TUẦN 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

27 69 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:54

... tháng năm 2018 TON: luyện tập ( T2) I Mục tiêu: - Đọc, viết thành thạo cỏc s n lp triu Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018. .. Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật văn kể chuyện theo cách: trực tiếp gián tiếp - Giáo dục học sinh u... lời 2.HĐ 5,6: Theo TL *Đánh giá: - Tiờu chớ:- Bit gii thiu cõu chuyn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - K c thnh
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo , TUẦN 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn