Tiểu luận tìm hiểu về công ty bảo hiểm ở việt nam

15 56 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2018, 22:17

GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO Mục lục: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG : 1.1 Khái niệm: 1.1.1 Bảo hiểm: 1.1.2 Công ty bảo hiểm: 1.2 Đặc điểm bảo hiểm: 1.3 Vai trò cơng ty bảo hiểm: CÁC NGUYÊN TẮC BẢO HIỂM CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM 2.1 Nguyên tắc quản lí 2.2 Nguyên tắc hoạt động PHÂN LOẠI BẢO HIỂM: 3.1 Bảo hiểm kinh doanh: 3.1.1 Khái niệm bảo hiểm kinh doanh: 3.1.2 Đặc điểm bảo hiểm kinh doanh: 3.1.3 Nguyên tắc bảo hiểm kinh doanh: 3.1.4 Hình thức bảo hiểm kinh doanh: 3.2 Bảo hiểm xã hội: 3.2.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội: 3.2.2 Đặc điểm bảo hiểm xã hội 3.2.3 Nguyên tắc bảo hiểm xã hội 3.2.4 Hình thức bảo hiểm xã hội SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM : HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA : 5.1 Bảo hiểm Việt Nam trước gia nhập WTO: 5.2 Bảo hiểm Việt Nam sau gia nhập WTO: 5.2.1 Thuận lợi: GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO 5.2.2 Khó khăn: 5.3 Dự đốn tương lai: TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI MUA BẢO HIỂM: GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO Lời mở đầu Trong sống hàng ngày trình sản xuất, kinh doanh, quản lý xã hội cải tạo chinh phục tư nhiên, dù có tri thức khoa học ngày cao, người phải đối mặt với nguy xảy rủi ro, tai họa từ xung quanh, rủi ro thiên nhiên gây lũ lụt,hạn hán, động đất, sét, lốc, … rủi ro biến động khoa học công nghệ,các rủi ro môi trường xã hội,và nhiều rủi ro khác Nhưng nguyên nhân gì, rủi ro xảy thường gây cho người khó khăn sống giảm thu nhập, phá họai nhiều tài sản làm ngưng trệ sản xuất kinh doanh tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,….và làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung Để đối phó với rủi ro, người có nhiều biện pháp khác nhằm kiểm sốt khắc phục hậu rủi ro gây Và mua bảo hiểm biện pháp có hiệu Do nhu cầu người, hoạt động bảo hiểm ngày phát triển thiếu cá nhân, doanh nghiệp quốc gia Ngày nay, giao lưu kinh tế, văn hóa quốc gia ngày phát triển bảo hiểm ngày mở rộng Bảo hiểm đời đòi hỏi khách quan sống, hoạt động sản xuất kinh doanh Nó mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực cho thành viên, đơn vị có tham gia bảo hiểm Do đó, việc tìm hểu ngành bảo hiểm, hình thành, phát triển hoạt động công ty bảo hiểm quan trọng cần thiết Với tư cách sinh viên trường Đại học Duy Tân, xin đưa tiểu luận với nội dung: “Tìm hiểu công ty bảo hiểm Việt Nam” Tuy nhiên, kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều, nên chúng tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng tơi xin chân thành cảm ơn giảng viên Phan Thị Thanh Thảo hướng dẫn chúng tơi hồn thành tiểu luận GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO CÁC VẤN ĐỀ CHUNG : 1.1 Khái niệm: 1.1.1 Bảo hiểm: Có nhiều định nghĩa khác bảo hiểm xây dựng dựa góc độ nghiên cứu xã hội, pháp lí, kĩ thuật, nghiệp vụ… Về chất bảo hiểm việc chia tổn thất, rủi ro người hay số người cho cộng đồng người có khả gặp rủi ro loại, cách người cộng đồng góp số tiền định vào quỹ chung từ quỹ chung bù đắp thiệt hại cho thành viên cộng đồng không may bị thiệt hại rủi ro gây Vậy: Bảo hiểm hoạt động qua cá nhân có quyền hưởng trợ cấp nhờ vào khoản đóng góp cho cho người thứ trường hợp xảy rủi ro Khoản trợ cấp tổ chức trả, tổ chức có trách nhiệm toàn rủi ro đền bù thiệt hại theo phương pháp thống kê 1.1.2 Công ty bảo hiểm: Công ty bảo hiểm tổ chức tài huy động vốn cách bán chứng nhận bảo hiểm cho công chúng, sử dụng nguồn vốn huy động để đầu tư thị trường tài Nhiệm vụ cơng ty bảo hiểm phải bảo vệ, xử lý rủi ro tài chính, nhân mạng cho người có hợp đồng bảo hiểm (phí bảo hiểm) rủi ro thuộc trách nhiệm bảo hiểm xảy 1.2 Đặc điểm bảo hiểm: - Bảo hiểm loại dịch vụ đặc biệt - Bảo hiểm vừa mang tính bồi hồn, vừa mang tính khơng bồi hồn 1.3 Vai trò cơng ty bảo hiểm: * Khía cạnh kinh tế - xã hội: - Những rủi ro tổn thất phát sinh làm thiệt hại người của, làm gián đoạn trình sinh hoạt dân cư, ngưng trệ hoạt động sản xuất kinh doanh kinh GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO tế Quỹ dự trữ Bảo hiểm tạo lập trước cách có ý thức, nhằm khắc phục hậu nói trên, cách bù đắp tổn thất phát sinh, tái lập đảm bảo tính thường xun liên tục q trình xã hội Như vậy, bảo hiểm có vai trò bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh ổn định đời sống người tham gia mua bảo hiểm, thúc đẩy ý thức đề phòng – hạn chế tổn thất cho thành viên xã hội Giải việc làm cho phần lớn lực lượng lao động tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước * Khía cạnh tài chính: - Đối với người tham gia bảo hiểm: giúp cho tài sản thân người tham gia bảo hiểm bảo đảm khoản tiền Và có rủi ro xảy người tham gia bảo hiểm họ cơng ty bảo hiểm chia sẻ phần khó khăn, giúp họ có khả tài để vượt qua khó khăn trước mắt - Đối với cơng ty bảo hiểm: bảo hiểm kênh tập trung vốn công ty bảo hiểm Với số tiền mà khách hàng đóng vào, giúp công ty bảo hiểm đầu tư vào ngành kinh doanh khác, mang lại lợi nhuận nhiều hơn, qua giúp tăng khả tài cơng ty, đồng thời bảo đảm nguồn tiền mặt hoạt động thường ngày công ty - Đối với xã hội: bảo hiểm kênh luân chuyển tiền tệ kinh tế Nó tạo an tâm dân chúng nhà đầu tư, thúc đẩy hoạt động tài chính, hoạt động kinh tế nước thông qua hoạt động tái bảo hiểm Sau ngân hàng cơng ty bảo hiểm trung gian tài có khả huy động lượng vốn nhàn rỗi khổng lồ từ dân chúng, từ cung cấp vốn cho kinh tế, đồng thời công ty bảo hiểm coi tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn, làm cho thị trường tài tiền tệ hoạt động ổn định có hiệu GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO CÁC NGUYÊN TẮC BẢO HIỂM CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM 2.1 Nguyên tắc quản lí  Sàng lọc  Phí bảo hiểm dựa rủi ro  Những điều khoản hạn chế  Phòng ngừa gian lận  Huỷ bỏ bảo hiểm  Khoản khấu trừ  Đồng bảo hiểm  Những giới hạn số tiền bảo hiểm 2.2 Ngun tắc hoạt động  Số đơng đồn kết  Cùng chia sẻ rủi ro, mang lại an tồn  Tổn thất số người trở thành trách nhiệm tất thành viên gánh chịu PHÂN LOẠI BẢO HIỂM: 3.1 Bảo hiểm kinh doanh: 3.1.1 Khái niệm bảo hiểm kinh doanh: BHKD quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động nguồn lực thơng qua đóng góp tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm để lập quỹ bảo hiểm, phân phối, sử dụng chúng để trả tiền bảo hiểm, bồi thường tổn thất đối tượng bảo hiểm kiện bảo hiểm xảy 3.1.2 Đặc điểm bảo hiểm kinh doanh:  Người tham gia bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm  Là biện pháp hiệu cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp an toàn với đời sống cộng đồng GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO 3.1.3 Nguyên tắc bảo hiểm kinh doanh:  Bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người tham gia bảo hiểm doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm  Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh  Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tuân theo luật pháp quy định cho doanh nghiệp nói chung, cho doanh nghiệp bảo hiểm nói chung  Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc lấy số đông bù số  Doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ ngun tắc an tồn tài 3.1.4 Hình thức bảo hiểm kinh doanh: + Bảo hiểm tài sản + Bảo hiểm trách nhiệm dân + Bảo hiểm người + Bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm khác 3.2 Bảo hiểm xã hội: 3.2.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội loại hình bảo hiểm nhà nước tổ chức quản lý nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất ổn định sống người lao động gia đình họ gặp rủi ro làm giảm khả lao động 3.2.2 Đặc điểm bảo hiểm xã hội  Các hoạt động BHXH thực khuôn khổ pháp luật, chế độ BHXH luật định, Nhà nước bảo hộ hoạt động BHXH  Quỹ BHXH vừa có tính sử dụng tức thời vừa có tính sử dụng lâu dài  Quỹ BHXH vừa tài khoản vừa tổ chức BHXH 3.2.3 Nguyên tắc bảo hiểm xã hội  Mức hưởng BHXH tính sở mức đóng, thời gian đóng BHXH có chia sẻ người tham gia GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO  Mức đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tính sở tiền lương, tiền cơng người LĐ Mức đóng BHXH tự nguyện tính sở mức thu nhập người LĐ lựa chọn mức thu nhập không thấp mức lương tối thiểu chung  Người LĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện hưởng chế độ hưu trí chế độ tử tuất sở thời gian đóng BHXH  Quỹ BHXH quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, sử dụng mục đích, hạch tốn độc lập theo quỹ thành phần BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bảo hiểm thất nghiệp  Việc thực BHXH phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời đầy đủ quyền lợi người tham gia 3.2.4 Hình thức bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CƠNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM : Trong thực tế, khái niệm bảo hiểm xuất lâu đời Từ kỷ thứ trước Công nguyên, người ta cố tìm cách giảm nhẹ tổn thất Sau để đối phó với tổn thất nặng nề hình thức “cho vay mạo hiểm” xuất Tuy nhiên số vụ tổn thất xảy ngày nhiều làm cho nhà kinh doanh cho vay vốn lâm vào nguy hiểm hình thức bảo hiểm đời Đến kỷ XVI – XVII, hoạt động bảo hiểm phát triển rộng rãi ngày sâu vào nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội Năm 1929 công ty bảo hiểm Việt Nam đặt trụ sở Sài Gòn đời đặt tên Việt Nam Bảo Hiểm Công Ty Tuy nhiên, công ty hoạt động lĩnh vực bảo hiểm xe ô tô Từ năm 1952 trở sau, công ty bảo hiểm GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO bắt đầu hoạt động nhiều lĩnh vực khác với tham gia cơng ty ngồi nước Tại Miền Bắc,ngày 15/1/1965, công ty Bảo Hiểm Việt Nam (gọi tắt Bảo Việt) thức vào hoạt động, song hoạt động hàng hải bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu, bảo hiểm tàu viễn dương…mặc dù mở rộng mạng lưới vào phía nam quy mơ nhỏ nên Bảo Việt hoạt động chủ yếu lĩnh vực hàng hải Trong giai đoạn từ năm 1976 tới năm 1989, Bảo Việt triển khai mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ khắp nước đa dạng hố loại hình dịch vụ bảo hiểm bảo hiểm hàng không, bảo hiểm người, bảo hiểm tàu sông, tàu cá, bảo hiểm xe giới Năm 1989, Công ty bảo hiểm Việt Nam Chính phủ chuyển đổi thành Tổng Cơng ty bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu Bảo Việt đạt số 78 tỷ, tổng tài sản đạt 73 tỷ, lợi nhuận thu 6,6 tỷ đồng Năm 1992, Bảo Việt bắt đầu xuất thị trường quốc tế Công ty bảo hiểm BAVINA thành lập Vương Quốc Anh (nơi có thị trường kinh doanh bảo hiểm phát triển giới) góp phần đưa thương hiệu Bảo Việt thị trường quốc tế Giai đoạn năm 1995, bắt đầu xuất cạnh tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt nhận thấy rõ yêu cầu kinh doanh phải cạnh tranh phát triển dựa sở chất lượng dịch vụ tối ưu Phương châm “Phục vụ Khách hàng tốt để phát triển” khởi xướng, thể quan điểm coi khách hàng trung tâm hoạt động Năm 1996, doanh số Bảo Việt đạt 970 tỷ đồng Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm phi nhân thọ đạt 882 tỷ, doanh thu đầu tư tài đạt 80 tỷ đồng Cũng năm 1996, thực chủ trương mở rộng cung cấp sản phẩm dịch vụ tới tầng lớp dân cư, Bảo Việt nghiên cứu đưa thị trường dịch vụ bảo hiểm nhân thọ lần Việt Nam, thể vai trò tiên phong Bảo Việt thị trường bảo hiểm Việt Nam Năm 2000, doanh thu bảo hiểm nhân thọ 915 tỷ đồng, với doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ tới năm 2004, doanh GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO thu bảo hiểm nhân thọ gấp 1,7 lần doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ Tới năm 2001, Bảo Việt thành lập 61 Công ty, chi nhánh bảo hiểm nhân thọ tất tỉnh toàn quốc Sự phát triển mạnh mẽ bảo hiểm nhân thọ thể bước đắn Bảo Việt việc đáp ứng nhu cầu đông đảo dân cư Ngày 28/11/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thí điểm thành lập Tập đồn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt Bảo Việt thức trở thành Tập đồn Tài – Bảo hiểm Việt Nam kinh doanh đa ngành Ngày nay, bảo hiểm trở thành kênh huy động vốn hiệu cho kinh tế Trên thị trường bảo hiểm xuất nhiều sản phẩm độc đáo sở kết hợp yếu tố tiết kiệm - đầu tư bảo vệ, công luận đánh giá cao Một số công ty bảo hiểm vào hoạt động đạt tốc độ tăng trưởng cao Bảo Minh, Prudential, PJICO… Các cơng ty bảo hiểm Việt Nam tích cực hợp tác, giúp đỡ có lợi có đồng thoả thuận khai thác bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt Đặc biệt, đời Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đại diện cho doanh nghiệp thể bước tiến tích cực bảo hiểm Việt Nam HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA : Bảo hiểm Việt Nam từ hình thành đến trải qua nhiều biến đổi, sau Việt Nam gia nhập WTO 5.1 Bảo hiểm Việt Nam trước gia nhập WTO: Thị trường bảo hiểm Việt Nam thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh ấn tượng khu vực giới, với tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 1993 – 2005 đạt khoảng 29%/năm Trong thập kỷ qua, tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm GDP tăng từ 0,37% (1993) lên 2,0 % năm 2005 Mục tiêu đặt đến năm 2010, tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm GDP thị trường bảo hiểm Việt 10 GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO Nam đạt 4,5% đến 5% Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ khẳng định kênh huy động vốn quan trọng kinh tế Đến hết năm 2005, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại kinh tế gần 20.000 tỷ VND (khoảng 1,2 tỷ USD) Cơ cấu đầu tư chuyển mạnh từ đầu tư ngắn hạn sang đầu tư dài hạn, hình thức: mua trái phiếu Chính phủ, đầu tư vào cổ phiếu niêm yết chưa niêm yết; đầu tư trực tiếp vào dự án phát triển kết cấu hạ tầng như: giao thông, lượng, khu đô thị, khu công nghiệp, dự án sản xuất, dịch vụ… Tỷ trọng đầu tư trung dài hạn ngày tăng, tỷ trọng đầu tư trái phiếu Chính phủ năm 2005 tăng 1,5 lần so với năm 2003 Một số cơng ty bảo hiểmBảo Việt thành lập Cơng ty Chứng khốn, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư để chuyên nghiệp hoá hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm dịch vụ tài cho thị trường qua góp phần tạo thêm kênh huy động vốn đầu tư quan trọng cho kinh tế, vốn từ tầng lớp dân cư Chính tham gia tích cực từ đầu doanh nghiệp bảo hiểm vào thị trường vốn thị trường chứng khoán Việt Nam yếu tố quan trọng góp phần vào phát triển thị truờng Trong vai trò nhà đầu tư có tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm có lợi lượng vốn nhàn rỗi lớn Đặc biệt doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có nguồn vốn dài hạn (10, 15 20 năm) cho phép đầu tư vào cơng cụ tài dài hạn thị trường vốn Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm truyền thống, doanh nghiệp bảo hiểm như: Bảo Việt, Bảo Minh, Bảo Long, Prudential, … trọng tới việc phát triển hoạt động đầu tư tài chính, coi hoạt động đầu tư tài mục tiêu chiến lược quan trọng để phát triển doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm chuẩn bị cho hội nhập sau Việt Nam nhập WTO Chính vậy, thời gian qua điều kiện thị trường đầu tư khó khăn, số VN Index giảm thu nhập từ hoạt động đầu tư tài doanh nghiệp bảo hiểm trì tốc độ tăng trưởng cao 11 GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO 5.2 Bảo hiểm Việt Nam sau gia nhập WTO: 5.2.1 Thuận lợi: Mở cửa thị trường theo cam kết WTO dẫn đến tác động tích cực thúc đẩy phát triển ngành BHVN thân công ty nước Việc tham gia thị trường công ty bảo hiểm làm đa dạng hóa, thị trường thêm sơi động, tạo trao đổi kiến thức khả chuyên ngành Thị trường phát triển nhanh quy mô, đa dạng sản phẩm 5.2.2 Khó khăn: Các cơng ty nước phải chia sẻ thị trường, sức ép quyền lợi người tiêu dùng, khả giải tranh chấp thị trường bị chia cắt nhỏ, lẻ 5.3 Dự đoán tương lai: Sau Việt Nam gia nhập WTO,thực cam kết mở cửa thị trường nhiều cơng ty tham gia vào thị trường BH (kể cơng ty ngồi nước) Các công ty BH hoạt động chuyên nghiệp Cạnh tranh liệt công ty BH bắt buộc phải có nhiều sản phẩm ưu việt hơn, chăm sóc hỗ trợ khách hàng tốt Các cơng ty BH mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác thiên tai nơng nghiệp, BH tồn thân, BH tín dụng mặt đất….Nhiều cơng ty BH xuất hiện, đồng nghĩa với việc chia nhỏ thị trường có sát nhập lại với công ty BH liên kết với ngân hàng, tổ chức tín dụng để trở thành tập đồn mạnh để đứng vững cạnh tranh thị trường Khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, cơng ty phải đổi phương thức sản xuất, hoạt động không ngừng sáng tạo, tập trung vào khâu chăm sóc, maketting nhiều hơn, chất lượng BH ngày cao, khách hàng hưởng nhiều ưu đãi Ngành BH Việt Nam vừa đứng trước hội phát triển mạnh vừa nhiều thách thức đòi hỏi chất lượng, sáng tạo, đổi không ngừng doanh nghiệp Thị trường BH Việt Nam hứa hẹn sẻ có nhiều biến động, phát triển mạnh nhiều 12 GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI MUA BẢO HIỂM: Trong trình tái sản xuất người với tư cách chủ thể ý thức phải đối đầu với nhiều rủi ro: rủi ro người tạo rủi ro từ tự nhiên Những rủi ro người khơng lường trước đựơc bên cạnh có rủi ro mà người đốn trước nhiên xảy mà ngăn lại Cho dù rủi ro dự đốn trước hay khơng rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến người với tư cách cá thể xã hội xã hội loài người mức độ thiệt hại khác Như cần phải có đảm bảo cho rủi ro, sở tiền đề khách quan cho đời hoạt động bảo hiểm Hoạt động bảo hiểm đời nhằm mục đích đảm bảo cho an tồn người, tài sản vật chất, cải xã hội…chính tích lũy bảo hiểm đảm bảo cho trình sinh hoạt người liên tục, trình tái sản xuất không bị gián đoạn…Sự tồn quỹ bảo hiểm có sở kinh tế vững kinh tế hàng hóa hình thành phát triển với khối lương sản phẩm xã hội ngày nhiều Vì vậy, với vai trò quan trọng việc mua bảo hiểm việc làm tất yếu cá nhân, gia đình xã hội 13 GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO Kết luận: Bảo hiểm ngành hoạt động dịch vụ Sản phẩm bảo hiểm có đặc thù riêng Là ngành dịch vụ bảo hiểm phải thỏa mãn yêu cầu thành viên xã hội, đơn vị kinh tế - xã hội kinh tế quốc dân…Điều có nghĩa, đâu có nhu cầu chuyển giao rủi ro bảo hiểm phải xem xét, chấp nhận Bảo hiểm không nhằm ngăn ngừa rủi ro xảy ra, gây tổn thất người tài sản xã hội, mà nhằm tạo dự phòng tài cần đủ để bồi thường tổn thất ấy, góp phần ổn định sản xuất, đời sống kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bản thân khơng góp phần thực hành tiết kiệm, chống lạm phát tạo việc làm cho người lao động, giải đời sống cho người lao động lĩnh vực bảo hiểm mà góp phần tạo thu nhập cho kinh tế, tức góp phần làm tăng tổng sản phẩm nước, hay nói cách khác góp phần làm tăng trưởng kinh tế Hoạt động bảo hiểm phát triển mối quan hệ ràng buộc người tham gia với người bảo hiểm ( tổ chức bảo hiểm) Trong thực tế, hoạt động không dừng lại người tham gia với người bảo hiểm mà phát triển mối quan hệ tổ chức bảo hiểm với Ngoài tác động chung bảo hiểm đến phát triển kinh tế - xã hội, loại hình bảo hiểm có tác động mang tính đặc thù riêng Chính tầm quan trọng cần thiết bảo hiểm mà dịch vụ bảo hiểm hoạt động thiếu xã hội 14 GVHD: PHAN THỊ THANH THẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: TS Nguyễn Văn Định, Giáo trình bảo hiểm, nxb Thống kê, 2005 TS Nguyễn Hữu Tài, Giáo trình lý thuyết tài – tiền tệ, NXB Thống kê, 2002 Tài liệu điện tử: http://www.aaa.com.vn http://www.via.com.vn http://baohiemnhantho.etieudung.com http://www.vatgia.com http://www.baoviet.com.vn http://nganhang.anet.vn http://isponre.gov.vn 15 ... dịch vụ bảo hiểm bảo hiểm hàng không, bảo hiểm người, bảo hiểm tàu sông, tàu cá, bảo hiểm xe giới Năm 1989, Cơng ty bảo hiểm Việt Nam Chính phủ chuyển đổi thành Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam, tổng... thác bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt Đặc biệt, đời Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đại diện cho doanh nghiệp thể bước tiến tích cực bảo hiểm Việt Nam HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM TRONG... nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ nguyên tắc an tồn tài 3.1.4 Hình thức bảo hiểm kinh doanh: + Bảo hiểm tài sản + Bảo hiểm trách nhiệm dân + Bảo hiểm người + Bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm khác 3.2 Bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tìm hiểu về công ty bảo hiểm ở việt nam , Tiểu luận tìm hiểu về công ty bảo hiểm ở việt nam , CÁC NGUYÊN TẮC BẢO HIỂM CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay