Giáo án Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 11:34

GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 32: CHUYỂN HÓA I MỤC TIÊU Kiến thức:  Xác định chuyển hoá vật chất lượng tế bào gồm q trình đồng hố dị hố, hoạt động sống  Phân tích mối quan hệ trao đổi chất với chuyển hoá vật chất Q Kỹ năng:  Rèn kỹ phân tích so sánh  Kỹ hoạt động nhóm Thái độ: GD ý thức bảo vệ thể, đặc biệt môi trường thay đổi Trọng tâm: Sự khác trình đồng hoá dị hoá II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh phóng to hình 32.1 SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : Ổn định tổ chức Kiểm tra :  Ở cấp độ thể TĐC diễn ?  Tế bào trao đổi chất với môi trường ? Bài : Từ Ktra cũ, GV đặt vấn đề: vật chất môi trường cung cấp cho tế bào sử dụng ? Đó nội dung 32 – chuyển hóa Hoạt động giáo viên  Hoạt động : Hoạt động học sinh Nội dung I Chuyển hoá vật chất lượng : - Gv giảng phần  - HS quan sát hình 32-1 SGK - Thảo luận nhóm thống - Chuyển hố q trình biến TaiLieu.VN Page + Sự chuyển hố vật chất đáp án đổi vật chất Q tế bào lượng gồm - Gồm q trình: đồng hố - TĐC biểu bên ngồi q trình ? dị hố q trình chuyển hố vật chất Q tế bào Mọi hoạt động + Phân biệt TĐC với + TĐC tượng trao đổi sống thể bắt nguồn từ chuyển hoá vật chất chất tế bào với mt chuyển hoá tế bào lượng ? - Mối QH: Đồng hoá dị hố q trình đối lập, mâu thuẫn + Chuyển hoá biến đổi thống gắn bó chặt vật chất có tích luỹ giải chẽ với phóng Q + Khơng có đồng hố  khơng có ngun liệu cho dị hố + Năng lượng giải phóng + Co sinh cơng, sinh nhiệt + Khơng có dị hố  khơng có Q tế bào sử dụng vào bù đắp vào phần nhiệt thể cho hoạt động đồng hố tỏa nhiệt vào mơi hoạt động nào? - Tương quan đồng hoá trường - GV sử dụng sơ đồ giảng dị hoá phụ thuộc vào lứa tuổi, Đại diện nhóm phát biểu, SGV giới tính trạng thái thể nhóm khác bổ sung - HS lập bảng so sánh - HS trình bày mối quan hệ + Trả lời câu hỏi mục  - Lớp nhận xét bổ sung tr.103 SGK  Hoạt động 2: II Chuyển hoá bản: + Cơ thể trạng thái nghỉ - HS vận dụng kiến thức ngơi có tiêu dùng học trả lời lượng không ? ? + Có tiêu dùng cho hoạt động + Em hiểu chuyển hố hơ hấp, tim mạch, trì thân ? ý nghĩa nhiệt chuyển hoá ? - Là lượng tiêu dùng thể trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi TaiLieu.VN - Ý nghĩa: Dùng để xác định tình trạng sức khoẻ, trạng thái bệnh lí Page  Hoạt động : - HS dựa vào thơng tin nêu III Điều hồ chuyển hố vật hình thức: chất lượng: + Có hình thức điều hồ chuyển hố + Sự điều khiển hệ thần kinh vật chất lượng ? + Do hoocmôn tuyến nội tiết - Gv làm rõ khái niệm điều hoà thần kinh - vài HS phát biểu, lớp bổ sung thể dịch - Cơ thể thần kinh: Ở não có trung khu điều khiển TĐC - Cơ chế thể dịch: hoocmôn đổ vào máu Củng cố: Câu 1: ghép số 1, 2,3… cột A với chữ a,b,c… cột B để câu trả lời Đồng hoá a- Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp thụ 1vào máu Dị hố b- Tổng hợp chất đặc trưng tích luỹ lượng Tiêu hoá c- Thải sản phẩm phân huỷ sản phẩm thừa mơi trường ngồi Bài tiết d- Phân giải chất đặc trưng thành chất đơn giản giải phóng lượng Câu : Chuyển hố ? chuyển hố gồm q trình ? Câu : Vì nói chuyển hố vật chất lượng đặc trưng sống ? Hướng dẫn nhà Học bài, trả lời câu hỏi SGK Đọc mục “em có biết” Chuẩn bị trước 33 “Thân nhiệt” Tìm thêm phương pháp phòng chống nóng lạnh TaiLieu.VN Page ... Bài tiết d- Phân giải chất đặc trưng thành chất đơn giản giải phóng lượng Câu : Chuyển hố ? chuyển hố gồm trình ? Câu : Vì nói chuyển hố vật chất lượng đặc trưng sống ? Hướng dẫn nhà Học bài, ... tượng trao đổi sống thể bắt nguồn từ chuyển hoá vật chất chất tế bào với mt chuyển hoá tế bào lượng ? - Mối QH: Đồng hoá dị hoá q trình đối lập, mâu thuẫn + Chuyển hố biến đổi thống gắn bó chặt... vận dụng kiến thức ngơi có tiêu dùng học trả lời lượng khơng ? ? + Có tiêu dùng cho hoạt động + Em hiểu chuyển hoá hơ hấp, tim mạch, trì thân ? ý nghĩa nhiệt chuyển hoá ? - Là lượng tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa, Giáo án Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay