Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng

7 53 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2018, 17:07

Lĩnh vực xây dựng là một lĩnh vực đặc thù, phức tạp bởi tính rủi ro trong quá trình thực hiện. Vì vậy, pháp luật yêu cầu những cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đều phải thi sát hạch và được cấp giấy chứng nhận đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (trong luật gọi là chứng chỉ năng lực hoạt động).Pháp luật nghiêm cấm các Nhà thầu, thậm chí là các chủ đầu tư tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện về năng lực (khoản 6 Điều 12, Luật Xây dựng 2014). Do vậy, khi các bên vi phạm sẽ gặp những rủi ro pháp lý bất lợi. Cụ thể như sau: >>> chi tiết xem tại www.luatsutre.com ... kế xây dựng thi công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng hành nghề 01 cơng trình từ cấp III trở lên 02 cơng trình từ cấp IV trở lên loại với cơng trình đề nghị cấp chứng hành nghề. .. 2.1 Lĩnh vực Điều kiện chung Lĩnh vực Chứng lực khảo sát xây dựng Hạng Yêu cầu I − Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng hành nghề khảo sát II xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực. .. khảo sát xây dựng tất dự án cấp cơng trình lĩnh vực ghi chứng lực Được thực khảo sát xây dựng dự án từ nhóm B, cơng trình từ cấp II trở xuống lĩnh vực ghi chứng lực Được thực khảo sát xây dựng dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng, Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn