CHUONG 2 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

30 46 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 09:22

CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ Giảng viên: phh MỤC TIÊU: Phân tích vai trò công nghệ công nghệ phát triển kinh tế-xã hội Phân tích tính hai mặt phát triển cơng nghệ Trình bày khái niệm quản lý công nghệ tầm vĩ mô vi mô Lý giải lại phải quản lý công nghệ; Trình bày phạm vi quản lý cơng nghệ TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Giàu tài nguyên mà thu nhập thấp Ukraine đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao vào cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 thông qua việc phát triển các ngành cơng nghiệp nặng Vì thế, Ukraine từ quốc gia trước phát triển kinh tế chủ yếu dựa nơng nghiệp nhanh chóng trở thành vùng công nghiệp phát triển Tuy nhiên, phát triển chủ yếu dựa vào tài nguyên không tái tạo làm cho Ukraine có thu nhập đầu người mức thấp Châu Âu Tại thời kỳ cơng nghiệp hóa ban đầu Ukraine lại đạt thành tựu cách nhanh chóng? Tại Ukraine lại trở thành quốc gia có thu nhập thấp? NỘI DUNG: 2.1 Công nghệ phát triển kinh tế-xã hội 2.2 Khái niệm quản lý công nghệ 2.3 Phạm vi quản lý công nghệ 2.1 CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2.1.1 Vai trò cơng nghệ PT KTXH 2.1.2 Tính hai mặt phát triển cơng nghệ 2.1.1 VAI TRỊ CỦA CƠNG NGHỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HÔI: CƠ BẢN  Lịch sử phát triển CN gắn với lịch sử phát triển kinh tế xã hội: Tên công nghệ tên kỷ ngun lồi người; tiến cơng nghệ phục vụ diễn biến lịch sử  Công nghệ cải thiện tiêu kinh tế-xã hội: số HDI, cấu kinh tế, tài nguyên môi trường, số sáng tạo, vv  Cơng nghệ đóng vai trò trung gian khoa học kinh doanh 2.1.1 VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ (tiếp) Thành tựu CN phục vụ diễn biến lịch sử 1900 1945 2000 Lịch sử Chiến tranh: ĐCI (14-18); ĐCII (3945) Hòa bình phát triển kinh tế - xã hội Cơng nghệ Dân hóa sản phẩm quân Gen -> CNSH Thông tin (computer) -> công nghệ phái sinh Tàu thủy lớn Máy bay Thép đặc biệt (không gỉ bền nhiệt) Đồ bếp quân dụng 2.1.1 VAI TRỊ CỦA CƠNG NGHỆ Chuyển dịch cấu lao động Lao động (%) 100% Nông nghiệp Cơng nghiệp Dịch vụ Thủ cơng Cơ giới hố Thơng tin Tự động hố Tin học hố Trình độ CN 2.1.1 VAI TRỊ CỦA CƠNG NGHỆ (tiếp) Thay đổi nguồn tài nguyên quốc gia Tài nguyên Ngưỡng đói nghèo Ngưỡng sinh thái Thấp Cao Rất cao Phát triển CN 2.1.1 VAI TRỊ CỦA CƠNG NGHỆ (tiếp) Tác động tới hệ thống trị - kinh tế Tăng trưởng Ổn định Hệ thống trị, kinh tế Chính sách Năng suất Nguồn lực Phương tiện tiên tiến Hệ thống công nghệ Phát triển Bền vững Định hướng phát triển 10 2.1.2 TÍNH HAI MẶT CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ Sự phát triển cơng nghệ tác động tích cực tiêu cực đến nhu cầu người Nhu cầu Tác động tích cực Tác động tiêu cực Sức khỏe (y tế) Kháng sinh đa dạng Lạm dụng thuốc thiết bị; mạnh; thiết bị đại; dịch bùng nổ dân số vụ chăm sóc tốt -> tuổi thọ cao Chiến tranh Tạo nhiều sản phẩm thời gian ngắn Lồi người tích lũy nhiều phương tiện giết người Giao thông Đi nhanh xa thuận tiện bộ, thủy , hàng không Tiếng ồn, ô nhiễm, tai nạn Truyền thông Tốc độ truyền cao; chất Lạm dụng thiết bị; tội phạm lượng âm hình ảnh cao 16 2.1.2 TÍNH HAI MẶT CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ Sự phát triển cơng nghệ tác động tích cực tiêu cực đến nhu cầu người Nhu cầu Tác động tích cực Tác động tiêu cực Giáo dục Phương tiện lưu giữ kiến thức có kích thước nhỏ; tốc độ truyền bá kiến thức cao Hạn chế tư sáng tạo nười học; học gạo Làm việc Điều kiện tốt; suất cao Mâu thuấn thu nhập giữ lao động bắp lao động trí tuệ; thất nghiệp Tổ chức Tổ chức lớn; hiệu cao Chi phí trục trặ lớn; cạn kiệt nhanh tài nguyên thiên nhiên Năng lượng Tìm nhiều nguồn Các guồn truyền thống cận kiệt nhanh Tự Giải phóng ràng buộc bắp Chịu thêm ràng buộc thần kinh 17 2.2 KHÁI NIỆM QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 2.1 Tại phải quản lý công nghệ? 2.2 Quản lý cơng nghệ gì? 18 2.2.1 TẠI SAO PHẢI QUẢN LÝ CƠNG NGHỆ TL: CN Internet? Có lý phải QLCN: Thứ nhất: Thứ hai: Tính hai mặt PT CN: để phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực công nghệ Đối với nước phát triển, để phát triển đất nước dựa tảng phát triển CN 19 2.2.1 TẠI SAO QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ (tiếp) Thứ ba: Thứ tư: Cân đối phát triển yếu tố khác: công bằng, môi trường v.v QLCN phương tiện để cân đối lợi ích người sản xuất người tiêu dùng 20 2.2 QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ LÀ GÌ? TL:Quản lý gì? (1) Góc độ vi mô: QLCN môn khoa khọc liên ngành, kết hợp với KH-CN tri thức quản lý để hoạch định, triển khai hoàn thiện lực CN nhằm xây dựng thực mục tiêu tố chức 21 2.2 QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ LÀ GÌ (tiếp)? (2) Góc độ vĩ mơ: QLCN hệ thống kiến thức liên quan đến việc thiết lập thực sách phát triển, sử dụng CN tác động CN XH, với tổ chức, cá nhân tự nhiên, nhằm thúc đẩy đổi mới, tạo tăng trưởng kinh tế tăng cường trách nhiệm sử dụng CN lợi ích nhân loại 22 2.3 PHẠM VI CỦA QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ (Các yếu tố chi phối phát triển CN: yếu tố) 2.3.1 Mục tiêu phát triển CN: Đáp ứng yêu cầu thiết yếu; Đảm bảo an ninh quốc phòng; Tăng suất, nâng cao chất lượng SP; Tăng khả cạnh tranh; Tự lực độc lập công nghệ 23 2.3 PHẠM VI CỦA QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 2.3.2 Tiêu chuẩn chọn lựa CN: Max (+); (-) 2.3.3 Kế hoạch cho CN : Ngắn hạn (1-3); trung hạn (3-7), dài hạn (7-15) tầm nhìn (>15 năm) 24 PHẠM VI CỦA QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 2.3.4 Các ràng buộc phát triển CN:  Ràng buộc nguồn lực  Ràng buộc trình độ khoa học  Ràng buộc thơng tin, lực quản lý  Ràng buộc bắt đầu muộn, môi trường  Vv 25 PHẠM VI CỦA QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 2.3.5 Cơ chế để phát triển CN: Tạo dựng văn hố cơng nghệ; Xây dựng giáo dục hướng công nghệ; Xây dựng sách khoa học cơng nghệ; Xây dựng quan nghiên cứu triển khai; Hỗ trợ tài chính, quyền sử dụng đất, vv 26 PHẠM VI CỦA QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 2.3.6 Các hoạt động CN: Dự báo, đánh giá hoạch định; Chuyển giao thích nghi; Nghiên cứu triển khai; Kiểm tra giám sát 27 GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Câu hỏi: Tại thời kỳ cơng nghiệp hóa ban đầu Ukrain lại đạt thành tựu cách nhanh chóng? Tại Ukrain lại trở thành quốc gia có thu nhập thấp? Trả lời: Giàu tài nguyên phục vụ cho phát triển công nghiệp nặng Thu hút nhanh đầu tư nước Sự chuyển dịch cấu kinh tế: nông nghiệp -> công nghiệp -> dịch vụ Tiến công nghệ khai thác -> tài nguyên cạn kiệt nhanh, hết động lực đầu tư – phát triển dựa vào tài nguyên 28 TÓM TẮT QLCN giữ vai trò quan trọng giác độ (quốc gia doanh nghiệp); đồng thời có yếu tố chi phối phát triển CN  Lịch sử phát triển CN gắn với lịch sử phát triển kinh tế, xã hội Công nghệ làm biến đổi cấu ngành nghề, tác động tới tài nguyên hệ thống trị, kinh tế, văn hóa xã hội 29 Thank You ! 30
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 2 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ, CHUONG 2 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay