Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – trường tiểu học số 1 liên thủy

17 79 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:48

Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp TuÇn Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 TIẾNG VIỆT: ÂM / U/ /Ư / (2 T) Việc 0: Phân tích tiếng /ba/ đưa vào mơ hình - Thay nguyên âm /a / nguyên âm học + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng /ba/ Thay nguyên âm /a/ thành nguyên âm học: be,bi,bo,bô,bơ - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn - Thao tác dứt khoát, mạch lạc - Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, âm /u/,/ư/ - Biết /u/ ,/ư / nguyên âm - Phân tích tiếng bu,bư - Vẽ mơ hình tiếng bu,bư - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo chữ u,ư;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - Biết viết chữ u,ư mẫu - Đưa thu,thư vào mơ hình tiếng.đọc,phân tích - Thêm vào tiếng ngang để dược tiếng mới: Thu,thù,thú,thủ,thũ,thụ : Thư thứ,thừ,thử,thữ,thự + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ: su su,đu đủ,cá thu,tu hú,củ từ,cá ngừ,sư tử Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp + Tiêu chí đánh giá: -HS nghe tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng -Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ u,ư theo mẫu.Viết câu đúng,viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - Biết làm tính cộng phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẻ phép tính cộng - HS thực hành làm tập 1, 2(dòng1), BT3 SGK Tr 48 - GDHS tính cẩn thận, xác làm tập, ham thích học tốn - Phát huy lực tự chủ, tự học hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Khởi động : HĐTQ cho lớp chơi trò chơi khởi động 2.Hoạt động thực hành : Thực hành 1, 2(1), Bài : tính (cột dọc ) - Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên lưu ý học sinh viết số thẳng cột Bài (1): viết số thích hợp vào trống -Gọi học sinh nêu cách làm -Cho học sinh làm miệng sau cho làm vào Bài : Tính - Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên giúp đỡ thêm cho học sinh lung túng + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm vững phép tính cộng phạm vi 3,4 làm tính - HS biết viết số thẳng cột với (BT1) - Viết số thích hợp ỳng vào ô trống (BT2,dũng 1) - Làm tính dãy tính gồm phép tính (thực làm tính từ trái sang phải) - Trình bày làm rõ ràng ,cẩn thận + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở, phương pháp viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 4.Hoạt động ứng dụng : - Hng dn HS quan sát tranh BT4 nêu bi toỏn vit đợc phép tính tơng ứng Nm hc 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Chia sẻ với người thân học Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : - Thuộc bảng cộng phạm vi - Biết làm tính cộng cac số phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - HS thực hành làm tập 1, 2, 4(a) SGK Tr 49 - GDHS tính cẩn thận, xác làm tập, ham thích học tốn - Phát huy lực tự chủ, tự học giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sử dụng đồ dùng dạy toán lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc phép tính cộng phạm vi 3,4 nêu kết nhanh - Ban học tập lên tổ chức cho lớp nêu kết phép tính phạm vi 3,4 phiếu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 2.Hoạt động : Giới thiệu phép cộng,bảng cộng phạm vi - Giáo viên giới thiệu phép cộng + = 5; + = ; + = ; + = - Mỗi phép cộng theo bước, tương tự phép cộng phạm vi - Hình thành bảng cộng ghi lên bảng lớp - Gọi học sinh đọc lại bảng cộng - Cho học sinh đọc ĐT Giáo viên xoá dần để học sinh học thuộc lớp - Giáo viên khuyến khích học sinh xung phong đọc thuộc bảng cộng - Giáo viên hỏi miệng : Học sinh trả lời nhanh - Cho học sinh xem hình vẽ đồ phần học nêu câu hỏi để học sinh nhận biết : + 4= + = Tức : + + ( ) (Tương tự đồ + , + ) - Cho học sinh đọc lại + Tiêu chí đánh giá: - Nắm , học thuộc phép tính cộng phạm vi - Biết vị trí số hai phép tính + + khác kết hai phép tính Nên phép tính + + + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp Hoạt động thực hành: Thực hành 1, 2, 4(a) - Hướng dẫn HS làm BT Bài : Tính -Hướng dẫn học sinh nêu yêu cầu tập -Học sinh làm vào Bài tập toán Bài : Tính cột dọc - Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu - Lưu ý học sinh viết thẳng cột - Theo dõi giúp đỡ HS làm + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc phép tính cộng phạm vi vận dụng làm ỳng bi - HS biết viết số thẳng cét víi (BT2) + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng Bài a: viết phép tính thích hợp - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh , nêu tốn phép tính thích hợp - u cầu HS làm vào - GV theo giỏi giúp đỡ HS lung túng + Tiêu chí đánh giá: - Biết quan sát tranh nêu toán - Viết phép tính + = + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng 4.Hoạt động ứng dụng : - Hướng dẫn BT3 nhà - Chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: ÂM / V / (2 T) Việc 0: Phân tích tiếng/ tu / đưa vào mơ hình + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng /tu/ - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn - Thao tác dứt khốt, mạch lạc - Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình - Nghe ,viết từ: củ từ,tử tù - GV đọc HS viết bảng con: củ từ,tử tù + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, âm /v/: - Biết /v/ phụ âm Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Phân tích tiếng / vu / - Vẽ mơ hình tiếng / vu / - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo chữ v;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - Biết viết chữ v mẫu - Đưa chữ vu vào mơ hình tiếng - Biết thay ngun âm /u/ nguyên âm học: va,ve,vê,vo,vô - Thêm vào tiếng ngang: va,vá,và,vả,vã,vạ + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ : ve,vò vẽ,tò vò,va li,vi-đê –ơ, câu ứng dụng SGK - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Đọc phân biệt âm đầu:/v/,/d/,/gi/ (vò,dò,giò) + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ nh theo mẫu.Viết câu đúng,viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ÔLTV: ÔN ÂM / U/ I MỤC TIÊU: - Giúp H củng cố đọc âm u tiếng, từ, câu ứng dụng có âm u - Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - Viết tiếng vào trống điền âm u vào chỗ trống - Hoàn thành tập VBTTHTV - HS u thích học mơn Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : tay thụt tay thò Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm -T quan sát, nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng, từ , câu sách thực hành - Đọc to, rõ ràng, tốc độ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 1: Vẽ đưa tiếng thủ, vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hồn thành + Tiêu chí đánh giá: - Khoanh trước cách ghi mơ hình - Vẽ mơ hình đưa tiếng thủ, vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Thao tác nhanh - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm BT 12: Bài tâp 1:Tổ chức hướng dẫn H viết tiếng vào ô trống - T quan sát giúp đỡ H hoàn thành BT Bài tập 2: Viết tiếng khác mà em vừa tìm - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Viết tiếng vào trống - Tìm tiếng có chứa âm u,ư - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt - Về nhà chia sẻ người thân học ÔLTV: ÔN ÂM / ư/ Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp I MỤC TIÊU: - Giúp H củng cố đọc âm tiếng, từ, câu ứng dụng có âm - Biết vẽ đưa tiếng vào mô hình đọc trơn, phân tích - Viết tiếng vào ô trống điền âm vào chỗ trống - Hoàn thành tập VBTTHTV trang 39 - HS u thích học mơn Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : tay thụt tay thò Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm -T quan sát, nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng, từ , câu sách thực hành - Đọc to, rõ ràng, tốc độ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 1: Vẽ đưa tiếng trữ, thư vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hồn thành + Tiêu chí đánh giá: - Vẽ mơ hình đưa tiếng trữ, thư vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Thao tác nhanh - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm BT 1,2: Bài tâp 1:Tổ chức hướng dẫn H viết tiếng vào ô trống - T quan sát giúp đỡ H hoàn thành BT Bài tập 2: Viết tiếng khác mà em vừa tìm - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa âm - Viết tiếng vào trống - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt - Về nhà chia sẻ người thân học Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - Biết làm tính cộng phạm vi - Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng H làm 1, 2,5 ,bài 3(dòng 1) - GD.HS tính cẩn thận, xác làm - Phát triển lực tự học tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : Ban học tập tổ chức cho lớp chơi trò chơi Truyền điện + Tiêu chí đánh giá: - Nắm phép tính phạm vi 5, trả lời kết + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Hoạt động thực hành: - HD học sinh làm tập BT1: Tính H: Đọc yêu cầu tập - Cho HS làm vào vở, em bảng phụ - Theo dõi giúp HS - Chữa Nhận xét BT2: Tính - Gợi ý HS viết số phải thẳng cột với số viết số - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Gọi học sinh chữa miệng BT3 : Tính - GV hỏi + + ta thực phép cộng trước - HS trả lời sau làm vào + Tiêu chí đánh giá: - Biết làm tính cộng phạm vi - Khi viết số phải thẳng cột với số viết số kia( BT2) - Làm tính dãy tính gồm phép tính (thực làm tính phép tính từ trái sang phải) BT3 + PP: quan sát, vấn đáp Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng BT5: Viết phép tính thích hợp Quan sát tranh nêu tốn viết phép tính thích hợp vào dòng tranh - u cầu HS trao đổi nhóm sau làm vào - Theo dõi,giúp đỡ HS lúng túng + Tiêu chí đánh giá: - Biết làm tính cộng phạm vi - Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 3.Hoạt động ứng dụng: HD BT4 nhà - Chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: ÂM / X / (2 T) Việc 0: Phân tích tiếng/ va / đưa vào mơ hình - GV đọc HS viết bảng con: vu vơ,vi - đê + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng / va / - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn - Thao tác dứt khốt, mạch lạc - Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình - Nghe ,viết từ: vu vơ,vi - đê ô + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, âm / x /: - Biết /x/ phụ âm - Phân tích tiếng / xa / - Vẽ mơ hình tiếng / xa / - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo chữ x;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - Biết viết chữ x mẫu ,viết tiếng xu xù xư xứ - Đưa chữ xu vào mơ hình tiếng - Biết thay ngun âm /u/ nguyên âm học: xa,xe,xê,xo,xô,xu,xư,xi Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ : xe ca,xe mơ –tơ,xe bò,xe lu,xo ro,xơ bồ,xù xì, câu ứng dụng SGK - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Đọc phân biệt âm đầu: x/s + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ nh theo mẫu.Viết câu đúng,viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 SỐ TRONG PHÉP CỘNG ( Trang 51) I MỤC TIÊU : - Biết kết phép cộng số với số - Biết số cộng với cho kết số - Biểu thị tình tranh phép tính thích hợp - HS thực hành làm tập 1, 2, - GDHS tính cẩn thận, xác làm tập, ham thích học tốn - Phát huy lực tự chủ, tự học giải vấn đề toán học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ đồ dùng dạy toán lớp + Học sinh có thực hành III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : TC nêu phép tính tiếp sức + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc phép tính cộng phạm vi 3,4,5 nêu kết nhanh + Học sinh ôn lại bảng cộng phạm vi 3, phạm vi , phạm vi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Hoạt động bản: * Giới thiệu số - Giới thiệu phép cộng : + = , + = Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Gắn tranh cho học sinh quan sát nêu toán - Giáo viên hỏi : chim thêm chim chim ? - Vậy : + = ? ( Giáo viên ghi bảng ) - Gắn hình thứ học sinh quan sát tự nêu toán - Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để học sinh nói - Cho học sinh quan sát hình chấm tròn, giáo viên nêu câu hỏi để học sinh nhận biết: 3+0=3,0+3=3 Tức : + = + = - Giáo viên hỏi miệng : 4+0=? 0+4=? 2+0=? 0+2=? - Cho học sinh nhận xét rút kết luận + Tiêu chí đánh giá: - Biết kết phép cộng số với số - Biết số cộng với cho kết số + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng Hoạt động thực hành: Thực hành 1, 2, - Giáo viên hướng dẫn làm tập Bài : Tính - Cho học sinh nêu yêu cầu bài, nêu cách tính giải tập Bài : Tính theo cột dọc - Cho học sinh làm vào toán - Chú ý học sinh viết thẳng cột Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Cho học sinh nêu cách làm - Chú ý phép tính : + = - Giáo viên sửa chung lớp + Tiêu chí đánh giá: - Biết vận dụng phép cộng số với số để làm tập - Tính viết kết thẳng cột với (BT2) - Viết số vào chỗ chấm,biết + = (BT3) - Trình bày làm rõ ràng,viết số cẩn thận + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng Hoạt động ứng dụng : HD BT4 nhà ;Quan sát tranh nêu toán viết phép tính thích hợp vào dòng tranh TIẾNG VIỆT: ÂM / Y / (2 T) Việc 0: Phân tích tiếng / xu / ,/ su / đưa vào mơ hình + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng / xu / Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn - Thao tác dứt khoát, mạch lạc - Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, âm / y /, /i/ - Biết /y/ ,/i/là phụ âm - Phân tích tiếng / mi / - Vẽ mơ hình tiếng / mi / - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo chữ y;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - Biết viết chữ y mẫu ,viết từ :y tá - Viết rõ ràng,trình bày cẩn thận + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ :y bạ,ycụ,y tá,ý chí,ý đồ,chú ý câu ứng dụng,bài SGK - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Đọc phân biệt kĩ sư/kỹ sư,tỉ mỉ/tỷ mỷ,i-ô-ga/y-ô-ga + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ y theo mẫu.Viết câu,bài đúng,viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP (2 T) Việc 1: Luyện luật tả e,ê,i + Tiêu chí đánh giá: - Đọc to, rõ ràng, tiếng từ sách trang 70 - Nắm vững luật tả đướng trước ngun âm e,ê,i viết chữ k,gh,ngh - Tìm tiếng có âm /c/,/g/,/gh/,/ngh/, /ng/ - Viết, phân tích viết tiếng vừa tìm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết tả phụ âm đầu + Tiêu chí đánh giá: - Đọc to, rõ ràng, tiếng từ sách trang 71 - Nắm cách phát âm (Chỗ đặt lưỡi phát âm l/n, phát nhẹ ghi chữ d,khi phát âm nặng viết chữ gi,khi phát âm rung thi ghi chữ r,giữa s/x - Tìm tiếng có âm : l/n , d/gi/r , s/x , tr/ch , v/r/gi , gi/tr - Phân tích viết tiếng vừa tìm + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ :mẹ lo,bé no,sổ ghi/ xổ số,tre lồ ô,che ô, SGK trang 71,72 - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Đọc phân biệt cách đọc phụ âm đầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng viết từ vừa tìm - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết tả ,đúng tốc độ đẹp - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ÔLTV: ÔN ÂM / V/ I MỤC TIÊU: - Giúp H củng cố đọc âm v tiếng, từ, câu ứng dụng có âm v - Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - Viết tiếng vào ô trống điền âm v vào chỗ trống - Hoàn thành tập VBTTHTV trang40 Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - HS u thích học mơn Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Giấu tay Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm -T quan sát, nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng, từ , câu sách thực hành - Đọc to, rõ ràng, tốc độ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 1: Vẽ đưa tiếng vở, vẽ vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hồn thành + Tiêu chí đánh giá: - Vẽ mơ hình đưa tiếng vở,vẽ vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Thao tác nhanh - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm BT 1,2: Bài tâp 1:Tổ chức hướng dẫn H viết tiếng vào ô trống - T quan sát giúp đỡ H hoàn thành BT Bài tập 2: Tìm viết tiếng có chứa âm /v/ có đọc - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa âm v - Viết tiếng vào ô trống - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt - Về nhà chia sẻ người thân học Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy ÔLTV: Giáo án lớp ÔN ÂM / Y / I MỤC TIÊU: - Giúp H củng cố đọc phụ âm y tiếng, từ, câu ứng dụng có âm y - Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - Viết tiếng vào trống điền âm y vào chỗ trống - Hoàn thành tập trang 42VBTTHTV - HS yêu thích học mô Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm -T quan sát, nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng, từ , câu - Đọc to, rõ ràng, tốc độ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 1: Vẽ đưa tiếng kỹ, kỵ vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hồn thành + Tiêu chí đánh giá: - Vẽ mơ hình đưa tiếng kỹ,kỵ vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Thao tác nhanh - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm BT 1,2: Bài tâp 1:Tổ chức hướng dẫn H viết tiếng vào ô trống - T quan sát giúp đỡ H hoàn thành BT Bài tập 2: Tìm viết tiếng chứa âm / y/có đọc - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Viết tiếng vào ô trống - Tìm,viết tiếng chứa âm / y / có đọc Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt - Về nhà chia sẻ người thân học HĐTT: SINH HOẠT SAO I Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần qua đề kế hoạch tuần tới -HS biết nhận mặt mạnh mặt chưa mạnh tuần để có hướng phấn đấu tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục kĩ sống - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể II Tiến hành sinh hoạt: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động - Phụ trách Sao chia sẻ mục tiêu buổi sinh hoạt trước lớp * Sinh hoạt Sao: Bước : Tập hợp điểm danh Sao trưởng : Cho tập hợp hàng dọc Lần lượt điểm danh (Theo tên ) trưởng Bước 2: Kiểm tra vệ sinh Sao trưởng : Yêu cầu bạn dưa tay phía trước kiểm tra vệ sinh (Tay, chân mặt mũi, áo quần ) nhận xét Bước : Kể việc làm tốt tuần Sao trưởng : - Yêu cầu bạn kể việc làm ( Ở nhà trường - Kể việc giúp đỡ bố mẹ người - Sao trưởng nhận xét Bước : Đọc lời hứa Nhi dồng Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là ngoan trò giỏi Cháu Bác Hồ kính yêu Bước : Triển khai sinh hoạt chủ điểm - Sao trưởng : Triển khai đội hình vòng tròn đội hình chữ U - Tổ chức đọc thơ , kể chuyện , múa hát người phụ nữ Việt Nam (bà,mẹ,chị,…) Sau Sao trưởng nhận xét : Tiết sinh hoạt hơm bạn tích cực , sôi buổi sinh hoạt lần sau cố gắng làm tốt Bước : Phát động kế hoạch tuần tới Về học tập (ở nhà học thuộc làm tập , lớp thi đua giành nhiều thành tích học tập) Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp Về đạo đức : Thực nói lời hay làm việc tốt Về vệ sinh ( Vệ sinh lớp , vệ sinh trường ) Về nề nếp đến lớp : Thực nội quy trường lớp đề Kết thúc : Sao trưởng nói : - Buổi sinh hoạt đến kết thúc mời bạn nghỉ Năm học 2018- 2019 ... nhận xét Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 20 18 Năm học 20 18 - 2 019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP (2 T) Việc 1: Luyện luật tả e,ê,i + Tiêu chí đánh giá: - Đọc to, rõ... thích học mơn Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Năm học 20 18 - 2 019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi... - Hướng dẫn HS quan sát tranh BT4 nêu bi toỏn vit đợc phép tÝnh t¬ng øng Năm học 20 18 - 2 019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Chia sẻ với người thân học Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2 018
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – trường tiểu học số 1 liên thủy , Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – trường tiểu học số 1 liên thủy , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :, Hoạt động thực hành:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn