Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trình

100 1 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:11

Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp Mục lục Trang Lời nói đầu .2 Chơng Khái niệm chung 1.1 Một số dạng công tác trắc địa công trình 1.2 Các giai đoạn khảo sát thiết kế thi công xây dựng công trình 1.3 Đặc điểm lới khống chế thi công 1.4 Đặc điểm riêng lới khống chế thi công số công tr×nh 12 Chơng Các phơng pháp tính chuyển toạ độ 2.1Một số hệ toạ độ thờng dùng trắc địa .15 2.2 Một số hệ toạ độ thêng dïng ë ViÖt Nam 19 2.3 TÝnh chuyển hệ toạ độ .21 2.4 Phép chiếu từ Ellipsoid lên mặt phẳng .34 Chơng Nghiên cứu số bàI toán tính chuyển toạ độ trắc địa công trình 3.1 Nguyên tắc chọn mặt chiếu, múi chiếu TĐCT .38 3.2 Bài toán tính chuyển toạ độ hệ toạ ®é ph¼ng 41 3.3 Bài toán tính chuyển điểm đo GPS hệ toạ độ thi công công tr×nh 45 3.4 Bài toán tính chuyển độ cao khu vực 55 KÕt luËn 63 Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp Tài liệu tham khảo 64 Phô lôc Lêi nãi đầu Nền kinh tế nớc ta phát triển mạnh mẽ hoà chung với kinh tế giới, công công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc đợc thúc đẩy thực thi mạnh mẽ nh: quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cầu đờng Với chủ trơng đó, công trình đợc xây dựng ngày nhiều hơn, công trình cũ đợc tu bổ hoàn thiện Hoà chung với phát triển khoa học, kĩ thuật công trình xây dựng đòi hỏi ngày có độ xác cao đảm bảo cho công trình đợc ổn định sử dụng lâu dài Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác trắc địa đóng vai trò lớn từ giai đoạn khảo sát thiết kế, thi công đến đa công trình vào vận hành vào ổn định Một vấn đề tồn công tác trắc địa công trình là: công việc thiết kế thi công công trình giai đoạn tách biệt Có thể đơn vị thiết kế khác với đơn vị thi công, dẫn đến việc thiết kế đợc thực hệ toạ độ đợc chọn để khảo sát công trình khảo sát thiết kế dùng tài liệu trắc địa thuộc hệ toạ độ cũĐến tiến hành thi công công trình lại đợc tiến hành thực địa với yếu tố trắc địa hoàn Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp toàn khác với thiết kế dẫn đến trị đo dài thực tế công trình khác với trị đo lý thuyết tính toán làm cho công trình bị biến dạng tiến hành thi công đợc sai số gây nên vợt giới hạn cho phép Để đảm bảo độ xác thi công công trình xây dựng cần tính chuyển hệ toạ độ để đảm bảo tính thống hệ toạ độ thiết kế hệ toạ độ thi công công trình đồng thời biến dạng chiều dài nhỏ Đây vấn đề đơn vị sản xuất ngành trắc địa nói chung trắc địa công trình nói riêng đòi hỏi cấp bách, chọn đề tài tốt nghiệp là: Nghiên cứu số toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trắc địa công trình Nội dung đồ án gồm chơng nh sau: Lời nói đầu Chơng 1: Khái niệm chung Chơng 2: Các phơng pháp tính chuyển toạ độ Chơng 3: Nghiên cứu số toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trắc địa công trình Mặc dù cố gắng nhiều, nhng trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên đồ án tránh đợc thiếu sót, kính mong thầy cô bạn đồng nghiệp tận tình bảo, xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng năm 2008 Sinh viên thực Vũ Thị Hà Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp Chơng KháI niệm chung 1.1 Một số dạng công tác trắc địa công trình Tuỳ thuộc vào đối tợng phục vụ, nội dung trắc địa công trình bao gồm: Trắc địa công trình thành phố, công nghiệp; trắc địa công trình đờng sắt, đờng bộ; trắc địa công trình ngầm; trắc địa công trình thuỷ lợi thuỷ điện 1.1.1 Trắc địa công trình thành phố, công nghiệp Khu vực thành phố, công nghiệp bao gồm nhiều công trình có mối liên hệ chặt chẽ với Vì công tác trắc địa đóng vai trò quan trọng trình thi công, xây dựng, quy hoạch công trình Nhà cao tầng Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp công trình dạng tháp hai dạng công trìnhcông tác trắc địa đóng vai trò quan trọng trắc địa công trình thành phố, công nghiệp 1.1.1.1 Công tác trắc địa xây dựng nhà cao tầng Nhiệm vụ chủ yếu công tác trắc địa chuyển lên tầng trục bố trí độ cao thiết kế công trình hệ toạ độ thống Nội dung công tác trắc địa xây dựng nhà cao tầng bao gồm: - Thành lập xung quanh công trình xây dựng mạng lới đờng chuyềnđo nối với lới trắc địa thành phố - Chuyển thực địa trục công trình từ điểm đờng chuyền - Bố trí chi tiết xây dựng phần dới mặt đất nhà - Thành lập lới trắc địa sở mặt móng - Chuyền toạ độ độ cao từ lới sở lên tầng Thành lập tầng lới khống chế khung - Tại tầng dựa vào lới khung phát triển lới bố trí phục vụ bố trí chi tiết 1.1.1.2 Công tác trắc địa xây dựng công trình dạng tháp Trong xây dựng công trình dạng tháp có độ cao lớn, công tác trắc địa phức tạp Nhiệm vụ công Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp tác trắc địa phục vụ cho việc xây dựng công trình dạng tháp bao gồm: - Giữ vị trí thẳng đứng trục công trình, đảm bảo tâm thiết kế - Đảm bảo thi công xác hình dạng công trình theo mẫu thiết kế, theo tiết diện ngang phần, tránh lệch tâm phần công trình xây dựng - Quan sát biến dạng công trình thời gian xây dựng trình sử dụng công trình để đánh giá ổn định công trình 1.1.2 Trắc địa công trình xây dựng cầu Dựa thiết kế lới điểm lới khống chế, tiến hành bố trí tâm trụ mố cầu Trong giai đoạn cần phải bố trí tuyến đờng qua cầu bố trí trực tiếp tâm trụ cầu Khi thi công cần bố trí chi tiết trụ mố cầu Cần kiểm tra kết cấu nhịp cầu sau thi công xong phần thân trụ Do trục gối tựa đợc bố trí từ trục trụ với sai số trung bình khoảng mm Khi công tác trắc địa lắp ráp nhịp cầu đặt lên trụ gồm có: - Xác định vị trí đờng tim cầu kiểm tra định kỳ xem việc lắp ráp giàn có thẳng hay không - Đặt giàn độ cao kiểm tra trục tải xây dựng 1.1.3 Định tuyến đờng giao thông Công tác định tuyến đờng tập hợp tất công tác khảo sát, xây dựng theo tuyến đợc chọn, đáp ứng đợc yêu cầu điều kiện kỹ thuật đòi hỏi chi phí nhỏ cho việc xây dựng tuyến Điều quan trọng Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp cho việc định tuyến tuyến đờng phải thoả mãn đồng thời thông số mặt phẳng thông số độ cao Trớc tiến hành xây dựng ta phải xác định thông số cần thiết cho việc định tuyến, bao gồm: - Xác định vị trí điểm cọc tuyến, đo kiểm tra cạnh, đo góc ngoặt tuyến (góc chuyển hớng tuyến) bố trí chi tiết đờng cong - Đo kiểm tra độ cao điểm cọc chêm dày lới khống chế độ cao thi công - Đánh dấu tuyến trục công trình, đồng thời chuyển khỏi vùng đào đắp dấu mốc bố trí Trong trình thi công ta phải xác định điểm đờng cong: góc ngoặt, bán kính cong, chiều dài tiếp cự, chiều dài đờng cong tròn, chiều dài đoạn phân cự, độ rút ngắn đờng cong Do điểm cha đủ để đặc trng cho vị trí tuyến đờng thực địa, cần phải bố trí thêm số điểm khác cách nằm toàn chiều dài đờng cong Ngoài ra, cần phải tiến hành bố trí chi tiết yếu tố đờng cong chuyển tiếp bố trí chi tiết đờng bao gồm: mặt cắt ngang đờng, mặt cắt ngang thi công mặt cắt ngang chỗ đào đắp 1.1.4 Khi xây dựng đờng hầm Nhiệm vụ chủ yếu trắc địa xây dựng đờng hầm bảo đảm đào thông hầm đối hớng với độ xác theo yêu cầu Ngoài cần phải bảo đảm xây dựng đSinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp ờng hầm, công trình kiến trúc hầm với hình dạng, kích thớc thiết kế phải quan trắc biến dạng công trình lúc thi công nh sử dụng đờng hầm Để đảm bảo yêu cầu đó, cần thành lập sở trắc địa xây dựng đờng hầm với nội dung sau: - Xây dựng hệ thống khống chế mặt mặt đất - Định hớng sở trắc địa hầm - Thành lập lới khống chế mặt hầm dới dạng đờng chuyền - Thành lập hệ thống khống chế độ cao Tuỳ thuộc loại công trình, điều kiện thực tế giai đoạn khác xây dựng công trình mà yêu cầu công tác trắc địa khác 1.2 Các giai đoạn khảo sát thiết kế thi công xây dựng công trình Công tác trắc địa phục vụ xây dựng loại công trình khác có đặc điểm yêu cầu riêng Nhng từ phơng pháp nguyên lý mà xét, lại có nhiều điểm chung Vì công tác trắc địa không phân chia theo chủng loại công trình mà phân chia theo giai đoạn Đối với công trình quy trình xây dựng phải trải qua giai đoạn sau: - Giai đoạn khảo sát thiết kế - Giai đoạn thi công xây dựng - Giai đoạn vận hành đa công trình vào sử dụng 1.2.1 Giai đoạn khảo sát thiết kế công trình Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp Mục đích giai đoạn xem xét tính khả thi dự án chủ đầu t có ý định xây dựng công trình Trong giai đoạn cần xem xét khả xây dựng công trình khu vực đợc lựa chọn, tính toán khái lợc tổng vốn đầu t, chi phí xây dựng công trình đánh giá hiệu kinh tế mà mang lại cho kinh tế quốc dân công trình vào hoạt động Công tác trắc địa giai đoạn phải cung cấp cho đơn vị thiết kế tài liệu cần thiết loại đồ gồm: đồ địa hình, đồ địa chất ảnh hàng không khu vực quy định nhằm xác định vị trí đặt công trình sở đánh giá khối lợng di dân, giải phóng mặt bằng, tác động đến môi trờng Sau tính khả thi dự án đựơc chủ đầu t quan chức phê chuẩn công tác trắc địa giai đoạn cần sâu vào khảo sát khu vực cách tỷ mỉ xác hơn: - Cần làm rõ thêm điều kiện địa chất công trình địa chất thuỷ văn khu vực, điều tra khả tiếp cận khu vực tuyến đờng sắt đờng ô tô, vạch lối thoát đờng ống, mơng rạch thoát nớc - Tiến hành đo vẽ trực tiếp đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000 ữ 1:1000 toàn khu vực xây dựng công trình, đồng thời tiến hành đo mặt cắt địa hình bao gồm mặt cắt dọc mặt cắt ngang - Ngoài từ đồ địa hình vừa đo vẽ kết hợp với tài liệu địa chất thủy văn thành lập đồ địa chất công trình Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp Dựa kết công tác trắc địa giai đoạn đơn vị thiết kế thiết kế công trình, dự toán kinh phí xây dùng, kinh phÝ vËn chun tõ ®ã ®a tỉng vốn đầu t Trên sở đa phơng án xây dựng công trình để so sánh chọn phơng án tối u tiến hành thiết kế kỹ thuật Trong giai đoạn đơn vị thiết kế sÏ tiÕn hµnh thiÕt kÕ chi tiÕt vµ thĨ dựa phơng pháp tối u nhằm đa phơng pháp công nghệ phù hợp với việc xây dựng công trình Sau đó, tiến hành thiết kế công trình lên vẽ nhằm cụ thể hoá kích thớc, vị trí công trình theo tỷ lệ định để cung cấp cho đơn vị thi công thực địa 1.2.2 Giai đoạn thi công Đây giai đoạn chuyển thiết kế công trình thực địa Dựa thiết kế công trình đồ tỷ lệ lớn đợc thành lập, tiến hành chuyển thiết kế thực địa cách thành lập lới khống chế thi công khu vực xây dựng Sau thành lập xong lới thi công, ta bố trí yếu tố công trình: trục công trình, tâm trụ cột, công trình dạng tuyến phải bố trí điểm đặc trng nh vị trí góc ngoặt Các yếu tố đặc trng sau bố trí phải đợc chôn mốc đánh dấu phải đợc đo kiểm tra lại để đảm bảo vị trí kích thớc nh thiết kế Công tác trắc địa giai đoạn đòi hỏi độ xác cao ảnh hởng trực tiếp tới độ xác yếu tố chi tiết công trình sau Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 10 Lớp: Khoa Trắc địa §å ¸n tèt nghiƯp | CS-III | 1745299.2740 | 501405.8830 | 1747126.9090 | 787236.6500 | | NM-II | 1744043.0570 | 501995.6750 | 1745878.2630 | 787842.4330 | ============================================================================ BANG - KET QUA CAC THAM SO TINH CHUYEN -=========================================== | STT | THAM SO | GIA TRI | | -| -| -| | | Xo | | | | Yo | | GOC PHI | | | M 1747963.4817323 | 786381.3557567 | 359 16 | 7.01 | 1.0000315 | =========================================== SAI SO TRUNG PHUONG TRONG SO DON VI: 010 BANG - THANH QUA TOA DO TINH CHUYEN ============================================================================ | | TOA DO TRONG HE CU | TOA DO TRONG HE MOI | | TEN DIEM | -| -| | | X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | | | -| -| -| -| | CNN-II | 1748638.5660 | 498539.6610 | 1750429.4311 | 784327.9417 | | CNN-IV | 1748249.8760 | 498340.2030 | 1750038.2144 | 784133.4553 | | CS-1 | 1745367.0010 | 501871.8930 | 1747200.5659 | 787701.7693 | | CS-III | 1745299.2740 | 501405.8830 | 1747126.8936 | 787236.6472 | | NM-II | 1744043.0570 | 501995.6750 | 1745878.2681 | 787842.4455 | | N1C-0 | 1748375.2820 | 498672.9350 | 1750167.8615 | 784464.5699 | | NM-P1 | 1744164.1700 | 502338.5190 | 1746003.7515 | 788183.7264 | | 1744171.9030 | 501979.6840 | 1746006.9035 | 787824.8106 | | NM-P2 =========================================================================== 2./ Chơng trình tính chuyển toạ độ điểm đo GPS hệ toạ độ công trình (lới khống chế thi công khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh) $debug $large c CHUONG TRINH TINH CHUYEN CAC DIEM DO GPS VE HE TOA DO THI CONG c Ho va ten : Vu Thi Ha c Lop : Trac dia A - K48 Implicit Real *8(a-h,o-z) Character ff*30 Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 86 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tèt nghiÖp 15 50 300 302 301 303 360 Character Tenct*100, td(1000)*10 Common /V5/HV(1000),PTC(5000) Dimension X(1000),Y(1000),Z(1000) Dimension X1(1000),Y1(1000),Z1(1000) Dimension GB(1000),GL(1000),H1(1000),Xtc(1000),Ytc(1000) Dimension Xm(1000),Ym(1000),Xp(1000),Yp(1000) Write (*,'(a\)') ' Nhap ten FILE so lieu : ' Read (*, '(a)') ff Open (1, file= ff, status= 'old') Write (*,'(a\)') ' Nhap ten FILE ket qua : ' Read (*, '(a)') ff Open (4, file= ff, status= 'new') b1= 1.d0 Pi= 4.d0*dAtan(b1) Pi2= 2.d0*Pi Ro= 3600.d0*180.d0/Pi Read (1,'(a)') Tenct Read(1,*) Nd,Nst Write(4,15) Tenct,Nd Format(///40x,'KET QUA TINH TOAN'/ * 22x,A80/ * 40x,'=======o0o======='/// * 30x,'Tong so diem can tinh chuyen: ',I3/) Read(1,50)(Td(i),i=1,Nd) Format(10A7) Do I=1,Nd Read(1,*) X(I),Y(I),Z(I) Continue Write(4,300) Format(//30x,'I HE TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN'/ * 30x,'================================='/ *15x,64('=')/ *15x,'| | | TOA DO VUONG' *' GOC KHONG GIAN |'/ *15x,'| STT | TEN | -' *' |'/ *15x,'| | DIEM | X (m) | Y (m) |' *' Z (m) |'/ *15x,'| -| | -| -|' *' -|') Do 301 I=1,Nd Write(4,302) I,Td(I),X(I),Y(I),Z(I) Format(15x,'|',I3,' | ',A7,'|',F14.4,' |',F14.4,' |', *F14.4,' |') Continue Write(4,303) Format(15x,64('=')/) Write(4,360) Format(//36x,'II HE TOA DO TRAC DIA'/ * 36x,'======================'/ *16x,61('=')/ *16x,'| | | TOA DO TRAC *' DIA |'/ *16x,'| STT | TEN | -' *' -|'/ *16x,'| | DIEM | B | *' H |'/ Sinh viªn: Vò Thị Hà Trắc địa A K48 87 ' L |' Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp 80 56 30 *16x,'| | | (o , ") | (o , ") |' *' (m) |'/ *16x,'| -| | | -|' *' -|') e2=0.006693421623 a=6378137 gh=0.00000000000001 Do I=1,Nd P=Dsqrt(X(I)*X(I)+Y(I)*Y(I)) Bo=DAtan(Z(I)/P/(1-e2)) T1=Dcos(Bo) T2=Dsin(Bo) Can=Dsqrt(1-e2*T2*T2) DNo=a/Can H=P/Dcos(Bo)-DNo T3=1-e2*DNo/(DNo+H) PT=P*T3 B=dMod(dAtan2(Z(I),PT)+Pi2,Pi2) If(B.Lt.0.d0) B=B+Pi2 e=ABS(B-Bo) If(e.LE.(gh/Ro)) Goto Bo=B Goto DL=DAtan(Y(I)/X(I)) DL=DL+Pi GL(I)=DL GB(I)=B HH=P/Dcos(B)-a/Dsqrt(1-e2*(dsin(B)**2)) H1(I)=HH Call Drado(B,Id1,Iph1,g1,Ro) Call Drado(DL,Id2,Iph2,g2,Ro) Write(4,80) I,Td(I),Id1,Iph1,g1,Id2,Iph2,g2,HH Format(16x,'|',I3,' | ',A7,'| ',I4,I3,F6.2,' | ', *I4,I3,F6.2,' |',F10.3' |') Continue Write(4,56) Format(16x,61('=')///) TB=0.d0 TL=0.d0 TH=0.d0 Do 30 I=1,Nd TB=TB+GB(I) TL=TL+GL(I) TH=TH+H1(I) Continue T1=TB/Nd T2=TL/Nd T3=TH/Nd FN=a/Dsqrt(1-e2*(dsin(T1)**2)) a1=(FN+T3)*Dcos(T1)*Dcos(T2) a2=(FN+T3)*Dcos(T1)*Dsin(T2) a3=(FN*(1-e2)+T3)*Dsin(T1) Do 31 I=1,Nd q11=dcos(GB(I)) q12=dsin(GB(I)) q21=dcos(GL(I)) q22=dsin(GL(I)) x1(I)=-((X(I)-a1)*q12*q21+(Y(I)-a2)*q12*q22-(Z(I)-a3)*q11) y1(I)=-((X(I)-a1)*q22-(Y(I)-a2)*q21) z1(I)= (X(I)-a1)*q11*q21+(Y(I)-a2)*q11*q22+(Z(I)-a3)*q12 Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 88 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ ¸n tèt nghiÖp 31 60 104 106 109 108 111 113 112 110 115 117 116 114 Continue M1=Nd-Nst Do 60 I=M1+1,Nd Read(1,*) I,Xm(I),Ym(I) Continue X11=0.d0 Y11=0.d0 Do 104 I=1,Nd X11=X11+x1(I) Y11=Y11+y1(I) Continue Xo=X11/Nd Yo=Y11/Nd Do 106 I=1,Nd Xp(I)=x1(I)-Xo Yp(I)=y1(I)-Yo Continue Ian=4 Do 108 I=1,(Ian+1) Do 109 J=I,(Ian+1) K=J*(J-1)/2+I PTC(K)=0.d0 Continue Continue Do 110 I=M1+1,Nd Do 111 L=1,(Ian+1) HV(L)=0.d0 Continue HV(1)=1.d0 HV(2)=0.D0 HV(3)= Xp(I) HV(4)=-Yp(I) HV(5)=-Xm(I) P=1.d0 Do 112 I1= 1,(Ian+1) Do 113 J1= I1,(Ian+1) K= J1*(J1-1)/2 + I1 PTC(K)= PTC(K)+HV(I1)*HV(J1)*P Continue Continue Continue Do 114 I=M1+1,Nd Do 115 L1=1,(Ian+1) HV(L1)=0.d0 Continue HV(1)=0.d0 HV(2)=1.D0 HV(3)= Yp(I) HV(4)= Xp(I) HV(5)=-Ym(I) P=1.d0 Do 116 I1= 1,(Ian+1) Do 117 J1= I1,(Ian+1) K= J1*(J1-1)/2 + I1 PTC(K)= PTC(K)+HV(I1)*HV(J1)*P Continue Continue Continue Call dGPTC(Ian) Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 89 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp 69 150 330 332 331 335 430 532 531 535 call dNDAO(Ian) KK =Ian*(Ian-1)/2+Ian X0=PTC(KK+1) Y0=PTC(KK+2) P1=PTC(KK+3) Q1=PTC(KK+4) afa=dMod(dAtan2(Q1,P1)+Pi2,Pi2) If(afa.Lt.0.d0) afa=afa+Pi2 af1=afa Call Drado(af1,Id,Iph,g,Ro) DM=dsqrt(P1*P1+Q1*Q1) Vx=0.d0 Vy=0.d0 Do 69 I=M1+1,Nd Xt=X0+DM*Xp(I)*dcos(afa)-DM*Yp(I)*dsin(afa) Vx1=Xm(I)-Xt Vx=Vx+Vx1*Vx1 Yt=Y0+DM*Yp(I)*dcos(afa)+DM*Xp(I)*dsin(afa) Vy1=Ym(I)-Yt Vy=Vy+Vy1*Vy1 Continue Do 150 I=1,Nd Xtc(I)=X0+DM*Xp(I)*dcos(afa)-DM*Yp(I)*dsin(afa) Ytc(I)=Y0+DM*Yp(I)*dcos(afa)+DM*Xp(I)*dsin(afa) Continue Write(4,330) Format(36x,'III HE TOA DO DIA DIEN'/ * 36x,'======================='/ *16x,64('=')/ *16x,'| | | TOA DO DIA DIEN ' *' |'/ *16x,'| STT | TEN | ' *' -|'/ *16x,'| | DIEM | x (m) | y (m) |' *' z (m) |'/ *16x,'| -| | -| -|' *' -|') Do 331 I=1,Nd Write(4,332) I,Td(I),X1(I),Y1(I),Z1(I) Format(16x,'|',I3,' | ',A7,'| ',F10.4,' | ',F10.4, *' | ',F9.4,' |') Continue Write(4,335) Format(16x,64('=')///) Write(4,430) Format(35x,'IV HE TOA DO THI CONG'/ * 35x,'======================'/ *22x,48('=')/ *22x,'| | | TOA DO THI CONG |'/ *22x,'| STT | TEN | -|'/ *22x,'| | DIEM | X (m) | Y (m) |'/ *22x,'| -| | -| -|') Do 531 I=1,Nd Write(4,532) I,Td(I),Xtc(I),Ytc(I) Format(22x,'|',I3,' | ',A7,'| ',F12.4,' | ', *F12.4,' | ') Continue Write(4,535) Format(22x,48('=')/) Sinh viªn: Vò Thị Hà Trắc địa A K48 90 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp Stop End Subroutine Drado (Beta,Id,Iph,g,Ro) Implicit Real *8(a-h,o-z) Beta= Beta*Ro Id =Beta/3600.d0 Iph=(Beta-Id*3600d0)/60.d0 g =(Beta-Id*3600.d0-Iph*60.d0) Return End c c CHUONG TRINH CON LAP PHUONG TRINH CHUAN Subroutine dPTC(Ian, P) Implicit Real *8(a-h, o-z) Common /V5/HV(1000),PTC(5000) Do I= 1,(Ian+1) Do J= I,(Ian+1) K= J*(J-1)/2 + I PTC(K)= PTC(K)+HV(I)*HV(J)*P Continue Continue Return End Giai he phuong trinh chuan Subroutine dGPTC(iv) Implicit Real *8(a-h, o-z) Common /V5/HV(1000),PTC(5000) in= iv+1 Do j= 2, in m = (j-1)*j/2 jn=j-1 Do i=1, jn L=((i-1)*i)/2 kn= m+i Ln=L+i r=ptc(kn)/ptc(ln) Do k= j, in n1=((k-1)*k)/2 nn=n1+i mn=n1+j ptc(mn)=ptc(mn)-ptc(nn)*r Continue Continue Continue Do i= iv, 1, -1 j=((i-1)*i)/2 k=iv L=((k+1)*k)/2 im=i+L D=-ptc(im) ii=iv*in/2+iv If(k-i) 7, 7, L=(k-1)*k/2 L1=(k+1)*k/2-k jn=L+i If(jn.le.L1) Goto Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 91 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tèt nghiÖp c 504 505 506 508 519 507 511 513 531 530 533 558 560 561 563 562 D=D-ptc(jn)*ptc(ii) k=k-1 ii=ii-1 Goto kn= i+j ptc(im)=D/ptc(kn) Continue Return End Chuong trinh tinh nghich dao ma tran SUBROUTINE DNDAO(IV) IMPLICIT REAL *8(A-H,O-Z) Common /V5/HV(1000),PTC(5000) DIMENSION SS1(100) IN=IV+1 I=IN I=I-1 J=(I-1)*I/2 K=IV IN=(K-1)*K/2+I D=1.D0 IF(K-I) 507,507,506 D=0.d0 JN=(K-1)*K/2+I IM=IN+K-I SS1(K)=PTC(JN) D=D-SS1(K)*PTC(IM) L=(K-2)*(K-1)/2 JN=I+L KN=I+J K=K-1 IF(KN-JN)508,505,505 KN=I+J PTC(IN)=D/PTC(KN) IF(KN-IN)511,512,511 K=IV IN=IN-K+1 IF(KN-IN)530,531,530 D=1.D0 GOTO 533 D=0.d0 KK=(K-1)*K/2 II=K-1 K1=IV L=(K1-1)*K1/2 IM=II+L IF(KK-IM)560,563,560 D=D-SS1(K1)*PTC(IM) K1=K1-1 GOTO 558 D=D-SS1(K1)*PTC(IM) K1=K1-1 IM=IM-1 IF(IM-IN)561,562,561 PTC(IN)=D/PTC(KN) K=K-1 IF(K-I)512,512,513 Sinh viªn: Vò Thị Hà Trắc địa A K48 92 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp 512 509 IF(I-1)504,509,504 RETURN END Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 93 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp KET QUA TINH TOAN TINH CHUYEN CAC DIEM DO GPS VE HE TOA DO THI CONG =======o0o======= Tong so diem can tinh chuyen: 20 I HE TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN ================================= ================================================================ | | | TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN | | STT | TEN | -| | DIEM | | X (m) | Y (m) | Z (m) | | -| | -| -| -| | | 104511 | -1637975.5132 | 5718877.5746 | 2292679.3997 | | | 105486 | -1640916.3957 | 5719051.7850 | 2290156.1370 | | | IV14 | -1638669.8897 | 5718616.0022 | 2292836.6566 | | | IVYP1 | -1640728.4742 | 5718959.9023 | 2290528.4510 | | | IVYP2 | -1640339.6048 | 5718942.0091 | 2290857.3628 | | | IVYP4 | -1638981.2098 | 5718736.8111 | 2292313.1677 | | | YP1 | -1637824.5796 | 5718989.5548 | 2292508.5914 | | | YP2 | -1637573.4493 | 5719155.4256 | 2292276.0888 | | | YP3 | -1637708.5128 | 5719256.0365 | 2291940.9737 | | 10 | YP4 | -1638067.8775 | 5719170.3412 | 2291900.8996 | | 11 | YP5 | -1638229.5098 | 5719131.4450 | 2291882.4235 | | 12 | YP6 | -1638740.6065 | 5719011.1266 | 2291812.1393 | | 13 | YP7 | -1638294.8952 | 5718892.8216 | 2292414.7043 | | 14 | YP8 | -1639258.4543 | 5718690.7380 | 2292233.2048 | | 15 | YP9 | -1639575.0585 | 5718635.3487 | 2292142.8653 | | 16 | YP10 | -1639888.6480 | 5718677.8311 | 2291815.4892 | | 17 | YP11 | -1640232.9191 | 5718623.1514 | 2291706.1491 | | 18 | YP12 | -1640277.1302 | 5718770.7519 | 2291308.7924 | | 19 | IV15 | -1639729.3281 | 5718895.4959 | 2291401.6398 | | 20 | IV16 | -1639219.1804 | 5718933.3868 | 2291671.2684 | ================================================================ Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 94 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ ¸n tèt nghiÖp III HE TOA DO DIA DIEN ======================= ================================================================ | | | TOA DO DIA DIEN | | STT | TEN | -| | DIEM | | x (m) | y (m) | z (m) | | -| | -| -| -| | | 104511 | 923.1233 | -1085.6856 | -1.5191 | | | 105486 | -1783.0525 | 1693.2512 | -1.6876 | | | IV14 | 1091.5478 | -346.0780 | -.8344 | | | IVYP1 | -1385.2392 | 1537.9716 | 2.0367 | | | IVYP2 | -1033.5606 | 1169.1388 | 4.7483 | | | IVYP4 | 530.4787 | -80.0723 | -2.0369 | | | YP1 | 739.9602 | -1261.6260 | -1.6737 | | | YP2 | 490.5034 | -1548.7266 | -1.5136 | | | YP3 | 129.6540 | -1446.5753 | 2.0969 | | 10 | YP4 | 86.3335 | -1077.5031 | 2.9672 | | 11 | YP5 | 66.5451 | -911.4082 | 2.8931 | | 12 | YP6 | -8.0381 | -386.9397 | 8254 | | 13 | YP7 | 639.2539 | -782.8354 | -1.6813 | | 14 | YP8 | 444.3184 | 199.1436 | -1.0338 | | 15 | YP9 | 347.7889 | 518.7604 | -1.9899 | | 16 | YP10 | -3.4676 | 808.4967 | -1.6951 | | 17 | YP11 | -120.7425 | 1154.5001 | -1.6938 | | 18 | YP12 | -546.9230 | 1156.3032 | -1.6838 | | 19 | IV15 | -449.0833 | 595.3557 | 2.8034 | | 20 | IV16 | -160.0247 | 94.5289 | 3.1305 | ================================================================ Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 95 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp IV HE TOA DO THI CONG ====================== ================================================ | | | TOA DO THI CONG | | STT | TEN | -| | DIEM | | X (m) | Y (m) | | -| | -| -| | | 104511 | 2345742.1692 | 550095.5290 | | | 105486 | 2343044.8562 | 552882.9950 | | | IV14 | 2345912.9359 | 550834.5886 | | | IVYP1 | 2343442.1697 | 552726.4568 | | | IVYP2 | 2343792.6721 | 552356.5157 | | | IVYP4 | 2345352.7208 | 551102.3685 | | | YP1 | 2345558.4517 | 549920.1727 | | | YP2 | 2345308.0891 | 549633.8685 | | | YP3 | 2344947.5704 | 549737.1621 | | 10 | YP4 | 2344905.4211 | 550106.3648 | | 11 | YP5 | 2344886.1598 | 550272.5194 | | 12 | YP6 | 2344813.2410 | 550797.2145 | | 13 | YP7 | 2345459.2656 | 550399.2737 | | 14 | YP8 | 2345267.4475 | 551381.8524 | | 15 | YP9 | 2345171.9333 | 551701.7692 | | 16 | YP10 | 2344821.6022 | 551992.6140 | | 17 | YP11 | 2344705.4267 | 552338.9827 | | 18 | YP12 | 2344279.2599 | 552342.1372 | | 19 | IV15 | 2344375.3190 | 551780.8900 | | 20 | IV16 | 2344662.7840 | 551279.1560 | ================================================ Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 96 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp 3./ Chơng trình tính chuyển toạ độ độ cao khu vực (Lới tam giác thuỷ công thuỷ điện Quảng Trị) $debug $large c CHUONG TRINH TINH CHUYEN TOA DO VE DO CAO KHU VUC c Ho va ten : Vu Thi Ha c Lop : Trac dia A - K48 Implicit Real *8(a-h, o-z) Character Tenct*100, td(1000)*10,ff*100 Dimension X(1000),Y(1000),X1(1000),Y1(1000) Write (*,'(a\)') ' Nhap ten FILE du lieu : ' Read (*, '(a)') ff Open (1, file= ff, status= 'old') Write (*,'(a\)') ' Nhap ten FILE ket qua : ' Read (*, '(a)') ff Open (4, file= ff, status= 'new') b1= 1.d0 Pi= 4.d0*dAtan(b1) Pi2= 2.d0*Pi Ro= 3600.d0*180.d0/Pi Read(1,*) Nd,Ho,H Read(1,50) (td(I),I=1,Nd) 50 Format(10A7) IHo=INT(Ho) IH=INT(H) Write(4,20) IHo,IH 20 Format(///32x,' KET QUA TINH CHUYEN TOA DO'/ * 32x,' GIUA CAC MAT CHIEU '/ * 32x,'============oOo============'/ * 32x,' ========O======== '/// * 34x,' THANH QUA TINH CHUYEN '/ * 34x,' =========***========= '/ *5x,84('=')/ *5x,'| | | DO CAO BAN DAU Ho = ',I4,' |' *' DO CAO TB KHU VUC H = ',I4,' |'/ *5x,'| STT | TEN DIEM | -|' *' -|'/ *5x,'| | | X (m) | Y (m) |' *' X (m) | Y (m) |'/ *5x,'| -| | -| -|' *' | |') DH=H-Ho xo=0.d0 yo=0.d0 Do i=1,Nd Read(1,*) I,X(I),Y(I) xo=xo+X(I) yo=yo+Y(I) Continue xo=xo/Nd yo=yo/Nd Rm=6370000 dK=(Rm+DH)/Rm Do I=1,Nd a2=(X(I)-xo)*dK b2=(Y(I)-yo)*dK Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 97 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp 30 31 c x1(I)=xo+a2 y1(I)=yo+b2 Write(4,30) I,td(I),X(I),Y(I),x1(I),y1(I) Format(5x,'|',I3,' | ',A7,' |',F14.4,' |',f14.4,' |', *F14.4,' |',f14.4,' |') Continue Write(4,31) Format(5x,84('=')) Stop End DOI GOC TU RADIAN RA DO Subroutine Drado(Beta,Id,Iph,g,Ro) Implicit Real *8(a-h,o-z) Beta= Beta*Ro Id =Beta/3600d0 Iph =(Beta-Id*3600d0)/60d0 g =(Beta-Id*3600d0-Iph*60d0) Return End Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 98 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tèt nghiÖp KET QUA TINH CHUYEN TOA DO GIUA CAC MAT CHIEU ============oOo============ ========O======== THANH QUA TINH CHUYEN =========***========= ============================================================================= | | DO CAO BAN DAU Ho = | DO CAO TB KHU VUC H = 300 | | TEN DIEM | -| -| | | X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | | | -| -| | | | TC-01 | 1846589.5950 | 548334.2430 | 1846589.7203 | 548334.1559 | | TC-02 | 1846339.2910 | 547838.3410 | 1846339.4045 | 547838.2305 | | TC-03 | 1845487.5230 | 547706.8360 | 1845487.5964 | 547706.7193 | | TC-04 | 1845490.8640 | 548315.9480 | 1845490.9376 | 548315.8600 | | TC-05 | 1846056.3760 | 549029.6830 | 1846056.4762 | 549029.6286 | | TC-06 | 1844977.1940 | 548547.8650 | 1844977.2434 | 548547.7879 | | TC-07 | 1845122.7880 | 549320.3500 | 1845122.8442 | 549320.3093 | | TC-08 | 1844063.5990 | 549058.3680 | 1844063.6054 | 549058.3150 | | TC-09 | 1844532.3000 | 549949.8820 | 1844532.3284 | 549949.8709 | | TC-10 | 1843631.5280 | 549908.0750 | 1843631.5140 | 549908.0620 | | TC-11 | 1844231.6430 | 550726.3250 | 1844231.6573 | 550726.3505 | | TC-12 | 1842747.7150 | 550387.4940 | 1842747.6594 | 550387.5036 | | TC-13 | 1843253.4610 | 551117.9080 | 1843253.4292 | 551117.9520 | | TC-14 | 1842123.2550 | 550981.4380 | 1842123.1700 | 550981.4755 | | TC-15 | 1842564.4610 | 551982.6960 | 1842564.3968 | 551982.7807 | | TC-16 | 1841871.5290 | 552210.5650 | 1841871.4321 | 552210.6604 | | TC-17 | 1842343.0120 | 552662.6350 | 1842342.9373 | 552662.7517 | | TC-18 | 1841685.1780 | 553078.3140 | 1841685.0723 | 553078.4503 | | TC-19 | 1841533.4340 | 552349.2210 | 1841533.3212 | 552349.3229 | ============================================================================== Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 99 Lớp: Khoa Trắc địa Đồ án tốt nghiệp PHụ LụC Sinh viên: Vũ Thị Hà Trắc địa A K48 100 Lớp: ... toạ độ địa tâm X, Y, Z Từ toạ độ địa tâm tính chuyển thành toạ độ trắc địa B, L, H Tuy nhiên toạ độ thuộc hệ WGS 84 có độ chênh với toạ độ trắc địa quốc gia, không hệ gốc toạ độ Đó lý phải tính. .. Trắc địa công trình thành phố, công nghiệp; trắc địa công trình đờng sắt, đờng bộ; trắc địa công trình ngầm; trắc địa công trình thuỷ lợi thuỷ điện 1.1.1 Trắc địa công trình thành phố, công. .. vị sản xuất ngành trắc địa nói chung trắc địa công trình nói riêng đòi hỏi cấp bách, chọn đề tài tốt nghiệp là: Nghiên cứu số toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trắc địa công trình Nội dung đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trình , Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay