Quy trình thanh toán UNC

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2018, 19:20

zsdfghjzxfghjhfsdfghjkhgfdsfhjjkhgfgdfsdfgjhklhgfdrsdfghjkhgfdrthjouytrsrdtfhjhigufydtsdfgjhkjkghgdffcgvhjkljkgdsadsdfghjokoltuỷetrweastfuhijhigudzfghjgfdhsdfhkjhfgdfcgvhahzsfgdcfvhjgjkbkbhkdbgfhwebfhevdjcvasbdhscbdjhfcbgsdhkjcbgashvcbasjkgbvhksabcjksgbhfuikgehufhnbvhdb fivehbbuvhendiofbveuiadgkfbvehkfbefewfefewgggshshsdfbdfhbdfbdfhdfbdfgdfgdhgbdgbhsg Quy trình tốn ủy nhiệm chi: Trường hợp 1: Hai chủ thể tốn có tài khoản ngân hàng: Chú thích: (1) Người thụ hưởng giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người trả tiền (2) Người trả tiền lập ủy nhiệm chi gửi đến ngân hàng phục vụ (nơi mở tài khoản tốn) để trích tài khoản trả cho người thụ hưởng Ngân hàng hướng dẫn khách hàng thủ tục lập, phương thức giao nhận chứng từ đảm bảo theo quy định (3) Khi nhận ủy nhiệm chi, ngân hàng phải kiểm sốt chặt chẽ đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ, đảm bảo khách hàng đủ khả toán theo quy định, cụ thể: + Đối với chứng từ giấy: Chứng từ phải lập mẫu, đủ số liên để hạch toán lưu trữ Chứng từ phải ghi đầy đủ, rõ ràng, xác yếu tố, khớp nội dung liên, có đủ chữ ký dấu (nếu có) khách hàng ngân hàng tất liên Chữ ký dấu (nếu có) chứng từ phải khớp với mẫu đăng ký ngân hàng nơi mở tài khoản + Đối với chứng từ điện tử: Ngân hàng phải kiểm soát nội dung chứng từ, thơng tin kỹ thuật (chữ ký điện tử, tính hợp lệ người khởi tạo liệu, loại, khuôn dạng liệu, mã chứng từ, ) + Ngân hàng phải kiểm tra số dư tài khoản toán người trả tiền, đảm bảo khách hàng đủ khả toán Sau kiểm soát ủy nhiệm chi hợp lệ, ngân hàng hạch toán vào tài khoản thông báo kịp thời số dư giao dịch phát sinh tài khoản toán cho người trả tiền theo thỏa thuận (4) Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng hạch tốn vào tài khoản thích hợp thơng báo kịp thời số dư giao dịch phát sinh tài khoản toán cho người thụ hưởng theo thỏa thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thanh toán UNC, Quy trình thanh toán UNC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay