Tiểu luận chế độ chịu trách nhiện tài sản trong kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:24

1 |Bài tập cá nhân Luật thương mại Hiện nước ta tồn nhiều loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân, cơng ty cổ phần, cơng ty hợp danh,…trong loại hình bên cạnh điểm tương đồng có nét khác biệt tương đối rõ rệt.Một tiêu chí thể khác biệt chế độ chịu trách nhiệm tài sản kinh doanh.Trong phạm vi tập mình, em xin sâu vào phân tích chế độ chịu trách nhiện tài sản kinh doanh chủ doanh nghiệp tư nhân Đầu tiên cần phải hiểu, “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp;doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại chứng khốn nào; cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân “ (Điều 141 Luật doanh nghiệp 2005) Về chế độ chịu trách nhiệm tài sản kinh doanh chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân người phải chịu trách nhiệm vô hạn tài sản kinh doanh (trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài sản mà cụ thể trước khoản nợ phát sinh trình hoạt động doanh nghiệp tư nhân).Theo pháp luật hành, doanh nghiệp tư nhân loại hình doanh nghiệp lại chưa có tư cách pháp nhân khơng có tính độc lập tài sản chủ doanh nghiệp doanh nghiệp.Bởi vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân- người chịu trách nhiệm trước rủi ro doanh nghiệp phải chịu chế độ trách nhiệm vô hạn Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phạm vi phần vốn đầu tư đăng kí với quan đăng kí kinh doanh mà phải chịu trách nhiệm toàn tài sản trường hợp phần vốn đầu tư đăng kí khơng đủ để trang trải khoản nợ doanh nghiệp tư nhân.Một doanh nghiệp tư nhân khơng có khả toàn nợ đến hạn lâm vào tình trạng phá sản tất tài sản thuộc |Bài tập cá nhân Luật thương mại sở hữu chủ doanh nghiệp tư nhân nằm diện tài sản phá sản doanh nghiệp Ưu điểm chế độ chịu trách nhiệm vô hạn tài sản chủ doanh nghiệp tạo tin tưởng cho đối tác, khách hàng khoản đầu tư hay khoản nợ họ chủ doanh nghiệp tư nhân đảm bảo tồn tài sản mình.Hơn chế độ giúp cho doanh nghiệp chịu ràng buộc chặt chẽ pháp luật loại hình doanh nghiệp khác: Chủ doanh nghiệp tư nhân có tồn quyền định hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.Bên cạnh đó, chế độ chịu trách nhiệm vô hạn tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân giúp cho chủ doanh nghiệp hưởng lợi nhuận phát sinh trình hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, đặc trưng pháp lí mang đến cho doanh nghiệp tư nhân không hạn chế khó khăn,thứ mặt huy động vốn, doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại chứng khốn nào,ngay hình thức vay vốn gặp nhiều khó khăn tài sản bảo đảm cho chủ nợ giới hạn tài sản cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân.Thứ hai chế độ mang lại nhiều rủi ro cho chủ doanh nghiệp trường hợp doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trả nợ tất tài sản cá nhân.Hơn việc xác định tài sản riêng cá nhân vấn đề nan giải, dễ xảy bất cập trình thực Cũng đặc trưng pháp lí mà chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp tư nhân thành lập tồn cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân không thành lập thêm doanh nghiệp tư nhân khác 3 |Bài tập cá nhân Luật thương mại DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tập Luật thương mại Bộ môn Luật Thương mại – trường Đại học Luật Hà Nội Giáo trình Luật thương mại tập 1- NXB Công an nhân dân -2012 Luật doanh nghiệp (sửa đổi bổ sung năm 2009)- NXB Lao động -2012 http://vi.wikipedia.org ... hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chế độ chịu trách nhiệm vơ hạn tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân giúp cho chủ doanh nghiệp hưởng lợi nhuận phát sinh trình hoạt động doanh nghiệp. .. hạn tài sản cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân. Thứ hai chế độ mang lại nhiều rủi ro cho chủ doanh nghiệp trường hợp doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trả nợ tất tài sản. ..2 |Bài tập cá nhân Luật thương mại sở hữu chủ doanh nghiệp tư nhân nằm diện tài sản phá sản doanh nghiệp Ưu điểm chế độ chịu trách nhiệm vô hạn tài sản chủ doanh nghiệp tạo tin tư ng cho đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận chế độ chịu trách nhiện tài sản trong kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân , Tiểu luận chế độ chịu trách nhiện tài sản trong kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay