Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

4 55 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2018, 09:10

... làm * Hoạt động 2: Đa dạng lớp hình nhện - GV yêu càu HS quan sát tranh hình 25.3- 2) Sự đa dạng lớp hình 5SGK→ nhận biết số đại diện hình nhện nhện - GV thơng báo thêm số hình nhện - GV u cầu HS... kết lớp bổ sung - HS rút nhận xét đa dạng về: Số lượng - Lớp hình nhện đa dạng có lồi, lối sống Cấu tạo thể tập tính phong phú - GV chốt lại bảng chuẩn→ yêu cầu HS nhận xét + Sự đa dạng lớp hình. .. Các nhóm thảo luận đánh số vào trống theo thứ tự TaiLieu.VN Page với tập tính lưới nhện - Đại diện nhóm nêu đáp án nhóm khác bổ sung - HS nghiên cứu kĩ thông tin đánh số thứ tự vào ô trống -Thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện, Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn