Bài ghi Hóa học lớp 8 Học Kỳ 1

65 31 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2018, 22:22

hệ thống bài tập và lý thuyết hóa học 8 hk 1. Giúp công việc giảng dạy của giáo viên được dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian. Học sinh nắm bắt kiến thức rõ ràng, chính xác..................................................................................................................................... Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh BẢNG: MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Số proton Tên nguyên tố Kí hiệu hóa học Ngun tử khối Hóa trị 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 24 25 26 29 30 35 47 56 80 82 Hidro Heli Liti Beri Bo Cacbon Nitơ Oxi Flo Neon Natri Magie Nhôm Silic Photpho Lưu huỳnh Clo Agon Kali Canxi … Crôm Mangan Sắt Đồng Kẽm Brôm Bạc Bari Thủy ngân Chì H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca … Cr Mn Fe Cu Zn Br Ag Ba Hg Pb 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35,5 39,9 39 40 … 52 55 56 64 65 80 108 137 201 207 I I II III IV, II III, II, IV,… II I I II III IV III, V II, IV, VI I I II … II, III,… II, IV, VII,… II, III I, II II I I II I, II II, IV BÀI : MỞ ĐẦU MƠN HĨA HỌC Hóa học Hóa học có vai trò Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh Khi học tập mơn Hóa học , cần thực hoạt động sau: Phương pháp học tốt mơn Hóa học CHƯƠNG I : CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ BÀI 2: CHẤT I Chất có đâu? - Tất thấy - Phân loại: Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh + VD: + VD:  Chất có II Tính chất chất Mỗi chất có tính chất định - Tính chất vật lí: trạng thái (…………,………….,…………) , màu sắc , tính tan, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt… - Tính chất hóa học: khả …………………… thành…………………, như…… * Làm biết tính chất chất? + Quan sát: Quan sát kĩ chất biết ……………………… + Dùng dụng cụ đo: dùng dụng cụ đo xác định chất + Làm thí nghiệm: biết tính chất Việc hiểu biết tính chất chất có lợi gì? - Giúp III Chất tinh khiết Hỗn hợp VD: Chất tinh khiết Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh VD: Làm thể để tách chất khỏi hỗn hợp Dặn dò: BÀI TẬP Bài 1: Hãy kể tên ba vật thể làm nhôm, thủy tinh, chất dẻo Bài 2: Hãy điền vào bảng sau Vật thể Vật thể tự nhiên Vật thể nhân tạo Chất Nước Các bàn Sắt Cây mía Than chì Dây điện Nilon Áo Chất dẻo Bút chì Quả chanh Bài 3: Hãy so sánh tính chất: màu sắc, vị, tính tan, tính cháy chất sau Muối ăn Đường Than Màu Vị Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh Tính tan Tính cháy Bài 4: Các phương pháp thường dùng để tách riêng chất khỏi hỗn hợp là: làm bay hơi,lọc, chiết, chưng cất, dùng nam châm Em chọn phương pháp thích hợp để: a) Tách muối ăn từ nước biển b) Loại bỏ cát khỏi muối ăn để muối ăn c) Tách lấy mạt sắt hỗn hợp bột than mạt sắt d) Tách riêng rượu từ hỗn hợp rượu trắng nước, biết tos,rượu = 78,3oC BÀI 3: BÀI THỰC HÀNH SỐ TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP I Một số quy tắc an tồn, cách sử dụng hóa chất, số dụng cụ phòng thí nghiệm Thao tác lấy hóa chất Loại hóa chất Rắn dạng bột Thao tác Hình minh họa Lấy mảnh giấy nhỏ gấp đôi thành máng, đặt vào ống nghiệm, cho hóa chất vào máng Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh Rắn dạng miếng Dùng kẹp gắp hóa chất miếng ( kẽm, đồng, nhôm, sắt ) cho trượt nhẹ nhàng lên thành ống nghiệm Lỏng Dùng ống nhỏ giọt hút hóa chất lỏng Đưa ống nhỏ giọt thẳng đứng vào ống nghiệm bóp phần cao su cho chất lỏng chảy hết vào đáy ống nghiệm Thao tác đun Khi đun hóa chất, phải hơ qua ống nghiệm để ống giãn nở Sau đun trực tiếp nơi có hóa chất, vị trí nóng lửa đèn cồn 1/3 chiều cao lửa từ xuống Khi tắt lửa đèn cồn tuyệt đối không thổi, phải dùng nắp đậy lại Giữ khoảng cách an tồn - Khi làm thí nghiệm phải ln để hóa chất cách xa mặt người 40cm - Miệng ống nghiệm ln hướng phía khơng có người II Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm: Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn cát Bước 1: Bước 2: Bước 3: III Tường trình Trật tự, vệ sinh (1đ) Trả lời câu hỏi (3đ) Thao tác (3đ) Kết thực hành (3đ) TỔNG SỐ ĐIỂM (10đ) Câu hỏi 1: So sánh dung dịch trước sau lọc Ghi tên chất tách riêng giấy lọc Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh Câu hỏi 2: Khi cô cạn hỗn hơp nước muối, nước bay hết chất lại ống nghiệm ? So sánh muối thu với muối ăn ban đầu Câu hỏi 3: Viết sơ đồ thí nghiệm tách muối ăn khỏi hỗn hợp muối cát BÀI 4: NGUYÊN TỬ I Nguyên tử gì? - Nguyên tử - Nguyên tử gồm phần: + ……………………… : mang điện tích + ……………………… : tạo II Cấu tạo nguyên tử - Hạt nhân nguyên tử tạo : +Proton : +Notron : - Vỏ nguyên tử tạo bởi: Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh - Proton notron có , electron có  - Các nguyên tử loại có Dặn dò: BÀI TẬP Bài 1: Hãy điền vào chỗ ô trống sơ đồ đây: Nguyên tử Bài 2: Hãy chọn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (lớp vỏ, hạt nhân, electron, nơtron, proton): Nguyên tử gồm có………………………mang điện tích dương, ……………… mang điện tích âm ……………………khơng mang điện Hạt mang điện tích âm ở……… ngun tử, chuyển động quanh …………………………có khối lượng khơng đáng kể Nguyên tử loại có số ……………………trong ………………… Bài 3: Hình vẽ cho biết cấu tạo của nguyên tử từ A đến F a) Hãy nguyên tử loại Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh b) Hãy cho biết: số p, số e, số n tổng số hạt nguyên tử Bài : Hãy điền số liệu trống bảng sau Nguyên tử Số proton Số nơtron A 1 B C 12 D Số electron Tổng số hạt 34 19 58 BÀI 5: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I Nguyên tố hóa học gì? Định nghĩa - Ngun tố hóa học tập hợp , có …………………………………trong hạt nhân - Số……… số đặc trưng …………………… - Các nguyên tử thuộc ………………………………………………………đều có ……………………………… Kí hiệu hóa học a Mỗi ngun tố biểu diễn bằng1 hay chữ - Nguyên tố chữ cái: chữ viết “IN HOA” VD: Nguyên tố hidro:…………… Nguyên tố kali: ……………… Nguyên tố oxi: ………………… Nguyên tố photpho: ………… Nguyên tố cacbon: …………… Nguyên tố nitơ: ……………… Nguyên tố lưu huỳnh: ………… Nguyên tố flo:………………… Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Trường THCS Hồng Bàng GV: Võ Thị Tuyết Hạnh - Nguyên tố chữ cái: chữ đầu viết IN HOA, chữ viết “thường” VD: Nguyên tố canxi: ……… Nguyên tố kẽm:……… … Nguyên tố sắt: …………… Nguyên tố natri:… ……… Nguyên tố nhôm: ………… Nguyên tố đồng:…… … b Qui ước kí hiệu ngun tố ………………………….của ngun tố VD: nguyên tử hidro: ………… nguyên tử sắt: ………………… nguyên tử nhôm: ……………… nguyên tử oxi:………………… 10 Tài liệu HÓA HỌC 8-HK1 Lưu hành nội Bài 2: Có khí sau: N2, SO2, CO Hãy cho biết a Khí nặng hay nhẹ khí hiđro nặng hay nhẹ lần? b Khí nặng hay nhẹ khơng khí nặng hay nhẹ lần? Bài 3: Hãy tìm khối lượng mol khí a Có tỉ khối khí oxi 1,375 b Có tỉ khối khí hi đro 23 c Có tỉ khối khơng khí 2,207 d Có tỉ khối khơng khí 1,172 Bài 4: Phải đặt đứng bình hay đặt ngược (úp) bình thu khí để thu khí hidro H2, khí clo Cl2, khí cacbon dioxit CO2, khí metan CH4 Giải thích việc làm BÀI 21: TÍNH THEO CƠNG THỨC HĨA HỌC Biết cơng thức hóa học hợp chất, xác định thành phần phần trăm nguyên tố hợp chất VD1: Một phân bón có cơng thức KNO3 , xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng ) nguyên tố ( K = 39, N = 14, O =16) Bước 1: Tìm khối lượng mol hợp chất Bước 2: Tìm số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất Bước 3: Tìm thành phần % theo khối lượng nguyên tố hợp chất VD2: Tính thành phần phần trăm ( theo khối lượng) nguyên tố có hợp chất Na2CO3 ( Na =23, C = 12, O = 16) Biết thành phần ngun tố, xác định cơng thức hóa học hợp chất VD3: Giấm ăn (axit axetic) có thành phần phần trăm theo khối lượng nguyên tố : 40% Cu; 6,67% H 53,33% O Xác định công thức hóa học hợp chất Biết hợp chất có khối lượng mol 60 g/mol Bước 1: Tìm khối lượng nguyên tố mol hợp chất Bước 2: Tìm số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất Bước 3: Suy số nguyên tử nguyên tố phân tử hợp chất suy CTHH hợp chất Dặn dò: BÀI TẬP Bài 1: Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng nguyên tố có hợp chất sau: a CO CO2 ( C = 12, O =16) b Fe2O3 Fe3O4 ( Fe = 56, O = 16) Bài 2: Hãy tìm CTHH hợp chất có thành phần nguyên tố sau a Hợp chất A có khối lượng mol phân tử 106 g/mol Thành phần nguyên tố : 43,4% Na; 11,3% C lại O b Hợp chất b có khối lượng mol phân tử 58,5 g/mol Thành phần nguyên tố : 60,68% Cl lại Na Bài 3: Hãy tìm CTHH khí A Biết khí A nặng khí hi đro 17 lần Thành phần theo khối lượng khí A là: 5,88% H 94,12 % S Bài 4: Cơng thức hóa học đường C12H22O11 a Tính khối lượng mol phân tử đường b Trong mol đường có gam nguyên tố C,H,O c Có mol nguyên tử C,H,O 1,5 mol đường BÀI 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Nếu phản ứng hóa học có n chất, kể chất phản ứng sản phẩm, biết khối lượng ( n – 1) chất ta tính khối lượng chất lại Nhưng phản ứng ta biết khối lượng chất để tính khối lượng hay thể tích bắt buộc ta phải tính dựa vào phương trình hóa học Các bước tính theo phương trình hóa học  Tìm số mol chất mà đề cho  n   m V  ;n  (đktc)  M 22,4  Viết phương trình hóa học Thế số mol vào phương trình Tìm số mol chất lại theo phương trình Tìm đại lượng đề yêu cầu như: khối lượng chất (m= n.M) thể tích chất khí đktc (V = n 22,4) VD1: Nung 50 gam đá vôi CaCO3 thu vơi sống CaO khí cacbonic CO2 Tính khối lượng vôi sống CaO thu được? VD2: Natrihidro cacbonat NaHCO3 dùng để chế thuốc đau dày làm giảm lượng axit HCl dày nhờ phản ứng: NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O Hãy tính khối lượng NaCl thu cho 42g NaHCO3 tham gia phản ứng VD3: Cho 6,5 gam kẽm hòa tan hoàn toàn vào dung dịch axit clohiđric HCl thu kẽm clorua ZnCl2 khí hiđro a Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng? b Tính thể tích khí hiđro (đktc) sinh ra? Dặn dò: BÀI TẬP Bài 1: Sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng Hãy tìm: a Thể tích khí hiđro thu đktc? b Khối lượng axit clohiđric cần dùng? Bài 2: Đốt cháy hồn tồn nhơm bình chứa khí oxi dư thu 20,4 gam nhơm oxit Al2O3 Thể tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng bao nhiêu? Bài 3: Lưu huỳnh cháy khơng khí sinh chất khí có mùi hắc gây ho khí lưu huỳnh đioxit SO2 a Viết PTHH phản ứng b Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng 1,6 gam: Hãy tìm: - Thể tích khí SO2 sinh đktc - Thể tích khơng khí cần dùng đktc Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí ĐỀ THAM KHẢO Câu 1: (3 điểm) Cân phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau : a b c d e f  � SO2 + O2 SO3   � P2O5 + H2 O H3PO4   � Al(OH)3 Al2O3 + H2 O   � CO2 C2H4 + O2 + H2 O   � Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2   � H2SO4 + Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 + H2 O Câu 2: (1.5 điểm) Đồng (II) sunfat CuSO4 dùng làm phân bón vi lượng bón ruộng làm tăng suất trồng a) Tính thành phần % khối lượng nguyên tố có hợp chất trên? b) Tính khối lượng nguyên tố Cu 16 gam CuSO4 Câu 3: (1 điểm) Khí A có thành phần theo khối lượng nguyên tố: 63,64%N 36,36%O Biết tỉ khối B với khí hidro 22 Câu 4: (1.5 điểm): Cho sắt (III) oxit (Fe(III) O) tác dụng với 14,7 gam axit sunfuric (H (SO4)) loãng, người ta thu 20 gam muối Sắt (III) sunfat (Fe (III) SO4) 5,4 gam nước (H O) a) Lập phương trình hóa học phản ứng b) Viết cơng thức khối lượng phản ứng hóa học c) Tính khối lượng sắt (III) oxit tham gia phản ứng Câu 5: (3 điểm) Tính: a) Số phân tử 33,6 lít khí O2 (ở đktc) b) Thể tích (ở đktc) 0,9 gam khí H2 c) Khối lượng 3.1023 phân tử CuSO4 ... Bài : Hãy điền số liệu trống bảng sau Nguyên tử Số proton Số nơtron A 1 B C 12 D Số electron Tổng số hạt 34 19 58 BÀI 5: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I Ngun tố hóa học gì? Định nghĩa - Nguyên tố hóa học. .. Bài 6: Cho nguyên tử với thành phần cấu tạo sau X (6n, 5p, 5e) Y (10 p, 10 e, 10 n) Z (5e, 5p, 5n) T (11 p, 11 e, 12 n) Có nguyên tố hóa học ? A B C D ... Bài 5: Hãy phân loại đơn chất, hợp chất tính phân tử khối chất sau CHẤT Phân tử gồm Nước 2H,1O Muối ăn 1Na,1Cl Đường mía 12 C,22H ,11 O Nước oxi già 2H,2O Vơi sống 1Ca,1O Khí ơzon 3O Đá vơi 1Ca,1C,3O
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài ghi Hóa học lớp 8 Học Kỳ 1, Bài ghi Hóa học lớp 8 Học Kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay