Dự án nông trại thực phẩm sạch vietfarm

76 1 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÔNG TRẠI THỰC PHẨM SẠCH VIETFARM Giảng viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: Th.S Lâm Tường Thoại Nhóm 1102 Lớp K09407B Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÔNG TRẠI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH VIETFARM Giảng viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: Th.S Lâm Tường Thoại Nhóm 1102 Lớp K09407B Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2012 NHĨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 HỌ TÊN Trần Thị Kim Cúc Nguyễn Thị Mỹ Dung Phạm Vũ Dũng Châu Quốc Khải Nguyễn Hoàng Lê Minh Nguyệt Phạm Nguyễn Đăng Quang Lương Thúy Quỳnh Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Quốc Tuấn MSSV CHỊU TRÁCH NHIỆM K094071357 NỘI DUNG Sản xuất & Xây dựng - K094071363 K094071369 K094071392 Nguồn nhân lực Marketing Marketing Sản xuất & Xây dựng – K094071421 K094071435 K094071440 K094071447 K094071454 K094071469 Tài Tài Kinh doanh Nhóm trưởng Sản xuất & Xây dựng Thư ký Sản xuất & Xây dựng – Kinh doanh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG .9 1.1 Lựa chọn sản phẩm dự án 1.1.1 Tầm nhìn - chiến lược 1.1.2 Phân tích định tính 10 1.1.3 Mô tả sản phẩm 11 1.1.4 Danh mục sản phẩm 11 1.1.5 Thuộc tính 12 1.1.6 Hình ảnh thương hiệu 12 1.1.7 Bao bì 13 1.1.8 Dịch vụ kèm 16 Chương 2: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ 17 2.1 Chọn hình thức đầu tư 17 2.1.1 Chủ đầu tư – Người đại diện .17 2.1.2 Căn lập dự án đầu tư 17 2.1.3 Loại hình doanh nghiệp 19 2.2 Chọn công suất dự án 22 2.3 Chương trình sản xuất kinh doanh 24 2.3.1 Khối lượng sản phẩm 24 2.3.2 Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 24 2.4 Phương pháp sản xuất .25 2.4.1 Lựa chọn phương pháp sản xuất 25 2.4.2 Điều kiện sản xuất .29 2.4.3 Kỹ thuật sản xuất 31 2.4.4 Quy trình sản xuất .31 2.5 Nhu cầu yếu tố đầu vào giải pháp đáp ứng 32 2.5.1 Nguyên vật liệu 32 2.5.2 Nhiên liệu, lượng khác .37 2.6 Quy trình hậu sản xuất 37 2.6.1 Thu hoạch 37 2.6.2 Sơ chế - Đóng gói 38 2.6.3 Bảo quản 39 2.7 Chọn khu vực địa điểm địa điểm cụ thể 41 2.7.1 Lý chọn địa điểm 41 2.7.2 Quy mô 42 2.8 Giải pháp kiến trúc xây dựng nhà xưởng 43 2.8.1 Tổng quan 43 2.8.2 Chi tiết 43 2.9 Quản lý hậu cần - Logistic 45 2.9.1 Quản lý vận chuyển hàng hóa .45 2.9.2 Quản lý lưu kho, kiểm kê hàng hoá, kho bãi 46 2.10 Chon công nghệ, thiết bị 47 2.10.1 Thiết bị, dụng cụ .47 2.10.2 Một số dụng cụ trồng trọt khác 48 2.10.3 Thiết bị dùng hậu sản xuất 49 Chương 3: GIẢI PHÁP KINH DOANH – TIẾP THỊ .52 3.1 Giải pháp kinh doanh………………………………………… 52 3.1.1 Dự báo doanh số 52 3.1.2 Mục tiêu bán hàng 52 3.1.3 Chiến lược bán hàng 52 3.1.4 Kênh phân phối 52 3.1.5 Tổ chức lực lượng bán hàng 53 3.1.6 Chính sách bán hàng 54 3.1.7 Phân chia khu vực lộ trình bán hàng 55 3.1.8 Dự trù ngân sách năm đầu 56 3.2 Giải pháp tiếp thị 56 Chương 4: TỔ CHỨC NGUỒN NHÂN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 59 4.1 Nhiệm vụ vai tro 59 4.2 Sơ đồ tổ chức quản lý 62 4.3 Dự tính số lượng nhân cơng trực tiếp sản xuất 63 4.4 Chính sách lương cán nhân công .66 4.4.1 Đối với nhân viên 66 4.4.2 Đối với nhân công sản xuất 66 Chương 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN .68 Chương 6: QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DỰ ÁN 69 6.1 Rủi ro sản phẩm giải pháp .69 6.2 Rủi ro sản xuất giải pháp .69 6.3 Rủi ro hậu cần giải pháp 70 6.4 Rủi ro kinh doanh – tiếp thị giải pháp 71 6.5 Rủi ro nguồn nhân lực giải pháp 72 6.6 Rủi ro tài giải pháp 72 KẾT LUẬN 74 PHỤ LỤC 75 LỜI MỞ ĐẦU Việc có nguồn cung ứng thực phẩm an toàn, đáng tin cậy bổ dưỡng nhu cầu tất người Sản xuất thực phẩm an toàn chất lượng điều kiện tiên phát triển thành công bền vững nguồn lực nông nghiệp quốc gia thúc đẩy phát triển thương mại thực phẩm nước quốc tế Thực phẩm sạch, hay gọi thực phẩm hữu ưa chuộng nước phát triển Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng cho Mỹ có đột phá mang tính cách mạng thói quen ăn uống Trong vong 10 năm qua loại thực phẩm hữu bán số cửa hàng nơng sản ỏi, nhà kinh doanh siêu thị chẳng có khái niệm “thực phẩm hữu cơ” Nhưng nay, loại thực phẩm bán đại trà khắp nơi Tại châu Âu loại thực phẩm hữu coi biểu tượng thực phẩm cho sức khỏe, có khoảng 3-5% trang trại nông nghiệp thực nuôi trồng sản phẩm nông nghiệp theo quy định thực phẩm hữu Các chuyên gia dinh dưỡng Tổ chức y tế Thế giới lạc quan cho tương lai không xa thực phẩm chiếm lĩnh thị trường Tuy nhiên Việt Nam khái niệm xa lạ có người dân không quan tâm Song nhà khoa học nguyên nhân khiến tỷ lệ bệnh nhân ung thư Việt Nam cao thứ hai giới ảnh hưởng hóa chất độc hại thực phẩm bao gồm: thuốc tăng trọng, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, thuốc chống ẩm mốc Hơn nữa, thực trạng đáng báo động loại thực phẩm nhiễm bẩn không rõ nguồn gốc lan tràn thị trường thực phẩm Việt Nam, đặc biệt hai thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhiều nguy đe dọa sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam qua bữa ăn hàng ngày Bên cạnh đó, thực trạng việc sản xuất cung cấp thực phẩm doanh nghiệp sản xuất cung cấp Việt nam chưa mang lại hiểu tác động lớn đến người tiêu dùng thực phẩm Việt Nam vấn đề lớn mà dự án quan tâm Với thực trang trên, nhóm định thực xây dựng dự án đầu tư Nông trại sản xuất kinh doanh thực phẩm VietFarm với mong muốn tạo nên mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam chuỗi thực phẩm khép kín từ nơng trại đến bàn ăn Hy vọng dự án nhận nhiều quan tâm hứng thú từ quý cá nhân tổ chức đầu tư Trân trọng Chương 1: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG 1.1 Lựa chọn sản phẩm dự án 1.1.1 Tầm nhìn - chiến lược  Tầm nhìn Trong 10 năm, trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm hàng đầu Việt Nam  Sứ mệnh Cùng cấp nguồn dinh dưỡng tươi cho bữa ăn gia đính – Mang đến sống khỏe mạnh hạnh phúc  Chiến lược phát triển Chiến lược năm đầu: - Sản xuất kinh doanh sản phẩm rau - Chiếm lĩnh thị trường rau đẩy mạnh kênh phân phối sẵn có thị trường - Xây dựng kế hoạch cho việc đầu tư sản xuất kinh doanh thịt – trứng tương lai Chiến lược năm kế tiếp: - Đầu tư sản xuất kinh doanh thịt heo sạch, thịt gà trứng - Đẩy mạnh kênh phân phối doanh nghiệp: hệ thống cửa hàng thực phẩm Chiến lược dài hạn: - Hướng đến mơ hình mơ hình tích hợp theo chiều dọc từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm đến phân phối bán lẻ thực phẩm qua chế biến song song với sản xuất phân phối rau - Thực mục tiêu chuỗi giá trị "giống – dinh dưỡng/thức ăn - nuôi trồng - chế biến sạch- phân phối bảo quản sạch" 1.1.2 Phân tích định tính - Theo thơng kê Tổng cục thống kê Việt Nam, nước có tổng diện tích canh tác rau khoảng 780.100 ha, sản lượng đạt 13 triệu rau loại, trung bình người dân có 150 kg rau/năm Tuy nhiên, sản phẩm rau sạch, đạt chất lượng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm người dân ngày tăng - Nhà nước địa phương tăng cường việc quản lý, kiểm soát “rau bẩn”, việc tiêu thụ rau khuyến khích phát triển mơ hình rau - Ngành kinh doanh rau Việt Nam phát triển nhiều tiềm nhu cầu rau tăng lên ngày, nỗi lo sợ lượng thuốc trừ sâu, hóa chất tiềm tàng rau “bẩn” ám ảnh hầu hết người tiêu dùng Thế nhưng, mặc cho rau “bẩn”, rau Trung Quốc tràn lan, hoành hành, thị trường rau Việt Nam gần im lặng tiếng hay “đánh lẻ” với vài tên đáng ý - Sản phẩm rau giai đoạn giới thiệu vong đời cần bước chuyển mạnh mẽ để tiến lên giai đoạn phát triển 10 i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận xử lý lỗ kinh doanh; k) Tuyển dụng lao động; l) Các quyền nhiệm vụ khác quy định Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc Tổng giám đốc ký với công ty theo định Hội đồng thành viên  Phó giám đốc Kinh doanh: Bao quát việc định hướng, tổ chức, kiểm soát khối phong ban Marketing, kinh doanh, tài  Phó giám đốc Sản xuất: Bao qt việc định hướng, tổ chức, kiểm soát khối phong ban Logistic, sản xuất, R&D  Các phòng ban chức năng: Phòng Nhân sự: Chịu trách nhiệm nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, sách nhân tổ chức máy nhân sự, lao động tiền lương, chế độ sách cho người lao động, cơng tác bảo vệ an ninh trật tự, an tồn lao động Phòng Tài chính: Chịu trách nhiệm tài chính, tình hình hoạt động tài cơng ty, biện pháp nhằm quản lý tài sản nguồn vốn Công ty; quản lý, giám sát chặt chẽ có hiệu hoạt động kinh tế, tài Phòng Logictic: Trực tiếp xây dựng kế hoạch triển khai thực phương án xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển hàng hóa Phòng Kinh doanh: Tổ chức bán hàng, Quản lý kho thành phẩm, Tổ chức dịch vụ sau bán hàng, Giải thắc mắc, khiếu nại khách hàng, Thực cơng tác hậu mãi… Phòng Marketing: Định hướng chiến lược hoạt động Marketing công ty Xây dựng chiến lược & hoạt động Marketing cụ thể cho thương hiệu Phối hợp với phận kinh doanh để theo dõi trạng nhãn hiệu cơng ty Phòng Sản xuất: Là trung tâm huy, phối hợp điều hành dây chuyền sản xuất tồn Cơng ty Lập kế hoạch sản xuất, điều độ sản xuất Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Kiểm tra sản phẩm trước nhập kho, xử lý sản phẩm 62 không phù hợp Quản lý trang thiết bị sản xuất, giám sát dụng cụ, thiết bị đo lường  Phòng Nghiên cứu phát triền R&D: Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng nhằm cải tiến sản phẩm hay tạo sản 4.2 Sơ đồ tổ chức quản lý Hội đồng thành viên (10 người) Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám Đốc (1 người) Phó Giám Đốc Kinh doanh Phó Giám Đốc sản xuất (1 người) (1 người) Phòng Kinh doanh Phòng Marketing (5 người) (5 người) Trường phòng Trường phòng Kinh doanh (1) Marketing (1) Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Tài Sản xuất Logistic R&D Ngân Trường phòng Tài (1) Trường phòng Sản xuất (1) Trường phòng Logistic (1) Trường phòng R&D (1) Trường phòng Nhân (1) 63 Trưởn g quản Trưởn lý g quản phận lý bảo phận quảntrồng xử lý trọt chất (1) Tổng số quản lý – nhân viên (không bao gồm Hội đồng thành viên): thải40 người Trưởn g quản lý phận sơ chếđóng gói (1) 4.3 Dự tính số lượng nhân cơng trực tiếp sản xuất Các khu sản Nhiệm vụ Đơn vị công việc Tổng nhân Nguồn tuyển trung bình cơng dụng xuất Khu nhà màng -Chuyên trồng trọt, -2 dãy (người) 52 - Nông dân: dân chăm sóc, thu ngang/người Nơng hoạch rau (Nơng (97 dãy ngang) khu vực dân) lân cận; lao -Chuyên theo dõi, kiểm tra sinh động nhàn rỗi, -3 người người thất trưởng phát nghiệp triển rau (Kỹ khu vực lân sư) cận - Kỹ sư: Người tốt nghiệp đại học ngành chuyên nông nghiệp, tuyển dụng qua sàn tuyển dụng lao động 64 Khu sơ chế - -Sơ chế rau sau thu -34 người đóng gói 39 -Sơ chế: Lao động hoạch (6 khâu theo sẵn có địa dây chuyền) phương khu Khâu 1: 20 người vực lân cận Khâu 2: người -Đóng gói: lao Khâu 3: người động phổ thông Khâu 4: người tuyển dụng qua Khâu 5: người sàn tuyển dụng Khâu 6: người lao động -Đóng gói rau sơ -5 người Khu bảo quản chế máy -Vận hành máy móc -4 người -Vận hành: Lao quản lý việc động sẵn có bảo quản rau địa phương đóng gói -1 người lân cận -Quản lý việc bảo -Kỹ sư: Tốt nghiệp quản (kỹ sư) đại học ngành khí/ điện/ điện lạnh, tuyển dụng qua sàn tuyển dụng lao Khu xử lý chất -Vận hành máy móc -2 người thải động -Vận hành: Lao quản lý việc xử động sẵn có lý chất thải địa phương -Quản lý việc xử lý -1 người chất thải (kỹ sư) lân cận -Kỹ sư: Tốt nghiệp đại học ngành Môi 65 trường, tuyển dụng qua sàn tuyển dụng Khu phụ trợ -Bảo vệ -5 người -Y tế -1 người địa phương -Căn-tin -5 người lân cận -Vệ sinh 16 lao động Lao động sẵn có -5 người Tổng 115 nhân cơng 4.4 Chính sách lương cán nhân cơng 4.4.1 Đối với nhân viên Lương tháng = [(Mức lương tối thiểu theo ngạch bậc * (hs lương + hs khoản phụ cấp đc hưởng theo qđ)/ số ngày làm việc tháng theo qđ ] * số ngày làm việc thực tế tháng Tiền thưởng phục cấp: theo quy định Nhà nước Số Hệ số Lương/người/thán Lương/tháng lương g (đồng) 5.32 12,502,000 12,502,000 4.66 10,951,000 21,902,000 Trường phong 2.75 6,462,500 45,237,500 Trưởng phận 2.56 6,016,000 18,048,000 Nhân viên 27 2.36 5,546,000 149,742,000 Tổng 40 Vị trí lượng (người) Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc 247,431,500 66 4.4.2 Đối với nhân công sản xuất Hệ số Khu sản xuất Số lượng (người) lương Lương/người/thán g (đồng) Lương/tháng (đồng) 49 nhân công 1.74 4,089,000 200,361,000 kỹ sư 2.34 5,499,000 16,497,000 39 nhân công 1.85 4,347,500 169,552,500 nhân công 1.85 4,347,500 17,390,000 kỹ sư 2.34 5,499,000 5,499,000 nhân công 1.85 4,347,500 13,042,500 kỹ sư 2.34 5,499,000 5,499,000 Phụ trợ 16 nhân công 1.55 3,642,500 58,280,000 Tổng 115 Trồng trọt Sơ chế Bảo quản Xử lý chất thải 486,121,000 Chương 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (Bảng tài đính kèm) 67 68 Chương 6: QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DỰ ÁN 6.1 Rủi ro sản phẩm giải pháp  Rủi ro: - Người tiêu dùng chưa nhận thức, nhận thức thấp sản phẩm rau lợi ích sản phẩm - Người tiêu dùng chưa thay đổi thói quen tiêu dùng: phần lớn mua rau bày bán chợ, không rõ nguồn gốc, chất lượng - Giá sản phẩm cao so với rau bày bán chợ  Giải pháp: - Tăng cường nahận thức sản phẩm rau lợi ích phương tiện truyền thông lực lượng bán hàng - Nhấn mạnh vào lợi ích điểm khác biệt sản phẩm so với sản phẩm rau trôi thị trường - Không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm 6.2 Rủi ro sản xuất giải pháp  Rủi ro: - Rủi ro chuyển giao kỹ thuật Phương pháp thủy canh hồi lưu cải tiến nhà màng đoi hỏi trình độ chun mơn kỹ thuật cao để sản xuất có hiệu nên gặp khó khăn việc chuyển giao cập nhật ứng dụng kĩ thuật vào sản xuất - Rủi ro quy trình quản lý sản xuất Với phương pháp thủy canh , quy trình quản lý sản xuất gặp số khó khăn định việc đảm bảo chất lượng sản phẩm với tiêu chí sạch, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm,…ở mức cao nhất, cụ thể: Trong trình hấp thụ chất dinh dưỡng, hấp thụ trực tiếp ion khoáng chất từ dung dịch dinh dưỡng, dễ dàng hấp thu 69 ion kim loại nặng Khi lắp đặt hệ thống thủy canh thải môi trường lượng lớn nước thải Đồng thời, nguy lượng nitrate cao khơng nghiên cứu kỹ chế độ phân bón cho loại Các loại rau ngắn ngày, khả chuyển hóa nitrate chậm, dễ gây ngộ độc  Giải pháp: - Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ chuyên gia kĩ thuật có trình độ cao việc ứng dụng tiếp cận khoa học - kỹ thuật sản xuất Điều góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Cần hỗ trợ từ quyền địa phương việc quan tâm đầu tư xây dựng sở hạ tầng cần thiết trang thiết bị phục vụ chế biến rau - Xây dựng quy trình quản lí sản xuất chặt chẽ khép kín nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm rau giảm tỷ lệ hao hụt - Đẩy mạnh nghiên cứu sâu chuỗi giá trị ngành hàng rau, tìm biện pháp gia tăng giá trị chuỗi sản phẩm rau, gia tăng liên kết khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ rau, trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Đồng thời, cần ứng dụng xây dựng hệ thống xử lí chất thải tiên tiến nhằm bảo vệ mơi trường 6.3 Rủi ro hậu cần giải pháp  Rủi ro: - Địa điểm vận chuyển vùng ngoại ô với hệ thống giao thông chưa tốt đường xa - Tuyến đường xa, xảy tượng thất thốt, giảm chất lượng hàng hóa q trình vận chuyển - Có cố trình giao nhận giá cả, quan hệ khách hàng - Sự cố an ninh, vấn đề liên quan đến kho bãi kỹ thuật, sở hạ tầng  Giải pháp: 70 - Tìm hiểu, nhận tư vấn tìm tuyến đường hợp lý chi phí hiệu - Ký kết hợp đồng dài hạn với hãng vận chuyển, yêu cầu bên vận chuyển cam kết quy trình bảo vệ hàng hóa Tìm hiểu điều kiện bên cung cấp dịch vụ mặt kỹ thuật - Cử nhân viện có trách nhiệm, uy tín cơng ty giao nhận cho khách hàng ký nhận thủ tục hàng hóa - Thực quy định, tiêu chuẩn quản lý chất lượng, tăng cường nhận thức nâng cao ý thức, trình độ nhân viên quản lý người lao động Tham khảo quy trình xây dựng đơn vị cung cấp có khoa học 6.4 Rủi ro kinh doanh – tiếp thị giải pháp  Kinh doanh Rủi ro: - Khó khăn thương lượng với kênh phân phối siêu thị sách: chiết khấu, trưng bày,… - Đối thủ có nguồn lực tài mạnh chiếm lĩnh kênh phân phối mạnh dự án Giải pháp: - Xây dựng sách cho kênh phân phối nhằm đạt win – win - Kinh doanh kết hợp truyền thơng tiếp thị đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu công ty trước đối thủ - Xây dựng mối quan hệ tốt – lâu dài với kênh phân phối -Tiếp thị Rủi ro: - Các PR không phù hợp, khơng mang tính định hướng, quảng cáo lộ liễu sản phẩm thương hiệu cty, gây phản cảm người tiêu dùng 71 - Đăng PR lên báo tạp chí khơng phù hợp, khách hàng mục tiêu không tiếp cận thông điệp, gây lãng phí ngân sách - POSM có màu sắc, nội dung khơng phù hợp với thơng điệp cty, gây sai lệch nhận thức người tiêu dùng Giải pháp: - Kiểm tra kỹ PR trước đăng, khảo sát nhỏ cho PR chỉnh sửa lại cho phù hợp sau khảo sát - Mua liệu từ agency kênh PR nhằm có lựa chọn hợp lý - Khảo sát POSM số người tiêu dùng chỉnh sửa lại cho phù hợp trước tiến hành lắp đặt hàng loạt 6.5 Rủi ro nguồn nhân lực giải pháp  Rủi ro: - Nhân lực thiếu kinh nghiệm, không đào tạo sâu - Chi phí cho lao động ca - Trả lương cho nhân viên không (quá cao thấp) - Nhân viên vi phạm nội qui, qui chế - Nhân viên ko trung thành - Khơng có ý thức làm việc gắn bó…  Giải pháp: - Tuyển dụng nhân lực từ nguồn đáng tin cậy - Đào tạo kỹ bổ sung kiến thức chuyên môn làm việc - Chính sách lương thưởng, kỷ luật phù hợp 72 - Có sách khuyến khích lao động Huấn luyện cho nhân viên tinh thần làm việc Thường xuyên theo dõi đốc thúc Tạo điều kiện cho nhân viên thể phát triển… 6.6 Rủi ro tài giải pháp  Rủi ro: - Nhà đầu tư yêu cầu suất sinh lợi cao kế hoạch đề - Thiếu vốn lưu động trình xây dựng nhà đầu tư giao vốn chậm rút vốn - lãi suất thay đổi theo tình hình thực tế nên doanh nghiệp khó chủ động - lãi suất thay đổi làm kế hoạch cơng ty bị ảnh hưởng lãi vay thay đổi  Giải pháp: - Đưa suất sinh lời hợp lý cho kế hoạch, nhận suất sinh lời mong muốn nhà đầu tư điều chỉnh để thỏa mản kỳ vọng nhà đầu tư phù hợp với dự án - Đưa điều khoản chặt chẽ vừa làm hài long nhà đầu tư vừa an toàn cho dự án - Tạo uy tín để nàh đầu tư mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp - Điều chỉnh mức lãi suất phù hợp, cho cao dự trù rủi ro tương lai, cụ thể lãi suất ngân hàng 15% bao gồm khả đc ưu đãi không ưu đãi 73 KẾT LUẬN Với tiêu tài tổng kết phân tích trên, dự án Nông trại sản xuất kinh doanh thực phẩm VietFarm cho thấy khả phát triển tốt tiềm dài hạn Dự án thực mang lại giá trị lớn nhiều đối tượng - Đối với người tiêu dùng: Mang đến nguồn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày với uy tín chất lượng tồn chu trình - Đối với kinh tế: Góp phần thúc đẩy thị trường thực phẩm Việt Nam nói chung thực phẩm nói riêng phát triểnn, đóng góp vào tự tăng trưởng GDP đất nước - Đối với xã hội: Tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao nhận thức người tiêu dùng xã hội tiêu dùng thực phẩm xanh – sạch, chung tay xã hội bảo vệ mội trường Tuy nhiên, quy mơ dự án lớn nguồn lực có hạn nên kế hoạch dự án số thiếu sót: chưa khảo sát thị trường sản phẩm, chưa đến thực nghiệm khu vực dự dịnh xây dựng nơng trại, hạn chế thơng tin, tính xác thực nguồn thông tin,… Chúng triển khai sâu rộng hoạt động nhằm tăng cường tảng vững cho dự án Xin chân thành cảm ơn quan tâm nhà đầu tư cá nhân tổ chức dự án chúng tơi 74 PHỤ LỤC Bảng tài Xin nhấn vào (Nhấn giữ Ctrl click vào) Hình ảnh 2.1 Vị trí địa lý khu vực xây dựng nông trại đồ Vùng màu hồng: ấp Trung Lập Hạ - Củ Chi 2.2 Bản vẽ 3D khu nơng trại Hình – Mặt cắt dọc khu nơng trại 75 Hình – Tồn cảnh nơng trại phân bổ trồng khu nhà màng 76 ... QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÔNG TRẠI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH VIETFARM Giảng viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: Th.S Lâm Tường Thoại Nhóm... chúng tơi định thực xây dựng dự án đầu tư Nông trại sản xuất kinh doanh thực phẩm VietFarm với mong muốn tạo nên mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam chuỗi thực phẩm khép kín từ nơng trại đến bàn... qua loại thực phẩm hữu bán số cửa hàng nơng sản ỏi, nhà kinh doanh siêu thị chẳng có khái niệm thực phẩm hữu cơ” Nhưng nay, loại thực phẩm bán đại trà khắp nơi Tại châu Âu loại thực phẩm hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án nông trại thực phẩm sạch vietfarm , Dự án nông trại thực phẩm sạch vietfarm , Chương 1: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG, 1 Lựa chọn sản phẩm của dự án, 1 Chọn hình thức đầu tư, Dự án mô hình trang trại sản xuất và cung ứng rau sạch - thịt sạch nhằm khắc phục những vấn đề sau:, Chương 3: GIẢI PHÁP KINH DOANH – TIẾP THỊ, Chương 4: TỔ CHỨC NGUỒN NHÂN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN, Chương 6: QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DỰ ÁN, 6 Rủi ro tài chính và giải pháp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay