ quản lý nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ta Hà Nội 26 Đỗ Minh Nghĩa – Vũ Ngọc Lân, 1998 Thực trạng lao động Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tạp chí Cộng sản số tháng 27 Niên giám thống kê thường niên Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 28 Nguyễn Thị Minh Nhàn, 2010 Hoàn thiện quản lý nhà nước quan hệ lao động doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ, Đại học Thương mại 29 Nguyễn Tín Nhiệm, 2007 Luận khoa học cho việc hồn thiện sách nhà nước môi trường lao động doanh nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội 30 Tào Hữu Phùng, 2003 Hồn thiện mơi trường khuyến khích đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Tạp chí nghiên cứu pháp luật số 9, Hà Nội 31 Nguyễn Ngọc Quân, 1997 Hoàn thiện quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Hà Nội 32 Trần Việt Tiến, 2008 Giải vấn đề xã hội nảy sinh người lao độnglàm việc khu cơng nghiệp tỉnh phía Bắc Việt Nam, Đề tài khoa học cấp bộ- B2007-06-52 Hà Nội 33 Tổng cục thống kê, 2014 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước giai đoạn 2006-2011 Hà Nội: NXB Thống kê 34 Dương Ngọc Thanh, 2012 Quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Hà Nội Tạp chí Lý luận trị số 5, Tr 57-61 35 Dương Ngọc Thanh, 2011 Tiền công- Tiền lương quan hệ lao động doanh nghiệp Hà Nội: NXB Giao thông vận tải 36 Nguyễn Mỹ Trang- Quang Phương, 2010 Điều kiện làm việc người lao động doanh nghiệp ngồi quốc doanh Tạp chí Bảo hiểm xã hội số 130, Tr 40-43 94 37 Nguyễn Văn Tứ, 2011 Quản lý nhà nước môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước vào thành phố Hà Nội đến năm 2020 Hà Nội 38 Phan Minh Tồn Thư, 2010 Phát triển nhà cho cơng nhân KCN: Kinh nghiệm giải pháp Hà Nội: NXB Lao động 39 UBND Thành phố Hà Nội, 2013 Đề án phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2014- 2020 Hà Nội 40 Viện Cơng nhân Cơng đồn, 2008 Báo cáo kết khảo sát thực tế quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Hà Nội Các website: 41 Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư http://www.mpi.gov.vn, [Ngày truy cập: 09/09/2014] 42 Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh Xã hội http://www.molisa.gov.vn, [Ngày truy cập: 22/10/2014] 43 Tổng cục Thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn, [Ngày truy cập: 30/8/2014] 44.Trung tâm thong tin dự báo kinh tế-xã hội Quốc gia http://www.ncseif.gov.vn, [Ngày truy cập: 05/09/2014] 45.Trung tâm tư liệu thống kê-Tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn, [Ngày truy cập: 10/8/2014] 95 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi PHỤC LỤC Phục lục Các quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tƣ vào khu công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội STT Quốc gia/vùng lãnh thổ Số dự án Vốn đầu tƣ Tỷ lệ % vốn đăng ký đăng ký (triệu USD) Nhật Bản 140 2267.05 54.23 Việt Nam 275 621.08 14.87 Trung Quốc, Hồng Kông 10 477.68 11.43 Hàn Quốc 25 322.28 7.71 Hà Lan 155.05 3.71 Singapore 11 73.8 1.77 Đài Loan 15 51.2 1.22 Anh 39.67 0.95 Thái Lan 12 35.75 0.86 10 Ả rập xê út 34 0.81 11 Malaysia 27.68 0.66 12 Nga 25.5 0.61 13 Brunei 13.4 0.32 14 Đức 12.4 0.30 15 Mỹ 9.48 0.23 16 Phillipin 8.5 0.20 17 Thụy Điển 0.10 18 Bỉ 0.66 0.02 19 Pháp 0.4 0.01 518 4180 100 Tổng Nguồn: Kỷ yếu 15 năm phát triển KCN KCX Hà Nội Phục lục Mức đóng BHXH tháng người sử dụng lao động (NSDLĐ) người lao động (NLĐ) tính theo mức tiền lương, tiền công ghi HĐLĐ, HĐLV tỷ lệ đóng Năm Ngƣời sử dụng lao Ngƣời lao động (%) động (%) cộng BHXH BHYT BHTN BHXH BHYT BHTN 01/2007 15 01/2009 15 Từ 01/2010 16 Tổng (%) 23 1 25 1,5 28,5 17 1,5 30,5 18 1,5 32,5 đến 12/2011 Từ 01/2012 đến 12/2013 01/2014 trở Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Phục lục Đình cơng đòi tăng lƣơng cơng nhân nhà máy Canon Hàng ngàn công nhân nhà máy Canon liên doanh với Nhật Bản khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội đình cơng đòi chủ tăng lương cải thiện điều kiện làm việc Vào khoảng sáng ngày tháng 6, hàng ngàn công nhân ca đêm nhà máy Canon khu công nghiệp Bắc thăng Long, Hà Nội đồng loạt đình cơng để u cầu chủ tăng lương, giảm làm cải thiện điều kiện làm việc Một nữ công nhân giấu tên thuộc nhà máy Canon cho biết thông tin sau: "Phòng có cơng nhân đình cơng hết khơng tăng lương Từ tụi em nhận thơng tin từ bạn đình cơng, nên sáng bọn em làm bị người đình cơng ngăn cản khơng cho vào cơng ty Tụi em làm phải hết, không dám vào làm" Các công nhân ca đêm nhà máy Canon bắt đầu ca làm việc từ tối kết thúc vào sáng Nhưng vào sáng ngày tháng 6, tồn cơng nhân ca đồng loạt ngừng làm việc hô hào yêu cầu tăng lương cải thiện điều kiện làm việc Sau cơng nhân tập trung phía bên ngồi cổng nhà máy từ sáng sớm tận chiều ngày tháng chưa giải tán Nữ công nhân giấu tên cho biết phần đông công nhân nhà máy Canon bất bình điều kiện làm việc nhà máy đưa cho công nhân "Lương cơng nhân có 2,450,000 đồng, trước Canon lương cao khu công nghiệp mà thấp khu công nghiệp Đợt vừa nhà nước có sách bảo tăng lương cơng ty định năm khơng tăng nên có đình cơng Lương cơng nhân q thấp, sản lượng tăng mà áp lực nhiều nên người đình cơng" Vào ngày tháng năm 2012, Việt nam áp dụng mức lương tối thiểu cho công nhân viên chức hưởng lương nhà nước, theo mức lương tối thiểu đối tượng tăng thêm 26,5% Tuy nhiên cơng nhân nhà máy ngồi nhà nước liên doanh không thuộc đối tượng điều chỉnh tăng lương đợt Năm 2011, Việt nam có đợt tăng mức lương tối thiểu cho công nhân thuộc doanh nghiệp nhà nước theo nghị định 70/2011/NĐ-CP Nghị định chia mức lương tối thiểu theo vùng, vùng cao triệu đồng tháng vùng thấp 1,400,000 đồng tháng Mức giữ nguyên hết năm 2012 Trong cơng nhân nhà máy cho biết họ chưa nhận phản ứng thức từ nhà máy yêu sách họ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Phục lục PHIẾU KHẢO SÁT QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CƠNG NGHIỆP Thân gửi: Các anh chị cơng nhân khu công nghiệp thành phố Hà Nội Xin gửi tới Anh/Chị gia đình lời chúc sức khỏe thành cơng sống Để có thơng tin đầy đủ làm sở hoàn thiện quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khu cơng nghiệp thành phố Hà Nội, xin gửi tới Anh/Chị Phiếu khảo sát vấn đề quan hệ lao động doanh nghiệp Rất mong Anh/Chị cung cấp thông tin cách khách quan, đầy đủ vào phiếu khảo sát cho gửi địa mail: lehangnga2189@gmail.com A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Ngày sinh: .Giới tính: Công ty: Điện thoại: Fax: Email: B THƠNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG Bạn có muốn nhận kết tổng hợp điều tra không ? Có Khơng Tính thời gian tháng kể từ thời điểm trả lời phiếu trƣớc, tình hình việc làm Anh/Chị nhƣ nào? Có việc làm thường xuyên Đang thiếu việc làm Bạn làm việc doanh nghiệp đƣợc lâu? Dưới năm Dưới năm Trên năm Trên năm Trình độ chun mơn kỹ thuật Trung học chuyên nghiệp Công nhân kỹ thuật Cao đẳng, Đại học trở lên Chưa qua đào tạo Bạn có hài lòng với mức lƣơng đạt đƣợc khơng? Có, hồn tồn hài lòng Chỉ hài lòng phần Hồn tồn khơng hài lòng Mức lƣơng bạn bao nhiêu? Dưới 2.000.000 đồng Từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng Trên 5.000.000 đồng Doanh nghiệp có tạo điều kiện cho bạn nhu cầu ăn, khơng? Có Khơng Khơng biết Bạn có gặp khó khăn quy định làm thêm , làm thêm ngày lế, chủ nhật khơng? Có Khơng Khơng có ý kiến Nếu có ngun nhân gì? Mức lương trả cho thời gian làm việc thấp Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Tổng số cho phép làm thêm năm thấp Tổng số cho phép làm thêm ngày thấp 9.Mức đóng bảo hiểm xã hội đƣợc tính theo: Mức lương theo hệ số thang bảng lương Nhà nước Mức lương theo thỏa thuận với chủ doanh nghiệp Mức thu nhập thực nhận Khác Khơng đóng 10.Trong vấn đề sau vấn đề anh/ chị gặp phải vƣớng mắc? Vấn đề STT Mức độ Khơng Ít Thƣờng xuyên có Sự thay đổi mức lương Mức lương để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Giải trợ cấp việc Vấn đề an toàn lao động vệ sinh lao động Thời gian làm thêm Chế độ với lao động nữ, tàn tật, lao động trình độ cao 11 Anh/ chị tham gia tranh chấp lao động đơn vị chƣa? Đã có Chưa có Nếu có, nguyên nhân nào? Trả lương chậm Trả lương thấp luật định Làm thêm nhiều Định mức lao động cao Người lao động bị xúc pham Nguyên nhân khác 12 Tranh chấp đƣợc giải cách nào? Tự dàn xếp Thơng qua hòa giải viên hội đồng hòa giải Thơng qua trọng tài lao động Thơng qua tòa lao động 13 Mức chi trả trợ cấp việc doanh nghiệp? Phù hợp Chưa phù hợp Khơng có ý kiến chưa xảy Chưa phù hợp sao? Doanh nghiệp khơng đồng ý chi trả trợ cấp việc bị sa thải Doanh nghiệp không đồng ý chi trả trợ cấp thơi việc vi phạm kỷ luật sau chấm dứt hợp đồng lao động Khác 14 Anh/ chị có tham gia tổ chức cơng đồn doanh nghiệp khơng? Có tham gia Chưa tham gia Khơng có ý kiến 15 Tại doanh nghiệp anh/ chị, sách liên quan đến quyền lợi ngƣời lao động đƣợc ghi văn nào? Hợp đồng lao động Nội quy lao động Phục lục hợp đồng lao động Quy chế khen thưởng Thỏa ước lao động tập thể Quy chế tiền lương công ty Căn theo Bộ Luật Lao động Sổ tay nhân viên Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 16 Khi đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng anh/ chị có bị vƣớng mắc khơng? Có Khơng Khơng có ý kiến chưa xảy ... quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khu cơng nghiệp thành phố Hà Nội Chương Giải pháp xử lý quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khu cơng nghiệp thành phố Hà. .. PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI 79 4.1 Hoàn thiện khung pháp lý quan hệ lao động 79 4.1.1 Quan điểm ... Thanh Hà, Quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam vai trò cơng đồn”, nhà xuất Lao động nêu số vấn đề vai trò cơng đồn quan hệ lao động doanh nghiệp Thực trạng quan hệ lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN hệ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP cố vốn đầu tư nước NGOÀI tại các KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ hà nội, QUAN hệ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP cố vốn đầu tư nước NGOÀI tại các KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay