đề thi kiểm tra môn địa lí lớp 6 cấp trung học cơ sở

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2018, 22:12

Câu 1. Hệ Mặt Trời gồm có bao nhiêu hành tinh? Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất đứng ở vị trí thứ mấy? Trái Đất có hình dạng và kích thước như thế nào? (2 điểm)Câu 2: ( 5 điểm):a. Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1: 200.000 và 1: 8.000.000, cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?.b. Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?Câu 3. Hãy mô tả vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả của nó? (3 điểm) Tiết KIỂM TRA TIẾT Ngày soạn: 10 / 10 /2014 Ngày giảng / /2014 / /2014 Dạy lớp 6A 6B Tống số Số hs vắng Hs vắng Ghi I MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA a Kiến thức : - Giúp HS củng cố khắc sâu kiến thức vị trí, hình dạng, kích thước Trái Đất, đồ, cách vẽ đồ, tỉ lệ đồ, phương hướng đồ, kinh độ, vĩ độ tọa độ địa ; kí hiệu đồ b Kĩ : - Rèn kĩ phát hiện, so sánh đối tượng địa đồ - Rèn KNS : Làm chủ thân, giải vấn đề c Thái độ: ý thức làm II HÌNH THỨC Tự luận, trắc nghiệm III THIẾT KẾ MA TRẬN KHUNG MA TRẬN Mức độ Nội dung Trái Đất hệ Mặt Trời Hình dạng, kích thước TĐ Nhận biết Biết vị trí TĐ hệ MT, hình dạng, kích thước Số câu Số câu : Số điểm Số điểm : Các chuyển động Trái Đất hệ Số câu Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ phần trăm Thông hiểu Số câu : Số điểm : Số câu : Số điểm : 30% IV ĐỀ KIỂM TRA Số câu : Số điểm : Trình bày chuyển động tự quay TĐ hệ Số câu : Số điểm : Số câu : Số điểm : 20% Vận dụng Cộng Dựa vào tỉ lệ đồ tính khoảng cách thực tế ngược lại Số câu : Số câu :2 Số điểm : điểm Số câu : Số điểm : Số câu : Số điểm : 50% Số câu : điểm Số câu : Số điểm :10 100% Câu Hệ Mặt Trời gồm hành tinh? Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất đứng vị trí thứ mấy? - Trái Đất hình dạng kích thước nào? (2 điểm) Câu 2: ( điểm): a Dựa vào số ghi tỉ lệ đồ sau đây: 1: 200.000 1: 8.000.000, cho biết 1cm đồ ứng với km thực địa? b Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng 105km Trên đồ Việt Nam, khoảng cách hai thành phố đo 15cm Vậy đồ tỉ lệ bao nhiêu? Câu Hãy mô tả vận động tự quay quanh trục Trái Đất hệ nó? (3 điểm) V HƯỚNG DẪN, CHẤM BIỂU ĐIỂM Câu (2 điểm) - Hệ Mặt trời gồm hành tinh Theo thứ tự xa dần mặt Trời, Trái Đất đứng vị trí thứ ba - Trái Đất dạng hình cầu kích thước lớn (bán kính 6370km) Câu 2: (5 điểm) a km - 80 km b 1:700 000 Câu (3 điểm) Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực nghiêng 66 033’ mặt phẳng quỹ đạo Hướng tự quay từ tây sang đông Thời gian TĐ tự quay vòng quanh trục ngày đêm (hết 24 giờ) - Hệ + Do TĐ tự quay quanh trục nên khắp nơi TĐ ngày, đêm + Sự lệch hướng chuyển động vật VI XEM XÉT LẠI ĐỀ KIỂM TRA ... hình cầu kích thước lớn (bán kính 63 70km) Câu 2: (5 điểm) a km - 80 km b 1:700 000 Câu (3 điểm) Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực nghiêng 66 033’ mặt phẳng quỹ đạo Hướng tự... quay quanh trục nên khắp nơi TĐ có ngày, đêm + Sự lệch hướng chuyển động vật VI XEM XÉT LẠI ĐỀ KIỂM TRA ... điểm): a Dựa vào số ghi tỉ lệ đồ sau đây: 1: 200.000 1: 8.000.000, cho biết 1cm đồ ứng với km thực địa? b Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng 105km Trên đồ Việt Nam, khoảng cách hai thành phố đo
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi kiểm tra môn địa lí lớp 6 cấp trung học cơ sở, đề thi kiểm tra môn địa lí lớp 6 cấp trung học cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay