Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2018 2019

6 653 12
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2018, 21:56

Năm học 2018 – 2019 tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non xã Sán Chải. Dựa vào đặc điểm tình hình thực tế của trẻ tại nhóm lớp, vào đầu năm học tôi thấy khả năng nhận thức của trẻ không đồng đều, một số trẻ nhút nhát, khả năng thích nghi với môi trường mới còn hạn chế, chưa tham gia tích cực vào các hoạt động, chưa biết tự phục vụ trong ăn uống sinh hoạt, khả năng giao tiếp với thầy cô, với bạn, với mọi người xung quanh còn rụt rè, chưa mạnh dạn. Rèn kỹ năng sống của trẻ bao gồm rất nhiều kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng vệ sinh, kỹ năng thích nghi với môi trường sống, kỹ năng hợp tác chia sẻ.Việc dạy kỹ năng sống cho trẻ là truyền cho trẻ những kinh nghiệm sống của người lớn. Nhằm giúp trẻ có những kỹ năng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Trẻ biết vận dụng, biến những kiến thức của thầy cô giáo đã dạy thành kiến thức của mình để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống cho phù hợp.Để rèn cho trẻ những kỹ năng ứng xử, giải quyết những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, để trẻ biết được cái nên làm và cái gì không nên làm, từ đó trẻ có thể xử lí hành vi của mình trong các tình huống khác nhau. Vậy tôi đã chọn “Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 tuổi thông qua tổ chức các trò chơi” làm sáng kiến kinh nghiện cho bản thân mình trong năm học 2018 – 2019. ... quan, thực chất III TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Xây dựng kế hoạch xong trước ngày 25/9/2018 - Báo cáo kết bồi dưỡng mô đun nộp nhà trường theo kế hoạch Trên kế hoạch Bồi dưỡng thưỡng xuyên năm học 2018-2019... c Áp dụng nội dung bồi dưỡng Bản thân áp dụng mô dun 13 kĩ lập kế hoạch học theo hướng dạy học tích cực vào lớp giảng dạy Lập kế hoạch dạy học theo hướng tích cực phù hợp với đối tượng học sinh... dạy môn Tin học lớp 3, 4, với tổng số 94 học sinh Bản thân tự xây dựng KHBDTX sau: I MỤC TIÊU BDTX để cập nhật, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp lực theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2018 2019, Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn