báo cáo khoa học - giải nhì hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp tỉnh

22 496 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 16:10

. dễ lựa chọn. - Thời gian sưu tầm trên hai năm. - Nguồn gốc tư liệu được sưu tầm từ báo Thi u Niên Tiền Phong. Đề tài : “SƯU TẦM TƯ LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY. BÁO CÁO KHOA HỌC Đề tài : “SƯU TẦM TƯ LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT” Giáo viên thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo khoa học - giải nhì hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp tỉnh, báo cáo khoa học - giải nhì hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp tỉnh, báo cáo khoa học - giải nhì hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp tỉnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay