Xây dựng kế hoạch chuyến công tác khảo sát t

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:26

Đề tài: xây dựng kế hoạch chuyến công tác khảo sát tình hình hoạt động chi nhánh Bài làm: Hàng năm, Tổng công ty thương mại Hà Nội - Hapro có đợt khảo sát định kì chi nhánh vào tháng tháng 12 Kế hoạch công tác: Mục đích chuyến cơng tác - Khảo sát hoạt động kinh doanh, kết hoàn thành dự án kế hoạch đề kì trước Chi Nhánh TCT Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo sát thái độ làm việc nhân viên - Kiểm tra báo cáo tài chi nhánh - Phổ biến kế hoạch, dự án cho kì hoạt động Thành phần tham gia chuyến cơng tác thành viên thuộc phận quản lí phòng ban bao gồm: - Ơng Trần Xn Trường, phó phòng dự án Bà Trần Kim Dung, trưởng phòng quản lý mạng lưới Bà Nguyễn Mai Trang, trưởng phòng phát triển dự án kế tốn thư ký Lịch trình Chiều ngày 2/6/2013 bắt đầu từ Hà Nội, địa điểm đến chi nhánh TCT - Thành Phố Hồ Chí Min Địa : 77 - 79 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp HCM 8h sáng ngày 3/6 gặp lãnh đạo chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Từ ngày 3-6/6 khảo sát hoạt động sản xuất phận: nông sản, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng Cũng thời gian này, kiểm tra báo cáo tài - chi nhánh Sáng 7/6 họp với ban lãnh đạo chi nhánh để phổ biến kế hoạch dự án kì hoạt động - Chiều 7/6, đồn cơng tác quay Hà Nội Phương tiện lại: máy bay Các tài liệu chuyên mơn: - Dự án cơng ty thời kì trước để kiểm tra tiến độ hồn thành - Dự án, kế hoạch kì Tổng cơng ty để phổ biến lại với chi nhánh - Kết hoạt động kinh doanh kì gần để so sánh phát huy tốt khắc phục xấu Địa điểm nghỉ đồn cơng tác - Khách sạn Thiên Tùng địa 70-72-74 Phó Đức Chính, Quận 1, TP Hồ Chí Minh + Phó phòng dự án nam kế tốn phòng đơi + trưởng phòng nữ phòng đơi + thư kí kế tốn nữ phòng đơi - Đồn cơng tác ăn uống ngày nhà hàng khách sạn Dự trù kinh phí - Chi phí lại: 30.000.000 ( 2.500.000x12 (cả lượt lượt về)) đồn cơng tác - khách sạn gần cơng ty nên khơng chi phí lại q trình cơng tác Chi phí ở: 16.000.000 ( khoảng 50$/1 phòng x 3phòng x đêm) Chi phí ăn: 10.000.000 Chi phí phát sinh: 5.000.000 Tổng chi phí: 51.000.000 Các khoản kinh phí lấy từ tài cơng ty ...- K t ho t động kinh doanh kì gần để so sánh ph t huy t t khắc phục xấu Địa điểm nghỉ đồn cơng t c - Khách sạn Thiên T ng địa 70-72-74 Phó Đức Chính, Quận 1, TP Hồ Chí Minh + Phó... kế t n phòng đơi + trưởng phòng nữ phòng đơi + thư kí kế t n nữ phòng đơi - Đồn cơng t c ăn uống ngày nhà hàng khách sạn Dự trù kinh phí - Chi phí lại: 30.000.000 ( 2.500.000x12 (cả lư t lư t. .. đồn cơng t c - khách sạn gần cơng ty nên khơng chi phí lại q trình cơng t c Chi phí ở: 16.000.000 ( khoảng 50$/1 phòng x 3phòng x đêm) Chi phí ăn: 10.000.000 Chi phí ph t sinh: 5.000.000 T ng chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch chuyến công tác khảo sát t , Xây dựng kế hoạch chuyến công tác khảo sát t

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay