Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

7 61 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2018, 09:10

... thông tin 17 ? Lớp hình nhện gì, Hoạt động trò - Lớp hình nhện động vật thể phân nhánh thành phần rõ rệt có đơi chân hơ hấp ống khí I Nhện Đặc điểm cấu tạo: - Y/cầu HS quan sát mẫu kết hợp hình vẽ... chúng? ? Vai trò tơ nhện đời sống nhện? - GV nhận xét, cho điểm d Hướng dẫn học sinh tự học nhà (1’) Giáo án Sinh học - Học trả lời SGK - Chuẩn bị sau: Đọc bài, chuẩn bị mẫu châu chấu ... chích nọc độc→ Tiết dịch tiêu hố vào thể mồi→ Trói chặt ? So sánh tập tính mực có khác? mồi treo vào lưới thời gian →Hút dịch lỏng mồi Giáo án Sinh học - Tập tính nhện phức tạp hơn→ hệ TK phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện, Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn