KE HOACH CM NH 2018 2019

25 27 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 18:53

... học 20182 019 Ổn đ nh công tác tổ chức Thực công tác tuyển sinh lớp 6, đăng ký cho học sinh khối 7, 8, Lập dự kiến phân công nhiệm vụ năm học 20182 019 Phân công giảng dạy năm học 2018- 2019 Vệ sinh... Cha mẹ học sinh: Còn số CMHS khốn trắng cho nh trường Đ nh giá khái quát kết thực nhiệm vụ năm học 2017 -2018 a Sơ lược t nh h nh trường lớp: Năm học 2017 -2018 qui mô trường lớp ổn đ nh giữ vững... xã V nh Châu Triển khai chương tr nh h nh động số 41-CTr/TU Thị ủy đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo - Trong sinh hoạt lệ chi bộ, công tác phê b nh tự phê b nh h nh tháng, họp HĐSP, sinh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH CM NH 2018 2019, KE HOACH CM NH 2018 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn