THỦ TỤC PHÂN CHIA TÀI SẢN

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 17:25

Thủ tục phân chia di sản Bà ngoại cháu có người gồm trai, gái Mẹ cháu út, lấy chồng chung sống với bên nhà chồng nên nhà 34 năm Mẹ cháu làm ăn xa thời gian, quê hai bác đuổi mẹ cháu khỏi nhà không cho Mẹ cháu năm 54 tuổi mà chưa có nhà để Ba năm trước bà ngoại mà không lập di chúc phân chia di sản Hỏi: Thủ tục phân chia di sản bà ngoại nào? TRẢ LỜI: Thứ nhất, quyền hưởng di sản Bà ngoại bạn không để lại di chúc, di sản thừa kế chia theo pháp luật (Điều 650 BLDS 2015) Theo quy định Điều 651 BLDS 2015, người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: - Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết - Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại - Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột; chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại Theo quy định này, mẹ bạn 02 người anh trai mẹ bạn thuộc hàng thừa kế thứ Do đó, mẹ bạn có quyền thừa kế di sản bà ngoại bạn Thứ hai, Thủ tục hưởng thừa kế di sản sau: Bước Bạn cần nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn thoả thuận khai nhận di sản thừa tổ chức hành nghề công chứng Nếu người hưởng di sản theo pháp luật có yêu cầu công chứng văn thỏa thuận phân chia di sản làm thủ tục Cơng chứng văn thỏa thuận phân chia di sản (Điều 58 Luật Công chứng 2014) Nếu bạn người hưởng di sản theo pháp luật người hưởng di sản theo pháp luật thỏa thuận không phân chia di sản có quyền u cầu cơng chứng văn khai nhận di sản (Điều 57 Luật Công chứng 2014) Hồ sơ gồm có: + Phiếu yêu cầu công chứng; + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Di chúc (nếu có); + Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân gồm: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh; + Giấy chứng tử người chết Bước Tổ chức hành nghề công chứng xem xét, kiểm tra tính xác thực loại giấy tờ hồ sơ Bước Tổ chức hành nghề công chứng niêm yết UBND cấp xã nơi có di sản thừa kế thời hạn 15 ngày Bước Sau thời gian niêm yết khiếu nại, tố cáo, tổ chức hành nghề cơng chứng văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế khai nhận di sản thừa kế trả kết cơng chứng cho người có u cầu Bước Sau hoàn tất thủ tục tổ chức hành nghề công chứng, người yêu cầu phải nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất Văn phòng đăng ký đất đai Hồ sơ gồm: + Văn thỏa thuận phân chia di sản văn khai nhận di sản; Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất người phải có đơn đề nghị đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất người thừa kế; + Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp; Khi nộp hồ sơ thực thủ tục hành này, người sử dụng đất đồng thời nộp kèm hồ sơ thủ tục kê khai thực nghĩa vụ tài có liên quan theo chế cửa liên thơng thủ tục hành (mỗi loại 02 bản) + Giấy chứng tử người chết; + Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân gồm: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khảu, giấy khai sinh; + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Bước Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ trả kết cho người nộp hồ sơ Trường hợp nộp hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bước Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đủ điều kiện thực quyền theo quy định thực cơng việc sau đây: + Gửi thơng tin địa đến Chi cục Thuế để xác định thông báo thu nghĩa vụ tài trường hợp phải thực nghĩa vụ tài theo quy định; + Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận cấp; Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận lập hồ sơ trình Sở Tài ngun Mơi trường cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất + Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai; + Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao trường hợp nộp hồ sơ cấp xã Bước Người cấp Giấy chứng nhận nộp lại giấy tờ theo quy định trước nhận Giấy chứng nhận ... nhận di sản thừa tổ chức hành nghề công chứng Nếu người hưởng di sản theo pháp luật có u cầu cơng chứng văn thỏa thuận phân chia di sản làm thủ tục Cơng chứng văn thỏa thuận phân chia di sản (Điều... đất cấp; Khi nộp hồ sơ thực thủ tục hành này, người sử dụng đất đồng thời nộp kèm hồ sơ thủ tục kê khai thực nghĩa vụ tài có liên quan theo chế cửa liên thơng thủ tục hành (mỗi loại 02 bản) +... tất thủ tục tổ chức hành nghề công chứng, người yêu cầu phải nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất Văn phòng đăng ký đất đai Hồ sơ gồm: + Văn thỏa thuận phân chia di sản văn khai nhận di sản;
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ TỤC PHÂN CHIA TÀI SẢN, THỦ TỤC PHÂN CHIA TÀI SẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay