CHƯƠNG 1 VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

50 2 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 11:16

Chương I Những vấn đề tài – tiền tệ TS Nguyễn Hoài Phương Phuong.fbf@gmail.com Nội dung chương A Tiền tệ • Sự đời, chất tiền tệ • Sự phát triển hình thái tiền tệ • Chức tiền tệ • Chế độ tiền tệ • Khối tiền tệ • Lạm phát tiền tệ B Tài • Bản chất tài • Chức tài A Tiền tệ I Sự đời chất tiền tệ • Sự đời tiền tệ – Tiền tệ xuất có nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa – Nghiên cứu đời tiền tệ nghiên cứu hình thái biểu giá trị trao đổi Các hình thái biểu giá trị • Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên) rìu = 20 kg thóc • Hình thái giá trị tồn ( mở rộng) 10 kg ngơ rìu = 20 kg thóc 15 kg muối • Hình thái giá trị chung 10 kg ngơ 20 kg thóc 15 kg muối • Hình thái tiền tệ = rìu Bản chất tiền tệ • Là vật ngang giá chung, hàng hóa đặc biệt ( Karl Marx) • Là thứ dầu bôi trơn cho guồng máy luân chuyển hàng hóa, từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng (P.Samuelson) • Là bánh xe vĩ đại lưu thông (Adam Smith) • Là chấp nhận chung việc tốn để nhận hàng hóa, dịch vụ, việc trả nợ ( F.S Mishkin) II Sự phát triển hình thái tiền tệ • Tiền hàng hóa (Commodity money) – Hàng hóa khơng phải kim loại (vỏ sò, da thú, cá voi, gỗ đàn hương…) – Kim loại (chì, kẽm, nhơm, bạc, vàng…) • Tiền khơng phải hàng hóa ( Tiền phù hiệu) – Tiền giấy ( tiền pháp định) (Paper money – Fiat money) – Tiền ghi sổ - Tiền tín dụng (Credit money) – Tiền điện tử ( Electronic money) Tiền hàng hóa ( Tiền khơng phải kim loại) • Ưu điểm – Khơng có lạm phát • Nhược điểm – – – – – Tính khơng đồng Khó bảo quản Khó chia nhỏ Khó vận chuyển Phạm vi trao đổi hẹp Tiền hàng hóa Tiền kim loại • Ưu điểm – – – – – Tính đồng Dễ bảo quản Dễ chia nhỏ Dễ vận chuyển Phạm vi trao đổi rộng • Nhược điểm – Khả khai thác có hạn – Giá trị vàng lớn để trở thành vật ngang giá chung Nghiên cứu tình • Bạn khun Minh mang tiền mặt, séc hay thẻ để toán trường hợp sau: – Đi du lịch nước ngoài: Singapore – Đi trải nghiệm tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam – Tới nhà hàng siêu thị Tiền giấy • Ưu điểm – Đáp ứng quy mơ vơ hạn kinh tế • Nhược điểm – Lạm phát – Chi phí ( in ấn, vận chuyển, lưu thông, bảo quản, tiêu hủy…) – Rủi ro – Khó khăn việc quản lý Nhà nước – Khơng đảm bảo tính kịp thời trao đổi Phân loại lạm phát (Định tính) • Lạm phát cân (Balanced inflation) • Lạm phát khơng cân (Unbalanced inflation) • Lạm phát dự đốn ( Predicted inflation) • Lạm phát khơng dự đốn ( Unpredicted inflation) Tác động lạm phát • Lạm phát lãi suất danh nghĩa • Lạm phát thu nhập thực tế • Lạm phát với phân phối thu nhập • Lạm phát với phát triển kinh tế • Lạm phát tượng tiêu cực xã hội • Lạm phát với gánh nặng nợ quốc gia • Lạm phát với uy tín quốc gia Nguyên nhân lạm phát Lạm phát cầu kéo (Demand – Pull inflation) • Sự gia tăng mức cung không đáp ứng kịp gia tăng mức cầu (∆D >> ∆S) – Nền kinh tế tăng trưởng nóng – Năng lực sản xuất có hạn Lạm phát cầu kéo • Yn : Sản lượng tiềm • Mục tiêu đạt Yt • Yt > Y n • Biện pháp làm AD ↑ • AD1 => AD2 • Tỷ lệ TN thực tế < Tỷ lệ TN tự nhiên • Tiền lương ↑ • AS ↓ • AS1 => AS2 • P1 => P2 Lạm phát chi phí đẩy ( Cost – Push Inflation) • Chi phí sản xuất ngày gia tăng – Chi phí nguyên vật liệu – Chi phí tiền lương – Chi phí quản lý –… Lạm phát chi phí đẩy • • • • • • • • • • Yn : Sản lượng tiềm CN đòi tăng lương AS ↓ AS1 => AS2 Y’ < Yn Tỷ lệ TN thực tế > Tỷ lệ TN tự nhiên Mục tiêu: Duy trì việc làm cao Biện pháp AD ↑ AD1 => AD2 P1 => P2 Lạm phát cung ứng tiền tệ • Bội chi ngân sách • Ổn định tỷ giá Lạm phát cung ứng tiền tệ • • • • • • • • • Yn: Sản lượng tiềm Cung tiền ↑ làm AD ↑ AD1 => AD2 Y’ > Yn Tỷ lệ TN thực tế < Tỷ lệ TN tự nhiên Tiền lương ↑ AS ↓ AS1 => AS2 P1 => P2 Biện pháp phòng chống lạm phát Biện pháp ngắn hạn • Vận hành sách tiền tệ thắt chặt • Vận hành sách tài khố thắt chặt • Đơng kết giá • Cải cách tiền tệ Biện pháp dài hạn • Xây dựng thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội theo hướng tích cực • Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, tăng suất lao động, giảm chi phí sản xuất • Nâng cao hiệu hoạt động Ngân sách nhà nước (chống thất thu, hiệu chi) B Tài I Một số vấn đề tài Có khác “tiền tệ” “ tài chính” khơng? - John có nhiều “tiền” - John có khả “ tài chính” => John người giàu có!!! I Một số vấn đề tài • Sự đời chất – Sự đời – Bản chất “Là quan hệ kinh tế trình phân phối tổng sản phẩm xã hội hình thức giá trị, gắn liền với việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ tập trung” Các chủ thể kinh tế Doanh nghiệp Nhà nước Tổ chức tài trung gian Dân cư, tổ chức xã hội Nước Sự vận động tiền tệ Tài • Chức – Phân phối • Phân phối lần đầu • Phân phối lại – Giám đốc Tổ chức, kiểm tra vận động nguồn tài để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ Kiểm tra mục đích, quy mơ tính hiệu q trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ ... kim vị (Trước kỷ 19 ) • Chế độ vị tiền vàng (Cuối kỷ 19 đầu kỉ 20) • Chế độ vị vàng thỏi ( Anh năm 19 25, Pháp năm 19 28 ) • Chế độ vị vàng hối đoái (Ấn Độ năm 18 98, Hà Lan năm 19 28) • Chế độ vị... chuyển đổi vàng (phổ biến vào năm 19 30) • Chế độ vị ngoại tệ (Từ 19 44 -19 71) V Khối tiền tệ • M1 – Tiền mặt lưu hành ngồi hệ thống NH – Tiền gửi có khả phát séc • M2 – M1 – Tiền tiết kiệm khơng kì hạn... nhiên) rìu = 20 kg thóc • Hình thái giá trị tồn ( mở rộng) 10 kg ngơ rìu = 20 kg thóc 15 kg muối • Hình thái giá trị chung 10 kg ngơ 20 kg thóc 15 kg muối • Hình thái tiền tệ = rìu Bản chất tiền tệ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1 VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ, CHƯƠNG 1 VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay