Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho công ty cổ phần cảng vật cách

36 1 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:40

MỤC LỤC Lời giới thiệu Phần I Khái quát I Giới thiệu chung công ty cổ phần Cảng Vật Cách Thông tin chung công ty Lịch sử hình thành phát triển Công ty 3 Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty 4 Sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sở vật chất Công ty II Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đặc điểm tổng nguồn vốn cấu vốn 9 Đặc điểm nguồn nhân lực 12 Đặc điểm sản phẩm 14 Đặc điểm thị trường 16 Phần II Thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh tầm nhìn đến năm 2020 21 I Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy công ty hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn tới 21 Điểm mạnh 21 Điểm yếu 23 hội 25 Nguy 26 II Thành tựu, hạn chế nguyên nhân 27 Thành tựu đạt 27 Hạn chế tồn 28 Nguyên nhân 28 Kết luận 28 Phần III Phương hướng, mục tiêu giải pháp 29 I Phương hướng, mục tiêu 29 Mục tiêu phát triển 29 Phương hướng phát triên 30 II Giải pháp 30 Trang 1 Sử dụng điểm mạnh để tận dụng hội 31 Khắc phục điểm yếu để tận dụng hội 31 Sử dụng điểm mạnh để đối phó với nguy 32 Nhằm khắc phục điểm yếu để làm giảm nguy 32 Trang LỜI GIỚI THIỆU Khai thác cảng biển ngành kinh doanh khai thác dịch vụ coi mạnh ngành hàng hải Việt Nam Hiện này, khai thác cảng biển Chính phủ quan tâm, hướng dịch ngành dịch vụ hòa nhập theo phát triển chung nước khu vực toàn giới Tất khó khăn thách thức đặt cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực muốn phát triển ổn định, vững cần chiến lược kinh doanh phù hợp Công ty cổ phần Cảng Vật Cách với vị trí địa lý cảng nằm sâu nội địa, bị khống chế độ sâu luồng vào cảng, tiếp nhận tàu đến 3.000 DWT, khai thác mặt hàng thu nhập thấp Tuy nhiên, với bề dày lịch sử cảng, cảng thiết bị khai thác xếp dỡ chuyên dụng đội ngũ cán công nhân viên lành nghề Ở khó khăn lợi cho Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp ngành khai thác mũi nhọn Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần Cảng Vật Cách, giúp đỡ phòng chức chuyên môn nghiệp vụ với kiến thức học tập nghiên cứu thời gian học tập trường Kinh tế quốc dân, nghiên cứu hồn thành chiến lược kinh doanh cho Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách thông qua đề tài “Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Cảng Vật Cách” Đề tài gồm ba phần sau: Phần I Tổng quan Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Phần II Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Phần III Phương hướng, mục tiêu Do thời gian thực tập hạn, kiến thức hạn chế nên khó tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung thầy giáo để chuyên đề thực tập tốt ý nghĩa thực tiễn cao Tơi xin cảm ơn thầy giáo trường Đại học kinh tế Quốc dân đặc biệt thầy giáo Hà Sơn Tùng giúp đỡ tơi hồn thành tốt chuyên đề thực tập Xin trân trọng cảm ơn! Trang PHẦN I KHÁI QUÁT I Giới thiệu chung Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Thông tin chung công ty Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Tên giao dịch: VatCach port joint stock company Trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Trong vùng quản lý hàng hải Cảng Vụ Hải Phòng Vị trí địa lý cảng: 20052’54’’N - 106036’54’’E Địa chỉ: Km đường Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0203000364 Sở KHĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 13 / 08 / 2002 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa Kinh doanh kho, bến, bãi Dịch vụ đại lý vận tải giao nhận hàng hóa Vận tải hàng hóa đa phương thức Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, xăng dầu Sửa chữa khí, phương tiện giới thủy, Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Thực chủ trương sách Đảng Nhà nước chuyển đổi kinh tế thị trường theo định hướng Nhà nước, Cảng Hải Phòng tách Xí nghiệp xếp dỡ Vật Cách khỏi Cảng Hải Phòng Theo định số 2080 / 2002 / QĐ-BGTVT ngày 03 / 07 / 2002 củ Bộ trưởng Giao thông Vận tải thức tách Xí nghiệp xếp dỡ Vật Cách từ Cảng Hải Phòng thành Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách Công ty thành lập với vốn điều lệ 12 tỷ đồng Việt Nam 30% vốn Nhà nước, lại 70% vốn cổ đơng CBCNV cơng ty đóng góp Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách vị trí bãi Cảng nằm hữu ngạn sơng Cửa Cấm, cách trung tâm Hải Phòng phía thượng lưu 12 km chế độ thủy triều nhật triều với mức nước cao 4,0m, đặc biệt cao 4,23m, mực nước thủy triều thấp 0,48m, đặc biệt thấp 0,23m Xí nghiệp Xếp dỡ Vật Cách bắt đầu xây dựng từ năm 1968, ban đầu bến cảng thuộc dạng mố cầu diện tích mặt bến (8,0x8,0) m Xí Trang nghiệp xếp dỡ Vật Cách thành viên Cảng Hải Phòng, nằm cách xa trung tâm cảng, cơng đổi gặp nhiều khó khăn Xí nghiệp mố cầu, lúc đầu lượng phương tiện thô sơ lạc hậu, lao động thủ công làm than, làm loại hàng rời chủ yếu Do tình hình đất nước ngày nhu cầu cao xếp dỡ mặt hàng Xí nghiệp, với nỗ lực tập thể lãnh đạo toàn thể cán cơng nhân viên tồn xí nghiệp Xí nghiệp cấu lại tổ chức biện pháp đổi mới, mua sắm thêm thiết bị để đáp ứng với yêu cầu chủ hàng phục vụ đất nước Từ đáp ứng nhu cầu thị trường, chủ hàng, nâng cao đời sống cho cán cơng nhân viên tồn xí nghiệp, thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước ngày cao Trong công đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc năm 1968 - 1975 Xí nghiệp nơi trung chuyển vũ khí chiến lược, lương thực phục vụ chi viện giải phóng Miền Nam thống Tổ quốc, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp vấn đề quan trọng trình sản xuất kinh doanh Cùng với phát triển củaBAN KIỂM kinh tế, SỐT Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách ln quan tâm đến việc kiện tồn máy quản lý cho phù hợp với lực sản xuất kinh doanh Công ty Bộ máy quản lý Công ty tổ chức theo cấu trực tuyến chức từ Giám đốc Công ty đến phòng, phân xưởng, đội Qua chức quản lý chun mơn hóa, tận dụng lực cán chuyên viên đầu ngành lĩnh vực Các định phận chức ý nghĩa mặt hành phận trực tuyến thông qua người lãnh đạo cao hay người lãnh đạo cao ủy quyền Các phân xưởng bố trí thực nhiệm vụ sản xuất từ đưa xuống đảm bảo chất lượng giao Trang a Sơ đồ cấu tổ chức HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC PGĐ KHAI THÁC PGĐ KỸ THUẬT Phòng Kỹ thuật An tồn Phòng Cơng trình PGĐ KHAI THÁC Phòng Điều độ Kho hàn g Phòng Bảo vệ PGĐ NỘI CHÍNH Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng Tổng hợp Phòng Tài Kế tốn (Nguồn: Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách) b Chức nhiệm vụ máy quản lý Công ty Hội đồng quản trị (5 người): quan quản lý cao Công ty, đại hội đồng cổ đông bầu bãi nhiệm, miễn nhiệm Hội đồng quản trị tồn quyền nhân danh công ty trước pháp luật để định vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt (3 người): kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động quản lý hoạt động điều hành kinh doanh Giám đốc ghi chép sổ kế toán báo cáo tài Kiểm sốt, giám sát Giám đốc điều hành việc chấp hành Điều lệ Nghị Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch hội đồng quản trị: người chịu trách nhiệm trước tập thể lãnh đạo Công ty kế hoạch, mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh điều hành, kiểm tra hoạt động Công ty Trang Giám đốc điều hành: Giám đốc người đứng đầu Công ty chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam Nhà nước hoạt động kinh doanh Công ty Là người chịu trách nhiệm trước tập thể lãnh đạo Công ty kế hoạch, mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh điều hành, kiểm tra hoạt động Cơng ty Phó Giám đốc (3 người): Do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miền nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc quản lý điều hành hoạt động Cơng ty Các Phó giám đốc Công ty người giúp việc cho giám đốc, giám đốc ủy quyền chịu trách nhiệm số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với giám đốc phần việc phân cơng Phó giám đốc nội chính: giúp Giám đốc phụ trách cơng tác nội chính, trực tiếp phụ trách mặt hành đời sống chế độ sách Phụ trách cơng tác tiền lương, y tế, bảo vệ, tự vệ, công tác tuyên truyền thi đua hội đồng khen thưởng kỷ luật Phó giám đốc khai thác: giúp Giám đốc phụ trách công tác khai thác cầu tàu khu chuyển tải Trực tiếp phụ trách trực ban, đội xếp dỡ đơn vị kho bãi Cân đối công việc sản xuất hàng hóa vào kho bãi Cơng ty Phó giám đốc kỹ thuật: giúp Giám đốc phụ trách cơng tác kỹ thuật, cơng trình, an tồn lao động, sáng kiến cải tiến kỹ thuật Trực tiếp phụ trách Đội giới, Phòng Khoa học kỹ thuật, phòng cơng trình Tổ chức quản lý sử dụng, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật, sử dụng điện năng, nhiên liệu Phòng Tổng hợp: Tham mưu cho Giám đốc tổ chức máy quản lý công ty Đề xuất đào tạo cán trước mắt lâu dài, xây dựng kế hoạch tiền lương, nâng cấp bậc cho cán công nhân viên Xây dựng kế hoạch nhân lực đào tạo ngắn hạn dài hạn cho công ty Điều hành quản lý hệ thống văn bản, tài liệu tồn Cơng ty lưu giữ văn tài liệu Đề xuất phương án, trang thiết bị phương tiện làm việc phòng, kho hàng, xưởng Phòng Tài - kế tốn: nhiệm vụ hạch tốn thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định Nhà nước Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc để thực nghiêm túc quy định tài Chính phủ Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên cung cấp tình hình tài chính, ngồn vốn, hiệu sử dụng vốn Lập kế hoạch vốn tạo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Quản lý ngồn thu chi tình hình sử dụng Trang loại tài sản Cơng ty, hạch tốn nguồn thu chi, lỗ lãi, lập báo cáo tài vào cuối kỳ Phòng Kỹ thuật - An tồn: giúp cho giám đốc việc đầu tư thiết bị mới, công nghệ mới, nguyên vật liệu mới, an toàn lao động Quan hệ với bạn hàng lựa chọn đầu tư thiết bị công nghệ, nguyên liệu, giữ cho sản xuất cơng ty ổn định hiệu Kiểm tra theo dõi ổn định sản xuất tồn Cơng ty Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng phương tiện, thiết bị nâng hạ, vận chuyển Công ty Phòng Cơng trình: tham mưu cho giám đốc thực việc quản lý xây dựng bản, bảo vệ cơng trình nội Cơng ty Phòng Bảo vệ: nhiệm vụ đạo bao qt tồn cơng tác an ninh trật tự tồn cơng ty Đề xuất phương án bảo vệ kết hợp với lực lượng bảo vệ hàng hóa, biện pháp tích cực cơng tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng nội quy vào cảng Kho hàng: Quản lý diện tích kho, bãi để hàng để tiếp nhận, xếp hàng hóa quy định, an tồn, xác Giao đúng, đủ cho chủ hàng theo nguyên tắc, thủ tục hành phạm vi kho bãi đơn vị quản lý Sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty cổ phần Cảng Vật Cách kinh doanh nhiều ngành nghề công ty tập trung vào việc nguồn thu cao, chủ yếu lĩnh vực sau: - Ký hợp đồng xếp dỡ, giao nhận bảo quản lưu kho hàng hóa với chủ hàng - Phụ trách xếp dỡ, bảo quản hàng hóa, nhận chuyển giao hàng hóa cho chủ hàng cho tàu chủ hàng ủy nhiệm vận chuyển - Dẫn dắt tàu vào cảng cung cấp nguyên vận liệu cần thiết cho tàu (dầu, mỡ, than, củi ) - Xây dựng, sửa chữa, tu cơng trình thuộc phạm vi cảng đảm bảo cho tàu phương tiện vận tải lại thuận tiện an toàn (xây dựng cầu tàu, nhà xưởng, đường giao thông nội bộ, nạo vét thủy diện trước bến) - Giao hàng xuất cho phương tiện vận tải nhận hàng nhập từ phương tiện vận tải ủy quyền - Kế toán việc giao nhận hàng hóa nhập lập chứng từ cần thiết, tiến hành xếp dỡ vận chuyển bảo quản lưu kho hàng hóa sở vật chất Công ty Trang Hệ thống cầu tàu: L = 848 m (dùng cho sà lan tàu trọng tải từ 2.000 đến 3.000 DWT cập bến) Trang Hệ thống cầu tàu: Chiều dài Tên/số cầu tàu (m) Độ sâu trước bến Loại tàu/hàng (DWT) (m – Hệ hải đồ) Cầu tàu số 61 - 4,50 2.000-3.000 bách hóa Cầu tàu số 96 - 4,50 2.000-3.000 bách hóa Cầu tàu số 96 - 4,50 3.000 Cầu tàu số 4+5 125 - 4,00 2.000 bách hóa + lỏng Cầu tàu số 106 - 4,50 3.000 bách hóa bách hóa (Nguồn: Cơng ty cổ phần cảng Vật Cách) Kho bãi: Tổng diện tích mặt : 210.000 m2 Kho kín : 18.000 m2 Bãi : 130.000 m2 (Nguồn: Công ty cổ phần cảng Vật Cách) Thiết bị khai thác: Loại, kiểu Số lượng Sức nâng/tải/công suất Cần trục chân đế 06 5-36 MT Cần trục bánh lốp 07 5-36 MT Xe nâng hàng 04 4-7 MT Phương tiện vận chuyển 08 5-16 MT (Nguồn: Công ty cổ phần Cảng Vật Cách) Để đáp ứng nhu cầu thị trường, chủ hàng, thời gian gần Hội đồng quản trị công ty tiếp tục đầu tư mở rộng cầu, mua sắm thêm số thiết bị xếp dỡ, tu nạo vét luồng, nâng cấp sửa chữa bến bãi Ngồi cơng ty trọng tới vấn đề đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho cán công nhân viên Việc đầu tư nhằm mục đích thu hút nhiều chủ hàng, nâng cao suất xếp dỡ, đảm bảo chất lượng hàng hóa, cải thiện điều kiện việc làm, nâng cao đời sống cho cán công nhân viên tồn cơng ty Trang 10 Biểu đồ cấu mặt hàng nội địa thơng qua cảng năm 2010 Nhìn vào số liệu hàng hóa thơng qua cảng mặt hàng chủ yếu thông qua cảng từ năm 2008 đến năm 2010 cho ta thấy, hàng hóa thơng qua Cảng Vật Cách chủ yếu hàng nội địa, hàng xuất nước nhập từ nước vào nước không đáng kể Các mặt hàng khai thác chủ yếu hàng bách hóa, đặc biệt hàng rời, khơng hàng container Điều lý giải vị trí địa lý cảng nằm sâu nội địa nên bị hạn chế chiều sâu luồng vào cảng, quãng đường vận chuyển xa làm tăng cước vận chuyển Ngồi ra, cảng bị ảnh hưởng độ cao tĩnh khơng cầu Bính (Hải Phòng) nên cảng tiếp nhận tàu tải trọng đến 3.000 DWT Khai thác hàng bách hóa mặt hàng doanh thu thấp chi phí cho nhân công lớn Các mặt hàng thông qua cảng chủ yếu hàng bách hóa, khơng hàng container phân khúc thị trường Cảng Vật Cách nằm khu vực bến cảng sông Cấm, bị hạn chế phát triển, khai thác cho tàu hàng bách hóa tải trọng đến 10.000 DWT Các khu vực phát triển để tiếp nhận hàng container khu vực cảng nước sâu như: Khu bến cảng Lạch Huyện tiếp nhận tàu container tới 100.000 DWT, khu bến Cảng Đình Vũ tiếp nhận tàu container đến 20.000 DWT không đầy tải Trang 22 Tại khu vực bến cảng sông Cấm số cảng kinh doanh dịch vụ khai thác cảng Cảng Vật Cách, tạo cạnh tranh khốc liệt giá Xí nghiệp Xếp dỡ Hồng Diệu thuộc Cơng ty TNHH thành viên Cảng Hải Phòng ngành nghề kinh doanh giống Cảng Vật Cách thiết bị xếp dỡ quy mô đại hơn, vị trí địa lý thuận lợi nằm gần trung tâm Hiện nay, dọc đường năm cũ nhiều cơng ty xin giấy phép kinh doanh cảng, khai thác dịch vụ bốc xếp Cảng Nam Ninh, Cảng Vinashin, Cảng Sông Đà , đặc biệt số cảng cóc mọc lên, vị trí nằm liền kề với Cảng Vật Cách Do đó, cơng ty năm qua gặp nhiều khó khăn phải chia sẻ thị phần với đối thủ cạnh tranh Để khắc phục khó khăn trên, cơng ty tận dụng mạnh để thu hút khách hàng Với chiều dài tuyến bến diện tích kho bãi rộng, phương tiện xếp dỡ phù hợp, người lao động tính chun nghiệp cao góp phần giúp cho cơng ty cạnh tranh tốt hơn, lấy lòng tin khách hàng Cơng ty trọng nhiều đến khâu thị trường nhằm giữ mối quan hệ tốt với chủ hàng truyền thống tạo mối quan hệ với khách hàng khác Trang 23 PHẦN II THỰC TRẠNG CỦA XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 Phân tích SWOT cơng cụ hữu ích giúp tìm hiểu vấn đề định việc tổ chức, quản lý kinh doanh Sau phân tích yếu tố mơi trường vĩ mơ môi trường ngành kinh doanh, doanh nghiệp thường xác định rõ hội nguy từ môi trường bên ngoài, điểm mạnh điểm yếu từ bên nội doanh nghiệp để làm cân nhắc xây dựng định hướng phương án chiến lược Đây kỹ thuật phân tích sử dụng nhiều khơng q phức tạp đem lại hiệu cao Phương pháp khung lý thuyết giúp nhà quản trị xét duyệt lại chiến lược, xác định vị hướng cho doanh nghiệp Ngày nhiều doanh nghiệp vận dụng SWOT xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường Chuyên đề dùnghình SWOT để hình thành chiến lược kinh doanh tầm nhìn đến năm 2020 Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách I Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy công ty hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn tới Điểm mạnh 1.1 Thương hiệu Công ty cổ phần Cảng Vật Cách tách từ Cảng Hải Phòng đến năm 2012 năm Hiện nay, Công ty cổ phần Cảng Vật Cách hoạt động thành viên Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, tổng công ty uy tín, phát triển bậc ngành hàng hải Việt Nam Ngồi ra, Cơng ty kế thừa truyền thống lâu đời Cảng Hải Phòng nên Công ty tạo phong cách làm việc chun nghiệp, tạo lòng tin từ phía chủ hàng khách hàng Thương hiệu Công ty cổ phần Cảng Vật Cách tiếp tục xây dựng phát triển năm sau cổ phần 1.2 Vị trí địa lý Cơng ty nằm cách xa trung tâm thành phố 10 km phía đường thành phố Hà Nội Thành phố Quảng Ninh giao thông thuận tiện Đường giao thông đạt tiêu chuẩn quốc lộ đáp ứng nhu cầu lại tất phương tiện phục vụ khai thác cảng Với vị trí xa trung tâm thành phố, dân cư xung quanh công ty thưa, tập trung nhiều nhà máy lớn, gần cửa ngõ giao thông Hà Nội, Hải Dương, Trang 24 Quảng Ninh biên giới phía Bắc nên hàng hóa từ cảng nơi thuận tiện, giảm kinh phí thời gian vận chuyển Tại khu vực nhiều cơng ty mở để phục vụ, hỗ trợ cho khai thác cảng sửa chữa phương tiện thủy, bộ, dịch vụ bốc xếp hàng hóa, nhiều đội xe đội tàu chuyên phục vụ với giá cạnh tranh Từ tạo ngành dịch vụ khép kín, thuận tiện, tạo sức hấp dẫn bạn hàng tìm đến Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách ký kết hợp đồng kinh tế 1.3 Hệ thống sở hạ tầng Cơng ty diện tích sử dụng 17 ha, chiều dài tuyến bến lên tới gần 1.000 m tiếp nhận tàu 3.000 DWT đầy tải Luông vào cảng nạo vét hàng năm nên đảm bảo độ sâu trước bến Đường giao thông nội cảng quy hoạch thuận tiện cho giao thơng làm hàng cảng Cảng hệ thống kho, bãi chứa hàng tiền phương hậu phương liên hoàn với hệ thống chiếu sáng hỗ trợ cho việc khai thác bảo vệ hàng hóa Cơng ty tận dụng tuyến đường sắt đặt cảng, chạy thẳng vào cầu tàu Tận dụng cước vận chuyển đường tàu hỏa thấp vận chuyển đường bộ, thu hút nhiều hàng hóa thơng qua cảng từ tuyến giao thơng đường sắt Trong tương lai tầm nhìn đến năm 2020, Cơng ty nhiều quỹ đất để phát triển thêm số ngành nghề đem lại hiệu kinh tế cao cho công ty, tăng thu nhập cho cán cơng nhân viên Cơng ty khu nhà điều hành xây độc lập, đại vị trí nằm khu vực khai thác cho cán điều hành làm việc Ở trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng tạo điều kiện mơi trường làm việc văn minh lịch 1.4 Thiết bị xếp dỡ Công ty trang bị thiết bị, máy xếp dỡ phù hợp với công việc khai thác hàng mạnh cảng như: hàng rời, hàng bao, hàng sắt thép Đây thiết bị thân thiện với người sử dụng, dễ khai thác, đặc biệt bị hỏng cần sửa chữa vật sẵn thị trường 1.5 Nguồn nhân lực Được thừa hưởng đội ngũ cán cơng nhân viên tay nghề cao, kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp khai thác cảng nhiều năm Hàng năm ln tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán công nhân viên để phù hợp với ngành nghề khai thác công ty Trang 25 Công ty phân thành phận phòng ban chuyên trách để quản lý chuyên sâu lĩnh vực chuyên môn Điểm yếu 2.1 Vị trí địa lý Cảng vị trí nằm sâu nội địa, cách cửa ngõ sông cấm nên bị hạn chế độ sâu luông vào cảng, bị hạn chế độ cao tĩnh không cầu Bính (Hải Phòng) nên tiếp nhận tàu tải trọng 3.000 DWT Với vị trí địa lý vậy, công ty thu hút mặt hàng chủ yếu hàng rời, hàng bao - loại mặt hàng cho doanh thu thấp, chi phí nhiều nhân cơng 2.2 Nguồn nhân lực Nhìn vào bảng cấu lao động theo trình độ Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách từ năm 2008 đến năm 2010, ta thấy công nhân bốc bốc xếp chiếm 50% tổng số lao động tồn cơng ty Hiện nay, tốn tìm người lao động nặng khó khăn cho doanh nghiệp thành phố Hải Phòng Ban lãnh đạo cơng ty ln tuyển dụng cơng nhân sức khỏe phù hợp với cơng việc để kế cận người độ tuổi cao Tuy vậy, năm gần đầy, lượng công nhân tuyển vào lượng công nhân chấm dứt hợp đồng lao động ngang Tạo cân tuyển dụng người lao động Đối với cán văn phòng, q trình cổ phần hóa, số người chuyển sang đơn vị khác, số người nghỉ hưu nên Công ty bị hẫng cán kế cận Một số cán trẻ thiếu kinh nghiệm quản lý, số cán tuổi mang tính chất bao cấp nên tạo hiệu công việc không cao 2.3 chế, sách Nhà nước Trong năm gần đây, sách thuế Nhà nước doanh nghiệp tăng lên Chi phí chi trả số khoản bị tăng lên bảo hiểm người lao động, bảo hiểm thất nghiệp làm tăng chi phí cho cơng ty 2.4 Thiết bị máy xếp dỡ Phương tiện thiết bị Cảng thiết bị đặc chủng cho khai thác hàng rời mang lại suất cao phương tiện già cỗi từ năm 80 Trong trình sử dụng thường xuyên bị hư hỏng, chi phí sửa chữa phương tiện tăng cao Trang 26 Đặc biệt cần trục chân đế loại đến 10 Liên Xô cũ thiết bị xếp dỡ tuyến tiền phương hiệu hỏng nhiều thời gian sửa chữa, đơi hỏng máng ca làm ảnh hưởng tới uy tín cơng ty Hiện tại, cần giải phóng hàng nhanh thiết bị xếp dỡ chưa đủ, phải tăng cường cần trục bánh lốp cho suất hiệu xếp dỡ khơng cao, giảm tính động hoạt động sản xuất 2.5 Thị trường Trước cổ phần, công ty bị phụ thuộc nguồn hàng từ Cảng Hải Phòng nên cổ phần hóa, cơng ty gặp khó khăn khâu tiếp thị tới khách hàng, bị thụ động vào khách hàng Đặc điểm thị trường ngành khai thác dịch vụ bốc xếp phụ thuộc phần lớn vào khách hàng, khơng chủ động tìm kiếm Do việc nắm bắt nguồn hàng phát triển thị trường khâu quan trọng để thu hút chủ hàng Để nắm bắt rõ tình hình khai thác cảng, để thấy mặt hàng chủ đạo thông qua cảng, từ sách, hướng tập trung vào để phát triển khai thác 2.6 Thị phần công ty Các mặt hàng thông qua cảng chủ yếu hàng bách hóa, khơng hàng container phân khúc thị trường Cảng Vật Cách nằm khu vực bến cảng sông Cấm, bị hạn chế phát triển, khai thác cho tàu hàng bách hóa tải trọng đến 10.000 DWT Các khu vực phát triển để tiếp nhận hàng container khu vực cảng nước sâu như: Khu bến cảng Lạch Huyện tiếp nhận tàu container tới 100.000 DWT, khu bến Cảng Đình Vũ tiếp nhận tàu container đến 20.000 DWT không đầy tải Tại khu vực bến cảng sơng Cấm số cảng kinh doanh dịch vụ khai thác cảng Cảng Vật Cách, tạo cạnh tranh khốc liệt giá Xí nghiệp Xếp dỡ Hồng Diệu thuộc Công ty TNHH thành viên Cảng Hải Phòng ngành nghề kinh doanh giống Cảng Vật Cách thiết bị xếp dỡ quy mô đại hơn, vị trí địa lý thuận lợi nằm gần trung tâm Hiện nay, dọc đường năm cũ nhiều công ty xin giấy phép kinh doanh cảng, khai thác dịch vụ bốc xếp Cảng Nam Ninh, Cảng Vinashin, Cảng Sơng Đà , đặc biệt số cảng cóc mọc lên, vị trí nằm liền kề với Cảng Trang 27 Vật Cách Do đó, cơng ty năm qua gặp nhiều khó khăn phải chia sẻ thị phần với đối thủ cạnh tranh Để khắc phục khó khăn trên, cơng ty tận dụng mạnh để thu hút khách hàng Với chiều dài tuyến bến diện tích kho bãi rộng, phương tiện xếp dỡ phù hợp, người lao động tính chun nghiệp cao góp phần giúp cho cơng ty cạnh tranh tốt hơn, lấy lòng tin khách hàng Cơng ty trọng nhiều đến khâu thị trường nhằm giữ mối quan hệ tốt với chủ hàng truyền thống tạo mối quan hệ với khách hàng khác hội 3.1 Sự phục hồi kinh tế Sau thời gian bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế tồn cầu, số nước cơng nghiệp phát triển biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Do đó, thời gian tới kinh tế giới phục hồi, doanh nghiệp nước ta phát triển, đời sống người dân tăng lên, giao thương nước với nước ta; vùng miền đất nước nên sản lượng thông qua cảng tăng lên 3.2 Chính sách Nhà nước Việt Nam đường bờ biển chạy dài, lên tới 3.000 km, diện tích biển lên tới triệu km2 nên thấy rõ tầm quan trọng biển tới kinh tế đất nước Hàng năm, ln dự báo lượng hàng thơng qua cảng nước để định hướng, điều chỉnh kịp thời Chính phủ thơng qua báo cáo quy hoạch nhóm cảng biển năm 2020 định hướng đến năm 2030 cho nhóm cảng biển, từ đưa sách phù hợp, định hướng phát triển, làm sở cho cảng phát triển tốt Để làm tốt điều này, Chính phủ ln nguồn vốn phát triển dành cho công ty phát triển đội tàu vận chuyển, xây dựng phát triển khu cảng nước sâu theo định hướng phát triển ngành dịch vụ khai thác cảng biển Luôn tạo điều kiện thuận lợi, sách ưu thuận lợi, thơng thống để nhóm cảng biển phát triển Các doanh nghiệp tận dụng ưu đãi Chính phủ để mở rộng sản xuất kinh doanh 3.3 Khách hàng truyền thống khách hàng tiềm Với bề dày lịch sử phát phiển, Cơng ty ln bạn hàng truyền thống, ký hợp đồng năm để thu hút lượng khách hàng Hàng năm, cảng tổ Trang 28 chức hội nghị khách hàng để tạo giao lưu cảng chủ hàng, lắng nghe ý kiến chủ hàng để công ty điều chỉnh cho phù hợp với kinh tế thị trường Trong thời gian tới, cảng Cái Lân Quản Ninh chuẩn bị đưa vào khai thác hàng container, mặt hàng đem lại lợi nhuận doanh thu cao Tận dụng tối đa lợi vị trí địa lý diện tích rộng, Ban lãnh đạo công ty nghiêm túc nghiên cứu đề án liên doanh với Cảng Cái Lân để làm hàng container chuyển tải Tiếp tục đón đầu nguồn hàng từ dự án Bến Gót hồn thành đưa vào sử dụng, tận dụng tối đa quan hệ với khách hàng, Ban lãnh đạo công ty đánh giá việc phát triển Logistics phù hợp tương lai không xa, phù hợp với phát triển Ngành khai thác cảng biển 3.4 Sản phẩm thay Lợi năm gần Công ty chuyên khai thác hàng bách hóa Trong mạnh hàng rời, hàng bao Tuy nhiên, mặt hàng lúc gây khó khăn cho khai thác cảng Hàng bao cho sản lượng thông qua cảng lớn doanh thu không cao, tốn nhân công, tái lao động sản xuất thấp Hàng rời cho sản lượng thấp cho doanh thu cao, cần nhân công máng ca, tái tạo sức lao động cao Do đó, q trình sản xuất, cơng ty lựa chọn mặt hàng đưa vào khai thác cho phù hợp với điều kiện Công ty Những mặt hàng cung cấp thị trường công ty bị đối thủ cạnh tranh gây khó khăn, khơng phải lúc mặt hàng Để đảm bảo công việc, thu nhập cho cán công nhân viên, công ty ý tới sản phẩm thay khai thác hàng tôn cuộn, sắt thép Đặc biệt, công ty kế hoạch dài cho cơng việc khai thác hàng container chuyển tải, phát triển Logistics Những sản phẩm thay đặc biệt đem lại diện mạo cho công ty, tăng thu nhập cho cán công nhân viên Nguy 4.1 Chính sách Nhà nước Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách nằm hệ thống cảng biển bên bờ sông Cấm, nằm danh sách Cảng biển hạn chế phát triển Đó điều hạn chế cơng ty Trang 29 Tuy Nhà nước số sách ưu tiên cho cảng cổ phần tách từ đơn vị Nhà nước, cấm phát triển cảng tư nhân để cạnh tranh Nhà nước khơng thể kiểm sốt vấn đề nêu Trong năm qua nhiều doanh nghiệp phát triển dịch vụ này, chưa kể cảng cóc mọc lên không chịu quản lý Nhà nước, tạo cạnh tranh không lành mạnh 4.2 Đối thủ cạnh tranh Công ty kinh doanh ngành dịch vụ khai thác cảng vừa đem lại lợi nhuận cao, vữa giải cơng ăn việc làm cho hàng nghìn lao động Trong năm qua, nhiều doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng, cạnh tranh khốc liệt giá Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Cảng Vật Cách dùng biện pháp cạnh tranh giá Do Cảng Vật Cách phải dùng biện pháp cải tiến suất lao động, giảm chi phí sản xuất quản lý qua khâu từ người máy móc thiết bị II Thành tựu, hạn chế nguyên nhân Thành tựu đạt Từ Công ty cổ phần Cảng Vật Cách chuyển đổi từ công ty nhà nước sang cơng ty cổ phần hóa, đến đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần thực chủ trương đổi Đảng Nhà nước Công ty thay đổi phong cách, tư tưởng làm việc quan liêu chế xin cho sang chế độ làm việc động, sáng tạo Từ chỗ phải xin tiêu, công ty tự hạch toán, sản xuất độc lập, tạo cơng ăn việc làm cho hàng nghìn người, góp phần bảo đảm an sinh xã hội Tất hạng mục đầu tư Công ty từ sở vật chất đến thiết bị sản xuất hoạt động hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao cho Công ty sở vật chất Công ty nâng cao, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán nhân viên thoải mái, sáng tạo, phát huy lực thân Trong năm Xí nghiệp thành phần thuộc Cảng Hải Phòng, Cơng ty đạt sản lượng thông qua cảng năm là 500.000 đến 600.000 tấn, đến đạt sản lượng thông qua cảng năm từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu Công ty tăng khen Tổng công ty, thành viên hàng đầu Tổng công ty Trang 30 Hạn chế tồn Bên cạnh thành tự, Công ty cổ phần Cảng Vật Cách số hạn chế, cần phải thay đổi năm tới: - Thiết bị xếp dỡ già cỗi, hay bị hỏng, thời gian sửa chữa kéo dài, ảnh hưởng tới suất lao động ảnh hưởng tới uy tín Cơng ty - Các mặt hàng truyền thống hàng bao, hàng rời khai thác tốn nhiều nhân công, ảnh hưởng tới suất lao động Phải cải tiến thiết bị xếp dỡ, đưa giới hóa vào nhằm giải phóng sức lao động người - Chưa phát huy hết tính sáng tạo cán cơng nhân viên, chưa phát huy mạnh sẵn Công ty Nguyên nhân Tất thành tự hạn chế Cảng Vật Cách số nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan: - Chính sách đắn Nhà nước phát huy tốt khả cán công nhân viên - Sự sáng suốt, nhạy bén kinh doanh Ban lãnh đạo công ty - Thừa hưởng trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng diện tích sử dụng nhiều - Để đầu tư trang thiết bị xếp dỡ đại cần lượng vốn đầu tư vào lớn, Ban lãnh đạo không dám mạnh dạn đầu tư nhiều chi phí lãi vay lớn - Sự cạnh tranh khốc kiệt Các đối thủ cạnh tranh khiến thị phần Công ty bị chia sẻ nhiều Kết luận Với tất phân tích nêu trên, Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách chưa thực trọng đến việc hình thành chiến lược kinh doanh để tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn làm sở cho việc phát triển ổn định bền vững Cơng ty Việc chiến lược kinh doanh mang tính bột phát, khơng nghiên cứu khoa học Trang 31 PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP I Phương hướng, mục tiêu Mục tiêu phát triển - Thực tốt chiến lược ban lãnh đạo đề ra, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, phát huy vai trò cơng tác đồn thể Cơng đồn, Đồn niên; - Trú trọng khâu tiếp thị mặt hàng khai thác công ty tới khách hàng Duy trì mối quan hệ lâu dài với bạn hàng truyền thống Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với nhiều bạn hàng khắp miền đất nước nước ngoài; - Tiếp tục nghiên cứu, đổi công tác quản lý, công tác cán bộ, đảm bảo máy tinh gọn, hiệu lực huy điều hành chất lượng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt Sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo cân đối, tiết kiệm; - Nghiên cứu sửa đổi giá cước phù hợp với thực tế, hấp dẫn thu hút khách hàng, cạnh tranh chất lượng dịch vụ hữu hiệu nhất; - Tổ chức đưa hạng mục đầu tư vào khai thác đạt hiệu cao Tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâp cấp cảng, đặc biệt chăm lo tới chất lượng phương tiện, thiết bị xếp dỡ giữ cho sản xuất ổn định; - Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo chất lượg công nhân bốc xếp đáp ứng kịp thời khả phát triển cảng giai đoạn mới; - Khai thác hiệu sở vật chất, tăng doanh thu lợi nhuận hàng năm công ty đạt mức cao tổng công ty hàng hải Niệt Nam, nâng cao đời sống cán công nhân viên, đồng thời đảm bảo tương xứng quyền lợi cổ đông Phấn đấu đến năm 2020, sản lượng thông qua cảng đạt 2,5 triệu tấn/năm, doanh thu đạt 100 tỷ; - Tập trung khai thác mặt hàng chủ đạo mạnh công ty mang lại doanh thu cao; - Nghiên cứu thay đổi cấu mặt hàng năm tới để tăng lực cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho người lao động Căn vào tình hình sản xuất thực tế cơng ty phát triển ngành Hàng Hải, công ty nghiên cứu liên danh để làm hàng container chuyển tải từ cảng Cái Lân cảng Vật Cách Xây dựng hệ thống kho bãi, đường giao thông cảng để làm Logistics, đón đầu dự án Bến Gót hồn thành đưa vào khai thác; Trang 32 - Tập trung huy động vốn để hoàn thiện dự án mua sắm thiết bị sở hạ tầng để khai thác hàng, nhanh chóng đưa vào khai thác để giảm bớt áp lực trả lai vay; - Đào tạo bước cán công nhân đáp ứng kịp thời đưa vào khai thác hàng chuyển tải container; - Xây dựng thêm sở hạ tầng nhà công nhân, khu căng tin cho công nhân sinh hoạt để thu hút người lao động; - Đầu tư thêm trang thiết bị để dần thay phương tiện cũ kỹ, già cỗi; - Đảm bảo công tác vệ sinh mơi trường, an tồn lao động, an ninh trị trật tự nội cảng cơng tác phòng chống bão lụt mùa mưa bão Phương hướng phát triển Trong năm tới, công ty nhận định tình hình lạm phát suy thối kinh tế tồn cầu diễn biến phức tạp khó lường Đặt biệt cơng ty phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt với cảng khu vực, hàng lưu kho bãi giảm, cơng ty phần cân đối nhân lực lao động, thiếu lao động bốc xếp, lao động gián tiếp dư thừa Do đó, cơng ty đặt phương hướng phát triển năm tiếp theo: - Tận dụng tối đa lợi địa lý điều kiện tự nhiên, đặc biệt tiềm biển để phát triển toàn diện hệ thống cảng biển với bước đột phá thẳng vào đại, nhanh chóng hội nhập với nước tiên tiến khu vực lĩnh vực cảng biển - Phát triển cách đồng hệ thống kết cấu hạ tầng cảng bao gồm cầu bến, khu nước, lng tàu bảo đảm an tồn hàng hải, mạng kỹ thuật hạ tầng sau cảng, trọng đảm bảo kết nối liên hoàn cảng với hệ thống giao thông quốc gia đầu mối logistics khu vực - Kết hợp chặt chẽ đơn vị phòng ban cơng ty, đơn vị quản lý nhà nước Cảng Vụ Hải Phòng, Cơng ty Bảo đảm Hàng hải để thực tốt Công tác An ninh Cảng biển II Giải pháp Trên sở phân tích SWOT phần II cho thấy điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Để hình thành chiến lược cho cơng ty cần tổng kết sau: Trang 33 Điểm mạnh (S) Thương hiệu Vị trí địa lý Hệ thống sở hạ tầng Thiết bị xếp dỡ Nguồn nhân lực Điểm yếu (W) Vị trí địa lý Nguồn nhân lực chế, sách Nhà nước Thiết bị xếp dỡ Thị trường Thị phần hội (O) Nguy (T) Sự phục hồi kinh tế Chính sách Nhà nước Chính sách Nhà nước Đối thủ cạnh tranh Khách hàng truyền thống khách hàng tiềm Sản phẩm thay Sử dụng điểm mạnh để tận dụng hội (chiến lược S-O) Khi kinh tế giới Việt Nam phục hồi, giao thương nước với Việt Nam vùng miền nước phát triển Nhà nước ln sách hỗ trợ cho doanh nghiệp Lúc này, doanh nghiệp cần phát huy hết tất lợi cơng ty để phát triển Ln khâu tiếp thị maketing để thu hút khách hàng Năng động việc tiếp kiếm nguồn hàng, thay đổi mặt hàng khai thác để phù hợp với điều kiện thực tế Với uy tín thương hiệu Cơng ty xây dựng khách hàng, công ty điểm hợp tác đáng tin cậy cho tất bạn hàng Khắc phục điểm yếu để tận dụng hội từ bên (chiến lực W-O) Những năm gần đây, lực lượng công nhân bốc xếp tuyển dụng khó khăn nhu cầu lao động nặng khơng nhiều Do cơng ty phải tận dụng mối quan hệ với khách hàng truyền thống để tiếp nhận mặt hàng cần lao động bốc xếp Khi công việc khai thác hàng bách hóa ngày khó khăn thị phần bị chia đối thủ cạnh tranh Việc nghiên cứu sản phẩm thay cần thiết công ty Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu phương Trang 34 án liên danh với Cảng Cái Lân để làm hàng container chuyển tải Theo tìm hiểu Ban lãnh đạo cơng ty, nguồn hàng ổn định, tăng doanh thu cho công ty Sử dụng điểm mạnh để đối phó nguy từ bên ngồi (chiến lược S-T) Với tình hình khủng hoảng kinh tế tồn cầu làm ảnh hưởng tới kinh tế phát triển Việt Nam Trong bối cảnh này, Nhà nước thay đổi sách để phù hợp với điều kiện thực tế, làm giảm lạm phát thay đổi Nhà nước làm ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp tăng thuế thu nhập, tăng bảo hiểm xã hội Để khắc vấn đề này, doanh nghiệp phải khẳng định thương hiệu Công ty để thu hút khách hàng, đưa sách ưu đãi khách hàng mang tính nhậy bén, với tất máy tinh nhuệ để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt Đối với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, công ty phải xác định đâu đối thủ cạnh tranh trực tiếp để từ đưa sách phù hợp Ở đây, đối thủ cạnh tranh cạnh tranh với Cảng Vật Cách giá, không cạnh tranh chất lượng dịch vụ yếu tố người yếu tố thiết bị xếp dỡ Nhằm tăng khả cạnh tranh đối thủ, công ty phải phát huy mạnh phải đầu tư vào người thiết bị máy móc Cơng ty phải nghiên cứu để giảm giá dịch vụ cung cấp cho khách hàng việc giảm chi phí quản lý, giảm chi phí sản xuất khâu Nhằm khắc phục điểm yếu để làm giảm nguy từ bên ngồi (chiến lược W-T) Với tình trạng khan lao động bốc xếp nay, cơng ty phải tích cực tuyển dụng đào tạo lớp cơng nhân kế cận Về phía cơng ty phải ưu đãi cơng nhân bốc xếp để họ gắn bó với cơng ty như: tăng tiền lương mùa hè, kịp thời khen thưởng tháng làm suất cao, ký hợp đồng dài hạn với người lao động tích cực Tạo môi trường lao động lành mạnh, phát huy khả sáng tạo lao động sản xuất, đưa đạo đức kinh doanh lên hàng đầu Phải nghiên cứu thị trường để nắm bắt tốt mặt hàng, thị hiếu khách hàng nguồn hàng Từ sách mềm dẻo để thu hút khách hàng, tăng thị phần công ty để giảm áp lực cạnh tranh đối thủ Trang 35 Chú trọng công tác đào tạo công nhân sử dụng phương tiện, cơng nhân sửa chữa để q trình sản xuất máy móc thiết thị bị hư hỏng, giảm chết phương tiện, tăng suất lao động uy tín Cơng ty Trang 36 ... nghiên cứu hồn thành chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Cảng Vật Cách thông qua đề tài Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Đề tài... Đề tài gồm có ba phần sau: Phần I Tổng quan Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Phần II Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách Phần III Phương... hồn thành tốt chun đề thực tập Xin trân trọng cảm ơn! Trang PHẦN I KHÁI QUÁT I Giới thiệu chung Công ty cổ phần Cảng Vật Cách Thông tin chung công ty Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Vật Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho công ty cổ phần cảng vật cách , Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho công ty cổ phần cảng vật cách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay