TUẦN 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

28 57 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:54

... Giúp HS phát triển lực đọc vit s t nhiờn II Chun b DDH: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 20 18 - 20 19 - Bộ đồ dùng Toán lớp -... đáp - KT: nhận xét lời Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 20 18 - 20 19 Thứ t ngày tháng năm 20 18 A L: BI LM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (tiết... hỏi – nhận xét lời HĐTH1, 2: Theo TL Đánh giỏ: + Tiờu ỏnh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 20 18 - 20 19 - Biết đền tên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo , TUẦN 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo , VI. H­íng dÉn phÇn øng dông:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn