Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam (2013)

22 6 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:37

Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam Trong bối cảnh kinh tế nay, kinh tế tiềm ẩn nhiều nguy khủng hoảng, từ khủng hoảng nợ công Châu Âu, nguy tan rã khu vực đồng tiền chung Châu Âu, sản xuất tồn cầu trì trệ, nguy suy thoái kinh tế lớn,Khủng hoảng trị khu vực nước khu vực Châu Phi – Nam Á kéo theo bất ổn môi trường kinh tế giới … Trong tình hình kinh tế u ám trên, việc tìm mơi trường đầu tư hiệu nhằm tìm kiếm lợi nhuận hay bảo tồn tài sản khó khăn…Cũng khơng nằm ngồi tình hình chung Thế Giới, kinh tế Việt Nam u ám, việc thị trường chứng khoán liên tục tìm đáy mới, thị trường ảm đạm, Bất động sản giảm giá 10% - 50% tiêu thụ, lãi suất cao, lạm phát gia tăng … Chính việc tìm nơi đầu tư hiệu mong muốn nhà đầu tư Một điều thiếu nhà đầu tư trước định đầu tư phân tích tình hình tài doanh nghiệp Liệu doanh nghiệp có kỳ vọng phát triển tương lai hay xuống dốc Nhằm đưa nhìn khái qt, tồn diện tình hình tài doanh nghiệp để giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng hoạt động, khả sinh lời doanh nghiệp tương lai, đây, lựa chọn đề tài Phân tích tình hình tài Tổng Cơng ty Cổ Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam Bên cạnh việc đưa phân tích, nhận xét số tài hoạt động kinh doanh, đề xuất số giải pháp để cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Phần I : Giới thiệu Tổng Cơng Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thành viên Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) - Tập đồn kinh tế hùng mạnh hàng đầu đất nước Trong gần 30 năm qua, PVC nỗ lực vươn lên trở thành doanh nghiệp xây lắp chủ lực ngành, với trình độ quản lý cơng nghệ mang tầm quốc tế xây lắp chuyên ngành Dầu khí cơng trình cơng nghiệp dân dụng quy mơ lớn Q trình phát triển Tổng Cơng ty ghi dấu cống hiến không nhỏ vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Minh chứng cho đóng góp lớn lao đó, PVC Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất, Danh hiệu Anh hùng Lao động… Tổng Công ty PVC lớn mạnh vượt trội qua năm, với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng năm 2009, sau năm, năm 2011, PVC tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh ngày mở rộng Theo đó, Tổng doanh thu Sản lượng tăng theo cấp số nhân, từ 4.776 tỷ đồng năm 2009 lên 20.000 tỷ đồng năm 2011 Lĩnh vực kinh doanh công ty gồm: Xây lắp chun ngành dầu khí, Xây dựng cơng nghiệp, xây dựng dân dụng, đầu tư xây dựng khu công nghiệp đầu tư tài chính, đầu tư kinh doanh bất động sản Mục tiêu: Năm 2015 PVC trở thành Tập đồn cơng nghiệp – xây dựng số Việt Nam ba thương hiệu xây lắp dầu khí lớn khu vực Đông Nam Á; Năm 2025 PVC lọt vào danh sách 20 nhà thầu lớn giới ngành xây lắp dầu khí, Phát triển Tổng cơng ty PVC thành Tập đồn đa sở hữu hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty có ngành nghề đa dạng lấy dự án ngành dầu khí mục tiêu để hoạt động Tập trung trọng tâm vào xây lắp dự án có tỷ trọng chất xám lớn cơng nghệ cao Phần II: Phân tích tình hình tài Tổng Cơng Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam I Các báo cáo tài chính: Bảng 1: Bảng cân đối kế toán năm 2009, 2010 Đơn vị: đồng Các tiêu 2010 2009 hạn Tiền & khoản 7.784.691.074.575 3.590.395.291.251 tương đương tiền 1.521.462.242.415 474.324.360.398 Đầu tư ngắn hạn 512.121.623.382 136.553.164.263 Các khoản phải thu 3.843.648.175.921 1.891.314.648.358 Tồn kho 1.653.077.199.979 971.498.962.211 Lưu động khác II TSCĐ Đầu tư Dài 254.381.832.878 116.704.156.021 hạn Các khoản phải thu dài 4.719.003.694.195 hạn 4.924.138.051 TSCĐ 1.881.129.076.939 I TSLĐ Đầu tư Ngắn 2.058.107.890.029 Chênh lệch Tuyệt đối 4.194.295.783.324 % 116,82 1.047.137.882.017 220,76 375.568.459.119 275,03 1.952.333.527.563 103,23 681.578.237.768 70,16 137.677.676.857 117,97 2.660.895.804.16 129,29 4.924.138.051 639.238.913.519 1.241.890.163.420 194,28 BĐS đầu tư Đầu tư tài dài 181.591.372.527 - hạn 2.019.022.011.341 1.160.713.757.842 Tài sản dài hạn khác 565.036.158.383 218.623.923.665 Lợi thương mại 67.300.938.954 39.531.295.003 Tổng tài sản 12.503.694.768.770 5.648.503.181.280 III Nợ phải trả 7.617.308.073.726 3.612.444.781.746 Nợ ngắn hạn 6.799.694.215.437 3.206.029.791.120 Nợ dài hạn IV Nguồn vốn chủ sở 817.613.858.289 406.414.990.626 hữu V Lợi ích cổ đơng 2.920.900.450.172 thiểu số 1.965.486.244.872 282.874.139.919 Tổng nguồn vốn 12.503.694.768.770 5.648.503.181.280 1.753.184.259.615 181.591.372.527 858.308.253.499 73,95 346.412.234.718 158,45 27.769.643.951 70,25 6.855.191.587.490 121,36 4.004.863.291.980 110,86 3.593.664.424.317 112,09 411.198.867.663 101,18 1.167.716.190.55 66,61 1.682.612.104.953 594,83 6.855.191.587.490 121,36 Bảng 2: Bảng BC KQKD (Đơn vị: đồng) stt Chỉ tiêu 2010 7.297.822.551.71 Tổng doanh thu Khoản giảm trừ Doanh thu 2.217.402.354 7.295.605.149.36 2009 4.073.121.796.355 1.004.521.526 4.072.114.274.829 6.283.536.600.81 Giá vốn hàng bán 3.653.617.159.919 1.012.068.548.54 Lợi nhuận gộp Doanh thu từ hoạt động tài chi phí tài 418.497.114.910 338.839.357.437 161.041.569.311 128.031.189.157 37.061.438.742 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 chi phí bán hàng Chi phí QLDN Lợi nhuận 9.374.897.805 554.237.337.511 4.608.384.336 266.071.307.750 HĐSXKD Thu nhập khác Chi phí khác LN khác Lợi nhuận liên kết, liên 676.254.101.353 188.957.445.926 50.706.736.869 138.250.709.057 238.247.173.239 34.276.559.289 7.684.657.663 26.591.901.626 doanh Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Thu nhập thuế TNDN hoãn 129.399.588.294 943.904.398.704 206.842.127.864 12.803.715.425 277.642.790.290 50.438.535.289 lại Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu (5.239.733.325) 742.302.004.165 2.903 (1.757.687.888) 228.961.942.889 1.383 từ II Phân tích khái qt tình hình tài chính: Phân tích khái quát biến động tài sản nguồn vốn: 1.1 So sánh biến động tài sản Qua bảng phân tích ta nhận thấy tổng tài sản doanh nghiệp năm 2010 tăng 6.855.191.587.490 đồng, tức tăng 121,36% Trong đó: Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn: Trong năm 2010 tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn 7.784.691.074.575 đồng, tức tăng 116,82 % so với năm 2009 Trong khoản tiền tăng 1.047.137.882.017 đồng (tức tăng 220,76 % so với năm 2009), khoản đầu tư ngắn hạn tăng 375.568.459.119 đồng (tăng 275,03% so với kì năm trước), giá trị hàng tồn kho tăng 681.578.237.768 đồng (tăng 70,16% so với năm 2009); bên cạnh khoản phải thu tăng 1.952.333.527.563 đồng (tức tăng 103,23% so với năm 2009), lưu động khác tăng 137.677.676.857 đồng (tức tăng 117,97%) Nếu kết hợp phân tích theo chiều dọc ta thấy tỷ trọng tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn tổng tài sản cuối năm tăng 0.65%, chủ yếu tỷ trọng khoản tiền giảm 0.27%, hàng tồn kho tăng 4.45%, khoản đầu tư ngắn hạn tăng 6.04%, khoản phải thu giảm 6.55% khoản lưu động khác giảm 3.01% Qua tăng trưởng quy mơ TSLĐ & ĐTNH ta thấy DN mở rộng quy mô kinh doanh Tuy nhiên việc mở rộng quy mô SXKD lại kèm theo việc gia tăng hàng tồn kho & khoản phải thu tín hiệu khơng tốt cho DN Tài sản cố định đầu tư dài hạn: Tài sản cố định đầu tư dài hạn năm 2010 tăng so với năm 2009 2.660.895.804.166 đồng, tức tăng 129,3 Trong tài sản cố định tăng 1.241.890.163.420 đồng, tương ứng tăng 194,28% so với năm 2009; khoản đầu tư tài dài hạn tăng 858.308.253.499 đồng (tăng 73,95% so với năm 2009), tài sản dài hạn khác tăng 346.412.234.718 đồng tức 158,45%; Lợi thương mại tăng 27.769.643.951 đồng tương ứng 70,25%.Trong năm 2010 xuất thêm khoản mục : khoản phải thu dài hạn 4.924.138.051 đồng & BĐS đầu tư 181.591.372.527 đồng Như ta thấy DN mở rộng quy mơ, lĩnh vực KD sang lĩnh vực BĐS Tuy nhiên năm 2009 khơng có khoản phải thu dài hạn năm 2010 lại có tới 4.924.138.051 đồng, điều chứng tỏ việc quản lý nợ công ty có vấn đề 1.2 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn: Nguồn vốn doanh nghiệp năm 2010 tăng so với năm 2009 6.855.191.587.490 đồng, tức tăng 121,36%, đó: Nguồn vốn chủ sở hữu Qua bảng cân đối kế toán ta thấy nguồn vốn chủ sở hữu năm 2010 tăng 1.167.716.190.557 đồng tức tăng 66,61% so với năm 2009 Nguyên nhân nguồn vốn điều lệ tăng 1000 tỷ đồng (tức tăng 66.67%), quỹ khác tăng 66,2%) Tuy nhiên xét chiều dọc ta thấy tỉ trọng nguồn vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn giảm 7,68% Điều cho thấy tỷ lệ tự tài trợ doanh nghiệp ngày giảm Nợ phải trả: Ta thấy nợ phải trả năm 2010 tăng 4.004.863.291.980 đồng tương ứng với mức tăng 110,86% so với kì năm 2009 Nguyên nhân biến động do: khoản vay ngắn hạn tăng mạnh 3.593.664.424.317đồng (tức tăng 112,09% so với năm 2009), khoản nợ dài hạn tăng 411.198.867.663 đồng (tăng 101,18% so với năm 2009) Qua số liệu ta thấy : Quy mô DN ngày mở rộng, việc chiếm dụng vốn DN tốt Tuy nhiên việc vốn chủ sở hữu lại giảm so với tổng nguồn vốn thấy DN khó tự chủ cơng việc KD 1.3 Phân tích biến động doanh thu lợi nhuận Doanh thu DN nhìn chung ổn định năm 2010 tăng 3.224.700.755.359 đồng tương ứng mức tăng 79,17% cho thấy cơng ti làm ăn ổn, có hiệu Hơn sức tăng lợi nhuận lớn sức tăng doanh thu, lợi nhuận trước thuế DN tăng 666.261.608.414 đồng tương ứng 239,97% so với năm 2009 Với mức gia tăng lợi nhuận đột phá DN thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào công ty 2.2 Phân tích nhóm tiêu chính: 2.2.1 Phân tích tiêu cấu vốn, cấu TS DN: Từ bảng cân đối kế toán doanh nghiệp, ta có bảng tiêu cấu tài sản nguồn vốn qua năm: Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản: Cơ cấu nguồn vốn: Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản Tiền mặt/ Tổng tài sản Đơn vị 2009 2010 63,56 62.26 8,4 12,17 Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản TSCĐ/ Tổng tài sản 36,44 37,74 11,32 15,04 Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 63,95 60,92 56,76 54,38 31,04 23,36 % % Nợ ngắn hạn/ Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn Doanh nghiệp trì tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản ổn định qua năm, cụ thể TSNH 2009 3.590.395.291.251 (63,56%) , 2010 7.784.691.074.575 (62,26%) Tỷ lệ tiền khoản tương đương tiền giảm giá trị tuyệt đối tương đối : 2009 474.324.360.398 (8,4%), 2010 1.521.462.242.415 (12,17%) Riêng 2010 DN bắt đầu đầu tư BĐS dài hạn với giá trị tài sản lên đến 181.591.372.527 (chiếm 1,45% giá trị tổng tài sản) Nguồn vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn giảm từ 31,04% xuống 23,36% điều chứng tỏ khả tự chủ KD, toán nhanh DN giảm sút Tài sản dài hạn DN có chiều hướng gia tăng, điều chứng tỏ DN không ngừng mở rộng quy mô DN Trong cấu tài sản tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, điều lý giải sau: DN tiếp tục vay nợ ngắn hạn Ngân hàng, tăng từ 534.857.897.979 lên 2.825.257.446.474 chiếm dụng vốn người bán từ 715.097.375.549 (2009) lên 1.397.432.563.849, ngồi DN chiếm dụng vốn từ nguồn khác Việc chiếm dụng vốn kinh doanh mang lại nhiều thuận lợi vốn cho DN nhiên tiềm ẩn nhiều nguy khủng hoảng khả tốn DN khơng có biện pháp đối phó tốt 2.2.2 Phân tích khả sinh lời DN: 2.2.2.1 Tỷ suất lợi nhuận gộp Tỉ suất lợi nhuận gộp = LNG/Doanh thu Năm Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) 2010 13,87 2009 10,27 Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2010 công ty 13,87% cho biết VNĐ doanh thu có 0,1387 VNĐ lợi nhuận gộp Tỷ lệ tăng lên từ năm 2009 tới năm 2010, cho thấy khả trang trải chi phí đặc biệt chi phí bất biến để đạt lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên, việc quản lý DN hiệu 2.2.2.2 Tỷ suất lợi nhuận hoạt động: Tỷ suất lợi nhuận hoạt động = lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu Năm 2009 Tỷ suất lợi nhuận hoạt động (%) 5,85 2010 9,27 Tỷ suất lợi nhuận hoạt động năm 2010 doanh nghiệp 9,27% nghĩa VNĐ doanh thu có 0,0927 VNĐ lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Mức lợi nhuận công ty phụ thuộc nhiều vào chiến lược phát triển thị trường, khả tiết kiệm chi phí sức mạnh cạnh tranh công ty Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tăng qua năm từ 5,85% lên 9,27% mức tăng lớn , điều chứng tỏ việc quản lý bán hàng, quản lý doanh nghiệp hiệu quả, việc đầu tư tài doanh nghiệp mang lại kết tốt 2.2.2.3 Tỷ suất lợi nhuận ròng: Tỷ suất lợi nhuận ròng = LNR/Doanh thu Năm Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) 2009 5,62 2010 10,17 Ta nhận thấy tỷ suất lợi nhuận ròng DN tăng đột biến từ 5,62% năm 2009 lên 10,17% năm 2010 Điều chứng tỏ việc SXKD DN tốt.Lợi nhuận từ nguồn lực khác mang lại lớn, việc đầu tư mở rộng SXKD DN sang lĩnh vực khác hiệu Lợi nhuận trước thuế từ 277.642.790.290 đồng tăng lên 943.904.398.704 năm 2010.Đây tăng trưởng vượt bậc DN 2.2.2.4 Tỉ suất sinh lời tài sản (ROA) ROA = LNR/tổng TS Năm ROA 2009 4,05% 2010 5,94% ROA mang ý nghĩa đồng tài sản tạo đồng lợi nhuận ròng, phản ánh hiệu đầu tư doanh nghiệp vào hoạt động SXKD ROA cao thể xếp, phân bổ quản lý tài sản hợp lý hiệu 10 ROA tăng từ 4,05% năm 2009 lên 5,94% năm 2010, điều chứng tỏ năm 2010 cơng ty sử dụng tài sản có hiệu năm 2009, điều chứng tỏ công ty hoạt động hiệu Ta phân tích tiếp tiêu ROE doanh nghiệp để thấy rõ 2.2.2.5 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) ROE = Lãi ròng/VCSH ROE thể đồng vốn chủ sở hữu tạo lợi nhuận ròng cho chủ sở hữu ROE lệ thuộc vào ROA Ta sử dụng phương trình Dupont để phân tích ROE dựa vào mối quan hệ với ROA Cụ thể: ROE = ROA x đòn bẩy tài (FL) Trong đó: FL = Tổng TS/VCSH Năm FL ROA ROE 2009 3,22 4,05% 13,06% 2010 4,28 5,94% 25,41% Ta thấy FL năm 2010 tăng so với 2009, từ 3,22 lên 4,28 Nguyên nhân VCSH năm 2010 suy giảm so với mức gia tăng tổng tài sản Điều cho thấy tỉ trọng nợ tăng lên doanh nghiệp phải vay vốn từ bên nhiều ROE DN tăng vượt bậc, từ 13,06% năm 2009 lên 25,41% năm 2010 hay đồng vốn CSH tạo 0,2541 đồng lợi nhuận.Đây tỉ lệ cao, chứng tỏ khả kinh doanh hiệu DN 2.2.3 Phân tích tiêu đánh giá hiệu sử dụng TS: 2.2.3.1 Số vòng quay tài sản 11 Số vòng quay tài sản=doanh thu/ tổng tài sản Năm 2009 Số vòng quay tài sản 0,7211 2010 0,5837 Đây thước đo phổ biến để đánh giá hiệu hoạt động (thông thường tỷ số xấp xỉ tốt ).Số vòng quay tài sản 2010 0,55837 cho biết VNĐ tài sản tạo 0,55837 VNĐ doanh thu Chỉ tiêu giảm so với năm 2009 ( 0,7211).Như ta thấy hiệu sử dụng TS DN giảm sút lớn.Điều quan lý tài sản chưa tốt, sử dụng tài sản, máy móc thiết bị chưa hiệu 2.2.3.2 Số vòng quay tài sản cố định Số vòng quay TSCĐ = doanh thu/ TSCĐ Năm 2009 Số vòng quay tài sản cố định 6,37 2010 3,88 Số vòng quay tài sản cố định cơng ty năm 2009 6,37, tức VNĐ tài sản cố định tạo 6,37 VNĐ doanh thu Số vòng quay tài sản cố định cơng ty cao cho thấy doanh nghiệp sử tốt TSCĐ Tuy nhiên số công ty giảm mạnh vào năm 2010 từ 6,37 lần xuống 3,88 lần.Điều cho thấy việc sử dụng TSCĐ năm 2010 chưa tốt 2.2.3.3 Số vòng quay vốn lưu động ròng Số vòng quay VLDR = doanh thu/ (Tài sản ngắn hạn - nợ ngắn hạn) Số vòng quay VLĐR Số ngày quay vòng VLĐR Năm 2009 10,6 33,96 2010 7,41 48,58 Số vòng quay vốn lưu động ròng năm 2010 DN 7,41 nghĩa VNĐ vốn lưu động ròng tạo 7,41 VNĐ doanh thu, 49 ngày có vòng quay vốn lưu động ròng Tuy nhiên số lại giảm mạnh so với năm 2009, từ 10,6 vòng 7,41 vòng, từ 34 ngày lên tới 49 ngày Điều chứng tỏ việc sử dụng vốn lưu động DN hiệu 12 năm trước Nguyên nhân DN tiêu thụ hàng chậm năm trước, gia tăng khoản nợ khó đòi… 2.2.3.4 Số vòng quay hàng tồn kho Số vòng quay HTK = giá vốn hàng bán / HTK Số vòng quay HTK Số ngày tồn kho Năm 2009 3,76 95,74 Năm 2010 3,8 94,73 Số vòng quay hàng tồn kho đồ hộp Hạ Long năm 2009 3,76 nghĩa 1VNĐ hàng tồn kho tạo 3,76 VNĐ giá vốn hàng bán, trung bình 96 ngày hàng tồn kho lại bán Chỉ số có tăng lên vào năm 2010, cụ thể vòng quay HTK 3,8 vòng & số ngày tồn 95 Nhưng mức tăng thấp, DN cần quản lý tốt nữa, đưa chiến lược bán hàng hiệu 2.2.4 Chỉ tiêu cấu nợ a Tỷ lệ nợ/tài sản Tỷ lệ nợ/tài sản (%) Năm 2009 63,95 Năm 2010 60,92 Tỷ lệ nợ/tài sản năm 2009 DN 63,95% nghĩa tổng tài sản doanh nghiệp có 63,95% tài trợ nợ Tỷ lệ DN giảm dần năm 2010 xuống 60,92% cao Điều cho thấy gánh nặng nợ nần DN nặng nề Với tỷ lệ nợ/tài sản này, doanh nghiệp khó vay mượn thêm tiền nhà tài trợ.Nguy xảy khủng hoảng tốn, tài DN lớn phụ thuộc bên nhiều b Tỷ lệ VCSH/Tài sản Tỷ lệ VCSH/Tài sản (%) Năm 2009 31,04 Năm 2010 23,36 Tỷ số VCSH/Tài sản năm 2009 DN 31,04% nghĩa tổng tài sản doanh nghiệp có 31,04% vốn chủ sở hữu Tỷ lệ DN giảm mạnh năm xuống 23,36% năm 2010 chứng tỏ doanh nghiệp tìm cách mở rộng quy mơ SXKD lại không 13 gắn liền với tăng tỷ lệ sở hữu tài sản, cho thấy khoản lớn tài sản doanh nghiệp tài trợ nợ phải trả c Tỷ lệ Nợ phải trả/VCSH Tỷ lệ NPTrả/VCSH (%) Năm 2009 206,05 Năm 2010 260,79 Tỷ lệ nợ phải trả/VCSH năm 2009 DN 206,05% tức tổng tài sản doanh nghiệp, nợ phải trả 206,05% vốn chủ sở hữu Tỷ lệ tăng năm 2010 lên 260,79% Điều chứng tỏ DN ngày phụ thuộc nhiều vào nguồn lực bên ngoài, nguy ổn định lớn 2.2.5 Chỉ tiêu khả sinh lời a Tỷ suất lợi nhuận gộp Tỉ suất lợi nhuận gộp = (doanh thu - GVHB)/ doanh thu Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) Năm 2009 10,3 Năm 2010 13,9 Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2009 DN 10,3% cho biết VNĐ doanh thu có 0.103 VNĐ lợi nhuận gộp Tỷ lệ tăng lên năm lên mức 13,9% năm 2010 điều cho thấy khả trang trải chi phí đặc biệt chi phí bất biến để đạt lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp DN b Tỷ suất lợi nhuận hoạt động Tỉ suất lợi nhuận hoạt động = (DT - GVHB - CP hoạt động)/ DT Tỷ suất LN hoạt động (%) Năm 2009 3,65 Năm 2010 6,18 Tỷ suất lợi nhuận hoạt động năm 2010của Hải Hà 6.18% nghĩa VNĐ doanh thu có 0.0618 VNĐ lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Mà tỷ suất lợi nhuận gộp doanh nghiệp 13,9%, thấy lợi nhuận gộp có phần lớn chi phí hoạt động Tỷ suất lợi 14 nhuận hoạt động doanh nghiệp tăng lên từ 3,65% năm 2009 lên 6,18% năm 2010 cho thấy doanh nghiệp tìm cách giảm chi phí hoạt động 2.2.6 Phân tích khả tốn doanh nghiệp Các tiêu 2009 2010 Hệ số toán ngắn hạn 1,12 1,15 HSTT nhanh 0,19 0,3 HSTT tức thời 0,15 0,22 Trong đó: Khả tốn ngắn hạn = Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn Khả toán nhanh = (Tiền + Khoản đầu tư tài ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn Hoặc tính sau: Khả toán nhanh = (Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn Hệ số toán tức thời = Tiền/ nợ ngắn hạn 2.2.7.1 Hệ số toán nợ ngắn hạn: Năm 2009 hệ số toán ngắn hạn DN 1,12 , năm 2010 1,15 Cả năm hệ số toán lớn cho thấy tài sản ngắn hạn doanh nghiệp có khả toán tốt khoản nợ ngắn hạn Năm 2009, VNĐ nợ ngắn hạn đảm bảo 1,12 VNĐ tài sản ngắn hạn Hệ số tốn ngắn hạn cao tài sản ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao tổng tài sản 63,56% Trong năm 2010 tỉ lệ giảm 62,26% 15 2.2.7.2 Hệ số tốn nhanh: Hệ số toán nhanh DN năm 2009 0,19 ,năm 2010 tỉ lệ có cải thiện đơi chút lên mức 0,3 Có thể thấy tỉ lệ thấp Điều đồng nghĩa với việc DN có khả tốn thấp, phải tốn nhanh DN phải tìm đến vay nợ bên ngồi.Như nguy khả tốn cao Tuy nhiên khả toán thấp đồng nghĩa với việc tỉ lệ đầu tư vào sxkd cao, từ tạo nhiều nguồn lực phát triển 2.2.7.3 Hệ số toán tức thời: Trong năm liên tiếp, hệ số toán tức thời DN thấp chứng tỏ suốt năm doanh nghiệp khơng có khả toán khoản nợ ngắn hạn tiền khoản tương đương tiền Qua ta thấy lượng tiền mặt khoản tương đương tiền (có tính khoản cao nhất) doanh nghiệp mức thấp nhiều so với khoản nợ ngắn hạn họ gần không đủ khả tốn khơng sử dụng đến biện pháp vay, bán hàng tồn kho hay thu khoản phải thu 2.2.7.4 Khả toán dài hạn: Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu: Các nhà cho vay dài hạn mặt quan tâm đến khả trả lãi, mặt khác họ trọng đến cân hợp lý nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu, điều ảnh hưởng đến đảm bảo khoản tín dụng người cho vay Tỷ lệ tính sau: Tỷ lệ nợ/ VCSH = Nợ phải trả / VCSH Tình hình DN sau: Chỉ tiêu Nợ Vốn chủ sở hữu Nợ/ VCSH 2009 3.612.444.781.746 1.753.184.259.615 2,61 2010 7.617.308.073.726 2.920.900.450.172 2,06 Chênh lệch Tuyệt đối 4.004.863.291.980 1.167.716.190.557 % 210,86 166,61 16 Nhìn chung ta thấy tỷ lệ nợ so với VCSH Dn xấu có xu hướng giảm Trong năm 2009 tỷ lệ 2,61 điều thể số vốn huy động cách vay chiếm 261% so với VCSH, sang 2010 hệ số giảm xuống 2,06 tỷ lệ cao  Dn chuyển đổi cấu nguồn vốn, vay nhiều để kinh doanh Việc tăng tỷ trọng nợ Dn điều chấp nhận đc có nhiều mặt tốt, Dn nên giữ cho tỷ số khơng q cao để đảm bảo vững vàng tài Trong năm 2010, VCSH nợ Dn tăng mạnh, VCSH tăng từ1.753.184.259.615 lên 2.920.900.450.172 nợ tăng từ 3.612.444.781.746 năm 2009 lên đến 7.617.308.073.726 2010, tương ứng 210,86% Tốc độ tăng nợ nhanh tốc độ tăng VCSH hệ số tăng năm 2.2.8 Vốn lưu động ròng: Ta có: Vốn lưu động ròng = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn Bảng phân tích vốn lưu động ròng: Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn 2009 2010 3.590.395.291.251 7.784.691.074.575 Nợ ngắn hạn 3.206.029.791.120 6.799.694.215.437 Vốn lưu động ròng 384.365.500.131 984.996.859.138 Chênh lệch Tuyệt đối % 4.194.295.783.324 216,82 3.593.664.424.31 212,09 600.631.359.007 256,27 Vốn lưu động ròng phản ánh phần tài sản ngắn hạn tài trợ từ nguồn vốn bản, lâu dài mà khơng đòi hỏi trả thời gian ngắn, vốn lưu động lớn phản ánh khả chi trả cao nợ ngắn hạn đến hạn trả 17 Nhìn vào bảng vốn lưu động ròng DN năm, ta thấy vốn lưu động ròng tăng từ 384.365.500.131 năm 2009 lên 984.996.859.138 năm 2010 ( 256,27%) Qua năm, lượng vốn lưu động có xu hướng tăng mạnh, làm cho tài sản ngắn hạn tài trợ từ nguồn vốn lâu dài tăng, hay nói cách khác sức ép toán tài sản ngắn hạn giảm Điều có lợi cho DN 2.2.9 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh: 2.2.9.1 Phân tích tình hình biến động giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý 2.2.9.1.1 Phân tích tình hình biến động giá vốn hàng bán Phân tích tình hình biến động giá vốn hàng bán cho ta thấy Chỉ tiêu 2009 3.653.617.159.919 Giá vốn hàng bán 4.608.384.336 chi phí bán hàng 266.071.307.750 Chi phí QLDN 4.072.114.274.829 Doanh thu giá vốn/doanh thu CPBH/doanh thu CPQL/doanh thu 89,72% 0,11% 6,53% 2010 chênh lệch 06-05 6.283.536.600.817 171,98% 9.374.897.805 203,43% 554.237.337.511 208,30% 7.295.605.149.360 179,16% 86,13% 0,13% 7,6% Nhìn bảng biểu ta thấy từ năm 2009 đến 2010 lượng giá vốn hàng bán doanh thu tăng.Năm 2009 giá vốn hàng bán chiếm 89,72% doanh thu năm 2010 giá vốn hàng bán chiếm 86,13% doanh thu thuần, giảm gần 3,59% Bên cạnh ta thấy tốc độ tăng giá vốn hàng bán 171,98% tăng thấp tốc độ tăng doanh thu 179,16% Lượng tăng nhìn chung nhanh vượt bậc nguyên nhân giá nguyên vật liệu gia tăng, quy mơ sxkd DN gia tăng nhanh  Có thể thấy qua năm giá vốn hàng bán doanh nghiệp tăng nhanh ảnh hưởng nhiều đến tốc độ phát triển doanh nghiệp Điều nhờ vào việc doanh nghiệp có nỗ lực việc chống lạm phát Tuy nhiên tỉ lệ giá vốn hàng bán 18 doanh thu cao năm tới doanh nghiệp cần có nỗ lực để giảm giá vốn hàng bán nâng cao doanh thu nhằm gia tăng lợi nhuận 2.2.9 1.2.Chi phí bán hàng: Giai đoạn 2009 -2010 chi phí bán hàng doanh nghiệp có tăng, tốc độ tăng nhanh tốc độ tăng doanh thu Cụ thể tốc độ tăng chi phí bán hàng 203,43% tốc độ tăng doanh thu 179,16% Chính năm 2009 chi phí bán hàng chiếm 0,11% doanh thu năm 2010 chi phí bán hàng doanh nghiệp chiếm 0,13% doanh thu Chi phí bán hàng doanh nghiệp chủ yếu chi cho chi phí quảng cáo, chi phí điện nước cho chi nhánh, chi phí cho nhân viên tăng thêm, chi phí giao nhận vận chuyển ta thấy chi phí hợp lí tăng lên với tốc độ tăng doanh thu nên nói doanh nghiệp quản lí tốt chi phí bán hàng Điều góp phần làm tăng lợi nhuận năm doanh nghiệp cần tiếp tục trì tình hình 2.2.9 1.3 Chi phí quản lí doanh nghiệp Chi phí quản lí doanh nghiệp kinh đô năm 2010 tăng cụ thể tăng gần 208,30% so với năm 2009 Đây mức cao chi phí quản lí doanh nghiệp năm 2009 chiếm 6,53% doanh thu năm 2010 chiếm 7,6% doanh thu Chi phí quản lí doanh nghiệp chủ yếu doanh nghiệp tăng chi phí nhân sự, tăng chi phí đào tạo ta kết luận chi phí quản lí doanh nghiệp có tăng song mức tăng phù hợp, chứng tỏ nỗ lực doanh nghiệp việc nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm quảng bá rộng hình ảnh cơng ty Những chi phí hợp lí Bên cạnh mức tăng chi phí quản lí doanh nghiệp cao mức tăng doanh thu ta thấy hiệu quản lí chi phí quản lí doanh nghiệp chưa tốt doanh nghiệp cần có biện pháp khắc phục, thay đổi phương pháp để giảm tốc độ tăng chi phí đồng thời góp phần vào việc tăng lợi nhuận Nhìn chung qua năm, giá vốn hàng bán chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp cơng ty tăng Song mức tăng không cao đồng thời hợp lí Cơng ty quản lí tốt chi phí nên tiếp tục trì phát huy nhằm tăng cao lợi nhuận công ty 2.2.9 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 19 Chỉ tiêu phản ánh đồng chi phí mang lại đồng doanh thu.Phân tích hiệu sử dụng chi phí thấy trình quản lí chi phí doanh nghiệp có hiêu khơng Từ rút ngun nhân Tình hình thực tế doanh nghiệp sau: Chỉ tiêu Chi phí Doanh thu Hiệu suất sử dụng chi phí 2009 2010 270.679.692.086 563.612.235.316 4.072.114.274.829 15,04 7.295.605.149.360 12,94 Theo bảng ta thấy, hiệu suất sử dụng chi phí doanh nghiệp năm 2009 15,04% tức đồng chi phí mang lại 15,04 đồng doanh thu năm 2006 12,94% tức đồng chi phí mang lại 12,94 đồng doanh thu Nhìn chung, hiệu sử dụng chi phí doanh nghiệp cao Mặc dù năm 2010 hiệu sử dụng chi phí doanh nghiệp thấp năm 2009 2,1% Điều lí giải giá nguyên vật liệu tăng tác động lạm phát Theo cáo bạch công ty biết, chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 85-90% giá thành sản phẩm, việc tăng hay giảm giá nguyên vật liệu có ảnh hưởng rát lớn đến chi phí kết kinh doanh cơng ty Đặc biệt trước tình hình tăng giá lạm phát vậy, cơng ty có nỗ lực nhằm làm giảm chi phí như: cơng ty thực kiểm sốt chi phí việc kiểm sốt trình sản xuất Quy trình sản xuất DN thiết lập cụ thể chặt chẽ đồng bộ, bảo đảm thực công việc khâu từ ban đầu để ngăn ngừa phát sinh sai sót hỏng hóc Hàng tháng phận kế toán quản trị giá thành lập báo cáo kiểm sốt chi phí sản xuất, báo cáo ln chuyển qua nhiều cấp khác từ kế toán trưởng giám đốc tài tổng giám đốc điều hành Vì với việc thực nỗ lực tin năm sau hiệu suất sử dụng chi phí doanh nghiệp tăng cao 2.2.9 Phân tích ảnh hưởng hoạt động tài đến tổng lợi nhuận Chỉ tiêu 2009 128.031.189.157 2010 338.839.357.437 Doanh thu từ hoạt động tài 20 37.061.438.742 161.041.569.311 90.969.750.415 177.797.788.126 147.817.422.824 448.456.313.227 238.247.173.239 676.254.101.353 chi phí tài LN hoạt động tài hính Lợi nhuận từ HĐSXKD Lợi nhuận từ HĐSXKD hoạt động tài Ngồi hoạt động kinh doanh theo chức cơng ty có hoạt động tài với chi phí thu nhập có liên quan Việc phân tích giúp cho ta đánh giá ảnh hưởng chúng vào tổng lợi nhuận doanh nghiệp Dựa vào bảng phân tích, thấy doanh thu từ hoạt động tài cơng ty năm 2010 tăng lên nhiều so với năm 2009 Cụ thể từ 128.031.189.157 lên 338.839.357.437 Điều chứng tỏ cơng ty quản lí tốt chi phí tài đem lại khoản doanh thu lớn cho cơng ty 2.2.9 Phân tích ảnh hưởng hoạt động khác đến tổng lợi nhuận Chỉ tiêu Thu nhập khác Chi phí khác LN khác Lợi nhuận từ HĐSXKD Lợi nhuận từ HĐSXKD hoạt 2009 34.276.559.289 2010 188.957.445.926 7.684.657.663 50.706.736.869 26.591.901.626 138.250.709.057 238.247.173.239 676.254.101.353 277.642.790.290 943.904.398.704 động khác Thu nhập từ hoạt động khác doanh nghiệp chủ yếu từ hoạt động chi phí khác doanh nghiệp từ hoạt đông thu từ khoản nợ khó đòi, thu tiền thưởng kim ngạch Còn chi phí khác chi phí đấu giá tài sản cố định, chi phí bán tài sản cố định bị lỗ Thông qua bảng ta thấy, năm 2010 lợi nhuận từ hoạt động khác doanh nghiệp tăng, cụ thể năm 2009 26.591.901.626 đồng năm 2010 138.250.709.057 đồng mức tăng doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh khác mang lại kết tốt đẹp 21 22 .. .Phần I : Giới thiệu Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thành viên Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) - Tập... nghiệp – xây dựng số Việt Nam ba thương hiệu xây lắp dầu khí lớn khu vực Đơng Nam Á; Năm 2025 PVC lọt vào danh sách 20 nhà thầu lớn giới ngành xây lắp dầu khí, Phát triển Tổng cơng ty PVC thành... tỷ trọng chất xám lớn cơng nghệ cao Phần II: Phân tích tình hình tài Tổng Cơng Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam I Các báo cáo tài chính: Bảng 1: Bảng cân đối kế tốn năm 2009, 2010 Đơn vị: đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam (2013) , Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam (2013)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay