Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4

22 8 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:36

1 LỜI MỞ ĐẦU Trong trình học tập, nghiên cứu trường, chúng em thầy (cô) giáo dạy bảo tận tình Tuy nhiên, để làm việc cống hiến cho xã hội, sinh viên cần gắn liền việc học với hành, lý luận với thực tiễn, học tập nhà trường với phục vụ xã hội, vận dụng tổng hợp kiến thức trang bị vào việc giải vấn đề thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, phương pháp làm việc nhà quản trị Để đáp ứng nhu cầu Truờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân, khoa Quản trị Kinh doanh tiến hành tổ chức cho sinh viên thực tập doanh nghiệp Đây hình thức giáo dục cần thiết trình phấn đấu rèn luyện để trở thành nhà Quản trị đủ phẩm chất, lực chuyên môn sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh Thời gian qua em thực tập Công ty cổ phần Đầu & Xây dựng HUD4 Được hướng dẫn GS.TS.Nguyễn Kế Tuấn, ban lãnh đạo cơng ty phòng ban, em hồn thành báo cáo tổng hợp với bố cục sau: PHẦN I: Quá trình hình thành phát triển PHẦN II: Một số đặc điểm chủ yếu Công ty Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình GS.TS.Nguyễn Kế Tuấn, giúp đỡ nhiệt tình ban lãnh đạo, phòng ban, anh chị làm việc Cơng ty giúp em hồn thành báo cáo 2 PHẦN I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 1.Q trình hình thành doanh nghiệp  Tên tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG HUD4  Tên tiếng anh : HUD4 Investment And Construction Joint Stock company  Tên viết tắt :  Địa : Số 662 đuờng Bà Triệu, phuờng Điện Biên , Tp Thanh Hoá  Điện thoại : 0373 850135 - 851903 - 755690  Fax : 0373 710245  Website : HUD4 www.hud4.vn  Logo công ty : Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD4 đơn vị thành viên Tổng công ty Đầu Phát triển nhà đô thị ( tập đoàn phát triển nhà đô thị ), tiền thân trạm cung ứng vật xây dựng đuợc thành lập từ năm 1978 thuộc Ty xây dựng tỉnh Thanh Hoá Trải qua 30 năm xây dựng phát triển, từ đơn vị chuyên kinh doanh vật tư, thiết bị vật liệu xây dựng ngành nghề kinh doanh đơn giản, phạm vi hoạt động hẹp, giá trị sản xuất kinh doanh hàng năm đạt đến tỷ đồng, thường xuyên thiếu việc làm cho cán công nhân viên, thu nhập bình quân người lao động đạt thấp, đời sống cán cơng nhân viên gặp khơng khó khăn Đến Cơng ty bước phát triển vượt bậc công tác sản xuất kinh doanh, giành nhiều thành tích xuất sắc, mức tăng trưởng cao liên tục từ 15 – 25%/năm; đảm bảo việc làm cho người lao động, đời sống cán công nhân viên không ngừng cải thiện 2.Giai đoạn phát triển: 2.1.Giai đoạn truớc năm 2000 - Năm 1978 trạm cung ứng vật xây dựng thuộc ty xây dựng tỉnh Thanh Hoá - Ngày 29/12/1991 Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá định số :1095/TC – UBTH V/v chuyển trạm cung ứng vật xây dựng thành xí nghiệp cung ứng vật thiết bị xây dựng hoá - Ngày 16/05/1994 uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá định số : 623/TC – UBTH V/v đổi tên xí nghiệp vật xây dựng hố thành cơng ty vật thiết bị xây dựng hoá 2.2 Giai đoạn từ năm 2000- đến - Ngày 14/07/2000 Bộ truởng xây dựng định số : 980/QĐ – BXD V/v tiếp nhận Công ty vật thiết bị xây dựng Thanh Hố làm cơng ty thành viên Tổng cơng ty Đầu Phát triển nhà đô thị - Bộ Xây dựng đổi tên thành Công ty Đầu Xây dựng phát triển đô thị số - Ngày 23/07/2004 Bộ truởng Xây dựng định số : 1193/QĐ – BXD V/v chuyển Công ty Đầu Xây dựng phát triển đô thị số thành Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD4 Cơng ty hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty theo định số 599/QĐ-BXD ngày 30/03/2006 truởng xây dựng Hiện công ty 02 cơng ty con, 05 phòng nghiệp vụ, 02 chi nhánh công ty Hà Nội T.p Hồ Chí Minh, 04 Ban quản lý dự án, 01 sàn giao dịch bất động sản ,19 đội xây lắp, 02 xí nghiệp xây lắp 01 đội kinh doanh vật thiết bị vật liệu xây dựng Dưới lãnh đạo, đạo, điều hành, giúp đỡ nhiều mặt hiệu Tổng cơng ty, Cơng ty bước phát triển vượt bậc cơng tác sản xuất kinh doanh, giành nhiều thành tích xuất sắc, mức tăng trưởng cao liên tục từ 15 – 25%/năm; đảm bảo việc làm cho người lao động, đời sống cán công nhân viên không ngừng cải thiện Năm 2009, Công ty thực tổng vốn đầu đạt 362,12 tỷ đồng, 107% kế hoạch năm; giá trị sản lượng đạt 800,035 tỷ đồng, 100% kế hoạch năm; doanh thu đạt 516,515 tỷ đồng, đạt 87,54% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 35,246 tỷ đồng, đạt 140,98% kế hoạch năm; chi cổ tức 25%/năm, thu nhập bình quân 3,0 triệu đồng/người/tháng 2.3.Khen thuởng Với thành đạt 30 năm qua, Công ty nâng cao vị mình, trở thành Cơng ty uy tín, thương hiệu hội tụ đầy đủ ưu thế, tiềm lực để thực dự án đầu phát triển khu đô thị, khu công nghiệp thi công xây dựng cơng trình quy mơ, giá trị lớn, kết cấu đại địa bàn toàn quốc, Cơng ty Chính phủ, Bộ xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng nhiều khen, danh hiệu cao quý.Tiêu biểu sau : o Huân chuơng lao động hạng năm 2010 o Chính phủ nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006 o Bộ xây dựng tặng đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 2007 o Bằng khen thủ tuớng phủ o Bằng khen UBND tỉnh Thanh Hố o Bằng khen Bộ tài o Bằng khen Bộ xây dựng 3.Một số nét hoạt động kinh doanh dơn vị năm gần Năm 2006 đánh dấu việc cơng ty thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - Công ty với công ty mẹ Tổng công ty đầu phát triển nhà đô thị ( tập đoàn phát triển nhà thị ).Cùng với việc cơng tác nhân biến động, cơng ty cổ phần đầu xây dựng HUD4 hoàn thành toàn diện, vuợt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh buớc chuyển biến, đổi tích cực mặt hoạt động Thể việc doanh thu lợi nhuận công ty tăng liên tục với tốc độ nhanh qua năm từ mức doanh thu 155,2 tỷ đồng năm 2006 đến năm 2009 tăng lên 516,514 tỷ đồng với mức tăng 332% sau năm.Đi với lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng từ 4,424 tỷ đồng năm 2006 lên đến 29,083 tỷ đồng vào năm 2009 tuơng ứng với mức tăng 658% điều thể đuợc lớn mạnh công ty quy mô chất luợng tăng truởng Ta bảng sau : Bảng báo cáo kết kinh doanh Đơn vị : triệu đồng CÁC CHỈ TIÊU Vốn chủ sở Vốn điều lệ Tổng mức đầu Giá trị SXKD Doanh thu thực Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách Số luợng lao động Thu nhập bình quân lao động/tháng Năm 2006 19.776 15.000 14.710 238.000 155.200 4.424 4.478 x 1,8 Năm 2007 66.355 50.000 52.970 423.300 273.934 13.737 7.057 x 1,9 Năm 2008 70.820 50.000 143.254 698.737 454.204 20.643 17.021 2.300 2,4 Năm 2009 94.664 50.000 362.120 800.035 516.514 29.063 11.797 2.700 3,0 (Nguồn: Phòng Tài Chính - Kế Tốn ) Bên cạnh việc kết kinh doanh liên tục tăng nhanh đạt kết cao lực luợng nguời lao động cơng ty đuợc quan tâm, trọng với mức thu nhập bình quân nguời lao động liên tục tăng cao theo năm từ mức có1,8 triệu/nguời/tháng vào năm 2006 đến năm 2009 mức thu nhập bình quân nguời lao động 3triệu/nguời/tháng Đây mức thu nhập tuơng đối cao với công ty số luợng lao động lớn tỉnh nhiều khó khăn Thanh Hố 6 Để đạt đuợc kết nhờ lãnh đạo sát Đảng uỷ, Hội đồng quản trị cơng ty; đồn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, biết phân tích nhìn nhận đánh giá tình hình, phát huy sức mạnh tập thể, tận dụng điều kiện khách quan, đề định huớng chuơng trình, buớc phù hợp, đạo sâu sát, kịp thời, kiên lĩnh vực hoạt động, phát huy tốt quyền hạn trách nhiệm hội đồng quản trị công ty mà hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó Đuợc thể qua kết sau: -Công tác tổ chức, cán bộ, công tác bổ nhiệm đuợc thực chặt chẽ, nguyên tắc, quy trình, đảm bảo dân chủ, cơng khai -Công tác đầu nâng cao lực thi công xây lắp nhân lực, vật lực đuợc tập trung quan tâm trọng đầu phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn số kết buớc đầu rõ rệt -Cơng tác quản lý tài đuợc nâng lên rõ rệt qua năm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty -Chi trả cổ tức, tiền luơng, tiền thuởng, thu nhập, đời sống cổ đông nguời lao động hàng năm đuợc nâng lên rõ rệt; công tác thi đua khen thuởng, kỷ luật … , kịp thời, xác nghiêm túc -Duy trì thực hiệu cơng tác quản lý chất luợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Với thành đạt đuợc cộng thêm tâm nỗ lực tồn thể cơng ty hứa hẹn năm 2010 năm thành công rực rỡ công ty với kết sản xuất kinh doanh khơng đạt mà vuợt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề 4.Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh: Thuận lợi :  Công ty cổ phần đầu xây dựng HUD4 đơn vị thành viên ưu tập đoàn phát triển nhà thi, nên ngồi cơng trình mà cơng ty chủ động tham gia trúng thầu cơng ty cổ phần đầu xây dựng HUD4 đuợc tập đồn tin cậy giao cho nhiều cơng trình trọng điểm  Với bề dày kinh nghiệm 30 năm hoạt động, công ty cổ phần đâu xây dựng HUD4 chiếm lĩnh thị truờng ba miền nhiều năm nay, công ty doanh nghiệp đứng đầu khu vực lĩnh vực thi cơng xây lắp.Vì cơng ty nhiều lợi việc tham gia đấu thầu dự án q trình thi cơng xây lắp  Đội ngũ cán kỹ thuật công nhân lành nghề, kinh nghiệm lâu năm, kiến thức sâu rộng máy móc thiết bị giúp cho công ty thực tốt yêu chủ đầu đảm bảo cho sản phẩm công ty đạt chất luợng tốt nhất, với thời gian thi cơng nhanh  Cơng ty nhà cung cấp nguồn nguyên vật liệu đầu vào bạn hàng lâu năm công ty nên công ty chủ động đuợc phần lớn luợng vật chi phí đầu vào khác sở chào giá cạnh tranh đối tác cung cấp làm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu kinh tế sản xuất kinh doanh  Sự đạo đề giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh cấp lãnh đạo tập đoàn phát triển nhà thị thân cơng ty nói riêng nhân tố làm nên thắng lợi công ty năm qua Khó khăn : Bên cạnh thuận lợi mà cơng ty đuợc mơi truờng cạnh tranh khốc liệt biến động không ngừng cơng ty gặp phải nhiều khó khăn Đó :  Xu tồn cầu hồ kinh tế, hội nhập với khu vực quốc tế làm tăng sức ép cạnh tranh hoạt động sản xuất kinh doanh công ty  Thiếu vốn khó khăn việc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho dự án đầu mở rộng quy mô kinh doanh : Đổi máy móc thiết bị, góp vốn xây dựng cơng trình lớn Điều làm hạn chế tính cạnh tranh cơng ty so với đơn vị bạn  Địa bàn thi công dàn trải tồn quốc nên gây khó khăn cho cơng tác quản lý điều hành, kéo theo máy mở rộng làm phát sinh chi phí quản lý  Giá loại nhiên liệu thị truờng phụ thuộc vào biến động giá giới.Trong thời gian qua giá nhiên liệu ln xu huớng biến động tăng, làm gia tăng chi phí hoạt động máy móc thiết bị, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng tuơng ứng Từ việc xác định đuợc thuận lợi khó khăn tập thể ban lãnh đạo công ty đưa định huớng chiến lược cho mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 2011-2015 : “Đặt mục tiêu chất luợng lên hàng đầu, lấy hiệu kinh tế làm tảng cho phát triển bền vững, huy động vốn sử dụng hiệu nguồn vốn, phát huy mặt hàng truyền thống sản phẩm xây dựng Đẩy mạnh đầu dự án khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp; quan tâm đến xây nhà cho nguời thu nhập thấp, vv…thực mục tiêu hoàn thành triệu m2 sàn ở, nhà xã hội 150.000 m2 Công ty tiếp tục đẩy mạnh đề án nâng cao lực thi công xây lắp theo phương châm tinh, gọn để đảm nhận thi cơng cơng trình quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, phấn đấu mức tăng trưởng từ 20 % trở lên Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản lượng đạt 2.500 tỷ đồng; giá trị đầu đạt 1.960 tỷ đồng; giá trị doanh thu đạt 1.780 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước từ 65 tỷ đồng trở lên; tạo đủ việc làm cho người lao động với mức lương triệu đồng/người/tháng Trước mắt, năm 2011 tập trung xây dựng HUD4 trở thành Tổng công ty hoạt động đa ngành, nghề Phấn đấu thực thắng lợi số tiêu SXKD tổng vốn đầu tư: 687 tỷ đồng; tổng giá trị SXKD 1.188 tỷ đồng; doanh thu 987 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 50 tỷ đồng; thu nhập bình quân CBCNV 3,8 triệu đồng/người/tháng.” PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY Đặc điểm lĩnh vực hoạt động Các lĩnh vực hoạt động cơng ty :  Thi cơng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi, bưu viễn thông, đuờng dây trạm biến điện, công trình kỹ thuật hạ tầng khu thị khu công nghiệp; thi công kè đê, xây dựng cầu cảng; thi cơng xây lắp hệ thống cấp nuớc mơi truờng, nạo vét sơng ngòi, kênh muơng; thi cơng cơng trình vuờn hoa thảm cỏ; thi cơng lắp đặt thiết bị cơng trình; thi cơng hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt điều hồ, thang máy, hệ thống camera quan sát , hệ thống báo động, chống đột nhập, hệ thống mạng máy vi tính, điện thoại, chống sét, chống mối  Lập, quản lý dự án đầu xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, đầu kinh doanh phát triển nhà, cơng trình kỹ thuật hạ tầng thi khu cơng nghiệp; trang trí nội thất, ngoại thất cơng trình xây dựng  Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; sản xuất bê tông tuơi thuơng phẩm; xuất nhập vật thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng vấn đầu xây dựng 9  Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm : môi giới bất động sản, định giá bất động sản, vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản sàn giao dịch bất động sản  vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch, thiết kế giao thông; vấn giám sát cơng trình: giao thơng , thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp dân dụng  Cung cấp, quản lý dịch vụ nhà cao tầng : giữ gìn vệ sinh, trật tự, trơng giữ xe đạp , xe máy, vận hành bảo trì thang máy, sữa chữa, tu, cải tạo cơng trình , quản lý khu công cộng nhà chung cư, khai thác dịch vụ kiốt  Dịch vụ vệ sinh môi truờng : quản lý chăm sóc vuờn hoa thảm cỏ, cơng viên xanh , xanh đuờng phố; sản xuất cung ứng giống, cảnh  Quản lý khai thác dịch vụ thể thao: tennis, cầu lơng, bóng bàn , bida, bể bơi  Khai thác dịch vụ đô thị : sân bãi đỗ xe, trông giữ ô tô, xe máy Là công ty hoạt động nhiều lĩnh vực kinh doanh nên đòi hỏi doanh nghiệp phải đủ tiềm lực nhiều mặt, xác định đuợc chiến luợc kinh doanh dài hạn.Doanh nghiệp phải xây dựng đuợc thuơng hiệu mạnh, uy tín thị truờng Lĩnh vực xây dựng chịu ảnh hưởng trực tiếp yếu tố môi trường, thời tiết Gần đây, chịu ảnh hưởng từ hoạt động người, khí hậu thay đổi theo chiều hướng xấu Việt Nam nằm tốp 16 nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc biến đổi khí hậu Những năm qua, Việt Nam phải gánh chịu nhiều bão gây ngập lụt diện rộng, hạn hán kéo dài, khí hậu thay đổi thất thường tác động xấu đến chất lượng cơng trình.Ngồi lĩnh vực xây dựng chịu tác động lớn việc giá vật liệu xây dựng biến động phức tạp chiều huớng tăng lên nhanh chóng khiến cho nhiều dự án xây dựng gặp khơng khó khăn, dẫn đến việc nhiều cơng trình phải tạm dừng xây dựng gây ảnh huởng lớn đến tiến độ thi công chất luợng cơng trình Đây yếu tố mà doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm để đưa đuợc phương án giải kịp thời nhằm đảm bảo cách tốt tiến độ thi cơng chất lượng cơng trình Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản bất động sản thường giá trị lớn, gồm nhiều chủng loại nên để quản lý tốt đòi hỏi người quản lý phải lực cao, kinh nghiệm khả nhạy bén kinh doanh để đưa định kịp thời hợp lý 10 Để cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ lĩnh vực kinh doanh, yếu tố vô quan trọng phải am hiểu luật pháp sách Bởi xây dựng, bất động sản chịu chi phối mạnh mẽ pháp luật sách Nhà nước Doanh nghiệp phải biết cách phân tích sách để tìm phương hướng kinh doanh, tìm hành lang giới hạn, dự báo xu hướng biến động thị trường để từ định kinh doanh hợp lý 2.Đặc điểm sở vật chất trang thiết bị Hiện Công ty cổ phần Đầu xây dựng HUD4 hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, đại đội ngũ Cán cơng nhân tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm ngành xây lắp Với lợi Cơng ty chủ đầu tin tưởng giao thi cơng cơng trình quy mơ lớn u cầu kỹ thuật cao Trong năm vừa qua Công ty không ngừng đổi trang thiết bị nhằm trang bị cho điều kiện tốt để tiếp tục phát huy lợi có.Đến cơng ty sỡ hữu hệ thống máy móc thiết bị đại tiêu biểu : Tên máy Trạm trộn bê tông CS 90M3/h Xe vận chuyển bê tông Máy xúc komasu 13200−3 Máy ủi komasu 13500 Máy xúc Kobenco SK100 Máy lu rung SAKAI Cần cẩu tự tháp Xe bơm bê tông huyndai Nước sản xuất Năm trang bị 2008 Siemens-CHLBĐức 2009 Trung quốc Nhật 2009 Nhật 2007 Nhật 2008 Nhật 2007 Trung quốc 2008 Hàn quốc 2009 (Nguồn:Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật ) Mặc dù đa số phương tiện, máy móc lĩnh vực xây dựng đòi hỏi vốn đầu lớn Tuy nhiên việc đầu trang thiết bị công nghệ yêu cầu tối quan trọng, không giúp tăng khả cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu dự án mà đảm bảo an tồn lao động cho cơng nhân Bên cạnh để nâng cao hiệu suất sử dụng, hiệu số trang thiết bị này, Cơng ty phải đầu đào tạo lực quản lý, trình độ chun mơn cho nhân viên 3.Đặc điểm lao động 11 Nhân lực yếu tố cốt lõi doanh nghiệp, sở hữu đào tạo đuợc nguồn nhân lực chất luợng doanh nghiệp hội cạnh tranh thị truờng.Duới bảng số liệu thể cấu lao động doanh nghiệp Tổng số cán công nhân viện :2700 nguời cấu lao động công ty Yếu tố Số luợng (người ) Tỷ lệ (%) Phân theo trình độ chun mơn Đại học đại học 153 5,67% Cao đẳng trung học 41 1,52% chuyên nghiệp Công nhân kỹ thuật 2506 92,81% Phân theo thời gian hợp đồng Không xác định 237 8,78% thời hạn 2463 91.22% (Nguồn: Phòng Tổ Chức Lao Động) Đội ngũ công nhân lao động HUD4 tay nghề kỹ thuật cao, với đội ngũ thợ lành nghề đạt trình độ nghệ nhân tinh xảo ngành xây dựng Với việc làm chủ công nghệ thi công xây lắp đại, cán cơng nhân viên lực, đáp ứng u cầu, kỹ thuật cao thi công, Công ty xây dựng đuợc nhiều cơng trình chất luợng cao :Cơng trình 12 tầng G1a khu ĐTM vân canh-Hà Nội, Trung tâm xúc tiến TMĐT& hỗ trợ doanh nghiệp - Thanh Hố, Cơng trình 12 tầng CT3C X2 KĐT bắc linh đàm - Hà Nội,Cơng trình 12 tầng G13A khu ĐTM việt hưng – Hà Nội, TT kiểm nghiệm duợc mỹ phẩm TP Thanh Hoá, Trụ sở thành uỷ thành phố hố, Khu thị đơng bắc ga – Thanh hố, Tồ nhà viettel Hà Tĩnh, Nhà khám xét nghiệm bệnh viện 71 trung uơng, Trung tâm dịch vụ thuơng mại văn phòng PTTEC – Thanh hoá, Khu dân cư thu nhập thấp phuờng phú sơn – Thành phố hoá Tuy nhiên cấu 5,67% trình độ đại học đại học 1,52% cao đẳng trung học chuyên nghiệp chưa thật hợp lý.Trình độ đại học quan thấp, chưa phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh.Ngồi đại đa số cán quản lý quan chuyên ngành kỹ thuật chưa đuợc cập nhật thuờng xuyên kiến thức quản lý kinh tế, quản trị nguồn nhân lực, kỹ làm lãnh đạo… Vì cơng ty cần phải liên tục nâng cao lực quản lý, tổ chức cán cách hợp lý, mở lớp tập huấn kỹ cho cán quản lý để tăng hiệu việc sử dụng lạo động.Bên cạnh cơng ty nên hỗ trợ tạo điều kiện để 12 nguời lao động phát huy khả học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Hiện công ty thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán công nhân viên.Thu nhập nguời lao động đuợc cải thiện năm sau cao năm truớc, thu nhập bình quân năm 2007,2008,.2009 đạt tuơng ứng 1,9;2,4 3,0 triệu/nguời/tháng.Mức thu nhập so với doanh nghiệp ngành doanh nghiệp khu vực miền bắc Công ty thực trả lương cho người lao động theo hình thức Đối với lao động gián tiếp - làm việc văn phòng, trả lương theo thời gian nhận xét đánh giá người quản lý theo tháng, cuối năm hội đồng khen thưởng xét thưởng thêm cho cá nhân năm đóng góp đặc biệt cho doanh nghiệp Đối với lao động trực tiếp – làm việc tổ đội, nhận hình thức lương khốn sản phẩm Cơng ty sử dụng hình thức trả lương phù hợp với đối tượng lao động Việc vừa giúp trả lương phù hợp với đóng góp người lao động, vừa tạo động lực cho người lao động cố gắng suốt trình làm việc 4.Đặc điểm vốn kinh doanh Vốn kinh doanh phần vô quan doanh nghiệp nên để hiểu rõ nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, ta quan sát qua bảng số liệu cấu vốn qua năm Đơn vị : tỷ đồng Nă V m ốn vay 2007 2008 2009 438,241 460,655 577,961 Vố Hệ số vay/Vốn chủ n chủ sỡ hữu sỡ hữu (%) 66,355 660,45 70,820 650,46 94,664 610,54 (Nguồn: Phòng Tài Chính - Kế Tốn) Qua bảng số liệu cấu vốn ta thấy hệ số nợ qua năm công ty giảm, chứng tỏ công ty chủ động với nguồn vốn vay, sử dụng hợp lý đòn bẩy tài chính.Tuy nhiên cơng ty liên tục ký hợp đồng với cơng trình lớn với mức vốn chủ sở hữu nhỏ so với quy mơ hoạt động, công ty vay vốn để thực cơng trình nên hệ số nợ cơng 13 ty cao.Tuy nhiên thời gian tới, công ty thực xong kế hoạch tăng vốn (vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 150 tỷ sau lên 250 tỷ, vốn chủ sỡ hữu lên 400 tỷ đồng ) hệ số nợ xu huớng giảm xuống 5.Đặc điểm cấu tổ chức Việc vận hành tốt doanh nghiệp đòi hỏi máy quản lý doanh nghiệp phải tổ chức cách chuyên nghiệp, phân chia công việc rõ ràng cụ thể nhằm tạo hiệu hoạt động quản lý Dưới sơ đồ máy quản lý Cơng ty 14 15 Trong chức chủ yếu phòng ban sau :  Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Đại hồi đồng cổ đơng quan thẩm quyền cao công ty, bao gồm tất cổ đông quyền biểu nguời đuợc cổ đơng quyền biểu uỷ quyền.ĐHĐCĐ quyền sau : - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ - Thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua báo cáo tài hàng năm , báo cáo ban kiểm soát (BKS), hội đồng quản trị (HĐQT) kiểm toán viên - Quyết định số luợng thành viên HĐQT -Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS -Các quyền khác đuợc quy định điều lệ  Hội đồng quản trị Số thành viên HĐQT công ty gồm 05 thành viên.HĐQT quan đầy đủ quyền hạn để thực thiên tất quyền nhân danh cơng ty , trừ thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ.HĐQT quyền sau: -Quyết định cấu tổ chức, máy Công ty; -Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Công ty sở mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thơng qua; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban Giám đốc cán quản lý Công ty; - Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, tốn năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm Cơng ty trình ĐHĐCĐ; - Triệu tập, đạo chuẩn bị nội dung chương trình cho họp ĐHĐCĐ; - Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Công ty; -Các quyền khác quy định Điều lệ  Ban kiểm soát BKS ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên để thực giám sát HĐQT, giám đốc công ty việc quản lý điều hành công ty.BKS chịu trách nhiệm truớc ĐHĐCĐ pháp luật công việc thực hiên nhiệm vụ đuợc giao, bao gồm : 16 -Kiểm tra sổ sách kế toán báo cáo tài Cơng ty, kiểm tra tính hợphợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Cơng ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; -Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Cơng ty, đồng thời quyền trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động HĐQT Ban Giám đốc; -Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết; -Các quyền khác quy định Điều lệ  Ban giám đốc Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm truớc hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty.Phó giám đốc trách nhiệm giúp đỡ giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty.Ban giám đốc nhiệm vụ : -Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo nghị quyết, định HĐQT, nghị ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật -Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch tài hàng năm dài hạn Công ty -Đề nghị HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng văn phòng đại diện; Ký kết, thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân theo quy định pháp luật -Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Công ty -Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu Công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua 17 -Các quyền khác đuợc quy định tài điều lệ  Chức nhiệm vụ phòng ban : *VĂN PHỊNG Chức Văn phòng Cơng ty chức tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty lĩnh vực quản lý hành cơng tác văn phòng Nhiệm vụ: - Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch cơng tác hành chính, văn phòng thực tháng, quý, năm - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đề xuất biện pháp để thực hiệu việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cơng tác hoạt động Văn phòng - Phối kết hợp với phòng ban, đơn vị để giải cơng việc liên quan đến cơng tác văn phòng như: Tổ chức khánh tiết, hội nghị, đại hội, bảo vệ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt nội trị Văn phòng Cơng ty - Soạn thảo quy chế quản lý sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng, điện, nước, nội quy vào quan trình lãnh đạo Cơng ty phê duyệt - Thu thập thông tin thông báo kết thực cơng tác hành văn phòng, cơng tác trật tự trị an giữ gìn mơi trường xanh, sạch, đẹp *PHỊNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG Chức Phòng Tổ chức lao động Công ty cổ phần Đầu xây dựng HUD4 chức tham mưu giúp Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty lĩnh vực xếp, cải tiến tổ chức, quản lý, bồi dưỡng cán bộ, thực chế độ, sách Nhà nước người lao động, đáp ứng yêu cầu ổn định chiến lược phát triển Công ty 2.Nhiệm vụ : - Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến tổ chức quản lý, sản xuất, phương án xếp tổ chức cán cho phù hợp với tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh Công ty - Tiến hành làm thủ tục việc thành lập, sát nhập, giải thể, phá sản đơn vị trực thuộc theo quy định 18 - Nghiên cứu, soạn thảo nội quy, quy chế, chế tài tổ chức, lao động nội Công ty - Giải thủ tục hợp đồng lao động, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho việc cán bộ, công nhân viên - Xây dựng đơn giá tiền lương, quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo quy định nhà nước hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp *PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT 1.Chức Phòng kế hoạch – kỹ thuật Cơng ty cổ phần đầu xây dựng HUD4 chức tham mưu cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty lĩnh vực: Quản lý chất lượng, tiến độ cơng trình cơng ty nhận thầu thi cơng; Quản lý cơng tác An tồn vệ sinh lao động tồn cơng ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo thời hạn; Tổ chức đấu thầu cơng trình xây dựng; Quản lý xây lắp tồn Cơng ty; Theo dõi, đơn đốc cơng tác tốn cơng trình, dự án tồn Cơng ty; Quản trị mạng Internet Cơng ty; Quản trị Email; Website công ty; Thư ký ISO Công ty Nhiệm vụ: - Tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc việc xử lý vi phạm quản lý chất lượng, tiến độ cơng tác An tồn vệ sinh lao động - Tham mưu lập kế hoạch, theo dõi báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ hàng năm - Tham mưu lập kế hoạch, theo dõi báo cáo thực công tác bảo hộ lao động theo định kỳ hàng năm - Tham mưu lập kế hoạch, theo dõi báo cáo thực công tác ISO theo định kỳ hàng năm - Nghiên cứu đề xuất phương án quản lý sản xuất, phương án tổ chức, phương án phát huy sáng kiến kỹ thuật, cải tiến thi công xây dựng công trình phù hợp với tình hình phát triển sản xuất công ty - Quản lý chất lượng, tiến độ, an tồn vệ sinh lao động cơng trình cơng ty thi cơng - Báo cáo tình hình thực xây dựng cơng trình tồn cơng ty - Báo cáo tình hình thực giá trị xây lắp hoàn thành đội sản xuất trực thuộc *PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN Chức 19 Phòng Tài kế tốn Cơng ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD4 chức tham mưu giúp Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty lĩnh vực tài nhằm thực tốt chế độ, sách, Luật kế tốn thống kê Nhà nước Quy chế Công ty ban hành đáp ứng yêu cầu ổn định chiến lược phát triển lâu dài Công ty: - Thu nhập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng nội dung cơng việc kế tốn theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam - Kiểm tra, giám sát khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu nộp, toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nguồn hình thành tài sản, phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài kế tốn - Phân tích thơng tin, số liệu kế toán để tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị định kinh tế tài Cơng ty - Cung cấp thơng tin, số liệu kế tốn theo quy định pháp luật Nhiệm vụ: - Tổ chức điều hành máy kế tốn thực cơng tác kế tốn Cơng ty theo quy định chức năng, nhiệm vụ phòng nhằm tham mưu giúp Lãnh đạo Cơng ty giám sát tình hình tài Cơng ty - Tổng hợp đầy đủ xác doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh, theo dõi quản lý tình hình sử dụng tài sản, bảo tồn phát triển vốn đầu - Đánh giá hiệu đầu lĩnh vực hoạt động, thực biện pháp cải thiện tỷ lệ hoàn vốn đầu - Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty huy động vốn từ nhiều nguồn khác để đảm bảo cung ứng nguồn vốn cho lĩnh vực đầu dự án & thi công cơng trình xây lắp mà Cơng tyhợp đồng với Chủ đầu phục vụ cho SXKD Cơng ty - Kiểm sốt chi tiêu Cơng ty theo kế hoạch phê duyệt - Lập kế hoạch tài năm - Kiểm tra duyệt chứng từ thu, chi, toán khoản vay đội xây lắp trực thuộc Công ty - Thường xuyên cập nhật văn pháp luật lĩnh vực tài kế tốn *PHỊNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Chức 20 Phòng nghiên cứu phát triển Dự án Công ty cổ phần Đầu xây dựng HUD4 chức tham mưu cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty lĩnh vực: Quyết định đầu Dự án đáp ứng yêu cầu SXKD phát triển Công ty Nhiệm vụ: - Nghiên cứu kỹ chế độ sách quản lý đầu để tham mưu cho Giám đốc, HĐQT Công ty đạo định đầu Dự án hiệu quả, pháp luật - Nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ quy hoạch, địa điểm, môi trường đầu tư, Dự án đầu báo cáo để HĐQT, Giám đốc Cơng ty chủ trương triển khai tiếp cận - Lập hồ sơ tham gia đấu giá Dự án đầu cách nhanh chóng, xác, kịp thời hiệu nhằm đạt kết trúng thầu Dự án ngày cao *BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỐ SỐ Ban Quản lý dự án số số - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng HUD4 chức thay mặt Cơng ty quản lý, thực kinh doanh dự án Cơng ty làm chủ đầu tư; Tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển dự án nhỏ vừa, tiến tới dự án quy mơ lớn đáp ứng tình hình phát triển Cơng ty * BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP Ban Quản lý dự án đầu phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bỉm Sơn Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng HUD4 chức thay mặt Cơng ty quản lý, kinh doanh dự án đầu kinh doanh khai thác hạ tầng khu công nghiệp Bỉm Sơn giao mà Công ty chủ đầu tư; Tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển dự án hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp đáp ứng tình hình phát triển Công ty *SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN -Thực dịch vụ: Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản - Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Môi giới bất động sản, vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lí bất động sản - Thực chức năng, nhiệm vụ khác Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty giao Các phòng, ban chịu lãnh đạo, đạo lãnh đạo Cơng ty; trách nhiệm báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định Mối quan hệ phòng ban quan hệ cấp, cơng việc liên quan tới nhiều phòng, ban lãnh đạo Cơng ty 21 giao cho phòng, ban chức nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp báo cáo chủ động giải công việc Kết luận Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD4 công ty Tổng Công ty Đầu phát triển nhà đô thị (nay Tập đồn phát triển nhà thị) Hiện nay, Tập đồn phát triển nhà thị nhà đầu lớn Tổng thầu lớn, uy tín lĩnh vực xây dựng dân dụng cơng nghiệp nước Do đó, Cơng ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD4 lợi lớn việc mở rộng phát triển thị trường Trải qua 30 năm xây dựng phát triển, từ đơn vị chuyên kinh doanh vật tư, thiết bị VLXD ngành nghề kinh doanh đơn giản, phạm vi hoạt động hẹp, giá trị SXKD hàng năm đạt đến tỷ đồng, thường xuyên thiếu việc làm cho CBCNV, thu nhập bình quân người lao động đạt thấp, đời sống cán công nhân viên gặp khơng khó khăn Đến Cơng ty bước phát triển vượt bậc cơng tác sản xuất kinh doanh, giành nhiều thành tích xuất sắc, mức tăng trưởng cao liên tục từ 15 – 25%/năm; đảm bảo việc làm cho người lao động, đời sống CBCNV không ngừng cải thiện Quá trình thực tập cơng ty vừa qua, giúp em đánh giá tổng quan trình hình thành phát triển cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, tình hình trang thiết bị cơng ty.Đây điều kiên để em tiếp tục hồn thiện chun đề thực tập Do thời gian hạn hẹp trình độ kiến thức hạn chế nên báo cáo thực tập em khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy ban lãnh đạo Công ty để giúp em nâng cao kiến thức, kỹ 22 MỤC LỤC Lời mở đầu PHẦN I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 1.Quá trình hình thành doanh nghiệp: 2.Giai đoạn phát triển: .2 2.1.Giai đoạn truớc năm 2000: 2.2.Giai đoạn từ năm 2000 - đến nay: 2.3.Khen thuởng:……………………………………………………… 3.Một số nét hoạt động kinh doanh dơn vị năm gần đây: .4 4.Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh: PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA TỔNG CÔNG TY 1.Đặc điểm lĩnh vực hoạt động: .8 2.Đặc điểm sở vật chất trang thiết bị: 3.Đăc điểm lao động: 10 4.Đặc điểm vốn kinh doanh: 12 5.Đặc điểm cấu tổ chức: .12 KẾT LUẬN .20 ... Công ty Đầu tư Xây dựng phát triển đô thị số thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 Công ty hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty theo định số 599/QĐ-BXD ngày 30/03/2006 truởng xây dựng. .. 851903 - 755690  Fax : 0373 710245  Website : HUD4 www .hud4. vn  Logo công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 đơn vị thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà đô thị ( tập đồn phát triển... lợi :  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD4 đơn vị thành viên ưu tú tập đồn phát triển nhà thi, nên ngồi cơng trình mà cơng ty chủ động tham gia trúng thầu cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD4
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 , Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 , Địa chỉ : Số 662 đuờng Bà Triệu, phuờng Điện Biên , Tp Thanh Hoá, Điện thoại : 0373. 850135 - 851903 - 755690, Giá cả các loại nhiên liệu trên thị truờng phụ thuộc vào sự biến động của giá cả trên thế giới.Trong thời gian qua giá cả nhiên liệu luôn có xu huớng biến động tăng, làm gia tăng chi phí hoạt động của máy móc thiết bị, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng tuơn, Từ việc xác định đuợc những thuận lợi và khó khăn của mình tập thể ban lãnh đạo công ty đã đưa ra định huớng chiến lược cho mục tiêu phát triển của công ty giai đoạn 2011-2015 đó là :

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay