Điểm mạnh và điểm yếu tiêu biểu của người việt nam xét về góc độ làm giàu

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:07

Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực I LỜI NÓI ĐẦU Trong lịch sử hào hùng dân tộc, ông cha ta để lại kinh nghiệm quý báu mà mn đời sau cần phải học tập: Để chiến thắng kẻ thù lớn mạnh nào, cần phải phát huy tinh thần dân tộc, người người một, chung sức chung lòng làm nên thắng lợi vang dội Ngày nay, suy rộng lĩnh vực kinh doanh, phát huy tinh thần doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu cao nhất, đặc biệt trình hội nhập tồn cầu hóa Ngồi việc xây dựng yếu tố vật chất, doanh nghiệp cần phải coi yếu tố tinh thần cội nguồn sức mạnh doanh nghiệp Chính vậy, tơi chọn đề tài “Điểm mạnh điểm yếu tiêu biểu người Việt Nam xét góc độ làm giàu" đề tài nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu trình độ có hạn, viết khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn để viết hoàn thiện Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực II NỘI DUNG 2.1 Lý luận tinh thần doanh nghiệp 2.1.1 Khái niệm vai trò a) Khái niệm Tinh thần doanh nghiệp gì? Có nhiều cách định nghĩa khác nhau, nói cách đơn giản, doanh nghiệp ngồi yếu tố vật chất tiền vốn, công nghệ, kỹ thuật có yếu tố tinh thần chung, chi phối ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả, hiệu suất làm việc tập thể, đinh phát triển bền vững doanh nghiệp Các yếu tố hợp thành gọi "tinh thần doanh nghiệp" b) Vai trò - Gắn kết thành viên doanh nghiệp thành khối thống nhất: Doanh nghiệp tổ chức tập hợp từ thành viên có lối sống, nguồn gốc, cá tính, động mục tiêu khác Tính thống nhất, đồng tâm hiệp lực thành viên doanh nghiệp có họ chia sẻ giá trị chuẩn mực chung Tinh thần doanh nghiệp trở thành chất keo kết dính thành viên doanh nghiệp thành khối, họ sống phấn đấu cho doanh nghiệp, dù có gặp khó khăn - Điều tiết, định hướng hành vi: Tinh thần doanh nghiệp xác định "luật chơi" chung, hướng thành viên doanh nghiệp hành vi nên làm, làm Khi trở thành thành viên doanh nghiệp có tinh thần mạnh mẽ, yêu cầu thành viên phải nỗ lực học hỏi để có hành vi ứng xử phù hợp, khơng có ứng xử phù hợp dễ bị đào thải khỏi tập thể Vì vậy, tinh thần doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng việc điều tiết hành vi Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực người, góp phần tạo nên thương hiệu giá trị doanh nghiệp - Tạo động ngầm định: Trong doanh nghiệp có tinh thần mạnh, thành viên cảm thấy gắn bó, thân thành viên thiếu tập thể, doanh nghiệp phần máu thịt họ Vì vậy, doanh nghiệp có thành viên dám hy sinh, cống hiến sẵn sàng đương đầu với khó khăn, trung thành với doanh nghiệp dù tình - Tạo sắc riêng lợi cạnh tranh: Tinh thần doanh nghiệp có khả tạo sắc riêng doanh nghiệp mắt khách hàng xã hội, giúp doanh nghiệp thu hút nhiều nhân tài đối tác khác Bản sắc có nhờ giá trị riêng biệt, truyền thống xây dựng tuyên truyền nội doanh nghiệp 2.1.2 Nội dung tinh thần doanh nghiệp Nội dung tinh thần doanh nghiệp nghiên cứu hai góc độ: Các yếu tố cấu thành tinh thần doanh nghiệp biểu tinh thần doanh nghiệp - Các yếu tố cấu thành tinh thần doanh nghiệp Triết lý kinh doanh: lý tưởng, tôn chỉ, phương châm hành động doanh nghiệp Nó thể quan điểm riêng biệt doanh nghiệp, xây dựng lên nhà sáng lập lãnh đạo, đồng thời bổ sung, đúc kết trình hình thành phát triển doanh nghiệp Triết lý kinh doanh cách thể giá trị cốt lõi, chi phối hành vi thành viên doanh nghiệp Bản lĩnh nhà quản trị: Thể lãnh đạo, cách nhìn người, cách dùng người, cách kinh doanh đạt thành công, lợi ích qua hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp có tinh thần tốt, chắn phải có nhà quản trị tài ba Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực Động kinh doanh: Được thể mục đích, mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp đưa động kinh doanh để điều hành công ty theo định hướng, chiến lược đề - Các biểu tinh thần doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Ngoài tác dụng xác định dấu hiệu pháp lý mà mang thông điệp ước vọng giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi Nỗ lực học hỏi sáng tạo cơng nghệ mới, tìm kiếm thị trường mới, áp dụng phương pháp quản trị mới: Môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt thúc đẩy sáng tạo mới, có chấp nhận cạnh tranh, có tinh thần sáng tạo tồn phát triển Đây thước đo quan trọng tinh thần doanh nghiệp Thái độ tích cực đầu tư tinh thần chấp nhận mạo hiểm: Những doanh nghiệp có tinh thần tích cực nơi có tinh thần canh tân, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm lớn, đánh đổi lấy lợi nhuận lớn thể Thương trường vốn chứa nhiều rủi ro không mạo hiểm khơng thể mang lợi nhuận cao, quy luật bật mơi trường kinh doanh kinh tế thị trường Ý thức chủ động mưu tìm lợi nhuận khn khổ đạo lý: Doanh nghiệp tồn bền vững có lợi nhuận liên tục Vì vậy, ý thức chủ động mưu tìm lợi nhuận hợp pháp biểu quan trọng tinh thần doanh nghiệp Trên thực tế, khơng doanh nghiệp lợi ích trước mắt, lợi ích ngắn hạn mà làm trái với đạo lý, đạo đức kinh doanh Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực 2.2 Điểm mạnh điểm yếu người Việt Nam, xét góc độ làm giàu 2.2.1 Điểm mạnh a) Cần cù, chịu khó Bác Hồ đưa phẩm chất tảng cần có người cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Trong hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào, phẩm chất cần thiết Trong môi trường kinh doanh, bạn khơng chịu khó theo đuổi mục tiêu kinh doanh mình, khơng ngày đêm suy nghĩ để tâm tới cơng việc kinh doanh thật khó thành cơng Cơng việc cần niềm đam mê chăm Cần cù bù thông minh Người Việt Nam từ biết sử dụng sức lao động chân chính, để làm lên giá trị to lớn Kinh doanh phải tìm cách, lăn vào ngõ ngách, để lựa chọn phương án tối ưu Vì vậy, tính cần cù chịu khó người Việt Nam cho ưu điểm dễ dàng nhìn thấy làm việc với họ b) Tinh thần đồn kết Ơng cha ta từ xa xưa có câu chuyện thể tinh thần đồn kết người Việt Nam "Một làm chẳng lên non Ba chụm lại lên núi cao" Câu chuyện bó đũa gia đình đơng Nếu bẻ đơn giản bó đũa khơng dễ làm gẫy chúng Thương trường chiến trường, người Việt Nam biết tận dụng tinh thần đoàn kết, thương yêu dân tộc, để liên kết ngành, liên kết vùng, nhằm đạt hiệu cao kinh doanh Đồng thời tạo nên thương hiệu thị trường quốc tế Chẳng mà, ngày có tập đoàn, liên kết, hiệp hội kinh doanh hình thành, nắm vững vai trò chủ đạo kinh tế nước ta c) Nỗ lực học hỏi khả sáng tạo Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực Nỗ lực học hỏi sáng tạo không ngừng dường tôn từ thuở sơ khai, mà người biết tới lúa, người ta tìm cách tạo công cụ lao động, lên rừng, xuống biển, hình thành lên đa dạng ngành nghề Cũng khơng lạ lẫm với thành kỹ thuật bác nông dân tạo máy gặt, máy cày, máy tuốt lúa Nỗ lực học hỏi trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, sứ sang Trung Quốc, học cách dệt the lượt mỏng, cách trồng ngơ, vừng Về nước, ơng truyền dạy cho dân, mà tôn làm ông tổ nghề Mỗi thời đại, có gương tiêu biểu tinh thần học hỏi khả sáng tạo Ngày nay, người Việt Nam, biết tiếp thu áp dụng cơng nghệ tiên tiến nước ngồi, nâng cao trình độ kỹ thuật nước, biết tiếp nhận học hỏi phương pháp kinh doanh hiệu khác Chính nỗ lực này, góp phần tăng trưởng kinh tế nâng cao đời sống toàn thể nhân dân 2.2.2 Điểm yếu a) Tính chuyên nghiệp chưa cao Điều thể thái độ quan điểm thân công việc, sống Người Việt Nam thường hay đổ lỗi cho hồn cảnh, suy nghĩ lợi ích ngắn hạn thích chọn việc thuận lợi để làm Họ khơng hay làm theo quy trình ngun tắc định, hành động theo cảm tính Đây hậu sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh mún, tiểu thủ công nghiệp nhỏ từ xưa tới Cách làm việc không chuyên nghiệp dẫn tới hậu tệ hại kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu nhà kinh doanh thị trường nước thị trường quốc tế b) Thiếu tính kiên trì tự tin Người Việt Nam thường thụ động cơng việc, chạy theo lợi ích ngắn hạn, thói quen dựa dẫm vào công nghệ thành lao động Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực người khác, không chủ động tham gia hoạt động, thị trường kinh doanh Điều xuất phát từ việc đào tạo chưa có nhiều trải nghiệm thực tiễn ngồi thương trường Vì vậy, người Việt Nam dễ nản lòng, không chấp nhận sai lầm, bỏ chừng, thường xun rơi vào tính trạng lối mòn, không đưa phương án tối ưu Trong đó, doanh nhân Mỹ thường có tính kiên trì tự tin vào khả đạt thành cơng có tầm ảnh hưởng lớn thị trường nước quốc tế c) Thiếu tinh thần mạo hiểm chấp nhận rủi ro Người Việt Nam có xu hướng sợ mạo hiểm không chấp nhận rủi ro nên thường chọn phương pháp an toàn Nhiều doanh nghiệp Việt Nam dám đầu tư vào lĩnh vực an toàn có sẵn thị trường Một số doanh nghiệp lớn muốn giữ chặt thị trường có, khơng muốn chia sẻ đồng thời khơng chịu tìm kiếm thị trường Một số doanh nghiệp Nhà nước đòi hỏi bảo hộ nhà nước chương trình xúc tiến thương mại Bộ, ngành quan nhà nước khác Điều xuất phát từ tâm lý muốn an tồn, thỏa mãn với đạt Đồng thời yếu tố lịch sử văn hóa làm cho doanh nhân, nhà quản trị sợ thất bại, bị ảnh hưởng tới uy tín thân doanh nghiệp 2.2.3 Nguyên nhân lựa chọn Nguyên nhân để đưa điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam xét góc độ làm giàu, hay nói cách khác tinh thần doanh nghiệp Việt Nam, yếu tố ảnh hưởng tới tinh thần doanh nghiệp Việt Nam a) Lịch sử truyền thống Từ nước ta có tư tưởng kinh doanh "phi thương bất phú", "bn có bạn, bán có phường" Truyền thống kinh doanh nước Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực ta yếu 10 lẽ cụ Lương Văn Can tổng kết: Người khơng có thương phẩm, khơng có thương hội, khơng có tín thực, khơng có kiên tâm, khơng có nghị lực, khơng biết trọng nghề, khơng có thương học, đường giao tiếp, khơng biết tiết kiệm, khinh hội hóa b) Thể chế môi trường pháp lý Môi trường pháp lý thể chế Việt Nam xây dựng nhằm nâng cao tính tự chủ người dân sở làm mà pháp luật khơng cấm, từ khuyến khích tự kinh doanh, tự sáng tạo c) Mức độ tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam trình hội nhập quốc tế, tồn cầu hóa Việc tiếp xúc, giao lưu hợp tác với quốc gia giới, có kinh tế, văn hóa khác nhau, nguồn nhân lực nước tư tưởng phong cách làm việc khác nhau, bộc lộ ưu điểm, khuyết điểm người Việt Nam Cùng môi trường kinh doanh Việt Nam, người Việt Nam người nước có quan điểm, tư tưởng khác nhau, vậy, nhận thức giá trị cần thiết d) Tiến khoa học công nghệ Sự phát triển khoa học công nghệ, ảnh hưởng tới tư người, cách làm việc người Đồng thời, thúc đẩy sáng tạo, khai phá tiềm ẩn thân người, nhằm đem lại lợi ích định Vì thế, khoa học cơng nghệ đánh giá mặt tích cực, hạn chế người tạo nó, nghiên cứu sử dụng e) Văn hóa doanh nghiệp Nền văn hóa lâu đời ảnh hưởng tới hành vi ứng xử người Việt Nam, thể môi trường làm việc Kinh doanh không khoa học mà nghệ thuật , điều có nghĩa phải khắc phục đơn điệu, căng thẳng môi trường làm việc, đưa Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực giải pháp thông minh sáng tạo Mơi trường làm việc mơi trường sống xã hội người 2.3 Định hướng chung phát triển tinh thần doanh nghiệp Việt Nam Văn hóa doanh nghiệp tích cực với tinh thần doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực giải pháp quan trọng để tạo tảng cho tinh thần doanh nghiệp, đồng thời cải tạo văn hóa sản xuất nhỏ, nơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp cộng đồng doanh nhân, từ tính chuyên nghiệp cải thiện đáng kể Vườn ươm tinh thần doanh nghiệp: mơ hình hỗ trợ tài lập nghiệp thông qua triển khai ý tưởng kinh doanh sáng tạo Nó góp phần thúc đẩy, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, tự tin, tinh thần chấp nhận mạo hiểm rủi ro kinh doanh Nó gắn kết nguồn lực trường đại học, viện nghiên cứu, quan phủ, cơng ty cung cấp dịch vụ, hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại Như phát huy ưu điểm người, khắc phục hạn chế, đào tạo có quy mơ Bn có bạn, bán có phương, phát huy truyền thống kinh doanh cha ông ta từ xa xưa Định hướng thành lập hiệp hội doanh nhân, trao đổi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh, thu lại nhiều lợi ích cho thân doanh nhân doanh nghiệp họ Đồng thời phát huy sứ mạnh dân tộc, tinh thần đoàn kết, tự cường, sẵn sàng vươn rộng, vươn xa thị trường giới Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực III KẾT LUẬN Yếu tố tinh thần thiếu người doanh nghiệp Vì vậy, thân người chủ doanh nghiệp, thành viên cần phải nắmđiểm mạnh, điểm yếu mình, tập thể để phát huy mặt tích cực, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn hạn chế điểm tiêu cực, nhằm xây dựng tinh thần làm việc, tinh thần kinh doanh tốt Là học viên cao học chuyên ngành kinh tế giới, nhận thân ngồi kiến thức trang bị, cần phải học hỏi nhiều hơn, trau dồi nhiều để tự tin mơi trường làm việc Trong q trình nghiên cứu viết tiểu luận, có sai sót, tơi mong nhận lời nhận xét đóng góp Xin chân thành cám ơn 10 Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực IV TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Hoàng Văn Hải (2012) " Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam hội nhập", NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Diễn đàn doanh nghiệp: http://dddn.com.vn Bài báo "Tinh thần doanh nghiệp: Giá trị định hướng văn hóa kinh doanh Việt Nam" http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Lanh-dao360/Lanh-dao/Tinh_than_doanh_nghiep/ Trang thông tin: http://vi.wikipedia.org 11 Phạm Thị Quyên ... ích ngắn hạn mà làm trái với đạo lý, đạo đức kinh doanh Phạm Thị Quyên Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực 2.2 Điểm mạnh điểm yếu người Việt Nam, xét góc độ làm giàu 2.2.1 Điểm mạnh a) Cần cù,... lực nước tư tưởng phong cách làm việc khác nhau, bộc lộ ưu điểm, khuyết điểm người Việt Nam Cùng môi trường kinh doanh Việt Nam, người Việt Nam người nước có quan điểm, tư tưởng khác nhau, vậy,... điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam xét góc độ làm giàu, hay nói cách khác tinh thần doanh nghiệp Việt Nam, yếu tố ảnh hưởng tới tinh thần doanh nghiệp Việt Nam a) Lịch sử truyền thống Từ nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm mạnh và điểm yếu tiêu biểu của người việt nam xét về góc độ làm giàu , Điểm mạnh và điểm yếu tiêu biểu của người việt nam xét về góc độ làm giàu , Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Điểm mạnh và điểm yếu tiêu biểu của người Việt Nam xét về góc độ làm giàu" là đề tài nghiên cứu của mình. Do thời gian nghiên cứu và trình độ có hạn, bài viết không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự đón

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay