ke hoach quantrivanphong

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:26

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔNG KẾT CƠNG TÁC ĐỒN NHIỆM KÌ 20102012 VÀ KIỆN TỒN BAN CHẤP HÀNH ĐỒN NHIỆM KÌ 2012-2014 CỦA TẬP ĐỒN FPT I   - Thời gian – Địa điểm Thời gian Từ 7h30 đến 12h00 ngày 26/3/2012 Địa điểm Hội trường tầng 2, tòa nhà Zodiac, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội II Thành phần tham dự Khách mời - Đại diện đến từ Bộ Khoa học - Công nghệ - Đại diện đơn vị FPT tập đồn; đó: đơn vị FPT IS, FPT Trading, FPT Software, FPT Telecom, ĐH FPT, FPT Retail, FPT Online, đơn vị 10 thành viên, đơn vị lại FPT Service, FPT Securities, FPT HO, Tienphongbank đơn vị thành viên BCH Đoàn cũ III Ban tổ chức Thành lập BTC - Đ/c Đinh Tiến Dũng, Bí thư Đ/c Phùng Thu Trang , Phó bí thư Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó bí thư Đ/c Nguyễn Hồng Nga Đ/c Đặng Quang Huy Đ/c Trần Thị Thu Hà Đ/c Đặng Hải Trung Đ/c Bùi Đăng Quỳnh Đ/c Nơng Hương Ly Đ/c Vũ Đình Thắng Trưởng ban Phó ban Phó ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Phân công phụ trách cụ thể - Đ/c Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Nga Phùng Thu Trang, Vũ Đình Thắng : Phụ trách lên nội dung chương trình (kịch bản, điều phối) + Lên nội dung chương trình + Chuẩn bị tài liệu: Bản tổng kết cơng tác Đồn phương hướng lí lịch ứng cử viên cho BCH Đoàn mà đơn vị thành viên gửi lên Photo cho người + Gửi giấy mời cho Đại biểu đơn vị trước tuần + Gửi công văn đề nghị giới thiệu đại biểu cho đơn vị thành viên, yêu cầu họ nộp lại vào ngày 20/3/2012 + Gửi giấy mời viết phát biểu cho Đại biểu Bộ Khoa học – Công nghệ, nhắc họ gửi sớm trước ngày 23/3 + Chuẩn bị phim ngắn giới thiệu kiện bật công tác Đồn nhiệm kì qua + Duyệt văn cần chuẩn bị trước ngày 24/3 - Đ/c Đặng Quang Huy, Đặng Hải Trung, Nông Hương Ly: Phụ trách hậu cần, cần chuẩn bị: + Giấy khen, cờ thi đua, tượng Bác, cờ Tổ quốc, cờ Đoàn Bàn làm việc đồn Chủ tịch, Đại biểu thư kí có khăn trải bàn, hoa nước uống + Thuê hội trường, chuẩn bị sở vật chất để trang trí hội trường, chuẩn bị bàn, ghế Chia làm dãy, dãy gồm 15 hàng, hàng ghế Các bàn trải khăn trải bàn, hoa trang trí, vị trí đặt chai nước, Còn bàn đồn Chủ tịch mục, quay phía đại biểu + Loa đài, âm thanh, ánh sáng … + Trang phục cho đội văn nghệ… + Chuẩn bị hòm phiếu số phiếu cần để chuẩn bị cho bầu cử + Chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ cho đại biểu - Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Thu Hà, Bùi Đăng Quỳnh: + Đón tiếp Đại biểu, bố trí chỗ ngồi điểm danh lực lượng đại biểu tham dự Bên ngồi có lễ tân hướng dẫn lối vào, bên bố trí đại diện đón tiếp + Chuẩn bị ảnh triển lãm hoạt động Đoàn phong trào niên để trưng bày hội trường cửa vào + Chuẩn bị tiết mục văn nghệ + Chuẩn bị MC dẫn chương trình, đưa nội dung kịch chương trình cho MC trước ngày 25/3 IV NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 7h-7h30: Đón tiếp Đại biểu 7h30-8h: Ổn định chỗ ngồi văn nghệ chào mừng 8h-8h15: Chào cờ, quốc ca, Đồn ca 8h15-8h30: Tun bố lí do, giới thiệu Đại biểu 8h30-8h40: Bầu Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch thư kí lên làm việc 8h40- 8h50: Đồn chủ tịch cơng bố chương trình Đại hội 8h50-9h20: Ban chấp hành cũ chiếu phim kiện bật cơng tác Đồn đọc báo cáo tổng kết tình hình thực cơng tác Đồn nhiệm kì qua 9h20-9h35: BCH cũ đọc phương hướng thực cơng tác Đồn phong trào niên nhiệm kì 2012-2014 9h35-9h45: BCH cũ đọc kiểm điểm 9h45-10h00: Đại hội thảo luận biểu để thông qua tổng kết, phương hướng kiểm điểm 10h00-10h20: Đại biểu cấp phát biểu 10h20-10h35: Đại diện đơn vị FPT lên đọc tham luận khó khăn thuận lợi CBNV tham gia công tác Đoàn 10h35-10h40: BCH cũ tuyên bố hết nhiệm vụ 10h40-10h55: Đồn chủ tịch trình bày u cầu, cấu, tiêu chuẩn uỷ viên BCH Giới thiệu nhân dự kiến BCH cũ giới thiệu ứng viên giới thiệu từ cấp 10h55-11h20: Đoàn chủ tịch đại hội thảo luận, trả lời, giải thích ý kiến đồn viên, định cho rút tên không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử Đại hội biểu thống danh sách bầu cử 11h20-11h30: Biểu thông qua danh sách tổ bầu cử Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử 11h30-11h45: Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, ban chấp hành mắt, nhận nhiệm vụ 11h45-11h55: Trao thưởng cho cá nhân, tập thể Đoàn xuất sắc 11h55-12h00: Bế mạc Đại hội V Dự kiến chi phí Đơn vị 1000vnđ STT Các khoản mục cần chi Bánh kẹo + nước + hoa Thuê địa điểm Dàn âm thanh, ánh sáng Khen thưởng Cá nhân Tập thể Trang phục văn nghệ Chi phí in ấn tài liệu, khen, giấy mời Dịch vụ thuê (5-6 người) Tổng Dự kiến chi phí: 30 triệu đồng 7000 Số tiền 4000 5000 5000 500/cá nhân 1000/tập thể 2000 1000 2000 26000
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach quantrivanphong , ke hoach quantrivanphong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay