Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực trong công ty cổ phần tân an thịnh

40 4 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Lời nói đầu Mt nn kinh t mun phỏt triển cần nguồn lực: vốn, khoa học – công nghệ, tài nguyên nguồn nhân lực Vậy muốn tăng trưởng nhanh bền vững cần dựa vào ba yếu tố áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng đại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Sự phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện, chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố người so sánh nguồn lực với nguồn nhân lực ưu Do vậy, nguồn lực khác, nguồn nhân lực ln chiếm vị trí trung tâm đóng vai trò quan trọng hàng đầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trở thành nhiệm vụ hàng đầu tổ chức, doanh nghiệp quốc gia giới Nhiều quốc gia đặt người vào vị trí trung tâm phát triển đề chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt yêu cầu phát triển trước mắt lâu dài Chất lượng nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao nguồn nhân lực với người lao động tri thức tốt, kỹ cao tính nhân văn sâu sắc Công ty cổ phần Tân An Thịnh công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất, vận tải, thi cơng xây lắp,giải phóng mặt bằng,bán bn,bán lẻ, bảo hành bảo dưỡng xe tơ xe động khác Chính việc quản trị nguồn nhân lực công ty coi trọng phận khơng thể thiếu tồn công tác Trong thời gian thực tập công ty với giúp đỡ phòng kế hoạch nhận hướng dẫn thầy môn quản trị kinh doanh em sâu vào tìm hiểu cơng tác quản trị nhân lực công ty SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Vận dụng kiến thức tiếp thu trường kết hợp với thực tế công tác quản trị nhân lực công ty em xin viết đề tài “ Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần Tân An Thịnh ” - Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thu thập số liệu: Kế thừa chọn lọc tài liệu có, điều tra thu thập thơng tin, tài liệu thông qua sổ sách công ty, phương pháp vấn, quan sát + Phương pháp xử lý số liệu: Tổng hợp xử lý số liệu, sử dụng phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh, phân tích bảng biểu… để tính tốn lập bảng biểu viết báo cáo - Mục tiêu nghiên cứu đề tài: + Tìm hiểu kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Tân An Thịnh + Nghiên cứu thực trạng tình hình tài khả tốn cơng ty Cổ phần Tân An Thịnh + Đề xuất số ý kiến để nâng cao tình hình tài khả tốn cơng ty Cổ phần Tân An Thịnh - Nội dung nghiên cứu đề tài: + Đặc điểm kết kinh doanh cơng ty + Nghiên cứu thực trạng tình hình tài khả tốn cơng ty Cổ phần Tân An Thịnh - Đối tượng nghiên cứu: + Kết kinh doanh tình hình tài công ty Cổ phần Tân An Thịnh - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Nghiên cứu công ty Cổ phần Tân An Thịnh.Trụ sở chính:Tiểu khu 14 Thị trấn Lương sơn Huyện Lương sơn Tỉnh Hòa Bình Chi nhánh: Số nhà 55,phố Bưởi, xã Hạ Bì huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD + Thời gian: Kết kinh doanh tình hình tài công ty năm (2009-2011) Đề tài gồm chương : Chương 1: Đặc điểm đặc trưng công tác quản trị Công ty cổ phần Tân An Thịnh Chương 2: Thực trạng Công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần Tân An Thịnh Chương 3: Kiến nghị kết luận công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần Tân An Thịnh Do điều kiện thời gian hạn nên báo cáo không tránh thiếu sót, em mong bảo anh chị Công ty bảo giáo hướng dẫn Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, Ngày 09 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực tập Trần Thanh Hùng SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN AN THỊNH Lich sử hình thành phát trỉển Công ty cổ phần Tân An Thịnh Công ty Cổ phần Tân An Thịnh thành lập hình thức công ty Cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400328394 cấp ngày 22/09/2009 Hòa Bình Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tân An Thịnh Tên viết tắt: TAT CO.,JSC Trụ sở chính: Tiểu khu 14 Thị trấn Lương Sơn Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình Điện thoại: 0987833338 - 0986098959 Số vốn đăng ký kinh doanh : tỷ đồng Số vốn điều lệ :10 tỷ đồng Với ban cổ đông gồm : 1,Bùi Khánh Thương (Giám đốc) :5 tỷ đồng(50%) 2,Bùi Thị Thanh Thảo :2,5 tỷ đồng (25%) 3,Nguyễn Tương Long: 2,5 tỷ đồng (25%) Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần Tân An Thịnh Sản xuất sản phẩm từ cao su Plastic ; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại ; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn ; -Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng :giao thơng, thuỷ lợi ; Phá dỡ chuẩn bị mặt ; -Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe động khác; -Bán bn, bán lẻ : Vật liệu, thiết bị lắp đặt khác XD kim loại quặng kim loại, nông, lâm sản nguyên liệu, gạo, thực phẩm, đồ uống, máy vi tính, thiết bị SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD linh kiện điện tử, viễn thông, xăng dầu sản phẩm liên quan, hàng mây tre đan thủ cơng mỹ nghệ -Vận tải hàng hố, hành khách đường -Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn Dịch vụ ăn uống -Cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng cá nhân, tài sản vơ hình phi tài , xe động cơ, máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác Tình hình tổ chức quảnCơng ty Cổ phần Tân An Thịnh Công ty Cổ phần Tân An Thịnh công ty cổ phần, tổ chức kinh tế tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ kinh doanh độc lập dấu riêng để giao dịch: Tình hình tổ chức máy công ty thể sơ đồ 01 sau: Sơ đồ 01: Bộ máy quảncông ty Giám đốc : Phòng kế hoạch Phòng TC-KT Phòng bán hàng : Quan hệ tham mưu, giúp việc : Quan hệ bầu cử - Giám đốc: Là người quản lý điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty, chịu trách nhiệm trước công ty việc thực quyền nghĩa vụ giao Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty… SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD - Phòng kế hoạch: phụ trách công việc liên quan đến việc đưa kế hoạch dự án kinh doanh công ty, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cơng ty thời gian tới - Phòng tài kế tốn: chức nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, phán ánh số liệu kế toán: mua vào, bán ra, giám sát khoản thu chi tài chính, nghĩa vụ nộp ngân sách, làm loại báo cáo theo quy định nhà nước báo cáo theo nhu cầu công ty - Phòng bán hàng: Thực việc mua bán trao đổi hàng hóa với phận, chủ thể địa bàn nhiệm vụ xây dựng chương trình bán hàng phù hợp để đáp ứng với nhu cầu mà thị trường cần, tìm hiểu mở rộng mạng lưới tiêu thụ, khai thác nguồn hàng *) C¬ cấu sản xuất công ty: - Xõy dng v tổ chức thực kế hoạch kinh doanh, sản xuất kế hoạch khác liên quan (dài hạn, năm), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công ty - Quản lý, sử dụng đào tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, xây lắp công ty hiệu quả, tn thủ sách, chế độ quản lý tài - Thực cam kết hợp đồng, sách cán bộ, chế độ quản lý tài sản, lao động tiền lương, sử dụng phân công lao động hợp lý, đào tạo bồi dưỡng cho cán công nhân viên công ty để khơng ngừng nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn - Làm tốt công tác bảo hộ an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ mơi trường, bảo vệ tài sản, quốc phòng an ninh Đặc điểm lao động: Đến tổng số cán công nhân viên công ty khoảng 300 người đó: - Nữ 50 người - Nam gần 250 người Trình độ cán cơng ty trình điị đại học trở lên SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Ngồi cơng nhân đội xây lắp cơng ty th cơng nhân nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Đặc điểm máy móc thiết bị cơng nghệ: 5.1 Máy móc, thiết bị cơng ty Tình hình máy móc thiết bị cơng ty thể qua bảng sau: STT 10 11 12 13 14 Tên thiết bị Máy tiện Máy hàn Máy cắt kim loại Tời cẩu Máy hàn chuyên dụng Máy chỉnh ray Bộ thiết bị hiệu Hệ thống thước dây Máy mài Máy động lực Hệ thơng điện, bóng, đường ống Hệ thống thang máy Hệ thống điều hòa Bộ thiết bị an tồn Bảng 1: Máy móc thiết bị công ty Số lượng 40 40 17 10 45 100 10 14 175 100 150 150 Ngoài cơng ty nhiều loại máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ khác phục vụ cho sản xuất, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng Các máy móc thiết bị kiểm tra an tồn, phần mềm chuyên dụng khác 5.2 Cách tổ chức quản lý máy móc, thiết bị Các cán cơng nhân viên cơng ty trách nhiệm bảo quản giữ gìn máy móc trang thiết bị cơng ty Khi máy móc, thiết bị bị hỏng phải báo cáo ban lãnh đạo công ty phải đưa sửa chữa thay kịp thời để phục vụ cho công tác lắp dựng, sửa chữa SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Trước sử dụng loại máy móc tời kéo, máy hàn máy cắt… phải kiểm tra cẩn thận để sủ dụng đảm bảo an tồn.Các cơng nhân sử dung máy nắm rõ kỹ thuật vận hành khả an toàn loại máy Các máy móc thiết bị sau nhập phải kiểm tra kỹ lưỡng niêm phong cẩn thận trước đưa vào kho chứa Khi nhu cầu lắp đặt cơng trường từ kho công ty vận chuyển đến kho cơng trường phải kiểm tra bàn giao cho đội lắp đặt ghi vào biên CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN AN THỊNH Một số lý luận quản trị nhân lực 1.1 Khái niệm, chất quản trị nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm quản trị nhân lực SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Qu¶n trị nhân lực là: Tổng thể hoạt động nhằm thu hút hình thành, xây dựng, sử dụng trì phát triển lực lợng lao động hiệu đáp ứng yêu cầu hoạt động tổ chức, đảm bảo thực thắng lợi mục tiêu thoả mãn ngời lao động tốt 1.1.2 Vai trũ qun tr nhõn lc: Quản trị nhân lực với mục đích nhằm sử dụng tối đa hiệu nguồn nhân lùc cđa doanh nghiƯp vµ cung cÊp cho doanh nghiƯp nguồn nhân lực hiệu sở đóng góp hiệu suất cá nhân ngời lao động, quản trị nhân lực doanh nghiệp liên quan đến vấn đề + Thứ quản lý ngời: Là việc quản lý ngày tập thể lao động, xây dựng ê kíp, đợc ®iỊu ®éng, ®iỊu phèi t¹o doanh nghiƯp, cã khả phát sai sót mặt kinh tÕ kü thuËt + Thø hai lµ tèi u hoá nguồn lực: Là công tác đặt ngời trách nhiệm, kỹ thuật cụ thể công cụ để nắm đợc thông số khác sách nhân nh: Việc làm, tiền lơng, đào tạo quan hệ xã hội 1.1.3 Tầm quan trọng quản trị nhân lực: Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc khai thác sử dụng hiệu nguồn lực: vốn, sở vật chất, tiến khoa học kỹ thuật, ngời lao động, yếu tè nµy cã mèi quan hƯ mËt thiÕt víi tác động lại với Trong nguồn tiềm ngời định SINH VIấN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Con ngời, sáng tạo, lao động miệt mài mình, lao động trí óc, lao động chân tay phát minh dụng cụ từ ban đầu thô sơ phát triển công nghệ cao, khoa học kỹ thuật cao nh ngày phục vụ đợc nhu cầu thân phát triển xã hội 1.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản trị nhân lc Hiệu quản trị nhân lc doanh nghiệp đợc đánh giá thông qua tiêu định, tiêu hiệu phụ thuộc chặt chẽ vào mục tiêu hoạt động chủ thể hiệu Các mục tiêu c th vấn đề quản trị nhân lực: - Chi phÝ cho lao động nhỏ - Giá trị ( lợi nhuận ) ngời lao động tạo lớn - Đạt đợc ổn định nội bộ, tạo việc làm đầy đủ cho ngời lao động tình trạng d thừa lao động - Ngời lao động làm ngành nghề đợc học - Nâng cao chất lợng lao động - Tăng thu nhập ngời lao động - Đảm bảo công ngời lao động - Đảm bảo đồng thụân ngời lao động - Thái độ chấp hành trung thành ngời lao động doanh nghiệp 1.2 Những nội dung cơng tác quản trị nhõn lc Quản trị nhân lực doanh nghiệp bao gồm nội dung sau: SINH VIấN THC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty Các tiêu Năm Năm 2010 Năm 2011 * Tỉng sè lao ®éng 2009 210 242 302 * Tỉng sè lao ®éng 20 10 50 tun dơng - Đại học - Trung cấp 3 - CNKT 10 37 - Lao động phổ thông Bng 5: Tình hình tuyển dụng qua năm Qua bng trờn ta thấy: Trong năm qua số lợng lao động tuyển dụng tăng cao nht 2011 l50 ngi Nguyên nhân việc tăng lao ®éng lµ: Bỉ sung lao ®éng cơng trình xưởng sản xuất phòng ban cơng ty Công tác tuyển dụng đợc công ty đặc biệt quan tâm mục tiêu công ty đặt tăng chất lợng tuyển dụng không đơn tăng số lợng lao động Tăng chất lợng lao động đồng nghĩa với việc tuyển ngời chỗ, công việc, để nhân viên phát huy khả mình, hoàn thành tốt công việc đợc giao, giúp công ty đạt đợc mục tiêu đề Điều đợc thể qua bng trên, ta thấy số lợng nhân đợc tuyển qua năm tăng chất lợng, cụ SINH VIấN THC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD thÓ số lợng lao động trình độ đại học trung cấp năm sau tăng cao năm trớc Hình thức tuyển dụng tổng công ty: Thi tuyển trực tiếp Các bớc tiến hành nh sau: Bớc 1: Xác định công việc nhu cầu tuyển dụng Đây công việc phòng tổ chức cán bộ, phòng tổ chức cán quản lý tình hình nhân nãi chung cđa c«ng ty cã nhiƯm vơ cè vÊn cho ban lãnh đạo công tác tuyển chọn nhân sự, tuyển chọn cán kịp thời vào khâu thiếu hụt để ổn định tổ chức Hàng năm, vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty, công ty đề tiêu chuẩn càn thiết cho công tác tuyển dụng là: chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ; tin học; sức khoẻ Bớc 2: Thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân Thông báo tuyển dụng nhân đợc dán bảng thông báo trụ sở đơn vị tuyển dụng tông báo nội công ty Đối với vị trí quan trọng, thông báo đợc đăng tải báo, intetnet Bớc 3: Thu nhận nghiên cứu hồ sơ Phòng tỉ chøc c¸n bé sÏ tỉ chøc thu nhËn hå sơ, nghiên cứu hồ sơ ứng viên để loại bỏ ứng viên không đạt yêu cầu đề ra, nhằm giúp cho công ty giảm chi phí cho trình tuyển dụng nhân bíc tiÕp theo Bíc 4: Tỉ chøc pháng vÊn vµ thi tuyÓn SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Công ty tiến hành vấn ứng viên đạt yêu cầu hồ sơ Tham gia việc vấn hội đồng xét tuyển gồm trởng phòng tổ chức cán bộ, trởng phòng trởng đơn vị nơi cần tuyển nhân viên số đại diện phòng ban liên quan Bớc 5: Tổ chức khám sức khoẻ Các ứng viên sau vợt qua việc vấn thi tuyển phải kiểm tra sức khoẻ Nếu không đủ sức khoẻ bị loại Bớc 6: Thử việc Các ứng viên đạt tiêu chuẩn đợc thử việc tháng Nếu trình thử việc đợc đánh giá tốt đợc kí hợp đồng lao động xác định thời hạn năm Sau năm, ứng viên đợc đánh giá lại lần Nếu không hoàn thành nhiệm vụ bị cắt hợp đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc kí hợp đồng lao động không xác định thời hạn Bớc 7: Ra định Tổng giám đốc công ty ngời định tuyển dụng lao động Hợp đồng lao động thức đợc kí kết Tổng giám đốc công ty ngời lao động 2.3 Thực trạng đào tạo phát triển nhân Mục đích việc đào tạo nhân công ty nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao trình độ chuyên môn cho ngời lao động, tạo đội ngũ lao động chất lợng chuyên môn cao, sử dụng lợi cạnh tranh thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Trong trình đào tạo cá nhân đợc bù đắp thiếu sót kiến thức chuyên môn đợc truyền đạt thêm kiến thức, kinh nghiệm mới, đợc mở rộng tầm hiểu biết để hoàn thành tốt công việc đợc giao mà đơng đầu với thay đổi môi trờng xung quanh ảnh hởng tới công việc Đánh giá chung * Những mặt làm đợc: - Đào tạo lý luận trị đợc coi trọng Nhiều cán quản lý cấp, cán quy hoạch đợc đào tạo trình độ cao cấp, đại học trị - Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên viên nghiệp vụ đơn vị sở ( Do phòng ban công ty tổ chức quản lý nội dung) đợc tăng cờng hiệu nội dung sát thực, thời gian hợp lý tiết kiệm chi phí * Những mặt cha làm đợc: - Do nguyên nhân khách quan chủ quan, đào tạo trị, đội ngũ quản lý cấp cao điều kiện tham gia chơng trình đào tạo với nội dung nâng cao kiến thức kỹ quản trị doanh nghiệp - Cha đồng tuyển dụng, đào tạo sử dụng sau đào tạo - Cha mạnh dạn chủ động đào tạo nớc theo chơng trình chất lợng lĩnh vực mà lực đào tạo nớc cha đáp ứng đợc, đặc biệt đội ngũ cán cấp cao, chuyên gia đầu ngành Một số hình thức đào tạo SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD - Đào tạo chỗ: hình thức đào tạo theo việc Gồm: Đào tạo, tham gia hoạt động thực tế tạtại phòng nghiệp vụ, đơn vị sở Phù hợp với đối tợng cán bộ, chuyên viên phòng nghiệp vụ - Đào tạo nội bộ: hình thức đào tạo công ty tổ chức phối hợp với sở đào tạo bên tổ chức theo yêu cầu nội dung chơng trình công ty Phù hợp với đối tợng cán quản lý cấp cao - Đào tạo bên ngoài: hình thức đào tạo công ty cử cán công nhân viên tham dự khoá đào tạo sở đào tạo bên tổ chức Phù hợp với đối tợng cán quản lý cấp cao đội ngũ chuyên gia 2.4 Thực trạng đãi ngộ nhân công ty 2.4.1 §·i ngé vËt chÊt §·i ngé vËt chÊt c«ng ty đợc thể qua tiền lơng, tiền thởng, số phụ cấp cấp thu nhập khác * Tiền lơng Cán công nhân viên công ty cán viên chức cụng ty c phn, mức tiền lơng đợc hởng theo quy định cụng ty Mỗi cán mã ngạch, bậc lơng, hệ số lơng tuỳ theo vị trí công việc, trình độ chuyên môn Ngoài ra, lĩnh vực độc hại, nguy him cán phụ trách đợc hởng phụ cấp độc hại, nguy him Công ty dựa vào tiêu chuẩn quy định để xét lập báo cáo lơng Tiền lơng cán công nhân viên công ty đợc tính theo vßng: SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Vòng 1: Tiền lơng hàng tháng = Hệ số lơng * Mức lơng tối thiểu Vòng 2: Lơng theo chức danh công việc: Phụ thuộc vào độ phức tạp công việc * Tiền thởng Căn vào đánh giá hội đồng thi đua khen thởng dựa vào tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cấp công ty hàng năm để đánh giá thành tích công tác cho cán cụng nhõn viờn Hội đồng thi đua khen thởng thực tổng kết công tác thi đua khen thởng hàng năm, bình chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu để đề nghị cấp khen thởng * Các phúc lợi Các cán công nhân viên công ty đợc hởng khoản phúc lợi theo quy định pháp luật nh BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn Bên cạnh đó, ban lãnh đạo ban chấp hành công đoàn công ty quan tâm đến đời sống tinh thần tập thể cán công nhân viên Hàng năm, công ty tổ chức cho cán công nhân viên nghỉ mát , tham quan với nhiều hình thức khác nớc Thực hiên chế độ nghỉ dỡng sức chỗ với nguồn kinh phí BHXH theo quy định Bng 6: Tình hình thu nhập cán công nhân viên công ty Đơn vị: 1000 Đồng SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM C¸c chØ tiêu Lơng KHOA KT & QTKD Năm Năm Năm 2009 2010 2011 bình 2.013 So sánh (%) 2010/2 2011/2 2.600 3.200 009 29 010 23 qu©n 200 315 385 57,5 22,2 Thëng b×nh 335 341 413 1,8 26,4 3.256 3998 27,8 22,8 quân 2.548 Thu nhập khác bq Tổng thu nhập bq Qua bng trờn ta thấy tiền lơng bình quân thu nhập bình quân cán công nhân viên công ty tng qua năm, cụ thể: Năm 2010 so với năm 2009, tiền lơng bình quân tng 587.000 đồng tơng đơng tng 29% Tiền thởng thu nhập khác bình quân cng tăng dn n tổng thu nhập bình quân tng 708.000 Đồng, tơng đơng tng 27,8% Năm 2011 so với năm 2010: tiền lơng bình quân cán công nhân viên tng 23% tng 58% so với năm 2009 SINH VIấN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Tỉng hỵp đánh giá quản trị nhân lc công ty: * Ưu điểm: - Ban lãnh đạo: + Ban lãnh đạo trình độ lực cao, nhận định đắn vai trò chủ đạo công ty phân công công việc cụ thể rõ ràng + chủ trơng, sách phát triển sản xuất kinh doanh đắn, quan tâm đến việc đầu t đổi thiết bị công nghệ, nên hàng năm suất lao động đợc cải thiện đáng kể, tạo tiền đề cho phát triển toàn Tổng công ty - Đội ngũ cán công nhân viên + Đội ngũ cán kỹ thuật lực, trình độ chuyên môn cao, trực dõi kiểm ta chất lợng cụng trỡnh, SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD cụng trỡnh m công ty hon thnh chất lợng tốt, tạo đợc uy tín với khách hàng + Đội ngũ công nhân công ty tay nghề cao, hàng năm lại đợc đào tạo nên chất lợng, sức khoẻ đảm bảo, đoàn kết, giúp đỡ lẫn phát triển tay nghề lẫn lúc khó khăt, hoạn nạn - Công tác tổ chức lao động : Công tác tổ chức lao động đợc tổ chức linh hoạt hợp lý, đảm bảo số lợng lao động phục vụ kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh Bộ phận lao động gián tiếp đợc bố trí phù hợp với công việc, hạn chế đợc tình trạng d thừa lao động phòng ban, hiệu lao động tăng lên rõ rệt - Công tác đời sống + Điều kiện làm việc cho ngời lao động đợc cải thiện, thu nhập bình quân ổn định, tạo an tâm, làm cho ngời lao động tận tâm trách nhiệm với công việc + Quan tâm đầy đủ tới công tác động viên tinh thần cho cán công nhân viên toàn công ty * Nhợc điểm: - Khả phối hợp hợp nội phòng ban, phận công ty hạn chế cha tạo đợc thống chung Công tác quản lý đội ngũ cán kỹ thuật, ngời lao động tay nghề cao lỏng lẻo, dẫn đến sản xuất kinh doanh trì trệ, suất lao động cha cao SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD - Một số cán công nhân viên công ty trình độ chuyên môn, nghiệp vụ non kém, chất lợng làm việc cha đáp ứng đợc nhu cầu tại, ý thức trách nhiệm công việc cha cao - Công tác khuyến khích vật chất nh tiền lơng, tiền thởng cha phát huy đợc vai trò tiền thởng ít, cha tác dụng kích thích mạnh mẽ tinh thần ngời lao động Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân lc công ty cổ phần Tân An Thịnh 2.1 VỊ tun dơng Thêng xuyên tuyển dụng nguồn bên trong, lẫn bên ngoài, phát cán công nhân viên giỏi, tay nghề để tuyển lao động vào làm việc Công ty Tránh tuyển lao động theo giới thiệu thân quen, mang tính chất gia đình Nhất thiết Công ty nên áp dụng bớc tuyển chọn nhân lực sau: Phỏng vấn sơ ứng viên, nghiên cứu đơn xin việc, trắc nghiệm lĩnh vực, vấn thức, nghiên cứu điều tra hồ sơ xin việc, khám sức khoẻ, thức tuyển dụng 2.2 Về đào tạo phát triển nhân lực - Việc đào tạo bồi dỡng nâng cao trình độ lực cho ngời lao động phải vào mục tiêu phát triển Công ty - Công ty mở lớp đào tạo, huấn luyện số cán quảnCông ty, cử học cán khoá nâng cao chuyên ngành, thi lên bậc, nâng cao trình độ nghiệp vụ phòng ban, học thêm ngoại ngữ, sử dụng thành thạo vi tính - Cn cú k hoch o tạo để đáp ứng yêu cầu công tác quản trị SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD - Thực công tác giáo dục t tởng, đạo đức để họ trách nhiệm, yêu thích công việc làm, để họ cố gắng nghiệp Công ty - Đề bạt nhân viên, cán tài năng, chế độ thởng, phạt rõ ràng, công bằng, yếu tố kích thích, cống hiến Công ty - Ngoài Công ty nên tổ chức lần giao lu nhân viên với - Ngời công nhân kinh nghiệp hớng dẫn cho công nhân 2.3 Về chế độ thù lao lao động chế độ khen thởng - Xây dựng mức lơng bản, trả công xứng đáng với sức lao động mà ngời lao động bỏ Từ thúc đẩy đợc nhân viên lao động với hiệu cao - Nhân viên đợc thởng với mức thu nhập gia tăng vợt mức kế hoạch: tiền thởng suất tiền thởng chất lợng, tiền thởng tiết kiệm - Ngoài việc đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc ngời lao động phải phản ánh đợc chất lợng, số lợng lao động thực tế ngời lao động tập thể bàn bạc định cách dân chủ - Bên cạnh chế độ trả lơng phúc lợi xã hội, Công ty cần hình thức khác nh thởng phạt kịp thời ngời hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ đợc giao, khuyến khích đợc họ động viên đợc tinh thần tự giác cao họ để kịp thời động viên khen thởng lao động thành tích xuÊt SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD sắc, sáng tạo công việc, đem lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh Công ty 2.4 Một số biện pháp khác -Sử dụng khả lao động, bố trí công việc họ phù hợp với nguyện vọng, lực tạo điều kiện cho họ nâng cao trình độ phát huy hết lực - Cán lãnh đạo Công ty cần nắm vững hoàn cảnh gia đình công nhân viên, thờng xuyên quan tâm động viên cấp dới để tạo bầu không khí thoải mái làm việc - Bên cạnh cã thĨ tỉ chøc cho c¸n bé c¸c bé phËn đánh giá lẫn nhau, tìm cá nhân bật để kịp thời biểu dơng họ nhằm khuyến khích nhân viên khác Công ty tập trung phấn đấu - Cải thiện sống, cảnh quan môi trờng - Thờng xuyên tổ chức phong trào thi đua sản xuất nh nâng cao suất lao động, thi sáng tạo mới, thợ giỏi, bảo quản máy móc thiết bị - Công ty đầu t chiều sâu vào máy móc trang thiết bị đồng để đem lại hiệu quả, chất lợng công việc đảm bảo an toàn lao động - Tạo môi trờng tâm lý thoải mái nh giải trí nh: + Công ty tổ chức buổi tham quan nghỉ mát + Tổ chức phong trào thể dục thể thao rÌn lun søc kh, cïng gióp tiÕn bé + Thông qua công tác quản trị nhân lực Công ty, cho thấy Công ty ngày hoàn thiện ngời lẫn SINH VIấN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD máy làm việc Do tạo điều kiện cho Công ty ngày phát triển SINH VIấN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD Kết luận Con ngời ngày vai trò quan trọng tổ chức Con ngời đợc coi yếu tố định tồn phát triển tổ chức ngời nhân tố hạt nhân tổ chức, định thành công hay thất bại tổ chức, làm cho tổ chức vận hành đợc Vì vậy, vấn đề quản trị nhân lực tổ chức trở thành vấn đề cấp bách Ngày tổ chức tồn phát triển định vốn, công nghệ, hay thiết bị mà phụ thuộc nhiều vào lãnh đạo, tổ chức ngời tổ chức đó, công tác đào tạo phát triển phải đợc đặc biệt trọng Nhận thức đợc tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển đứng trớc thách thức giai đoạn Công ty c phn c in du khớ Vit Nam ó v cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ca mỡnh, tăng hiệu sản xuất kinh doanh, cố gắng đứng vững phát triển thị trờng Song trớc biến đổi thời cuộc, Công ty gặp nhiều khó khăn, mà Công ty cần phải động hơn, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, Công ty phải hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty để đáp ứng nhiệm vụ khó khăn tơng lai, khẳng định đợc vai trò vị cạnh tranh thị trờng Với thời gian ngắn tìm hiểu thực tế công ty, em thấy đợc thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty, thành công định tồn định Trớc thực trạng ®ã báo cáo cña em cã ®a mét sè biƯn ph¸p mong SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KT & QTKD r»ng cã gióp Ých cho Công ty hoàn thiện Công tác quản trị nhân lực thời gian tới Mặc dù cố gắng nhng trình độ, lực thời gian hạn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Kính mong đợc góp ý thầy giáo để luận văn đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THANH HÙNG LỚP K42 - QTKD ... công tác quản trị Công ty cổ phần Tân An Thịnh Chương 2: Thực trạng Công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần Tân An Thịnh Chương 3: Kiến nghị kết luận công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần. .. trường kết hợp với thực tế công tác quản trị nhân lực công ty em xin viết đề tài “ Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần Tân An Thịnh ” - Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thu thập... tốn công ty Cổ phần Tân An Thịnh - Nội dung nghiên cứu đề tài: + Đặc điểm kết kinh doanh công ty + Nghiên cứu thực trạng tình hình tài khả tốn cơng ty Cổ phần Tân An Thịnh - Đối tượng nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực trong công ty cổ phần tân an thịnh , Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực trong công ty cổ phần tân an thịnh

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay