Lich giảng hoc cụ thể CTĐK k55 2013 chuan

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 15:07

PHỊNG CTCT VÀ QLSV LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN K55 ( Lịch phân thức Tên khối Khối I Thời gian học Sáng 10/9 (T3) - 7h15- 7h30 - 7h30-8h40 - 8h40- 9h10 - 9h30- 11h00 Khối I - 11h00- 11h30 Chiều 10/9 (T3) -13h15-13h45 - Khai giảng, Thông báo KH học tập Thời lượng 15ph - Giới thiệu hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; 70ph số vấn đề quy chế đào tạo đại học quy theo hệ thống tín - Sử dụng cơng nghệ thơng tin quản lý đào tạo 30ph Giải lao : 20phút - Quán triệt nội dung triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên; gắn trách nhiệm sinh 90ph viên giai đoạn - Quán triệt phương hướng nhiệm vụ Đảng sở giáo dục đào tạo Nhà trường Nội dung nghiên cứu khoa học sinh viên 30ph Giới thiệu chương trình đào tạo ngoại ngữ chuẩn 30ph đầu ngoại ngữ - 13h45-14h15 Công tác cố vấn học tập, kiểm tra tra khảo thí -14h15- 14h45 Phổ biến y tế học đường 30ph Giải lao : 15 phút - Định hướng nghề nghiệp phong trào Thanh niên 120ph trường học; - Hoạt động Hội sinh viên - 15h00- 17h00 Khối I Nội dung học 30ph Báo cáo viên Phòng CTCT QLSV TS Lê Việt Thủy, Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế TS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BM TT.HCM- Khoa LLCT Phòng QLKH Th.Trần Thị Thu Giang- Trưởng Khoa; GV Khoa Ng.ngữ kinh tế Phòng TT,ĐBCLGD khảo thí Trạm y tế Đồn TN, Hội SV Sáng 11/9(T4) - 7h15- 8h45 - 8h45- 9h45 - 10h00- 10h30 - Chương trình cơng tác sinh viên trường đại học giai đoạn 2012 - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Phổ biến nội quy, quy chế công tác HSSV Bộ GD&ĐT Nhà trường; nội dung chế độ sách xã hội liên quan đến người học - Hướng dẫn viết thu hoạch Báo cáo Truyền thống trường ĐHKTQD Chiếu phim truyền thống nhà trường, Giải lao: 15 phút Nội dung Chương trình tiên tiến CLC TS Lê Anh TuấnTrưởng phòng CTCT QLSV 90ph 60ph Phòng CTCT QLSV 30ph PGS.TS Bùi Huy Nhượng- GĐ Tên khối Thời gian học - 10h30- 11h20 Khối II Chiều11/9 (T4) -13h15- 13h25 -13h25-14h35 - 14h35- 15h05 Nội dung học Thời lượng Văn hóa sinh viên chuẩn mực đạo đức SV trường học 50ph - Khai giảng, Thông báo KH học tập 10ph - Giới thiệu hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; số vấn đề quy chế đào tạo đại học quy 70ph theo hệ thống tín - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo 30ph Giải lao : 15phút - 15h20- 16h40 - Quán triệt nội dung triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên; gắn trách nhiệm sinh 80ph viên giai đoạn - Quán triệt phương hướng nhiệm vụ Đảng sở giáo dục đào tạo Nhà trường - 16h40- 17h10 Nội dung nghiên cứu khoa học sinh viên 30ph Khối I Tối 11/9(T4) - 18h00 -19h30 - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 90ph Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; - Thông tin định hướng chống hoạt động “ diễn biến hòa bình” lực thù địch, tình hình kinh tế- trị- xã hội giới, đất nước Giải lao 10 phút - 19h40- 21h00 - Quán triệt thông tin số nội dung chủ 80ph quyền biển, đảo chiến lược biển Việt Nam; - Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục an tồn giao thơng; cơng tác bảo đảm an ninh trật tự trường học Sáng 12/9 KHAI GIẢNG K55 (T5) Khối II Chiều 12/9(T5) -13h15-13h45 Giới thiệu chương trình đào tạo ngoại ngữ chuẩn 30ph đầu ngoại ngữ - 13h45-14h15 Công tác cố vấn học tập, kiểm tra tra khảo thí 30ph Báo cáo viên CCTT, CLC POHE Nhà báo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên TP CTCT QLSV Phòng CTCT QLSV TS Lê Việt Thủy, Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế TS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BM TT.HCM- Khoa LLCT Phòng QLKH PGS.TS ĐồnThế Hanh, Vụ trưởng- Tạp chí CS Thượng tá Nguyễn Xuân Vệ- CA Hà Nội Th.Trần Thị Thu Giang- Trưởng Khoa; GV Khoa Ng.ngữ kinh tế Phòng TT,ĐBCLGD Tên khối Thời gian học -14h15- 14h45 - 15h00- 17h00 Nội dung học Thời lượng Phổ biến y tế học đường 30ph Giải lao : 15 phút - Định hướng nghề nghiệp phong trào Thanh niên 120ph trường học; - Hoạt động Hội sinh viên Khối II Tối 12/9(T5) - 18h00 -19h30 - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 90ph Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; - Thơng tin định hướng chống hoạt động “ diễn biến hòa bình” lực thù địch, tình hình kinh tế- trị- xã hội giới, đất nước Giải lao 10 phút - 19h40- 21h00 - Quán triệt thông tin số nội dung chủ 80ph quyền biển, đảo chiến lược biển Việt Nam; - Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục an toàn giao thông; công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học Khối II Sáng 13/9 (T5) - Chương trình cơng tác sinh viên trường - 7h15- 8h45 đại học giai đoạn 2012 - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Phổ biến nội quy, quy chế công tác HSSV 90ph Bộ GD&ĐT Nhà trường; nội dung chế độ sách xã hội liên quan đến người học - Hướng dẫn viết thu hoạch 8h45- 9h45 Truyền thống Nhà trường, Chiếu phim 60ph 10h00- 10h30 10h30- 11h20 Khối III Chiều 13/9 ( T6) Sáng 14/9 (T7) Chiều 14/9 (T7 Tối 14/9 (T7) Sáng 15/9(T6) Giải lao: 15 phút Nội dung Chương trình tiên tiến, CLC Văn hóa sinh viên chuẩn mực đạo đức SV trường học 30ph 50ph Báo cáo viên khảo thí Trạm y tế Đoàn TN, Hội SV PGS.TS ĐoànThế Hanh, Vụ trưởng- Tạp chí CS Thượng tá Nguyễn Xuân Vệ- CA Hà Nội TS Lê Anh TuấnTrưởng phòng CTCT QLSV phòng CTCT QLSV PGS.TS Bùi Huy Nhượng- GĐ CCTT, CLC POHE Nhà báo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên TP CTCT QLSV Viện QTKD sử dụng HTA Viện QTKD sử dụng HTA Viện QTKD sử dụng HTA NGHỈ - 7h15- 7h30 - Khai giảng, Thông báo KH học tập - 7h30- 9h10 - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 15 ph Phòng CTCT QLSV PGS.TS Tên khối Thời gian học - 9h30- 11h00 Khối III 11h00- 11h30 Chiều 15/9 (CN) -13h15-13h45 Báo cáo viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; - Thông tin định hướng chống hoạt động “ diễn biến hòa bình” lực thù địch, tình hình kinh tế- trị- xã hội giới, đất nước Giải lao : 20phút - Quán triệt nội dung triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên; gắn trách nhiệm sinh 90ph viên giai đoạn - Quán triệt phương hướng nhiệm vụ Đảng sở giáo dục đào tạo Nhà trường Công tác NCKH sinh viên 30ph ĐoànThế Hanh, Vụ trưởng- Tạp chí CS Giới thiệu chương trình đào tạo ngoại ngữ chuẩn 30ph đầu ngoại ngữ Th.Trần Thị Thu Giang- Trưởng Khoa; GV Khoa Ng.ngữ kinh tế Phòng TT,ĐBCLGD khảo thí Trạm y tế Cơng tác cố vấn học tập, kiểm tra tra khảo thí -14h15- 14h45 Phổ biến y tế học đường 30ph Giải lao : 15 phút - Định hướng nghề nghiệp phong trào Thanh niên 120ph trường học; - Hoạt động Hội sinh viên 30ph TS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BM TT.HCM- Khoa LLCT Phòng QLKH Đồn TN, Hội SV Sáng 16/9(T2) - 7h15- 8h45 - 8h45- 9h45 - 10h00- 10h30 - 10h30- 11h20 Khối Thời lượng 100 ph - 13h45-14h15 - 15h00- 17h00 Khối III Nội dung học Chiều 16/9 (T2) Tối 16/9 (T2) - Chương trình cơng tác sinh viên trường đại học giai đoạn 2012 - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Phổ biến nội quy, quy chế công tác HSSV Bộ GD&ĐT Nhà trường; nội dung chế độ sách xã hội liên quan đến người học - Hướng dẫn viết thu hoạch Báo cáo Truyền thống trường ĐHKTQD Chiếu phim truyền thống nhà trường, Giải lao: 15 phút Nội dung Chương trình tiên tiến, CLC Văn hóa sinh viên chuẩn mực đạo đức SV trường học TS Lê Anh TuấnTrưởng phòng CTCT QLSV 90ph 60ph Phòng CTCT QLSV 30ph PGS.TS Bùi Huy Nhượng- GĐ CCTT, CLC POHE Nhà báo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên TP CTCT QLSV 50ph Khoa Bất động sản, KTTN sử dụng HTA Tên khối III Thời gian học Nội dung học - 18h00-19h10 - Giới thiệu hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; số vấn đề quy chế đào tạo đại học quy theo hệ thống tín - Sử dụng cơng nghệ thông tin quản lý đào tạo - 19h10- 19h40 Khối IV Giải lao 10 phút -19h50- 21h10 - Quán triệt thông tin số nội dung chủ quyền biển, đảo chiến lược biển Việt Nam; - Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục an tồn giao thơng; cơng tác bảo đảm an ninh trật tự trường học Sáng 17/9(T3) 80ph Thượng tá Nguyễn Xuân Vệ- CA Hà Nội - Quán triệt nội dung triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên; gắn trách nhiệm sinh 90ph viên giai đoạn - Quán triệt phương hướng nhiệm vụ Đảng sở giáo dục đào tạo Nhà trường Giải lao : 20phút - Giới thiệu hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; 70ph số vấn đề quy chế đào tạo đại học quy theo hệ thống tín Chiều 17/9(T3) -13h15- 13h25 -13h25-14h35 - 14h35- 15h05 - Khai giảng, Thông báo KH học tập TS Lê Việt Thủy, Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế - 7h30-9h00 - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo Báo cáo viên 30ph - Khai giảng, Thông báo KH học tập - 10h30- 11h00 Khối 70ph - 7h15- 7h30 - 9h20-10h30 Khối V Thời lượng 15ph 30ph 10ph - Giới thiệu hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; số vấn đề quy chế đào tạo đại học quy 70ph theo hệ thống tín - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo 30ph Giải lao : 15 phút - 15h20- 16h40 - Quán triệt nội dung triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên; gắn trách nhiệm sinh 80ph viên giai đoạn - Quán triệt phương hướng nhiệm vụ Đảng sở giáo dục đào tạo Nhà trường - 16h40- 17h10 Nội dung nghiên cứu khoa học sinh viên 30ph Tối 17/9 (T3) Phòng CTCT QLSV TS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BM TT.HCM- Khoa LLCT TS Lê Việt Thủy, Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế Phòng CTCT QLSV TS Lê Việt Thủy, Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế TS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BM TT.HCM- Khoa LLCT Phòng QLKH Tên khối IV Thời gian học - 18h00- 19h20 - 19h20- 19h50 - 19h50- 21h10 Khối IV - Quán triệt thông tin số nội dung chủ quyền biển, đảo chiến lược biển Việt Nam; - Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục an toàn giao thông; công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học Báo cáo viên TS Lê Anh TuấnTrưởng phòng CTCT QLSV 80ph 30ph Phòng CTCT QLSV 80ph Thượng tá Nguyễn Xuân Vệ- CA Hà Nội -7h15-7h45 Giới thiệu chương trình đào tạo ngoại ngữ chuẩn 30ph đầu ngoại ngữ - 7h45-8h15 Công tác cố vấn học tập, kiểm tra tra, khảo thí -8h15- 8h45 Phổ biến y tế học đường 30ph Giải lao : 20 phút - Định hướng nghề nghiệp phong trào Thanh niên 120ph trường học; - Hoạt động Hội sinh viên Chiều 18/9(T4) -13h15-13h45 30ph Giới thiệu chương trình đào tạo ngoại ngữ chuẩn 30ph đầu ngoại ngữ - 13h45-14h15 Công tác cố vấn học tập, kiểm tra tra khảo thí -14h15- 14h45 Phổ biến y tế học đường 30ph Giải lao : 20 phút - Định hướng nghề nghiệp phong trào Thanh niên 120ph trường học; - Hoạt động Hội sinh viên - 15h05- 17h05 Khối V - Chương trình cơng tác sinh viên trường đại học giai đoạn 2012 - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Phổ biến nội quy, quy chế công tác HSSV Bộ GD&ĐT Nhà trường; nội dung chế độ sách xã hội liên quan đến người học - Hướng dẫn viết thu hoạch Báo cáo Truyền thống trường ĐHKTQD Thời lượng Sáng 18/9 (T4) - 9h05- 11h05 Khối V Nội dung học 30ph Th.Trần Thị Thu Giang- Trưởng Khoa; GV Khoa Ng.ngữ kinh tế Phòng TT,ĐBCLGD khảo thí Trạm y tế Đồn TN, Hội SV Th.Trần Thị Thu Giang- Trưởng Khoa; GV Khoa Ng.ngữ kinh tế Phòng TT,ĐBCLGD khảo thí Trạm y tế Đồn TN, Hội SV Tối 18/9 ( T4) - 18h00- 19h30 - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết luận Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; 90ph PGS.TS ĐoànThế Hanh, Vụ trưởng- Tạp Tên khối Khối IV Thời gian học - Thông tin định hướng chống hoạt động “ diễn biến hòa bình” lực thù địch, tình hình kinh tế- trị- xã hội giới, đất nước Giải lao 10 phút - 19h40- 21h00 - Quán triệt thông tin số nội dung chủ quyền biển, đảo chiến lược biển Việt Nam; - Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục an tồn giao thơng; công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học Sáng 19/9 (T5) - 7h15- 8h55 - 9h15- 10h05 - 10h05- 10h35 - 10h35- 11h05 Khối V Thời lượng chí CS 80ph Thượng tá Nguyễn Xuân Vệ- CA Hà Nội - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 100ph Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; - Thơng tin định hướng chống hoạt động “ diễn biến hòa bình” lực thù địch, tình hình kinh tế- trị- xã hội giới, đất nước Nghỉ giải lao 20 phút Văn hóa sinh viên chuẩn mực đạo đức SV 50ph trường học Nội dung nghiên cứu khoa học sinh viên Nội dung Chương trình tiên tiến, CLC Báo cáo viên 30ph 30ph PGS.TS ĐoànThế Hanh, Vụ trưởng- Tạp chí CS Nhà báo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên TP CTCT QLSV Phòng QLKH PGS.TS Bùi Huy Nhượng- GĐ CCTT, CLC POHE Chiều 19/9 (T5) - 13h15- 14h45 - 15h00- 15h50 - 15h50- 16h20 - 16h20- 17h10 Khối VI Nội dung học - Chương trình cơng tác sinh viên trường đại học giai đoạn 2012 - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Phổ biến nội quy, quy chế công tác HSSV Bộ GD&ĐT Nhà trường; nội dung chế độ sách xã hội liên quan đến người học - Hướng dẫn viết thu hoạch Giải lao: 15 phút Báo cáo Truyền thống trường ĐHKTQD Chiếu phim truyền thống nhà trường, Nội dung Chương trình tiên tiến, CLC Văn hóa sinh viên chuẩn mực đạo đức SV trường học TS Lê Anh TuấnTrưởng phòng CTCT QLSV 90ph 50ph 30ph 50ph Phòng CTCT QLSV PGS.TS Bùi Huy Nhượng- GĐ CCTT, CLC POHE Nhà báo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên TP CTCT QLSV Sáng 20/9(T6) - 7h15- 7h30 - Khai giảng, Thơng báo KH học tập 15ph Phòng CTCT Tên khối Thời gian học - 7h30- 9h00 - 9h10- 10h00 10h00- 10h30 - 10h30- 11h20 Khối VII - Chương trình cơng tác sinh viên trường đại học giai đoạn 2012 - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Phổ biến nội quy, quy chế công tác HSSV Bộ GD&ĐT Nhà trường; nội dung chế độ sách xã hội liên quan đến người học - Hướng dẫn viết thu hoạch Giải lao: 10 phút Báo cáo Truyền thống trường ĐHKTQD Chiếu phim truyền thống nhà trường, Thời lượng Báo cáo viên QLSV TS Lê Anh TuấnTrưởng phòng CTCT QLSV 90ph 50ph Phòng CTCT QLSV Chương trình tiên tiến, CLC 30 ph Văn hóa sinh viên chuẩn mực đạo đức SV trường học 50ph PGS.TS Bùi Huy Nhượng- GĐ CCTT, CLC POHE Nhà báo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên TP CTCT QLSV Chiều 20/9 (T6) -13h15- 13h25 - Khai giảng, Thông báo KH học tập -13h25-14h35 - Giới thiệu hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; 70ph số vấn đề quy chế đào tạo đại học quy theo hệ thống tín - Sử dụng cơng nghệ thông tin quản lý đào tạo - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo 30ph - 14h35- 15h05 - 15h25- 16h55 Khối VI Nội dung học 10ph Giải lao : 20phút - Quán triệt nội dung triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên; gắn trách nhiệm sinh 90ph viên giai đoạn - Quán triệt phương hướng nhiệm vụ Đảng sở giáo dục đào tạo Nhà trường Phòng CTCT QLSV TS Lê Việt Thủy, Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế TS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BM TT.HCM- Khoa LLCT Sáng 21/9 (T7) - 7h15- 8h45 - 9h00-10h10 - Quán triệt nội dung triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên; gắn trách nhiệm sinh 90ph viên giai đoạn - Quán triệt phương hướng nhiệm vụ Đảng sở giáo dục đào tạo Nhà trường Giải lao 15 phút - Giới thiệu hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; 70ph TS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BM TT.HCM- Khoa LLCT TS Lê Việt Thủy, Tên khối Thời gian học - 10h10- 9h40 Khối VII - 10h40- 11h10 Chiều 21/9(T7) -13h15-13h45 số vấn đề quy chế đào tạo đại học quy theo hệ thống tín - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo 30ph Nội dung nghiên cứu khoa học sinh viên 30ph Giới thiệu chương trình đào tạo ngoại ngữ chuẩn 30ph đầu ngoại ngữ Công tác cố vấn học tập, kiểm tra tra khảo thí 30ph -14h15- 14h45 Phổ biến y tế học đường Giải lao : 15 phút Chương trình tiên tiến, CLC 30ph - 15h00- 17h30 Sáng 22/9 ( CN) Chiều 22/9(CN) -13h15-13h45 30 ph - Định hướng nghề nghiệp phong trào Thanh niên 120ph trường học; - Hoạt động Hội sinh viên KHAI GIẢNG TỪ XA Giới thiệu chương trình đào tạo ngoại ngữ chuẩn 30ph đầu ngoại ngữ - 13h45-14h15 Công tác cố vấn học tập, kiểm tra tra khảo thí -14h15- 14h45 Phổ biến y tế học đường 30ph Giải lao : 15 phút - Định hướng nghề nghiệp phong trào Thanh niên 120ph trường học; - Hoạt động Hội sinh viên - 15h00- 17h00 Khối VI Thời lượng - 13h45-14h15 - 15h00- 10h30 Khối VI Nội dung học 30ph Báo cáo viên Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế Phòng QLKH Th.Trần Thị Thu Giang- Trưởng Khoa; GV Khoa Ng.ngữ kinh tế Phòng TT,ĐBCLGD khảo thí Trạm y tế PGS.TS Bùi Huy Nhượng- GĐ CCTT, CLC POHE Đoàn TN, Hội SV Th.Trần Thị Thu Giang- Trưởng Khoa; GV Khoa Ng.ngữ kinh tế Phòng TT,ĐBCLGD khảo thí Trạm y tế Đoàn TN, Hội SV Tối 22/9(CN) - 18h00 -19h30 - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 90 ph Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; - Thơng tin định hướng chống hoạt động “ diễn biến hòa bình” lực thù địch, tình hình kinh tế- trị- xã hội giới, đất nước Giải lao 10 phút - 19h40- 21h00 - Quán triệt thông tin số nội dung chủ 80ph PGS.TS ĐoànThế Hanh, Vụ trưởng- Tạp chí CS Thượng tá Tên khối Thời gian học Nội dung học Thời lượng Nguyễn Xuân Vệ- CA Hà Nội quyền biển, đảo chiến lược biển Việt Nam; - Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục an tồn giao thơng; cơng tác bảo đảm an ninh trật tự trường học Khối VIII Sáng 23/9 ( T2) - 7h15- 7h30 - Khai giảng, Thông báo KH học tập - 7h30-8h40 - 8h40- 9h10 - Giới thiệu hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; 70ph số vấn đề quy chế đào tạo đại học quy theo hệ thống tín - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo 30ph - 9h30- 10h00 Giải lao : 20phút Chương trình tiên tiến, CLC - 10h00- 11h30 Khối VII 15ph 30 ph - Quán triệt nội dung triển khai vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” sinh viên; gắn trách nhiệm sinh 90ph viên giai đoạn - Quán triệt phương hướng nhiệm vụ Đảng sở giáo dục đào tạo Nhà trường Phòng CTCT QLSV TS Lê Việt Thủy, Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế PGS.TS Bùi Huy Nhượng- GĐ CCTT, CLC POHE TS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng BM TT.HCM- Khoa LLCT Chiều 23/9 ( T2) - 13h15- 14h45 - 14h45- 15h35 15h45- 16h35 - 16h35- 17h05 Khối VII Báo cáo viên - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 90ph Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; - Thơng tin định hướng chống hoạt động “ diễn biến hòa bình” lực thù địch, tình hình kinh tế- trị- xã hội giới, đất nước Báo cáo Truyền thống trường ĐHKTQD Chiếu 50ph phim truyền thống nhà trường, Giải lao: 10 phút Văn hóa sinh viên chuẩn mực đạo đức SV 50 ph trường học Nội dung nghiên cứu khoa học sinh viên 30ph PGS.TS ĐồnThế Hanh, Vụ trưởng- Tạp chí CS Phòng CTCT QLSV Nhà báo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên TP CTCT QLSV Phòng QLKH Tối 23/9 ( T2) - 18h00 -19h30 - Chương trình cơng tác sinh viên trường đại học giai đoạn 2012 - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành TS Lê Anh TuấnTrưởng phòng CTCT QLSV 90ph 10 Tên khối Khối VIII Thời gian học - 8h45- 9h45 - 10h05- 10h55 - Chương trình cơng tác sinh viên trường đại học giai đoạn 2012 - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Phổ biến nội quy, quy chế công tác HSSV Bộ GD&ĐT Nhà trường; nội dung chế độ sách xã hội liên quan đến người học - Hướng dẫn viết thu hoạch Báo cáo Truyền thống trường ĐHKTQD Chiếu phim truyền thống nhà trường, Giải lao: 20 phút Văn hóa sinh viên chuẩn mực đạo đức SV trường học Báo cáo viên Thượng tá Nguyễn Xuân Vệ- CA Hà Nội TS Lê Anh TuấnTrưởng phòng CTCT QLSV 90ph 60ph Phòng CTCT QLSV 50ph Nhà báo Nguyễn Chí Tuệ, nguyên TP CTCT QLSV Chiều 24/9 (T3) -13h15-13h45 Giới thiệu chương trình đào tạo ngoại ngữ chuẩn 30ph đầu ngoại ngữ - 13h45-14h15 Công tác cố vấn học tập, kiểm tra tra khảo thí -14h15- 14h45 Phổ biến y tế học đường 30ph Giải lao : 15 phút - Định hướng nghề nghiệp phong trào Thanh niên 120ph trường học; - Hoạt động Hội sinh viên - 15h00- 17h00 Khối VIII Thời lượng - Phổ biến nội quy, quy chế công tác HSSV Bộ GD&ĐT Nhà trường; nội dung chế độ sách xã hội liên quan đến người học - Hướng dẫn viết thu hoạch Giải lao 10 phút - 19h40- 21h00 - Quán triệt thông tin số nội dung chủ 80ph quyền biển, đảo chiến lược biển Việt Nam; - Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục an toàn giao thông; công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học Sáng 24/9 ( T3) - 7h15- 8h45 Khối VIII Nội dung học 30ph Th.Trần Thị Thu Giang- Trưởng Khoa; GV Khoa Ng.ngữ kinh tế Phòng TT,ĐBCLGD khảo thí Trạm y tế Đồn TN, Hội SV Tối 24/9 (T3) - 18h00 -19h30 - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 90 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; - Thơng tin định hướng chống hoạt động “ diễn biến hòa bình” lực thù địch, tình hình kinh tế- trị- xã hội giới, đất nước PGS.TS ĐồnThế Hanh, Vụ trưởng- Tạp chí CS 11 Tên khối Thời gian học Nội dung học Thời lượng Giải lao 10 phút - 19h40- 21h00 - Quán triệt thông tin số nội dung chủ 80 quyền biển, đảo chiến lược biển Việt Nam; - Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục an toàn giao thông; công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học Báo cáo viên Thượng tá Nguyễn Xuân Vệ- CA Hà Nội Ghi chú: - Đề nghị đơn vị có liên quan bố trí báo cáo viên chuẩn bị nội dung liên quan để báo cáo chuyên đề theo lịch cụ thể - Thời gian học cố định; Nội dung học buổi thay đổi ( thay đổi lịch b/c viên) - Đề nghị đơn vị báo cáo viên xem kỹ lịch giảng cụ thể Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Trưởng phòng Đã ký TS Lê Anh Tuấn Phòng CTCT QLSV Ngày học Khối I Phân phối thời gian học Chính trị đầu khóa 55 Khối II Khối III Khối IV Khối V Khối VI Khối VII Khối VIII Ngày 10/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 11/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 12/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 13/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 14/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 15/9 : Sáng CN Chiều 12 Tối Ngày 16/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 17/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 18/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 19/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 20/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 21/9 : Sáng Tối Ngày 22/9 : Sáng CN Chiều Tối Ngày 23/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ngày 24/9 : Sáng Thứ Chiều Tối Ghi : - Phần bôi đen thời gian học khối - Học Nhà Văn hoá trường buổi cho khối - Thời gian học : + Sinh viên có mặt: Sáng từ 7h 00; Chiều từ 13h00 ; Tối từ 17h45 - SV sau học tập trung, nghiên cứu viết thu hoạch nộp cho Phòng CTCT QLSV 13 ... báo cáo chuyên đề theo lịch cụ thể - Thời gian học cố định; Nội dung học buổi thay đổi ( thay đổi lịch b/c viên) - Đề nghị đơn vị báo cáo viên xem kỹ lịch giảng cụ thể Hà Nội, ngày tháng năm 2013... 15h05 - Khai giảng, Thông báo KH học tập TS Lê Việt Thủy, Phó TP QLĐT Phòng QLĐT, Viện CNTTk.tế - 7h30-9h00 - Sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo Báo cáo viên 30ph - Khai giảng, Thông... QLSV Viện QTKD sử dụng HTA Viện QTKD sử dụng HTA Viện QTKD sử dụng HTA NGHỈ - 7h15- 7h30 - Khai giảng, Thông báo KH học tập - 7h30- 9h10 - Quán triệt nội dung Nghị lần thứ XI Đảng; nội dung kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Lich giảng hoc cụ thể CTĐK k55 2013 chuan , Lich giảng hoc cụ thể CTĐK k55 2013 chuan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay