Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô hiền

20 51 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:11

TUN Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 CHÀO CỜ: TIẾNG VIỆT: ÂM /nh / ( 2Tiết ) Việc 0: Phân tích tiếng nghe đưa vào mơ hình * Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết dùng thao tác để phân tích tiếng + Phất âm to, ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn +Thao tác dứt khốt, mạch lạc + Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình +Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, thao tác nhanh - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm * Đánh giá: - Tiêu chí: + Phát âm to, rõ ràng, âm nh +Thao tác mơ hình nhanh, xác - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết chữ ghi âm * Đánh giá: - Tiêu chí: + Nhận biết cấu tạo chữ nh ( Độ cao, điểm đặt bút, dừng bút ) + Đưa chữ kh vào mơ hình tiếng + Tìm nhiều tiếng âm nh - PP : Quan sát , vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc * Đánh giá: - Tiêu chí: + Phát âm rõ, + Đọc tiếng sgk Đọc tốc độ theo yêu cầu - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả * Đánh giá: - Tiêu chí: + Nghe tiếng từ GV đọc, phân tích cấu trúc ngữ âm Thao tác đúng, dứt khoát +Viết câu, tốc độ: Khi bà nghỉ, bé nhè nhẹ - PP : Quan sát, vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập ********************************** TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Biết làm tính cộng phạm vi 3, phạm vi Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - H làm 1, 2( dòng 1), Tr 48 - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác làm bài, giữ viết số đẹp - Biết giải vấn đề trợ giúp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung - TG I Khởi động: ( 5’) HĐTH: Bài 1:Tính (6 7’) Bài 2: Viết số thích hợp vào Hoạt động giáo viên - Kiểm tra làm Tr 47 - Nhận xét, đánh giá * Chốt: Tính theo cột dọc, viết kết thẳng cột với số * Đánh giá: - Tiêu chí : + Điền kết phép tính biết đọc phép tính - Phương pháp: quan sát trình, vấn đáp - Kĩ thuật: + Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, nhận xét lời * Giới thiệu ghi bảng: Luyện tập * HD’ tổ chức học sinh làm - Y/C H nêu lệnh toán - Cho H làm bảng Kiểm soát giúp học sinh yếu làm ( lưu ý H viết số thẳng cột ) - Nhận xét, chữa * Chốt: Khi viết kết thẳng cột với số * Đánh giá: - Tiêu chí: : + Biết vận dụng bảng cộng phạm vi thực tính kết phép tính - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: + Ghi chép ngắn hs chưa tính + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Cho H nêu lệnh toán Hoạt động học sinh - Cả lớp làm bảng con, 2em làm bảng lớp, nhận xét - Nghe, nhớ - em nêu: Tính - Lớp làm bảng con, em làm bảng phụ - Nghe, nắm - Viết số thích hợp vào trống: trống ( dòng ) (6- 7’ ) Bài 3: Tính ( 10’) * Củng cố, tổ chức trò chơi ( -> ’) - Tổ chức H làm vào BTT, Kiểm soát giúp đỡ H yếu làm - Chữa huy động kết - 1em làm bảng phụ - Lớp làm BTT - Nhận xét làm bảng phụ - Cho H đổi chéo kiểm tra, đối chiếu + 1= 2, + =3 , kết + = * Chốt tập - Nghe, nắm * Đánh giá: - Tiêu chí: : + Biết điền số vào mũi tên theo yêu cầu Biết thực tính dấu phép tính - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: + Ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Yêu cầu H nêu lệnh tốn - em nêu tính - HD’H quan sát hình vẽ sóc (SGK) - Quan sát hình vẽ - HD’ làm chẳng hạn ô xanh bên trái sóc, bên phải sóc, ngồi trắng sóc ? Ta phải làm ? - Lấy cộng lấy cộng với viết - HD’ H cộng từ trái sang phải - Cho HS làm chữa - Lớp làm ô li , em ( Lưu ý: + + = không gọi phép bảng phụ cộng, mà gọi dãy tính ) - HD’ H làm: + + = , + + = - em nêu kết tính, Kiểm sốt giúp đỡ H yếu làm nêu cách tính lấy + = lấy + = - Chữa huy động kết * Chốt : Khi thực dãy tính dấu - Nghe, nắm phép tính ta thực từ trái sang phải - Phổ biến cách chơi trả lời nhanh, đúng, - Nghe, trả lời cá nhân, lớp nêu cộng ? cộng nhận xét ? cộng ? + Muốn điền dấu ta làm nào? cộng ? cộng ? cộng ? * Đánh giá: - Tiêu chí: : + Đọc tốn hình vẽ từ nhận biết phép tính - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: + Ghi chép ngắn hs chưa HĐƯD: (3’) biết viết phép tính theo hình vẽ + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Nhận xét, đánh giá học - Chia sẻ với người thân học - Nghe, thực Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 TON: PHẫP CỘNG TRONG PHẠM VI Giúp học sinh: - Thuộc bảng cộng phạm vi Biết làm tính cộng số phạm vi Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - Học sinh làm tập 1, 2, (câu a ) Tr 49 - GDH tính cẩn thận, xác làm tập, giữ - Biết sử dụng tư lập luận toán học I MỤC TIÊU: II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Bộ biểu diễn toán, bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung -TG Hoạt động giáo viên Khởi động: - Gọi HS đọc bảng cộng 3, ( 5’) - Nhận xét, đánh giá - Chốt tính cột dọc lưu ý viết số thẳng cột * Đánh giá: - Tiêu chí :+ Đọc thuộc bảng cộng 3, - PP: Quan sát trình, vấn đáp - Kĩ thuật: +Ghi chép ngắn hs chưa điền đọc dãy số + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng HTKT: - Giới thiệu bài, ghi bảng Giới thiệu a HD’ H học phép cộng + = phép cộng, - HD’ H quan sát mơ hình bảng bảng cộng PV - Cho H nêu câu trả lời (10- 12’) - Vậy thêm ? - Viết thêm sau: + 1= b HD’ H học phép cộng : + = ( theo bước tương tự ) c HD’ H học phép cộng + = 5, + = ( theo bước tương tự ) Hoạt động học sinh - HS lên bảng đọc bảng cộng - Cả lớp đọc đề - Nêu tốn cá thêm cá Hỏi tất cá ? - em nêu - thêm -> em nhắc lại, lớp - Quan sát nêu tốn, viết phép tính tương tự - Quan sát nêu tốn, viết phép tính tương tự - Sau bước giữ lại công thức 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 - “Năm cộng mấy”? - Dùng bìa che CT cho H đọc lại HĐTH: Bài 1: Tính: ( 5’ ) Bài 2: Tính ( ’) - HD’ H quan sát hình vẽ sơ đồ chấm tròn + + khơng? + + không ? * Chốt: + + ( 5), + + (vì 5) ? phép tính giống nhau? * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết lập bảng cộng phạm vi + Thuộc bảng cộng phạm vi - P P: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời - Cho HS nghỉ gải lao - HD’ Tổ chức học sinh làm - Y/ C H nêu lệnh toán - Tổ chức H làm bảng con, giúp H yếu, H.KT làm - Chữa bài, huy động kết * Nhận xét chốt + +1 - cộng - Lớp đọc đồng thanh: 1+ = 4+1=5 2+3=5 3+2=5 - -> em nhắc lại - Quan sát trả lời - Nghe, ghi nhớ - em trả lời - Vận động - em nêu Tính - Cả lớp làm bảng con, 1em làm bảng phụ - em nêu kết tính - Đọc lại phép cộng - Cho H nêu lệnh tốn - 1em nêu tính - Giới thiệu cách viết phép cộng theo cột - Quan sát, ghi nhớ dọc ( lưu ý viết thẳng cột tính) - Tổ chức H làm chữa - Lớp làm tập, em - Giúp đỡ H yếu làm làm bảng phụ - Chữa huy động kết - em nêu kết lớp KT chéo theo cặp * Chốt: Cách viết tính theo cột dọc, - Nghe, nắm viết kết thẳng cột với số * Đánh giá: - Tiêu chí :+ Biết tính theo hàng ngang hàng dọc phạm vi + Biết cộng cộng Bài 4:(a):Viết phép tính thích hợp vào trống: (7’) * Trò chơi : HDƯD: ( 3’) TIẾNG VIỆT: - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: + Ghi chép ngắn hs chưa tính + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Yêu cầu H nêu lệnh - Quan sát tranh, em nêu - HD’ H quan sát tranh, nêu toán toán - Lớp làm bảng con, em - Kiểm soát giúp đỡ H yếu biết quan sát làm bảng phụ tranh viết phép tính - Chữa bảng phụ - Chữa huy động kết - Đối chiếu kết theo nhóm đơi - Trả lời cá nhân, lớp nhận * Chốt: Thêm làm tính ? xét Vì làm tính cộng ? - TCTC trả lời nhanh, bảng cộng phạm vi - TL cá nhân, lớp nhận xét - Nêu: cộng ? cộng ? cộng mấy? cộng ? - Nhận xét cách trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc viết phép tính dựa vào hình vẽ cho - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: + Ghi chép ngắn hs chưa viết PT + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Vừa ta học ? - Phép cộng p/ vi - Nhận xét, đánh giá học - Nghe - Chia sẻ với người thân học ÂM /o/ ( 2Tiết ) Việc 0: Phân tích tiếng nha đưa vào mơ hình * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết dùng thao tác để phân tích tiếng + Phất âm to, ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn +Thao tác dứt khốt, mạch lạc + Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình +Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, thao tác nhanh - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm to, rõ ràng, âm o +Thao tác mơ hình nhanh, xác + Biết o n/ âm - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết chữ ghi âm * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nhận biết cấu tạo chữ o ( Độ cao, điểm đặt bút, dừng bút ) + Đưa chữ g vào mơ hình tiếng + Tìm nhiều tiếng âm o - PP : Quan sát , vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm rõ, + Đọc tiếng sgk Đọc tốc độ theo yêu cầu - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, Việc 4: Viết tả * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nghe tiếng từ GV đọc, phân tích cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát +Viết câu : Ngõ nhà nga nho nhỏ - PP : Quan sát, vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập ********************************** LUYỆN TIẾNG VIỆT: ÂM /nh/ I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố đọc, viết phụ âm nh tiếng, từ, câu ứng dụng âm nh - Rèn KN phân tích tiếng âm nh - Giáo dục học sinh u thích mơn học - Phát triển lực tự học giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - STV- CNGD, BP, III NỘI DUNG ÔN LUYỆN: Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ" - Lớp tham gia chơi HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa H- Đọc đồng nhiều lần H - Đọc cá nhân , đọc nhóm đơi , nhóm lớn , ĐT T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS yếu T - Động viên kịp thời em tích cực học tập T - Chỉ vào âm nh hỏi: âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm rõ, + Đọc tiếng sgk Đọc tốc độ theo yêu cầu - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, * Việc 2: HD làm tập T - HD H đưa tiếng già vào mơ hình T - HD học sinh nối tiếng gia với T - Theo dõi giúp đỡ - HD học sinh viết tiếng âm gi/ d - T theo dõi nhận xét số HS - tuyện dương H viết đẹp, * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nghe tiếng từ GV đọc, phân tích cấu trúc ngữ âm Thao tác đúng, dứt khoát + Phân biệt tiếng âm nh - PP : Quan sát, vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HDƯD - Về nhà luyện đọc, luyện viết - Chia sẻ với người thân học ********************************** LUYỆN TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN TIẾT I MỤC TIÊU: - Biết làm tính cộng số phạm vi Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - Làm tập 1, 2, 3, - thái độ từ giác tập, u thích mơn tốn - Biết hợp tác với bạn để giải vấn đề I ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở Em tự ôn luyện Tốn III NỘI DUNG ƠN LUYỆN: Bài 1: * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết làm tính cộng phạm vi - P P: Vấn đáp, quan sát - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng; ghi chép Bài 2: * Đánh giá: - Tiêu chí : +Biết làm tính cộng phạm vi - P P: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 3: * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết làm tính cộng phạm vi - P P: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết Bài 4: * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biểu thị tình hình vẽ phép tính - P P: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết ********************************** Thứ t ngày 17 tháng 10 năm 2018 TING VIỆT: ÂM /ơ/ ( 2TiÕt ) Việc 0: Phân tích tiếng bo đưa vào mơ hình * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết dùng thao tác để phân tích tiếng + Phất âm to, ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn +Thao tác dứt khốt, mạch lạc + Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình +Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, thao tác nhanh - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm to, rõ ràng, âm ô +Thao tác mơ hình nhanh, xác + Biết ô n/ âm - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết chữ ghi âm * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nhận biết cấu tạo chữ o( Độ cao, điểm đặt bút, dừng bút ) + Đưa chữ ô vào mô hình tiếng + Tìm nhiều tiếng âm m - PP : Quan sát , vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm rõ, + Đọc tiếng sgk Đọc tốc độ theo yêu cầu - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, Vệc 4: Viết tả * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nghe tiếng từ GV đọc, phân tích cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát +Viết câu : nhà bé nga ca nô - PP : Quan sát, vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tơn vinh học tập ********************************** To¸n: Lun tËp I Mơc tiªu: Gióp HS: - Cđng cè vỊ bảng cộng làm tính cộng phạm vi Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - Làm BT 1, 2, "dòng ", - GDH tính cẩn thận, xác làm tập, giữ - Biết sử dụng tư lập luận tốn học II §å dùng dạy học: - Bộ đồ dùng dạy học Toán - PhiÕu häc tËp - Vë BT To¸n III.Các hoạt động dạy học : ND - TG Hoạt ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Khởi động: - CTHĐTQ Tổ chức cho bạn - H tham gia chơi (3 -4’) chơi trò chơi :Đọc nhanh đọc * Đánh giá: - Tiêu chí : Đọc kết phép tính theo phiếu - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: + Ghi chép ngắn hs chưa đọc kết +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lỳng tỳng - Giáo viên đọc mục tiêu HĐTH: học - HS tự làm nêu (27-30) Bài 1: GV cho HS nêu yêu cầu kết chữa BT - GV hớng dẫn cách làm bài, lu ý: 2+3=3+2 - HS nêu cách làm - Gióp HS hiĨu vÞ trÝ số thay HDƯD: (2- 3) đổi nhng kết không thay đổi Bài 2: Hớng dẫn HS làm tơng tự BT1 - Lu ý hớng dẫn HS viết số thẳng cột với ->Giúp HS nắm cách đặt tính, viết kết * Đánh giá: - Tiêu chí : + Tính thuộc bảng cộng phạm vi học + Biết thực tính theo hàng dọc - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 3" dòng 1": GV yêu cầu HS tự nêu c¸ch tÝnh - Híng dÉn HS tÝnh qua hai bíc VD: + + = -> Gióp HS n¾m K/n tÝnh qua bíc * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết thực tính hai dấu phép tính - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đặt cõu hi, nhn xột bng li Bài 5: Yêu cầu HS xem tranh, nêu BT viết phép tính tơng øng VD: + = - GV nhËn xét, chữa -> Giúp HS biết cách nêu BT viết phép tính phù hợp với tình * Đánh giá: - Tiêu chí :+ Thực đọc tốn dựa vào hình vẽ từ viết phép tính - PP : quan sát q trình, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tơn vinh học tập - GV hƯ thèng bài, nhận xét tiết học - Cả lớp làm vào - HS tự làm vào - HS nêu c¸ch tÝnh - HS thùc hiƯn tÝnh qua bíc - HS quan sát tranh nêu BT - HS tự làm vào - Thực theo yêu cÇu - Về nhà chia sẻ với người thân học LUYỆN TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN TIẾT I MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Biết làm tính cộng phạm vi Tập biểu thị tình hng hình vẽ phép tính cộng - Làm tập 5,6,7,8 - thái độ từ giác tập, u thích mơn tốn - Biết hợp tác với bạn để giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở Em tự ơn luyện Tốn III NỘI DUNG ÔN LUYỆN: Bài 5: * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết làm tính cộng phạm vi - P P: Vấn đáp, quan sát - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 6: * Đánh giá: - Tiêu chí : +Biết làm tính cộng phạm vi - P P: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 7: * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết làm tính cộng phạm vi - P P: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết Bài 8: * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biểu thị tình hình vẽ phép tính - P P: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, vit ********************************** Thứ nm ngày 18 tháng 10 năm 2018 TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Biết kết phép cộng số với số 0; biết số cộng với số củng Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp - H làm 1, 2, 3, tr 51 - GD.H tính cẩn thận, xác làm tập, giữ - Biết sử dụng tư lập luận toán học II ĐỒ DÙNG * Bộ biểu diễn toán Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung -TG Hoạt động giáo viên 1.Khởi động: - GV y/c HS làm BT sau: (5’) 4+1=? 2+3=? 3+2=? 2+2=? - GV nhận xét đánh giá * Đánh giá: - Tiêu chí : HS làm đọc phép tính - PP: quan sát trình, vấn đáp - KT: + ghi chép ngắn hs chưa điền đọc + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng HTKT: * Giới thiệu ghi bảng Số * Giới thiệu - Giới thiệu phép cộng: + = phép cộng 0+3=3 3+0=3 - HD’ H quan sát hình vẽ thứ nêu 0+3=3 toán ( 10’) - Gợi ý để H nêu “ chim thêm o chim Hỏi tất chim? - Vậy cộng ? - Viết bảng : + = * Phép cộng + = (Quy trình dạy tương tự : + = 3) - Cho HS nhận biết : + = , + = Tức + = + = VD: + = ? 4+0= ? 0+2= ? 0+4= ? * Chốt “ số cộng với số đó.” * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết số cộng với nó,0 cộng với sốnào số đó, - P P: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời - Cho HS nghỉ giải lao HĐTH: * HD’ tổ chức H làm Hoạt động học sinh - HS lên bảng làm - CL làm vào nháp - Đọc đề - Quan sát, nêu toán - em nêu - cộng - - em nhắc lại - Đọc cá nhân, lớp - Nhận xét kết = - Nêu kết - Nghe, nắm - Hát múa - Luyện làm tập Bài 1:Tính (5’) Bài 2: Tính ( 6- ’) Bài 3: Số ? ( - 7’) Củngcố TCTC ( 3’ ) HDƯD: (2’) - Cho H nêu lệnh - Tổ chức H làm bài, chữa - Kiểm sốt giúp H yếu tính kết - Chữa bài, huy động kết - em nêu - Lớp làm tập, em làm bảng phụ - Nhận xét, chữa bảng phụ, lớp dò Kiểm tra chéo - Nêu lệnh - em nêu tính - Cho H tự làm, tự chữa - Làm vào vở, em Kiểm soát giúp H yếu viết số thẳng cột làm bảng phụ - Chữa huy động kết - Nêu kết tính, lớp dò * Chốt “ Khi tính cột dọc phải viết số - Nghe, nắm thẳng cột" * Đánh giá: - Tiêu chí : + Thực kết phép cộng theo hàng ngang dọc - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: + Ghi chép ngắn hs chưa điền đọc + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Yêu cầu H nêu lệnh toán - Điền số vào chỗ chấm - Cho H làm bảng con, dãy - Lớp làm bảng - Giúp H yếu điền số vào ô trống - Chữa bài, nhận xét kết - em nêu kết điền số lớp dò bài, nhận xét sửa sai * Chốt: Muốn điền số dựa vào đâu? - Dựa vào b/cộng 2, 3, - Nhận xét, bổ sung, trí - Phổ biến cách chơi trả lời nhanh, đúng, - Chơi, trả lời cá nhân, lớp nêu phép tính cộng mấy? nhận xét cộng mấy? cộng mấy? * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết điền số thiếu phép tính - PP : quan sát trình, vấn đáp - KT: + Ghi chép ngắn hs chưa điền đọc + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Nhận xét, đánh giá học - Nghe thực - Về nhà chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: ÂM /ơ / ( 2Tiết ) Việc 0: Phân tích tiếng nhơ đưa vào mơ hình * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết dùng thao tác để phân tích tiếng nhơ + Phất âm to, ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn +Thao tác dứt khoát, mạch lạc + Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình +Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, thao tác nhanh - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm to, rõ ràng, âm + Biết âm nguyên âm + Phân tích tiếng nhơ + Thao tác mơ hình nhanh, xác - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết chữ ghi âm * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nhận biết cấu tạo chữ ( Độ cao, điểm đặt bút, dừng bút ) + Đưa chữ vào mơ hình tiếng + Tìm nhiều tiếng âm - PP : Quan sát , vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Việc 3: Đọc * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm rõ, + Đọc tiếng sgk Đọc tốc độ theo yêu cầu - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, Việc 4: Viết tả * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nghe tiếng từ GV đọc, phân tích cấu trúc ngữ âm Thao tác đúng, dứt khốt +Viết câu : mơ, cỡ ba chờ bé - PP : Quan sát, vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, viết nhận xét ********************************** Thø sáu ngµy 19 tháng 10 năm 2018 TING VIT: M /p /, /ph/ ( 2Tiết ) Việc 0: Phân tích tiếng nhơ đưa vào mơ hình * Đánh giá: - Tiêu chí : + Biết dùng thao tác để phân tích tiếng nơ + Phất âm to, ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn +Thao tác dứt khoát, mạch lạc + Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình +Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, thao tác nhanh - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm to, rõ ràng, âm p/ ph + Biết âm p/ ph phụ âm + Phân tích tiếng phơ + Thao tác mơ hình nhanh, xác - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết chữ ghi âm * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nhận biết cấu tạo chữ ( Độ cao, điểm đặt bút, dừng bút ) + Đưa chữ vào mơ hình tiếng + Tìm nhiều tiếng âm ph - PP : Quan sát , vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Việc 3: Đọc * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm rõ, + Đọc tiếng sgk Đọc tốc độ theo yêu cầu - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, Việc 4: Viết tả * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nghe tiếng từ GV đọc, phân tích cấu trúc ngữ âm Thao tác đúng, dứt khoát +Viết câu : Nghỉ lễ, mẹ cho nga phố ! - PP : Quan sát, vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, viết nhận xét ********************************** LUYỆN TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN TIẾT I MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Biết làm tính cộng số phạm vi - Vận dụng bảng cộng vào tập - u thích học tốn - Rèn luyện lực phán đoán, nhận biết nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở Em tự ơn luyện Tốn III NỘI DUNG ÔN LUYỆN: * Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động đọc bảng cộng học - HS TB: Theo dõi giúp nhóm phân tích số phép tính cộng kết qủa Từ vận dụng đọc thuộc hát - HS KG: tự so sánh Làm , nhanh tập - Trò chơi: cho Hs chơi điền nhanh số * HĐ vận dụng: Trò chơi: Tìm số bé lớn * Đánh giá : - Tiêu chí:+ Biết điền số trống theo lời hát + Trình bày đẹp, rõ ràng, - Phương pháp: Quan sát sản phẩm, vấn đáp - Kỷ thuật : Ghi chép ngắn nhóm hs chưa điền theo yêu cầu tập Tôn vinh học tập * HDƯD: - Về nhà chia sẻ với người thân học ********************************** LUYỆN TIẾNG VIỆT: ÂM /p /, /ph/ I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố đọc, viết phụ âm nh tiếng, từ, câu ứng dụng âm p/ ph - Rèn KN phân tích tiếng âm p/ ph - Giáo dục học sinh u thích mơn học - Phát triển lực tự học giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - STV- CNGD, BP, III NỘI DUNG ÔN LUYỆN: Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ" - Lớp tham gia chơi HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa H- Đọc đồng nhiều lần H - Đọc cá nhân , đọc nhóm đơi , nhóm lớn , ĐT T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS T - Động viên kịp thời em tích cực học tập T - Chỉ vào âm p/ ph hỏi: âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? * Đánh giá: - Tiêu chí : + Phát âm rõ, + Đọc tiếng sgk Đọc tốc độ theo yêu cầu - PP : Quan sát, vấn đáp - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Việc 2: HD làm tập T - HD H đưa tiếng già vào mơ hình T - HD học sinh nối tiếng gia với T - Theo dõi giúp đỡ - HD học sinh viết tiếng âm p/ ph - T theo dõi nhận xét số HS - tuyện dương H viết đẹp, * Đánh giá: - Tiêu chí : + Nghe tiếng từ GV đọc, phân tích cấu trúc ngữ âm Thao tác đúng, dứt khoát + Phân biệt tiếng âm p/ ph - PP : Quan sát, vấn đáp, viết - KT : Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời,tôn vinh học tập HDƯD - Về nhà luyện đọc, luyện viết - Chia sẻ với người thân học ********************************** SINH HOẠT TẬP THỂ: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - HS biết ưu, nhược điểm hoạt động lớp tuần qua - Nắm kế hoạch tuần tới để thực II NỘI DUNG Sinh hoạt văn nghệ: Tổ chức cho HS hát tập thể, nhóm, song ca, đơn ca Đánh giá tình hình hoạt động lớp tuần qua * Chủ tịch hội đồng tự quản lên nhận xét * T bổ sung: a Ưu điểm: - HS học đầy đủ, chuyên cần, - Các em đầy đủ trang phục quy định - Vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp, khu vực - Các em ý thức học hồn thành tốt nhiệm vụ học tập: Thùy Tiên, Thảo Vy, Tiến Sơn, Huyền, Hương Giang, b Tồn tại: - Học chưa tiến bộ, đọc + Tốn chậm, viết khơng quy trình: Tứ, Mạnh, Hùng, Kế hoạch tuần sau: - Phát huy ưu điểm tuần trước, khắc phục khuyết điểm - Duy trì nếp hoạt động dạy học - Đi học đầy đủ, chuyên cần, - ý thức giữ gìn vệ sinh tự giác làm vệ sinh trường, lớp - Thực tốt nề nếp hoạt động truy đầu giờ, hoạt động - Chăm sóc bồn hoa, cảnh lớp ********************************** ... tính theo hình vẽ + Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Nhận xét, đánh giá học - Chia sẻ với người thân học - Nghe, thực Thø ba ngµy 16 tháng 10 năm 20 18 TON: PHẫP CNG TRONG PHM VI Giúp học sinh: ... ngày 18 tháng 10 năm 20 18 TON: S TRONG PHÉP CỘNG I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Biết kết phép cộng số với số 0; biết số cộng với số củng Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp - H làm 1, ... dục học sinh u thích mơn học - Phát triển lực tự học giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - STV- CNGD, BP, III NỘI DUNG ÔN LUYỆN: Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ" - Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô hiền , Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn