Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố hà giang

82 59 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2018, 04:02

... việc phát triển sản xuất rau an toàn thành phố Hà Giang 48 3.5 Một số giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ rau Thành phố Hà Giang 52 3.5.1 Phương hướng phát triển sản xuất. .. tài nghiên cứu Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn thành phố Hà Giang Để tìm lời giải đáp cho câu hỏi xây dựng giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất rau an toàn đáp ứng nhu... nhu cầu người tiêu dùng thành phố Hà Giang Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn thành phố Hà Giang so sánh hiệu sản xuất rau an tồn với sản xuất rau truyền thống - Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố hà giang , Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố hà giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn