Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –giáo án cô duyên

21 60 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 23:06

GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 Th hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố bảng cộng làm tính cộng phạm vị phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẽ hai phép cộng tính thích hợp - H vận dụng làm BT 1,2 dòng BT SGK - u thích mơn tốn - Biết sử dụng tư lập luận toán học II.Đồ dùng day học: - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: ND- TGian Hoạt động GV Họat động HS 1.Khởi động:(4- - GV gọi HS lên bảng làm BT2 - 2HS làm bảng lớp 5phút) - GV nhận xét , chữa - Lớp làm bảng Đánh giá:- Tiêu chí : điền kết phép tínhvà biết đọc phép tính -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính+Đặt câu hỏi nhận xét 2.Bài mới: lời hs lúng túng *HĐ1:Ơn kiến - GV cho HS lấy HV, HTG HS thao tác lập phép cộng thức: hộp đồ dùng lập PT: phạm vi3 phạm vi (7-10) 1+1= 3+1= 2+1= 1+3= 1+2= 2+2= - GV yêu cầu HS đọc thuộc GV - HS đọc CN, N, CL xoá dần giúp HS ghi nhớ ->Giúp HS đọc thuộc bcộng3và GV hướng dẫn HS làm *HĐ2:Luyện tập chữa tập:(10-15) BT1: Hướng dẫn học sinh nêu - HS tự làm nêu kết cách làm, làm tập chữa chữa ->Giúp HS biết viết số thẳng - HS nêu cách làm cột với - CL làm vào BT2: Hướng dẫn HS nêu cách làm - HS quan sát tranh nêu bài(Viết số thích hợp vào trống, phép tính tương ứng chẳng hạn: Lấy cộng 2, viết vào ô trống,….) - GV yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa GV: Vng Th Hng Duyờn Năm GIáO áN TUầN häc: 2018 - 2019 ->Giúp HS biết viết số thích hợp vào ô trống BT3: GV nêu hướng dẫn HS làm - GV hướng dẫn HS quan sát tranh nêu tập HS tự làm - GV nhận xét, chữa -> Giúp HS biết quan sát tranh nêu phép tính tương ứng Đánh giá:- Tiêu chí : thực tính đúngkết phép tính Biết điền số vào mũi tên theo yêu cầu biết thực tính dấu phép tính Đọc tốn bàng hình vẽ từ nhận biết phép tính -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp HĐ3:Củng cố, -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn dặn dò:(3-4) hs chưa điền đọc phép tính Những hs chưa biết viết phép tính theo hình vẽ+Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - GV nhận xét kết quả, ý thức - Dặn HS nhà xem lại BT TIẾNG VIỆT: - HS quan sát tranh nêu BT - HS tự làm vào - HS quan sát tranh yêu cầu tập - 1H lên bảng chữa - Lắng nghe ÂM / U,Ư / ( Tiết 1,2) ( Thực sách Thiết kế Tiếng Việt – CGD Trang 219) Việc 0: Phân tích tiếng /tha/ đưa vào mơ hình: + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tư để phân tích tiếng /tha/ , biết thay âm /a/ nguyên âm học để tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyển - Đọc trơn, đọc phân tích to,rõ ràng - Thao tác dứt khốt - Vẽ mơ hình đưa tiếng /tha/ vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ rõ ràng, đẹp Thao tác nhanh + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học GV: Vng Th Hng Duyờn GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 Vic 1: Chiờm lnh ng âm + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ, tiếng /bu, bư/ - Biết phân tích tiếng /bu, bư/ - Biết âm học, âm chưa học - Biết âm /u, ư/ nguyên âm - Biết vẽ mơ hình hai phần tiếng /bu, bư/ Đưa đúng, xác, nhanh phần biết tiếng /bu, bư/ vào mơ hình + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết chữ u ghi âm /u, chữ ghi âm /ư/: nhận biết chữ u ư, in thường, viết thường - Nhận biết cấu tạo chữ u, ư: biết độ cao, độ rộng , biết chữ u, gồm nét, biết điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút, điểm kết thúc  Cụ thể: chữ u Nét 1: Viết nét hất Nét 2: Từ điểm dừng bút chữ nét 1, chuyển hướng viết nét móc ngược thứ Nét 3: Từ điểm dừng bút chữ nét 2, chuyển hướng viết nét móc ngược thứ hai Chữ ư: thêm vào bên phải chữ u nét râu - Biết viết chữ u,ư mẫu - Biết đưa chữ u vào mơ hình tiếng /thu, thư/ - Biết thay phần đầu, dấu để tiếng - Biết tìm tiếng âm/u, ư/ viết vào bảng - Đọc trơn, đọc phân tích lại tiếng vừa tìm - Biết tơ đúng, đẹp chữ u, - Biết viết đúng, đẹp chữ u củ từ - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc âm, tiếng, từ bảng lớp - Đọc âm, tiếng, từ, tập đọc SGK GV: Vương Thị Hồng Duyên GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ u, theo mẫu - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời TIẾNG VIỆT: Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018 ÂM / V / ( Tiết 3,4) ( Thực sách Thiết kế Tiếng Việt – CGD Trang 222) Việc 0: Phân tích tiếng /tu/ đưa vào mơ hình: + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tư để phân tích tiếng /tu/ - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyển - Đọc trơn, đọc phân tích to,rõ ràng - Thao tác dứt khốt - Vẽ mơ hình đưa tiếng /tu/ vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ rõ ràng, đẹp Thao tác nhanh - Viết số từ giáo viên đọc lien quan đến âm /u/ + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ, tiếng /vu/ - Biết phân tích tiếng /vu/ - Biết âm học, âm chưa hc GV: Vng Th Hng Duyờn GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 - Bit õm /v/ l phụ âm - Biết vẽ mơ hình hai phần tiếng /vu/ Đưa đúng, xác, nhanh phần biết tiếng /vu/ vào mơ hình + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết chữ v ghi âm /v/: nhận biết chữ v in thường, viết thường - Nhận biết cấu tạo chữ v: biết độ cao, độ rộng , biết chữ v gồm nét, biết điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút, điểm kết thúc  Cụ thể: Nét 1: Viết nét móc hai đầu kéo dài đường kẻ Nét 2: Từ điểm dừng bút chữ nét 1, viết tiếp nét xoắn nhỏ - Biết viết chữ v mẫu - Biết đưa chữ v vào mơ hình tiếng /vu/ - Biết thay phần để tiếng - Biết thay phần vần để tiếng - Đọc trơn, đọc phân tích lại tiéng vừa tìm - Biết tơ đúng, đẹp chữ v - Biết viết đúng, đẹp chữ v, ví, vò vẽ - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc âm, tiếng, từ bảng lớp - Đọc âm, tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết GV: Vương Thị Hồng Duyên GI¸O áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ v theo mẫu - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời ÔN TOÁN : TUẦN (Tiết 1) Mục tiêu : - Biết làm tính cộng số phạm vi 5, số cộng với số - Biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp -u thích học tốn - Rèn luyện lực phán đốn, trình bày lưu lốt, nhận biết nhanh Đồ dùng dạy học :- Vở ôn luyện toán Hoạt động dạy học : HĐ : Khởi động Tơ màu theo u cầu vào hình tròn, tam giác, vng Đánh giá : - Tiêu chí :+Biết chon màu để tơ vào hình theo u cầu, Trình bày đẹp - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa tô theo yêu cầu tập Đặt câu hỏi để nhận dạng hình HĐ1,2,3,4: ( theo tài liệu) Đánh giá : - - Tiêu chí : Biết làm tính cộng ccs số phạm vi 3,4, 5theo hàng ngang hàng dọc Biết đọc tốn theo hình vẽ để làm phép tính - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa thực theo yêu cầu tập Đặt câu hỏi để nhận biết lớn hơn, bé LUYỆN VIẾT : D, DA, D I/ Mục tiêu: - HS nhận biết viết đợc đợc chữ D, DA, D GV: Vng Th Hng Duyờn GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 - Luyện viết - GD học sinh yêu thích môn học - Rèn kĩ viết đúng, ®Đp II/ Chn bÞ: - HS: Vë lun viÕt chữ III/ Các hoạt động dạy học: ND TG 1KĐ ( 3- )’ Bµi míi: a/ Giíi thiệu ( 1-2) b/ Luyện viết bảng ( 5- 7) Hoạt động GV * Gọi H đọc âm học tuần - T nhận xét, - GV đọc số chữ ghi âm học cho H viết bảng GV nhận xét, Hoạt động HS - H đọc âm , tiếng , từ học tuần *H viết bảng HS nhận xét, sửa sai * T giới thiệu bài, ghi đề *T viết mẫu, hớng dẫn quy trình viết chữ: d, da, dã - T y/c H luyÖn viÕt theo GV hớng dẫn Giúp đỡ thêm cho số H - T tæ chøc cho H nhËn xÐt - T nhËn xÐt sưa sai * T híng dÉn H lun viÕt ë vë c/ Lun lun ch÷ Híng dÉn c¸ch nối viÕt vë nét, khoảng cách ting luyện viết - GV đọc số chữ, từ cho H chữ viết vào (12 -15') - G theo dâi gióp ®ì, Híng dÉn H - G chÊm số bài, nhận xét chữ viết cách trình bày ỏnh giỏ :- Tiờu :+ c c chữ ch viết d, da, dã câu ứng dụng Nắm độ cao, độ rộng, điểm chuyển hướng , dừng bút khoảng cách tiếng Trình bày đúng, đẹp, rõ ràng - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp, -L¾ng nghe - H theo dâi -H l¾ng nghe, ghi nhí - H viÕt bãng - H viết bảng - H nhận xét, sữa sai lÉn * H theo dâi - H viÕt vµo vë - Nép vë chấm, nhận xét - H l¾ng nghe, ghi nhớ GV: Vng Th Hng Duyờn Năm GIáO ¸N TUÇN häc: 2018 - 2019 viết - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa nắm điểm toạ độ, đặt câu hỏi nhận xét viết * G nhËn xÐt tiÕt häc Cđng cè dỈn dò (3- - G dặn dò H 4') TING VIT: - H l¾ng nghe, ghi nhí Thứ tư , ngày 17 tháng 10 năm 2018 ÂM / X / ( Tiết 5,6) ( Thực sách Thiết kế Tiếng Việt – CGD Trang 225) Việc 0: Phân tích tiếng /va/ đưa vào mơ hình: + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tư để phân tích tiếng /va/ - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyển - Đọc trơn, đọc phân tích to,rõ ràng - Thao tác dứt khốt - Vẽ mơ hình đưa tiếng /va/ vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ rõ ràng, đẹp Thao tác nhanh - Viết số từ giáo viên đọc lien quan đến âm /v/ + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ, tiếng /xa/ - Biết phân tích tiếng /xa/ - Biết âm học, âm chưa học - Biết âm /x/ phụ âm - Biết vẽ mơ hình hai phần tiếng /xa/ Đưa đúng, xác, nhanh phần biết tiếng /xa/ vào mơ hình + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng GV: Vương Thị Hồng Dun GI¸O áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 Vic 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết chữ x ghi âm /x/: nhận biết chữ x in thường, viết thường - Nhận biết cấu tạo chữ x: biết độ cao, độ rộng , biết chữ x gồm nét, biết điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút, điểm kết thúc  Cụ thể: Nét 1: Viết nét cong phải Nét 2: Từ điểm dừng bút chữ nét 1, lia bút viết tiếp nét cong trái - Biết viết chữ x mẫu - Biết đưa chữ x vào mơ hình tiếng xu/ - Biết thay phần để tiếng - Biết thay phần vần để tiếng - Đọc trơn, đọc phân tích lại tiéng vừa tìm - Biết tô đúng, đẹp chữ x - Biết viết đúng, đẹp chữ x, xe, xù xì - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc âm, tiếng, từ bảng lớp - Đọc âm, tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ x theo mẫu - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ GV: Vương Thị Hồng Duyờn GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I.Mục tiêu: Giúp HS: - Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu phép cộng.Thành lập ghi nhớ bảng cộng phạm vi Biết làm tính cộng phạm vi 5.H vận dụng làm BT 1,2,4a SGK Tập biểu thị tình hình vẽ phép cộng - u thích mơn tốn - Biết sử dụng tư lập luận toán học II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng dạy học toán lớp III Các HĐ dạy học: ND-TGian Hoạt động GV Họat động HS 1.Khởi động: -GVgọi học sinh đọc bảng cộng , - HS lên bảng đọc bảng ( 4-5 phút) cộng - GV nhận xét, đánh giá Đánh giá:- Tiêu chí : đọc thuộc bảng cộng 3,4 -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc dãy số+Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng 2.Bài mới: - GV giới thiệu phép - HS lấy vật mẫu HV, HTG *HĐ1: Giới cộng mơ hình thật, phép hộp đồ dùng thao tác thiệu phép tính thao tác thực qua bước, lập phép tính cộng cộng, bảng tương tự phép cộng phạm vi cộng phạm vi 3.4 + = 3+2=5 phạm vi 1+4=5 2+3=5 (10-12 phút) - GV gọi HS đọc lại phép cộng -HS đọc CN, nhóm, lớp -> Giúp HS nắm khái niệm bảng cộng phạm vi ghi nhớ công thức vừa học *HĐ2:Thực * GV hướng dẫn HS thực hành hành:(10làm tập chữa 15phút) BT1 GV cho HS nêu yêu cầu - HS nêu làm tập tập làm - GV nhận xét chữa BT2 GV nêu yêu cầu BT - HS nêu câu tập GV: Vương Th Hng Duyờn Năm GIáO áN TUầN học: 2018 - 2019 hướng dẫn HS làm - GV yêu cầu HS làm vào bảng - GV nhận xét chữa BT4 GV cho HS tự nêu cách làm - GV hướng dẫn HS nhìn kết hai dòng đầu làm theo mẫu - Yêu cầu học sinh tự làm vào vở.- GV tự nhận xét chữa -> Giúp HS vận dụng bảng cộng vào làm tính phạm vi - Gọi học sinh đọc lại bảng cộng Đánh giá:- Tiêu chí : biết tính theo hàng ngang hàng dọc phạm vi Biết công máy cộng đọc viết phép tính dựa vào hình vẽ cho -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc dãy số+Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng *HĐ3 Củng cố, dặn dò: (3- - Dặn học sinh nhà học thuộc 4) bảng công phạm vi - Nhận xét học - HS làm vào bảng - HS tự nêu yêu cầu tập vào - H chữa - đến HS đọc bảng cộng Thứ năm , ngày 18 tháng 10 năm 2018 TIẾNG VIỆT: ÂM / Y/ ( Tiết 7,8) ( Thực sách Thiết kế Tiếng Việt – CGD Trang 229) Việc 0: Phân tích tiếng /xu/ đưa vào mơ hình: + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tư để phân tích tiếng /xu/.Biết so sánh tiếng xu su phân tích - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyển - Đọc trơn, đọc phân tích to,rõ ràng - Thao tác dứt khốt GV: Vng Th Hng Duyờn GIáO áN TUầN Năm häc: 2018 - 2019 - Vẽ mơ hình đưa tiếng /xu/ vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ rõ ràng, đẹp Thao tác nhanh + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ, tiếng /mi/ - Biết phân tích tiếng /mi/ - Biết âm học, âm chưa học - Biết âm /i/ nguyên âm - Biết vẽ mô hình hai phần tiếng /mi/ Đưa đúng, xác, nhanh phần biết tiếng /mi/ vào mơ hình - Biết âm/i/ viết chữ + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết chữ i ghi âm /y/: nhận biết chữ y in thường, viết thường - Nhận biết cấu tạo chữ y: biết độ cao, độ rộng , biết chữ y gồm nét, biết điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút, điểm kết thúc  Cụ thể: Nét 1: Viết hất Nét 2: Từ điểm dừng bút chữ nét 1, viết tiếp nét móc ngược Nét 3: Từ điểm dừng bút chữ nét rê bút viết nét khuyết - Biết đưa chữ y vào mơ hình tiếng /my/ - Biết thay để tiếng - Biết thay phần đầu để tiếng - Đọc trơn, đọc phân tích lại tiéng vừa tìm - Biết tơ đúng, đẹp chữ y - Biết viết đúng, đẹp chữ y, ý, y tá - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc âm, tiếng, từ bảng lp GV: Vng Th Hng Duyờn GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 - c ỳng õm, ỳng tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ y theo mẫu - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Củng cố bảng cộng làm tính cộng phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - H làm BT 1,2,3dòng 1và BT SGK - u thích mơn tốn - Biết sử dụng tư lập luận toán học II.Đồ dùng dạy học - Bộ đồ dùng dạy học Toán III.Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Khởi động: - GV gọi hai HS lên bảng đọc phiếu - đến HS đọc phiếu theo (4-5 phút) - GV nhận xét, đánh giá yêu cầu GV Đánh giá:- Tiêu chí : đọc kết phép tính theo phiếu -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa đọc kết quả+Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng Bài - GV cho HS lấy mơ hình hộp - HS thao tác lập phép GV: Vương Thị Hồng Duyờn GIáO áN TUầN học: 2018 - 2019 H1: Ôn kiến thực hành, lập phép tính: thức:(10-12 4+1=? 3+2=? phút) 1+4=? 2+3=? - GV gọi học sinh đọc thuộc phép tính - HD HS làm BT chữa HĐ2 Luyện BT1 GV cho HS nêu yêu cầu BT tập.( 15-17 - GV hướng dẫn cách làm bài, lưu phút) ý: + = + BT2 Hướng dẫn HS làm T tự BT1 - Lưu ý hướng dẫn HS viết số thẳng cột với BT3 GV HD HS tự nêu cách tính - Hướng dẫn HS tính qua hai bước VD: + + = - Giúp HS nắm K/n tính qua bước BT5 Yêu cầu HS xem tranh, nêu BT viết phép tính tương ứng VD: + = - GV nhận xét, chữa -> Giúp HS biết cách nêu BT viết phép tính phù hợp với tình - GV chấm số nhận xét Đánh giá:- Tiêu chí : tính thuộc bảng cộng phạm vi học Biết thực tính theo hàng dọc biết thực tính co hai dấu phép tính Thực đọc tốn dựa vào hình vẽ từ viết phép tính -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs làm kết hs chưa đọc tốn theo hình vẽ+Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - GV hệ thống bài, nhận xét tiết học HĐ3 Củng cố - Dặn HS nhà đọc lại bảng cộng dặn dũ.(4-5 phm vi phỳt) Năm cng phm vi phạm vi - HS đọc CN, N, CL HS tự làm nêu kết chữa - HS nêu cách làm - CL làm vào - HS tự làm vào -HS nêu cách tính - HS thực tính qua bước - Chữa - HS quan sát tranh nêu BT - HS tự làm vào - Thực theo yêu cầu GV GV: Vương Thị Hng Duyờn Năm GIáO áN TUầN học: 2018 - 2019 ƠN TỐN : TUẦN 8( Tiết ) I.MỤC TIÊU: - Biết làm tính cộng số phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - Hướng dẫn HS thực phần khởi động làm BT 5,6,7,8 Em tự ơn luyện Tốn Lớp ) -u thích học tốn -Rèn luyện lực phán đốn, trình bày lưu loát, nhận biết nhanh II.ĐỒ DÙNG DH: - GV: BTHT , sách ơn luyện tốn - HS:BTHT+TV, sách ơn luyện toán III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH: * Phương án hỗ trợ:  Giúp HS hoàn thành phần khởi động đếm nối hình với số tương ứng  HS :TB - HC: T Hướng dẫn học sinh áp dụng bảng cộng 3,4,5 thực phép tính để nối với số thích hợp qua Hướng dẫn học sinh cách cộng phép tính nhiều dấu phép tính viết phép tính thích hợp qua 6.Hướng dẫn tính nhẫm vận dụng bảng cộng phạm vi 245và điền số vào ô trống qua Theo dõi hướng dẫn học sinh đếm số lượng gà thêm điền số vào trống qua phép tính tập  HS – KG: Quan sát em làm Hướng dẫn giúp đỡ học sinh hạn chế Làm đúng, nhanh tập HĐ 5,6,7,8: ( theo tài liệu) Đánh giá : - Tiêu chí : Thực kết phep tính từ nối theo u cầu Biết làm tính cộng phép tính hai dấu phép tính Biết đọc tốn dựa vào hình vẽ viết phep tính thích hợp + Trình bày đẹp, rõ ràng - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa thực theo yêu cầu tập Đặt câu hỏi để nhận biết c ách viết phép tính theo hình vẽ Tơn vinh học tập *HDƯD - Về nhà chia sẻ với người thân học LUYỆN VIẾT : CH, NH, KH, TR, TH I/ Mơc tiªu: - HS nhËn biết viết đợc đợc chữ CH, NH, KH, TR, TH - Lun viÕt ®óng - GD häc sinh yêu thích môn học GV: Vng Th Hng Duyờn GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 - Rèn kĩ viết đúng, đẹp II/ Chuẩn bị: - HS: Vở luyện viết chữ III/ Các hoạt động dạy häc: ND – TG 1KĐ ( 3- )’ Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi ( 1-2)’ b/ Lun viÕt b¶ng ( 5- 7)’ c/ Lun viÕt vë luyện viết chữ (12 -15') Hoạt động GV * Gọi H đọc âm học tuần - T nhận xét, - GV đọc số chữ ghi âm học cho H viết bảng GV nhận xét, * T giới thiệu bài, ghi đề *T viết mẫu, hớng dẫn quy trình viết chữ: CH, NH, KH, TR, TH - T y/c H luyÖn viÕt theo GV hớng dẫn Giúp đỡ thêm cho số H - T tæ chøc cho H nhËn xÐt - T nhËn xÐt sưa sai * T híng dÉn H lun viết luyện chữ Hớng dẫn cách ni nét, khoảng cách tiếng - GV ®äc số chữ, từ cho H viết vào - G theo dâi gióp ®ì, Híng dÉn H - G chấm số bài, nhận xét chữ viết cách trình bày ỏnh giỏ :- Tiờu :+ c , viết chữ câu ứng dụng Nắm độ cao, độ rộng, điểm chuyển hướng , dừng bút khoảng cách tiếng Trình bày đúng, đẹp, rõ ràng - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp, viết - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa nắm điểm toạ độ, đặt câu Ho¹t ®éng cđa HS - H ®äc ©m , tiÕng , từ học tuần *H viết bảng HS nhËn xÐt, sưa sai -L¾ng nghe - H theo dâi -H l¾ng nghe, ghi nhí - H viÕt bãng - H viết bảng - H nhận xét, sữa sai lÉn * H theo dâi - H viÕt vµo vë - Nép vë chấm, nhận xét - H l¾ng nghe, ghi nhí - H l¾ng nghe, ghi nhí GV: Vng Th Hng Duyờn Năm GIáO áN TUầN học: 2018 - 2019 Cñng cè hỏi nhận xét vit dặn dò (3- * G nhận xét tiết học 4') - G dặn dò H Th sỏu , ngy 19 tháng 10 năm 2018 TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP ( Tiết 9,10) ( Thực sách Thiết kế Tiếng Việt – CG D Trang 232) Việc 1: luyện tập tả e, ê, i + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tư để đọc tiếng hình vẽ - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyển - Đọc trơn, đọc phân tích to,rõ ràng - Thao tác dứt khốt - Biết trả lời gặp luật tả âm e, ê, i - Biết tìm tìm tiếng âm/ c, g, ng/ để thể luât tả Từ phân tích viết tiếng vừa tìm vào bảng + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 1: viết tả phụ âm đầu + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ, tiếngdưới hình vẽ SGK - Thi tìm tiếng âm đầu l/n, d/gi, r/s/x, tr/ch, …để phân biệt am đầu - Phân tích viết tả tiếng vừa tìm vào bảng + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng TỐN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG I Mục tiêu: Giúp HS : - Bước đầu nắm được: Phép cộng số với số khơng cho kết số Biết thực hành làm tính cộng trường hợp - Tập biểu thị t/h hình vẽ phép tính thích hợp H làm BT 1,2,3 SGK - Yêu thích mơn tốn - Biết sử dụng tư lập luận toán học II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng dạy học toán lớp GV: Vương Thị Hng Duyờn Năm GIáO áN TUầN học: 2018 - 2019 III Các HĐ dạy học: Nội dung Hoạt động GV Khởi động: - GV y/c HS làm BT sau: (4-5 phút) 4+1=? 2+3=? 3+2=? 2+2=? - GV nhận xét đánh giá Đánh giá:- Tiêu chí : hs làm đọc phép tính -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng Bài *Giới thiệu phép cộng + = 3, HĐ1: Giới + =3 thiệu phép - GV hướng dẫn HS quan sát hình cộng số vẽ nêu toán ( GV gợi ý HS với 0:(10 -15) nêu: “ chim thêm chim chim”; “ cộng 3”) - GV chốt ghi bảng: 3+0=3 0+3=3 * GV hướng dẫn HS nêu thêm số phép cộng với - GV chốt ghi bảng: 3+0=0+3 2+0=0+2 4+0=0+4 - GV kết luận số cộng với số đó, cộng với số số HĐ2: Thực GV HDHS làm BT chữa hành.(14-15) BT1 GV cho HS nêu y/c BT - GV hướng dẫn y/c HS tự làm vào - GV nhận xét, chữa BT2 Gọi HS nêu y/c BT tự làm vào bảng - GV lưu ý HS viết số phải thẳng cột - GV nhận xét, chữa BT3 GV y/c HS nêu y/c tập tự làm vào Hoạt động HS - HS lên bảng làm - CL làm vào nháp - HS quan sát nêu toán theo yêu cầu - HS đọc CN, CL - HS quan sát hình vẽ nêu phép tính tương ứng - HS đọc CN, Nhóm, CL - HS nêu y/c BT tự làm vào - HS nêu y/c BT - Cả lớp làm vào bảng - HS nêu y/c BT tự làm vào -HS kiểm tra chộo kt qu GV: Vng Th Hng Duyờn Năm GIáO áN TUầN học: 2018 - 2019 - GV lưu ý phép tính: + = - GV y/c HS đổi chéo kiểm tra - GV nhận xét, chữa chung -> Giúp HS biết cách tính lập phép tính, nêu tốn viết phép tính thích hợp - GV gọi HS đọc lại phép tính - đến HS đọc Đánh giá:- Tiêu chí : thực kết phép cộng theo hàng ngang dọc Biết điền số thiếu phép tính -Phương pháp : quan sát q trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng HĐ3:Củng cố dặn dò(4-5) - GV nhận xét kết quả, ý thức ƠN TOÁN : TUẦN 8( Tiết ) ( Hướng dẫn HS thực phần BT Vận dụng Em tự ơn luyện Tốn Lớp ) I MỤC TIÊU: -Vận dụng bảng cộng vào tập -Yêu thích học toán -Rèn luyện lực phán đoán, nhận biết nhanh II.ĐỒ DÙNG DH: - GV: BTHT , sách ôn luyện tốn - HS:BTHT+TV, sách ơn luyện tốn III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH: * Phương án hỗ trợ:  Giúp HS hoàn thành phần khởi động đọc bảng cộng học  HS :TB - HC:Theo dõi giúp nhóm phân tích số phép tính cộng kết qủa Từ vận dụng đọc thuộc hát  HS – KG: tự so sánh Làm , nhanh tập  Trò chơi: cho Hs chơi điền nhanh số HĐ vận dụng: ( theo tài liệu) Trò chơi - tím số bé lớn Đánh giá : GV: Vương Thị Hồng Duyờn GIáO áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 - Tiêu chí đánh giá ::+ Biết điền số trống theo lời hát + Trình bày đẹp, rõ ràng, - Phương pháp : Quan sát sản phẩm, vấn đáp - Kỷ thuật : ghi chép ngắn nhóm hs chưa điền theo yêu cầu tập Tôn vinh học tập *HDƯD - Về nhà chia sẻ với người thân học HĐTT: SINH HOẠT SAO I/ Mục tiêu: - Giúp H nắm ưu, khuyết , việc làm chưa làm theo kế hoạch lớp tuần qua Biết phát huy ưu điểm khắc phục tồn để thực tốt kế hoạch tuần tới - Giáo dục H ý thức tập thể thực tốt nề nếp lớp II/ Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt III/ Nội dung bước tiến hành: 1.Ổn định tổ chức: - Điểm danh xưng tên - Kiểm tra vệ sinh cá nhân - Hát hát truyền thống 2.Nhận xét tuần qua: - Các trưởng nhận xét hoạt động tuần qua - Kể việc làm tốt chưa tốt tuần như: học tập, kĩ luật, vệ sinh cá nhân - Chị phụ trách nhận xét chung; biểu dương khen thưởng emlàm tốt, nhắc nhỡ em chưa tốt - Toàn lớp hát hát theo chủ điểm * Đánh giá: * Tiêu chí : HS rút ưu điểm, nhược điểm tuần qua, tìm biện pháp cần khắc phục tồn tuần tới * PP: Vấn đáp * KT: hỏi đáp, nhận xét lời 3.Phổ biến hoạt động tuần tới: - Ngoan, lễ phép với người - ổn định nề nếp hoạt động đội, - Vệ sinh cá nhân GV: Vương Thị Hồng Duyên GI¸O áN TUầN Năm học: 2018 - 2019 GV: Vng Thị Hồng Duyên ... Hng Duyờn Năm GIáO áN TUầN học: 20 18 - 2 019 Củng cố hi v nhn xột vit dặn dò (3- * G nhận xét tiết học 4') - G dặn dò H Thứ sáu , ngày 19 tháng 10 năm 20 18 TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP ( Tiết 9 ,10 ) ( Thực... Duyờn GIáO áN TUầN häc: 20 18 - 2 019 H 1: Ôn kiến thực hành, lập phép tính: thức: (10 -12 4 +1= ? 3+2=? phút) 1+ 4=? 2+3=? - GV gọi học sinh đọc thuộc phép tính - HD HS làm BT chữa HĐ2 Luyện BT1 GV... - GD học sinh yêu thích môn học GV: Vng Th Hng Duyờn GIáO áN TUầN Năm học: 20 18 - 2 019 - Rèn kĩ viết đúng, đẹp II/ Chuẩn bị: - HS: Vở luyện viết chữ III/ Các hoạt động dạy học: ND TG 1K ( 3-
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –giáo án cô duyên , Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –giáo án cô duyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn