ÔN THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

38 17 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 12:36

Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ôn thi miễn phí Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu hỏi I.Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam cương lĩnh trị Đảng Ai người mở đầu phong trào lấy Nhật đánh Pháp? pt đấu tranh phan bội châu, phan chu trinh, ng.thái học thuộc khuynh hướng j " nặng nề cốt cách phong kiến" phan bội châu,hồng hoa thám,phan đình phùng Bác Hồ k tham gia sáng lập tc nào? Sự kiện tien quyet đánh dấu việc Bác Hồ chuyển tu yêu nc sang Cộng sản 6.Tổng bí thư ai? ptrao " vơ sản hóa" Thống đốc tên gọi đâu? đảng cộng sản Vn đổi tên thành đcs đông dương năm nào,tại hội nghị 10 Hôi nghị đề nghị thành lập mặt trận nước đông dương 11 Kể từ hội nghị quay trở lại đường lối cũ Nguyễn Ái Quốc? 11 xác định kẻ thù nhân dân lao động la phát xít họp nào? 12 Tài liệu coi " sách đầy đủ cho cách mạng VN" đời năm Phương án Phan Bội Châu Dân chủ tư sản Hoàng Hoa Thám quốc tế cộng sản Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế cộng sản tham gia thành lập đảng cộng sản Pháp Trần Phú Nguyễn Ái Quốc, Hội VN Cách mạng Thanh niên Nam Kz 10/1930 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, họp hội nghị lần thứ Hương Cảng (Trung Quốc) Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng CS Đông Dương ĐH lần thứ VII Quốc tế cộng sản họp Matxcova (7/1935) Đường Cách Mệnh 1927 hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng năm 1938 13 nguyển văn cừ bầu làm tổng bí thư vào đại hội 14 NAQ đánh giá cao quyền người cách mạng cách mạng pháp ( 1789), cách mạng mỹ (1776), cách mạng tháng 10 Nga Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 15 tác phẩm đời sống 16 Bac hồ ko phải thành viên sang lâp tơ chưc 17 bí thư xứ ủy trung kz: trần phú, nguyễn văn cảnh, nguyễn phong sắc, hà huy tập? 18 Bác Hồ VN lần 19 Vn cộng sản đảng đổi tên thành đông dương cs đảng năm 20 Đội VN tuyên truyền giải phóng quân thành lập năm nào, đâu 21 Tờ báo quan ngôn luận Đảng giai đoạn 19361939? 22 Tổng bí thư Đảng Đại hội I năm 35 23 Tổng bí thư Đảng 24 Luận cương trị nêu đặc điểm tư sản công nghiệp là? Hồ Chí Minh Quốc tế Cộng Sản Nguyễn Phong Sắc 28/1/1941 tháng 10/1930 22/12/1944 Cao Bằng báo dân chúng Lê Hồng Phong Trần Phú Đứng phe quốc gia cải lương, cách mạng phát triển cao họ theo đế quốc Tiểu tư sản trí thức 25 Theo luận cương, thành phần có xu hướng quốc gia chủ nghĩa hăng hái tham gia chống đế quốc thời kì đầu xuất thân từ giai cấp nơng dân 26 Đặc điểm riêng có giai cấp cơng nhân cho phép giai cấp gắn bó mật thiệt với tầng lớp đông đảo xã hội? 28 Xã hội Việt Nam gồm tính chất: DCND, phần thuộc địa, nửa phong kiến Mâu thuẫn chủ yếu là? 29 Hiệp ước hác măng, hiệp ước thân thiện 30 Mục tiêu Đảng đầu năm 1930 31 Đảng cộng sản liên đoàn đc thành lập từ tổ chức 32.Tổng Bí Thư ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ (2/1951) DCND với phần thuộc địa 1883 :đầu hàng Pháp Tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới XHCN Tân Việt Trần Phú Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 33 ĐÃ xóa bỏ dần nhg mặt lạc hậu, nhg lỗi thời trg di sản vh PK, vh nô dịch TD P đánh giá khắc phục hạn chế chủ trg vh giai đoạn 34 Liên Việt đổi tên sang Việt Minh năm bn 35 Đại hội chọn ngày 3/2 ngày thành lập Đảng 36 khái niệm nhà nước pháp quyền đưa lần đâu tiên năm bn ? 37 tầng lớp tâng lớp tham gia kháng chiên tích cực thời kz đầu 1955- 1986 1941 Đại hội III (9/1960) 1994 Tri thức tiểu tư sản Trang 46 giáo trình 38 Đặc điểm tầng lớp Luận cương tháng 10 39 thống đốc cai quản vùng 40 nguyên nhân khủng hoảng cuối thập kỉ 70 Nam Kz giai cấp cơng nhân 41 "anh "Hòn Gay" cuốc mỏ " hình thành giai cấp nào, 42 Giai đoạn cách mạng VN mang tính trị rõ giai đoạn 1926 - 1929 rệt? 43 nhận định cách mạng tư sản ko thể đem hạnh phúc thật Nguyễn Ái Quốc đến cho nhân dân ai? 44 Luận cương tháng 10 xác định tiểu tư sản? 45 đảng cộng sản Vn đổi tên thành đcs đông dương năm nào,tại hội nghị 46 " nặng nề cốt cách phong kiến" phan bội châu,hồng hoa thám,phan đình phùng 47 phong trào cần vương phát triển mạng mẽ, sôi động đâu? 48 t/c xã hội VN nêu cương lĩnh 1951 có khác vs t/c xã hội VN 1858 - 1945, 10/1930 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, họp hội nghị lần thứ Hương Cảng (Trung Quốc) hoàng hoa thám Bắc Trung Kì Dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến (1951) Hệ thống ơn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí đề cương văn hóa 1943 49 Vb Trường chinh soạn thảo: lời kêu gọi thành lập đcs, đề cương văn hóa, cương vắn tắt, đời sống mới? 50 Hội cách mạng niên tổ chức ntn? 51 " Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" câu nói ai? 52 Đảng theo chủ nghĩa tam dân 53 An nam cộng sản đảng thành lập đâu chủ yếu hđ khu vực 54 Khởi nghĩa Yên Bái Đảng tổ chức lãnh đạo Của người cộng sản vn, niên việt nam, đảng dân tộc Trần Phú VN Quốc dân Đảng Đại hội Thành lập tổ chức phòng 1, lầu 2, nhà số đường Philippini (nay đường Nguyễn Trung Trực), phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoạt đọng chủ yếu Nam Kz VN Quốc dân Đảng 24/02/1930 55 Đến ngày thức Đảng đc hợp 56 1Các nhân tố tác động đến CMVN, sai -> Chiến tranh giới thứ 57 Luận cương tháng 10 xác định tiểu tư sản? 59 câu "Tuyên đạt" tổ chức 60.Cuộc cm mang tính chất tự bình đẳng bác 61 Chọn câu khơng đúng: Phong trào vơ sản hố nhằm mục đích (truyền bá chủ nghĩa ML/truyền bá đường cách mạng mới/tập hợp lực lượng cho cách mạng/đào tạo chiến sĩ vô sản) 62 Hôi nghị đề nghị thành lập mặt trận nước đông dương (hội nghị 5/6/7/8 khoá I) 63 Kể từ hội nghị quay trở lại đường lối cũ Nguyễn Ái Quốc? phận thủ cơng nghiệp có thái độ dự; tiểu tư sản thương gia ko tán thành CM; tiểu tư sản trí thức có xu hướng quốc gia chủ nghĩa hăng hái tham gia chống đế quốc thời kz Đông Duơng Cộng Sản Liên đoàn Cách mạng Pháp tập hợp lực lượng cho cách mạng hội nghị BCH TW lần tháng 7/1936 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ôn thi miễn phí 64 Đối vs phú, nơng, trung, tiểu địa chủ… nói vđ -> lực lượng CM 65 Ơng có cảm tình vs nước nga xơ viết… nói 66 Ra đời trc tư sản dân tộc việt nam gc 67 Cao trào dân chủ diễn năm 30-31,36-39… 68 Bộ phận có thái độ dự tiểu tư sản, tư sản thương nghiệp… 69 Bác đổj tên NAQ năm nào? Phan Bội Châu Công nhân 1936-1939 thủ công nghiệp 18/6/1919 Quốc tế CS trực tiếp làm đời 70 nhân tố tác động trực tiếp đến đời đảng? Công nhân 71.ra đời trước giai cấp tư sản đặc điểm giai cấp nào? 72 có tinh thần cm cao đặc điểm g/c nào? 73 khởi nghĩa kéo dài nhất? 74 pt cần vương diễn bắc kì , trung kì hay nam kì? 75.BH gửi cán học trường nào?-> 76.sắp xếp thứ tự thành lập tổ chức cộng sản?-> 77 Hỏi nội dung Tự trích 78.sau cần vương triều đình Nguyễn đứng đầu ptrao đấu tranh -> tiểu tư sản yên ba miến mạnh bắc kz trung kz phương đơng lục qn hồng phố Đông dương csd, an nam csd, đông dương cs liên đồn Phan Đình Phùng ??? Đại biểu Quốc tế Cộng sản 79 hội nghị hợp gồm đại biểu nào, hỏi đáp án sai, có Đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng: Trịnh Đình Cửu đáp án đại biểu gì sai đại biểu Qte CS, Nguyễn Đức Cảnh đại biểu An Nam Cộng Sản Đảng: Nguyễn Thiệu Châu Văn ĐDCS Đảng, An Nam CS đảng Liêm 80 An Nam cộng sản Đảng hoạt động đâu? nam kì 83 QTCS gửi tài liệu yêu cầu khắc phục chia rẽ?27/10/1929 84 Pháp chia đông dương thành vùng cai trị xứ 85 cho câu nói : cách mạng việt nam phải qua giai đoạn tác phẩm nào? Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 87.phong trào cần vương cho thấy bất lực phong kiến trông vấn đề lấy lại đất cho nơng dân , dành độc lập cho dân tộc, đáp án ko nhớ 88 xếp theo thứ tự kiẹn ctranh tgiới 2: quân đồng minh bao vây berlin, đức đầu hàng đồng minh, mỹ ném bom ngtử xuống nhật, nhật đầu hàng, liên xô đánh tan quân nhật quan đông bất lực việc giải nhiệm vụ giành độc lập dân tộc lịch sử đặt đồng minh bao vây berlin -> đức đầu hàng đồng minh -> liên xô đánh tan quân nhật quan đông -> mỹ ném bom xuống nhật, nhật đầu hàng chưa thực chín muồi 89 điền vào chỗ chấm,chỉ thị Nhật pháp bắn hành động nhận định: đảo nhật lật đổ pháp để độc chiếm đông đương tạo mơt khủng hoảng trị sâu sắc điều kiện khởi nghĩa -> 91 Bác Hồ tìm đường cứu nước đọc TP sơ thảo lần thứ vấn đề dân tộc thuộc địa 92 ."chủ nghĩa mác văn hóa việt" Trường Chinh 93 “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”: Phan Châu Trinh Cương lĩnh trị Đảng 94 "Thủ tiêu hết thứ quốc trái, tịch thu toàn sản nghiệp lớn tư đế quốc chủ nghĩa Pháp cho phủ cơng nơng binh xử lí " nhiệm vụ nêu văn kiện: 95 “Khơng thành cơng thành nhân”_ 96 “Bản yêu sách nhân dân An Nam” 97 Tổ chức Đảng không kịp cử đại diện đến…: Nguyễn Thái Học đọc năm 1919 Hội nghị Vécxay Đơng Dương Cộng sản Liên đồn 98 Thống đốc Nam Kz, Thống sứ Bắc Kz, Khâm sứ Trung Kz Chương II Đường lối đấu tranh giành quyền (1930- 1945) 1.Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng họp lần thứ (10/1930) Hương Cảng (Trung Quốc) họp lần thứ đâu? Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí Ai người chủ trì Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ (10/1930)? Hội nghị Toàn quốc Đảng diễn vào ngày 13/8/1945 với mục đích gì? Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn vào thời gian nào? Mặt trận Việt Minh thành lập vào năm nào? Trần Phú Tổng khởi nghĩa giành quyền 24-27/6/1991 1941 Nạn đói 1945- HCM nhường cơm sẻ áo diễn thời jan nào, đề xướng quyền CM thiết lập từ TW đến sở, có Đảng lãnh đạo; nhân dân từ nơ lệ -> làm chủ đất nước; đảng ta từ đảng bí mật bất hợp pháp trở thành đảng cầm quyền lợi ta sau cmth8 xu hướng giới sau tan rã chế độ xnch Liên Xô 10 chiến thắng đánh dấu vc k{ kết hiệp định Paris kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( 1954-19750) 11 luận cương chánh cương trần phú NAQ khác ntn, 16774 12 Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau(?) hđ năm 13 Tbt Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ đc bầu đại hội năm Trần Phú (tháng 10/1930 hội nghị lần I) , Nguyễn Văn Cừ (tháng bn? 9/1937) 14 Khác luận cương tbt Trần Phú chủ tịch HCM? 15 Năm 1941 dk bau lam Tổng bí thu Trường Chinh 16 Sau cách mạng tháng 8, có quân đội nước có mặt lãnh thổ nước ta 17 Ai la ng chủ trì hội nghị t2/1930 Lê Hồng Phong 18 hỏi giai đoạn dẫn đến lần tổng diễn tập CM tháng 1930-1931, 1936-1939, 1939- 1945 đáp án gần giống 1930-31,1932-1935 1931-1935, 19361939 1939-1945 19 Giải phóng quân thành lập năm nào? 22/12/1944 Hệ thống ơn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 20 Pa tơ nốt kí kết năm nào? 21 Đại biểu tổ chức muộn? 22 khởi nghĩa bắc sơn 23 xác định pháp , nhật kẻ thù năm 24 nhật kẻ thù trước mắt năm 25 Câu "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác,con đường cách mạng vô sản 26 Sau Cách mạng 1945 ta có thuận lợi, khó khăn 27 Chủ nghĩa Mác vấn đề văn hóa Việt Nam 1948 viết ?- 1884 ( Đông Dg cộng sản liên đồn) 1940 1945 Hồ chí minh Trường Chinh 28 Ủy ban dân tộc giải phóng lãnh đạo?→ Hồ Chí Minh 1919-1925 29 Phong trào cơng nhân có bước phát triển so với trước chiến tranh giới thứ nhất, hình thức bãi cơng trở nên phổ biến giai đoạn nào?→ 30 Lực lượng nhận việc giải giáp quân đội Nhật Việt Nam?→ Bắc VT16: 20 vạn quân Tưởng, Nam VT16: vạn quân Anh nạn đói 1945 - HCM 40 nhường cơm sẻ áo diễn thời gian nào, đề xướng 41 nhận định "pt công nhân ft mạnh sau chiến tranh giới " mta giai đoạn 42 xu hướng giới sau tan rã chế độ xnch Liên Xô Nước Pháp bị quân đội Đức Quốc xã xâm lược chiếm đóng 43 Có câu t6/1940 có kiện gì? 44 Năm 1941 dk bau lam Tổng bí thu 45 Nhận định: tịch thu ngân hàng, công trại, nêu văn nào? Trường Chinh Cương lĩnh Đảng Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 46 Hiệp ước "hòa để tiến" vs Tưởng sau hiệp định sơ vào ngày nào? 6/3/1946 1930-1931 ( tiêu biểu Xô viết nghệ tĩnh) , 1936-1939 ( dân sinh,dan 47 lần diễn tập cmt8 cao trào là: chủ) , 1939-1945 48 Thống sứ chức vụ bắc kì nam kì, trung kì, việt nam, Bắc Kz nam kì 49 ĐLCM miền Nam viết Lê Duẩn Đức xâm lược Ba Lan mở đầu chiến 2? Đức đầu hàng Đồng Minh? Đức đánh Liên Xơ, tính chất chiến thay đổi? 50 Sự kiện làm thay đổi chiến lược Đảng? Đức đánh pháp quân Pháp đầu hàng? Chọn đáp án sai: 51.ai người nói câu "Khơng thành cơng thành Nguyễn Thái Học nhân" đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập thống thật cho dân tộc, xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, 52.Báo cáo ctri HCM Đh II vạch rõ nhiệm vụ gây sở cho chủ nghĩa xã hội chủ yếu gì? 53 Hiến pháp nước ta đời vào ngày thang năm 17056 nào? 54 Giai đoạn 30 - 31 VN có lợi gì, chọn phương án ko Nước Pháp bị quân đội Đức Quốc xã xâm lược chiếm đóng 55 18 Có câu t6/1940 có kiện gì? 56 Tổng tuyển cử tự nc ta tiến hành: 6/1/1946, cho mốc thời gian hỏi diễn → Bắc VT16: 20 vạn quân Tưởng, Nam VT16: vạn quân Anh 57 Lực lượng nhận việc giải giáp quân đội Nhật Việt Nam? Mặt trận nhân dân phản đế Đơng Dương 58 Giai đoạn 1936-1938 có mặt trận thành lập 59 HNTW tổ chức đâu?ai chủ trì tháng 5/1941 pác bó cao HCM trủ trì 60 Khởi nghĩa tân trào? 8/1945 -kéo dài 15 ngày Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 61 Đứng đầu trung kì thời pháp thuộc 62 theo cương 1951 động lực cm bao gồm? Bác Hồ VN lần đầu tiên: khâm sứ chọn đáp án tất phương án trên, gồm công nông, tiêu tư sản, trí thức 28/1/1941 16774 Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn hành động chúng ta”: Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”_ Đại hội Quốc tế Cộng sản: Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Trần Phú t7/1935, Mátxcơva đánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn 10 Luận cương tháng 10/1930 xác định nhiệm vụ cách độc lập mạng tư sản dân quyền: 11 “Kẻ thù nguy hiểm trước mắt giai cấp vô sản ndlđ đại hội quốc tế cộng sản t7/1935, Mátxcơva giới lúc chưa phải chủ nghĩa đế quốc nói chung mà chủ nghĩa phát xít.” 12 “một Đảng 15 tuổi lãnh đạo cách mạng thành cơng, Hồ Chí Minh, đánh giá { nghĩa CM t8 nắm quyền toàn quốc”_ 13 Sau thị Nhật Pháp bắn nhau, đường lối đánh Pháp ta phương châm đấu tranh: phát động chiến tranh du kích, giải phóng năm 1945 thay đổi ntn: vùng, mở rộng địa… 14 Kể từ hội nghị quay trở lại đường lối cũ Nguyễn Ái Hội nghị BCH TW lần tháng 7/1936 Quốc: khẳng định lực lãnh đạo Đảng, đem lại niềm tin vào sức mạnh cách mạng thân lãnh đạo Đảng… 16 Thành lớn phong trào CM 1930-1931: khởi nghĩa Nam Kz chống thực dân Pháp (23/11/1940) 17 Lá cờ đỏ vàng xuất lần đầu tiên? 19 Giai đoạn 1939-1945: đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu 20 Đảng định trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn: hội nghị (T11/1940) 21 Tháng 6/1940 có kiện quốc tế Đức cơng Pháp, Chính phủ Pháp đầu hàng Đức 22 Khởi nghĩa Bắc Sơn: 27/9/1940 10 Hệ thống ơn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí Theo quan điểm Đảng, kt thị trường xuất từ: ĐH 61986 hình thành tư KTTT; KTTT có mầm mống từ Xh nơ lệ, hình thành XH phong kiến pt cao XN TBCN định hướng xhcn: phân phối chủ yếu theo kq lao động, hiệu kinh tế, hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xh; ngồi phân phối theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác Chương VI Đường lối xây dựng hệ thống trị Hỏi tên hệ thống ctrị VN sai:chun vơ sản, hệ thống CTVS, thiết chế Đặc trưng hệ thống ctri dân chủ nd 45-54 Cuoc Tong tuyen cu bau Quoc hoi dau tien cua nuoc ta sở kinh tế hệ thống trị DCND? Cơ sở kinh tế hệ thống chun vơ sản? Nội dung: “ĐCSVN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao dộng dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc” nằm đại hội nào? (gt trang 182) Quan điểm Đảng Kinh tế bao cấp ( thời kz sau bao cấp đặc trưng, giáo trình/171 6/1/1946 → Nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ, phân tán, tự cấp tự túc → KHH tập trung → ĐH X XI có nhg hình thức phân phối nc ta, đáp án có phân phối LĐ, đóng góp vốn, hợp đồng LĐ, phúc lợi XH Hệ thống trị giai đoạn 45-54 ko có đặc điểm 10 đặc điểm vai trò nhà nước trc đổi 11 tổ chức ko/có thuộc hệ thống trị 24 Hệ thống ơn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 12 sai lầm thực CNH giai đoạn 1975-1985 phê phán nghiêm khắc đại hội nào? 13 Thành phần chủ yếu xã hội VN ngày 14 thư chúc tết đbào 1969 Bác hồ viết gi 15 "Hệ thống trị" lần dùng thay cho "Chuyên vơ sản" ĐH nào? 16 Chế độ chun vô sản triển khai điều hành đại hội nào? A II III, B III IV, C IV V, D V VI 17 Cương lĩnh 1991 xác định Cách mạng nước ta trải qua giai đoạn, 18 Tình hình phe XHCN phức tạp từ 19 Nhận định Nhà nước pháp quyền 20 DCS VN sp kết hợp chủ nghĩa MLN vs phong trào CN…dc nói năm nào-> đại hội IX b -> gđ (đầu/cuối năm 70/80/90) (là trình độ cao Nhà nước xhcn/là thành tự chung nhân loại/…) Đh năm 1991 >HN TW (5/1953) 21 Cải cách ruộng đất cm nông dân…ở hoi nghị 22 hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa Hội nghị TW (6-1985) định dứt khoát bỏ quan liêu bao cấp thực hienj hạch toán xhcn-> 22 thành phần k thuộc kttt định hướng xhcn? người bán, vốn tài chính, quan nhà nước quản lí kinh tế, luật kinh tế (đại khái vậy) 25 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 1.Thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đề cập Hội nghị Trung ương khoá năm 1991 Nội dung: “ĐCSVN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao dộng dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc” nằm đại hội X XI Cơ sở kinh tế hthống ctrị dân chủ nhân dân: sx tư nhân hh nhỏ, phân tán, tự cấp, tự túc; bị kt thực dân ctr kìm hãm, chưa có viện trợ đầu tư nc Tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Cương lĩnh 1991, nước ta tiến lên CNXH: Quan điểm xây dựng hệ thống trị: kết hợp chặt chẽ từ đầu đổi kinh tế với đổi trị, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm, đồng thời bước đổi trị giai đoạn Hệ thống trị Việt Nam nay: + Đảng Cộng sản Việt Nam + Nhà nước + Mặt trận Tổ quốc Việt Nam + Các đồn thể trị, xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động VN, Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Nông dân VN… Nhà nước pháp quyền cách thức tổ chức phân công quyền lực nhà nước, đặc điểm; tinh hoa, sản phẩm trí tuệ xh loài người, văn minh nhân loại 26 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ôn thi miễn phí Cơ sở hình thành hệ thống chun vơ sản: Cơ sở hình thành hệ thống chun vơ sản: L{ luận Mác- Lênin thời kì q độ chun vơ sản Đg lối chung CMVN giai đoạn 54-75 Cơ sở trị: cốt lõi lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Đảng Cơ sở kinh tế: KT Kế hoạch hoá tập trug quan liêu, bao cấp Cơ sở xã hội: liên minh giai cấp giai cấp CN với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức 10 Hđ hệ thống chun vơ sản giai đoạn 1975-1985 đạo đường lối ĐH IV, V VII ĐƯờng lối xây dựng phát triển văn hóa giải vấn đề xã hội 1.Di sản văn hóa phi vật thể thứ 11 Việt Nam Unesco tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ Cơng nhận? đh VII Xây dựng văn hóa đạm đà sắc dân tộc có từ Đại hội mấy? Văn Miếu UNESCO công nhận vào năm nào? Bia Tiến sĩ UNESCO công nhận vào năm nào? 3/2010 Hội nghị lần 10 Ban chấp hành T.Ư khóa Đảng cộng sản VN Hội nghị xây dựng văn hóa phải đồng với kinh tế? hình thức đời sống năm 2010 Vn có bn di sản cơng nhận di sản văn hóa giới Năm 2005 unesco công nhận di sản 24 di sản năm 2010 di sản nào, hoàng thành thăng long hội gióng 10 Khoa học cơng nghẹ động lực nội dung thứ phương hướng hay gì 27 Hệ thống ơn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 11 Đại đồn kết dân tộc điều kiện/ động lực bản/chủ yếu ? 12.2 di sản VH năm 1999? 13 2010 unessco công nhận nhận di sản -> 2010 14 Bia Tiến sĩ Văn Miếu công nhận di sản tài liệu năm nào? 15 Chính sách làm giàu theo pháp luật nhằm xố đói giảm nghèo đc thực giai đoạn nào? 16.Hai di sản vh 2010? ( hội Gióng+ Hồng Thành) 17 Nhăc đến văn hố lần đầu vào Đại hội chủ trg với thực Đh phải ( đề { chia câu m câu thôi) 18 khoa học kĩ thuật gọi đh III 19 Nội dung văn hóa có tính dân chủ hình thức, dân tộc nội dung lần đề cập Đại hội nào? 20 hát xoan đc công nhận tháng năm nào? 21 Đại hội đề giáo dục quan trọng 22 Đại hội vđề xã hội hóa quan 23 Điền từ: câu tiến thằng lên xhcn bỏ qua tư chủ nghĩa Điền từ Chế độ 24 phát triển nguồn nhân lực? 25 Văn kiện lần coi văn hóa mặt trận? 26 Chỉ tiêu phát triển người, chọn đáp án sai? 27 Các kì đại hội TWĐ thơng qua văn kiện nào, chọn đáp án khơng đúng? Có đáp án là: cương lĩnh, nghị quyết, thị, thêm 28 Trong đề cương văn hóa Việt Nam, xác định văn hóa mặt trần cách mạng Việt Nam nhằm mục đích gì? 24/11/2011 đh VII VIII -> ĐH XI -> Đề cương văn hóa VN Trường Chinh -> an sinh xã hội nhận thức vị trí, vai trò văn hóa phát triển xã hội phong trào cách mạng 28 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 29 Đặc trưng đậm đà sắc dân tộc thể nào? 30 Quan điểm: làm giàu hợp pháp đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo đại hội nào? 31 vấn đề văn hóa đề lần đh ? 32 Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ => DH XI 33 di sản VH năm 1999? 34 Nội dung văn hóa có tính dân chủ hình thức, dân tộc nội dung lần đề cập Đại hội nào? 35 Sắp xếp di sản theo thời gian công nhận di tích cố đô Huế, thánh địa mỹ sơn,phố cổ hội an 37 Kniêm vhoá đảng ta nói vào đh 38 phát triển văn hóa tri thức nội dung thứ mục tiêu văn hóa 39 Nghị có vấn đề văn hoá: → ĐH VIII đh phố cổ hội an thánh địa mĩ sơn -> Huế, Mỹ Sơn, Hội An NQ TW khoá 40.Định nghĩa văn hóa, điền từ "cộng đồng" dân tộc 41 QĐ "Văn hóa tảng " giai đoạn (năm nhiêu đến năm nhiêu á) 42 tỷ lệ lao động năm 2020 khu vực nông nghiệp phấn đầu (30-35%) – { câu đoán thế, đề viết sai tả 43 Chọn câu sai: Điều kiện để phát triển KHCN 44 Đảng xác định KHCN là… (quốc sách hàng đầu/ với giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu/…) có nhân lực đầy đủ chất lượng/ đầu tư cho KHCN đủ/ điều kiện KT XH tốt/ tất 29 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 45 Hiện tượng đấu tranh thắng ai, { thức hệ lĩnh vực văn hố vào giai đoạn (1955-1986) 46 Cả nc có them 2,5 triệu ng biết đọc viết năm 47 Khi giá trị chuyển thành chuẩn mực xã hội có tác dụng gì? 48 Văn hóa mặt trận đâu 49 Cái nguyên tắc văn hóa đc xác định Đề cương Văn hóa việt nam 50 .chỉ số HDI k gồm tiêu nào? 51 cách mạng KHCH lần tên gì? 1.Hai nhiệm vụ cấp bách xây dựng văn hoá: ->1946 -> đề cương văn hóa VN trường chinh dự thảo đầu năm 1943 có xác định văn hóa mặt trận cách mạng VN (kinh tế, trị, văn hóa) (GT-tr192 -> ( dân tộc hóa, khoa học, đại chúng hóa đúng, chọn lại) -> CM cơng nghiệp chống nạn mù chữ giáo dục lại tinh thần nhân dân T3/1947, HCM viết “Đời sống mới” gồm 19 câu hỏi trả lời ĐH 7, cương lĩnh 1991: lần đưa quan niệm VH VN có đặc trưng tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Văn kiện lần coi văn hóa mặt trận: Đề cương văn hóa VN_ Trường Chinh tun ngơn văn hố VN Ba nguyên tắc: Dân tộc hoá (chống ảnh hưởng nơ dịch thuộc địa) Đại chúng hố (chống chủ trương, hđ làm cho văn hoá phản lại xa rời quần chúng) Khoa học hoá (chống lại làm cho văn hố phản tiến bộ, trái khoa học) Văn hoá nêu đầu tiên: “Chủ nghĩa Mác văn hoá Việt Nam” T7/1948: Chỉ tiêu phát triển người, đáp án sai: Nâng vấn đề xã hội lên “chính sách xã hội”: năm 1943 Trường Chinh an sinh xã hội ĐH VI 30 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 10 Hiện tượng đấu tranh thắng ai, đấu tranh { thức hệ lĩnh vực văn hoá vào giai đoạn: 1955-1986 11 Bản sắc dân tộc phát triển theo phát triển thể chế kinh tế, thể chế xã hội thể chế trị quốc gia 12 Sự nghiệp GD-ĐT với KH CN quốc sách hàng đầu 13 Văn hoá VN tổng thể giá trị vật chất tinh thần cộng đồng dân tộc Việt Nam sáng tạo trình dựng nước giữ nước 14 “Văn hoá tảng tinh thần xã hội…”: 15 Quan điểm: “ Khuyến khích làm giàu hợp pháp đơi với tích cực xố đói, giảm nghèo.” 16 “khoa học giáo dục đóng vai trò then chốt tồn nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc…”: 17 Đường lối xây dựng ptr vh giai đoạn CM XHCN hình thành ĐH III (1960) 18 Nghị có vấn đề văn hố: 19 Chủ trương sách xh hướng vào làm phát triển làm lành mạnh hoá xh: 20 Năm quan điểm đạo trình phát triển văn hố thời kì CNH-HĐH đất nước: Chương VIII Đường lối đối ngoại Dongtimo gửi thư nhập asean năm nào? => Hạn chế tư đối ngoại Việt Nam? Nghị TW khoá XI ĐH VIII ĐH VII (1991) ĐH VIII (1996) Nghị TW khoá ĐH IX Nghị TW khoá VIII (t7/1998) 4/3/2011 1993 Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm nào? => 1977 Việt Nam đặt quan hệ vs Liên xô 1978 31 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ôn thi miễn phí tăng cường hợp tác qte hợp tác liên xô hội nghị Vn gia nhập LHQ năm Việt nam đc công nhận nc có qh đối ngoại hợp tác năm nào? Mỹ kí hiệp ước xóa bỏ cấm vận VN năm nào? 10 Vn gia nhập ADP năm nào? 11 Đường lối đối ngoại hội nghị khoá 7? 12.Vn gia nhập IMF năm Gia nhập.ngân hàng châu năm 13." Quan hệ Việt-Lào-campuchia " đáp án có dân tộc - nhân dân nc ĐD 1977 1976 14 asean có ba cột chính: an ninh,cơng cộng,gì xuất : hiến chương asean;hòa hợp asean 1;hòa hợp asean 15 luật đầu tư nước năm 1987 vào tháng mấy? =>29/12/1987 => Tổng thống Hoa Kz Franklin D Roosevelt Thủ tướng Anh Quốc 16 hiến chương Đại Tây Dương kí vs Winston S Churchill (14 tháng năm 1941) 17 việt- trung kí kết hợp tác tồn diện năm 18 nước cuối đặt quan hệ ngoại giao với việt nam philipin thái lan asean 19 nghị định 13 trị nói 20 hiệp ước bali 1976 đh viii 21 tăng cường quan hệ vs nc láng giềng asean năm 22 Nước đặt quan hệ ngoại giao vs VN -> TQ 23 Văn kiện đánh dấu chuyển hướng toàn chiến lược → Nghị 13 – Hội nghị khóa VI (chắc thế) đối ngoại Đảng ta → Chuẩn bị tốt điều kiện nước để sớm gia nhập tổ chức 24 Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế? giớ 32 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ôn thi miễn phí → dân tộc 25 “Xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia có { nghĩa sống vận mệnh …” Điền vào chỗ trống 26 Coi quan hệ Liên Xơ đá tảng từ ĐH nào? → ĐH IV → 1986-1996 27 Xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ mở rộng đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế giai đoạn nào? → ĐH X 28 Nội dung: “chúng ta tranh thủ hội thuận lợi bối cảnh quốc tế tạo tiềm năng…hiện đại hóa” (trang 130 gt) ĐH nào? 29 TQ Việt Nam hợp tác toàn diện năm -> 2008 30 từ năm 75 đến năm 77 nước ta có đặt quan hệ với bao 23 nhiều quốc gia 31 Vn gia nhập ADP năm nào? 1976 52 Đường lối đối ngoại hội nghị khoá 7? 33 Vn gia nhập IMF năm Gia nhập.ngân hàng châu năm 34 hiến chương Đại Tây Dương kí vs 35 Nội dung đối ngoại ĐH XI, X, IX nhân dân nc ĐD 36 " Quan hệ Việt-Lào-campuchia " đáp án có dân tộc 37 hiến chương Đại Tây Dương kí vs 38 đường lối đối ngoại gồm điểm 39 thời gian k{ kết hiệp định TM song phương Việt Mỹ : 40 NQ 13 năm 1988 nêu vấn đề Đối ngoại? 41.Sau gần 15 năm chiến tranh, Mỹ lần chịu đàm phán với việt nam năm 1968 sau kiện gì? 2001 33 Hệ thống ơn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ôn thi miễn phí 42Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao với hầu năm nào? 43 gđ 75-77 nước ta ngoại giao với bn nước? =>23 44 QĐ "đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng " đh 45 Đôngtimo gia nhập asean vào năm bn? => 46 Từ hội nghị có chủ trương mở mặt trận ngoại giao kết hợp với đấu tranh quân sự? (hội nghị 13 năm 1967) (phát triển mạnh mẽ) 47 Điền từ: “Tồn cầu hố cách mạng KHCN…, thúc đẩy trình hình thành xh thông tin kinh tế tri thức” (ASEAN/Đông nam á/châu thái bình dương) 48.Khu vực … phát triển động có nhiều bất ổn 49 Nghị chuyển hướng chiến lược đối ngoại 50 Hiến chương asean hiệu lực năm 51 Đại hội VII nêu ra… (Việt Nam muốn bạn với nước cộng đồng giới/ …với tất nước cộng đồng giới/…với tất nước giới/… với tất nước cộng đồng quốc tế) 52 Kêu họi asean đối thoại đh 53 Vn tham gia sang lập tổ chức 54 Ra nhập APEC 11/1998 ASEM 3/1996 55 seato đôg nam bnhiêu tviên?(đôg nam nhá ko phải seato đâu)->3 nước 56 đại hội đưa chủ trương quan hệ vs Lào, Cam nước ASEAN 57 To chuc Seato co may vien (13) -> 2008 -> đh tháng 2.1982 >asem (VN cộng hòa, Thái Lan, Philippines -> đại hội IV (GT trang 227) ->8 >(1978) 58 Việt Nam nâng cao vai trò hợp tác với liên xô, lào năm nào?- 34 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ôn thi miễn phí ->Cố đô Huế (93), Phố Cổ Hội An(99), Thánh Địa Mỹ Sơn(99), Hoàng thành Thăng Long (2010), Thành nhà Hồ (2011) 59 Sắp xếp thứ tự di sản vật thể -> 24/11/2011 60 Hát xoan UNESCO công nhận vào tháng, năm 61 62,9 tỷ đô số tiền đc giáo trình ĐLCM nêu kim ngạch xuất năm nào? (2007,2008,2009,2010) 62 qđ "mở rộng qhệ qtế" ĐH mấy? 63 hạn chế đối ngoại VN đc ĐH VI ntn? ->2008 ->VI -> " bệnh chủ quan, { chí " 86 64 Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao vs nước phát triển quốc gia ko liên kết vào năm ? 1986 1988 1991 1996 65 Hội nghị an ninh biển đông (DOC) k{ đâu VIệt Nam-> 66 Bộ Chính Trị nghị số 13 nhiệm vụ sách đối ngoại tình hình vào lúc nào? 67 giai đoạn 1996-2011, Đảng chủ trương xây dựng đường lối đối ngoại nào?68 Nghị 13 gồm nội dung 67 nhiệm vụ sách đối ngoại tình hình đề thời gian nào? 5/1/1988 > (theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế) -> nội dung ->5-1988 68 ĐL đối ngoại Việt Nam chia thành nhóm nước-> 69 khu vực đc đánh giá pt động tồn châu thái bình dương nhiều nhân tố gây ổn định? 69 sai liên xô tan rã, xu tg gì? hòa bình hợp tác pt 35 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ôn thi miễn phí 70 VN-Mỹ bắt đầu xúc tiến hiệp định TM tự năm ( 1991 1992 1993 1994) (lưu { năm 1995 kí kết, bắt đầu xúc tiến năm bn ko bít) 1.Năm 1975- 1977 VN đặt quan hệ ngoại giao với 23 nước Trung Quốc- Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện : t5/2008 Luật đầu tư nước VN năm nào: 12/1987 VN gia nhập WB: 21/9/1976; gia nhập quỹ tiền tệ quốc tế IMF: 15/9/1976; gia nhập Ngân hàng phát triển châu Á ADP: 23/9/2976 VN gia nhập WTO: 11/1/2007, gia nhập LHQ: 20/9/1977 Mỹ xóa bỏ cấm vận VN: 3/2/1994; bình thường hoá quan hệ với Hoa Kz: 11/7/1995; Hiệp định thương mại song phương VNHK: 13/7/2001 23/10/1991: kí hiệp định Paris Campuchia Đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa giai đoạn 1986-1996 phương hoá quan hệ quốc tế: Coi quan hệ với Liên Xơ đá tảng từ: ĐH IV 10 Hiệp ước thân thiện hợp tác Đơng Nam Á (hiệp ước Bali): nước ASEAN kí, T2/1976 Nội dung: - Tơn trọng chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ; - Không can thiệp vào công việc nội nhau; - Không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau; giải tranh chấp phương pháp hòa bình; - Hợp tác phát triển có hiệu lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội 36 Hệ thống ơn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 11 Hiến chương Đại Tây Dương kí kết giữa: tổng thống Hoa Kz thủ tướng Anh 12 Khu vực phát triển động, nhiều nhân tố gây ổn định: Khu vực châu Á- Thái Bình Dương 13 T5/1988: Bộ Chính trị Nghị số 13 nhiệm vụ sách đối ngoại tình hình Nghị chuyển hướng toàn chiến lược đối ngoại: 13 Đổi tư nhiều vấn đề then chốt: 1.qh trị quốc tế, 2.mục tiêu đối ngoại, an ninh phát triển, đoàn kết quốc tế 5.tập hợp lực lượng quan hệ quốc tế VN 14 Đại hội VII: “ VN muốn bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển.” 15 “Đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở…”: ĐH VII (hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kì, T1/1994) 16 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập ngày 8/8/1967; VN gia nhập ngày 28/7/1995 17 VN đặt quan hệ ngoại giao với nước cuối ASEAN: Brunei Thái Lan (sách: Philippin Thái Lan) 18 “kêu gọi nước ASEAN nước Đông Dương đối thoại”: ĐH V 19 “Tồn cầu hố cách mạng khoa học- công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy q trình hình thành xã hội thơng tin kinh tế tri thức” 37 Hệ thống ôn thi Hocthongminh.com -ứng dụng ơn thi miễn phí 20 Hiến chương ASEAN có hiệu lực: 15/12/2008 21 SEATO: thành viên 22 “Xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia có { nghĩa sống vận mệnh dân tộc.” ĐH VII (T6/1991) 23 “VN muốn bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển.”: 24 Việt Nam, Lào, Campuchia…: điền dân tộc 25 tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược với Nga: 2001; quan hệ đối tác tin cậy ổn định lâu dài với Nhật: 2002 31/11/1978 26 VN kí Hiệp ước hữu nghị hợp tác tồn diện với Liên Xơ: 27 Thử nghiệm đầu tư nước ngồi: 28 u cầu thúc đẩy q trình bình thường hố quan hệ VNHoa Kz: 29 Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế: ĐH VIII (T6/1996) ĐH VII (T6/1991) ĐH X (T4/2006) T11/1998 30 Gia nhập diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- TBD (APEC): 31 ĐH IX: “VN sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển” 38 ... tien cua nuoc ta sở kinh tế hệ thống trị DCND? Cơ sở kinh tế hệ thống chun vơ sản? Nội dung: “ CSVN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao dộng dân tộc Việt... 1.Thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đề cập Hội nghị Trung ương khoá năm 1991 Nội dung: “ CSVN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao dộng dân tộc Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN, ÔN THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay