Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

6 55 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2018, 09:10

... Phía trước đơi khe thở Hơ hấp Ở lỗ sinh dục Sinh sản Phía sau núm tuyến tơ Sinh tơ nhện Hoạt động 2: Sự đa dạng lớp Hình nhện Mục tiêu : Thấy đa dạng Hình nhện ý nghĩa thực tiễn chúng Hoạt động... bệnh giun sán HS nêu vài giáp xác có địa phương nơi sống chúng Bài : NHỆN - SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN 3.1 Mở 3.2 Hoạt động chính: Hoạt động 1: Nhện Mục tiêu: Trình bày cấu tạo nhện Xác định... sát hình 25.3, 25.4, hình 25.3, 25.4, 25.5 25.5 SGK tr.84 -> Nhận biết số SGK tr.84 -> Nhận biết đại diện Hình nhện số đại diện Hình nhện - GV thơng báo thêm số - HS lắng nghe Hình nhện: Nhện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện, Giáo án Sinh học 7 bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn