Tóm tắt cuốn sách phát triển kỹ năng lãnh đạo của tác giả john c maxwell – alpha books NXB lao động xã hội, năm 2010

15 1 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:24

Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo BÀI TIỂU LUẬN MÔN: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Giảng viên: TS Lê Thị Thu Thuỷ Học viên: Nguyễn Lê Sơn Lớp: Cao học QTKD K6.2 Sớ thứ tư: 86 Tóm tắt sách “Phát triển kỹ lãnh đạo” tác giả John C Maxwell Alpha Books & NXB Lao động - hội, năm 2010 Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo LỜI GIỚI THIỆU Tác giả JOHN C MAXWELL chuyên gia lãnh đạo hàng đầu Mỹ Ông đã giảng dạy các nguyên tắc lãnh đạo tới 500 tập đoàn lớn nước Mỹ, Viện Quân Hoa Kỳ Miền Tây, cả các Hiệp hội thể thao như: NCAA, NBA NFL Ông tác giả 40 sách tiếng giới, như: 21 quy tắc bác bỏ nghệ thuật lãnh đạo, 17 quy tắc bất biến làm việc nhóm, Nhà lãnh đạo 3600, Tài khơng đủ Làm để trở thành nhà lãnh đạo hầu hết người công nhận? Cuốn sách “Phát triển kỹ lãnh đạo” John Maxwell câu trả lời cẩm nang hướng dẫn thiết thực cho đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nhóm tổ chức Hơn nữa, sách hữu ích cho đã nắm giữ vai trò lãnh đạo muốn hoàn thiện các kỹ Cuốn sách giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào tháng năm 2008 giới thiệu chương trình Chào b̉i sáng Mỡi ngày một cuốn sách VTV1; tái bản nhiều lần đã chứng tỏ giá trị thực sách Trong sách này, tác giả đã nêu lên tầm quan trọng nội dung bản kỹ lãnh đạo TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Trong sách mình, Maxwell khẳng định "Chìa khóa để thành cơng khả lãnh đạo người khác tới thành cơng" Có nhiều lý giải cho thành công mỗi người thời đại thành công gắn liền với tập thể hợp tác Kỹ lãnh đạo điều vô cùng quan trọng thiếu mỡi người Ơng tin tưởng rằng, lãnh đạo không phải khái niệm dành riêng cho người "sinh để làm lãnh đạo" mà hồn tồn kỹ học Những phẩm chất để trở thành lãnh đạo lĩnh hội trau dồi Kết hợp phẩm chất với niềm khao khát cháy bỏng giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo chia làm bốn cấp độ: nhà lãnh đạo đẳng cấp, nhà lãnh đạo thông thái, nhà lãnh đạo tiềm nhà lãnh đạo hạn chế Tác giả lập luận có nhầm lẫn cách phân biệt hai khái niệm "lãnh đạo" "quản lý" Mọi người không muốn bị quản lý mà họ muốn làm Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo lãnh đạo "Bạn dẫn ngựa tới vũng nước, bạn khơng thể bắt uống nước Nếu bạn muốn quản lý đó, trước hết bạn phải biết chế ngự mình, thực điều nghĩa bạn chuyển từ vai trò quản lý sang vai trò lãnh đạo" Có sách viết lãnh đạo mà chủ yếu viết quản lý Quản lý quá trình đảm bảo cho chương trình mục tiêu hành động tổ chức thực Khác với quản lý, lãnh đạo xây dựng tầm nhìn tạo động lực cho người Mục tiêu cao tác giả viết sách nhờ sách giúp người đọc có khát khao trở thành nhà lãnh đạo thành công thành công cương vị nhà lãnh đạo ĐỊNH NGHĨA LÃNH ĐẠO: GÂY ẢNH HƯỞNG Trong giới đầy biến động nay, cần trở thành lãnh đạo Thế nhưng, khơng người băn khoăn với câu hỏi "lãnh đạo gì?" Câu trả lời tác giả John C Maxwell đơn giản “lãnh đạo gây ảnh hưởng” Ông cho “Nếu người cho lãnh đạo, khơng theo gót anh ta, người dạo mà thơi” Mọi người có ảnh hưởng lẫn Mỡi người gây ảnh hưởng bị ảnh hưởng từ người khác Trong tình nào, nhóm ln ln có người có ảnh hưởng bật Để nhận nhà lãnh đạo trội nhóm ta hãy quan sát lúc họ tập trung với Nếu có vấn đề cần định, người có ý kiến hay nhất? Ai người người khác ý nhiều vấn đề thảo luận? Ý kiến người nhanh chóng đồng ý nhất? Điều quan trọng là, người người nghe theo? Trả lời câu hỏi này, bạn phân biệt nhà lãnh đạo thật nhóm Chúng ta khơng biết ảnh hưởng đến ảnh hưởng mức độ Một người hay kiện ảnh hưởng tới ngược lại Mọi ảnh hưởng làm thay đổi đời bạn, suy nghĩ hay lựa chọn bạn trước việc Đầu tư tốt cho tương lai tạo ảnh hưởng tốt từ hôm Sự thật có nhiều hội để trở thành nhà lãnh đạo chúng nằm tầm tay hầu hết người Gây ảnh hưởng kỹ phát triển Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo Để làm rõ khái niệm "lãnh đạo gây ảnh hưởng", Maxwell đã cấp độ lãnh đạo, bao gồm: chức vị, chấp thuận, định hướng kết quả, phát triển người cá nhân Cụ thể là: Cấp độ 1: Chức vị cấp độ bản nhà lãnh đạo Bạn có ảnh hưởng bạn có chức vụ Mọi người theo bạn họ phải theo Tầm ảnh hưởng bạn không vượt quá giới hạn công việc bạn Nếu bạn cấp độ lâu tỷ lệ xin nghỉ việc cao tinh thần làm việc xuống thấp Cấp độ 2: Sự chấp thuận Lãnh đạo khả khiến người làm việc cho bạn mà khơng nghĩa vụ Lãnh đạo xuất phát từ trái tim không phải từ cái đầu Khả phát triển nhờ mối quan hệ tốt chức khơng phải quy định Nhân viên làm việc cho bạn khơng chức danh mà bạn nắm giữ Cấp độ tạo khơng khí làm việc vui vẻ, tự nguyện Tuy nhiên, trì quá lâu cấp độ mà không tiến triển them bạn khiến người làm việc tận tụy cảm thấy sốt ruột Cấp độ 3: Định hướng kết Mọi người theo bạn bạn đã làm cho tổ chức Ở cấp độ này, hầu hết người có cảm nhận thành cơng Họ yêu quý bạn bạn làm Đó động lực giúp dễ dàng giải vấn đề Cấp độ 4: Phát triển người Mọi người theo bạn bạn đã làm cho họ Sự tăng trưởng dài hạn diễn cấp độ Cam kết phát triển đội ngũ lãnh đạo đảm bảo phát triển liên tục cho tổ chức các cá nhân Hãy làm điều bạn làm để đạt trì cấp độ Cấp độ 5: Cá nhân Mọi người theo bạn bạn bạn đại diện cho điều Cấp độ dành cho nhà lãnh đạo đã nhiều thời gian để phát triển người tổ chức Rất người đạt cấp độ Đa phần huênh hoang, khoác lác KẾT LUẬN VỀ TẦM ẢNH HƯỞNG Qua phân tích trên, đã hiểu tầm ảnh hưởng để tăng cường ảnh hưởng Để tiến lên vị trí cao nhất, bạn phải làm hai điều: Hiểu rõ cấp độ lãnh đạo tại bạn, thấu hiểu áp dụng phẩm chất cần thiết để thành công mỗi cấp độ Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo LỰA CHỌN THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN - CHÌA KHĨA CỦA SỰ LÃNH ĐẠO Chúng ta có hai thứ khó phải làm suy nghĩ làm theo thứ tự ưu tiên Sự suy tính trước cơng việc xếp theo thứ tự ưu tiên điểm tạo nên khác biệt lớn nhà lãnh đạo người theo họ Trong viết, tác giả đã đề cập tới nguyên lý Pareto Nguyên lý Pareto: 20% ưu tiên bạn mang đến 80% kết quả Mọi nhà lãnh đạo cần phải hiểu nguyên lý Pareto việc giám sát lãnh đạo Ví dụ: 20% số người cơng ty có trách nhiệm tạo 80% thành cơng cơng ty Sắp đặt bản để tránh thấp thỏm lo âu Bạn phải xếp việc theo mức độ ưu tiên Đánh giá hay bế tắc: Khi bạn đánh giá cơng việc quan trọng hay khơng quan trọng cần thiết hay cần thiết bạn xác định dược mức độ ưu tiên việc bạn làm Nguyên tắc ưu tiên: Những việc ưu tiên không “cố định”: Những việc ưu tiên thường xun có thay đổi, đòi hỏi phải quan tâm thích đáng Để giữ vững ưu tiên cơng việc phải đánh giá, loại dự đoán Nguyên tắc: bạn đánh giá cao thứ Điều tốt điều tốt kẻ thù Đơi bạn khó để lựa chọn điều hai điều tốt xấu Và khó khăn bạn đứng trước hai lựa chọn tốt Những lúc bạn hãy hỏi ý kiến người giám sát đồng nghiệp bạn, định dựa mục đích tổ chức hay quan Bạn khơng thể có tất Nếu bạn muốn giành thứ 95% thành cơng phụ thuộc vào việc bạn biết muốn Quá nhiều ưu tiên làm cho tê liệt Khi phải dành quá nhiều sức lực cho việc quan trọng, rắc rối lớn xảy Lý khiến phần lớn mục tiêu lớn không đạt đã dành thời gian để làm cơng việc quan trọng Trong sống thường bị vấp ngã điều tưởng chừng nhỏ nhặt Thời hạn mức độ khẩn cấp hối thúc phải lưa chọn Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo Nhiều đến lúc thay đổi nữa, biết điều thật sư quan trọng TÍNH NHẤT QUÁN - THÀNH TỐ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Từ điển định nghĩa “tính quán” “tình trạng tồn vẹn thống nhất” Khi tơi đạt tính quán lời nói hành động Tôi dù cho đâu hay đứng cạnh Một người có tính quá nghĩa người không sống hai mặt hay giả dối Những có tính quán người tồn vẹn Với tính cách này, họ khơng có để che giấu hay sợ sệt Con người có mong muốn đầy mâu thuẫn Tính quán yếu tố định cái thắng Tính quán gắn kết các yếu tố tạo nên người nuôi dưỡng mãn nguyện Tính quán khơng vạch ranh giới hai mong muốn mà nhân tố cốt lõi phân biệt người hạnh phúc người bị phân tán tư tưởng Như vậy, tính quán có vai trò quan trọng yếu tố sau: Tính quán tạo dựng tin tưởng Một người muốn trở thành nhà lãnh đạo phải có người tình nguyện theo Và để có người theo phải có tin tưởng họ Do đó, khơng thể chối bỏ vai trò tính quán nhà lãnh đạo xuất sắc Tính qn có giá trị ảnh hưởng lớn Câu chuyện cậu bé người Do Thái kể thay đối cha cậu tín ngưỡng đã ảnh hưởng lớn cậu Tính quán đưa đến chuẩn mực cao Tính qn giúp xây dựng danh tiếng khơng hình ảnh Hình ảnh người nghĩ Tính quán bản chất Chúng ta biết số người có hình ảnh bề ngồi khơng giống bản chất bên họ Rất nhiều người bỏ công sức để chăm chút, tạo dựng hình ảnh trau dồi tính quán cho Khi bất ngờ gặp thất bại, họ lý giải nguyên tại Khi có tính quán giúp bạn thành công nhiều Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo Tính quán hoàn thiện thân trước lãnh đạo người khác Chúng ta bảo người khác nhiều bản thân ta biết Khi nhà lãnh đạo không tuân thủ nguyên tắc đã đề họ đánh tín nhiệm mà người dành cho họ Tính quán tạo nên nhà lãnh đạo thông minh đáng tin cậy Lãnh đạo hiệu quả không dựa thông minh, khơn ngoan mà bản dựa tính kiên định, quán lời nói hành động nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo chân thành không cần phơ trương Cách để giữ tín nhiệm tôn trọng người làm việc cùng bạn bạn hãy xứng đáng với điều Mỡi nhìn nhận với bản chất khơng phải gượng gạo thể Khơng dễ có tính qn Tính quán khơng phải q tặng cho Nó kết quả quá trình rèn luyện tính kỷ luật, niềm tin bên tâm giữ vững tính trung thực tình CUỘC SÁT HẠCH KHẮT KHE ĐỐI VỚI NHÀ LÃNH ĐẠO: TẠO RA SỰ THAY ĐỔI TÍCH CỰC Thay đổi lãnh đạo thay đổi tổ chức Mọi thành bại bắt nguồn từ lãnh đạo Tuy nhiên, thay đổi nhà lãnh đạo thật không dễ chút Trên thực tế, nhà lãnh đạo kháng cự thay đổi giống nhân viên họ Kết quả nhà lãnh đạo không thay đổi đồng nghĩa với tổ chức không thay đổi Những điều bất cập nhà lãnh đạo Đối với nhà lãnh đạo luôn phải đối mặt với 12 vấn đề thường gây khó khăn là: Thiếu hiểu biết nhân viên, thiếu sáng tạo, có vấn đề cá nhân, đổ trách nhiệm cho người khác, tự mãn cá nhân, thiếu tổ chức, dễ giận dữ, không dám mạo hiểm, ln cảm thấy khơng an tồn ln phòng thủ, cứng nhắc, khơng có tinh thần đồng đội, chống lại thay đổi Lãnh đạo tác nhân thay đổi Khi nhà lãnh đạo đã thay đổi bản thân phân biệt khác biệt thay đổi lý thuyết thay đổi cần có thực tế lúc phải trở thành tác nhân thay đổi Tại người kháng cự thay đổi Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo Mọi người thường hay có thái độ kháng cự trước thay đổi Điều thể lý đây: Ý tưởng thay đổi không phải tôi; Những điều chưa biết thay đổi khiến ta lo sợ; Mục đích thay đổi khơng rõ ràng: Phần thưởng thay đổi không tương xứng với nỗ lực thay đổi; Mọi người quá thỏa mãn với có; Thay đổi khơng xảy với người có suy nghĩ tiêu cực; nhân viên thiếu tôn trọng lãnh đạo; Nhà lãnh đạo dễ bị trích cá nhân làm tổn thương; Thay đổi đòi hỏi cam kết lớn hơn; Tư tưởng hẹp hòi cản trở việc đón nhận ý tưởng mới; Tư tưởng truyền thống không chấp nhận thay đổi Q trình phát triển thay đởi Sự thay đổi xem cách mạng (thay đổi tồn vốn có) quá trình tiến hóa (cái tiến đã có) Khi có đề xuất thay đổi tổ chức có năm kiểu phản ứng người sau: Những người đổi người có ước mơ Những người nhanh chóng chấp nhận người thấy ý tưởng đã biết ý tưởng hay Những người chấp nhận mức trung bình thường chiếm đa số Những người lâu chấp nhận người tán thành ý tưởng Những người bảo thủ chống lại thay đổi Tạo môi trường cho thay đổi Nhà lãnh đạo phải xây dựng lòng tin người Nhà lãnh đạo phải thay đổi bản thân trước yêu cầu người khác thay đổi Nhà lãnh đạo giỏi phải hiểu lịch sử tổ chức Đặt người có ảnh hưởng vào vị trí lãnh đạo Kiểm tra “túi tiền bạn” Nhà lãnh đạo giỏi cần người có ảnh hưởng ủng hộ trước công bố thay đổi Xây dựng chương chình nghị để hỡ trợ quá trình thay đổi Khuyến khích người có ảnh hưởng tác động đến người khác cách tự nhiên Cho người thấy thay đổi đem lại lợi ích cho họ Hãy để người làm chủ thay đổi Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo Giúp người chủ động thay đổi Thay đởi sẽ diễn Khơng có tồn tại mãi ngoại trừ thay đổi Thay đổi mang lại cả hội nguy mát Thay đổi không quá muộn Chúng ta trở thành người muốn giữ ngun ta có Khi bạn ngừng thay đổi tồn tại bạn chấm dứt Khi bạn thay đổi thành cơng phát triển CON ĐƯỜNG HOÀN THÀNH KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHANH NHẤT: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tất có vấn đề Chương đề cập hai yếu tổ cần thiết để giải hiệu quả các vấn đề: thái độ kế hoạch hành động Khó khăn làm sống thêm có ý nghĩa Trong sống trở lực điều kiện để người thành công Cuộc sống khơng có chướng ngại vật, khơng có khó khăn khả năng, lực giảm đến số Loại bỏ vấn đề, người lực sáng tạo Sự ngu dốt cho ta thấy ý nghĩa giáo dục Đau ốm cho ta thấy tầm quan trọng thuốc men Mất trật tự xã hội cho ta thấy tầm quan trọng phủ Ai có khuynh hướng muốn loại bỏ khó khăn trách nhiệm sống Khi cám dỡ xuất hiện, bạn hãy nhớ đến chuyện niên hỏi cụ già cô đơn: “Gánh nặng lớn sống thưa cụ?” Cụ già buồn rầu trả lời: “Khơng có điều để gánh vác” Người nởi tiếng phải vượt qua khó khăn sống Nhiều thánh ca viết hồn cảnh khó khăn Hầu hết các lá thư truyền đạo viết nhà tù Hầu hết tư tưởng vĩ đại các nhà tư tưởng vĩ đại thời đại đã phải thử thách qua dầu sôi lửa bỏng Ca sỹ nhạc đồng quê Dolly Parton đã nói: “Nếu bạn muốn nhìn thấy cầu vồng, hãy dầm mưa” Vấn đề vấn đề tơi Có khác biệt lớn người có vấn đề nghiêm trọng người làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo Vấn đề làm việc mà tơi giải Nên thận trọng kết luận vấn đề khơng có hướng giải Rất xuất đưa giải pháp cho bạn Bài kiểm tra nhà lãnh đạo khả nhận biết vấn đề trước trở nên cấp bách Với nhà lãnh đạo xuất sắc, vấn đề trở nên nghiêm trọng trở nên nghiêm trọng nhìn nhận xử lý giai đoạn Bạn đánh giá người lãnh đạo qua quy mơ vấn đề họ giải Khi quan sát người vấn đề họ nhận “tầm” người quan trọng “tầm” vấn đề Vấn đề coi lớn hay nhỏ tùy thuộc vào người “lớn” hay “nhỏ” Nhanh chóng giải vấn đề công việc; giải vấn đề người nhiều thời gian Giải vấn đề việc cần làm khơng nên chiếm hết thời gian Để giải vấn đề công việc bạn hãy cam kết dành thời gian cho người, không tự giải vấn đề cho mà hãy cùng họ giải Thái độ đắn Suy nghĩ tích cực cách bạn nghĩ vấn đề; niềm say mê cách bạn cảm nhận vấn đề Suy nghĩ tích cực khơng phải lúc thay đổi hồn cảnh làm thay đổi Suy nghĩ đắn tình khó khăn giúp cho sống trở nên tốt đẹp Kế hoạch hành động đắn Do sống ln có vấn đề cần giải nên ta phải có các kế hoạch đắn MỘT ƯU ĐIỂM TRONG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO: THÁI ĐỘ Thái độ điểm tạo nên khác biệt việc lãnh đạo người khác Tâm tính nhà lãnh đạo quan trọng ảnh hưởng đến suy nghĩ cảm xúc người theo Những nhà lãnh đạo tầm cỡ hiểu thái độ đắn tạo nên mơi trường chuẩn mực, khuyến khích người theo có phản ứng tích cực 10 Ngũn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo Thái độ tài sản quý Thái độ không phải tác nhân giúp trở thành nhà lãnh đạo tầm cỡ Nhưng khơng có thái độ tích cực khơng phát triển hết khả Thái độ tài sản lớn giúp có lợi lớn người có suy nghĩ tiêu cực Người có thái độ tiêu cực khó thành công Thái độ nhà lãnh đạo người theo bắt chước nhanh hành động họ Vấn đề khơng phải xảy đến với tơi mà diễn tơi Một người hạnh phúc khơng thiết người có hồn cảnh tốt đẹp, mà có thái độ Rất nhiều người tin hạnh phúc điều kiện Khi chuyện tốt đẹp, họ vui vẻ ngược lại thứ tồi tệ họ buồn rầu Một số người cho hạnh phúc tìm thấy địa điểm địa vị Một số khác cho rằng, hạnh phúc có từ việc quen biết kết thân với người đặc biệt Thái độ nhà lãnh đạo định thái độ người theo họ Lãnh đạo ảnh hưởng Mọi người “nhiễm” thái độ tiếp xúc với Tôi hay nghĩ ảnh hưởng với tư cách nhà lãnh đạo Điều quan trọng tơi ln có thái độ tích cực, khơng thành cơng mà lợi ích người Trách nhiệm tơi phải xem xét quan điểm nhiều người, không suy nghĩ chủ quan PHÁT TRIỂN VỐN QUÝ NHẤT CỦA BẠN: CON NGƯỜI Chương nêu bật tầm quan trọng việc phát triển người để cùng tham gia hỗ trợ bạn thực giấc mơ trở thành nhà lãnh đạo Những nguyên tắc phát triển người: Giá trị người, tận tâm với người, chân thật với người, tiêu chuẩn cho người, ảnh hưởng đến người Người phát triển nhân lực thành công đưa giả định người Giả định quan điểm điều coi Giả định tiêu cực người làm cho việc lãnh đạo họ có khuynh hướng tiêu cực Ngược lại, giả định 11 Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo tích cực người làm cho việc lãnh đạo họ có khuynh hướng tích cực Dưới số giả định người mà tơi thấy có giá trị Giả định: Ai muốn thấy quan trọng; Mọi người tin tưởng nhà lãnh đạo trước tin khả lãnh đạo họ; Mọi người cách để thành công; Mọi người bị thúc cách tự nhiên; Nhà lãnh đạo thành công phát triển nguồn nhân lực đặt câu hỏi cho người Tôi phát triển người hay xây dựng ước mơ sử dụng họ để thực ước mơ? Tôi đã sẵn sàng đương đầu với người để tạo nên khác biệt chưa? Tôi lắng nghe người không đôi tai; nghe nhiều điều họ nói Tơi có phải người biết lắng nghe khơng? Người mạnh gì? Cơng việc phải có ưu tiên quan trọng tơi? Tơi nói với người giá trị mối quan hệ không? Nhà lãnh đạo thành công phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ người Tơi phải tìm điểm mạnh cải thiện mặt yếu người; Tơi phải họ; Tơi phải trao cho họ quyền tự chủ; Tôi phải trao cho họ tất cả hội thành công Nguyên tắc phát triển nhân Phát triển nhân cần có thời gian; kỹ nhân cần thiết cho thành công; hãy gương cho người noi theo; lãnh đạo người quan điểm họ; nhà lãnh đạo phải quan tâm đến người trước phát triển họ; nhà lãnh đạo tìm kiếm hội để xây dựng người; tiềm phát triển lớn doanh nghiệp phát triển đội ngũ nhân PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO: TẦM NHÌN Nhìn xa trơng rộng khả dẫn dắt nhà lãnh đạo Một nhà lãnh đạo khả điều khơng mong muốn xảy ơng ta nhà lãnh đạo danh nghĩa mà thơi Ơng ta không lãnh đạo , ông ta phản ứng với tình tức thời tất nhiên ơng ta tồn tại lâu cương vị lãnh đạo Khi 12 Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo nhà lãnh đạo khơng có tầm nhìn sức mạnh bị suy giảm, thời hạn bị bỏ lỡ, đòi hỏi cá nhân bắt đầu trỡi dậy, suất giảm nguồn nhân lực bị phân tán Tầm nhìn người chia làm bốn cấp độ: Một số người khơng tìm thấy nó; số người nhìn thấy khơng theo đuổi nó; số người nhìn thấy theo đuổi nó; số người nhìn thấy theo đuổi giúp người khác cùng nhìn thấy Sở hữu tầm nhìn cá nhân: hãy lắng nghe bạn cảm thấy gì?, hãy nhìn lại bạn đã học điều gì? Hãy nhìn xung quanh điều xảy người; hãy nhìn phía trước tranh tồn cảnh trơng nào? Hãy nhìn lên tạo hóa mong chờ bạn? Hãy nhìn sang bên cạnh bạn tiếp cận nguồn lực nào? Sở hữu tầm nhìn doanh nghiệp CÁI GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO: TỰ KỶ LUẬT Các nhà lãnh đạo vĩ đại hiểu, trách nhiệm họ tự giác chấp hành kỷ luật tự phát triển bản thân Nếu khơng thể lãnh đạo bản thân lãnh đạo người khác 10 BÀI HỌC QUAN TRỌNG NHẤT: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ Phát triển người đỉnh cao lãnh đạo Gần gũi với nhà lãnh đạo định mức độ thành cơng nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo tuyển chọn người tài: Tổ chức nhỏ việc thuê người quan trọng; hiểu rõ bạn cần người nào; biết yêu cầu công việc; hiểu mong muốn nhân viên tiềm năng; không đủ khả thuê người giỏi nhất, hãy thuê người trẻ tuổi trở thành người giỏi Đội ngũ chiến thắng chơi để giành chiến thắng Đội ngũ chiến thắng mang đến nhiều thành công cho mỗi thành viên: hiểu rõ động lực thành viên; vạch tầm nhìn đội ngũ; xác định vai trò mỡi thành viên; tạo bản sắc cho nhóm; sử dụng rộng rãi các từ “chúng ta” “của chúng ta”, liên lạc với người; Đội ngũ chiến thắng khơng ngừng hồn thiện 13 Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo LỜI BẠT Nhà lãnh đạo mà giới cần đến Thế giới cần kiểu nhà lãnh đạo nào? Những phẩm chất mà nhà lãnh đạo cần đến? Trong phần lời bạt sách, Maxwell đã "phác thảo" mẫu nhà lãnh đạo Ông cho rằng, người - Người sử dụng ảnh hưởng thời điểm thích hợp, cho cơng việc thích hợp - Người có trách nhiệm cao thất bại, không vỗ ngực thành công - Người tự lãnh đạo bản thân thành công trước lãnh đạo người khác - Người tìm kiếm giải pháp tối ưu khơng phải giải pháp gần - Người gia tăng giá trị cho người tổ chức - Người làm việc lợi ích người khác khơng phải lợi ích cá nhân - Người kiểm soát bản thân họ cái đầu kiểm soát người khác trái tim - Người biết đường, đường cho người biết đường - Người cổ vũ khích lệ, khơng đe dọa sử dụng mánh khóe với người khác - Người sống với người để biết vấn đề họ sống với Chúa để lãnh trách nhiệm giải vấn đề - Người nhận cá tính quan trọng chức vị - Người đưa ý kiến không dựa ý kiến trưng cầu - Người hiểu tổ chức phản chiếu tính cách - Người khơng đặt lên người trừ việc đảm nhận trách nhiệm - Người trung thực cả việc nhỏ việc lớn - Người tự rèn luyện tính kỷ luật bản thân nên khơng cần người khác ép vào khn khổ - Người gặp thất bại có khả chuyển bại thành thắng - Người sử dụng la bàn đạo đức với kim ln bên phải Một khích lệ Ngay từ trang đầu, tác giả cho biết, sách tri ân với "người tơi cảm phục, người bạn đã dành cho tình cảm nồng ấm; người cố vấn thơng thái đã khéo léo cố vấn tơi; người đã khích lệ tơi lời nói đầy cảm hứng; nhà lãnh đạo tơi u quý học hỏi" - cha ông - Melvin Maxwell 14 Nguyễn Lê Sơn QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo Thế nên, xuyên suốt tồn sách, người đọc có cảm giác nhận từ John C Maxwell khích lệ: Hãy phát triển kỹ lãnh đạo bạn, bạn hồn tồn học chúng Và bạn mơ ước trở thành nhà lãnh đạo, John C Maxwell giúp bạn phát triển hình ảnh, giá trị, ảnh hưởng động lực cần có nhà lãnh đạo thành công 15 ... hết người c ng nhận? Cuốn sách “Phát triển kỹ lãnh đạo” John Maxwell c u trả lời c m nang hướng dẫn thiết th c cho đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nhóm tổ ch c Hơn nữa, sách hữu ích cho đã... điều coi Giả định tiêu c c người làm cho vi c lãnh đạo họ c khuynh hướng tiêu c c Ngư c lại, giả định 11 Nguyễn Lê Sơn – QTKD K6.2 Kỹ Năng Lãnh Đạo tích c c người làm cho vi c lãnh... để thành c ng; Mọi người bị th c cách tự nhiên; Nhà lãnh đạo thành c ng phát triển nguồn nhân l c đặt c u hỏi cho người Tôi phát triển người hay xây dựng ư c mơ sử dụng họ để th c ư c mơ? Tôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt cuốn sách phát triển kỹ năng lãnh đạo của tác giả john c maxwell – alpha books NXB lao động xã hội, năm 2010 , Tóm tắt cuốn sách phát triển kỹ năng lãnh đạo của tác giả john c maxwell – alpha books NXB lao động xã hội, năm 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay