Luận văn xác định các nguyên nhân tác động đến hiệu quả kênh phân phối của công ty cổ phần nam dương

2 83 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2018, 11:44

Đại Học Quốc Gia Tp.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: _/BKĐT KHOA: QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BỘ MÔN: _ HỌ VÀ TÊN: BÙI NGUYÊN PHƯỚC MSSV: 70401975 NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP LỚP: QL04LT01 Đầu đề luận văn: XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯƠNG Nhiệm vụ:  Mô tả trạng đánh giá hiệu kênh phân phối Công Ty Cổ Phần Nam DươngXác định nguyên nhân ảnh hưởng đến kênh phân phối Công Ty Nam Dương  Kiến nghị số phương hướng nâng cao hiệu kênh phân phối Công Ty Nam Dương Ngày giao nhiệm vụ luận văn: 20/09/2010 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/12/2010 Họ tên tên người hướng dẫn: 1/ Thầy Cao Hào Thi Phần hướng dẫn: 100% Nội dung yêu cầu LVTN thông qua khoa Ngày tháng năm 2011 CHỦ NHIỆM KHOA NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: _ Ngày bảo vệ: _ Điểm tổng kết: Nơi lưu trữ luận văn: _ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh Phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Nam Dương - Phòng Marketing Cơng Ty Cổ Phần Nam Dương Tôi tên là: Bùi Nguyên Phước Chức vụ: Nhân viên phòng Marketing Ngày vào làm: 01/07/2010 Trong q trình làm việc công ty nay, nhận thấy bên cạnh điểm mạnh công tác quản lý kinh doanh bảo vệ thương hiệu, hệ thống phân phối cơng ty gặp khơng khó khăn vấn đề bất cập phát sinh Theo nhận xét tôi, vấn đề kênh phân phối hạn chế hiệu kinh doanh mà làm chậm q trình phát triển cơng ty, tơi tập trung nghiên cứu mạnh dạn chọn vấn đề làm đề tài luận văn tốt nghiệp thân Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh “Xác định nguyên nhân tác động đến kênh phân phối Công Ty Cổ Phần Nam Dương” tên đề tài nội dung luận văn bao gồm chuyên mục sau: xác định loại kênh phân phốiCông ty Nam Dương sử dụng; đánh giá hiệu kênh phân phối; xác định yếu tố không hiệu kênh phân phối; tìm nguyên nhân tác động yếu tố đó, cuối đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện kênh phân phối cơng ty Tơi kính mong q cấp lãnh đạo cơng ty nhận xét tính thực tiễn nội dung luận văn với đánh giá q trình làm việc tơi suốt thời gian qua, tạo điều kiện giúp tơi hội phát triển thân góp phần xây dựng hệ thống phân phối Công ty Cổ Phần Nam Dương Xin chân thành cám ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2010 Xác nhận công ty Nam Dương Người viết đơn Bùi Nguyên Phước Nhận xét Phòng Marketing ... Chí Minh Xác định nguyên nhân tác động đến kênh phân phối Công Ty Cổ Phần Nam Dương tên đề tài nội dung luận văn bao gồm chuyên mục sau: xác định loại kênh phân phối mà Công ty Nam Dương sử... sử dụng; đánh giá hiệu kênh phân phối; xác định yếu tố không hiệu kênh phân phối; tìm nguyên nhân tác động yếu tố đó, cuối đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện kênh phân phối cơng ty Tơi kính mong q... nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh Phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: - Ban Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần Nam Dương - Phòng Marketing Cơng Ty Cổ Phần Nam Dương Tôi tên là: Bùi Nguyên Phước Chức vụ: Nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn xác định các nguyên nhân tác động đến hiệu quả kênh phân phối của công ty cổ phần nam dương , Luận văn xác định các nguyên nhân tác động đến hiệu quả kênh phân phối của công ty cổ phần nam dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn