Kế hoạch kinh doanh của công ty MHIES v

50 5 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:42

Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V Mục lục Tóm tắt tổng quan: Tổng quan doanh nghiệp: Phân tích chung: 3.1 3.1.1 Môi trường kinh doanh chung: 3.1.2 Tổng quan thị trường: 3.1.3 Phân tích khách hàng: 3.1.4 Phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu: 12 3.1.5 Phân tích cạnh tranh: 12 3.2 Môi trường bên trong: 14 3.3 Phương án chiến lược: 15 Kế hoạch tiếp thị: 15 4.1 Mục tiêu tiếp thị 15 4.2 Phối thức tiếp thị: 15 4.2.1 Sản phẩm: 15 4.2.2 Giá bán: 15 4.2.3 Phân phối: 16 4.3 Môi trường bên Nguồn lực điều kiện triển khai kiểm soát đánh giá: 16 Kế hoạch sản xuất: 16 5.1 Hoạch định nhu cầu sản xuất: 16 5.2 Quy trình sản xuất kết hợp mặt sản xuất 17 5.3 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu: 18 5.4 Nhu cầu máy móc thiết bị: 20 5.5 Nhu cầu nhân công: 21 5.6 Bảo quản, lưu kho, tính giá thành phẩm: 21 Kế hoạch nhân sự: 23 6.1 Sơ đồ tổ chức phòng ban: 23 6.2 Hoạch định tổng thể nhu cầu nhân sự: 24 6.3 Tuyển dụng, sa thải: 25 6.4 Chính sách đào tạo, đãi ngộ, khen thưởng, động viên: 26 6.4.1 Mục đích: 26 6.4.2 Hình thức trả lương, thưởng: 26 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V 6.4.3 Xét nâng lương 26 6.4.4 Chế độ thưởng 26 6.4.5 Cơ cấu lương: 26 Kế hoạch tài chính: 28 7.1 Tổng hợp nguồn lực 28 7.2 Giả định tài chính: 28 7.3 Lập báo cáo tài diễn giải: 29 7.4 Phân tích đưa giải pháp quản trị tài chính: 29 7.5 Phân tích tỉ số tài chính: 31 7.5.1 Khả toán nhanh: 31 7.5.2 Tỷ số hiệu hoạt động: 32 7.5.3 Chỉ số toán nợ: 32 7.5.4 Tỷ số khả sinh lợi: 33 Phân tích rủi ro: 33 8.1 Nhận diện rủi ro giải pháp: 33 8.2 Cơng cụ phân tích rủi ro: 34 Phụ lục: 36 9.1 Đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh nhóm 36 9.1.1 Thuận lợi - khó khăn thực KHKD: 36 9.1.2 Tự đánh giá KHKD – MHI: 37 9.1.3 Đánh giá cá nhân: 37 9.1.4 Kiến nghị cho môn học: 38 9.2 Triển khai kế hoạch tiếp thị: 39 9.2.1 Chi phí tiếp thị: 39 9.2.2 Triển khai tiếp thị: 47 9.3 Niên độ kế toán, đơn vị sử dụng tiền tệ kế toán: 49 9.3.1 Dự kiến báo cáo kế toán năm 2013, 2014, 2015: 50 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V Danh sách bảng Bảng Tổng hợp doanh số, doanh thu ngành máy phát điện công nghiệp qua năm Bảng Số lượng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến, khai khoáng, chế tạo sản xuất phân phối điện, khí đốt… Bảng Doanh số ước tính thị trường máy phát điện 10 Bảng Giá trị sản xuất xây dựng phân loại theo cơng trình (ĐVT: tỷ đồng) 11 Bảng Ngân sách (doanh thu) dành cho máy phát điện công nghiệp đối tượng khách hàng cơng trình xây dựng phục vụ nhu cầu dịch vụ (ĐVT: tỷ đồng) 11 Bảng Đánh giá phân khúc thị trường Việt Nam 12 Bảng Chi phí đơn vị sản phẩm 16 Bảng nhu cầu sản xuất năm tới 17 Bảng Thống thiết bị thời gian khấu hao 21 Bảng 10 Dự tốn chi phí lao động trực tiếp(ĐV: Đồng) 22 Bảng 11 Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp(ĐV: Đồng) 22 Bảng 12 Chi phí sản xuất chung phân bổ 22 Bảng 13 Chi phí sản xuất sản phẩm (ĐV: Đồng) 22 Bảng 14 Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm: 23 Bảng 15 Phân tích kết cấu cơng nhân phòng ban MHI (người) 25 Bảng 16 Cơ cấu lương nhân viên MHIESV 26 Danh sách biểu đồ Biểu đồ Thị phần máy phát điện Việt Nam sản xuất nhập (2011) Biểu đồ Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ngành máy phát điện qua năm (2009 – 2012) Biểu đồ Cơ cấu khách hàng thuộc nhóm doanh nghiệp sản xuất Biểu đồ Tỷ lệ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp qua năm (ước tính) 10 Biểu đồ Tỷ lệ tăng trưởng nguồn ngân sách dự phòng 12 Biểu đồ Phân bổ chi phí sản phẩm 16 Biểu đồ Quy trình sản xuất máy phát điện 17 Biểu đồ Bố trí mặt sản xuất cơng ty 18 Biểu đồ Cơ cấu tổ chức phòng ban công ty MHIESV (2012) 23 Biểu đồ 10 quy trình tuyển dụng nhân viên 26 Biểu đồ 11 Biểu đồ lợi nhuận tiền mặt công ty MHIES – VN năm 30 Biểu đồ 12 Tình hình tổng tài sản 31 Biểu đồ 13 Dự báo khả sinh lời thị trường Việt Nam năm 2011 35 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V Kế hoạch kinh doanh Tóm tắt tổng quan: MHIES-V (Mitsubishi Heavy Industry Engine System-Vietnam) thành lập 2007, kể từ thành lập, hoạt động cơng ty sản xuất máy phát điện cung cấp cho công ty mẹ Singapore Với nguyên liệu nhập chủ yếu từ nhà cung cấp có uy tín ngồi nước, đồng thời áp dụng công cụ quản lý chất lượng trình sản xuất hệ thống sản xuất theo Lean, sản phẩm MHIES-V đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật thực theo theo nhu cầu khách hàng Vì vậy, sản phẩm cơng ty khách hàng biết đến với hình ảnh sản phẩm chất lượng cao Hiện công ty chưa tự chủ thị trường Việt Nam Với tình hình nguồn cung điện Việt Nam nhiều khó khăn, đồng thời với phát triển xã hội, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, số lượng khu công nghiệp, nhà máy, trung tâm thương mại, tòa nhà lớn ngày tăng khơng thành phố lớn mà tăng nhiều tỉnh thành khác nước Do đó, nhu cầu điện lớn nhu cầu tất yếu cho sản xuất, sinh hoạt kinh doanh Nhận thấy thị trường nước có nhiều tiềm năng, cơng tykế hoạch tự bán sản phẩm máy phát điện thị trường Việt Nam, để thực kế hoạch này, hoạt động công ty tự chủ bán sản phẩm thành lập đội ngũ marketing, đặt văn phòng đại diện thành phố lớn HCM, Hà Nội Đà Nẵng MHIESV có nhiều kinh nghiệm sản xuất, vận hành Thế mạnh đặc biệt công ty nằm đội ngủ cơng nhân lành nghề, có khả làm việc nhiều phận khác Khả sản xuất công ty cao, đáp ứng nhu cầu thị trường Hiện tại, công suất tối đa nhà máy 1000 máy/năm MHIESV tiếp túc phát huy mạnh sản xuất, phát triển thị trường tương xứng với khả công ty Với kế hoạch tại, ngồi nguồn vốn cung cấp từ cơng ty mẹ Singapore, công ty cần huy động thêm nguồn vốn 4.367.917.150 VNĐ cho chương trình tiếp thị năm đầu tiên, với lực sản suất tại, cơng ty khơng có nhu cầu mua thêm trang thiết bị cho năm tới Theo dự báo tiếp thị phân tích sản xuất, tài chính, nhân sự, doanh số bán dự kiến tăng 6% qua năm, mức tăng làm doanh thu công ty tăng từ 1.930.563.230.357 năm 2010 lên 2.052.400.000.000 năm 2013 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V Tổng quan doanh nghiệp: Công ty TNHH MHI Engine System Vietnam đặt trụ sở khu công nghiệp VSIP với thời gian hoạt động 48 năm kể từ ngày giấy chứng nhận đầu tư số 463043000021, ngày 19 tháng năm 2007 Ban Quản lý Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore cấp MHI Engine System Vietnam công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, 100% vốn nước ngoài, với vốn điều lệ 123.816.000.000 VNĐ tương đương 7.700.000 USD, sở hữu MHI Engine System Asia Ltd trước MHI Sounth East Asia Pte.Ltd (một công ty thành lập Singapore), công ty mẹ Mitsubishi Heavy Industries Nhật Bản Tình hình hoạt động Hoạt động cơng ty sản xuất lắp ráp loại động cơ, máy phát điện sử dụng xăng dầu, sử dụng gas loại linh kiện phụ kiện cho loại máy này; sản xuất lắp ráp loại xe nâng linh kiện phụ kiện cho loại xe này; sản xuất lắp ráp loại thiết bị sạc điện linh kiện phụ kiện thiết bị sạc điện Từ thành lập nay, sản phẩm mà công ty sản xuất máy phát điện sử dụng dầu Sản phẩm công ty “Tổ máy phát điện” mang thương hiệu Mitsubishi lắp từ sản phẩm công ty mẹ, động Diesel cơng nghiệp có thương hiệu Mitsubishi Do thành lập nên MHIES-V chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng công ty mẹ Singapore, nhiên định hướng tương lai MHIES-V có hướng phát triển riêng tự nhận đơn hàng để sản xuất Tại thị trường Việt Nam MHIES-V có mua bán phụ tùng dùng cho máy phát điện cung cấp dịch vụ bảo trì hiệu Mitsubishi Nhìn chung hoạt động kinh doanh cơng ty năm vừa qua có phát triển đáng kể, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng gấp đôi từ 49.376.314.474 VNĐ năm 2010 lên 99.554.570.044 VNĐ năm 2011, tăng lợi nhuận chủ yếu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ MHIES-V tăng nhanh từ 1.376.399.377.582 VNĐ năm 2010 lên 2.271.250.859.244 VNĐ năm 2011 (Báo cáo KQHĐKD năm 2010, 2011) Về giá sản phẩm: Cơng ty khơng có bảng giá cụ thể hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng khách hàng có yêu cầu sản phẩm, phận thiết kế tiến hành thiết kế theo yêu cầu khách hàng sau đưa sang phận kế hoạch tính tốn vật tư sau phận kế tốn tính lại giá cụ thể cho sản phẩm Công ty cung cấp bảng báo giá phụ tùng dịch vụ bảo trì Các sản phẩm động điện MHIES-V sản xuất bán cho thị trường nước như: Trung Quốc, Indonexia, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Chile, Hàn Quốc, Phân tích chung: 3.1 Mơi trường bên ngồi 3.1.1 Mơi trường kinh doanh chung: ST T Ảnh hưởng Yếu tố Nhu cầu Khách hàng Cạnh Tranh MHI Kinh tế Nhà đầu tư có vốn lớn Ổn định, thu hút đầu Xuất nhiều nhà tăng, khách hàng tư, gia tăng nhu cầu sản xuất, phân phối KCN, KCX gia máy phát điện thị trường tăng Chính trị Có sách mở Ngồi khách hàng Cạnh tranh Duy trì nguồn vốn, ổn định sản xuất, mở rộng qui mô lành ổn định tình hình Kế hoạch kinh doanh cửa, dễ dàng thực giao dịch mua bán, tạo thuận lợi cho khách hàng, gia tăng nhu cầu Công ty MHIES - V nước, khách hàng tiềm nhà đầu tư nước ngồi tham gia thị trường mạnh nhà mua bán sản xuất, khuyến nước khích phát triển sản xuất, đầu tư ngành sản xuất máy phát điện Khách hàng bạn Sức mua cao, thói hàng lâu năm quen dùng máy phát khách hàng mới, tác điện giúp ngành sản động xu hướng xuất máy phát triển dùng máy từ thị trường Tùy theo văn hóa cơng ty, vùng miền, nhà đầu tư mà có cách lựa chọn máy khác Cân nhắc sản xuất chủng loại sản phẩm có cơng suất khác Cơ chế thị trường phát triển, sản xuất đình trệ nên khách hàng phải có dự trù nguồn điện để khơng làm gián đoạn q trình sản xuất mình, tránh thiệt hại khơng đáng có Với nhu cầu ngày lớn công ty sản xuất phải tăng tính vượt trội chất lượng giá để tạo lợi cạnh tranh cho Ln ln cải tiến chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Chính sách khuyến khích phát triển cơng nghiệp, KCN, nhà máy, làm tăng nhu cầu máy phát điện Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư vào KCN, nhóm khách hàng chủ yếu MHI Có cách sách sản xuất, Quản lý tốt phát triển doanh sách đầu tư, cạnh nghiệp tương ứng tranh công với sách nhà nước Cơng nghệ Cơng nghệ ngày đổi mới, đại hơn, mẫu mã đẹp hơn, khuyến khích sức mua khách hàng nhiều Học hỏi, nghiên cứu tìm cơng Tạo động lực phát nghệ cho sản Tạo nhiều lựa triển ngành, gia tăng phẩm đáp ứng chọn cho khách hàng đối thủ cạnh tranh nhu cầu ngày cao khách hàng Tự nhiên Đưa thị trường Tạo nhu cầu cấp bách sản phẩm, để phòng ngừa rủi ro Thường xuyên mua sách giá thích điện đột xuất dự trù hợp vào thời điện công suất yếu điểm khác không đủ sử dụng năm Văn hóa Xã hội Pháp luật Số lượng KCN ngày gia tăng, nhóm khách hàng chủ yếu doanh nghiệp, làm gia tăng nhu cầu Dự đoán nhu cầu, khả điện xảy Có sản phẩm thích hợp cho khách hàng vào thời kì trọng Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V điểm năm 3.1.2 Tổng quan thị trường: Máy phát điện cơng nghiệp dòng máy có đặc điểm cơng suất lớn, vận hành lâu dài chuyên dùng khu văn phòng làm việc cần nguồn điện nhiều, cường độ sử dụng máy móc thiết bị điện cao Hiện tại, máy phát điện Việt Nam sản xuất chiếm khoảng 25% tổng thị trường máy phát điện lại thuộc máy phát điện nhập khẩu.Thị phần máy phát điện thương hiệu Việt Nam tăng trưởng nhanh liên tục mở rộng qua năm, ước tính đến năm 2020 đạt mức 50% 25% Việt Nam sản xuất Nhập 75% Biểu đồ Thị phần máy phát điện Việt Nam sản xuất nhập (2011)1 Khách hàng ngành bao gồm nhiều thành phần khác gồm nhóm chủ yếu sau: - - Các doanh nghiệp sản xuất: Đối với đối tượng này, máy phát điện sử dụng với mục đích đảm bảo số cơng tác quan trọng sản xuất, đề phòng trường hợp điện đột ngột Các doanh nghiệp thường nhà máy, xí nghiệp, sở sản xuất với quy mơ đa dạng, gồm công ty sản xuất công nghiệp với quy mô cực lớn khu công nghiệp hộ sản xuất hàng hóa cá thể Nhu cầu cho dịch vụ: Các đối tượng khách hàng nhóm chủ yếu tòa nhà, cao ốc văn phòng, cao ốc cho thuê, bệnh viện, trường đại học lớn…Nhóm khách hàng sử dụng máy phát điện nhằm trì, đảm bảo hoạt động dịch vụ thơng suốt Phần lớn máy phát điện với công suất trung bình bán cho nhóm khách hàng Chi tiết thị trường máy phát điện công nghiệp thể qua bảng biểu đồ sau: Bảng Tổng hợp doanh số, doanh thu ngành máy phát điện công nghiệp qua năm Năm 2008 2009 2010E2 2011E 2012F3 Số lượng máy bán hàng năm 1870 1452 2216 2753 3187 Doanh thu hàng năm (ĐVT: tỷ đồng) 935 726 1,108 1,376.5 1,593.5 Ước tính cơng ty MHI E: Ước tính nhóm F: Dự báo nhóm Kế hoạch kinh doanh Cơng ty MHIES - V 0.6 0.53 0.5 0.4 0.3 0.24 0.2 0.16 0.1 2009 2010E 2011E 2012F -0.1 -0.2 -0.22 -0.3 Biểu đồ Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ngành máy phát điện qua năm (2009 – 2012) Xét quy mô, thị trường máy phát điện công nghiệp thị trường lớn với tổng doanh thu dự báo năm 2012 xấp xỉ 1600 tỷ đồng Trong năm 2009, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường máy phát điện công nghiệp chứng kiến tăng trưởng âm 0,22% với tổng doanh số 756 tỷ đồng Đến năm 2010, tốc độ tăng trưởng ngành vươn lên cách mạnh mẽ với số ấn tượng 53% Từ giai đoạn đến nay, tốc độ tăng trưởng có chiều hướng giảm giữ mức tương đối cao 16% Để có số trên, việc phân tích ngành chế tạo, kinh doanh máy phát điện chia làm đối tượng khách hàng nêu phần trước Đối với đối tượng khách hàng, có giả định riêng dựa thống thực tế từ quan ban ngành, mục đích cuối đem lại nhìn tổng thể thị trường máy phát điện công nghiệp Việt Nam 3.1.3 Phân tích khách hàng: 3.1.3.1 Khách hàng doanh nghiệp sản xuất: Bảng sau cho thấy quy mô số lượng doanh nghiệp, thay đổi số lượng doanh nghiệp qua năm Trong số chủ yếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực liên quan đến sản xuất công nghiệp, chế tạo, khai khống… Kế hoạch kinh doanh Cơng ty MHIES - V Bảng Số lượng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến, khai khoáng, chế tạo sản xuất phân phối điện, khí đốt… Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010E4 2011E 2012F5 Doanh nghiệp ngành khai 1152 khoáng 1361 1687 2257 2521 3101 3814 4539 Doanh nghiệp ngành chế 21876 26082 30235 37647 44015 52378 biến, chế tạo 62854 74796 Doanh nghiệp ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, 2846 nước nóng, nước điều hòa khơng khí 2476 2674 Loại hình doanh nghiệp 2938 3215 3467 2143 2293 Tổng số doanh nghiệp 25874 30381 35137 43371 48679 57772 69144 82009 Mức tăng số lượng so với năm trước NA 11372 12865 4507 4756 8234 5308 9093 (Nguồn: Niên giám thống 2011,Ước tính nhóm thực hiện) Dựa theo số dự báo bảng thấy, tổng quy mô thị trường khách hàng cho mặt hành máy phát điện công nghiệp lớn (79595 doanh nghiệp) Trong đó, mức tăng số lượng doanh nghiệp hàng năm mức cao (tăng 4507 doanh nghiệp từ năm 2005 đến 2006, tăng 11853 doanh nghiệp từ năm 2011 đến năm 2012) Cơ cấu khách hàng phân khúc doanh nghiệp sản xuất nghiêng phần lớn phía doanh nghiệp chế biến chế tạo Đây loại hình sản xuất cần nguồn điện ổn định, nguồn điện dự phòng ln sãn sàng để đảm bảo quy trình sản xuất tiến hành liên tục nhằm giảm thiểu tổn thất trường hợp điện đột ngột 3% 6% Doanh nghiệp ngành khai khoáng Doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo 91% Biểu đồ Cơ cấu khách hàng thuộc nhóm doanh nghiệp sản xuất E: ước tính nhóm F: dự báo nhóm Kế hoạch kinh doanh Cơng ty MHIES - V 0.25 0.23 0.19 0.2 0.2 0.19 0.17 0.16 0.15 0.12 0.1 0.05 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012F Biểu đồ Tỷ lệ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp qua năm (ước tính) Tuy nhiên, thực tế tất doanh nghiệp có doanh nghiệp thành lập hàng năm mua sử dụng máy phát điện cơng nghiệp với cơng suất lớn Điều hoàn toàn dễ nhận thấy máy phát điện cơng nghiệp thương hiệu có uy tín dao động từ vài trăm triệu vài tỷ đồng Do để ước tính tổng thị trường máy phát điện doanh số, số lượng máy phát điện công nghiệp bán hàng năm nhóm khách hàng doanh nghiệp sản xuất nhóm thực dựa vào cấu nguồn vốn doanh nghiệp Theo kết thống điều tra thực trạng doanh nghiệp Việt Nam từ 2000 – 2009 tổng cục thống kê, vào năm 2008, số lượng doanh nghiệp có vốn hoạt động từ 10 tỷ đồng trở lên chiếm 17% tổng số doanh nghiệp Trên sở đó, ước tính doanh số lượng máy phát điện cần có thị trường, số lượng, doanh số thay đổi qua năm thể bảng sau: Bảng Doanh số ước tính thị trường máy phát điện Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012F Tổng số doanh 25874 nghiệp 30381 35137 43371 48679 57772 69144 82009 Tổng quy mô số lượng máy phát điện thị 4399 trường (số lượng DN x 17%) 5165 5973 7373 8275 9821 11754 13942 Số lượng máy phát điện NA bán hàng năm 766 809 1400 902 1546 1933 2187 10 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V Phụ lục: 9.1 Đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh nhóm 9.1.1 Thuận lợi - khó khăn thực KHKD: Thuận lợi - - - - - - Khó khăn - - Chủ quan Có quen biết với công ty nên công ty hỗ trợ tốt Nhóm có đầu tư kiến thức liên quan để vận dụng việc lập kế hoạch kinh doanh Số lượng thành viên đông nên nhận nhiều ý kiến từ nhiều phía, khả mắc lỗi giảm nhiều Có cải tiến phân cơng, làm việc nhóm q trình thực tập nhóm Tinh thần làm việc nhóm thành viên tốt, có trách nhiệm Các thành viên có đầu tư, có hy sinh lớn thời gian để hồn thành cơng việc (từ 2-3 buổi/1tuần họp nhóm, nhiệm vụ cá nhân khoảng 6h/1 tuần) Các thành viên ln có ý thức học tập cao, ý lắng nghe giảng Do đó, nhóm khơng cần phải nghiên cứu thêm lý thuyết cho tập tuần Có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ làm việc Phân công công việc theo lực thành viên Sự phân chia cơng việc tổ chức nhóm hợp lý => hồn thành nhóm thời gian Mỗi người ý kiến cách hiểu khác Áp lực nhiều cộng với lượng kiến thức cần áp dụng vào lớn, đòi hỏi kiến thức sâu Vì nhiều thành viên nên thời gian thống họp nhóm thu thập thơng tin nhiều khó khăn - - - - - Khách quan Cơ sở vật chất cách giảng dạy giảng viên tốt nên làm với yêu cầu Không thi kỳ nên điểm thành phần tập trung vào thành viên điều có ý thức làm Bản thân hoạt động công ty rõ ràng, minh bạch chuyên nghiệp trình ghi chép số liệu Từ tạo thuận lợi cho nhóm việc tiếp cận thông tin Khối lượng tập chia xuyên suốt trình học tạo áp lực định giúp nhóm chủ động so với mơn học khác Có hỗ trợ nhiệt tình cơng ty MHIESV Tài liệu tham khảo rõ ràng Một số thơng tin cần tìm trang web đáng tin cậy như: tổng cục thống Việt Nam - Thời gian thực hiên ngắn - Ảnh hưởng tập môn khác - Thơng tin từ phía cơng ty có liệu cung cấp - Nội dung, yêu cầu báo cáo sức đối mức độ hiểu biết khả giải vấn đề 36 Kế hoạch kinh doanh - - - Nhóm ln hướng mục đích chung tồn số mâu thuẫn việc đưa tưởng, thực công việc giải vấn đề Từ dẫn đến lãng phí thời gian hiệu chưa mong muốn Lịch thu thập thông tin thuyết trình nhiều làm cho thành viên bị áp lực, đồng thời khó xếp lịch học nhóm Có kiến thức nhóm chưa nắm rõ gây khó khăn thời gian tiến hành phân tích Cơng ty MHIES - V nhóm - Áp lực thời gian khiến nhóm khó hồn tất nhiệm vụ cách tốt nhất, đặc biệt phần yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa (Do tuần góp ý nhóm lại khoảng thời gian mà nhóm phải chuẩn bị cho mới) - Bản thân cơng chưa có phận marketing, việc lập kế hoạch marketing ước tính chi phí cho kế hoạch tài khó khăn - Thông tin thu thập bị hạn chế yêu cầu bí mật cơng ty 9.1.2 Tự đánh giá KHKD – MHI: - - - Ưu điểm: o Bài làm có cấu trúc mạch lạc logic, tuân theo yêu cầu giảng viên báo cáo kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh o Các số liệu cung cấp nguồn đáng tin cậy có cở sở để tính tốn o Bài có đầu tư lớn mặt thời gian, kiến thức công sức tất thành viên nhóm o Có nhiều tư liệu, hình ảnh thực tế cơng ty nhóm tự đến thu thập cơng ty Nhược điểm: o Do thiếu số liệu thông tin riêng sản phẩm nên làm chưa sát với thực tế số chỗ o việc nhận thơng tin phản hồi sau thuyết trình thời gian q ngắn nên góp ý nhiều hạn chế nội dung số lượng o Ước lượng phần kế hoạch marketing nhiều sở chưa đủ vững để thuyết phục Từ dẫn đến thiếu xác cho kế hoạch sau o Bài dựa thông tin thời gian tới công ty chuyển sang đầu tư vào Việt Nam Các thông tin thị trường ước tính tương đối khách quan, chưa tiếp cận chuyên gia ngành để tìm hiểu thị trường o Do số thông tin không hỗ trợ từ công ty số phần khơng thể trình bày chi tiết, cụ thể (Giá trị máy móc thiết bị, nguyên vật liệu chi tiết, chi phí cụ thể, ) Chất lượng KHKD: Đáp ứng yêu cầu môn học nội dung phần Bản kế hoạch đáp ứng tính logic thơng tin Thơng tin sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, thống Nhìn chung, mức độ tập nhóm, kế hoạch có chất lượng tốt 9.1.3 Đánh giá cá nhân: - Cách thức phân cơng tập nhóm: 37 Kế hoạch kinh doanh STT 10 Công ty MHIES - V o Các thành viên buổi hợp nhóm phân cơng phụ trách mảng kế hoạch cụ thể o Các trưởng nhóm nhỏ mảng kế hoạch tiến hành lên kế hoạch thu thập thông tin, lên sườn phân cơng cho thành viên lại hồn thành kế hoạch thành phần hoàn chỉnh o Tất thành viên tham gia đóng góp vào kế hoạch thành phần o Đánh giá chung hoạt động thành viên nhóm: Họ tên MSSV Phụ trách Đánh giá Nhóm trưởng, giám sát tiến Hồn thành 100% Nguyễn Xuân Bằng 70900162 độ, tổng hợp chung nhiệm vụ giao Phụ trách lập kế Hồn thành 100% Nguyễn Thanh Tùng 70903201 hoạch sản xuất nhiệm vụ giao Phụ trách lập kế Hồn thành 100% Lê Cơng Bình 70900178 hoạch tiếp thị nhiệm vụ giao Phụ trách lập kế Hồn thành 100% Nguyễn Thế Đơ 70900592 hoạch tài nhiệm vụ giao Phụ trách lập kế Hồn thành 100% Trần Ngọc Quẩn 70902157 hoạch nhân sự, thực nhiệm vụ giao case tuyển dụng Phụ trách phần phân Hồn thành 100% Nguyễn Giang Trung Nghĩa 70901693 tích, xử lý liệu phân tích nhiệm vụ giao chung Phụ trách kế hoạch sản Hoàn thành 100% Nguyễn Thị Thanh Thảo 70902502 xuất, giả định tài nhiệm vụ giao Phụ trách kế hoạch tiếp thị, Hoàn thành 100% Nguyễn Thị Luận 70901495 thu thập thông tin bên nhiệm vụ giao Phụ trách kế hoạch nhân Hoàn thành 100% Tạ Thị Mến 70901540 nhiệm vụ giao Liên hệ, thu thập thơng tin Hồn thành 100% Đặng Minh Trường 70903037 bên công ty nhiệm vụ giao - Cho điểm tập nhóm: 9.00 9.1.4 Kiến nghị cho mơn học: - Có thể sử dụng kênh e – learning để gửi powerpoint nhóm để nhóm khác xem tham khảo, có đóng góp phản hồi trước Số lượng sinh viên lớp nên giảm xuống để nhóm thuyết trình, nhận góp ý từ nhóm khác từ giảng viên để có phản hồi Một lớp nên có khoảng 40 sinh viên chia thành – nhóm 38 Kế hoạch kinh doanh Cơng ty MHIES - V 9.2 Triển khai kế hoạch tiếp thị: 9.2.1 Chi phí tiếp thị: DỰ TRÙ VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ MARKETING NĂM 2013 TT HOẠT ĐỘNG Nghiên cứu thị trường Thuê vận chuyển sản phẩm Thành lập VP đại diện Xây dựng đội ngủ bán hàng Chiêu thị - quảng cáo Tổng chi phí dự trù kinh phí phát sinh Tổng chi phí năm CHI PHÍ CẤU TRÚC CHI PHÍ 2013 (%) 1,000,000,000 14.29% 560,000,000 8.00% 2,700,000,000 640,000,000 1,460,000,000 6,360,000,000 636,000,000 6,996,000,000 38.59% 9.15% 20.87% 9.09% 100% Cấu trúc chi phí tiếp thị 2013 Nghiên cứu thị trường Thuê vận chuyển sản phẩm Thành lập VP đại diện Xây dựng đội ngủ bán hàng Chiêu thị - quảng cáo 9.09% 14.29% 8.00% 20.87% 9.15% 38.59% TT HẠNG MỤC Nghiên cứu thị trường CHI PHÍ CHI TIẾT SỐ ĐƠN GIÁ LƯỢNG 500,000,000 CHI PHÍ 1,000,000,000 GHI CHÚ lần nghiên cứu thị trường 39 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V Thuê vận chuyển sản phầm - Thuê xe vận chuyển - chi phí lắp ráp sản phẩm 560,000,000 14 30,000,000 420,000,000 14 10,000,000 140,000,000 VP đại diện 2,700,000,000 - Chi phí cho VP đại diện + chi phí lương + Chi phí mặt + Chi phí vận hành 900,000,000 60,000,000 300,000,000 500,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000 Xây dựng đội ngũ bán hàng + Lương + Thưởng 640,000,000 14 120,000,000 20,000,000 Chi phí quảng cáo + downmain, tên miền + vận hành quản lý - Brochure giới thiệu sản phẩm - tham dự hội thảo công nghiệm, năm lượng,… - Tài trợ dự án lượng sạch, học bổng,… - Các hoạt động cộng đồng - Mua thông tin khách hàng 17 280,000,000 thưởng 20 triệu cho máy bán được, tính vào cuối năm 1,460,000,000 - Trang web 17 + Thiết kế trang web 360,000,000 72,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 60,000,000 60,000,000 1,000 150,000 150,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 gửi email giới thiệu sản phẩm Theo Matbao.net 40 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V - Quảng cáo báo giấy: 18 + Tạp chí bất động sản nhà đất Việt Nam + Báo tuổi trẻ + Báo thành niên 480,000,000 20,000,000 80,000,000 20 10,000,000 200,000,000 20 10,000,000 200,000,000 - Quảng cáo online (banner) + vietnamnet + Tuổi trẻ + thanhnien HTV9 tháng 1, 4, 7, 10 tháng 1, 4, 7, 10 180,000,000 10,000,000 60,000,000 10,000,000 60,000,000 10,000,000 60,000,000 Ti vi 19 HTV7 trang bìa tháng 1, 4, 7, 10 78,000,000 6,000,000 36,000,000 7,000,000 42,000,000 18 Theo báo giá quảng cáo báo tuoitre, niên, vietnamnet, tap chí BĐS 19 Báo giá từ HTV Bản tin trưa chào ngày 41 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V TT HOẠT ĐỘNG Nghiên cứu thị trường CHI PHÍ 1,000,000,000 CẤU TRÚC CHI PHÍ 2014 (%) 13.59% Thuê vận chuyển sản phẩm 920,000,000 12.50% Thành lập VP đại diện Xây dựng đội ngủ bán hàng Chiêu thị - quảng cáo Tổng chi phí dự trù kinh phí phát sinh Tổng chi phí năm 2,754,000,000 841,600,000 1,175,000,000 6,690,600,000 669,060,000 7,359,660,000 37.42% 11.44% 15.97% 9.09% 100% Cấu trúc chi phí tiếp thị năm 2014 Nghiên cứu thị trường Thuê vận chuyển sản phẩm Thành lập VP đại diện Xây dựng đội ngủ bán hàng Chiêu thị - quảng cáo dự trù kinh phí phát sinh 9.09% 13.59% 15.97% 12.50% 11.44% 37.42% CHI PHÍ CHI TIẾT TT HẠNG MỤC Nghiên cứu thị trường Thuê vận chuyển sản phầm - Thuê xe vận chuyển - chi phí lắp ráp sản phẩm SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ CHI PHÍ 500,000,000 1,000,000,000 GHI CHÚ lần nghiên cứu thị trường 920,000,000 23 30,000,000 690,000,000 23 10,000,000 230,000,000 42 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V VP đại diện - Chi phí cho VP đại diện + chi phí nhân cơng + Chi phí mặt + Chi phí vận hành 2,754,000,000 918,000,000 63,600,000 318,000,000 500,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000 10 11 12 13 14 15 Xây dựng đội ngũ bán hàng + Lương + Thưởng 17 + downmain, tên miền 18 + vận hành quản lý - Brochure giới thiệu sản phẩm - tham dự hội thảo công 20 nghiệm, năm lượng,… 19 - Các hoạt động cộng đồng 23 - Mua thông tin khách hàng 27 + Báo thành niên - Quảng cáo online (banner) thưởng 20 triệu cho máy bán được, tính vào cuối năm 460,000,000 62,000,000 - 1 2,000,000 2,000,000 60,000,000 60,000,000 500 150,000 75,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 gửi email giới thiệu sản phẩm 480,000,000 + Tạp chí bất động sản nhà đất Việt Nam + Báo tuổi trẻ 381,600,000 1,175,000,000 - Quảng cáo báo giấy: 26 28 20,000,000 - Tài trợ dự án lượng sạch, học bổng,… 22 25 23 127,200,000 - Trang web + Thiết kế trang web 24 Chi phí quảng cáo 16 21 841,600,000 20,000,000 80,000,000 20 10,000,000 200,000,000 20 10,000,000 200,000,000 trang bìa tháng 1, 4, 7, 10 tháng 1, 4, 7, 10 tháng 1, 4, 7, 10 180,000,000 43 Kế hoạch kinh doanh 29 + vietnamnet 30 + Tuổi trẻ 31 + thanhnien 32 Ti vi 33 HTV7 34 HTV9 Công ty MHIES - V 10,000,000 60,000,000 10,000,000 60,000,000 10,000,000 60,000,000 78,000,000 6,000,000 36,000,000 7,000,000 42,000,000 Bản tin trưa chào ngày 44 Kế hoạch kinh doanh TT Công ty MHIES - V HOẠT ĐỘNG CHI PHÍ CẤU TRÚC CHI PHÍ 2013 (%) Nghiên cứu thị trường 1,000,000,000 12.40% Thuê vận chuyển sản phẩm 1,160,000,000 14.39% Thành lập VP đại diện Xây dựng đội ngủ bán hàng Chiêu thị - quảng cáo Tổng chi phí dự trù kinh phí phát sinh Tổng chi phí năm 2,811,240,000 984,496,000 1,375,000,000 7,330,736,000 733,073,600 8,063,809,600 34.86% 12.21% 17.05% 9.09% 100% Cấu trúc chi phí tiếp thị năm 2015 Nghiên cứu thị trường Thuê vận chuyển sản phẩm Thành lập VP đại diện Xây dựng đội ngủ bán hàng Chiêu thị - quảng cáo dự trù kinh phí phát sinh 9% 13% 17% 14% 12% 35% CHI PHÍ CHI TIẾT TT HẠNG MỤC Nghiên cứu thị trường Thuê vận chuyển sản phầm - Thuê xe vận chuyển - chi phí lắp ráp sản phẩm SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ CHI PHÍ 500,000,000 1,000,000,000 GHI CHÚ lần nghiên cứu thị trường 1,160,000,000 29 30,000,000 870,000,000 45 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V 29 10,000,000 VP đại diện - Chi phí cho VP đại diện + chi phí nhân cơng + Chi phí mặt + Chi phí vận hành 290,000,000 2,811,240,000 937,080,000 67,416,000 337,080,000 500,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000 10 11 Xây dựng đội ngũ bán hàng 12 + Lương 13 + Thưởng 14 15 17 + downmain, tên miền 18 + vận hành quản lý - Brochure giới thiệu sản phẩm - tham dự hội thảo công 20 nghiệm, năm lượng,… 19 - Các hoạt động cộng đồng 23 - Mua thông tin khách hàng 27 + Báo thành niên thưởng 20 triệu cho máy bán được, tính vào cuối năm 580,000,000 62,000,000 - 1 2,000,000 2,000,000 60,000,000 60,000,000 500 150,000 75,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 gửi email giới thiệu sản phẩm 480,000,000 + Tạp chí bất động sản nhà đất Việt Nam + Báo tuổi trẻ 404,496,000 1,375,000,000 - Quảng cáo báo giấy: 26 28 20,000,000 - Tài trợ dự án lượng sạch, học bổng,… 22 25 29 134,832,000 - Trang web + Thiết kế trang web 24 Chi phí quảng cáo 16 21 984,496,000 20,000,000 80,000,000 20 10,000,000 200,000,000 20 10,000,000 200,000,000 trang bìa tháng 1, 4, 7, 10 tháng 1, 4, 7, 10 tháng 1, 4, 7, 10 - Quảng cáo online (banner) 46 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V 180,000,000 29 + vietnamnet 30 + Tuổi trẻ 31 + thanhnien 32 Ti vi 33 HTV7 34 HTV9 10,000,000 60,000,000 10,000,000 60,000,000 10,000,000 60,000,000 78,000,000 6,000,000 36,000,000 7,000,000 42,000,000 Bản tin trưa chào ngày 9.2.2 Triển khai tiếp thị: 47 Kế hoạch kinh doanh STT Công việc Công ty MHIES - V Cụ thể Thời gian Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 10 11 12 14 Bảo hành sản phẩm Đảm bảo phục vụ bảo hành Nghiên cứu thị trường Lần Lần Thuê vận chuyển sản phầm Mức độ đáp ứng cần có VP đại diện Thuê mướn mặt Tuyển dụng nhân Đi vào hoạt động Xây dựng đội ngũ bán hàng Tuyển dụng nhân Đi vào hoạt động Vận hành Xây dựng web Mua tên miền downmain Thuê thiết kế web Đi vào hoạt động Vận hành Làm Brochure giới thiệu sản phẩm Thiết kế brochure (nội dung) Hoàn thành brochure in ấn Phát hành Tham dự hội thảo Lần Lần Lần Lần Lần Tham dự hoạt động cộng đồng Lần Lần Tài trợ học bổng Tuyển chọn Cấp phát Gửi thư, gửi mail khách hàng Mua thông tin khách hàng Chọn lọc Gửi thư Quảng cáo báo giấy Liên hệ Quảng cáo Kiểm sốt Quảng cáo truyền hình Liên hệ đài truyền hình 48 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V 9.3 Niên độ kế toán, đơn vị sử dụng tiền tệ kế toán: Niên độ kế toán Niên độ kế tốn cơng ty ngày 01 thàng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Đơn vị sử dụng tiền tệ kế toán Đồng Việt Nam (VNĐ) sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế tốn Các sách kế toán áp dụng Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho ghi nhận theo giá gốc (-) trừ dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hạch tốn hàng tồn kho: Phương pháp khai thường xuyên Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng cho hàng tồn kho trích lập giá trị có để thực hàng tồn kho nhỏ giá trị gốc Nguyên tắc ghi nhận khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: TSCĐ hữu hình ghi nhận theo nguyên giá (-) trừ giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình bao gồm khoảng: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, thiết bị văn phòng Ngun tắc ghi nhận TSCĐ vơ hình: TSCĐ vơ hình ghi nhận theo nguyên giá (-) trừ giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vơ hình phần mềm vi tính Phương pháp khấu hao TSCĐ: TSCĐ khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian sử dụng ước tính tài sản Nguyên tắc ghi nhận vốn hố khoảng chi phí khác Chi phí trả trước ngắn hạn dài hạn cơng ty bao gồm: Bảo hiểm trả trước, thuê văn phòng trả trước Phương pháp phân bổ chi phí trả trước theo phương pháp đường thẳng Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí phải trả Chi phí phải trả ghi nhận dựa ước tính hợp lý số tiền phải trả cho hàng hoá dịch vụ sử dụng kỳ gồm khoảng sau: chi phí bán hàng, chi phí phải trả khác Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu Doanh thu ghi nhận kết giao dịch dịch vụ xác định cách đáng tin cậy Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch Lãi tiền gửi ghi nhận sở dồn tích, xác định số dư tài khoản tiền gửi lãi suất áp dụng Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Chi phí thuế TNDN xác định gồm tổng chi phí thuế TNDN hành chi phí thuế TNDN hỗn lại xác định lợi nhuận lỗ kỳ kế tốn Chính sách thuế theo điều kiện quy định cho công ty năm hành sau: Công ty chịu mức thuế suất 25% 49 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V 9.3.1 Dự kiến báo cáo kế toán năm 2013, 2014, 2015: 50 ... Ty Hữu Tồn  Cơng ty TNHH Cát Lâm ( CaPo) Nguồn từ công ty mẹ website Hữu Toàn, CaPo, Vietgen 12 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V  Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Dzĩ An (VIETGEN) So sánh số... ty MHIES – VN năm 30 Biểu đồ 12 Tình hình tổng tài sản 31 Biểu đồ 13 Dự báo khả sinh lời thị trường Việt Nam năm 2011 35 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V Kế hoạch kinh. .. nhiều công v o thị trường Việt Nam Sản xuất Chủ yếu tập trung lắp ráp máy v o sản phẩm 13 Kế hoạch kinh doanh Công ty MHIES - V thức Việt Nam hãng động đầu phát danh tiếng, giới 2.271.250.859 Doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch kinh doanh của công ty MHIES v , Kế hoạch kinh doanh của công ty MHIES v

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay